Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radionicama za tahografe

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRAVILNIK  O  IZMJENAMA  I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADIONICAMA   ZA TAHOGRAFE, Članak 9. Zaključak: U EU Uredbama 561/2006 i 165/2014 u uvodnim riječima daje se na važnosti povećanje kapaciteta stručnog osoblja, povećanja kontrole te ubrzanje i automatizacija određenih procesa. Smatramo da novim prijedlogom Pravilnika, isključenjem opcije licenciranja mobilnog baždarenja, radimo korak unatrag. Mobilnim baždarenjem bi se postiglo sljedeće: - stručnost na području baždarenja tahografa, - kvalitetnija i ispravnija mjerenja, - bolja konkurentnost na tržištu, - smanjenje troškova prijevoznika Nije prihvaćen Prijedlogom Pravilnika predloženo je da radionica iznimno van prostorija, smije obavljati samo poslove ispitivanja tahografa dok poslove ugradnje i aktivacije tahografa mora obavljati u prostorijama na adresi radionice. Ministarstvo koje je dužno osigurati da radionice na stručan i pouzdan način obavlja poslove vezene uz tahografe smatra da se ti poslovi na takav način mogu isključivo obavljati u prostorijama koje ispunjavaju Zakonom i Pravilnikom propisane uvjete. Naime, kako Zakonom i Pravilnikom nisu propisani nikakvi posebni uvjeti za rad mobilne radionice smatramo da se samo u iznimnim slučajevima (za vozila na otocima i specijalna vozila) može odobriti ispitivanje tahografa izvan prostorija radionice.
2 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRAVILNIK  O  IZMJENAMA  I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADIONICAMA   ZA TAHOGRAFE, Članak 3. Prema članku 2. stavki 3 navedeni su poslovi koje mobilna radionica smije obavljati. Ne vidimo nikakvog razloga zašto mobilna radionica ne može obavljati poslove iz članka 10. i 11. istog Pravilnika (ugradnja i aktivacija tahografa). Istim protokolima se obavlja i ugradnja i aktivacija kao što se i obavlja baždarenje tahografa. Ukoliko mobilno baždarenje bude omogućeno, naš prijedlog je da se također omogući da se ugradnja i aktivacija tahografa može obavljati mobilno. Naravno, s iznimkom ako se radi o vozilu koje uopće nema ugrađen tahograf. Nije prihvaćen Prijedlogom Pravilnika predloženo je da radionica iznimno van prostorija, smije obavljati samo poslove ispitivanja tahografa dok poslove ugradnje i aktivacije tahografa mora obavljati u prostorijama na adresi radionice. Ministarstvo koje je dužno osigurati da radionice na stručan i pouzdan način obavlja poslove vezene uz tahografe smatra da se ti poslovi na takav način mogu isključivo obavljati u prostorijama koje ispunjavaju Zakonom i Pravilnikom propisane uvjete. Naime, kako Zakonom i Pravilnikom nisu propisani nikakvi posebni uvjeti za rad mobilne radionice smatramo da se samo u iznimnim slučajevima (za vozila na otocima i specijalna vozila) može odobriti ispitivanje tahografa izvan prostorija radionice.
3 DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. PRAVILNIK  O  IZMJENAMA  I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADIONICAMA   ZA TAHOGRAFE, Članak 3. Prema sljedećim točkama, navest ćemo razloge zašto je mobilno baždarenje potrebno na teritoriju Republike Hrvatske: • Stručan kadar Često se susrećemo u našem poslu s neispravno baždarenim tahografima. Uvidom u prethodnu kalibraciju tahografa naši djelatnici primjećuju kako razne tahograf radionice i stanice za tehnički pregled rade sljedeće pogreške – nedostatak plombirnih pokrova na tahografima, razlika konstante upisana na naljepnici baždarenja i u samom tahografu, pogrešan unos djelatnog opsega kotača, pogrešan broj šasije, pogrešan broj tahografskog uređaja, postavljanje više naljepnica konstante, pogrešno podešeno UTC vrijeme. Pogreške se događaju primarno zbog nestručnog kadra i što baždarenje tahografa većini stanica ili radionica ne predstavlja primaran posao. Nestručan kadar obavlja proces baždarenja ubrzano kako bi što prije obavili posao koji se na kraju ne obavi pravilno. Vozila iz velikog broja radionica izlaze bez detaljne provjere manipulacija, bez pravilno unesenih podataka itd. Zbog iznimno malog broja stručnih tahograf radionica nastaje problem prijevoznicima gdje zapravo mogu obaviti ispravno baždarenje tahografskog uređaja. Napominjemo ovim putem kako pogrešno baždarenje tahografa predstavlja veliku kaznu i za samog prijevoznika i ugrožavanje sigurnosti u cestovnom prometu. Mobilnim baždarenjem omogućilo bi se stručnim tahograf radionicama da obavljaju baždarenja i na lokacijama koje nisu u neposrednoj blizini adrese za koju je tahograf radionica ovlaštena za obavljanje poslova baždarenja tahografa. Na taj način vršilo bi se baždarenje bez pritiska vozača i prijevoznika na brzinu usluge čime bi se omogućilo ispravno baždarenje prema cjelokupnom protokolu. • Smanjenje troškova, zagušenja prometa i okoliša Kada vozilo nema potrebe svaki put dolaziti u sjedište tahograf radionice automatski se smanjuju troškovi goriva za prijevoznika. U tome slučaju smanjena je i zagušenost prometa jer vozilo ne mora izlaziti na cestu samo iz razloga da se obavi baždarenje tahografa. Prethodne dvije stavke također pozitivno utječu i na zaštitu okoliša i emisiju štetnih ispušnih plinova. Mobilnim baždarenjem direktno se utječe na prethodne tri naveden bitne stavke. • Zakon o radnom vremenu mobilnih radnika Trenutno u Hrvatskoj postoji veliki problem nedostatka kvalificiranih vozača. Prijevoznici zbog nedostatka radne snage nisu u mogućnosti nažalost prihvatiti određene poslove. Razlog zašto prijevoznici moraju zapošljavati dovoljan broj vozača je svakako kako bi poštivali regulative o radnim vremenima vozača. Baždarenje tahografa je proces koji vozačima i prijevoznicima zapravo oduzima vrijeme, ali ipak su dužni to napraviti. Kako bi vozilo stiglo uopće u radionicu određeni vozač u većini slučajeva mora prekoračiti svoje radno vrijeme (prekinuti pauzu i sl.) ili ne smije prihvatiti određeni prijevoz jer mora odraditi pauzu do kraja. Kako bi vozači uštedili na vremenu dolaze na baždarenja pod teretom, u tome slučaju nerijetko smo se susreli kako su druge radionice obavile pogrešno baždarenje jer nisu mjerili prazno vozilo bez prikolice. Omogućavanjem mobilnog baždarenja, bilo bi omogućeno da se kod određenh tvrtki izvrši baždarenje na njihovoj lokacije gdje će vozila svakako biti prazna i gdje vozači neće morati biti prisutni i prekidati svoje dnevne, tjedne i ostale odmore. Nije prihvaćen Prijedlogom Pravilnika predloženo je da radionica iznimno van prostorija, smije obavljati samo poslove ispitivanja tahografa dok poslove ugradnje i aktivacije tahografa mora obavljati u prostorijama na adresi radionice. Ministarstvo koje je dužno osigurati da radionice na stručan i pouzdan način obavlja poslove vezene uz tahografe smatra da se ti poslovi na takav način mogu isključivo obavljati u prostorijama koje ispunjavaju Zakonom i Pravilnikom propisane uvjete. Naime, kako Zakonom i Pravilnikom nisu propisani nikakvi posebni uvjeti za rad mobilne radionice smatramo da se samo u iznimnim slučajevima (za vozila na otocima i specijalna vozila) može odobriti ispitivanje tahografa izvan prostorija radionice.
4 Tahograf d.o.o. PRAVILNIK  O  IZMJENAMA  I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADIONICAMA   ZA TAHOGRAFE, Članak 3. Poštovani, smatramo da članak 3. stavak 2.i 4. treba jasnije napisati i definirati. Prije svega, smatramo da bi se terensko ispitivanje trebalo dozvoliti samo na otocima koji nisu mostom povezani s ostatkom kopna RH pa bi na taj način bilo onemogućeno da se ispitivanje na terenu obavlja i na Pagu, Viru, Murteru, Čiovu ili Krku, dok se na svim ostalim otocima smije obaviti takvo ispitivanje. Nadalje, pojam "specijalno vozilo" ne postoji kao vrsta vozila u prometnim dozvolama. To je pojam koji se koristi u Zakonu u sigurnosti prometa na cestama ali se ne upisuje u prometne dozvole kao vrsta vozila. Stoga postoji opasnost da svaki prijevoznik samo radi neke posebne nadogradnje smatra da je njegovo vozilo "specijalno" i da zahtjeva da se ispitivanje tahografa za njega obavi na terenu. Predlažemo da se umjesto pojma "specijalna vozila" koristi pojam "radni strojevi". Time su uključena samo posebna vozila, tj. radni strojevi koji radi svojih posebnih alata, namjene, konstrukcijske brzine, dimenzija ili osovinskih opterećenja zaista predstavljaju posebnu vrstu vozila kojima bi trebalo organizirati poseban prijevoz ili praćenje pa bi to za prijevoznika značilo i dodatne troškove. Na kraju smatramo da bi osim što radionica mora inspekciji cestovnog prometa dostaviti popis vozila koja će ispitati na otocima ili terenu, inspekcija taj zahtjev i popis vozila na neki način i odobriti. Na ovaj način izgleda da svatko može samo prijaviti izlazak i izlaziti na teren bez ikakvog odobrenja takve radnje. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.