Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o udjelima UCITS fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. Imovina pod-fonda, Članak 15. Komentar uz članak 15. stavak 3) i 4). Smatramo da se treba zadržati ograničenje vrijednosti imovine na razini krovnog fonda, kako je sad to uređeno ZOIFJP-om iz razloga kako slijedi. Ograničenje predviđeno ovom odredbom koje napominjemo nije propisano odredbama UCITS direktive, otežava osnivanje UCITS fondova manjim društvima: naime, oni iza sebe nemaju jaku prodajnu mrežu niti tvrtke majke koje mogu osigurati „seed money“, nego iznos moraju prikupiti samostalno, što, pogotovo na manjem tržištu poput našeg, može predstavljati problem kada se fond tek osniva i kada nema „track record“. Zadržavanje trenutnog ograničenja na razini krovnog fonda olakšava osnivanje fondova sa novim investicijskim temama koje omogućuju brzu prilagodbu društava tržišnim promjenama, te sa njima povezanim očekivanjima investitora, uz efikasan način zamjene udjela u jednom fondu udjelima u drugom fondu, pri čemu nema zakonski propisanog vremenskog ograničenja perioda prijenosa. Napominjemo i kako nije intencija društva osnivati veliki broj manjih fondova te da fondovi sa malom imovinom dugoročni nisu troškovno učinkoviti, ali ta odredba olakšava prikupljanje sredstava i pomaže manjim društvima. Nadalje, s obzirom da je uvjet za osnivanje krovnog fonda postojanje barem dva pod-fonda, novo propisano ograničenje zapravo uvodi obvezu prikupljanja 10 milijuna kuna (5+5), što je dvostruko više od zakonski propisanog minimuma za osnivanje UCITS fonda. Kao primjer navodimo regulativu susjedne Slovenije, gdje je minimalni iznos za osnivanje UCITS fonda 100 tisuća Eura, što se primjenjuje i za pod-fond, a što je višestruko niži iznos. Prihvaćen Komentar se prihvaća i u skladu s tim u članku 15. Pravilnika briše se stavak 3. i 4.