Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Iskazu o procjeni učinaka propisa za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak ISKAZ O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE U 3.4. potrebno je ispraviti tekst: „Moguće normativno rješenje je donošenje novog zakona kojim bi se osnovala nova pravna osoba s javnim ovlastima, a kojoj bi se pripojile HANDA i AZU te bi se iste ukinule donošenjem tog Zakona“, u : „Moguće normativno rješenje je donošenje novog Zakona kojim bi se osnovala nova pravna osoba s javnim ovlastima, a kojoj bi se pripojile HANDA i AZU te bi se iste ukinule donošenjem tog Zakona.“ Prihvaćen Predmetni Nacrt Iskaza je izmijenjen i dopunjen sukladno zaprimljenom mišljenju.
2 Vladimir Bajzec ISKAZ O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE Načelno pozdravljamo prijedlog normativnog rješenja opcije 4, budući da su svaka ušteda i veća učinkovitost poželjni. Štoviše, sam bi nastavak održavanja usporedno aktivnima čak dviju fosilnoenergetskih vladinih Agencija, u današnje vrijeme pri ozbiljnim počecima konačnog neospornog zalaska ere fosilne energetike, bio više nego potpuno besmislen. Međutim, tim je više nelogično, te prilično začuđuje ideja pripajanja dviju bivših fosilnoenergetskih agencija u novu energetsku agenciju - dakle bivše agencije i dalje nastavljaju s radom, samo bi u 'tehničkom' (organizacijskom) obliku trebale biti objedinjene, tek radi cilja najavljene moguće uštede, a da se pritom istodobno niti jednim od 4 predložena rješenja nimalo ne nazire čime se konkretno namjerava ubuduće u novoj važnoj energetskoj državnoj agenciji doprinijeti neophodnoj i alarmantno obvezujućoj dugoročnoj strategiji Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE) te ujedno Vlade RH o prelasku Hrvatske na obnovljive izvore energije do 2030. godine, a u potpunosti (100%) najkasnije do 2050. g. (što je realno moguće provesti: https://100.org/wp-addons/maps/embed-large.html#191), budući da je Republika Hrvatska potpisnik svjetskog sporazuma o klimi, a posjeduje i iznimno visok vlastiti prirodni potencijal visokoučinkovitih i lako dostupnih prirodnih obnovljivih izvora energije zahvaljujući kojem vrlo brzo može postati čak i predvodećom zemljom članicom u Europskoj uniji. Hoće li dakle dvije uskoro bivše fosilnoenergetske agencije uspjeti unutar buduće nove energetske agencije učiniti drastičan 'zaokret' u strategiji, tako da se umjesto dosadašnjih nastojanja i provedbi projekata fosilne energetike, preusmjere što prije u pravcu strategije prelaska Hrvatske na obnovljive izvore, te se svojim budućim radom, aktivnostima i provedbom projekata usklade i sinkroniziraju s dugoročnom vizijom i strategijom Vlade RH i MZOE na putu Hrvatske i svih njenih građana k ozbiljnom povećanju energetske učinkovitosti, postizanju uspostave istinske i potpune energetske neovisnosti zahvaljujući vlastitim čistim i bez (fosilne) konkurencije visokoučinkovitim prirodnim obnovljivim izvorima energije, putem iskorištenja i proizvodnje cijenom za sve građane značajno povoljnije, potpuno čiste i zdrave, a istovremeno beskonkurentno učinkovite, te čak i građanima i kućanstvima pojedinačno dostupno participirajuće proizvedene vlastite obnovljive energije. Naprotiv, izuzev Vladine Uredbe o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Zakon OIEiVUK) donesene 29.12., koja je stupila na snagu 31.12.2016., a zahvaljujući čijim se odrebama produljuje razdoblje obveznog otkupa i odgađa početak rada EKO bilančne grupe, pa HROTE time nije u mogućnost provesti odrebu članka 40. Zakona OIEiVUK kojom je određena prodaja neto isporučene električne energije iz postrojenja povlaštenih proizvođača na tržištu električne energije, a provedba sustava poticanja ostaje nepromijenjena u 2017. godini, može se zaključiti samo to kako Vlada i resorno Ministarstvo tijekom 2017. nemaju namjeru učiniti ništa kako bi što prije doprinijeli strategiji prelaska Hrvatske na obnovljivu energiju. Time još više začuđuje zbog čega se Zakon o obnovljivim izvorima odgađa, dok se istodobno požuruje s usporednim izmjenama gotovo svih važećih Zakona vezanih uz fosilnu energetiku, kao da bi isti trebali biti prioritet i strateški nacionalni odn. civilni interes. Sukladno navedenom, predlažemo da se u budući Prijedlog predmetnog Zakona (putem javne rasprave, a poželjno bi bilo i saborske rasprave pošto trenutno teško da postoji važnije pitanje za našu budućnost, a u Saboru se uglavnom raspravlja o daleko manje strateški značajnim pitanjima) ugradi i u javnost iznese jasna i nedvojbena definicija strategije i programa Vlade, MZOE, a time i buduće nove objedinjene energetske agencije, po pitanju orijentacije i opredijeljenosti prema postizanju energetske neovisnosti zahvaljujući obnovljivim izvorima, ili ipak nažalost mogućem nastavku i produljenju daljnje dugoročne fosilnoenergetske ovisnosti RH i kroz buduća desetljeća. Nama je građanima Republike Hrvatske, naime, već dosta zagađujućih i smrtonosnih povijesnih fosilnih goriva s pogubnim utjecajem na klimatske promjene, onečišćenjem naše prirode, okoliša, zraka i vode, ugrožavanjem našeg zdravlja i života, prisilnim produljenjem energetske ovisnosti Hrvatske i nas građana (koji privređujemo i živimo za ovu zemlju, naše obitelji i našu budućnost), s pogodovanjem ujedno i rastu visoke korupcije (dobro poznate i diljem svijeta i kod nas u Hrvatskoj) upravo u sektoru fosilne energetike, te posljedično još većim siromaštvo za većinu nas građana. Mi građani želimo dapače čak i sami sudjelovati i doprinositi proizvodnji vlastite energije iz čistih i izdašnih obnovljivih izvora energije iz za sada uglavnom još uvijek čiste prirode koja nas okružuje. Želimo održivu sadašnjost, čist i zdrav okoliš, i očuvanu netaknutu prirodu - sve ono što jedino za sve nas zajedno s Vama na vlasti može podrazumijevati zdravlje i život, zajamčen razvoj, nova brojna i zdrava radna mjesta, sigurnu budućnost i potpunu energetsku neovisnost Hrvatske, uključujući sve njene današnje stanovnike kao i buduće naraštaje. S poštovanjem, Vladimir Bajzec, mag.oec. Neprofitna građanska inicijativa NAŠ Jadran Nije prihvaćen Iz mišljenja proizlazi da je prihvatljiva opcija 4. predmetnog Nacrta iskaza odnosno opcija prema kojoj bi se osnovala nova pravna osoba s javnim ovlastima, a kojoj bi se pripojile HANDA i AZU te bi se iste ukinule donošenjem tog zakona. Razlozi za predlaganje opcije 4. nisu obrazloženi te stoga ta opcija nije prihvatljivo normativno rješenja imajući u vidu tablicu usporednih troškova pod točkom 4., a koja predviđa za provedbu navedene opcije dodatne troškove. Također, u istom mišljenju se predlaže da se u budući prijedlog predmetnog Zakona (putem javne rasprave, a poželjno bi bilo i saborske rasprave) ugradi i u javnost iznese jasna i nedvojbena definicija strategije i programa Vlade RH, a time i buduće nove objedinjene energetske agencije, po pitanju orijentacije i opredijeljenosti prema postizanju energetske neovisnosti zahvaljujući obnovljivim izvorima ili ipak nažalost mogućem nastavku i produljenju daljnje dugoročne fosilno energetske ovisnosti RH i kroz buduća desetljeća. S obzirom da se prijedlogom propisa uređuje organizacija, nadležnosti i djelatnosti AZU odnosno uređuju se ustrojstvo, prava, obveze i izvori sredstava AZU nemoguće je u isti unijeti buduću strategiju i program Vlade RH, a samim time i buduće nove objedinjene energetske agencije, po pitanju orijentacije i opredijeljenosti prema postizanju energetske neovisnosti Republike Hrvatske zahvaljujući obnovljivim izvorima jer isto nije u uskoj vezi sa samom svrhom predložene izmjene zakona te će se navedeno uzeti u obzir prilikom izrade nove energetske strategije.