Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nadica Šalov PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA REGISTRA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA TE NAČINU PRIMANJA I POSTUPKU PROVJERE POTPUNOSTI I TOČNOSTI GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I GODIŠNJEG IZVJEŠĆA U Prijedlogu Pravilnika propušteno je uskladiti odredbu članka 12. stavka 3. s odredbom članka 19. stavak 9. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine" br. 78/15,134/15 i 120/16) koja, u bitnome, glasi: ".... i to sa stanjem na dan koji prethodi početku promijenjene poslovne godine, danu NASTANKA statusne promjene, danu otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije." Stoga je potrebno u članku 3. Prijedloga dodati novi stavak 2. koji glasi: "U članku 12. mijenja se stavak 3. koji glasi: (3) Poduzetnici iz stavka 2. ovog članka sastavljaju godišnje financijske izvještaje sa stanjem na dan koji prethodi danu nastanka statusne promjene, pokretanja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije." Prihvaćen Primjedba je prihvaćena.