Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O SIGURNOSTI IGRAČAKA, Članak 2. Potrebno je izmijeniti "Cas broj" u CAS broj. Izbaciti navodni znak ispred riječi "Tvar na početku tablice. Graničnu vrijednost za formamid je potrebno izraziti u mg a ne u ug, kao što je ispravno navedeno i za ostale. Potrebno je izbaciti jedan "od" iz teksta: "...a sadrži više od od 200mg/kg.". Djelomično prihvaćen 1. Potrebno je izmijeniti "Cas broj" u „CAS broj“. – PRIHVAĆA SE U CIJELOSTI 2. Izbaciti navodni znak ispred riječi "Tvar na početku tablice. – NE PRIHVAĆA SE Obrazloženje: Navodnici se uobičajeno koriste kod izmjena pojedinih članaka sukladno nomotehičkim pravilima. 3. Graničnu vrijednost za formamid je potrebno izraziti u mg a ne u ug, kao što je ispravno navedeno i za ostale. - NE PRIHVAĆA SE. Obrazloženje: Vrijednost je navedena ispravno u μg/m3, kao i u Direktivi Komisije (EU) 2015/2115 оd 23. studenoga 2015. o izmjeni, za potrebe donošenja posebnih graničnih vrijednosti za kemikalije koje se koriste u igračkama, Priloga II. Dodatka C Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka, u pogledu formamida (Tekst značajan za EGP) (SL L 306, 24.11.2015.). 4. Potrebno je izbaciti jedan "od" iz teksta: "...a sadrži više od od 200 mg/kg.". - PRIHVAĆA SE U CIJELOSTI