Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Na temelju članka 67. stavaka 3., 4. i 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, broj 44/16) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15, 134/15 i 120/16) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj xxxxxxxxxxx. 2017. godine donosi, Članak 4. Članice Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK smatraju kako članak 3. i članak 4. točka 2. Pravilnika nisu usklađeni s obzirom na obrazac - Izvještaj o financijskom položaju i pozicije - Financijska imovina i Jamstveni polog, odnosno postoji neusklađenost s MSFI. Sukladno MSFI: - financijska imovina se prikazuje zajedno s pripadajućim kamatama, što u Prilogu 2. Pravilnika nije predviđeno, - dani jamstveni polog (novac) smatra se financijskom imovinom, a u Prilogu 2. Pravilnika predviđen je u poziciji ostala potraživanja. Slijedom navedenog, članice Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK predlažu da se ove pozicije usklade s MSFI. Prihvaćen Prijedlog prihvaćen