Izvješće o provedenom savjetovanju - PRIJEDLOG IZMJENE PRAVILNIKA O ULOVU I PROMETU IGLUNA (Xiphias gladius)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ribarska zadruga Komiža PRAVILNIK Poštovani, Prije nego što se krene sa razmatranjima prijedloga u pogledu mjera upravljanja, od mišljenja sam da je potrebno, temeljito izanalizirati metode koje su se primljenjivale u određivanju istoga za ulov tune, odnosno da li su one bili uspješne ili ne, ako jesu usvojiti ih, unaprijediti te u suprotnom ako nisu, predložiti strategiju koja će izbjeći ponavljanje težih posljedica oko važnih gospodarskih pitanja. Iz istog razloga po potvrdi alokacije kvote za Hrvatsku, apeliram na sazivanje tehničke grupe, sa širom grupom ribara-gospodarstvenika koji se namjeravaju baviti ulovom igluna i Upravom ribarstva, kako bi se svi pravovaljano izjasnili i kako bi se predložio pravilnik koji bi bio primjenjiv na sve interesne skupine. Iz navedenih razloga kao predstavnik Saveza ribarskih zadruga u Iccat radnoj skupini slažem se i podržavam prijedlog odluke Ministarstva o produženju lovostaja do 01. Srpnja. S poštovanjem, Astrid De Maria Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem doprinosu. Nakon analize ulova igluna i flote koja je ostvarila ulov, Uprava ribarstva planira sazvati sastanak sa zainteresiranim ribarima koji su sudjelovali u ribolovu igluna proteklih godina.
2 Ribarski obrt "M-K" PRAVILNIK Poštovane i drage kolege ribari, kao prvo iskreno se nadam da će ishod pregovora oko raspodjele kvota s EU biti što je moguće pozitivnija za nas ribare u RH. Valjda je svima jasno da ako bude potvrđena najavljena količina, to će značiti veoma diskriminirajuće uvjete poslovanja za nas ribare s hrvatske strane Jadrana. S tim u svezi, potpuno su mi neshvatljivi razlozi i pretenzije nekih naših ribara koji bi htjeli da se uvaži različito referentno razdoblje za raspodjelu kvota unutar RH od onog koje se uzima u obzir za raspodjelu kvote unutar EU (2012. - 2014.). Ne želeći se dirati u povijesni ulov, pitam se, što ako se u pregovorima izbori kvota veća od najavljene? Je li to njihova zasluga ili zasluga Uprave? Ili smatraju da će dovoljnom količinom galame biti nagrađeni za šutnju kao što je bilo i s kvotom za tune dodijeljenom udičarskom ribolovu? Kad smo već kod tuna, znate li vi da je upravo ovih dana u Italiji donesen prijedlog odluke o raspodijeli kvote za ribolov tune gdje je većina kvote dodijeljena upravo onima koji su dosada mogli prijavljivati samo usputan ili slučajan ulov te im je ukinuta max količina od 5% ulova. Sve to uvode kako bi im ublažili posljedice od ovog možebitnog gubitka svog dijela kvote koje predviđaju. Mišljenja sam da bi se takvim primjerom dobre prakse dogodine mogla ili morala povesti i naša Uprava ribarstva kada se bude govorilo o raspodijeli državne kvote tune za udičarske alate. Vrlo lako se može dogoditi da će pojedini ribari biti primorani tunu bacati u more, a s druge strane kvota tune, namjenjena za udičarske alate, ovu godinu neće biti ispunjena. Što se tiče sabljarke, podržavam napore Uprave ribarstva i nadam se da će biti ispunjeno obećanje o olimpijskoj godini, a o samoj raspodjeli kvote unutar RH možemo raspravljati tek kada budemo znali koliko će ona točno iznositi. Prijavljenih ribara na ICCAT-ovoj listi ima mnogo. Mislim da svakome treba pružiti šansu i da nije u redu da se nekoga isključuje. Istina je da su neki pripremljeni više od drugih, ali u olimpijskoj godini svatko ima priliku pokazati interes za ribolov prema tome tek tada vidjeti koliko on iznosi. Budući da već pričamo o raspodjeli kvote, smatram da pri dodjeli kvote, osim povijesnog ulova, treba dati prednost socioekonomskim čimbenicima i alatima kojima se ribari koriste. Pitanje je koliki će u stvarnosti biti interes budući da svi znamo da je ulaganje u ribolovne alate u ovoj vrsti ribolova izdašno i sigurno se neki koji imaju koču, neće odlučiti za to. Ponavljam sve to će biti vidljivo nakon možebitne olimpijske godine. Iskreno se nadam da će naši predstavnici u pregovorima uspjeti izboriti što više mogućnosti za nas ribare. Ujedno pozdravljam sve ribare koji se i dalje bave ovim poslom, trude se i hrane svoje obitelji svjesni da je ribarski kruh postao sve tvrđi. S poštovanjem, Vinko Mardešić Primljeno na znanje Poštovani, Kriteriji za raspodjelu kvote na nacionalnoj razini utvrditi će se nakon alokacije kvote među državama članicama. Europska komisija predložila je da kriterij za alokaciju kvote među državama članicama bude prosjek zabilježenog ulova tijekom referentnog razdoblja 2012.-2015 s tim da države članice imaju pravo ne uzeti u obzir najlošiju godinu. Za zemlje s malim ulovima (u koje spada RH) predloženo je da odabiru najpovoljniju godinu u okvirima povijesnih podataka tijekom referentnog razdoblja. HR administracija dodatno pokušava iskoristiti sve mogućnosti koje bi dovele do povećanja nacionalne kvote. Ovim se prijedlogom izmjene pravilnika ima za cilj produžiti lovostaj na igluna kako bi se donijeli kriteriji raspodjele koji će biti u korelaciji sa izborenom kvotom.
3 Ribarski obrt "M-K" PRAVILNIK , Članak 1. - Primljeno na znanje Nedostaje komentar
4 R.O. Jerko PRAVILNIK Poštovani, Podržavamo prijedlog Ministarstva za produženjem lovostaja do 01.07. radi potrebne administrativne pripreme i pružanja dodatnog vremena svim interesnim skupinama da se pravodobno izjasne. Ne slažemo se sa prijedlogom za dodjelu kvote koja bi bila dodjeljena na temalju ulova od 2013. god.- 2016. god., iz razloga jer je to diskriminirajuće za nas male ribare koji živimo na dislociranom otoku gdje nam je ribarstvo jedina opcija i jedini posao od kojeg žive naše obitelji. Koristimo se isključivo selektivnim alatima i na taj način čuvamo naše more. S obzirom da pri dodjeljivanju kvote Hrvatskoj nije bila uzeta u obzir 2016. god, tako smatramo da imamo jednaka prava kao i ostali koji nisu ni na koji način doprinjeli visini kvote i jednako tome oni koji jesu naravno da bi trebali imati povlašteni status. Također podržavamo prijedlog upravljanja ulovom igluna za 2017.god., koji je Uprava ribarstva usmeno predložila na sastanku sa ribarima iz Komiže u studenom 2016.god., smatrajući ga najpravednijim odnosno ne diskriminirajućim prijedlogom, a taj je da 2017.god. bude "olimpijska" godina. Kako se izmjene događaju iznenadno i ne najavljeno ribari nisu spremni za određene situacije koje ih čekaju (na taj način ostaju nepravedno zakinuti), stoga bi im trebalo dati priliku kroz slijedeće razdoblje da se uključe oni koji to žele i za to imaju postojeće preduvijete. Nakon takvog pristupa sve strane će biti zadovoljne i moći će se donositi konačni pravilnici. S poštovanjem. R.O. Jerko, vl. Jerko Mardešić R.O. Dinko Foretić, vl. Dinko Foretić Primljeno na znanje Poštovani, Izmjena ovoga pravilnika ne predlaže kriterije za raspodjelu kvote. Međutim napominjemo da je u tijeku revizija flote i analiza ulova za proteklo razdoblje kako bi se definirali parametri za buduću raspodjelu. Ministarstvo poljoprivrede nakon alokacije kvote RH planira održati sastanak na kojem će predstaviti mogućnosti i saslušati prijedloge.
5 UGRUIB "Bluefin" PRAVILNIK PRIJEDLOG za kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru udičarskim alatima za upis u registar ICCAT-a, su sljedeća: – da je plovilo upisano u registar ribarske flote RH; – da je plovilo upisano uz važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u kojoj je upisan udičarski alat (plutajući parangal, panula) za ribolov sabljarke, – da je navedeno plovilo ostvarilo ulov sabljarke (Xyphias gladius) u razdoblju 2013. – 2016. godine, a što se dokazuje dostavljenim obrascima očevidnika popračen prodajnim listom prema evidenciji koja se vodi pri Upravi ribarstva - da navedeno plovilo ima minimalnu dužinu od 6 m Gospodarski ribolov igluna smije se obavljati samo uz uporabu odmeta, kančanice, panule i plutajučeg parangala. U 2017. godini ukupnu izlovnu kvote dodjeljeno RH za ribolov sabljarki rasporedit će se na sljedeći način: - 90% kvote rasporedit će se na plutajući parangal, a 10% kvote rasporedit će se na odmet/kančanica/panula – 30 % kvote za plutajući parangal rasporedit će se ravnomjerno na plovila ovlaštenika povlastica iz popis plovila u registru ICCAT-a, – 70% kvote za plutajući parangal raspodijelit će se temeljem povijesnog ulova u razdoblju 20013.-2016. na plovila ovlaštenika povlastica iz popis plovila u registru ICCAT-a – 30 % kvote za odmet/kančanica/panulal rasporedit će se ravnomjerno na plovila ovlaštenika povlastica iz popis plovila u registru ICCAT-a, – 70% kvote za odmet/kančanica/panula raspodijelit će se temeljem povijesnog ulova u razdoblju 20013.-2016. na plovila ovlaštenika povlastica iz popis plovila u registru ICCAT-a - Plovila koja obavljaju ribolov na sabljarke s plutajućim parangalom obavezno moraju imati ugrađeni VMS i e-očevidnik - Za plovila manja od 10 m koja obavljaju ribolov na sabljarke moraju iz izvješće o ulovu i ispune očevidnik kojeg se mora dostaviti upravi ribarstva u roku od 24 sata U športskom i rekreacijskom ribolovu sabljarke dozvoljeno je obavljati ribolov samo na način ulovi i pusti uz posjedovanje odgovarajuće dozvole za lov igluna Ostale su još ove točke za razmotriti: - Treba voditi računa da flota plovila autorizirane za ribolov na sabljarke ne bude velika jer će se sljedečih pet godina konstantno smanjivati izlovna godišnja kvota za sabljarke za sve članice države ICCAT-a. - Kako će se regulirati nadzor nad plovilima koji će imati kvotu za sabljarke za plutajući parangal, a nemaju kvotu za tune, jer plutajući parangal jednako lovi tunu i sabljarku, znaći bit će tu nedozvoljeni by-catch plavoperajne tune - Lovostaj za Albakor-tunu za cijelu godinu - Broj udica i duljinu parangala Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na Vašem doprinosu. Predmet ove izmjene je produženje lovostaja. Vaš prijedlog će se razmotriti nakon konačne alokacije kvote RH.