Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE , Članak 14. čl.14. st.2. Zapisnik se zbog transparentnosti uvijek mora sastaviti. Nije prihvaćen Naručitelj sam u svom općem aktu određuje svoja pravila i uvjete provođenja postupaka jednostavne nabave, a s obzirom da su idućim stavkom određene iznimke, naručitelj odbija ovaj prijedlog.
2 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE , Članak 10. čl.10. st.1 smatramo da sukladno duhu ZJN 2016 sva komunikacija treba biti isključivo elektronskim putem. Također Predlažemo da broj Poziva za dostavu ponuda šalje na minimalno tri, a maksimalno 5 adresa. Nije prihvaćen Komunikacija elektroničkim putem je dopuštena, i u pravilu je najčešća ali naručitelj smatra da nije neophodno propisivati isključivo elektroničku komunikaciju. Vezano za broj minimalnih adresa na koju se poziv šalje, naručitelj se rukovodio dosadašnjom praksom te smatra da nema potrebe propisivati maksimalan broj te naručitelj odbija ovaj prijedlog.
3 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE , Članak 7. čl.7. st.1. smatramo da je za ovu vrstu postupaka traženje 5 ponuda previše te će usporavati postupak nabave Nije prihvaćen Naručitelj sam u svom općem aktu određuje svoja pravila i uvjete provođenja postupaka jednostavne nabave, a s obzirom da su idućim stavkom određene iznimke, naručitelj odbija ovaj prijedlog.
4 palamida PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE , Članak 1. u javnoj nabavi ne mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe bez zaposlenika. u javnoj nabavi ne mogu sudjelovati osobe,pravne i fizičke koja nemaju podmirene obveze prema zaposlenicima i prema državi. Nije prihvaćen Članak 1. definira opće odredbe, a sam postupak početka jednostavne nabave opisan je u narednim člancima gdje je definirano da se poziv upućuje gospodarskim subjektima koji su registrirani za obavljanje djelatnosti u vezi s predmetom nabave tako da naručitelj odbija ovaj prijedlog.
5 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE , Članak 11. čl.11. st. 1 Ponude bi se (zbog ekonomičnosti i efikasnosti) trebale dostavljati isključivo elektronskim putem. Djelomično prihvaćen Dostavljanje ponuda elektroničkim putem je dopušteno, i u pravilu je najčešće ali naručitelj smatra da nije neophodno propisivati isključivo elektroničku dostavu. Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog na način da u stavku 3 dodaje riječi: Ponude u papirnatom obliku zaprimaju se u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za zaprimanje pošte, a ako je određena dostava elektroničkim putem, u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za nabavu.