Izvješće o provedenom savjetovanju - NACRT PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 6 RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA, PODMJERE 6.2. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Izjavljivanje prigovora, Članak 30. Članak 30., stavak (9) Iza riječi činjeničnog dodati riječ stanja. Prihvaćen Prihvaća se.
2 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Isplata potpore, Članak 27. Članak 27., stavak (8) Iza poslovnog dodati riječ plana. Prihvaćen Prihvaća se
3 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje POGLAVLJE I., Izmjena i ispravak natječaja Dodajte i stavak koji govori da su odgovori na pitanja korisnika, objavljeni na www.ruralnirazvoj.hr također obvezujući i imaju snagu ostalih odredbi natječaja Prihvaćen Prihvaća se. Isto će biti određeno natječajem.
4 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Priprema i objava natječaja, Članak 15. Članak 15., stavak (4) Ovdje navodite rokove koji obvezuju korisnika. Pokušajte molim vas maksimizirati napore i istaknuti rokove koji obvezuju Ministarstvo ili Agenciju gdje god se to po nekoj zdravoj logici i očekuje (ako npr. korisnik ima rok za predaju zahtjeva za izmjene, neka onda postoji i rok u kojemu taj zahtjev treba odobriti ili odbiti) Prihvaćen Agencija za plaćanja će sukladno izmjenama koje su napravljene u procedurama kod administrativne obrade Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplate, odrediti rokove u kojima će se prijave obrađivati.
5 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Vrste aktivnosti, Članak 11. Članak 11, stavak (2) Jesu li svi troškovi vezani uz ishođenje građevinske dozvole prihvatljivi? Predlažem jasno naglasiti. Prihvaćen Prihvatljive su aktivnosti pripreme projekta koje uključuju i ishođenje građevinske dozvole.
6 EUROKONZALTING Specifični uvjeti prihvatljivosti projekta, Članak 7. Čanak 7. stavak (11), U kojoj fazi se mora dostaviti ugovor o najmu/koncesiji/zakupu/služnosti/upravljanju? Da li prilikom podnošenja zahtjeva za potporu ili kod konačnog zahtjeva za isplatu? Predlažemo da se u stavku (11) odredi točno vrijeme do kada treba dostaviti ugovor o najmu/koncesiji/zakupu/služnosti/upravljanju. Prihvaćen U slučaju ulaganja u građenje građevine na zemljištu koje nije u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu u vlasništvu korisnika i u slučaju ulaganja u opremanje građevine koja u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nije u vlasništvu korisnika, korisnik mora dostaviti Ugovor o najmu/koncesiji/zakupu/služnosti/upravljanju koji mora biti sklopljen na rok koji je važeći najmanje deset godina nakon podnošenja zadnjeg Zahtjeva za isplatu i upisan u zemljišne knjige.
7 OPG Šuran Boris PRAVILNIK  O PROVEDBI MJERE 6 RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA, PODMJERE 6.2. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. Poštovani, Čini nam se da u članku 12 točka K umjesto “osim aktivnosti iz članka 11. stavka 5. ovoga Pravilnika” treba stojati “osim aktivnosti iz članka 11. stavka 7. ovoga Pravilnika”. Pozdrav, Boris Šuran Prihvaćen Prihvaća se
8 Bitoraj Vrste aktivnosti, Članak 11. Pošto u Hrvatskoj , a poglavito u ruralnom prostoru ima napuštenih privatnih i općinskih ili ti ga državnih građevina smatramo da bi trebalo dozvoliti da se one mogu kupiti i sanirati za određenu svrhu koja je od društvenog značaja. Na ovaj način doprinjeli bi ljepšem izgledu tog ruralnog prostora kojega nagrđuju napuštene i derutne i krajnje opasne nekretnine. Ne ograničavati usluge nego dozvoliti širinu gospodarskih djelatnosti u vidu usluga. Npr. imamo frizera , ali nemamo vulkanizersku radnju itd. Sektor turizam treba omogućiti kupnju putničkih kombija za prijevoz turista, a može i za prijevoz staračkih domaćinstava do doktora. Zatim dopustiti ulaganje u motorne sanjke za snijeg, četverocikle . Prihvaćen Odredbom čl. 11. stavak 6. omogućeno je građenje i/ili opremanje građevina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima. Građenje obuhvaća i rekonstrukciju građevina. U slučaju ulaganja u građenje građevine na zemljištu koje nije u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu u vlasništvu korisnika i u slučaju ulaganja u opremanje građevine koja u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nije u vlasništvu korisnika, korisnik mora dostaviti Ugovor o najmu/koncesiji/služnosti/upravljanju koji mora biti sklopljen na rok koji je važeći najmanje deset godina nakon podnošenja zadnjeg Zahtjeva za isplatu i upisan u zemljišne knjige.
9 Vedrana Kopić Administrativna kontrola Zahtjeva za potporu, Članak 22. st.5. Nedostaje li vam u prvoj rečenici iza riječi „tražiti“ riječ „dopune“ ili ste zarez stavili tek tako, a dopune, koje sugerirate u sljedećoj rečenici, neće biti moguće? Prihvaćen Prihvaća se.
10 Vedrana Kopić Isplata potpore, Članak 27. st. 13. Ako se ne varam, referirate se na stavak 10. umjesto na stavak 12. istog članka. Utvrđivanje roka od 180 dana za donošenje Odluke o isplati je neprihvatljivo za Korisnike. Ako je, primjerice, u pravilniku o podmjeri 4.2. utvrđen rok od 90 dana u kojem će Agencija izvršiti isplatu (a ne samo donijeti Odluku), onda je dvostruko dulji rok za 6.2.1. sramotan. Povrh toga, sukladno čl. 29. st. 1., od korisnika očekujete da u slučaju utvrđene nepravilnosti izvrši povrat u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke. #dvostrukistandardi Prihvaćen Ispravak pozivanja na stavke.
11 Vedrana Kopić Administrativna kontrola Zahtjeva za potporu, Članak 22. st. 3. Kako je moguće da APPRRR tijekom administrativne kontrole umanji iznos potpore ako je visina potpore fiksno određena člankom 13. na 50.000 eura? Ista vam se tvrdnja o umanjenju iznosa potpore ponavlja u članku 23. st. 2. Savjet: lakše malo s copy-paste metodom. Prihvaćen Prihvaća se.
12 Vedrana Kopić Vrste aktivnosti, Članak 11. st. 8. Razjasniti odnosi li se iznos od 7.000,00 kuna na troškove b) i c) zajedno ili 7.000,00 kn za uslugu izradu poslovnog plana i 7.000,00 kn za podnošenje zahtjeva za potporu. Predlažem izmjenu u formulaciji: „troškovi aktivnosti iz stavka 7. ovoga članka prihvatljivi su u iznosu od najviše 37.500,00 kuna (10% visine potpore). Troškovi aktivnosti pod točkama b) i c) prihvatljivi su u iznosu od najviše 14.000,00 kuna.“ Ako ste izvorno planirali ukupan iznos za b) i c) od 7.000,00 kuna, razmislite dvaput. U usporedbi s 6.1.1. naknada konzultanta smanjuje se na trećinu vrijednosti. Hoće li se razmjerno umanjenju smanjiti i obujam posla na izradi plana i dokumentacije? Ma naravno, kao i u slučaju mjere 4, par excellence primjer pojednostavljenja procedura... Prihvaćen Prihvaća se primjedba da se troškovi za točku a) i b) unutar stavka 7) navedu jasnije (najviše 7.000 kn za pojedinu točku).
13 Vedrana Kopić Vrste aktivnosti, Članak 11. st. 6.b) izbaciti riječ „ljudi“, suvišna je, čini rečenicu nezgrapnom, a kupnja domaćih životinja za rehabilitaciju drugih životinja nije izgledna aktivnost poslovanja PG-a Prihvaćen Prihvaća se komentar.
14 Vedrana Kopić Broj projekata po korisniku, Članak 10. Imate dva stavka 5. :) Ako već namjeravate inzistirati da korisnik može podnijeti novi zahtjev za potporu unutar mjere 6 nakon izvršene konačne isplate u sklopu operacije 6.2.1., a ne nakon podnošenja drugog/zadnjeg zahtjeva za isplatu, onda prvi stavak 5 dopunite s „nakon izvršene KONAČNE isplate potpore“, kao što ste naznačili u drugom stavku 5. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
15 Stevo Žufić Uvjeti prihvatljivosti korisnika , Članak 4. Predlažem dopunu točke (2) na način da se korisnik ne smije imati registriranu "istu vrstu" nepoljoprivredne djelatnosti. Npr. ako OPG ima ugostiteljski objekat za usluživanje hrane i pića a želi uvesti smještaj mislim da je smještaj nova djelatnost i ne bi se trebalo to ograničavati jer je nova kvaliteta i za poljoprivrednika i za zajednicu. Prihvaćen Navedeno je već omogućeno odredbama iz čl. 4 Pravilnika.
16 Damir Buntić Neprihvatljivi troškovi i aktivnosti , Članak 12. Podržavam stav kolega, sa manje novca imati ćemo isti učinak. Nije prihvaćen Vidi odgovor ispod.
17 Damir Buntić Broj projekata po korisniku, Članak 10. Slažem se sa kolegama vezano za stavak (5) da se zamjene riječi konačna isplata sa riječima zahtjeva za konačnu isplatu potpore, ali isto tako da se unese: ukoliko isti zahtjev za isplatu rezultira ne isplatom zbog nepravilnosti da će se automatizmom i novi zahtjevi za novim mjerama odbaciti. Nije prihvaćen Zahtjev za isplatu može biti i odbijen, odnosno Agencija za plaćanja može zatražiti povrat svih sredstava. Stoga, potrebno je imati konačnu izvršenu isplatu.
18 Valter Šarić PRAVILNIK  O PROVEDBI MJERE 6 RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA, PODMJERE 6.2. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. Ovim prijedlogom Pravilnika o provedbi mjere 6 i podmjere 6.2, diskriminiraju se i eliminiraju se iz mogućnosti da se kanididraqju na natječaj 6.2, a vjerovatno i na kasniji natječaj 6.4. svi nositelji OPG-a koji se poljoprivredom te ostalim dopunskim djelatnostima na OPG-u bave kao drugim zanimanjem, te nisu zaposlene na puno radno vrijeme u svom OPG-u, već plaćaju zdarvsteno i mirovinsko kod drugog poslodavca, stoga predalžem da se te odredbe brišu iz teksta pravilnika, a da ostane obveza zapošljavanja jedne osobe na opg, u slijedećih 5 godina od isplate potpore. Na dalje, ako su poticajna sredstva namjenjena ruralnim područjima, te je definirano da se mogu kandidirati korisnici koji imaju registriranu djelatnost u naseljima do 5000 tis stanovnika, a razvidno je da se onda radi o ruralnom području a ne području gradova, nepotrebno je dalje ograničavati mogućnost prijave na natječaj samo za naselja svrstana u C i D razred, tim više što je velik broj jedinica lokalne uprave naselja ostavio u A razredu radi naplate viših boravišnih pristojbi, a sada ovim prijedlogom elimira se mogućnog najvećem dijelu korisnika koji se nalaz e u naseljima A i B razreda da se uopće kandidiraju na natječaj. Stoga je potrtebno i ovo ograničenje vezano za razrede brisati iz teksta natječaja, te ostaviti kriterij od 5000 stanovnika po naselju, kako za mjeru 6.2 tako i za mjeru 6.4. za koju očekujemo natječaj (prema najavi) u listopadu ove godine. Nije prihvaćen Ulaganja u sektoru turizam u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B« kako bi se poticao razvoj turizma u područjima u kojima nije razvijen. Osnovni cilj tipa operacije 6.2.1. je diversifikacija poslovanja poljoprivrednih gospodarstava. Pokretanje poslovanja za poduzetnike koji nisu poljoprivredna gospodarstva i ne udovoljavaju uvjetima Programa i Pravilnika je omogućeno kroz druge operativne programe.
19 LORES Specifični uvjeti prihvatljivosti projekta, Članak 7. Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili na području koje poljoprivredno gospodarstvo posjeduje poljoprivredne resurse. Pojašnjenje: Izmjena radi brojnih poljoprivrednih gospodarstava koji imaju poljoprivredne resurse u više JLS-ova, prilagoditi uvjet na predloženi način ili drukčije, ali da jasno uvjetuje lokaciju na kojoj se odvija projekt - ulaganje. Kroz natječaj i sustav bodovanja može se dodatno razraditi bodovanje prema lokaciji ulaganja (npr. više bodova ako je i sjedište i lokacija ulaganja u naselju do 5.000 stanovnika i sl.). Nije prihvaćen Uvjet vezan uz ulaganja u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva propisan je Programom ruralnog razvoja 2014.-2020. i isti nije moguće mijenjati bez izmjena Programa.
20 Savjetodavna služba Specifični uvjeti prihvatljivosti projekta, Članak 7. (1) Projekti se moraju provodi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili poljoprivredno gospodarstvo ima više od 50 % resursa za obavljanje poljoprivredne proizvodnje. Pojašnjenje: Postoji praksa gdje se poljoprivredna proizvodnja odvija izvan registriranog jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva. Nelogično je da PG-i koji imaju resurse izvan sjedišta nisu prihvatljivi korisnik. Primjerice PG ima većinu rsursa u susjednoj JLS i tamo se u stvari odvija poljoprivredna proizvodnja. Nadalje, ukoliko nije moguća izmjena Pravilnika s obzirom na izričaj u Programu ruralnog razvoja, potrebno je kroz promjene Programa ispraviti ove nesavršenosti. Nije prihvaćen Uvjet vezan uz ulaganja u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva propisan je Programom ruralnog razvoja 2014.-2020. i isti nije moguće mijenjati bez izmjena Programa.
21 Savjetodavna služba Uvjeti prihvatljivosti korisnika , Članak 4. (1) Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje tri godine prije podnošenja Zahtjeva za potporu i koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. (3) Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 4.000 eura. Pojašnjenje: S obzirom da je Programom ruralnog razvoja i nacrtom Pravilnika propisano da su korisnici Poljoprivredna gospodarstva koja pokreću novu poljoprivrednu djelatnost, smatramo da su pragovi od 1 godine i 1000 eura ukupnog standardnog ekonomskog rezultata preniski pragovi za korištenje sredstava potpore. Postoje opravdana očekivanja da sredstva potpore u tom slučaju ostvare drugi subjekti u ruralnom prostoru a ne poljoprivredna gospodarstva. Nadalje, ukoliko nije moguća izmjena Pravilnika s obzirom na izričaj u Programu ruralnog razvoja, potrebno je kroz postavke Natječaja i Kriterija odabira dati prednost poljoprivrednim gospodarstvima koja su duže upisana u Upisnik i poljoprivrednim gospodarstvima veće ekonomske veličine. Nije prihvaćen Uvjet vezan za duljinu upisa u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva kao i za visinu SO propisan je Programom ruralnog razvoja i isti nije moguće mijenjati. Propisana visina SO predstavlja donji prag odnosno mogućnost ostvarenja potpore za diversifikaciju djelatnosti. Prijedlog kriterija odabira koje odobravaju članovi Odbora za praćenje PRR, je da se više bodova dodijeli PG-a sa većim SO kao i onim sa dužim vremenom upisa u Upisnik.
22 Savjetodavna služba PRAVILNIK  O PROVEDBI MJERE 6 RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA, PODMJERE 6.2. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. Komentar Savjetodavna Služba Članak 4. (1) Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu i koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. (3) Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura. Prijedlog Savjetodavna služba Članak 4 (1) Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje tri godine prije podnošenja Zahtjeva za potporu i koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. (3) Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 4.000 eura. Pojašnjenje: S obzirom da je Programom ruralnog razvoja i nacrtom Pravilnika propisano da su korisnici Poljoprivredna gospodarstva koja pokreću novu poljoprivrednu djelatnost, smatramo da su pragovi od 1 godine i 1000 eura ukupnog standardnog ekonomskog rezultata preniski pragovi za korištenje sredstava potpore. Postoje opravdana očekivanja da sredstva potpore u tom slučaju ostvare drugi subjekti u ruralnom prostoru a ne poljoprivredna gospodarstva. Nadalje, ukoliko nije moguća izmjena Pravilnika s obzirom na izričaj u Programu ruralnog razvoja, potrebno je kroz postavke Natječaja i Kriterija odabira dati prednost poljoprivrednim gospodarstvima koja su duže upisana u Upisnik i poljoprivrednim gospodarstvima veće ekonomske veličine. Specifični uvjeti prihvatljivosti projekta Članak 7. (1) Projekti se moraju provodi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva. Prijedlog Savjetodavna služba Članak 7. (1) Projekti se moraju provodi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili poljoprivredno gospodarstvo ima više od 50 % resursa za obavljanje poljoprivredne proizvodnje. Pojašnjenje: Postoji praksa gdje se poljoprivredna proizvodnja odvija izvan registriranog jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva. Nelogično je da PG-i koji imaju resurse izvan sjedišta nisu prihvatljivi korisnik. Primjerice PG ima većinu resursa u susjednoj JLS i tamo se u stvari odvija poljoprivredna proizvodnja. Nadalje, ukoliko nije moguća izmjena Pravilnika s obzirom na izričaj u Programu ruralnog razvoja, potrebno je kroz promjene Programa ispraviti ove nesavršenosti Nije prihvaćen Uvjet vezan za duljinu upisa u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva kao i za visinu SO propisan je Programom ruralnog razvoja i isti nije moguće mijenjati. Propisana visina SO predstavlja donji prag odnosno mogućnost ostvarenja potpore za diverzifikaciju djelatnosti. Prijedlog kriterija odabira koje odobravaju članovi Odbora za praćenje PRR, je da se više bodova dodijeli PG-a sa većim SO kao i onim sa dužim vremenom upisa u Upisnik. Uvjet vezan uz ulaganja u naselja s najviše 5.000 stanovnika propisan je Programom ruralnog razvoja 2014.-2020. i isti nije moguće mijenjati bez izmjena Programa.
23 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Izjavljivanje prigovora, Članak 30. Članak 30., stavak (9) Predlažem da Povjerenstvo MORA (a ne MOŽE) od Agencije tražiti pismeno očitovanje ako je već dodatno konzultira. Također dodati obvezu da to očitovanje MORA biti uručeno korisniku uz Odluku. Nije prihvaćen Ovdje se radi o dodatnom pisanom očitovanju ukoliko ga Povjerenstvo treba, odnosno ukoliko na temelju dostavljenog prigovora korisnika, obrazloženja Agencije za plaćanja na sve navode korisnika te na temelju popratne dokumentacije Povjerenstvo ne može donijeti odluku o odbacivanju/odbijanju/usvajanju prigovora. Ukoliko Povjerenstvo zatraži i uzme u obzir dodatno pisano očitovanje, isto će biti navedeno u odluci povjerenstva kao i sve ostale činjenice koje su uzete u obzir prilikom odlučivanja, te će korisniku biti dostavljene u tekstu odluke.
24 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Neprihvatljivi troškovi i aktivnosti , Članak 12. Podržavam stav LAG Petrova Gora Nije prihvaćen Vidi odgovor ispod
25 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Vrste aktivnosti, Članak 11. Kod dolje spomenutih ministara, ne mislim na Tolušića. Njemu i Ivančiću svaka čast (to sam im već otvoreno rekao). No, postoje ostali upitni kadrovi u drugim ministarstvima i agencijama. (op.a.) Nije prihvaćen ---
26 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Vrste aktivnosti, Članak 11. Članak 11, stavak (8) Pod pritiskom interesnih grupa i tko zna kakvih likova vi smanjujete naknade nas konzultanata bez kojih niti ovo savjetovanje ne bi imalo smisla, a kamoli rezultati apsorpcije s kojima se (s)vi hvalite. Da nije bilo nas, ne bi niti dosadašnji rezultati bili ovakvi kakvi jesu. Mi smo širili vijest i mogućnosti o fondovima, dok sadašnji ministri nisu ni znali što je to. Radili vrijedno kao dio sustava bez kojeg se ne može. Istraživanja pokazuju (potražite HUP-ovo istraživanje o korištenju EU fondova) da je preko 95% korisnika koristilo usluge konzultanata i nije im žao, jer vele, to je normalno i neophodno. Bez njih ne bismo uspjeli. Mi konzultanti nismo lopovi. Kao i u svakoj struci, ima nas boljih i lošijih, ali mi smo poduzetnici koji rade svoj posao, zapošljavamo i plaćamo porez. Niasmo ovdje da nas se omalovažava. Osim što nam država pod noge gura svakojaku nelojalnu konkurenciju (npr. u vidu razvojnih agencija koje su subvencionirane od strane osnivača, lokalne i regionalne samouprave, pa si mogu priuštiti niže cijene), još nam i vi režete naknade. Molim vas da to ne radite. Dajte nam da zaradimo za posao koji znamo raditi i koji je neophodan, a koji ima svoju cijenu. Nije prihvaćen Navedenom odredbom se ne zadire u tržište usluga stručnjaka za izradu poslovnog plana i potrebne dokumentacije već se određuje iznos potpore koji će biti dodijeljen za navedene troškove. Korisnik i konzultant dogovaraju iznos ukupnih troškova za gore navedene usluge.
27 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Uvjeti prihvatljivosti korisnika , Članak 4. Članak 4., stavak (3) Vrlo je nespretno, i u najmanju ruku čudnovato, kada uvjetujete da netko tko pokreće prodaju, tradicijski obrt ili uslugu mora imati određeni SO. Korisnik planira pokrenuti vulkanizersku radionicu i popravak poljoprivrednih strojeva (a cijeli je život mehaničar), no, nije prihvatljiv jer se ne bavi poljoprivredom?! Zašto? Zašto jedan veterinar koji želi otvoriti ordinaciju mora imati SO 1.000 EUR-a da bi pokrenuo vlastitu djelatnost? Pa on je studirao u Zagrebu i nije radio na zemlji. nakon studija odlučio je baviti se kravama, a ne psima i želi na selu pokrenuti posao. Zašto ga diskriminirate? Mislite li da neki poljoprivrednik koji ima SO istovremeno ima kompetencije za biti veterinar? Zašto Program ruralnog razvoja pretvarate u Program poljoprivrednog razvoja? Pa nisu svi koji žive u Hrvatskoj (osim administrativnih centara četiri najveća grada) poljoprivrednici. Pustite ljude neka ulažu, samo neka pritom budu iskreni i neka se obvezuju za ciljeve, rezultate i penale ako ne uspiju. I završno, ako već mislite da se ruralni turizam mora vezati uz poljoprivredu i da želite potporu dati poljoprivrednicima koji imaju ekstenziju u bavljenju ruralnim turizmom, onda obvezu SO-a ostavite za njih, ali ostalima maknite obvezu biti poljoprivrednik, što naravno podrazumijeva da ne moraju niti imati niti jednog EUR-a SO-a niti biti poljoprivrednici. Nije prihvaćen Osnovni cilj tipa operacije 6.2.1. je diversifikacija poslovanja poljoprivrednih gospodarstava. Minimalna veličina poljoprivrednog gospodarstva (SO) je definiran PRR. Pokretanje poslovanja za poduzetnike koji nisu poljoprivredna gospodarstva i ne udovoljavaju uvjetima Programa i Pravilnika je omogućeno kroz druge operativne programe.
28 Renato Mionni PRAVILNIK  O PROVEDBI MJERE 6 RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA, PODMJERE 6.2. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. "Ulaganja u sektoru turizam u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B« u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede" Zašto i ovo ne bi bilo bodovano na nacin da projekti u razredima D i C dobiju više bodova dok projekti u razredu A i B nesto manje s obzirom da mozda nema u pojedinim zupanijama dovoljno projekata u najruralnijim predjelima pa se zbog toga ne mogu realizirati kvalitetni programi u zonama A i B? Nije prihvaćen Ulaganja u sektoru turizam u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B« kako bi se poticao razvoj turizma u područjima u kojima nije razvijen.
29 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Opći uvjeti prihvatljivosti projekta , Članak 6. Podržavamo stav LAG Petrova Gora Nije prihvaćen Uvjet vezan uz ulaganja u naselja s najviše 5.000 stanovnika propisan je Programom ruralnog razvoja 2014.-2020. i isti nije moguće mijenjati bez izmjena Programa.
30 EUROKONZALTING Isplata potpore, Članak 27. Članak 27., stavci (5), (6) i (7) Predlažemo da se u stavcima 5, 6 i 7 nositelj/odgovorna osoba zamjeni sa nositelj/član/odgovorna osoba. Nije prihvaćen Nositelj/ odgovorna osoba podnosi Zahtjev za potporu za ono poljoprivredno gospodarstvo u kojem je nositelj odnosno odgovorna osoba a član OPG-a može biti nositelj aktivnosti diverzifikacije.
31 EUROKONZALTING Vrste aktivnosti, Članak 11. Članak 11., stavak (4), podstavak b, predlažemo da se doda: 10. građenje i/ili opremanje građevine za pružanje konzultantskih/intelektualnih/savjetničkih usluga. Mišljenja smo kako bi navedene usluge pripomogle ruralnom razvoju, odnosno napretku nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Predlažemo da se navedeno uvrsti u prihvatljive aktivnosti unutar sektora pružanja usluga u ruralnim područjima. Nije prihvaćen Ulaganje u građenje i/ili opremanje građevine za pružanje konzultantskih/intelektualnih/savjetničkih usluga nije prihvatljivo u podmjeri 6.2.
32 LAG ADRION POGLAVLJE I. , Vrste aktivnosti (4)(c) Tržišne cijene bez PDV-a novih gospodarskih vozila koja su u okviru navedenih maksimalnih performansi u osnovnim izvedbama nerijetko premašuju iznos od 150.000,00 kn, a svakako će takva vozila biti nužno bolja od osnovnih izvedbi obzirom na teren koji je sam po sebi brdsko-planinski i zahtjevniji je za sama vozila. Predlažemo povećanje iznosa maksimalne cijene za kupnju novog vozila za svrhu opskrbljivanja ruralnog stanovništva. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća.
33 LAG ADRION POGLAVLJE II.   , Specifični uvjeti prihvatljivosti projekta (6)Upozoravamo da ukoliko se planira primjeniti ovaj uvjet prihvatljivosti da se treba omogućiti turističkim zajednicama period prilagodbe i eventualne izmjene kategorizacije. Navedena kategorizacija se nije već godinama koristila pri dodjeli sredstava (HTZ sredstva za turistički nerazvijena područja dodjeljuje samo naseljima koja nemaju izlaz na more i u ovom slučaju ovaj uvjet nije zadan). Isto tako, naselja/područja koja je potrebno turistički razviti nalaze se unutar naselja/općina razvrstanih u A i B razrede, a u istima turističke aktivnosti uopće nema ili je vrlo slaba. U većem broju primorskih mjesta koja su na višim nadmorskim visinama zaseoci i sela nisu izdvojena ni u posebna naselja. Daljni komentar specifičnih uvjeta su nepotpuni uz ne poznavanje odnosno ne uključivanje kriterija bodovanja u ovo javno savjetovanje. Nije prihvaćen Ulaganja u sektoru turizam u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B« kako bi se poticao razvoj turizma u područjima u kojima nije razvijen.
34 Livio Tomić Uvjeti prihvatljivosti korisnika , Članak 4. Smisao svake potpore bi trebala biti u prvom redu pomoći svima onima koji po prvi put pokreću posao, a ne pomaganje onima koji su već dugo na tržištu jer ako se sve te godine nisu pobrinuli za sebe i osigurali stabilan posao, onda neće niti uz pomoć potpore. Dakle, ne vidim razloga uvjetovati "postojanje" poslovnog subjekta godinu dana prije pokretanja NOVE nepoljoprivredne djelatnosti? Dakle, vi osobu koja se nastanila na ruralnom području i ima lijepu priliku za samozapošljavanjem uz nepoljoprivrednu djelatnost automatski isključujete kao potencijalnog kandidata dok istovremeno onima koji već ostvaruju prihode izravno dajete potporu? Presmiješno. Da je razuma, prvospomenuti bi imali prednost nad postojećim poslovnim subjektima, ali... možda u nekoj drugoj državi. Nažalost. Nije prihvaćen Osnovni cilj tipa operacije 6.2.1. je diversifikacija poslovanja poljoprivrednih gospodarstava. Pokretanje poslovanja za poduzetnike koji nisu poljoprivredna gospodarstva i ne udovoljavaju uvjetima Programa i Pravilnika je omogućeno kroz druge operativne programe.
35 Vedrana Kopić Specifični uvjeti prihvatljivosti projekta, Članak 7. st. 1. glagol napisati u infinitivu :) Razmotriti mogućnost da mjesto ulaganja ne mora nužno biti JLS koja je sjedište PG-a. Što ako PG želi otvoriti novi objekt izravne prodaje ili popravak poljoprivredne mehanizacije u susjednom naselju koje je, gle čuda, u drugoj JLS koja također zadovoljava uvjet od najviše 5.000 stanovnika? To neće doprinijeti gospodarskim rezultatima PG i povećanju njegove ekonomske održivosti? Ili razvoju općine? Ili ruralnom razvoju RH? Nije prihvaćen Uvjet vezan uz ulaganja u naselja s najviše 5.000 stanovnika propisan je Programom ruralnog razvoja 2014.-2020. i isti nije moguće mijenjati bez izmjena Programa.Ulaganje koje se odnosi na sektor pružanja usluga može se provoditi izvan sjedišta PG-a. u ruralnom području RH.
36 Stevo Žufić Vrste aktivnosti, Članak 11. Nije jasno zašto se tako restriktivno postavljaju usluge pripreme i prijave projekta i izrade poslovnog plana. Naime, u Podmjeri 6.2. bilo je dozvoljeno 20.000 kn a sada je to najviše 7.000 kn. Izraditi poslovni plan, pripremiti projekt za prijavu i savjetovati OPG 3 godine u provedbi (zahtijevi za isplatu i ostalo) za 7.000 kn a kako je to bez PDV-a 5.400 kn zbilja to nije dovoljno. Predlažem: a) da se izmjeni točka (8) na način da iznos za aktivnosti b) i c) bude 20.000 kn kako je to bilo za Podmjeru 6.1. b) da se formulacija promijeni u točki (8) na način da sada glasi "prihvatljivi troškovi iz stavka 7. ovog članka mogu iznositi najvište.......". Naime, ne smije se ograničavati tržna utakmica a formulacija da aktivnosti pod točkom iz članka 7. i posebno iz točaka b) i c) mogu biti više jer je to stvar dogovora subjekata na tržištu, a eventualno prihvatljivi troškovi se mogu ograničavati. Slobodna utakmica na tržištu i dogovor između ugovornih strana se ne smije vrijednosno ograničavati a formulacija kako je definirana u točki (8) upravo to čini. Nije prihvaćen Navedenom odredbom se ne zadire u tržište usluga stručnjaka za izradu poslovnog plana i potrebne dokumentacije već se određuje iznos potpore koji će biti dodijeljen za navedene troškove. Korisnik i konzultant dogovaraju iznos ukupnih troškova za gore navedene usluge.
37 Stevo Žufić Poslovni plan, Članak 8. Stavak (6) predlažem dopuniti na način da se dozvoli ulaganja u naseljima razvrstanim u razrede "B", "C" i "D" i naseljima koja nisu razvrstana jer je ovako prerestriktivno i šteta je onemogućavati razvoj ruralnog turizma na tako širokom području koje pokriva razred "B". Također predlažem dopuniti stavak (14) na način da se doda "osim aktivnosti pripreme projekta koje su utvrđene u članku 11. stavak (7). Nije prihvaćen Ulaganja u sektoru turizam u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B« kako bi se poticao razvoj turizma u područjima u kojima nije razvijen.
38 Danijel Peroš Specifični uvjeti prihvatljivosti projekta, Članak 7. Komentar se odnosi na članak 7 (6) Ulaganja u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razredu "C" i "D"... Zašto kategorizacija nije spominjana u ove tri godine koliko čekam da krenem sa svojim projektom koji ste mi vi, svojim pravilima što se odnosi na aktivnosti koje se smiju poduzeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ugrozili. Na svim dosadašnjim radionicama to nije spominjano, zato predlažem da taj članak ukinete. Nije prihvaćen Ulaganja u sektoru turizam u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B« kako bi se poticao razvoj turizma u područjima u kojima nije razvijen.
39 Mirko Dujmović PRAVILNIK  O PROVEDBI MJERE 6 RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA, PODMJERE 6.2. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. Zašto glede potpore za financiranje aktivnosti u sektoru turizma u ruralnom području nije predviđena kupnja motornih vozila, već samo plovila, u čl.11. st.6.? Također, glede plovila u točki c), st. 6. čl.11., radi li se o motornim plovilima ili onima bez motornog pogona? U točki d), st.6., čl. 11. glede kupnje bicikla nije naveden broj komada bicikala koji se mogu navesti kao trošak za provođenje turističke usluge. Nije prihvaćen Kupnja motornih vozila prihvatljiva je isključivo u sektoru pružanja usluga u ruralnim područjima i to u svrhu pružanja usluga opskrbe za ruralno stanovništvo (pokretna prodaja proizvoda) za korisnike/poljoprivredna gospodarstva čije je sjedište u brdsko-planinskom području ili otocima s manjima od 1.000 stanovnika ili na području u kojem je gustoća naseljenosti naselja manja od 20 stanovnika na km2. Broj bicikala nije ograničen, navedeno je moguće propisati natječajem. Prihvatljiva su ona plovila koja su do 7 m duljine, snage porivnog stroja do 15 Kw i cijene do 150.000,00.
40 Ante Guć Specifični uvjeti prihvatljivosti projekta, Članak 7. Komentar se odnosi na članak 7. (1) Projekti se moraju provodi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva. Predlažem promjenu članka na način da se korisnicima omogući da do kraja projekta ostvare traženi uvjet. Konkretni primjer se odnosi na nositelja/icu OPG-a kojoj je sjedište OPG-a u Splitu gdje joj je i adresa prebivališta. Korisnik želi ulagati u izgradnju objekta na području Općine Marina u kojoj posjeduje uređeni maslinik i želi razviti dodatnu djelatnost agroturizma. Kako nema mogućnosti da na područje Općine Marina prebaci prebivalište/sjedište OPG-a samim time se korisnicu isključuje iz prijave na projekt iako bi kroz projekt zaposlila 2 osobe iz domaćinstva na OPG-u koje bi plaćale doprinose na temelju poljoprivrede. Smatram da je rezultat na kraju isti ako na kraju ulaganja nositelj ima prijavljeno prebivalište odnosno OPG sjedište u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva a ne bi radili diskriminaciju i oduzimali pravo prihvatljivosti prijave na projekt. Nije prihvaćen Uvjet vezan uz ulaganja u naselja s najviše 5.000 stanovnika propisan je Programom ruralnog razvoja 2014.-2020. i isti nije moguće mijenjati bez izmjena Programa.
41 CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO Uvjeti prihvatljivosti korisnika , Članak 4. Ukoliko je cilj ovog poziva potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima zašto je uvjet da je OPG registriran godinu dana ranije? Osobe koje žele pokrenuti određenu nepoljoprivrednu djelatnost s ciljem samozapošljavanja i razvoja nepoljoprivrednih djelatnosti u OPG-u koji je kraće vrijeme registriran u tom smislu nisu prihvatljive što je nepotreban uvjet i bespotrebna diskvalifikacija većeg broja prijavitelja. Procjena kapaciteta i ozbiljnost prijavitelja je moguće procijeniti i na druge poznate načine te preporučujemo da se vrijeme registracije subjekta smanji na 3 mjeseca prije objave poziva. Nije prihvaćen Osnovni cilj tipa operacije 6.2.1. je diversifikacija poslovanja poljoprivrednih gospodarstava, odnosno da korisnik koji bavi poljoprivrednom aktivnošću diverzificira svoje aktivnosti. Uvjet da OPG mora bit registriran najmanje godinu dana prije podnošenja Zahtjeva za potporu je iz PRR i trenutno se ne može mijenjati. Pokretanje poslovanja za poduzetnike koji nisu poljoprivredna gospodarstva i ne udovoljavaju uvjetima Programa i Pravilnika je omogućeno kroz druge operativne programe.
42 LIDIJA PREVENDAR Specifični uvjeti prihvatljivosti projekta, Članak 7. Prijedlog na razmatranje, Članak 7. Stavak 1: Umjesto da se projekti moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva, uvrstiti sljedeće: Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je mjesto i/ili sjedište ulaganja. Mjesto ulaganja može biti izvan sjedišta ulaganja, no prethodni uvjet za naselja mora biti zadovoljen. Na ovaj način korisnici ipak nisu limitirani na samo općinu u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva, jer neki posluju i na više lokacija unutar nekoliko općina, u naseljima koji mogu udovoljiti kriterijima natječaja. OPG i obrti pretežno su registrirani na adresama prebivališta, a vrlo je čest slučaj da na udaljenim lokacijama s drugim adresama obavljaju gospodarske djelatnosti. Nije prihvaćen Uvjet vezan uz ulaganja u naselja s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva propisan je Programom ruralnog razvoja 2014.-2020. i isti nije moguće mijenjati bez izmjena Programa.Ulaganje koje se odnosi na sektor pružanja usluga može se provoditi izvan sjedišta PG-a.
43 LIDIJA PREVENDAR Uvjeti prihvatljivosti korisnika , Članak 4. Prijedlog je uvrstiti u Članak 4. Stavak 1. sljedeće: Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, izuzev mladih poljoprivrednika, koji u Upisniku poljoprivrednika mogu biti i manje od godinu dana. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog natječaja nisu prihvatljivi korisnici na ovom natječaju. Nije prihvaćen Uvjet prihvatljivosti koji je propisan Programom ruralnog razvoja primjenjuje se na sve prihvatljive korisnike tj. na sva poljoprivredna gospodarstva neovisno o tome da li je nositelj poljoprivrednog gospodarstva mladi poljoprivrednik.
44 LAG Petrova Gora POGLAVLJE II.   , Visina potpore Molim pokusati stvoriti uvjete za podjelu na dvije grupe u kojima je različita visina potpore: a ) 20.000 EUR-a - za pokretanje nekih usluga to su dostatna sredstva b) 50.000 EUR-a Nije prihvaćen Prema važećoj verziji Programa ruralnog razvoja predloženo nije moguće bez službene izmjene Programa ruralnog razvoja.
45 LAG Petrova Gora POGLAVLJE I. , Vrste aktivnosti "Operativni troškovi " obzirom da se u ovom tipu operacije radi o POKRETANJU nepoljoprivredne djelatnosti predlažemo omogućiti trošak doprinosa na plaće u određenom postotku od ukupno prihvatljivih troškova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Korisnik treba izraditi održivi poslovni plan, temeljem kojeg će zadržati ili povećati zaposlenost na poljoprivrednom gospodarstvu.
46 LAG Petrova Gora Vrste aktivnosti, Članak 11. Točka (4) građenje i opremanje dječijeg vrtića - mišljenja smo kako sredstva iz ovog t.o realno nisu dovoljna za POKRETANJE OVE DJELATNOSTI ( naglasak na pokretanje, a ne na gradnju ) Kada govorimo o uslugama , na ruralnom području ili puno usluga nema .....ili se rade na crno : keramičar, moler, bravar ,staklar, stolarski obrt, usluge taksi ( kombi ) prijevoza - općenito prijevoza, usluge održavanja javnih i privatnih površina, servis za čišćenje , servisne radionice za popravku poljoprivrednih strojeva i opreme, automatske praonice . Zbog drastičnog smanjenja broja stanovništva - posebice mladih, a u skladu s ostalim zakonskim i podzakonskim aktima predlažemo omogućiti: nabavku mehanizacije za pružanje usluga u poljoprivrednom sektoru - jer i za to korisnik mora registrirati nepoljoprivrednu djelatnost. Primjer: Usluge žetve se obavljaju uglavnom na crno , 10 % poljoprivrednika ima svoje kombajne ( stare 50 godina ) 90 % poljoprivrednika ovisi o uslugama . Nije prihvaćen Kod sektora usluga ostavljene su gotovo sve vrste projekata koji su navedeni u Programu. 1. natječaj će pokazati koliki je interes za pojedine vrste projekata u sektoru usluga, pa se u slijedeći natječajima pojedini projekti mogu izostaviti. Omogućena je kupnja opreme (koja nema vlastiti pogon) za poljoprivrednu mehanizaciju/strojeve koja je namijenjena pružanju usluga u poljoprivrednim, komunalnim i građevinskim poslovima.
47 LAG Petrova Gora Broj projekata po korisniku, Članak 10. Točka (5) - predlažemo izmjenu : nakon podnošenja zadnjeg zahtjeva za isplatu ( kada podnese zadnji zahtjev za isplatu KORISNIK je proveo aktivnosti iz prethodnih t.o ) Nije prihvaćen Zahtjev za isplatu može biti i odbijen, odnosno Agencija za plaćanja može zatražiti povrat svih sredstava. Stoga, potrebno je imati izvršenu isplatu.
48 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. Broj projekata po korisniku, Članak 10. Stavak 5. Zašto korisnik ne bi mogao podnijeti Zahtjev po predanom Zahtjevu za isplatu, a ne čekati samu isplatu potpore? Nije prihvaćen Zahtjev za isplatu može biti i odbijen, odnosno Agencija za plaćanja može zatražiti povrat svih sredstava. Stoga, potrebno je imati izvršenu isplatu.
49 LAG BILOGORA-PAPUK Opći uvjeti prihvatljivosti projekta , Članak 6. stavak a) ponovo apeliramo na odgovorne da uvjet naselja od 5000 stanovnika pogađa jedan dio manjih gradova ili većih naselja koji su svakako ruralno područje čak štoviše svrstani u područje sa otežanim uvjetima gospodarenja a ne mogu se prijaviti na ovaj tip natječaja i pored dobrih projekata koje imaju za to područje, čim se bud emoglo molimo da se taj uvjet promijeni Nije prihvaćen Uvjet vezan uz ulaganja u naselja s najviše 5.000 stanovnika propisan je Programom ruralnog razvoja 2014.-2020. i isti nije moguće mijenjati bez izmjena Programa.
50 LAG BILOGORA-PAPUK Isplata potpore, Članak 27. stavak 6.- može li se taj uvjet preformulirati na način da nositelj ili novozaposlena osoba na OPG-u mora biti pri podnošenju i 5godina poslije obrazloženje Nositelj ovim sredstvima iz 6.2 koja ulaže u dopunsku djelatnost da uspostavi recimo kapacitet smještaja tek stvara kapacitet i jednostavno ukoliko utroši sva sredstva na stvaranje kapaciteta što je i svrha investicije neće moći nikako na kontinentalnom području kroz tu dopunsku djelatnost zaraditi dovoljno da si osigura minimalnu plaću kroz idućih 5 godina. Pogotovu zato što ste stavili da OPG mora zadovoljiti tek 1000 Eur SO, takav OPG ne može niti od poljoprivredne djelatnosti te vrijednosti niti od dopunske djelatnosti zaraditi mjesečnu plaću za nositelja. Ukoliko već zapošljava novu osobu i prijavljuje zašto to ne bi bila nova osoba obveznik 5 godina kako bi nositelji mogli zadržati posao ako ga nekom srećom imaju. Nije prihvaćen Nositelj/odgovorna osoba/nositelj aktivnosti diversifikacije najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu zadnje rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, osim na svom poljoprivrednom gospodarstvu/aktivnosti diversifikacije, odnosno nove djelatnosti za koju ostvaruje potporu. Osnovni cilj tipa operacije 6.2.1. je diversifikacija poslovanja poljoprivrednih gospodarstava. Pokretanje poslovanja za poduzetnike koji nisu poljoprivredna gospodarstva i ne udovoljavaju uvjetima Programa i Pravilnika je omogućeno kroz druge operativne programe.
51 Damir Buntić POGLAVLJE II.   , Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poštovani, istog sam stajališta kao i LAG Adrion, OPG-i koji su duže registrirani trebaju u startu ostvariti više bodova, množenjem sa koeficijentom npr. 1 godina - 0 bodova, 5 godina - 5 bodova, 10 godina - 10 bodova, 15 godina - 15 bodova itd. na ovaj način eliminiramo moguće malverzacije i podupiremo legaliste, isto ne treba važiti za mlade poljoprivrednike, njima se treba pripisati dužina trajanja OPG kojeg su naslijedili plus bodovi za mladog poljoprivrednika gdje se ne smije gledati na vrijeme od kada je nositelj mladi poljoprivrednik, čak mlade nositelje koji su duže vrijeme nositelji nagraditi dodatnim bodovima kao i gornjem slučaju, jer su u nekim drugim mjerama teško oštećeni. MLADE POLJOPRIVREDNIKE moramo zadržati i omogućiti im dostojanstven rad i život jer ako nam oni odu uzalud su sve mjere koje donosite i koje ćete donijeti. Predlažem i dodatne bodove za nositelje koji su u momentu otvaranja OPG-a bili "mladi poljoprivrednici", a osigurani su po osnovi poljoprivrede, a dobna granica im se sada ne uklapa u status "mladog poljoprivrednika" jer se vrijeme nije moglo zaustaviti, a nisu imali u prethodnom periodu nikakve mogućnosti potpore a i dalje su debelo ispod prosjeka starosti nositelja u RH. Djelomično prihvaćen Prijedlog kriterija odabira Upravljačkog tijela prema članovima Odbora za praćenje PRR koji odobrava iste je da se više bodova dodijeli PG-a sa većim SO kao i onim sa dužim vremenom upisa u Upisnik.
52 Savjetodavna služba Isplata potpore, Članak 27. Brisati stavak 7 Pojašnjenje: Usporedbom stavaka 5 i stavka 7 postižemo izrazito nepovoljan efekt na prijem/korištenje sredstava potpore iz ove mjere kod korisnika u tipu organizacijskih oblika OPG-a ili Obrta. Dakle, izričaj iz stavka 5 smatramo opravdanim. Međutim, stavak 7 zabranjuje zapošljavanje u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi iako je korisnik upisan u RPO i obveznik je plaćanja poreza na dohodak i doprinosa po osnovi poljoprivrede. Napominjemo da se, sukladno propisima, OPG prilikom registracije bilo koje dopunske djelatnosti upisuje u RPO i postaje obveznik poreza na dohodak Djelomično prihvaćen Nositelj/odgovorna osoba/nositelj aktivnosti diversifikacije najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu zadnje rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, osim na poljoprivrednom gospodarstvu/aktivnosti diversifikacije, odnosno nove djelatnosti za koju ostvaruje potporu.
53 StrnKa Isplata potpore, Članak 27. U stavku (7) ovog Pravilnika stoji;"Nositelj/odgovorna osoba najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.". Ukazao bih na problematičnost ovog stavka tj. činjenice da će Ministarstvo, Republika Hrvatska, fizičkoj osobi uskratit pravo na rad. Kao što i sam naziv natječaja sugerira, ovim se natječajem financiraju aktivnosti kojima se po prvi put pokreće neka nepoljoprivredna djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu. Kada se nešto po prvi put pokreće, postoji velika mogućnost da to i ne uspije, zato jer se mogu pojaviti i okolnosti na koje korisnik ne može utjecati. U slučaju da ne uspije, odgovorna osoba se ne bi smjela zaposliti na drugom radnom mjestu do ispunjenja roka iz stavka 7. ovog članka. Samim time bi ste tu osobu, njezinu/njegovu obitelj osudili na siromaštvo. Ovo je prvi put da se susrećemo sa ovim, dosta specifičnim zahtjevom u kontekstu EU fondova. Također, u slučaju pravne osobe, nositelj/odgovorna osoba nije korisnik sredstava nego je to sama pravna osoba. Odgovornost za uspjeh ili neuspjeh bi prije svega trebala snositi pravna osoba ali i samo državno tijelo koje ocjenjuje i financira aktivnosti te prati njihovu implementaciju, a ne da se sve to svaljuje na leđa nositelja gospodarstva /odgovornu osobu. Djelomično prihvaćen Nositelj/odgovorna osoba/nositelj aktivnosti diversifikacije najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu zadnje rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, osim na poljoprivrednom gospodarstvu/aktivnosti diversifikacije, odnosno nove djelatnosti za koju ostvaruje potporu.
54 LAG ADRION POGLAVLJE II.   , Uvjeti prihvatljivosti korisnika (1)Poštovani, Ministarstvo poljoprivrede je trošilo novac tehničke pomoći za izradu službenih brošura za Mjeru6-Podmjeru 6.2. gdje je jasno naznačeno, a i prezentirano na službenim prezentacijama da poljoprivredno gospodarstvo mora biti samo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Naglašavalo se da je godina dana kao uvjet prihvatljivosti nužna kod prijave na Podmjeru 6.4. Opravdanost iste možemo donekle prihvatiti, ali upozoravamo da se na terenu napravila velika pomutnja plasirajući u proteklom periodu. Predlažemo da se kod kriterija bodovanja eventualno da prednost korisnicima čiju su gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava dulje od godinu dana. Djelomično prihvaćen U podmjeri 6.2. uvjet vezan za duljinu upisa u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva kao i za visinu SO propisan je Programom ruralnog razvoja i isti nije moguće mijenjati sa čime su korisnici upoznati tijekom održavanja prezentacija o mjerama ruralnog razvoja. Navedeni uvjet je također bio propisan u Pravilniku o provedbi podmjere 6.1., podmjere 6.2. i podmjere 6.3. (NN 42/15). Prijedlog kriterija odabira koje odobravaju članovi Odbora za praćenje PRR, je da se više bodova dodijeli PG-a sa većim SO kao i onim sa dužim vremenom upisa u Upisnik.
55 Danijela Rupčić PRAVILNIK  O PROVEDBI MJERE 6 RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA, PODMJERE 6.2. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. Predlažem da čl. 27.st.6. glasi "Ukoliko je nositelj/odgovorna osoba u poljoprivrednom gospodarstvu obveznik zdravstvenog i mirovinskog po drugoj osnovi obvezuje se zaposliti minimalno jednu osobu na puno radno vrijeme u navedenom poljoprivrednom gospodarstvu najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i na rok od najmanje pet godina od isteka konačne isplate potpore." te predlažem da se u tu svrhu briše čl. 27. st.7. koji je suprotan osnovnim načelima slobode tržišta, nikomu se ne može zabraniti niti ograničavati njegovo pravo na rad i pružanje usluga na slobodnom tržištu. Osobito stoga što je riječ o poticaju koji je ograničen na mikro i mala poljoprivredna gospodarstva čiji su nositelji često i osobe koje su već u zaposlene i osobe koje su u mirovini. Ova odredba bi dala mogućnost da se u svakom slučaju otvori novo radno mjesto i zaposli barem jedna osoba, a ne nužno i ista osoba na razdoblje od više od 5 godina, dakle ne nominalno, što je u skladu s načelima slobodnog tržišta. Djelomično prihvaćen Nositelj/odgovorna osoba/nositelj aktivnosti diversifikacije najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu zadnje rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, osim na poljoprivrednom gospodarstvu/aktivnosti diversifikacije, odnosno novoj djelatnosti za koju ostvaruje potporu.
56 Bitoraj Uvjeti prihvatljivosti korisnika , Članak 4. Korisnik prije podnošenja Zahtjeva za potporu SMIJE imati registriranu nepoljoprivrednu djelatnost kod nadležnog tijela koje izdaje rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti za koju podnosi Zahtjev za potporu, ali ta djelatnost NE SMIJE biti aktivna. Mi imamo registriranu djelatnost međutim nismo je aktivirali , što znači prema vašem prijedlogu prvo moram otići u ured za gospodarstvo da nam briše registriranu djelatnost što je nepotrebno-bitno je da nije aktivna djelatnost. U fazi predpristupnih fondova su nas prisiljavali da imamo umijesto OPG-a i iznajmljivanja kreveta u domaćinstvu registrirane obrte i da u sklopu njih moramo imati registriranu djelatnost kako bi mogli aplicirati svoje projekte, a sada je totalno kontra situacija ! Djelomično prihvaćen Korisnik smije imati registriranu nepoljoprivrednu djelatnost, međutim ista nije aktivirana i nije izdano odobrenje nadležnog tijela.
57 LAG Petrova Gora Opći uvjeti prihvatljivosti projekta , Članak 6. Kako je uvjet od 5000 stanovnika propisan Uredbama i nije ga moguće mijenjati predlažemo da se samo registracija djelatnosti mora nalaziti na području od 5.000 stanovnika, a djelatnost se može obavljati na RURALNOM PODRUČJU RH. Ako se ulaže u građenje ono bi trebalo biti u naseljima od 5.000 stanovnika, no usluge bi trebalo omogućiti na ruralnom području RH Djelomično prihvaćen U skladu s odredbama Programa i Pravilnika dozvoljena su ulaganja isključivo u naseljima do 5.000 stanovnika na području JLS gdje je sjedište PG- a dok se usluge mogu provoditi na ruralnom području RH.
58 Vedrana Kopić POGLAVLJE I. , Vrste aktivnosti jasno naznačiti je li (ne)prihvaljiva kupnja zemljišta/objekta radi realizacije projekta (pr. 10% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova projekta) kako bi se izbjegle naknadne dvojbe i bezbroj pitanja na istu temu. Primljeno na znanje Upravljačko tijelo će razmotriti uvođenje spomenutoga u dozvoljene troškove.
59 Nela Gudelj PRAVILNIK  O PROVEDBI MJERE 6 RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA, PODMJERE 6.2. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. Što se događa sa podmjerom 6.4. i pripadajućim Pravilnikom?? Primljeno na znanje Provedba podmjere 6.4. regulirana je Pravilnikom o provedbi podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« (NN 120/15) koji je trenutno važeći provedbeni Pravilnik.
60 Nela Gudelj PRAVILNIK  O PROVEDBI MJERE 6 RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA, PODMJERE 6.2. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. Poštovani, doista nije jasno da li je: 1. ovim prijedlogom Pravilnika o provedbi mjere 6 i podmjere 6.2. prestao važiti Pravilnik NN: Službeni Vrsta dokumenta: Pravilnik, Izdanje: NN 120/2015, Broj dokumenta u izdanju: 2278, Donositelj:Ministarstvo poljoprivrede, Datum tiskanog izdanja: 2.11.2015.Pravilnik o provedbi podmjere 6.4. "Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti" unutar Mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Radi li se o nekoj novoj mjeri. Gdje to piše? ???? Isti Pravilnik i dalje stoji na stranicama Agencije za ruralni razvoj, Mjera je 6.4. a nikakve drugačije obavijesti nema?? 2. u predloženome nacrtu Pravilnika kontrakiktorni su čl. 4. st. 2. u kojem se navodi da korisnik ne smije imati registriranu neproizvodnu djelatnost kod nadležnog tijela koje izdaje rješenje7odobrenje za obavljanje djelatnosti za koju podnosi zahtjev za potporu, dok se u čl. 6. točki 2 navodi da se Potpora dodjeljuje za novu neroizvodnu djelatnost koja nije registrirana kod nadležnog tijela koje izdaje rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti do podnošenja Zahtjeva za potporu. 3. Zbog čega su diskriminirani i isključeni umirovljenici ( ako jesu), odnosno molim pojašnjenje i u tome dijelu te korekciju. Ne mogu se oteti dojmu da je ovaj nacrt Pravilnika sklepan zbrdadola, da nije jasno na što se odnosi, koje korisnike obuhvaća ( isključuje li opg-ove kojima su nositelji umirovljenici), koje kriterije obuhvaća, što se događa sa više godina najavljivanom podmjerom 6.4. koja obuhvaća razdoblja 2014. do 2020 (sada smo debelo zakoračili u drugu polovicu 2017???), te ima niz kontradiktornih odredbi koji sami sebe isključuju. (ili moramo imati registriranu djelatnost ili ne smijemo imati??, Ako moramo imati, kako onda može biti NOVA, ako NE SMIJEMO imati, isto je također isključujuće budući da se djelatnost može nadopunjati NOVOM USLUGOM. Doista je sve vrlo nejasno. Ako smo čekali pune 3 godine da se pokrene ova podmjera, zaslužili smo kvalitetniji prijedlog te objašnjenje zašto (ako 9 je ukinuta podmjera 6.4. i usvojeni Pravilnik koji je bio PUNO JASNIJI vezano i na kriterije i uvjete. Lijepi pozdrav, Nela Primljeno na znanje U proceduru javnog savjetovanja upućen je prijedlog Pravilnika o provedbi podmjere 6.2 koja se izdvaja kao zasebna podmjera iz Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« . Djelomično se prihvaća (čl. 4. st. 2. te čl. 6 st. 2.) biti će preformulirani. Umirovljenici kao nositelji OPG-a nisu isključeni kao korisnici iz podmjere 6.2. Obveza plaćanja doprinosa i poreza ovisi o njihovom statusu sukladno važećim propisima.
61 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Izjavljivanje prigovora, Članak 30. Članak 30., stavak (12) Prema kojem zakonu i pravnoj osnovi je odluka Povjerenstva konačna i na nju nije moguće uložiti prigovor? Isti bi članak trebao biti članak 13., jer je onaj prije njega 12. Primljeno na znanje U skladu sa člankom 14. stavkom 1. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 30/15, u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi), Agencija za plaćanja kao provedbeno tijelo u provedbi mjera ruralnoga razvoja donosi odluke i sklapa ugovore u svezi s pravima i obvezama korisnika iz članka 13. stavka 1. Zakona o poljoprivredi.Odluke iz stavka 1. članka 14. Zakona o poljoprivredi nisu upravni akti te na njih korisnik ima pravo podnijeti prigovor Povjerenstvu u roku od osam dana od dana dostave odluke. U slučaju da korisnik nije zadovoljan odlukom Povjerenstva može pokrenuti sudski spor pri nadležnom sudu.
62 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Izjavljivanje prigovora, Članak 30. Članak 30., stavak (11) Koje su to činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, kada se po stavku 10 ne mogu uvoditi nove činjenice i dokazi? Primljeno na znanje Navedeno se odnosi na činjenice koje dokazuju povredu postupovnih odredbi Pravilnika, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.
63 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore, Članak 23. Članak 23., stavak (1) Znači li to da se Agencija obvezuje u roku od 90 dana donijeti odluke o financiranju tj. da će korisnici za 90 dana od predaje saznati sudbinu svojeg projekta? Izvrsno. Podržavam. Nek se ostvari. Primljeno na znanje Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore bit će sukladno čl. 23.Pravilnika.Agencija za plaćanja će u roku od 90 dana od dana zaprimanja zadnje potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu na natječaj, nakon provedenih radnji iz članaka 21. i 22. ovoga Pravilnika, donijeti sljedeće akte: a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu b) Obavijest o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava c) Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu.
64 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje POGLAVLJE II.   , Visina potpore Već sam i ranije govorio o potrebi razdvajanja ukupno raspoloživih sredstava. Javna je tajna da postoji veliki interes za ulaganje u ruralni turizam što podrazumijeva velike investicije. Istovremeno, puno je manji interes u dijelu tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira, pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu te prerada, marketing i izravna prodaja lokalnih proizvoda što nekako "miriši" na investicije manje vrijednosti. Stoga, pretpostavlja, da postoji velika mogućnost da ulaganja u ruralni turizam kanibaliziraju i pojedu sredstva ostalima. Zato predlažemo da razmotrite razdvajanje natječaja na dva poziva (kao i kod 4.1.1.) u kojemu bi jedan poziv i dio sredstava bili namijenjeni isključivo ruralnom turizmu, a drugi svim ostalim opcijama iz Pravilnika. Primljeno na znanje Prijedlog će se uzeti u razmatranje.
65 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Broj projekata po korisniku, Članak 10. Članak 10, stavak (5) Mislite li ... "6.2.1. nakon izvršene isplate potpore po konačnom zahtjevu za isplatu za projekt iz tipa operacije 6.1.1. i tipa operacije 6.3.1."? Ako da, onda se pobrinite da u sve sljedeće tekstove budućih pravilnika unesete dio kojim se obvezujete isplatiti sredstva u određenom roku nakon predaje ZZI-ja. Na taj način korisnici znaju da s druge strane imaju odgovornu stranu. Primljeno na znanje Agencija za plaćanja će sukladno izmjenama koje su napravljene u procedurama kod administrativne obrade Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplate, pridonijeti da se korisnicima u što kraćem roku isplate odobrena sredstva.Agencija za plaćanja će u roku od 90 dana od dana zaprimanja zadnje potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu na natječaj, nakon provedenih radnji iz članaka 21. i 22. ovoga Pravilnika, donijeti sljedeće akte: a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu b) Obavijest o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava c) Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu.
66 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Specifični uvjeti prihvatljivosti projekta, Članak 7. Članak 7. stavak (10) Što znači proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora o EU? Da li to podrazmijeva svaki drugi proizvod (bez obzira na podrijetlo) za kojega korisnik (poduzetnik) smatra da postoji potražnja i interes lokalnog ruralnog tržišta? Je li npr. prihvatljivo prodavati gume za traktor? Kineske igračke za turiste? Primljeno na znanje Produkt prerade/predmet trženja mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora o EU, dakle koji nije primarni poljoprivredni proizvod nego je rezultat prerade iz nove nepoljoprivredne djelatnosti za koju je korisnik dobio potporu iz ove podmjere.
67 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Specifični uvjeti prihvatljivosti projekta, Članak 7. Članak 7. stavak (4) Moraju li se ostvariti ciljevi pod oba navoda ili samo pod jednim? Naime, ovdje ste u dva navoda ugurali tri cilja, pa to zbunjuje. Mogu li npr. stvoriti radno mjesto i time zadovoljiti jedan cilj, a ne povećati prihode (i samo zapošljavanje je sukladno ciljevima socijalne politike)? Mogu li povećati prihod, ali ne sačuvati radno mjesto? Mogu li sačuvati radno mjesto i ne povećati prihode? Primljeno na znanje Korisnik u poslovnom planu ovisno o aktivnost navodi barem jedan cilj po aktivnost koji u konačnici mora i ostvariti.
68 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Specifični uvjeti prihvatljivosti projekta, Članak 7. Članak 7. stavak (3) Ne vidim razloga zašto bi korisnici trebali biti pošteđeni ostvarivanja ciljeva po SVAKOJ od aktivnosti koju zahvaćaju projektom? Ako je moguće ulagati u više aktivnosti, u svakoj trebaju biti definirani ciljevi koje valja ostvariti. Čemu inače potpora? Ako ovo ne usvojite, ona bih ja na mjestu korisnika rekao da ću ulagati po sve četiri osnove, a izabrao bih ciljeve iz samo jedne vrste aktivnosti koje je najlakše ostvariti. Ostalo nije bitno i ne možete mi ništa. Primljeno na znanje Korisni u poslovnom planu ovisno o aktivnosti navodi barem jedan cilj po aktivnosti koji u konačnici mora i ostvariti.
69 EUROKONZALTING Specifični uvjeti prihvatljivosti projekta, Članak 7. Članak 27. stavak (12) Da li građevinska dozvola mora glasiti na korisnika (OPG) ili može biti i na nositelja tog istog OPG-a? Primljeno na znanje Građevinska dozvola mora glasiti na nositelja/odgovornu osobu OPG-a ili člana koji je nositelj aktivnosti diversifikacije.
70 LAG ADRION POGLAVLJE I. , Neprihvatljivi troškovi i aktivnosti 12 (f), (g) Smatramo neopravdanim isključivanje mogućnosti kupnje rabljenih vozila i plovila. Predlažemo da se isto dozvoli kao i kod Podmjere 6.3. - u ovom slučaju kupnja rabljenih vozila i plovila. Primljeno na znanje Upravljačko tijelo će razmotriti mogućnost financiranja rabljenih vozila norme euro 5.
71 LAG ADRION POGLAVLJE II.   , Broj projekata po korisniku (5) Do sada su odluke o konačnoj isplati i zaključivanje drugih operacija unutar Mjere 6 često kasnile u odnosu na predviđen rok što je u većini slučajeva uvjetovano od strane Ministarstva poljoprivrede pa molimo da se definiraju takvi slučajevi. Primljeno na znanje Agencija za plaćanja će sukladno izmjenama koje su napravljene u procedurama kod administrativne obrade Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplate, pridonijeti da se korisnicima u što kraćem roku isplate odobrena sredstva. Agencija za plaćanja će u roku od 90 dana od dana zaprimanja zadnje potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu na natječaj, nakon provedenih radnji iz članaka 21. i 22. ovoga Pravilnika, donijeti sljedeće akte: a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu b) Obavijest o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava c) Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu.
72 EUROKONZALTING Vrste aktivnosti, Članak 11. Članak 11., stavak (6) kaže: "Sektor turizma u ruralnom području obuhvaća: a) građenje i/ili opremanje građevina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti sukladno propisima koji reguliraju obavljanje ugostiteljske djelatnosti..." Na koji točno propis se odnosi dio "sukladno propisima"? "Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu" ili "Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu" Primljeno na znanje Prema važećim propisima Ministarstva turizma koji uređuju područje obavljanja turističke/ugostiteljske djelatnosti ovisno o organizacijskom obliku poljoprivrednog gospodarstva.
73 OPG Šuran Boris PRAVILNIK  O PROVEDBI MJERE 6 RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA, PODMJERE 6.2. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. Poštovani, Postojeći nacrt pravilnika za mjeru 6.2 Ruralnog Razvoja praktično onemogućava prijavu na natječaj umirovljenicima nositeljima OPGa. Razlog: U članku 27, točka 5 kao uvjet se navodi plaćanje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Tekst pravilnika: “Nositelj/odgovorna osoba u poljoprivrednom gospodarstvu koje je sklopilo Ugovor o financiraju s Agencijom za plaćanja i koje je obveznik poreza na dohodak mora najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore plaćati zdravstveno i mirovinsko na temelju navedenog poljoprivrednog gospodarstva te mora biti upisan u RPO.” Iz navedenog u točki 5 proizlazi da bi umirovljenik nositelj OPGa morao odustati od mirovine kako bi mogao plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko. Predlažemo da se članak 27., točka 5 nadopuni novom alinejom: “Ako su nositelji navedenog poljoprivrednog gospodarstva umirovljenici, obveznici poreza na dohodak u paušalnom iznosu, oni su isključeni iz obveze plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje.” Pozdrav, Boris Šuran Primljeno na znanje Umirovljenici kao nositelji OPG-a prihvatljivi su korisnici u podmjeri 6.2.
74 Vedrana Kopić Vrste aktivnosti, Članak 11. st. 3. razmotriti preciziranje čijih proizvoda - vlastitih, lokalnih ili stranih? Na temelju ovako sročene aktivnosti prihvatljivo je i građenje i/ili opremanje objekta za izravnu prodaju kineskih proizvoda, a upitno je koliko to doprinosi široj svrsi natječaja i razvoju ruralnih područja RH...Također, ne ograničavati marketing proizvoda samo na načine navedene u zagradi. st. 4. nabava opreme za poljoprivredni stroj namijenjen pružanju usluga u komunalnim i građevinskim poslovima? Dakle, bit će prihvatljiva nabava, primjerice, kanalokopača, pluga za čišćenje snijega ili vučenog komunalnog rasipača soli? Primljeno na znanje Izravna prodaja i marketing se odnose na nepoljoprivredne proizvode poljoprivrednog gospodarstva za koje će korisnik ostvariti potporu. Prihvatljiva je sva oprema za poljoprivrednu mehanizaciju/strojeve koja je namijenjena pružanju usluga u poljoprivrednim, komunalnim i građevinskim poslovima.
75 Ante Guć PRAVILNIK  O PROVEDBI MJERE 6 RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA, PODMJERE 6.2. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. Poštovani, gdje se nalazi bodovna tablica koja bi trebala biti sastavni dio pravilnika?! Primljeno na znanje Kriteriji odabira Zahtjeva za potporu će biti sastavni dio natječaja.
76 Ante Guć Broj projekata po korisniku, Članak 10. Komentar se odnosi na Članak 10 (5) Korisnik u tipu operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima (u daljnjem tekstu: tip operacije 6.1.1). i tipu operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: tip operacije 6.3.1). iz Programa može podnijeti Zahtjev za potporu za tip operacije 6.2.1. nakon izvršene isplate potpore za projekt iz tipa operacije 6.1.1. i tipa operacije 6.3.1. Smatram da nije u redu da se korisnike ograničava u prijavi na podmjere mjere 6 jer se radi o različitim podmjerama od koji se dvije (6.1 i 6.3) odnose na poljoprivredne a druge dvije (6.2 i 6.4) se odnose na nepoljoprivredne djelatnosti. Samim time prijavljuju se projekti za skroz različite djelatnosti i financiraju se skroz druge prihvatljive aktivnosti. S obzirom na obradu zahtjeva, proces trajanja projekta i čekanje za isplatu zadnje rate prvog i drugog natječaja za podmjere 6.1 i 6.3 postavlja se realno i legitimno pitanje mogu li se ti korisnici uopće prijaviti na podmjere za nepoljoprivredne djelatnosti (6.2 i 6.4) i time dodatno proširiti djelatnosti i ponudu na svom poljoprivrednom gospodarstvu. Posebno se komentar odnosi na projekte iz podmjere 6.1 ("mladi") kojima projekt traju većinom 3 godine a samim time gube pravo prijave na podmjere 6.2 i 6.4 što je svakako diskriminirajuće. Budući da se veliki dio mladih iseljava, mislim da bi trebali biti malo fleksibilniji i izaći im u susret a ne ograničavati ili onemogućavati ih u prijavi. Primljeno na znanje Agencija za plaćanja će sukladno izmjenama koje su napravljene u procedurama kod administrativne obrade Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplate, pridonijeti da se korisnicima u što kraćem roku isplate odobrena sredstva.
77 Tomislav Haršanji Broj projekata po korisniku, Članak 10. Stavak 5. - Kao i prethodni komentari, i moj je u istom tonu. Relativna tromost administrativnog sustava (previše projekata, limitiranost sutava zbog manjeg broja ljudi) bi nažalost mogao rezultirati u tome da bi veliki broj potencijalnih korisnika, ne vlastitom greškom, bio spriječen sudjelovati na natječaju. Molim izmjenu navedenog stavka u oblik "Korisnici mjera 6.1.1 i 6.3.1 nisu u mogućnosti podnijeti zahtjev do trenutka podošenja zadnjeg zahtjeva za isplatu (nakon finalizacije svih aktivnosti iz projekta). Primljeno na znanje Agencija za plaćanja će sukladno izmjenama koje su napravljene u procedurama kod administrativne obrade Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplate, pridonijeti da se korisnicima u što kraćem roku isplate odobrena sredstva.
78 Key consulting d.o.o. Specifični uvjeti prihvatljivosti projekta, Članak 7. Stavak 13. - pojasniti što znači da provođenje aktivnosti iz poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Da li se to odnosi samo na aktivnosti koje se prijavljuju u okviru projekta ili se sa cjelokupnom investicijom uopće ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu? Primljeno na znanje Provođenje aktivnosti iz poslovnog plana ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu.
79 Key consulting d.o.o. Isplata potpore, Članak 27. Molimo pojasniti stavak 5. što u slučaju da je prijavitelj - nositelj OPG-a u mirovini Primljeno na znanje Obveza plaćanja doprinosa ovisi o statusu poljoprivrednika/umirovljenika prema važećim zakonskim propisima.
80 Key consulting d.o.o. Uvjeti prihvatljivosti korisnika , Članak 4. Molimo pojasniti da li korisnik može biti i član unutar OPG-a. Primljeno na znanje Korisnik je OPG, dok član tog istog OPG može biti nositelj aktivnosti diverzifikacije.
81 LAG Petrova Gora Neprihvatljivi troškovi i aktivnosti , Članak 12. Predlažemo, obzirom da cijela MJERA 6 najviše utiče na PRIORITET 6 i ima veliki socijalni učinak na ruralno područje , da se kao i t.o 6.3.1. i 6.1.1. dopusti nabavka rabljenih mehanizaciju i vozila, ograničiti je na to koliko može biti stara , ali je omogućiti. Dostavno vozilo staro 3 godine ( EUR 5 ) , za korisnika je jeftinije minimalno 30% od novog, a dovoljno je dobro za obavljanje djelatnosti. Primljeno na znanje Upravljačko tijelo će razmotriti mogućnost financiranja rabljenih vozila norme euro 5.
82 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. Specifični uvjeti prihvatljivosti projekta, Članak 7. Komentar na Članak 7. stavak 1. Što je s ulaganjima koja se provode van sjedišta OPG-a? Primljeno na znanje Ulaganja koja se provodi izvan područja jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sjedište OPG-a nisu prihvatljiva.
83 LAG BILOGORA-PAPUK Kriteriji odabira, Članak 14. Molimo da se razmotri činjenica da u sustavu bodovanja piše i donosi bodove novostvoreno radno mjesto što znači da se boduje i ako nositelj OPG-a zaposli nekoga na OPG-u zbog obavljanja te druge djelatnosti. Molimo stoga da razmotrite da u članku 27. pod 7)8)9) se riječ nositelj/odgovorna osoba zamijeni riječju nositelj ili novozaposlena osoba odnosno da se uvjet isplate smatra zadovoljenim ukoliko je OPG u sustavu RPO-a , plaća doprinose i poreze s osnove obavljanja djelatnosti a novozaposlena osoba može biti ili sam nositelj ili novi uposlenik. Smatramo da je tek time zadovoljen indikator zapošljavanja jer se na OVAJ NAČIN stvarno dobilo novo radno mjesto a ako nositelj OPG-a koji je trenutno zaposlen u drugoj pravnoj osobi mora dati otkaz u toj drugoj pravnoj osobi moguće je da ta pravna osoba ne zaposli novu osobu na to radno mjesto i onda gledajući cjelokupni uticaj na gospodarstvo niste dobili povećanje zapošljavanja. Isto tako molimo da se razmotri da se pod novostvorenim radnim mjestom podrazumijeva i upis novog člana OPG-a s obzirom da se za novog člana moraju plaćati doprinosi. Primljeno na znanje Prijedlog će se uzeti u razmatranje. Kriteriji odabira će biti objavljeni uz natječaj i prethodno odobreni od Odbora za praćenje Programa.
84 LAG BILOGORA-PAPUK Vrste aktivnosti, Članak 11. stavak 4/ kod građenja i opremanja građevina vrtića, usluga skrbi za starije , igraonica , hoće li se dodatno primjenjivati kriterij kapaciteta kao što je kod iznajmljivanja naveden kapacitet, treba ga onda odmah postaviti ukoliko će biti tako Primljeno na znanje Primjena kriterija kapaciteta kod navedenih ulaganja nije predviđena.
85 LAG BILOGORA-PAPUK Broj projekata po korisniku, Članak 10. stavak 5 - sve bi to bilo korektno kada bi se rezultati po pojedinim podmjerama znali u nekom "normalnom" vremenu od 90 dana, no kako to nije slučaj dobar dio prijavitelja neće se moći prijaviti iako ima dobre projekte a za to nisu krivi oni nego vrlo spori sustav, Primljeno na znanje Agencija za plaćanja će sukladno izmjenama koje su napravljene u procedurama kod administrativne obrade Zahtjeva za potporu, pridonijeti da korisnici u što kraćem roku dobiju rezultate u vezi s prijavom na natječaj.
86 LAG BILOGORA-PAPUK Poslovni plan, Članak 8. stavak 3- dokazivanje održivosti - gotovo nemoguće uz uvjet da si nositelj mora isplaćivati plaću iz prihoda gospodarstva od SO=1000 Eur ((trošak minimalca za 5 godina je cca 230.340 kn odnosno gotovo 31 000 Eur što znači kada bi sučelili potporu sa troškovima koja će ona izazvati u idućih 5 godina pored održavanja i poreza malo tko bi se od malih poljoprivrednika odlučio na to ulaganje), većin aće morati prikazati u ovom slučaju POTPUNO NEREALNE PRIHODE OD DOPUSNKE DJELATNOSTI DA BI POKAZALA ODRŽIVOST,što opet dovodi do toga da s eposlovni planovi neće moći realizirati kako su zamišljeni Primljeno na znanje Odgovornost korisnika je da prikaže održivost planiranih aktivnosti u poslovnom planu, te da iste provede sukladno poslovnom planu
87 LAG BILOGORA-PAPUK Isplata potpore, Članak 27. stavak 5.Ovaj članak uopće nije jasan,da li to znači upisan u RPO i plaća doprinose po rješenju kao paušalist s osnova te djelatnosti ili upisan u RPO i plaća doprinose po godišnjoj poreznoj prijavi ili oboje Primljeno na znanje Obveza plaćanja doprinosa ovisi o statusu poljoprivrednika/umirovljenika prema važećim zakonskim propisima.