Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o Registru koncesije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Maja Jurišić UNOS PODATAKA OD STRANE DAVATELJA KONCESIJA, Članak 4. Definirati rok u kojem je davatelj koncesija dužan unijeti izmjene Prihvaćen Predmetni stavak će se nadopuniti definiranim rokom.
2 Maja Jurišić OPĆE ODREDBE, Članak 3. Kojoj pravnoj osobi i pod kojim uvjetima? Da li će biti javni natječaj i kakve su ovlasti voditelja registra? Primljeno na znanje Registar koncesija vodi Financijska agencija, a temeljem sporazuma/ugovora između države i Financijske agencije. Obzirom da Financijska agencija vodi poslove platnog prometa i Državne riznice za državu, a Registar koncesija podrazumijeva praćenje plaćanja ugovornih obveza, isto je sastavni dio ugovora predmetnih stranaka.
3 Pametno DOSTUPNOST, POHRANJIVANJE, ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA, Članak 10. U članku 10, stavak 8, među javne podatke dodati: podatak o financijskom nadzoru, podatak o pokretanju prisilne naplate i obavezno podatak o nepodmirenim obvezama koncesionara. Na taj način javnost će dobiti, ne samo formalne podatke o koncesiji, nego i podatke o eventualnim problemima ili neplaćanju. Primljeno na znanje Zakonom o koncesijama (NN 69/17) definirano je što se smatra javnim podacima iz Registra koncesija, te je isto obuhvaćeno i Pravilnikom o registru koncesija. Svakako treba naglasiti kako je odredbama novog Općeg poreznog zakona (NN 115/2016.) koji je stupio na 1. siječnja 2017. godine, uvedena novina koja se odnosi na davatelje koncesija i koncesionare. Predmetnim Zakonom propisano je kako je naknada za koncesiju javno davanje sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije. U Općem poreznom zakonu novina je i javna objava dospjelih, a neplaćenih dugova na ime naknade za koncesiju, odnosno javna objava koncesionara-dužnika. Temeljem toga, javnosti će biti dostupni podaci o dužnicima-koncesionarima, a koji udovoljavaju odredbama Općeg poreznog zakona.
4 Romina Tominić OPĆE ODREDBE, Članak 3. (2) - trebalo bi obrazložiti koje bi to druge pravne osobe mogle biti nadležne za poslove vođenja Registra koncesija i iz kojih eventualnih razloga te poslove nebi obavljalo Ministarstvo financija Primljeno na znanje Ministarstvo financija nema saznanja o drugim pravnim osobama koja bi mogle voditi poslove Registra koncesija. Međutim, ukoliko dođe do kakvih promjena u poslovima vođenja Državne riznice, za pretpostaviti je kako bi se za poslove vođenja Registra koncesija mogao raspisati javni natječaj, a druge pravne osobe morale bi udovoljavati svim uvjetima vođenja Registra koncesija.