Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za prijedlog pravilnika o malom obalnom ribolovu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Žubrinić PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6 stavak 2 predlaže snagu umjetne rasvjete do 400 W odnosno kod plinskih ferala 400 kandela. Važeći Pravilnik o rekreacijskom i sportskom ribolovu NN 155-14 propisuje jedno rasvjetno tijelo jačine do najviše 400 kandela. Istovremeno najnoviji prijedlog pravilnika za sportski i rekreacijski ribolov dozvoljava uz upotrebu umjetne rasvjete (feral), odnosno jedno rasvjetno tijelo jačine do najviše 40 W za žarulju sa žarnom niti, 30 W za halogenu žarulja i 10 W za led žarulju. Treba na odgovarajući način odrediti karakteristike rasvjetnog tijela i to tako da se odredi maksimalna snaga za: za žarulju sa žarnom niti, za halogenu žarulju za led žarulju za plinski feral I to u oba pravilnika (mali obalni ribolov , odnosno sportski i rekreacijski ribolov) Prihvaćen Poštovani, primjedba se prihvaća na način da se ova odredba usklađuje sa odredbama iz športskog i rekreacijskog ribolova.
2 josip balde PRAVILNIK , Članak 8. Rođen sam prije 70 godina u Puli u ribarskoj obitelji. Od djeda, oca, 4 strica, brata, njegovog sina, unuka i većine obitelji, svi su danas profesionalni ribari. Školovao sam se za profesionalnog vatrogasca gdje sam u mirovinu otišao sa 41,5 godina radnog staža. U toku svog radnoga vijeka bavio sam se ribarstvom i imao otvoren ribarski obrt sa svim povlasticama. Odlaskom u mirovinu po zakonu morao sam ugasiti obrt ili staviti mirovinu na poček. Teško mi je palo gašenje obrta (veliki uloženi kapital) jer kao diabetičar to mi je bila svakodnevna fizička tradicijska aktivnost te uz pravilnu prehranu (riba) i lijekove uspio sam održavati bolest pod kontrolom. Prihvatio sam odmah mali ribolov i ribario dozvoljenim malim alatima do zabrane i ukidanja. Uskraćen sam za bodove koje dobivaju branitelji domovinskog rata jer je moj ratni raspored kao zapovjednika vatrogasne postrojbe bio u gradu Puli i poduzeću u kojem sam bio zaposlen. Danas sam siguran da su moja prava uskraćena radi tradicije, zdravlja, profesionalnog posla i doprinosa u stvaranju hrvatske države. Veliku primjedbu dajem na Članak 8. Ne mogu nikako prihvatiti da se istarska županija stavlja u neravnopravni položaj u odnosu na ostale županije u našoj državi. Predložio bi tri alternativna rješenja: 1. da svi koji smo 06.03.2015. podnijeli zahtjev na pravo za mali obalni ribolov ostvarimo to pravo jer ćemo prirodnim putem vrlo brzo doći na brojku od samo 3500 korisnika. 2. da se da dozvola svima iznad 60 godina starosti. 3. da se da svima iznad ostvarenih 15 bodova jer smo svi mi osobe već u poznim godinama i to nam je još posljednja radost i zadovoljstvo. Zar postoji iti jedan pošteni razlog da se to uskrati? Nije prihvaćen Poštovani, tijekom predpristupnih pregovora za ulazak u članstvo ulazak u članstvo Europske unije omogućen je prelazak maksimalno 3500 sudionika malog ribolova u kategoriju gospodarskog ribolova - mali obalni ribolov. S obzirom da je zaprimljeno ukupno oko 4200 zahtjeva, kreirana je rang lista sudionika na temelju ostvarenih bodova koja se ažurira svake godine, temeljem informacija o odustancima od stečenog prava na mali obalni ribolov te temeljem informacija o preminulim osobama. Novim Pravilnikom rang lista se ažurira na način da upražnjena mjesta raspoređuju se po županijama u omjeru koji odgovara zastupljenosti broja podnositelja iz pojedine županije u ukupnom broju podnositelja zahtjeva koji do ažuriranja rang liste nisu ostvarili pravo na mali obalni ribolov. S obzirom na ograničen broj sudionika u malom obalnom ribolovu, nismo u mogućnosti prihvatiti Vaše prijedloge.
3 Marino Marković PRAVILNIK , Članak 5. Predlažem ubacivanje stavka 5. u članku 5., a koji bi glasio: "Mreže stajačice u malom obalnom ribolovu dozvoljeno je postavljati u more na minimalnoj udaljenosti od 50 metara od obale." Nije prihvaćen Poštovani., ova odredba nije propisana ni u gospodarskom ribolovu, a mali obalni ribolov predstavlja posebnu kategoriju gospodarskog ribolova, stoga smatramo ukoliko bi se donijela trebala bi se primjenjivati na sve.
4 Marino Marković PRAVILNIK , Članak 5. U članku 5. stavku 1. predlažem smanjenje duljine mreže sa 200 metara na 100 metara. OBAVEZNO treba regulirat način postavljanja mreža stajačica, odnosno treba odrediti minimalnu udaljenost postavljanja mreža. Naime, postavljanjem mreža stajačica uz samu obalu devastira se cijelo obalno područje te u mnogim slučajevima predstavlja opasnost za kupače i podvodne ribolovce koji se s lakoćom mogu upetljati u mrežu stajačicu. Nije prihvaćen Poštovani, imajući u vidu da je mali obalni ribolov posebni oblik gospodarskog ribolova u kojem je dozvoljeno koristiti od 3000 do 6000 metra mreža po plovilu, smatramo da dodatne restrikcije na ribolovne alate kod ovog oblika ribolova nije potrebno uvoditi.
5 Marino Marković PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem povećanje oka mrežnog tega, a kako bi se suzbio ribolov riba ispod mjere, a što se do sada dešavalo. Ujedno predlažem smanjenje duljine mreže sa 200 na 100 metara. Nije prihvaćen Poštovani, veličina oka usklađena je sa europskim zakonodavstvom koji propisuje da veličina oka na jednostrukim mrežama stajaćicama ne smije biti manja od 16 mm. S obzirom da je riječ o posebnom obliku gospodarskog ribolova smatramo da je maksimalna duljina mreža od 200 metara prihvatljiva.
6 Milan Brenko PRAVILNIK Imam 70 godina i bio sam ribar sa povlasticom i obrtnicom uz rad. Odlaskom u mirovinu postao sam mali obalni ribar koristeći alate propisane u dozvoli, koji su u potpunosti zadovoljavali potrebe za moju obitelj. Ulaskom Republike Hrvatske u EU propisan je sustav bodovanja prema kojem nemam uvjete za dobiti povlasticu, i sa time se vratiti 50.god. tradiciji. Očekujem da će se izmjenom pravilnika reciprocitet prema malim ribarima u Istri izmijeniti u odnosu na druge županije. Članaka 4 ovog pravilnika kojeg definira veličinu oka mrežnog tega od 16 do 64 mm, dali to znaci da je maksimalno oko mrežnog tega 40x40mm ? Primljeno na znanje Poštovani, Broj bodova koji ste ostvarili podnošenjem zahtjeva 2015. godine je nepromjenjiv. Novim prijedlogom Pravilnika uvodi se reciprocitet među županijama na način da se upražnjena mjesta raspoređuju po županijama u omjeru koji odgovara zastupljenosti broja podnositelja iz pojedine županije u ukupnom broju podnositelja zahtjeva koji do ažuriranja rang liste nisu ostvarili pravo na mali obalni ribolov. Veličina oka mrežnog tega može biti najmanje 16 mm, a najviše 64 mm mjerena dijagonalno, odnosno 8 do 32 mm mjerenjem jedne stranice oka.
7 morski ribolov PRAVILNIK člana4-stv 2 dozvoljeno je najviše uloviti 5 kg školjkaša i puževa članak 5-dodati profesionalni ribar ima prednost nad poštama članak 6- dodati mreže stajačice zabranjeno je dizati preko hidrauličnog puretić vinča,tj mreže se mogu dizati samo sa snagom ruka. Nije prihvaćen Poštovani, ukupna dopuštena dnevna količina ulova po ovlašteniku povlastice propisana je u članku 22. stavku 3. Zakona o morskom ribarstvu (NN br. 62/17.). Mali obalni ribolov je gospodarska kategorija ribolova čiji su korisnici većinom starije osobe, stoga Vaš prijedlog o nekorištenju hidrauličnog vinča nije prihvaćen.
8 Slobodan Kapor PRAVILNIK , Članak 4. Članak 4. st.1. toč.1. - predlaže se da i dalje, sukladno postojećem Pravilnku ostane veličina oka mrežnog tega od 16 mm do 80 mm mjereno dijagonalno (do veličine oka 65 mm lovi se najviše nedorasla riba). Članak 4. st.4. - traži se da se mreže stajačice označavaju kao i do sada na propisani način, bez dodatnih motki sa crvenom zastavom. Naime takva obveza ne postoji za ribare profesionalce, dok mali ribari polažu mreže uz obalupa se posebnim označavanjem stvara dodatna opasnost da se mali ribar zaplete u mrežu i strada kod promjene vremena i naglih promjena smjerova vjetra, prilikom vađenja mreže idućeg jutra, u okviru vremenskog ograničenja utvrđenog Pravilnikom. Članak 4. st.5. - predlaže se da se i u zonama A, B i E dozvoli korištenje mreža stajačica za ulov gira, visine manje od 4 m. Nije prihvaćen Poštovani, Veličina oka na jednostrukim mrežama stajaćicama, kao i označavanje alata u odnosu na dosadašnji Pravilnik o malom obalnom ribolovu nije promijenjen. Iznimke o korištenju mreža visine do 4 metra radi ulova vrsta iz porodice girovki uveden je radi usklađenja sa Pravilnikom koji regulira mreže stajaćice u gospodarskom ribolovu.
9 Slobodan Kapor PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8.stavak 3. - prijedlog ovog članka nije izrađen u skladu s razgovorima pomoćnika ministra Ante Mišure i državne tajnice Marije Vučković vođenim u Poreču i Rapcu, sa predstavnicima malih ribara sa područja Istarske županije, na kojima je jasno utvrđena nejednakost raspodjele povlastica malim ribarima iz Istre spram drugih obalnih županija i zauzet stav da će se pri izradi novog Pravilnika koji će "biti pošteniji za Istarske ribare" (izjava ministra Tolušića), voditi računa o raspodjeli upražnjenih mjesta na bazi reciprociteta. Prijedlogom rasporeda upražnjenih mjesta na bazi zastupljenosti broja podnositelja iz pojedine županije u ukupnom broju podnositelja zahtjeva koji do ažuriranja rang liste nisu ostvarili pravo na mali obalni ribolov, ne postiže se balansiranje u reciprocitetu raspodjele povlastica po županijama, budući je prethodni Pravilnik o malom obalnom ribolovu (NN br.8/15, !5/15,19/15, 78/15, 107/15), sustavom bodovanja u članku 8. st.1.toč. a), ribare sa područja Istarske županije, koji s osnova prebivališta nisu dobili niti jedan bod, stavio u diskriminirajući položaj spram ribara iz drugih obalnih županija. Zbog navedenog kriterija prebivališta, koji nije objektivno valorizirao ekonomsko-socijalnu komponentu malog obalnog ribolova i jednakost svih građana RH pred zakonom, ribari sa područja Istarske županije dobili su tek 0,72% od svih izdatih povlastica (za usporedbu Dubrovačko-neretvanskoj županiji izdato je 27,91%, Zadarskoj županiji 23,52%, Splitskoj-dalmatinskoj županiji 23% od svih izdatih povlastica). Istodobno od svih podnesenih zahtjeva, koji udovoljavaju postavljenim kriterijima bodovanja za uvrštavanje na rang listu, ribarima sa područja Istarske županije izdato je 25 povlastica od 129 zahtjeva (19,4%) dok je Dubrovačko-neretvanskoj županiji izdato 977 povlastica od 1093 zahtjeva (89,4%), Zadarskoj županiji izdato 823 povlastice od 849 zahtjeva (96,9%), Splitsko-dalmatinskoj županiji izdato 805 povlastica od 923 zahtjeva (87,2%), Primorsko-goranskoj županiji izdato 546 povlastica od 662 zahtjeva (82,5%), Šibensko-kninskoj županiji izdato 228 povlastica od 276 zahtjeva (82,6%), Ličko-senjskoj županiji izdato je 85 povlastica od 89 zahtjeva (94,4%), a u svim ostalim županijama izdato je 11 povlastica od 41 zahtjeva (26,8%). Iz ovih podataka, vidljivo je da su u svim obalnim županijama osim Istarske županije, od svih podnesenih zahtjeva koji udovoljavaju kriterijima povlastice izdate u 82,5%-96,9% slučajeva, dok je u Istarskoj županiji realizirano tek 19,4% zahtjeva koji udovoljavaju kriterijima, iz čega je vidljiv ogroman nesrazmjer u dodjeli povlastica, čak uzimajući u obzir činjenicu da su pojedine "privilegirane" zbog većeg broja otoka. Stoga će predložena raspodjela upražnjenih mjesta u omjeru koji odgovara zastupljenosti broja podnositelja iz pojedine županijeu ukupnom broju podnositelja zahtjeva koji do ažuriranja rang liste nisu ostvarili pravo na mali obalni ribolov, generirati daljnju neravnopravnost ribara malog obalnog ribolova sa područja Istarske županije u odnosu na druge ribare, prije svega iz obalnih županija, zbog čega obećanja nadležnih dužnosnika Ministarstva o ujednačavanju reciprociteta pri izdavanju povlastica, neće biti postignuti. Predlaže se kao iznimka od članka 8. st.3.(npr. u prijelaznim i završnim odredbama), da se prvo raspoređivanje upražnjenih mjesta izvrši u cilju ujednačavanja položaja svih županija, uzimajućiu obzir udio dosada izdatih povlastica u ukupnom broju zahtjeva, odnosno udio izdatih povlastica na ukupan broj zahtjeva koji udovoljavju kriterijima na području pojedine županije. Nije prihvaćen Poštovani, mali obalni ribolov je nastao ukidanjem negospodarske kategorije - malog ribolova, a s obzirom da je ova negospodarska kategorija prvenstveno bila zastupljena na otocima, bilo je za očekivati da će najveći broj pristiglih zahtjeva biti upravo iz tih područja. Nastavno na navedeno nije moguće "izjednačiti" županije jer nije niti pristigao jednak broj zahtjeva iz svake županije.