Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Branko Petrinec    PRAVILNIK O PRAĆENJU STANJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU , PRILOG 7. : OPĆE UPUTE ZA SASTAVLJANJE PROGRAMA IZVANREDNOG MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI OKOLIŠA I LJUDI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA U OBJEKTU TREĆE ILI ČETVRTE KATEGORIJE PRIPRAVNOSTI Predlažem da se riječ ''OPĆE UPUTE'' (u naslovu) promijeni u ''SMJERNICE''. Obrazloženje: Jasnije bi se dalo do znanja da je ovaj prijedlog programa samo preporučen a konkretni program bi u konkretnom izvanrednom događaju odredio Tehničko-potporni centar. Prihvaćen Promijenjeno
2 Branko Petrinec    PRAVILNIK O PRAĆENJU STANJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU , PRILOG 6. OSNOVE ZA IZRADU PRAĆENJA STANJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA U OBJEKTU PRVE, DRUGE ILI PETE KATEGORIJE PRIPRAVNOSTI Predlažem da se riječ ''OSNOVE'' (u naslovu) promijeni u ''SMJERNICE''. Obrazloženje: Jasnije bi se dalo do znanja da su ove vrijednosti samo preporučene a točne zahtjeve bi u konkretnom izvanrednom događaju odredio Tehničko-potporni centar. Prihvaćen Promijenjeno
3 Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja Mjerenje ambijentalnog doznog ekvivalenta , Članak 6. Predlažemo izmjenu Članaka 6, stavak (1): "Ambijentalni dozni ekvivalent mjeri se na visini od 1 m iznad neobrađene travnate površine uređajima za neprekidno mjerenje ambijentalnog doznog ekvivalenta i/ili pasivnim dozimetrima za mjerenja doza u okolini." Obrazloženje: 1) Nema stručnog razloga da se u dokumentu propisuje mjerenje ambijentalnog doznog ekvivalenta samo termoluminecentnim dozimetrima (TLD) jer se time isključuju ostali dozimetrijski sustavi koji su potpuno prihvaćeni u međunarodnoj/europskoj praksi. 2) Dozimetrijska svojstva pasivnih dozimetrijskih sustava (TLD, optički stimulirani (OSL) detektori, radiofotoluminescentni (RPL) detektori) su komplementarna, svi uz pravilan rad zadovoljavaju zahtjeve međunarodnih normi za monitoring okoline. Hrvatska norma* i međunarodni standard** odnose se općenito na pasivne dozimetrijske sustave ne samo na jedan sustav. *HRN EN 62387-1:2013: Instrumentacija u zaštita od zračenja – Pasivni integrirajući dozimetrijski sustavi za nadziranje okoliša i osoba- 1. dio: Opće karakteristike i izvedbeni zahtjevi. **IEC 62387-1:2012: Radiation protection instrumentation - Passive integrating dosimetry systems for environmental and personal monitoring - Part 1: General characteristics and performance requirements. 3) Brojne, vrlo cijenjene dozimetrijske ustanove za osobnu dozimetriju te za monitoring okoline koriste danas druge dozimetrijske sustave,a ne TLD. Kao primjer navodimo Landauer Inc., SAD i Europa koristi OSL, Chiyoda Technol Corporation, Japan, RPL, IRSN, Francuska, RPL, Paul Scherrer Institute, Švicarska, RPL, itd. Zbog ovih razloga predlažemo izmjenu Članka 6., stavak (1). HDZZ - Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja Predsjednica: dr.sc.Ines Krajcar Bronić ADRESA: Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb, Hrvatska TELEFON: +385 (1) 4571 271 TELEFAKS: +385 (1) 4680 239 EMAIL: info@hdzz.hr WEB: www.hdzz.hr Prihvaćen Ispravljeno u: Ambijentalni dozni ekvivalent mjeri se na visini od 1 m iznad neobrađene travnate površine uređajima za neprekidno mjerenje ambijentalnog doznog ekvivalenta i/ili pasivnim dozimetrima za mjerenje ambijentalnog doznog ekvivalenta H*(10).
4 Ferencne RANOGAJEC Mjerenje ambijentalnog doznog ekvivalenta , Članak 6. Predlažem promjenu teksta: Članak 6, stavak 1: Ambijentalni dozni ekvivalent mjeri se na visini od 1 m iznad neobrađene travnate površine uređajima za neprekidno mjerenje ambijentalnog doznog ekvivalenta i/ili pasivnim dozimetrima za mjerenja doza u okolini. Obrazloženje: 1) Nema stručnog razloga da se u dokumentu propisuje mjerenje ambijentalnog doznog ekvivalenta samo termoluminecentnim dozimetrima (TLD) jer se time isključuju ostali dozimetrijski sustavi koji su potpuno prihvaćeni u međunarodnoj-europskoj praksi. 2) Dozimetrijska svojstva pasivnih dozimetrijskih sustava (TLD, optički stimulirani (OSL) detektori, radiofotoluminescentni (RPL) detektori) su komplementarna, svi uz pravilan rad zadovoljavaju zahtjeve međunarodnih normi za monitoring okoline. Hrvatska norma* i međunarodni standard** odnose se općenito na pasivne dozimetrijske sustave ne samo na jedan sustav. *HRN EN 62387-1:2013: Instrumentacija u zaštita od zračenja – Pasivni integrirajući dozimetrijski sustavi za nadziranje okoliša i osoba- 1. dio: Opće karakteristike i izvedbeni zahtjevi. **IEC 62387-1:2012: Radiation protection instrumentation - Passive integrating dosimetry systems for environmental and personal monitoring - Part 1: General characteristics and performance requirements. 3) Brojne vrlo cijenjene dozimetrijske ustanove za osobnu dozimetriju te za monitoring okoline koriste danas druge dozimetrijske sustave,a ne TLD. Kao primjer navodimo Landauer Inc., SAD i Europa koristi OSL, Chiyoda Technol Corporation, Japan, RPL, IRSN, Francuska, RPL, Paul Scherrer Institute, Švicarska, RPL, itd. Zbog ovih razloga predlažem promjenu članka. Prihvaćen Ispravljeno u: Ambijentalni dozni ekvivalent mjeri se na visini od 1 m iznad neobrađene travnate površine uređajima za neprekidno mjerenje ambijentalnog doznog ekvivalenta i/ili pasivnim dozimetrima za mjerenje ambijentalnog doznog ekvivalenta H*(10).