Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UGRUIB "Bluefin" PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RIBOLOVU IGLUNA (Xiphias gladius) Nažalost kao i svi dosadasnji pravilnici i ovaj se protivi ribarima. U pitanje je doslo opstanak hrvatskog ribara i općenito hrvatskog ribarstva. Platiti jedan Euro, platiti porez,platiti puste doprinose, platiti brodove, opreme, itd.......šta Vam još treba od hrvatskog ribara da bi bili zadovoljni? Status hrvatskog ribara: gladan, žedan, umoran i dužan, i bez perspektive za budućnost. Prihvaćen Poštovani, odlučeno je kako se iznimno za 2018. godinu neće naplaćivati naknada za korištenje Državne kvote.
2 Ante Božidar Jurić OPĆE ODREDBE, Članak 1. u ovom članku predlažemo dopunu uz obrazloženje iste, naime, na kraju članka navedena je odredba " luke određene za iskrcaj " Predlažemo slijedeću dopunu: da se iza riječi "iskrcaj" pridoda slijedeće; " koje bih imale prateću kontrolu i nadzor " tako bih navedena uredba u konačnici glasila: "luke određene za iskrcaj koje bih imale prateću kontrolu i nadzor" Nije prihvaćen Poštovani, Uz obvezu iskrcaja u određenim lukama, sva plovila koja obavljaju ribolov igluna maraju imati instaliran sustav za praćenje VMS i dužni su ispunjavati elektronski očevidnik. Svi navedeni elementi čine sustav praćenja i kontrole plovila.
3 Ribarski obrt " Reful" PRILOV , Članak 9. Tražim da plovila koja gospodarski ribolov obavljaju stajaćim parangalom mogu imati pravo na prilov igluna samo uz VMS uređaj i E-očevidnik ili obaveznu prijavu igluna mailom sat vremena prije ulaska u luku kao što imaju plutajući parangali i plivarice. Djelomično prihvaćen Poštovani, Pravo na prilov igluna imaju sva plovila sa upisanim stajaćim parangalom te u tom slučaju prilov igluna smije predstavljati najviše 20% mase ukupnog iskrcaja u sklopu jedne ribolovne operacije. Nadalje, prilov su dužni prijavljivati na obrascu propisanim pravilnikom te ga iskrcati u lukama određenim za iskrcaj igluna, uz prethodnu najavu.
4 URO PLAŽA GUSARICA PRILOV , Članak 9. Tražim da se u Pravilniku u ČLANKU 9- PRILOV u stavak 1) sukladno prošlogodišnjoj praksi među plovila koja imaju pravo na prilov uvrste i plovila koja gospodarski ribolov obavljaju stajaćim parangalom. OBRAZLOŽENJE Uspoređujući Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) iz 2017. i 2018. vidim da je bez ikakvog prethodnog obrazloženja i upozorenja promijenjen članak o prilovu. U Pravilniku od 2017. ČLANAK 2) STAVAK 4) određuje; ‘’Odlukom o ribolovnim mogućnostima ukupna izlovna kvota raspoređuje se na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova za tekuću godinu. Kvota namijenjena gospodarskom ribolovu se raspoređuje na potkategorije gospodarskog ribolova, i to na kvotu za ribolov plutajućim parangalom i kvotu za ribolov panulom ili odmetom, dok se dio kvote raspoređuje za potrebe prilova igluna u drugim oblicima gospodarskog ribolova. Kvota namijenjena negospodarskom ribolovu može se rasporediti na kvotu za športski odnosno kvotu za rekreacijski ribolov.’’ dok se u Pravilniku za 2018. U ČLANKU 9) PRILOV STAVAK 1) izmijenjeno u odnosu na Pravilnik iz 2017. određuje kako jedini ostvarivači na pravo prilova jednog igluna dnevno jesu plovila koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom. Prihvaćen Poštovani, prijedlog je prihvaćen te je omogućen iskrcaj jednog primjerka igluna po plovilu dnevno ulovljenog stajaćim parangalom. Dodatno, u tom slučaju prilov igluna smije predstavljati najviše 20% mase ukupnog iskrcaja u sklopu jedne ribolovne operacije. Nadalje, prilov su dužni prijavljivati na obrascu propisanim pravilnikom te ga iskrcati u lukama određenim za iskrcaj igluna, uz prethodnu najavu.