Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Uredbi o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Balković PRIJEDLOG, UREDBE O OSNIVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ I PRIRODU Čl. 3., stavak 3.: ni slučajno ne bi trebalo omogućiti osobama tehničke struke zapošljavanje na navedeno radno mjesto. Primjer za to su Hrvatske vode gdje nekompetentni ljudi odlučuju o uređenju okoliša zbog čega i imamo sve većih problema s poplavama. Npr., razvijene zemlje su još sredinom 20. st. shvatile da kanaliziranje rijeka vodi poplavama i počele su im vraćati stare tokove i njihove poplavne nizine dok se kod nas i dalje radi suprotno. Nije prihvaćen Komentar je odbijen iz razloga što se u Uredbi o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, donose odredbe kojima se mijenjaju opisi i obavljanje djelatnosti iz nadležnosti iste, stoga je potrebno proširiti uvjete koji se moraju ispuniti za imenovanje pomoćnika ravnatelja za okoliš i na osobe tehničke struke.