Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o daljinaru i najmanjem voznom vremenu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 APP d.d. VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Čl.8. : Brisati. Razlog : isto je "tehnički" neizvedivo iz više razloga kada su u pitanju postojeći vozni redovi i dozvole te da li je pravno moguće tražiti usklađenje postojećih voznih redova koji su izdani po važećim propisima koji su bili na snazi u trenutku usklađenja i izdavanja određenih voznih redova, koji se u većini slučajeva ne bi mogli uskladiti po nekim novim pravilima, jer propisi su više puta mijenjani, a svi vozni redovi su "ostajali" po tada važećim propisima, što je jedino i moguće. Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo drži nužnim uskladiti sve vozne redove u javnom prijevozu putnika sa predmetnim Pravilnikom radi stvaranja preduvjeta za uspješnu implementaciju javne usluge i usklađivanja voznih redova.
2 APP d.d. IV.UKUPNA UDALJENOST I UKUPNO NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 4. Iza Čl.4., dodati čl.4.a)., tako da glasi : "Ukoliko ministarstvo nadležno za poslove prometa, upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prilikom izdavanja dozvole utvrdi u novo predloženom voznom redu da udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta odstupa od baze podataka iz članka 2., stavka 3., ovog Pravilnika, odnosno ne sadrži stvarnu međusobnu udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta koja su navedena u toj bazi odnosno daljinaru, izraženu u kilometrima, predmetni vozni red neće biti usklađen." Prihvaćen Prihvaćen
3 APP d.d. III.NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 3. Čl.3. Članak ne treba da se bavi materijom voznog vremena između stajališta, jer vremena moraju biti određene daljinarom. Čl.3., st.2.: Brisati, jer nema zaokruživanja najmanjih voznih vremena od strane prijevoznika, nego isto mora biti definirano daljinarom. Čl.3., st.5.: Izmijenit stavak tako da glasi : "Prilikom izrade voznog reda, prijevoznik određuje vrijeme stajanja potrebno za otpremu i prihvat putnika na autobusnim kolodvorima odnosno autobusnim stajalištima, a koje ne ulazi u minimalno vrijeme vožnje". Razlog : vozna vremena između stajališta treba da budu definirana unaprijed daljinarom, a prijevoznik definira potrebno vrijeme otpreme i prihvata putnika u na pojedinom stajalištu, ovisno o frekvenciji putnika. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-nerazumljiv je prijedlog da se vozna vremena moraju odrediti daljinarom, s obzirom da je daljinar prostorna, a najmanje vozno vrijeme vremenska kategorija. Prihvaća se u dijelu predložene izmjene čl.3.st.5. Pravilnika.
4 APP d.d. II.SADRŽAJ DALJINARA, Članak 2. Čl.2., st.1. Iza riječi nazivima izmijeniti "koji se mogu" sa : "iz kojeg se moraju podatci" Čl.2., st.2. : Brisati stavaka jer isto nije materija predmetnog Pravilnika, nego se isto definira Pravilnikom o obavljanju javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Čl.2., st.4. : Brisati stavak. Razlog : definiranje i elementi daljinara treba da budu u zadanim uvjetima javnog poziva za izradu daljinara prema čl.6. predmetnog Pravilnika. Čl.2., st.5. : Brisati stavak. Razlog : udaljenost između stajališta je definirana daljinarom i koriste se isključivo podaci iz daljinara bez mogućnosti naknadnih korekcija pojedinih predlagača voznih redova, a sukladno stavku 2. ovog članka. Nije prihvaćen Odbijen-prihvaćanjem prijedloga narušila bi se koncepcija odredbi o sadržaju daljinara i umanjila cjelokupnost sadržajnih odredbi.
5 APP d.d. I.OPĆE ODREDBE, Članak 1. Čl.1., st.1. Brisati riječ "unutarnjem". Razlog : potrebno prema daljinaru raditi i vozne redove u međunarodnom prijevozu na dijelu linije koji prolazi kroz RH, a kako je navedeno i u čl.2., st.1. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-uz termin unutarnji, u odredbi je dodan i termin međunarodni cestovni promet
6 Autotrans d.d. VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Čl. 8. brisati Ovako formuliranim člankom zahtjeva se od prijevoznika da usklađuju stare vozne redove što je tehnički nemoguće i u suprotnosti s ostalim člancima daljinara. Vozni redovi temeljem kojih su izdane dozvole usklađeni su po nekim drugim zakonskim osnovama ( zakoni i pravilnici). Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo drži nužnim uskladiti sve vozne redove u javnom prijevozu putnika sa predmetnim Pravilnikom radi stvaranja preduvjeta za uspješnu implementaciju javne usluge i usklađivanja voznih redova.
7 Autotrans d.d. IV.UKUPNA UDALJENOST I UKUPNO NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 4. 0 0 Iza Čl.4., dodati čl.4.a)., tako da glasi : "Ukoliko ministarstvo nadležno za poslove prometa, upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prilikom izdavanja dozvole utvrdi u novo predloženom voznom redu da udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta odstupa od baze podataka iz članka 2., stavka 3., ovog Pravilnika, odnosno ne sadrži stvarnu međusobnu udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta koja su navedena u toj bazi odnosno daljinaru, izraženu u kilometrima, predmetni vozni red neće biti usklađen." Prihvaćen Prihvaćen
8 Autotrans d.d. III.NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 3. Čl.3. Članak ne treba da se bavi materijom voznog vremena između stajališta, jer vremena moraju biti određene daljinarom. Čl.3., st.2.: Brisati, jer nema zaokruživanja najmanjih voznih vremena od strane prijevoznika, nego isto mora biti definirano daljinarom. Čl.3., st.5.: Izmijenit stavak tako da glasi : "Prilikom izrade voznog reda, prijevoznik određuje vrijeme stajanja potrebno za otpremu i prihvat putnika na autobusnim kolodvorima odnosno autobusnim stajalištima, a koje ne ulazi u minimalno vrijeme vožnje". Razlog : vozna vremena između stajališta treba da budu definirana unaprijed daljinarom, a prijevoznik definira potrebno vrijeme otpreme i prihvata putnika u na pojedinom stajalištu, ovisno o frekvenciji putnika. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-nerazumljiv je prijedlog da se vozna vremena moraju odrediti daljinarom, s obzirom da je daljinar prostorna, a najmanje vozno vrijeme vremenska kategorija. Prihvaća se u dijelu predložene izmjene čl.3.st.5. Pravilnika.
9 Autotrans d.d. II.SADRŽAJ DALJINARA, Članak 2. Čl, 2. stavak 1. Iza riječi nazivima izmijeniti "koji se mogu" sa : "iz kojeg se moraju podatci" Čl.2., st.2. : Brisati stavaka jer isto nije materija predmetnog Pravilnika, nego se isto definira Pravilnikom o obavljanju javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Čl.2., st.4. : Brisati stavak. Razlog : definiranje i elementi daljinara treba da budu u zadanim uvjetima javnog poziva za izradu daljinara prema čl.6. predmetnog Pravilnika. Čl.2., st.5. : Brisati stavak. Razlog : udaljenost između stajališta je definirana daljinarom i koriste se isključivo podaci iz daljinara bez mogućnosti naknadnih korekcija pojedinih predlagača voznih redova, a sukladno stavku 1. i nema zaokruživanja! Nije prihvaćen Odbijen-prihvaćanjem prijedloga narušila bi se koncepcija odredbi o sadržaju daljinara i umanjila cjelokupnost sadržajnih odredbi.
10 Autotrans d.d. I.OPĆE ODREDBE, Članak 1. Čl.1., st.1. Brisati riječ "unutarnjem". Razlog : potrebno prema daljinaru raditi i vozne redove u međunarodnom prijevozu na dijelu linije koji prolazi kroz RH, a kako je navedeno i u čl.2., st.1. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-uz termin unutarnji, u odredbi je dodan i termin međunarodni cestovni promet
11 AUTOTRANSPORT D.D. VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Čl.8. : Brisati. Razlog : isto je "tehnički" neizvedivo iz više razloga kada su u pitanju postojeći vozni redovi i dozvole te da li je pravno moguće tražiti usklađenje postojećih voznih redova koji su izdani po važećim propisima koji su bili na snazi u trenutku usklađenja i izdavanja određenih voznih redova, koji se u većini slučajeva ne bi mogli uskladiti po nekim novim pravilima, jer propisi su više puta mijenjani, a svi vozni redovi su "ostajali" po tada važećim propisima, što je jedino i moguće. Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo drži nužnim uskladiti sve vozne redove u javnom prijevozu putnika sa predmetnim Pravilnikom radi stvaranja preduvjeta za uspješnu implementaciju javne usluge i usklađivanja voznih redova.
12 AUTOTRANSPORT D.D. IV.UKUPNA UDALJENOST I UKUPNO NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 4. Iza Čl.4., dodati čl.4.a)., tako da glasi : "Ukoliko ministarstvo nadležno za poslove prometa, upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prilikom izdavanja dozvole utvrdi u novo predloženom voznom redu da udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta odstupa od baze podataka iz članka 2., stavka 3., ovog Pravilnika, odnosno ne sadrži stvarnu međusobnu udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta koja su navedena u toj bazi odnosno daljinaru, izraženu u kilometrima, predmetni vozni red neće biti usklađen." Prihvaćen Prihvaćen
13 AUTOTRANSPORT D.D. III.NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 3. Čl.3. Koncepcija cijelog članka je pogrešna. Vozno vrijeme je određeno daljinarom. Čl.3., st.3.: Brisati, jer nema zaokruživanja najmanjih voznih vremena od strane prijevoznika, nego isto mora biti definirano daljinarom. Čl.3, st.4.: "Prilikom mjerenja najmanjeg voznog vremena potrebno je voditi računa o pridržavanju propisa..." IZMIJENITI: u "Prilikom mjerenja najmanjeg voznog vremena prijevoznik je dužan pridržavati se propisa...". PRIJEDLOG BRISATI: "stanju kolnika, gustoći prometa i ostalim elementima", obzirom da su to proizvoljne činjenice te nije poznato kakav je kolnik i gustoća prometa na nekoj lokalnoj prometnici, te nije definirano što su to ostali elementi. Čl.3., st.5.: Izmijenit stavak tako da glasi : "Prilikom izrade voznog reda, prijevoznik određuje vrijeme stajanja potrebno za otpremu i prihvat putnika na autobusnim kolodvorima odnosno autobusnim stajalištima te ostali prekidi vožnje i odmori, sukladno posebnim propisima koji reguliraju radna vremena mobilnih radnika u cestovnom prijevozu." Razlog : vozna vremena između stajališta treba da budu definirana unaprijed daljinarom, a prijevoznik definira potrebno vrijeme otpreme i prihvata putnika u na pojedinom stajalištu, ovisno o frekvenciji putnika. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-ne prihvaća se promjena odredbi čl.3.st.3. (brisanje) jer najmanje vozno vrijeme je vrijeme koje će utvrditi tijelo/osoba koja bude izrađivala daljinar. Ostalo se prihvaća.
14 AUTOTRANSPORT D.D. II.SADRŽAJ DALJINARA, Članak 2. Čl.2., st.1. Iza riječi nazivima izmijeniti "koji se mogu" sa : "iz kojeg se moraju podatci" Čl.2., st.2. : Brisati stavak jer isto nije materija predmetnog Pravilnika, nego se isto definira Pravilnikom o obavljanju javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Čl.2., st.4. : Brisati stavak. Razlog : definiranje i elementi daljinara treba da budu u zadanim uvjetima javnog poziva za izradu daljinara prema čl.6. predmetnog Pravilnika. Čl.2., st.5. : Brisati stavak. Razlog : udaljenost između stajališta je definirana daljinarom i koriste se isključivo podaci iz daljinara bez mogućnosti naknadnih korekcija pojedinih predlagača voznih redova, a sukladno stavku 1. i nema zaokruživanja! Nije prihvaćen Odbijen-prihvaćanjem prijedloga narušila bi se koncepcija odredbi o sadržaju daljinara i umanjila cjelokupnost sadržajnih odredbi.
15 AUTOTRANSPORT D.D. II.SADRŽAJ DALJINARA, Članak 2. Čl.2., st.1. Iza riječi nazivima izmijeniti "koji se mogu" sa : "iz kojeg se moraju podatci" Čl.2., st.2. : Brisati stavak jer isto nije materija predmetnog Pravilnika, nego se isto definira Pravilnikom o obavljanju javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Čl.2., st.4. : Brisati stavak. Razlog : definiranje i elementi daljinara treba da budu u zadanim uvjetima javnog poziva za izradu daljinara prema čl.6. predmetnog Pravilnika. Čl.2., st.5. : Brisati stavak. Razlog : udaljenost između stajališta je definirana daljinarom i koriste se isključivo podaci iz daljinara bez mogućnosti naknadnih korekcija pojedinih predlagača voznih redova, a sukladno stavku 1. i nema zaokruživanja! Nije prihvaćen Odbijen-prihvaćanjem prijedloga narušila bi se koncepcija odredbi o sadržaju daljinara i umanjila cjelokupnost sadržajnih odredbi.
16 AUTOTRANSPORT D.D. I.OPĆE ODREDBE, Članak 1. Čl.1., st.1. Brisati riječ "unutarnjem". Razlog : potrebno prema daljinaru raditi i vozne redove u međunarodnom prijevozu na dijelu linije koji prolazi kroz RH, a kako je navedeno i u čl.2., st.1. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-uz termin unutarnji, u odredbi je dodan i termin međunarodni cestovni promet
17 Autotransport Karlovac d.o.o. VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Čl.8. : Brisati. Razlog : isto je "tehnički" neizvedivo iz više razloga kada su u pitanju postojeći vozni redovi i dozvole te da li je pravno moguće tražiti usklađenje postojećih voznih redova koji su izdani po važećim propisima koji su bili na snazi u trenutku usklađenja i izdavanja određenih voznih redova, koji se u većini slučajeva ne bi mogli uskladiti po nekim novim pravilima, jer propisi su više puta mijenjani, a svi vozni redovi su "ostajali" po tada važećim propisima, što je jedino i moguće. Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo drži nužnim uskladiti sve vozne redove u javnom prijevozu putnika sa predmetnim Pravilnikom radi stvaranja preduvjeta za uspješnu implementaciju javne usluge i usklađivanja voznih redova.
18 Autotransport Karlovac d.o.o. IV.UKUPNA UDALJENOST I UKUPNO NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 4. Iza Čl.4., dodati čl.4.a)., tako da glasi : "Ukoliko ministarstvo nadležno za poslove prometa, upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prilikom izdavanja dozvole utvrdi u novo predloženom voznom redu da udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta odstupa od baze podataka iz članka 2., stavka 3., ovog Pravilnika, odnosno ne sadrži stvarnu međusobnu udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta koja su navedena u toj bazi odnosno daljinaru, izraženu u kilometrima, predmetni vozni red neće biti usklađen." Prihvaćen Prihvaćen
19 Autotransport Karlovac d.o.o. III.NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 3. Čl.3. Koncepcija cijelog članka je pogrešna. Vozno vrijeme je određeno daljinarom. Čl.3., st.3.: Brisati, jer nema zaokruživanja najmanjih voznih vremena od strane prijevoznika, nego isto mora biti definirano daljinarom. Čl.3, st.4.: "Prilikom mjerenja najmanjeg voznog vremena potrebno je voditi računa o pridržavanju propisa..." IZMIJENITI: u "Prilikom mjerenja najmanjeg voznog vremena prijevoznik je dužan pridržavati se propisa...". PRIJEDLOG BRISATI: "stanju kolnika, gustoći prometa i ostalim elementima", obzirom da su to proizvoljne činjenice te nije poznato kakav je kolnik i gustoća prometa na nekoj lokalnoj prometnici, te nije definirano što su to ostali elementi. Čl.3., st.5.: Izmijenit stavak tako da glasi : "Prilikom izrade voznog reda, prijevoznik određuje vrijeme stajanja potrebno za otpremu i prihvat putnika na autobusnim kolodvorima odnosno autobusnim stajalištima te ostali prekidi vožnje i odmori, sukladno posebnim propisima koji reguliraju radna vremena mobilnih radnika u cestovnom prijevozu." Razlog : vozna vremena između stajališta treba da budu definirana unaprijed daljinarom, a prijevoznik definira potrebno vrijeme otpreme i prihvata putnika u na pojedinom stajalištu, ovisno o frekvenciji putnika. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-ne prihvaća se promjena odredbi čl.3.st.3. (brisanje) jer najmanje vozno vrijeme je vrijeme koje će utvrditi tijelo/osoba koja bude izrađivala daljinar. Ostalo se prihvaća.
20 Autotransport Karlovac d.o.o. II.SADRŽAJ DALJINARA, Članak 2. Čl.2., st.1. Iza riječi nazivima izmijeniti "koji se mogu" sa : "iz kojeg se moraju podatci" Čl.2., st.2. : Brisati stavak jer isto nije materija predmetnog Pravilnika, nego se isto definira Pravilnikom o obavljanju javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Čl.2., st.4. : Brisati stavak. Razlog : definiranje i elementi daljinara treba da budu u zadanim uvjetima javnog poziva za izradu daljinara prema čl.6. predmetnog Pravilnika. Čl.2., st.5. : Brisati stavak. Razlog : udaljenost između stajališta je definirana daljinarom i koriste se isključivo podaci iz daljinara bez mogućnosti naknadnih korekcija pojedinih predlagača voznih redova, a sukladno stavku 1. i nema zaokruživanja! Nije prihvaćen Odbijen-prihvaćanjem prijedloga narušila bi se koncepcija odredbi o sadržaju daljinara i umanjila cjelokupnost sadržajnih odredbi.
21 Autotransport Karlovac d.o.o. I.OPĆE ODREDBE, Članak 1. Čl.1., st.1. Brisati riječ "unutarnjem". Razlog : potrebno prema daljinaru raditi i vozne redove u međunarodnom prijevozu na dijelu linije koji prolazi kroz RH, a kako je navedeno i u čl.2., st.1. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-uz termin unutarnji, u odredbi je dodan i termin međunarodni cestovni promet
22 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Čl.8. : Brisati. Razlog : isto je "tehnički" neizvedivo iz više razloga kada su u pitanju postojeći vozni redovi i dozvole te da li je pravno moguće tražiti usklađenje postojećih voznih redova koji su izdani po važećim propisima koji su bili na snazi u trenutku usklađenja i izdavanja određenih voznih redova, koji se u većini slučajeva ne bi mogli uskladiti po nekim novim pravilima, jer propisi su više puta mijenjani, a svi vozni redovi su "ostajali" po tada važećim propisima, što je jedino i moguće. Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo drži nužnim uskladiti sve vozne redove u javnom prijevozu putnika sa predmetnim Pravilnikom radi stvaranja preduvjeta za uspješnu implementaciju javne usluge i usklađivanja voznih redova.
23 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. IV.UKUPNA UDALJENOST I UKUPNO NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 4. Iza Čl.4., dodati čl.4.a)., tako da glasi : "Ukoliko ministarstvo nadležno za poslove prometa, upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prilikom izdavanja dozvole utvrdi u novo predloženom voznom redu da udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta odstupa od baze podataka iz članka 2., stavka 3., ovog Pravilnika, odnosno ne sadrži stvarnu međusobnu udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta koja su navedena u toj bazi odnosno daljinaru, izraženu u kilometrima, predmetni vozni red neće biti usklađen." Prihvaćen Prihvaćen
24 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. III.NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 3. Čl.3. Koncepcija cijelog članka je pogrešna. Vozno vrijeme je određeno daljinarom. Čl.3., st.3.: Brisati, jer nema zaokruživanja najmanjih voznih vremena od strane prijevoznika, nego isto mora biti definirano daljinarom. Čl.3, st.4.: "Prilikom mjerenja najmanjeg voznog vremena potrebno je voditi računa o pridržavanju propisa..." IZMIJENITI: u "Prilikom mjerenja najmanjeg voznog vremena prijevoznik je dužan pridržavati se propisa...". PRIJEDLOG BRISATI: "stanju kolnika, gustoći prometa i ostalim elementima", obzirom da su to proizvoljne činjenice te nije poznato kakav je kolnik i gustoća prometa na nekoj lokalnoj prometnici, te nije definirano što su to ostali elementi. Čl.3., st.5.: Izmijenit stavak tako da glasi : "Prilikom izrade voznog reda, prijevoznik određuje vrijeme stajanja potrebno za otpremu i prihvat putnika na autobusnim kolodvorima odnosno autobusnim stajalištima te ostali prekidi vožnje i odmori, sukladno posebnim propisima koji reguliraju radna vremena mobilnih radnika u cestovnom prijevozu." Razlog : vozna vremena između stajališta treba da budu definirana unaprijed daljinarom, a prijevoznik definira potrebno vrijeme otpreme i prihvata putnika u na pojedinom stajalištu, ovisno o frekvenciji putnika. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-ne prihvaća se promjena odredbi čl.3.st.3. (brisanje) jer najmanje vozno vrijeme je vrijeme koje će utvrditi tijelo/osoba koja bude izrađivala daljinar. Ostalo se prihvaća.
25 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. II.SADRŽAJ DALJINARA, Članak 2. Čl.2., st.1. Iza riječi nazivima izmijeniti "koji se mogu" sa : "iz kojeg se moraju podatci" Čl.2., st.2. : Brisati stavak jer isto nije materija predmetnog Pravilnika, nego se isto definira Pravilnikom o obavljanju javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Čl.2., st.4. : Brisati stavak. Razlog : definiranje i elementi daljinara treba da budu u zadanim uvjetima javnog poziva za izradu daljinara prema čl.6. predmetnog Pravilnika. Čl.2., st.5. : Brisati stavak. Razlog : udaljenost između stajališta je definirana daljinarom i koriste se isključivo podaci iz daljinara bez mogućnosti naknadnih korekcija pojedinih predlagača voznih redova, a sukladno stavku 1. i nema zaokruživanja! Nije prihvaćen Odbijen-prihvaćanjem prijedloga narušila bi se koncepcija odredbi o sadržaju daljinara i umanjila cjelokupnost sadržajnih odredbi.
26 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. I.OPĆE ODREDBE, Članak 1. Čl.1., st.1. Brisati riječ "unutarnjem". Razlog : potrebno prema daljinaru raditi i vozne redove u međunarodnom prijevozu na dijelu linije koji prolazi kroz RH, a kako je navedeno i u čl.2., st.1. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-uz termin unutarnji, u odredbi je dodan i termin međunarodni cestovni promet
27 Čazmatrans d.o.o. VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Čl.8. : Brisati. Razlog : isto je "tehnički" neizvedivo iz više razloga kada su u pitanju postojeći vozni redovi i dozvole te da li je pravno moguće tražiti usklađenje postojećih voznih redova koji su izdani po važećim propisima koji su bili na snazi u trenutku usklađenja i izdavanja određenih voznih redova, koji se u većini slučajeva ne bi mogli uskladiti po nekim novim pravilima, jer propisi su više puta mijenjani, a svi vozni redovi su "ostajali" po tada važećim propisima, što je jedino i moguće. Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo drži nužnim uskladiti sve vozne redove u javnom prijevozu putnika sa predmetnim Pravilnikom radi stvaranja preduvjeta za uspješnu implementaciju javne usluge i usklađivanja voznih redova.
28 Čazmatrans d.o.o. IV.UKUPNA UDALJENOST I UKUPNO NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 4. Iza Čl.4., dodati čl.4.a)., tako da glasi : "Ukoliko ministarstvo nadležno za poslove prometa, upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prilikom izdavanja dozvole utvrdi u novo predloženom voznom redu da udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta odstupa od baze podataka iz članka 2., stavka 3., ovog Pravilnika, odnosno ne sadrži stvarnu međusobnu udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta koja su navedena u toj bazi odnosno daljinaru, izraženu u kilometrima, predmetni vozni red neće biti usklađen." Prihvaćen Prihvaćen
29 Čazmatrans d.o.o. III.NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 3. Čl.3. Koncepcija cijelog članka je pogrešna. Vozno vrijeme je određeno daljinarom. Čl.3., st.3.: Brisati, jer nema zaokruživanja najmanjih voznih vremena od strane prijevoznika, nego isto mora biti definirano daljinarom. Čl.3, st.4.: "Prilikom mjerenja najmanjeg voznog vremena potrebno je voditi računa o pridržavanju propisa..." IZMIJENITI: u "Prilikom mjerenja najmanjeg voznog vremena prijevoznik je dužan pridržavati se propisa...". PRIJEDLOG BRISATI: "stanju kolnika, gustoći prometa i ostalim elementima", obzirom da su to proizvoljne činjenice te nije poznato kakav je kolnik i gustoća prometa na nekoj lokalnoj prometnici, te nije definirano što su to ostali elementi. Čl.3., st.5.: Izmijenit stavak tako da glasi : "Prilikom izrade voznog reda, prijevoznik određuje vrijeme stajanja potrebno za otpremu i prihvat putnika na autobusnim kolodvorima odnosno autobusnim stajalištima te ostali prekidi vožnje i odmori, sukladno posebnim propisima koji reguliraju radna vremena mobilnih radnika u cestovnom prijevozu." Razlog : vozna vremena između stajališta treba da budu definirana unaprijed daljinarom, a prijevoznik definira potrebno vrijeme otpreme i prihvata putnika u na pojedinom stajalištu, ovisno o frekvenciji putnika. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-ne prihvaća se promjena odredbi čl.3.st.3. (brisanje) jer najmanje vozno vrijeme je vrijeme koje će utvrditi tijelo/osoba koja bude izrađivala daljinar. Ostalo se prihvaća.
30 Čazmatrans d.o.o. II.SADRŽAJ DALJINARA, Članak 2. Čl.2., st.1. Iza riječi nazivima izmijeniti "koji se mogu" sa : "iz kojeg se moraju podatci" Čl.2., st.2. : Brisati stavak jer isto nije materija predmetnog Pravilnika, nego se isto definira Pravilnikom o obavljanju javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Čl.2., st.4. : Brisati stavak. Razlog : definiranje i elementi daljinara treba da budu u zadanim uvjetima javnog poziva za izradu daljinara prema čl.6. predmetnog Pravilnika. Čl.2., st.5. : Brisati stavak. Razlog : udaljenost između stajališta je definirana daljinarom i koriste se isključivo podaci iz daljinara bez mogućnosti naknadnih korekcija pojedinih predlagača voznih redova, a sukladno stavku 1. i nema zaokruživanja! Nije prihvaćen Odbijen-prihvaćanjem prijedloga narušila bi se koncepcija odredbi o sadržaju daljinara i umanjila cjelokupnost sadržajnih odredbi.
31 Čazmatrans d.o.o. I.OPĆE ODREDBE, Članak 1. Čl.1., st.1. Brisati riječ "unutarnjem". Razlog : potrebno prema daljinaru raditi i vozne redove u međunarodnom prijevozu na dijelu linije koji prolazi kroz RH, a kako je navedeno i u čl.2., st.1. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-uz termin unutarnji, u odredbi je dodan i termin međunarodni cestovni promet
32 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Čl.8. : Brisati. Razlog : isto je "tehnički" neizvedivo iz više razloga kada su u pitanju postojeći vozni redovi i dozvole te da li je pravno moguće tražiti usklađenje postojećih voznih redova koji su izdani po važećim propisima koji su bili na snazi u trenutku usklađenja i izdavanja određenih voznih redova, koji se u većini slučajeva ne bi mogli uskladiti po nekim novim pravilima, jer propisi su više puta mijenjani, a svi vozni redovi su "ostajali" po tada važećim propisima, što je jedino i moguće. Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo drži nužnim uskladiti sve vozne redove u javnom prijevozu putnika sa predmetnim Pravilnikom radi stvaranja preduvjeta za uspješnu implementaciju javne usluge i usklađivanja voznih redova.
33 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. IV.UKUPNA UDALJENOST I UKUPNO NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 4. Iza Čl.4., dodati čl.4.a)., tako da glasi : "Ukoliko ministarstvo nadležno za poslove prometa, upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prilikom izdavanja dozvole utvrdi u novo predloženom voznom redu da udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta odstupa od baze podataka iz članka 2., stavka 3., ovog Pravilnika, odnosno ne sadrži stvarnu međusobnu udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta koja su navedena u toj bazi odnosno daljinaru, izraženu u kilometrima, predmetni vozni red neće biti usklađen." Prihvaćen Prihvaćen
34 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. III.NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 3. Čl.3. Koncepcija cijelog članka je pogrešna. Vozno vrijeme je određeno daljinarom. Čl.3., st.3.: Brisati, jer nema zaokruživanja najmanjih voznih vremena od strane prijevoznika, nego isto mora biti definirano daljinarom. Čl.3, st.4.: "Prilikom mjerenja najmanjeg voznog vremena potrebno je voditi računa o pridržavanju propisa..." IZMIJENITI: u "Prilikom mjerenja najmanjeg voznog vremena prijevoznik je dužan pridržavati se propisa...". PRIJEDLOG BRISATI: "stanju kolnika, gustoći prometa i ostalim elementima", obzirom da su to proizvoljne činjenice te nije poznato kakav je kolnik i gustoća prometa na nekoj lokalnoj prometnici, te nije definirano što su to ostali elementi. Čl.3., st.5.: Izmijenit stavak tako da glasi : "Prilikom izrade voznog reda, prijevoznik određuje vrijeme stajanja potrebno za otpremu i prihvat putnika na autobusnim kolodvorima odnosno autobusnim stajalištima te ostali prekidi vožnje i odmori, sukladno posebnim propisima koji reguliraju radna vremena mobilnih radnika u cestovnom prijevozu." Razlog : vozna vremena između stajališta treba da budu definirana unaprijed daljinarom, a prijevoznik definira potrebno vrijeme otpreme i prihvata putnika u na pojedinom stajalištu, ovisno o frekvenciji putnika. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-ne prihvaća se promjena odredbi čl.3.st.3. (brisanje) jer najmanje vozno vrijeme je vrijeme koje će utvrditi tijelo/osoba koja bude izrađivala daljinar. Ostalo se prihvaća.
35 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. II.SADRŽAJ DALJINARA, Članak 2. Čl.2., st.1. Iza riječi nazivima izmijeniti "koji se mogu" sa : "iz kojeg se moraju podatci" Čl.2., st.2. : Brisati stavak jer isto nije materija predmetnog Pravilnika, nego se isto definira Pravilnikom o obavljanju javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Čl.2., st.4. : Brisati stavak. Razlog : definiranje i elementi daljinara treba da budu u zadanim uvjetima javnog poziva za izradu daljinara prema čl.6. predmetnog Pravilnika. Čl.2., st.5. : Brisati stavak. Razlog : udaljenost između stajališta je definirana daljinarom i koriste se isključivo podaci iz daljinara bez mogućnosti naknadnih korekcija pojedinih predlagača voznih redova, a sukladno stavku 1. i nema zaokruživanja! Nije prihvaćen Odbijen-prihvaćanjem prijedloga narušila bi se koncepcija odredbi o sadržaju daljinara i umanjila cjelokupnost sadržajnih odredbi.
36 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. I.OPĆE ODREDBE, Članak 1. Čl.1., st.1. Brisati riječ "unutarnjem". Razlog : potrebno prema daljinaru raditi i vozne redove u međunarodnom prijevozu na dijelu linije koji prolazi kroz RH, a kako je navedeno i u čl.2., st.1. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-uz termin unutarnji, u odredbi je dodan i termin međunarodni cestovni promet
37 Čazmatrans Promet d.o.o. VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Čl.8. : Brisati. Razlog : isto je "tehnički" neizvedivo iz više razloga kada su u pitanju postojeći vozni redovi i dozvole te da li je pravno moguće tražiti usklađenje postojećih voznih redova koji su izdani po važećim propisima koji su bili na snazi u trenutku usklađenja i izdavanja određenih voznih redova, koji se u većini slučajeva ne bi mogli uskladiti po nekim novim pravilima, jer propisi su više puta mijenjani, a svi vozni redovi su "ostajali" po tada važećim propisima, što je jedino i moguće. Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo drži nužnim uskladiti sve vozne redove u javnom prijevozu putnika sa predmetnim Pravilnikom radi stvaranja preduvjeta za uspješnu implementaciju javne usluge i usklađivanja voznih redova.
38 Čazmatrans Promet d.o.o. IV.UKUPNA UDALJENOST I UKUPNO NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 4. Iza Čl.4., dodati čl.4.a)., tako da glasi : "Ukoliko ministarstvo nadležno za poslove prometa, upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prilikom izdavanja dozvole utvrdi u novo predloženom voznom redu da udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta odstupa od baze podataka iz članka 2., stavka 3., ovog Pravilnika, odnosno ne sadrži stvarnu međusobnu udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta koja su navedena u toj bazi odnosno daljinaru, izraženu u kilometrima, predmetni vozni red neće biti usklađen." Prihvaćen Prihvaćen
39 Čazmatrans Promet d.o.o. III.NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 3. Čl.3. Koncepcija cijelog članka je pogrešna. Vozno vrijeme je određeno daljinarom. Čl.3., st.3.: Brisati, jer nema zaokruživanja najmanjih voznih vremena od strane prijevoznika, nego isto mora biti definirano daljinarom. Čl.3, st.4.: "Prilikom mjerenja najmanjeg voznog vremena potrebno je voditi računa o pridržavanju propisa..." IZMIJENITI: u "Prilikom mjerenja najmanjeg voznog vremena prijevoznik je dužan pridržavati se propisa...". PRIJEDLOG BRISATI: "stanju kolnika, gustoći prometa i ostalim elementima", obzirom da su to proizvoljne činjenice te nije poznato kakav je kolnik i gustoća prometa na nekoj lokalnoj prometnici, te nije definirano što su to ostali elementi. Čl.3., st.5.: Izmijenit stavak tako da glasi : "Prilikom izrade voznog reda, prijevoznik određuje vrijeme stajanja potrebno za otpremu i prihvat putnika na autobusnim kolodvorima odnosno autobusnim stajalištima te ostali prekidi vožnje i odmori, sukladno posebnim propisima koji reguliraju radna vremena mobilnih radnika u cestovnom prijevozu." Razlog : vozna vremena između stajališta treba da budu definirana unaprijed daljinarom, a prijevoznik definira potrebno vrijeme otpreme i prihvata putnika u na pojedinom stajalištu, ovisno o frekvenciji putnika. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-ne prihvaća se promjena odredbi čl.3.st.3. (brisanje) jer najmanje vozno vrijeme je vrijeme koje će utvrditi tijelo/osoba koja bude izrađivala daljinar. Ostalo se prihvaća.
40 Čazmatrans Promet d.o.o. II.SADRŽAJ DALJINARA, Članak 2. Čl.2., st.1. Iza riječi nazivima izmijeniti "koji se mogu" sa : "iz kojeg se moraju podatci" Čl.2., st.2. : Brisati stavak jer isto nije materija predmetnog Pravilnika, nego se isto definira Pravilnikom o obavljanju javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Čl.2., st.4. : Brisati stavak. Razlog : definiranje i elementi daljinara treba da budu u zadanim uvjetima javnog poziva za izradu daljinara prema čl.6. predmetnog Pravilnika. Čl.2., st.5. : Brisati stavak. Razlog : udaljenost između stajališta je definirana daljinarom i koriste se isključivo podaci iz daljinara bez mogućnosti naknadnih korekcija pojedinih predlagača voznih redova, a sukladno stavku 1. i nema zaokruživanja! Nije prihvaćen Odbijen-prihvaćanjem prijedloga narušila bi se koncepcija odredbi o sadržaju daljinara i umanjila cjelokupnost sadržajnih odredbi.
41 Čazmatrans Promet d.o.o. I.OPĆE ODREDBE, Članak 1. Čl.1., st.1. Brisati riječ "unutarnjem". Razlog : potrebno prema daljinaru raditi i vozne redove u međunarodnom prijevozu na dijelu linije koji prolazi kroz RH, a kako je navedeno i u čl.2., st.1. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-uz termin unutarnji, u odredbi je dodan i termin međunarodni cestovni promet
42 Čazmatrans Vukovar d.o.o. VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Čl.8. : Brisati. Razlog : isto je "tehnički" neizvedivo iz više razloga kada su u pitanju postojeći vozni redovi i dozvole te da li je pravno moguće tražiti usklađenje postojećih voznih redova koji su izdani po važećim propisima koji su bili na snazi u trenutku usklađenja i izdavanja određenih voznih redova, koji se u većini slučajeva ne bi mogli uskladiti po nekim novim pravilima, jer propisi su više puta mijenjani, a svi vozni redovi su "ostajali" po tada važećim propisima, što je jedino i moguće. Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo drži nužnim uskladiti sve vozne redove u javnom prijevozu putnika sa predmetnim Pravilnikom radi stvaranja preduvjeta za uspješnu implementaciju javne usluge i usklađivanja voznih redova.
43 Čazmatrans Vukovar d.o.o. IV.UKUPNA UDALJENOST I UKUPNO NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 4. Iza Čl.4., dodati čl.4.a)., tako da glasi : "Ukoliko ministarstvo nadležno za poslove prometa, upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prilikom izdavanja dozvole utvrdi u novo predloženom voznom redu da udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta odstupa od baze podataka iz članka 2., stavka 3., ovog Pravilnika, odnosno ne sadrži stvarnu međusobnu udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta koja su navedena u toj bazi odnosno daljinaru, izraženu u kilometrima, predmetni vozni red neće biti usklađen." Prihvaćen Prihvaćen
44 Čazmatrans Vukovar d.o.o. III.NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 3. Čl.3. Koncepcija cijelog članka je pogrešna. Vozno vrijeme je određeno daljinarom. Čl.3., st.3.: Brisati, jer nema zaokruživanja najmanjih voznih vremena od strane prijevoznika, nego isto mora biti definirano daljinarom. Čl.3, st.4.: "Prilikom mjerenja najmanjeg voznog vremena potrebno je voditi računa o pridržavanju propisa..." IZMIJENITI: u "Prilikom mjerenja najmanjeg voznog vremena prijevoznik je dužan pridržavati se propisa...". PRIJEDLOG BRISATI: "stanju kolnika, gustoći prometa i ostalim elementima", obzirom da su to proizvoljne činjenice te nije poznato kakav je kolnik i gustoća prometa na nekoj lokalnoj prometnici, te nije definirano što su to ostali elementi. Čl.3., st.5.: Izmijenit stavak tako da glasi : "Prilikom izrade voznog reda, prijevoznik određuje vrijeme stajanja potrebno za otpremu i prihvat putnika na autobusnim kolodvorima odnosno autobusnim stajalištima te ostali prekidi vožnje i odmori, sukladno posebnim propisima koji reguliraju radna vremena mobilnih radnika u cestovnom prijevozu." Razlog : vozna vremena između stajališta treba da budu definirana unaprijed daljinarom, a prijevoznik definira potrebno vrijeme otpreme i prihvata putnika u na pojedinom stajalištu, ovisno o frekvenciji putnika. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-ne prihvaća se promjena odredbi čl.3.st.3. (brisanje) jer najmanje vozno vrijeme je vrijeme koje će utvrditi tijelo/osoba koja bude izrađivala daljinar. Ostalo se prihvaća.
45 Čazmatrans Vukovar d.o.o. II.SADRŽAJ DALJINARA, Članak 2. Čl.2., st.1. Iza riječi nazivima izmijeniti "koji se mogu" sa : "iz kojeg se moraju podatci" Čl.2., st.2. : Brisati stavak jer isto nije materija predmetnog Pravilnika, nego se isto definira Pravilnikom o obavljanju javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Čl.2., st.4. : Brisati stavak. Razlog : definiranje i elementi daljinara treba da budu u zadanim uvjetima javnog poziva za izradu daljinara prema čl.6. predmetnog Pravilnika. Čl.2., st.5. : Brisati stavak. Razlog : udaljenost između stajališta je definirana daljinarom i koriste se isključivo podaci iz daljinara bez mogućnosti naknadnih korekcija pojedinih predlagača voznih redova, a sukladno stavku 1. i nema zaokruživanja! Nije prihvaćen Odbijen-prihvaćanjem prijedloga narušila bi se koncepcija odredbi o sadržaju daljinara i umanjila cjelokupnost sadržajnih odredbi.
46 Čazmatrans Vukovar d.o.o. I.OPĆE ODREDBE, Članak 1. Čl.1., st.1. Brisati riječ "unutarnjem". Razlog : potrebno prema daljinaru raditi i vozne redove u međunarodnom prijevozu na dijelu linije koji prolazi kroz RH, a kako je navedeno i u čl.2., st.1. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-uz termin unutarnji, u odredbi je dodan i termin međunarodni cestovni promet
47 Meštrović prijevoz d.o.o. II.SADRŽAJ DALJINARA, Članak 2. Autobusna stajališta mogu biti na različitim udaljenostima (lijeva/desna strana ceste), te u praksi može biti preko 100m pa do 500 m razlike. Mogu postojati stajališta samo u jednom smjeru. Nije jasno definirano koje GPS kordinate će se promatrati te na koji način će se određivati daljinar i vremena, tj. udaljenosti u jednom smjeru između dvije stanice (i pripadajuća vremena) mogu biti različita od suprotnog smjera. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
48 Meštrović prijevoz d.o.o. VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Ovo je neprovedivo iz nekoliko razloga. Operativno nije moguće staviti rok od godinu dana, jer u trenutku stupanja pravilnika ne postoji "baza", tj. tek se putem javnog poziva treba ona izraditi. Kada se baza "uspostavi" moguće je da će se pojaviti situacije da u postojećim dozvolama postoje stanice koje ne postoje u "bazi", da vremena koja su u dozvolama se nemogu uskladiti... Pitanje je da li je pravno moguće tražiti usklađenje postojećih voznih redova koji su izdana po u tom trenutku važećim propisima. Propisi su se više puta mijenjali i postoje "stare" dozvole koje su izdane po tada važećim pravilima i pitanje je kako provesti "usklađenje" s ovim pravilnikom a da se pravna sljednost ne naruši. Predlažemo da se postojeći vozni redovi ne usklađuju, tj. da se usklađuju tek u trenutku izmjene. Također bi trebala postojati procedura da se dodaju stanice koja "baza" ne sadrži, jer je lako moguće da pruzatelj usluge temeljem "javnog poziva" ne odradi posao kako treba i ne popiše sve stanice. U tom slučaju npr. neće biti moguće napraviti izmjenu jer stanica ne postoji. Drugi slučaj su nova stajališta koja mogu nastati npr. izgradnjom poslovne zone ili iz drugih razloga. Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo drži nužnim uskladiti sve vozne redove u javnom prijevozu putnika sa predmetnim Pravilnikom radi stvaranja preduvjeta za uspješnu implementaciju javne usluge i usklađivanja voznih redova.
49 Meštrović prijevoz d.o.o. III.NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 3. Stavak 5. implicira kreiranje voznog reda, što nije predmet ovog pravilnika, tj. način izrade voznog reda i principi koji se trebaju provesti moraju biti puno detaljnije razrađeni, tj. da li će u voznom redu biti dolazak/odlazak sa pojedinog stajališta (npr u slučaju da radi broja putnika treba pauza od cc 5 min). Ovo treba ili dodatno razraditi ili u potpunosti izbrisati iz ovog pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
50 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. III.NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 3. Čl.3. Članak ne treba da se bavi materijom voznog vremena između stajališta, jer vremena moraju biti određene daljinarom. Čl.3., st.2.: Brisati, jer nema zaokruživanja najmanjih voznih vremena od strane prijevoznika, nego isto mora biti definirano daljinarom. Čl.3., st.5.: Izmijenit stavak tako da glasi : "Prilikom izrade voznog reda, prijevoznik određuje vrijeme stajanja potrebno za otpremu i prihvat putnika na autobusnim kolodvorima odnosno autobusnim stajalištima, a koje ne ulazi u minimalno vrijeme vožnje". Razlog : vozna vremena između stajališta treba da budu definirana unaprijed daljinarom, a prijevoznik definira potrebno vrijeme otpreme i prihvata putnika u na pojedinom stajalištu, ovisno o frekvenciji putnika. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-nerazumljiv je prijedlog da se vozna vremena moraju odrediti daljinarom, s obzirom da je daljinar prostorna, a najmanje vozno vrijeme vremenska kategorija. Prihvaća se u dijelu predložene izmjene čl.3.st.5. Pravilnika.
51 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. II.SADRŽAJ DALJINARA, Članak 2. Čl.2., st.1. Iza riječi nazivima izmijeniti "koji se mogu" sa : "iz kojeg se moraju podatci" Čl.2., st.2. : Brisati stavak jer isto nije materija predmetnog Pravilnika, nego se isto definira Pravilnikom o obavljanju javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Čl.2., st.4. : Brisati stavak. Razlog : definiranje i elementi daljinara treba da budu u zadanim uvjetima javnog poziva za izradu daljinara prema čl.6. predmetnog Pravilnika. Čl.2., st.5. : Brisati stavak. Razlog : udaljenost između stajališta je definirana daljinarom i koriste se isključivo podaci iz daljinara bez mogućnosti naknadnih korekcija pojedinih predlagača voznih redova, a sukladno stavku 1. i nema zaokruživanja! Nije prihvaćen Odbijen-prihvaćanjem prijedloga narušila bi se koncepcija odredbi o sadržaju daljinara i umanjila cjelokupnost sadržajnih odredbi.
52 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. IV.UKUPNA UDALJENOST I UKUPNO NAJMANJE VOZNO VRIJEME, Članak 4. Iza članka 4. dodati članak 4a tako da glasi: ukoliko ministarstvo nadležno za poslove prometa, upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove prometa prilikom izdavanja dozvole utvrdi u novo predloženom voznom redu da udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta odstupa od baze podataka iz članka 2. stavka 3., ovog Pravilnika, odnosno ne sadrži stvarnu međusobnu udaljenost između autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta koja su navedena u toj bazi odnosno daljinaru, izraženu u kilometrima, predmetni vozni red neće biti usklađen Prihvaćen Prihvaćen
53 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Isto je tehnički neizvedivo iz više razloga kada su u pitanju postojeći vozni redovi i dozvole, a postavlja se pitanje da li je pravno moguće tražiti usklađenje postojećih voznih redova koji su izdani po važećim propisima koji su bili na snazi u trenutku usklađenja i izdavanja dozvola i kao takve su stečena prava prijevoznika. Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo drži nužnim uskladiti sve vozne redove u javnom prijevozu putnika sa predmetnim Pravilnikom radi stvaranja preduvjeta za uspješnu implementaciju javne usluge i usklađivanja voznih redova.
54 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. I.OPĆE ODREDBE, Članak 1. PRIJEDLOG: članak 1. stavak 1. brisati riječ "unutarnjem" Prema daljinaru potrebno je raditi i vozne redove u međunarodnom prijevozu na dijelu linije koja prolazi kroz RH, a kako je navedeno i u članku 2. stavak 1. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-uz termin unutarnji, u odredbi je dodan i termin međunarodni cestovni promet