Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o lokalnim porezima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DENIS MILAVIĆ PRILOG 5. OBRAZAC NAKNADNE PROCJENE UČINAKA PROPISA, 2. ANALIZA POSTIGNUTIH REZULTATA PRIMJENE ZAKONA Predložene izmjene zakona postići će ograničavajuće dosege i neće biti dovoljno učinkovite budući postoje ograničenja i nedostaci u organizaciji naplate prihoda u regionalnim i lokalnim jedinicama. Prvi i najvažniji je što nije institucionalizirano ni predviđeno lokalno porezno tijelo sastavljeno od stručnjaka za naplatu prihoda(poreznika), poreznih inspektora odnosno poreznih referenata za razrez lokalnih poreza, kako u županijama tako i u gradovima i općinama. Osim grada Zagreba nijedna jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave nema učinkovito porezno tijelo odnosno skupnu stručnih i profesionalnih službenika sposobnih naplatiti porezne prihode te jedinice, te ostala njezina potraživanja. To se odnosi i na prisilnu naplatu odnosno ovrhu. Oslanjanje u tim poslovima na Poreznu Upravu Republike Hrvatske odnosno na odvjetnike i bilježnike te Financijsku agenciju dovodi do zakašnjele naplate, nepotpune naplate i znatno većih troškova( putem troškova angažmana odvjetnika, bilježnika i fine kod naplate poreznih prihoda, a i provizije koju uzima Porezna Uprava na svaku kunu naplaćenog poreza tim jedinicama koje imaju sklopljene ugovore s njom još od 1994. godine. ) Samo na porezu na CMV je zbog postojećeg organizacijskog ustroja i navedenih nedostataka, a dijelom i zbog loše koncepcije naplate tog poreza od samog početka izgubljeno u ovih dvadesetak godina, preko milijardu kuna koja je mogla bit naplaćena u jedinicama regionalne samouprave da se odmah pristupilo racionalnom i najjednostavnijem načinu prikupljanja te vrsta poreznog prihoda, recimo putem kupnje taksenih ili sličnih markica ili naljepnica na kiosku (nešto poput taksene marke, gdje bi troškovi bili minimalni a kontrolu bi obavljali stanice za tehnički pregled jer bez markice i dokaza o plaćenom porezu ili taksi ne bi mogli pristupit na registraciju vozila). I sad u postojećem zakonskom rješenju od 2017. postoji trošak naknade po rješenju o razrezu poreza na CMV od 6kn, koju županije plaćaju Centru za vozila Hrvatske , a koju bi trebalo preispitati i ograničiti prema stvarnom trošku pružatelja usluge naplate poreza na CMV, jer se radi o vrlo kratkom manipulativnom i materijalnom trošku koji je sigurno manji od 6 kuna i dodatnoj zaštiti lokalnih jedinica od stvaranja skrivenih nacionalnih monopola i troškova koje u krajnjem ishodu plaćaju građani i gospodarstvo. Mišljenja sam da samo korjenita promjena organizacije i ozbiljnog pristupa naplati poreznih prihoda u jedinicama lokalne i posebno regionalne samouprave ustrojavanjem obvezatnih i standardiziranih poreznih tijela, ovisno o veličini JLS, broju poreznih obveznika i visini prihoda JLS ( otprilike kao nekadašnjih Uprava prihoda po bivšim Općinama, samo zasnovanih na modernim komunikacijskim i tehnološkim, odnosno organizacijskim rješenjima upravljanja tim tijelima) , te nadalje stvaranjem infrastrukture za obrazovanjem kadrova potrebnih za popunjavanje tih tijela na cijelom teritoriju RH, putem srednjih upravnih škola i pravnih fakulteta koje bi trebale školovati poreznike odnosno državne i lokalne službenike sposobne odgovoriti zahtjevima moderne i učinkovite naplate poreznih prihoda, kao i ostalih potraživanja, svodeći time broj blokiranih računa i građana na ispod 5% od sada postojećeg. Primljeno na znanje Navedeni prijedlog nije relevantan za ovaj propis.