Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Darko Balog VIII. VRSTE I VISINE NAKNADA ZA PRISTUP PODATCIMA IZ REGISTRA, Članak 32. Svaki pravni subjekt mora imati pravo besplatnog vlastitog izvatka iz Registra. Primljeno na znanje Članak 32. Pravilnika odnosi se na pristupanje podacima iz Registra od strane obveznika iz članka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, kada obveznici provode mjere dubinske analize stranke sukladno odredbama navedenog Zakona. Međutim, člankom 31. stavkom 1. Pravilnika propisano je da se ne naplaćuje naknada za upis podataka o stvarnom vlasništvu u Registar te za preuzimanje izvoda iz Registra putem web aplikacije od strane pravnog subjekta odnosno upravitelja trusta koji je unio podatak. Pravni subjekt odnosno upravitelj trusta moći će u svakom trenutku elektroničkim putem pristupiti podacima iz Registra te besplatno elektroničkim putem preuzeti izvod iz Registra. Za izdavanje izvoda iz Registra u poslovnici Financijske agencije bit će propisano plaćanje određene naknade, sukladno cjeniku koji će donijeti Financijska agencija uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.
2 Darko Balog VIII. VRSTE I VISINE NAKNADA ZA PRISTUP PODATCIMA IZ REGISTRA, Članak 31. Svaki pravni subjekt mora imati pravo besplatnog vlastitog izvatka iz Registra. Djelomično prihvaćen Člankom 31. stavkom 1. Pravilnika propisano je da se ne naplaćuje naknada za upis podataka o stvarnom vlasništvu u Registar te za preuzimanje izvoda iz Registra putem web aplikacije od strane pravnog subjekta odnosno upravitelja trusta koji je unio podatak. Pravni subjekt odnosno upravitelj trusta moći će u svakom trenutku elektroničkim putem pristupiti podacima iz Registra te besplatno elektroničkim putem preuzeti izvod iz Registra. Međutim, za izdavanje izvoda iz Registra u poslovnici Financijske agencije bit će propisano plaćanje određene naknade, sukladno cjeniku koji će donijeti Financijska agencija uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.
3 Ivan Sušec VII. DOSTUPNOST PODATAKA IZ REGISTRA, Članak 25.  Kao prvo ne razumijem stavljanje računovođa u isti krug obveznika s obveznicima čiji klijenti su uglavnom fizičke osobe. Logično bi bio da se računovođe smatra istim tipom obveznika kao i odvjetnike, porezne savjetnike i revizore. Kao drugo, onemogućavanje izravnog pristupa nekome od obveznika se kosi s načelima pete AML direktive koja se mora transponirati u naše zakonodavstvo do 10.1.2020. godine. To znači da će se predmetni Pravilnik morati mijenjati ni godinu dana nakon stupanja na snagu (da li to ima smisla?). http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3429_en.htm (factsheet pete direktive) Primljeno na znanje Pravilnikom je predviđeno da će obveznik koji je vanjski računovođa koji je fizička ili pravna osoba koja obavlja računovodstvene usluge imati uvid u podatke iz Registra na način da prilikom provedbe mjera dubinske analize sukladno odredbama Zakona od stranke zatraži izvod iz Registra. Napominjemo da je člankom 30. stavkom 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisano da se obveznici prilikom utvrđivanja i provjere identiteta stvarnoga vlasnika stranke ne smiju oslanjati isključivo na podatke iz Registra iz članka 32. Zakona nego su dužni postupak utvrđivanja i provjere identiteta stvarnoga vlasnika stranke provesti na temelju procjene rizika stranke. Države članice dužne su do 10. siječnja 2020. u svoja zakonodavstva transponirati odredbe Direktive (EU) 2018/843. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisat će se javni pristup podacima koji se nalaze u Registru stvarnih vlasnika, u roku propisanom Direktivom (EU) 2018/843 i u skladu s odredbama te Direktive. Nakon donošenja i stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, bit će donesen i novi Pravilnik kojim će između ostaloga propisati i način pristupa podacima.
4 Solventa services j.d.o.o. VII. DOSTUPNOST PODATAKA IZ REGISTRA, Članak 25.  Dopustiti tj dozvoliti uvid putem fina cerifikata knjigovođama koje ionako već imaju punomoći od svojih stranaka kako bi se moglo lakše pristupiti registru Nije prihvaćen Sukladno članku 9. stavku 2. točki 18. a) Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17) obveznici provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma su i pravne i fizičke osobe u obavljanju profesionalnih djelatnosti: revizorsko društvo, samostalni revizor, vanjski računovođa koji je fizička ili pravna osoba koja obavlja računovodstvene usluge, porezni savjetnik, društvo za porezno savjetništvo. Navedena odredba u skladu je s Direktivom (EU) 2015/849 i Preporukama Skupine zemalja za financijsku akciju (engl. Financial Action Task Force, FATF). Stoga nije moguće naprijed navedene obveznike osloboditi primjene odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Pravilnikom je predviđeno da će obveznik koji je vanjski računovođa koji je fizička ili pravna osoba koja obavlja računovodstvene usluge imati uvid u podatke iz Registra na način da prilikom provedbe mjera dubinske analize sukladno odredbama Zakona od stranke zatraži izvod iz Registra. Međutim, obveznik koji je vanjski računovođa koji je fizička ili pravna osoba koja obavlja računovodstvene usluge moći će za stranku u svojstvu opunomoćenika unijeti podatke o stvarnom vlasniku te stranke u Registar.
5 HP-Hrvatska pošta d.d. VII. DOSTUPNOST PODATAKA IZ REGISTRA, Članak 24. Želimo ukazati kako je u ovom članku "HP - Hrvatska pošta d.d." preimenovana u "Hrvatska pošta d.d.". S obzirom da je u sudskom registru predmetno trgovačko društvo registrirano pod nazivom "HP - Hrvatska pošta d.d." predlažemo da se navedeno ispravi. Prihvaćen U članku 24. stavku 2. točki 8. ispravit će se naziv u "HP - Hrvatska pošta d.d.".
6 Hrvoje Japunčić VII. DOSTUPNOST PODATAKA IZ REGISTRA, Članak 24. Slobodan sam predloziti formulaciju da se u ovom meduvremenu do pune javnosti registra slijedom pripadnih EU direktiva (2020/2021.g.) omoguci da na pisani zahtjev i zainteresirana fizicka/pravna osoba ima mogucnost izravnog elektronickog pristupa podacima, jer primjerice u domenama ostvarenja poslovne suradnje, analize i/ili provjere poslovnog partnera, poslova savjetovanja i/ili sl/dr., se omoguci kvalitativna priprema ostvarenja navedenih poslova ili usluga. Smatram da se navedeno moze ostvariti putem elektronickih usluga dobivanja korisnickog imena i lozinke, (ne)ovisno o prethodno uvjetovanim sadrzanjima certifikata i/ili sl. U mnogim europskim zemljama i/ili primjerice USA, podaci iz registara se mogu uvidjeti upravo na temelju tih IT pretpostavki, uz koreknost radi, postoje ogranicenja kolicine prijenosa bez odnosno uz odredene male/manje financijske izdatke. Nije prihvaćen Nacrt Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika sačinjen je na temelju članka 32. stavka 8. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te je u potpunosti u skladu s odredbama navedenog Zakona. Navedeni Zakon ne propisuje mogućnost elektroničkog pristupa podacima iz Registra od strane zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba u svrhu ostvarenja poslovne suradnje, analize i/ili provjere poslovnog partnera, poslova savjetovanja i dr. Međutim, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji je u izradi, propisat će se javni pristup podacima koji se nalaze u Registru stvarnih vlasnika, u roku propisanom Direktivom (EU) 2018/843 i u skladu s odredbama te Direktive.
7 Solventa services j.d.o.o. VII. DOSTUPNOST PODATAKA IZ REGISTRA, Članak 24. Ako već stavljate dodatno administrativno terećenje zašto se i knjigovođe ne nalaze na popisu Obveznika s fakultativnim pristupu Registru? Većina knjigovođa posjeduje Fina certifikate za pristup servisima kao što su RGFI, e-mirovisko, e-porezna pa tako možete i na ovaj popis dodati i knjigovođe. U slučaju nemogućnosti i uvida u pristup navedenim podacima, morati ćete osloboditi knjigovođe obveze primjene Zakona o sprečavanju pranja novca. Nije prihvaćen Sukladno članku 9. stavku 2. točki 18. a) Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17) obveznici provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma su i pravne i fizičke osobe u obavljanju profesionalnih djelatnosti: revizorsko društvo, samostalni revizor, vanjski računovođa koji je fizička ili pravna osoba koja obavlja računovodstvene usluge, porezni savjetnik, društvo za porezno savjetništvo. Navedena odredba u skladu je s Direktivom (EU) 2015/849 i Preporukama Skupine zemalja za financijsku akciju (engl. Financial Action Task Force, FATF). Stoga nije moguće naprijed navedene obveznike osloboditi primjene odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Pravilnikom je predviđeno da će obveznik koji je vanjski računovođa koji je fizička ili pravna osoba koja obavlja računovodstvene usluge imati uvid u podatke iz Registra na način da prilikom provedbe mjera dubinske analize sukladno odredbama Zakona od stranke zatraži izvod iz Registra. Napominjemo da je člankom 30. stavkom 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisano da se obveznici prilikom utvrđivanja i provjere identiteta stvarnoga vlasnika stranke ne smiju oslanjati isključivo na podatke iz Registra iz članka 32. Zakona nego su dužni postupak utvrđivanja i provjere identiteta stvarnoga vlasnika stranke provesti na temelju procjene rizika stranke.
8 HP-Hrvatska pošta d.d. VII. DOSTUPNOST PODATAKA IZ REGISTRA, Članak 22. Opaska na stavak 3. ovog članka - Što je sa HP - Hrvatskom poštom d.d. koja je također obveznik s fakultativnim pristupom Registru a koja nema iznad sebe nadležno strukovno udruženje? Prihvaćen Prijedlog se prihvaća, na odgovarajući način će se izmijeniti članak 22. stavak 3. Pravilnika.
9 Ivan Sušec VII. DOSTUPNOST PODATAKA IZ REGISTRA, Članak 22. Segregacija pristupa Registru se kosi s novom Direktivom o sprječavanju pranja novca koja je već stupila na snagu. Po njoj će ionako do 10.1.2020. svi obveznici morati imati izravni pristup. Čemu onda komplicirati i izdati Pravilnik koji će se uskoro morati mijenjati? Primljeno na znanje Nacrt Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika sačinjen je na temelju članka 32. stavka 8. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te je u potpunosti u skladu s odredbama navedenog Zakona. Države članice dužne su do 10. siječnja 2020. u svoja zakonodavstva transponirati odredbe Direktive (EU) 2018/843 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (dalje u tekstu: Direktiva 2018/843), koja dijelom mijenja i dopunjuje Direktivu 2015/849 i postojeći sustav sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma. U skladu s odredbama Direktive (EU) 2018/843, u svrhu povećanja transparentnosti podataka o stvarnom vlasništvu i smanjenja mogućnosti zloupotrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, uključujući i porezne prijevare te za sprječavanje financiranja terorizma, a radi raspolaganja točnim informacijama o stvarnom vlasništvu pravnih subjekata osnovanih u državama članicama, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisat će se javni pristup podacima koji se nalaze u Registru stvarnih vlasnika, u roku propisanom Direktivom (EU) 2018/843 i u skladu s odredbama te Direktive.
10 Darko Balog VII. DOSTUPNOST PODATAKA IZ REGISTRA, Članak 22. Očita je namjera obveze pravnim subjektima za nepotrebni upis u Registar podataka kjima Registar već raspolaže dodatna zarada FINE i naplata dodatnih certifikata. Primljeno na znanje Člankom 32. stavkom 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17) propisano je da je Financijska agencija odgovorna za vjerodostojnost evidentiranja unesenih podataka i identifikaciju obveznika unosa podataka iz članka 33. stavka 4. ovoga Zakona. Također, sukladno odredbama navedenog Zakona potrebno je osigurati da podacima u Registru pristupaju osobe koje su na to ovlaštene. Ako se radi o pristupu podacima u Registru elektroničkim putem u skladu s odredbama navedenog Zakona i Pravilnika, certifikat je sredstvo identifikacije i sredstvo utvrđivanja činjenice pristupa li podacima iz Registra osoba koja je za to ovlaštena.
11 UniCredit leasing Croatia d.o.o. VII. DOSTUPNOST PODATAKA IZ REGISTRA, Članak 21. Predlažemo izmjenu (dopunu) odredbe na način da kreditne institucije smiju podatke staviti na raspolaganje povezanim društvima ukoliko su ista obveznici s obligatornim pristupom ili obveznici s fakultativnim pristupom. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća, na odgovarajući način će se izmijeniti članak 21. stavak 5. Pravilnika.
12 Gong VII. DOSTUPNOST PODATAKA IZ REGISTRA, Članak 21. „Inicijalno preuzimanje podataka iz Registra i preuzimanje promjena iz Registra omogućeno je samo kreditnim institucijama.“ – Inicijalno preuzimanje i ažuriranje podataka iz registra treba biti omogućeno svim zainteresiranim korisnicima. Revizija Direktive EK o dostupnosti javnih podataka (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-revision-public-sector-information-psi-directive) kao novi standard otvorenosti podataka predviđa razvoje API-ja (application programming interface) na registrima javnih institucija. Za podatke koji su javno dostupni treba omogućiti da se preuzimaju u strojno čitljivom formatu koji omogućava ažuriranje tih podataka. Primljeno na znanje Nacrt Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika sačinjen je na temelju članka 32. stavka 8. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te je u potpunosti u skladu s odredbama navedenog Zakona. Države članice dužne su do 10. siječnja 2020. u svoja zakonodavstva transponirati odredbe Direktive (EU) 2018/843 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (dalje u tekstu: Direktiva 2018/843), koja dijelom mijenja i dopunjuje Direktivu 2015/849 i postojeći sustav sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma. U skladu s odredbama Direktive (EU) 2018/843, u svrhu povećanja transparentnosti podataka o stvarnom vlasništvu i smanjenja mogućnosti zloupotrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, uključujući i porezne prijevare te za sprječavanje financiranja terorizma, a radi raspolaganja točnim informacijama o stvarnom vlasništvu pravnih subjekata osnovanih u državama članicama, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisat će se javni pristup podacima koji se nalaze u Registru stvarnih vlasnika, u roku propisanom Direktivom (EU) 2018/843 i u skladu s odredbama te Direktive.
13 Gong PRAVILNIK O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA , VII. DOSTUPNOST PODATAKA IZ REGISTRA Podaci iz registra trebali bi biti dostupni javno svima zainteresiranim akterima. Naime nova direktiva (AMLD5) nalaže svim zemljama članicama da svoje registre stvarnih vlasnika tvrtki, objave do kraja 2019. godine, a registar stvarnih vlasnika kartela do veljače 2020. Svi nacionalni registri stvarnih vlasnika članica EU trebali bi biti povezani u zajednički, 'Europski registar' do početka 2021. godine. Primljeno na znanje Nacrt Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika sačinjen je na temelju članka 32. stavka 8. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te je u potpunosti u skladu s odredbama navedenog Zakona. Države članice dužne su do 10. siječnja 2020. u svoja zakonodavstva transponirati odredbe Direktive (EU) 2018/843 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (dalje u tekstu: Direktiva 2018/843), koja dijelom mijenja i dopunjuje Direktivu 2015/849 i postojeći sustav sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma. U skladu s odredbama Direktive (EU) 2018/843, u svrhu povećanja transparentnosti podataka o stvarnom vlasništvu i smanjenja mogućnosti zloupotrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, uključujući i porezne prijevare te za sprječavanje financiranja terorizma, a radi raspolaganja točnim informacijama o stvarnom vlasništvu pravnih subjekata osnovanih u državama članicama, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisat će se javni pristup podacima koji se nalaze u Registru stvarnih vlasnika, u roku propisanom Direktivom (EU) 2018/843. Nakon izmjena i dopuna navedenog Zakona, bit će potrebno donijeti i novi Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika kojim će se između ostaloga propisati i način na koji će se pristupati podacima iz Registra.
14 Darko Balog V. SADRŽAJ, OBLIK I NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR , Članak 17. Izbaciti obvezu pravnog subjekta za prepisivanje podataka koji su u sudskom registru i preuzeti su u Registar po čl.3. Nije prihvaćen Sukladno članku 4. točki 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17) stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem. Člankom 32. stavkom 5. navedenog Zakona propisano je da je Financijska agencija ovlaštena preuzimati podatke iz sudskog registra te podatke iz drugih matičnih registara preko kojih se osnivaju ili registriraju pravni subjekti iz stavka 1. točke a) ovoga članka te druge podatke iz službenih evidencija Porezne uprave na način i u rokovima propisanima pravilnikom iz stavka 8. ovoga članka, bez naknade. Navedena odredba detaljnije je razrađena člankom 3. Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika. Međutim, sudski registar ne sadrži podatke o stvarnim vlasnicima na način kako je to propisano propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Primjerice, ako je osnivač trgovačkog društva drugo trgovačko društvo, iz Sudskog registra moguće je prikupiti podatak o osnivaču koji je pravna, a ne fizička osoba. Iz tog razloga, a sukladno odredbama navedenog Zakona i Direktive (EU) 2015/849 bilo je potrebno uspostaviti poseban registar, tj. Registar stvarnih vlasnika te propisati obvezu pravnim subjektima da unesu podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar. Također, i u slučajevima kada je jedna fizička osoba jedini osnivač trgovačkog društva, sukladno propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma moguće je doći do situacije da je stvarni vlasnik neka druga fizička osoba koja nije upisana u Sudski registar kao osnivač tog trgovačkog društva (primjerice kada ta druga fizička osoba drugim sredstvima ostvaruje kontrolu nad tim trgovačkim društvom). Stoga je potrebno da to trgovačko društvo u Registar upiše podatak o svom stvarnom vlasniku, koji može, a i ne mora biti fizička osoba koja je istovremeno i osnivač tog trgovačkog društva.
15 Darko Balog IV. NAČIN VOĐENJA, NAČIN UPISA, PROVJERA UPISANIH PODATAKA I ROKOVI UPISA PODATAKA U REGISTAR, Članak 15. Isto kao čl. 11., 12., 13. i 14. posve nepotrebno administriranje podataka koji su već pruzeti iz sudskog registra ili drugih registra u skladu s čl. 3.. I još stavite rok od 8 dana!! Što ispada po hitnom postupku po primitku rješenja. Nepotrebno dodatno administartivno opterečenje koje ju je najvjerojatnije cilj kažnjavanje radi nepridržavanja roka. Djelomično prihvaćen Izmijenit će se Pravilnik na način da će se rok iz članka 14. stavka 3. Pravilnika za upis podataka u Registar produžiti s 8 dana na 15 dana. Sukladno članku 4. točki 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17) stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem. Člankom 32. stavkom 5. navedenog Zakona propisano je da je Financijska agencija ovlaštena preuzimati podatke iz sudskog registra te podatke iz drugih matičnih registara preko kojih se osnivaju ili registriraju pravni subjekti iz stavka 1. točke a) ovoga članka te druge podatke iz službenih evidencija Porezne uprave na način i u rokovima propisanima pravilnikom iz stavka 8. ovoga članka, bez naknade. Navedena odredba detaljnije je razrađena člankom 3. Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika. Međutim, sudski registar ne sadrži podatke o stvarnim vlasnicima na način kako je to propisano propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Primjerice, ako je osnivač trgovačkog društva drugo trgovačko društvo, iz Sudskog registra moguće je prikupiti podatak o osnivaču koji je pravna, a ne fizička osoba. Iz tog razloga, a sukladno odredbama navedenog Zakona i Direktive (EU) 2015/849 bilo je potrebno uspostaviti poseban registar, tj. Registar stvarnih vlasnika te propisati obvezu pravnim subjektima da unesu podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar.
16 Darko Balog IV. NAČIN VOĐENJA, NAČIN UPISA, PROVJERA UPISANIH PODATAKA I ROKOVI UPISA PODATAKA U REGISTAR, Članak 14. Isto kao čl. 11., 12.i 13. posve nepotrebno administriranje podataka koji su već pruzeti iz sudskog registra ili drugih registra u skladu s čl. 3.. Dodatno administartivo opterečenje koje nema smisla. Nije prihvaćen Sukladno članku 4. točki 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17) stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem. Člankom 32. stavkom 5. navedenog Zakona propisano je da je Financijska agencija ovlaštena preuzimati podatke iz sudskog registra te podatke iz drugih matičnih registara preko kojih se osnivaju ili registriraju pravni subjekti iz stavka 1. točke a) ovoga članka te druge podatke iz službenih evidencija Porezne uprave na način i u rokovima propisanima pravilnikom iz stavka 8. ovoga članka, bez naknade. Navedena odredba detaljnije je razrađena člankom 3. Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika. Međutim, sudski registar ne sadrži podatke o stvarnim vlasnicima na način kako je to propisano propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Primjerice, ako je osnivač trgovačkog društva drugo trgovačko društvo, iz Sudskog registra moguće je prikupiti podatak o osnivaču koji je pravna, a ne fizička osoba. Iz tog razloga, a sukladno odredbama navedenog Zakona i Direktive (EU) 2015/849 bilo je potrebno uspostaviti poseban registar, tj. Registar stvarnih vlasnika te propisati obvezu pravnim subjektima da unesu podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar.
17 Damir Heinrich IV. NAČIN VOĐENJA, NAČIN UPISA, PROVJERA UPISANIH PODATAKA I ROKOVI UPISA PODATAKA U REGISTAR, Članak 14. Gospodo izvolite koristiti podatke sudskog registra, a ne nametati nova opterećenja poduzetnicima! Nije prihvaćen Sukladno članku 4. točki 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17) stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem. Člankom 32. stavkom 5. navedenog Zakona propisano je da je Financijska agencija ovlaštena preuzimati podatke iz sudskog registra te podatke iz drugih matičnih registara preko kojih se osnivaju ili registriraju pravni subjekti iz stavka 1. točke a) ovoga članka te druge podatke iz službenih evidencija Porezne uprave na način i u rokovima propisanima pravilnikom iz stavka 8. ovoga članka, bez naknade. Navedena odredba detaljnije je razrađena člankom 3. Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika. Međutim, sudski registar ne sadrži podatke o stvarnim vlasnicima na način kako je to propisano propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Primjerice, ako je osnivač trgovačkog društva drugo trgovačko društvo, iz Sudskog registra moguće je prikupiti podatak o osnivaču koji je pravna, a ne fizička osoba. Iz tog razloga, a sukladno odredbama navedenog Zakona i Direktive (EU) 2015/849 bilo je potrebno uspostaviti poseban registar, tj. Registar stvarnih vlasnika te propisati obvezu pravnim subjektima da unesu podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar.
18 Solventa services j.d.o.o. IV. NAČIN VOĐENJA, NAČIN UPISA, PROVJERA UPISANIH PODATAKA I ROKOVI UPISA PODATAKA U REGISTAR, Članak 14. čl. 14 "...dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar na način propisan ovim Pravilnikom u roku od ...." zašto namečete dodatna administrativna zaduženja kad su svi podaci javno dostupni putem sudskog registra. Molim da se razmotri mogućnost povlačenja podataka sa trgovačko suda tj sudskog registra. Sudski registar već postoji zašto dodatno raditi još jednu prijavu stvarnog vlasnika - svi podaci već postoje. Nije prihvaćen Sukladno članku 4. točki 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17) stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem. Člankom 32. stavkom 5. navedenog Zakona propisano je da je Financijska agencija ovlaštena preuzimati podatke iz sudskog registra te podatke iz drugih matičnih registara preko kojih se osnivaju ili registriraju pravni subjekti iz stavka 1. točke a) ovoga članka te druge podatke iz službenih evidencija Porezne uprave na način i u rokovima propisanima pravilnikom iz stavka 8. ovoga članka, bez naknade. Navedena odredba detaljnije je razrađena člankom 3. Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika. Međutim, sudski registar ne sadrži podatke o stvarnim vlasnicima na način kako je to propisano propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Primjerice, ako je osnivač trgovačkog društva drugo trgovačko društvo, iz Sudskog registra moguće je prikupiti podatak o osnivaču koji je pravna, a ne fizička osoba. Iz tog razloga, a sukladno odredbama navedenog Zakona i Direktive (EU) 2015/849 bilo je potrebno uspostaviti poseban registar, tj. Registar stvarnih vlasnika te propisati obvezu pravnim subjektima da unesu podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar.
19 Darko Balog IV. NAČIN VOĐENJA, NAČIN UPISA, PROVJERA UPISANIH PODATAKA I ROKOVI UPISA PODATAKA U REGISTAR, Članak 13. Isto kao čl. 11. i 12. posve nepotrebno administriranje podataka koji su već pruzeti iz sudskog registra u skladu s čl. 3. Nije prihvaćen Sukladno članku 4. točki 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17) stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem. Člankom 32. stavkom 5. navedenog Zakona propisano je da je Financijska agencija ovlaštena preuzimati podatke iz sudskog registra te podatke iz drugih matičnih registara preko kojih se osnivaju ili registriraju pravni subjekti iz stavka 1. točke a) ovoga članka te druge podatke iz službenih evidencija Porezne uprave na način i u rokovima propisanima pravilnikom iz stavka 8. ovoga članka, bez naknade. Navedena odredba detaljnije je razrađena člankom 3. Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika. Međutim, sudski registar ne sadrži podatke o stvarnim vlasnicima na način kako je to propisano propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Primjerice, ako je osnivač trgovačkog društva drugo trgovačko društvo, iz Sudskog registra moguće je prikupiti podatak o osnivaču koji je pravna, a ne fizička osoba. Iz tog razloga, a sukladno odredbama navedenog Zakona i Direktive (EU) 2015/849 bilo je potrebno uspostaviti poseban registar, tj. Registar stvarnih vlasnika te propisati obvezu pravnim subjektima da unesu podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar.
20 Darko Balog IV. NAČIN VOĐENJA, NAČIN UPISA, PROVJERA UPISANIH PODATAKA I ROKOVI UPISA PODATAKA U REGISTAR, Članak 12. Isto kao čl. 11. posve nepotrebno administriranje podataka koji su već pruzeti iz sudskog registra u skladu s čl. 3. Nije prihvaćen Sukladno članku 4. točki 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17) stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem. Člankom 32. stavkom 5. navedenog Zakona propisano je da je Financijska agencija ovlaštena preuzimati podatke iz sudskog registra te podatke iz drugih matičnih registara preko kojih se osnivaju ili registriraju pravni subjekti iz stavka 1. točke a) ovoga članka te druge podatke iz službenih evidencija Porezne uprave na način i u rokovima propisanima pravilnikom iz stavka 8. ovoga članka, bez naknade. Navedena odredba detaljnije je razrađena člankom 3. Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika. Međutim, sudski registar ne sadrži podatke o stvarnim vlasnicima na način kako je to propisano propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Primjerice, ako je osnivač trgovačkog društva drugo trgovačko društvo, iz Sudskog registra moguće je prikupiti podatak o osnivaču koji je pravna, a ne fizička osoba. Iz tog razloga, a sukladno odredbama navedenog Zakona i Direktive (EU) 2015/849 bilo je potrebno uspostaviti poseban registar, tj. Registar stvarnih vlasnika te propisati obvezu pravnim subjektima da unesu podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar.
21 HGK IV. NAČIN VOĐENJA, NAČIN UPISA, PROVJERA UPISANIH PODATAKA I ROKOVI UPISA PODATAKA U REGISTAR, Članak 11. Grupacija skrbnika i depozitara Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK (dalje: Grupacija skrbnika i depozitara) predlaže da se u članku 11. stavku (2) doda novi paragraf koji glasi: "Pravni subjekt može ovlastiti Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. da dostavi podatke o stvarnom vlasniku u ime i za račun pravnog subjekta." Vezano za navedeni prijedlog, a s obzirom na podatke i infrastrukturu kojima raspolaže Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD) kao i specifičnosti računa koje je moguće otvoriti kod SKDD-a (pr. zbirni skrbnički račun ili račun pod zaporkom), Grupacija skrbnika i depozitara smatra iznimno korisnim omogućiti pravnim subjektima da u ispunjavanju svojih obveza koriste postojeću tržišnu infrastrukturu. Nije prihvaćen Nije potrebno posebno propisivati da pravni subjekt može ovlastiti Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. da dostavi podatke o stvarnom vlasniku u ime i za račun pravnog subjekta u Registar, obzirom da je člankom 11. Pravilnika već propisano da pravni subjekt može ovlastiti punomoćnika da upiše podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar. U skladu s člankom 313. stavkom 3. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine" broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) opunomoćenik može biti i pravna osoba.
22 Darko Balog IV. NAČIN VOĐENJA, NAČIN UPISA, PROVJERA UPISANIH PODATAKA I ROKOVI UPISA PODATAKA U REGISTAR, Članak 11. Posve je besmisleno da je pravni subjekt, upravitelj trusta dužan izvršiti upis u Registar kad registar prema čl. 3. preuzima podatke iz Sudsko gegistra. Nepotrebna dodatna administarcija i trošenje vremena. Nije u skladu sa proklamiranim administrativnim rasterečenjem. Nije prihvaćen Sukladno članku 4. točki 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17) stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem. Člankom 32. stavkom 5. navedenog Zakona propisano je da je Financijska agencija ovlaštena preuzimati podatke iz sudskog registra te podatke iz drugih matičnih registara preko kojih se osnivaju ili registriraju pravni subjekti iz stavka 1. točke a) ovoga članka te druge podatke iz službenih evidencija Porezne uprave na način i u rokovima propisanima pravilnikom iz stavka 8. ovoga članka, bez naknade. Navedena odredba detaljnije je razrađena člankom 3. Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika. Međutim, sudski registar ne sadrži podatke o stvarnim vlasnicima na način kako je to propisano propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Primjerice, ako je osnivač trgovačkog društva drugo trgovačko društvo, iz Sudskog registra moguće je prikupiti podatak o osnivaču koji je pravna, a ne fizička osoba. Iz tog razloga, a sukladno odredbama navedenog Zakona i Direktive (EU) 2015/849 bilo je potrebno uspostaviti poseban registar, tj. Registar stvarnih vlasnika te propisati obvezu pravnim subjektima da unesu podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar.
23 HGK II. SADRŽAJ I STRUKTURA PODATAKA U REGISTRU, Članak 5. Grupacija skrbnika i depozitara Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK (dalje: Grupacija skrbnika i depozitara), moli za dodatno tumačenje članka 5. ovog Nacrta, budući da je isti neodređen, a glasi: „Podaci o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) dioničkog društva obuhvaćaju sljedeće podatke o prvih 10 imatelja kontrolnih računa ili osobi koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava…“. Naime, Grupacija skrbnika i depozitara navedeno promatra u kontekstu nepostojanja definicije pojma kontrolnog računa. Pod pretpostavkom da kontrolni račun podrazumijeva 25% stvarnog vlasništva, nejasno je na koji je način ovo moguće realizirati. Nije prihvaćen Člankom 2. točkom 2. Pravilnika već je propisana definicija pojma imatelj kontrolnog računa (Imatelj kontrolnog računa jest fizička ili pravna osoba koja je vlasnik dionica dioničkog društva s kojim dionicama može ostvarivati upravljačka prava u tom dioničkom društvu). Stoga nije potrebno posebno definirati pojam „kontrolni račun“. Također, kontrolni račun ne podrazumijeva 25% stvarnog vlasništva nego ostvarivanje upravljačkih prava u društvu, za razliku od primjerice povlaštenih dionica imatelj kojih ne ostvaruje upravljačka prava nego ostvaruje pravo na dividendu.
24 HGK PRAVILNIK O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA , II. SADRŽAJ I STRUKTURA PODATAKA U REGISTRU Grupacija skrbnika i depozitara Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK (dalje: Grupacija skrbnika i depozitara) vezano za članke 4., 5., 6. i 7. ovog Nacrta prijedloga Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika ističe sljedeće: „U Pravilniku u članku 4., 5., 6. i 7. je navedeno da se u registar trebaju unijeti točni i ažurirani podaci o stvarnom vlasniku ili vlasnicima: ime i prezime, državu prebivališta, datum rođenja, identifikacijski broj ili podatak o vrsti, broju izdavatelju, državi i datumu važenja identifikacijske isprave, državljanstvo, te prirodu i opseg stvarnog vlasništva. Slijedom navedenog, ističu kako je opseg i priroda stvarnog vlasništva vrlo širok pojam te se ostavlja mogućnost raznih interpretacija prilikom tumačenja i upisa ovog podatka. Stoga, smatraju nužnim definiranje tog podatka, odnosno što bi se konkretno upisivalo pod tim podatkom.“ Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti definicija opsega i prirode stvarnog vlasništva.
25 HGK I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Vezano za članak 2. ovog Nacrta prijedloga Pravilnika o registru stvarnih vlasnika, donosimo sljedeće prijedloge Grupacije skrbnika i depozitara Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK (dalje: Grupacija skrbnika i depozitara): „U članku 2. Pravilnika nije navedeno niti obrazloženo što znači kontrolni račun, a to je pojam koji se u Pravilniku više puta navodi te članice Grupacije skrbnika i depozitara smatraju nužnim definirati predmetni pojam. Također, mišljenja su da članak 2. st. 10. Pravilnika treba izmijeniti jer je navedeno sljedeće: “Punomoć ima značenje kao u zakonu koji uređuje obvezne odnose te ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika“, te smatraju da se neovjeravanjem punomoći otvara znatan prostor za zloupotrebu. Nije prihvaćen Člankom 2. točkom 2. Pravilnika već je propisana definicija pojma imatelj kontrolnog računa (Imatelj kontrolnog računa jest fizička ili pravna osoba koja je vlasnik dionica dioničkog društva s kojim dionicama može ostvarivati upravljačka prava u tom dioničkom društvu). Stoga nije potrebno posebno definirati pojam „kontrolni račun“. U pogledu članka 2. točke 10. Pravilnika nije usvojena primjedba kojom se predlaže da punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, kako se ne bi nametali dodatni administrativni troškovi poslovnim i drugim subjektima. Također, člankom 32. stavkom 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17) propisano je da je Financijska agencija odgovorna za vjerodostojnost evidentiranja unesenih podataka i identifikaciju obveznika unosa podataka iz članka 33. stavka 4. ovoga Zakona.
26 Josipa Martinjak PRAVILNIK O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA  Nije mi jasno kako bi se u roku 8 dana uspjeli upisati u registar stvaranih vlasnika nakon upisa vlasnika u sudski registar kad rješenje iz sudskog registra o upisu ne možemo dobiti u tom periodu. Zašto se registar stvarnih vlasnika ne bi mogao automatski upisivati iz podatak gdje se vrši i upis tj. da se ti podatci povlači od tamo gdje se i registriraju stvarni vlasnici i gdje se vrše promjene kao npr sudski registar, registar udruga i sl.? Ako netko kod javnog bilježnika izjavi da je stvarni vlasnik i upiše se u sudski registar ne vidim logiku da će on za 7 dana izjaviti da on nije stvarni vlasnik nego netko drugi. Ovo je još jedno od mnogobrojnih nepotrebnih davanja izjava i popunjavanja obrazac te naplaćivanja kazni ukoliko to netko propusti napraviti. Nemam ništa protiv registra stvarnih vlasnika, dapače može biti korisno vidjeti tko su sve vlasnici na jednom mjesto no o načinu prikupljanja tih podatak imam negativno mišljenje. Josipa Martinjak Prihvaćen Izmijenit će se Pravilnik na način da će se rok iz članka 14. stavka 3. Pravilnika za upis podataka u Registar produžiti s 8 dana na 15 dana.