Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registrima osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor