Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju ulaganja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU ULAGANJA Ništa se ne treba davati bez naknade - jer to je protivno pravilima poštenog tržišog natjecanja, ali i pogodno tlo za malverzacije. Ukoliko je imovina neaktivna - ne može se smatrati bezvrijednom. Nije prihvaćen Članak 7. Uredbe kojim se definira potpora za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske u skladu je s pravilima tržišnog natjecanja, te je usklađen s pravnom stečevinom Europske Unije u području državnih regionalnih potpora za ulaganje, odnosno s pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora (SL : 187, 26.6. 2014., str 1.). Neaktivna državna imovina po isteku razdoblja realizacije projekta ulaganja za kojeg se odobrava sklapanje ugovora o zakupu neaktivne imovine bez naknade, prodaje se korisniku potpore za ulaganje i to isključivo po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti te aktivirane imovine.