Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. "Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK, Prilog II. Intenzitet javne potpore U prilogu II. Intenzitet javne potpore, treba dodati stavak 3 (temeljem članka 95., stavka 2, točki e) Uredbe 508/2014), koji glasi: "Na temelju članka 95. stavka 2. Uredbe (EU) br. 508/2014, u slučaju korisnika iz članka 3. stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika (ovlaštenik povlastice/nositelj dozvole) intenzitet potpore iznosi 100 posto ukupnih prihvatljivih troškova u okviru operacije za kompenzaciju uslijed provedbe Programa iskorjenjivanja bolesti iz članka 4, stavka 1, točke a) i kompenzaciju uzgajivačima mekušaca sukladno članku 4., stavku 1, točki f) ovog Pravilnika." Nema odgovora
2 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK, II. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI Članak 4. stavak 1. potrebno je dodati točku f), a sve sukladno članku 56., stavku 1. Uredbe 508/2014: "kompenzaciju uzgajivačima mekušaca za privremenu suspenziju njihovih aktivnosti zbog iznimne masovne smrtnosti kada stopa smrtnosti premašuje 20% ili kada gubici koji proizlaze iz suspenzije aktivnosti iznose više od 35% godišnjeg prometa tog poduzeća, izračunatog na osnovi prosječnog prometa poduzeća u tri kalendarske godine koje prethode godini u kojoj su aktivnosti suspendirane." Nema odgovora