Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Calucem d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, Članak 2. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 OPG Istarske bobe PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, Članak 2. Poštovani, predlažem dodatni Članak 14. c sa slijedećim tekstom: "Kada podnositelj prijedloga ima registriran Osobni korisnički pretinac unutar sustava e-građani, dostava sudskih pismena vršiti će se dostavom u Osobni korisnički pretinac.". Predloženim rješenjem značajno bi se ubrzala dostava sudskih pismena, povećala brzina cijelog sustava, smanjio broj neisporučenih dostava pismena i smanjili operativni troškovi dostave. Ukoliko sustav Osobnog korisničkog pretinca nema tehničke pretpostavke za potvrdu dostave rješenja isto je zasigurno relativno lako i relativno jeftino implementirati, pogotovo u odnosu na ogromne potencijalne koristi. U svakom slučaju povećala bi se kvaliteta dostave u odnosu na dosadašnju poštansku uslugu u kojoj pronalazimo preporučena pismena jednostavno ubačena u poštanski sandučić ili dobivamo žute cedulje sa kojima moramo hodočastiti u pošte i čekati u redovima na preuzimanje najbanalnijih pismena. Za svako pismeno koje građanima stigne od Ministarstva pravosuđa potrebno je provesti minimalno 15 minuta u redu na pošti, plus put do pošte, plus rokovi za preuzimanje (što kada je građanin na putu?). Toplo preporučam uvođenje istog sustava za dostavu svih pismena iz domene Ministarstva pravosuđa, uključivo pozive na sudska ročišta, koji su trenutačno prava katastrofa. Lijepo molim da sa sustavom dostave pismena napokon uđemo u 21. stoljeće, 2019-a godina je na pragu!!! Nije prihvaćen Pravilnikom o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama uređeni su tehnički uvjeti, uvjeti uporabe i naknade elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama koji nisu uređeni Zakonom o zemljišnim knjigama, a elektronička dostava zemljišnoknjižnih rješenja predlagatelju upisa uređena je Zakonom o zemljišnim knjigama (čl. 120. st. 10. i 11.). Navedenim je stavkama propisana dostava zemljišnoknjižnog rješenja predlagatelju koji je prijedlog podnio elektroničkim putem te način dostave predlagatelju koji je u prijedlogu naznačio elektroničku adresu.
3 Rankica Benc PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Poštovani, dosadašnje iskustvo u primjeni Pravilnika je veoma pozitivno. E-prijedlozi se provode brzo i stranke su veoma zadovoljne time što se korištenjem IT oslobađaju odlazaka i u Gruntovnicu i u Poreznu upravu. Stoga nalazim veoma pozitivnim to što Ministarstvo i dalje razvija sustav u interesu pravne sigurnosti i ažurnosti te "user friendly" pristupa za stranke. S poštovanjem Vas pozdravljam. Rankica Benc Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Rankica Benc PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, Članak 2. Zbog ujednačenog tumačenja i prakse, bilo bi korisno u čl. 14a opisati način dostave rješenja podnositelju od strane javnog bilježnika ili odvjetnika i to tako da se dostava ne ograničava na osobnu dostavu po ZPP. Time bi se maksimalno iskoristile sve mogućnosti IT kojima su stranke veoma sklone; zbog brzine dostave, malih troškova, čestog boravka stranke u inozemstvu i dr. Molim da razmotrite formulaciju: 14a Javni bilježnik ili odvjetnik kao ovlašteni korisnici sustava, po primitku rješenja iz članka 14. stavka 4. ovog Pravilnika, bez dodatne ovjere će rješenje dostaviti podnositelju prijedloga, na način na koji je to zatražio podnositelj prilikom podnošenja zahtjeva ovlaštenom korisniku sustava za podnošenje prijedloga (na primjer: e-poštom, poštom, osobnom dostavom, kurirskom službom, telefaxom, putem društvene mreže i sl.). O dostavi iz prethodnog stavka ovlašteni korisnik će u spisu pohraniti dokaz o dostavi, a ako to po naravi načina dostave nije moguće, u spisu će pohraniti službenu bilješku s brojem svojeg spisa, datumom i navođenjem načina dostave, te svojim potpisom i pečatom. Nije prihvaćen Pravilnikom o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama uređeni su tehnički uvjeti, uvjeti uporabe i naknade elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama koji nisu uređeni Zakonom o zemljišnim knjigama, a elektronička dostava zemljišnoknjižnih rješenja predlagatelju upisa uređena je Zakonom o zemljišnim knjigama (čl. 120. st. 10. i 11.). Navedenim je stavkama propisana dostava zemljišnoknjižnog rješenja predlagatelju koji je prijedlog podnio elektroničkim putem te način dostave predlagatelju koji je u prijedlogu naznačio elektroničku adresu.