Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ljerka Perković Hnatjuk ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TALIJANSKI JEZIK ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, pregledom Kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik, osobito bih se osvrnula na Kurikulum za gimnazije, početak učenja, 70 sati godišnje. Smatram da je nedopustivo izostaviti učenje konjunktiva jer se time učenici zakidaju za vrlo bitan segment izražavanja. Konjunktiv u talijanskome jeziku ima značajnu ulogu i zauzima veliki udio u govornoj komunikaciji, a isto tako i u pisanoj. Izostavljanjem konjunktiva u 3. i 4. razredu gimnazija učenike bismo lišili mogućnosti izražavanja vlastita mišljenja, stavova, želja (koji se u talijanskome jeziku izražavaju upravo uporabom konjunktiva), a time bi bila narušena i opstojnost temeljne odgojne zadaće našega školskoga sustava po kojoj učenike obrazujemo i odgajamo da izrastu u samostalne i slobodne građane koji znaju izreći svoje mišljenje i to gramatički pravilno. Nadalje, učenici općih gimnazija ne bi bili u ravnopravnom položaju u odnosu na ostale učenike jer ne bi imali mogućnosti napisati esej za maturu koristeći sve elemente kohezije i koherencije. Naglašavam da se stavljanjem konjunktiva u kurikulum nastavnog predmeta Talijanski jezik zasigurno ne bi učenike dodatno opteretilo s obzirom da je u 3. razredu predviđeno učenje samo dva glagolska vremena. Naprotiv, ukidanje ovoga glagolskog načina značilo bi trenutno i trajno zakidanje učenika za ovaj vrlo bitan dio svakodnevne, ali i službene komunikacije na talijanskom jeziku. Primljeno na znanje Poštovana prof. Perković Hnatjuk, zahvaljujemo na Vašem komentaru i na sudjelovanju u javnoj raspravi. Više je razloga zbog kojih je konjunktiv izostavljen u gimnazijskom programu početnog učenja sa 70 sati godišnje. Prvi se odnosi na predviđenu razinu jezične kompetencije prema ZEROJu, B1 za gimnazijski početni program koji odgovara ukupnom fondu od 280 sati i usklađen je s razinom koja se traži na državnoj maturi. Konjunktiv je razina B2 i C1 prema ZEROJu i učenicima predstavlja poteškoće u smislu negativnog jezičnog transfera s hrvatskim jezikom. Potrebno je dosta vremena da učenici njime ovladaju na razini komunikacijske uporabe, a ne samo na razini zadataka nadopunjavanja pravilnim oblicima. Drugi razlog odnosi se na bitnu odrednicu novog kurikuluma da gramatika ne smije biti sama sebi svrhom. Prednost se daje ujednačenom razvoju svih četiriju jezičnih vještina, razvoju međukulturne kompetencije i razvoju samostalnosti pa se vodilo računa da se ostavi dovoljno prostora u programu. Ukoliko se program optereti brojnim gramatičkim strukturama ne preostaje mjesta za uvježbavanje, učeničke prezentacije, suradničko učenje, suučeničko vrednovanje, projektnu nastavu, debate, razgovore o upotrebi strategija učenja i ostale bitne elemente. Nadalje, smatramo da učenici neće biti zakinuti za mogućnost izražavanja vlastitog mišljenja i stava jer se te jezične funkcije mogu pravilno izraziti i drugim načinima bez upotrebe konjunktiva (implicitno, kondicionalom, izrazima poput: non /sono d'accordo, secondo me, a mio parere, sostengo, sono convinto, itd.). U vezi komentara o polaganju državne mature, napominjemo da se za predmet Talijanski jezik od učenika ne zahtijeva pisanje eseja, raspravljačkog teksta, kao što je slučaj s npr. Engleskim jezikom, već pisanje vođenog sastavka prema zadanim smjernicama. Iskustvo je pokazalo da se na maturi učenici uglavnom koriste kratkim jednostavnim i jednostavno složenim rečenicama s upotrebom najčešćih veznika. U zaključku napominjemo da Kurikulum nije preskriptivan kao dosadašnji Plan i program. Nastavniku se prepušta odluka o poučavanju i ovog glagolskog načina ako to smatra potrebnim i ako procijeni da će njegovi učenici njime uistinu i ovladati na receptivnoj ili uporabnoj razini.