Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geografije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Renata Glasnović Skenderović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOGRAFIJE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, slažem se s kolegom Labusom te molim da razmotrite njegov prijedlog o odgovarajućoj dinamici uvođenja kurikuluma. Primljeno na znanje Zahvaljujemo Vam na uključivanju u Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geografije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj i njenom komentiranju. Radna skupina imenovana za izradu prijedloga kurikuluma Geografije prihvatila je primjedbu gospodina Labusa pristiglu u e-savjetovanje, ali nema ovlasti donositi odluke već je Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Ekspertnoj radnoj skupini ukazala na problem koji navodi i zatražila promjenu točke IV. Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geografije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj. Prijedlog Radne skupine je da Odluka glasi: Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se za učenike 5. razreda osnovne škole i 1. razreda gimnazije od školske godine 2019./2020., za učenike 6. i 7. razreda osnovne škole u 2020./2021., za učenike 2. i 3. razreda gimnazije od školske godine 2020./2021., za učenike 8. razreda osnovne škole koji su bili obuhvaćeni eksperimentalnom provedbom kurikuluma i za učenike 4. razreda gimnazije od školske godine 2021./2022., a za ostale učenike 8. razreda od 2022./2023.
2 Marko Labus ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOGRAFIJE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, uvidom u sve korake do sada (od donošenja prijedloga predmetnog kurikuluma do danas) ostaje nejasno što je sa planiranom dinamikom uvođenja eksperimentalnog kurikuluma iz godine u godinu kako bi taj proces pratio uvođenje novih (izmjenjenih) sadržaja. Naime, ukoliko pratimo tablični prikaz u kojem ističete da u školskoj godini 20/21 uvodimo kurikulum u frontalnu provedbu za navedena dva razreda (6. i 7.), nisam siguran jeste li svjesni da dio učenika neće imati priliku obraditi sadržaje propisane predmetnim kurikulumom koji se odnose na Hrvatsku, dok će isti u 8. razredu (šk.godine 20/21) obrađivati identično gradivo koje su učili dvije godine ranije. Ovakav paradoks upućuje na potpuno nerazumijevanje prijedloga navedenih u dokumentu i njegove realizacije u praksi. Time dovodimo u pitanje i realizaciju srednjoškolskih ishoda u nastavku obrazovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo Vam na uključivanju u Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geografije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj i njenom komentiranju. Problem na koji ste ukazali ukoliko se krene u provedbu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geografije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj dogodio bi se s generacijom učenika 8. razreda u školskoj godini 2021./22. Navedena generacija tijekom svojeg osnovnoškolskog obrazovanja ne bi usvojila bitne sadržaje nacionalne geografije i kartografije koji su u kurikulumu drugačije organizirani po razredima nego što su u Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (MZO, 2006.) prema kojem se trenutno izvodi nastava geografije, a neophodni su za nastavak školovanja. Iznimka su učenici 5. razreda koji su od ove školske godine (2018./2019.) uključeni u eksperimentalni program. Na njih se prethodno navedeni odgovor ne odnosi i oni će usvojiti sve odgojno-obrazovne ishode predviđene novim kurikulumom za predmet Geografija. Radna skupina imenovana za izradu prijedloga kurikuluma Geografije prihvaća Vašu primjedbu pristiglu u e-savjetovanje, ali nema ovlasti donositi odluke već je Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Ekspertnoj radnoj skupini ukazala na problem koji navodite i zatražila promjenu točke IV. Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geografije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj. Prijedlog Radne skupine je da Odluka glasi: Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se za učenike 5. razreda osnovne škole i 1. razreda gimnazije od školske godine 2019./2020., za učenike 6. i 7. razreda osnovne škole u 2020./2021., za učenike 2. i 3. razreda gimnazije od školske godine 2020./2021., za učenike 8. razreda osnovne škole koji su bili obuhvaćeni eksperimentalnom provedbom kurikuluma i za učenike 4. razreda gimnazije od školske godine 2021./2022., a za ostale učenike 8. razreda od 2022./2023.