Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski duhani d.d.   Hrvatski duhani d.d. Hrvatski duhani d.d. kao najveći obrađivač (otkupljivač) duhana u Republici Hrvatskoj ističe svoju zabrinutost na predloženo povećanje trošarine na cigarete, sukladno nacrtu Uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje. Naime, zadnjih desetak godina suočavamo se s konstantnim trendnom povećanja ilegalne trgovine duhanskih proizvoda, izazvano prvenstveno stalnim povećanjem trošarina i time poskupljenjem duhanskih proizvoda, a što svakako utječe i na povećanje ileganog tržišta ne samo duhanskih proizvoda, već i samog duhana (sirovine), koje je posljednjih godina eskaliralo i ugrozilo proizvodnju duhana. Svjedoci smo činjenice kako se s povećanjem trošarine povećava ilegalno tržište duhanskih proizvoda, ali i ilegalno tržište duhana (sirovine) koje postaje sve primamljivije ne samo subjektima sudionicima u ilegalnoj trgovini duhana i duhanskih proizvoda, već i krajnjim potrošačima, kojima nabavka duhana na ilegalnom tržištu postaje jeftin supstitut sve skupljim cigaretama i rezanom duhanu. Iz navedenoga, jasno je kako se povećanjem trošarine ne ostvaruje jedna od osnovnih mjera koje se prilikom svakog povećanja trošarine ističe kao jedan od osnovnih ciljeva navedne porezne mjere, a to je smanjenje broja potrošača duhanskih proizvoda, čiji je broj konstantan ili neznatno promijenjen, samo se mijenja izvor nabavke duhanskih proizvoda – s legalnog tržišta na ileglne tokove nabavke. Hrvatski duhani d.d. stoga ističu zabrinutost na efekt koji će polučiti predloženo povećanje trošarine - održivost poslovanja Hrvatskih duhana d.d., koji sa svakim povećanjem trošarine gube prostor za povećanje otkupnih cijena duhana, što izravno pogađa naše kooperante – uzgajivače duhana i njihovih obitelji, kojima iz godine u godinu opada profitabilnost uzgoja duhana, te ista postaje upitna, te se Hrvatski duhani d.d. suočavaju sa sve manjim količinama proizvodnje (uzgoja) duhana. Zbog svega navedenoga, apeliramo na Vladu Republike Hrvatske da posebnu pozornost obrati na ovu Uredbu u pogledu možebitnih utjecaja na nas kao organizatore proizvodnje ( preko 500 kooperanata) i na našu opstojnost. Nije prihvaćen Povećanja visine trošarine na cigarete treba odvojiti od eventualnog povećanja otkupnih cijena sirovog duhana s obzirom da je formiranje otkupne cijene duhana odluka poslovne politike obrađivanja duhana.
2 INOVINE d.d.   Inovine d.d. Društvo Inovne d.d. kao jedan od vodećih lanaca maloprodaje – kiosaka u Republici Hrvatskoj želi istaknuti svoju zabrinutost na efekt koji će izazavati predložena mjere povećanja trošarine, sukladno nacrtu Uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje. Naime, kao lanac maloprodaje – kiosaka, promet Društva ostvaruje se uglavnom prodajom tiskovina, bonova za mobitel (prepaid) i duhanskih proizvoda, koji artikli čine ukupno 80% prometa u kioscima, pri čemu samo duhanski proizvodi, a uslijed pada prometa tiskovina i bonova za mobitele, predstavljaju gotovo 45% ukupnog prometa koji se ostavaruje u lancu kiosaka, te oni predstavljaju gotovo trećinu ukupne marže Društva. Međutim, kao posljedica pada prometa navedenih artikala, a posebice duhanskih proizvoda u periodu drastičnih povećavanja trošarine, bili smo svjedoci bankrota 3 od 4 lanaca kiosaka u Hrvatskoj (Smoking, Glas Istre i Tisak), u zadnjih godinu dana u Hrvatskoj zatvoreno je preko 100 kiosaka, ugašeno oko 200 radnih mjesta, što su sve jasni pokazatelji upitnosti održivosti poslovanja ovog oblika maloprodaje, a da pri tome ne naglašavamo problem održivosti kiosaka na otocima, čije je poslovanje zbog sezonalnog karaktera ionako upitno i teško održivo. Unatoč navedenom nezavidnom poslovnom okruženju, Inovine d.d. nastoje održati lanac kiosaka, kao granu koja je važna za stanovništvo Republike Hrvatske u sferi distribucije tiskovina, budući da se 60% tiskovina prodaje kroz kanal kiosaka, kao i osigurati zaposlenima veće plaće, međutim, ukoliko bi se pad tržišta duhanskih proizvoda nastavljao, isto bi ozbiljno ugrozilo poslovanje lanac kiosaka, ne samo društva Inovine d.d., već svih kiosaka u Hrvatskoj. Iz navedenih razloga, smatramo da predloženo povećanje trošarine ugrožava opstojnost našeg poslovanja, budući da se svako povećanje trošarine i time povećanje maloprodajne cijene duhanskih proizvoda, posebice ovakvo naglo povećanje kakvo je predloženo predmetnim nacrtom Uredbe, uzrokuje značajan pad legalnog tržišta duhanskih proizvoda, te smo mišljenja da bi eventulano povećanje trošarine trebalo biti postepeno, kako bi se u što je većoj mjeri izbjegao negativan efekt smanjenja legalnog tržišta duhanskih proizvoda. Nije prihvaćen Ne prihvaća se primjedba jer povećanjem trošarine na cigarete postižu se i zdravstveni efekti u smislu smanjenja potrošnje duhanskih prerađevina, a sukladno, između ostaloga, i međunarodno preuzetim obvezama u okviru Svjetske zdravstvene organizacije.
3 Ivanka Renac   Povećanjem trošarina na duhan niti će proračun biti na dobitku, niti će se smanjiti broj pušača. Samo će ilegalno tržište biti na dobitku. Zato, valjalo bi ozbiljno poraditi na donošenju zakonskog okvira za otvaranje - uređivanje tržišta rezanog duhana koje bi funkcioniralo po drugačijim uvjetima. Primjerice, da se proizvođačima duhana omogući prodaja rezanog duhana sa markicama koje bi bile jeftinije od markica koje vrijede za prodaju u trgovinama. Recimo, da proizvođač može određeni postotak (npr 5 ili 10%) od količine duhana kojeg je uzgojio na svojoj zemlji, staviti u prodaju na vlastitom OPG-u ili obrtu, označenu markicom MF koja za takve slučajeve košta 200 kuna. Pa neka onda kg takvog duhana stoji 300 ili 400 kn, na dobitku će biti i proračun i pušaći i proizvođači. Ovih dana čitamo da je u ZG zapljenjeno oko 10 tona rezanog duhana koji je bio namjenjen prodaji na crnom tržištu. Da je tih 10 tona bilo pod markicama po 200 kn za kg, to bi za proračun bio prihod od 2 mil. kuna. Zato, u buduće svakako bi valjalo razmisliti o predloženome. Nije prihvaćen Primjedba se ne može prihvatiti jer je otkup duhanske sirovine od strane proizvođača reguliran Zakonom o duhanu. Ukazujemo da se visina trošarine na sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje ne mijenja te ista iznosi 600,00 kn za 1 kilogram, ali se odredba o utvrđivanju visine trošarine prenosi obzirom da danom stupanja na snagu predložene Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje („Narodne novine“, broj 109/16 i 126/17).
4 JT International Zagreb d.o.o.   JT International Zagreb d.o.o. ovime koristi prigodu očitovati se vezano za nacrt Uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje, a koji je objavljen u petak, 16. studenoga 2018. godine, s ciljem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Spomenutim nacrtom Uredbe predlaže se znatno povećanje trošarine na cigarete te bismo željeli ukazati na možebitne posljedice ovakvog poteza te ujedno iznijeti alternativni prijedlog povećanja trošarina koji bi istovremeno osigurao rast prihoda Državnog proračuna te zadržao stabilnost duhanskog tržišta. Ukoliko bismo uzeli da se maloprodajne cijene povećaju za recimo 2 kune po pojedinačnom pakiranju, po našim internim analizama i procjenama, isto bi rezultiralo trenutačnim 8-postotnim povećanjem prosječne ponderirane maloprodajne cijene cigareta. Svako značajno povećanje maloprodajnih cijena sasvim sigurno predstavlja popriličan šok za potrošače i isto bi moglo dovesti do pada duhanskog tržišta, u našem prethodnom primjeru procjenjujemo i čak 8,1%, što bi izvjesno rezultiratilo realnim rizikom od povećanja nezakonite trgovine duhanskim proizvodima. Nadalje, povećanje nezakonite trgovine duhanskim proizvodima dovelo bi do smanjenja zakonitog tržišta te bi, usprkos povećanju trošarina odnosno maloprodajnih cijena, državni prihodi ostali na istoj razini. Ujedno, stopa priuštivosti duhanskih proizvoda bi se u gore navedenom primjeru povećala na znatnih 16%, na kojoj razini postoji izvjestan rizik od porasta nezakonite trgovine duhanskim proizvodima budući da nije za očekivati da potrošači prestanu pušiti već da prijeđu na dostupnije alternative. Posljedično povećanje volumena nezakonite trgovine duhanskim proizvodima otežalo bi prikupljanje prihoda od trošarine i PDV-a te bi utjecalo na razinu zaposlenosti u sektoru maloprodaje. Gore navedeno najbolje ilustrira primjer iz 2013. godine: 8-postotno povećanje ponderirane prosječne maloprodajne cijene dovelo je do pada duhanskog tržišta od 9% dok je stopa priuštivosti porasla za 2 postotna poena rezultirajući 8% manjim prihodima od trošarina. Slijedom svega gore navedenog, slobodni smo iznijeti alternativni prijedlog koji bi, prema našim procjenama, rezultirao povećanjem prihoda od trošarina bez ugroze duhanskog tržišta. Naime, smatramo kako bi bilo oportuno da se prijedlog povećanja trošarina realizira u dva istovjetna koraka sukladno kojima bi se trošarina povisila prvo u prosincu 2018. a zatim u lipnju 2019. godine. Dopustite nam da ovdje iznesemo neke prednosti ovakvog rješenja: • Prosječna ponderirana maloprodajna cijena cigareta bi porasla za 6% a što bi zadržalo stopu priuštivosti nepromijenjenom (14%); • Procjenjujemo da bi prihodi Državnog proračuna porasli za 2% u odnosu na prethodnu godinu; • Trošarinsko opterećenje bi se ravnomjerno preraspodijelilo među cjenovnim segmentima sa sadašnjih 7,5% u premium segmentu i 8,5% u value segmentu na 7,8% u svim cjenovnim segmentima; • Prijedlog povećanja trošarina opisan u Uredbi neravnomjerno opterećuje potrošače slabijih dohodovnih mogućnosti i time povećava rizik nezakonite trgovine duhanskih proizvoda. Glavna prednost našeg prijedloga jest da uzrokuje manji šok kod potrošača te stoga osigurava bolji elasticitet uz procijenjeni 4-postotni pad tržišta. • Zadržavanjem većeg volumena zakonitog tržišta osigurava se bolja zaposlenost u sektoru maloprodaje. Prema našim izračunima, kod ovakvog povećanja trošarina maloprodajne cijene bi se povećale za po 1 kunu u oba navrata (prosinac 2018. i lipanj 2019. godine), uz pretpostavljeno povećanje državnih prihoda za 2% u odnosu na prethodnu godinu te smanjenje tržišta za 4%. Ujedno, istovremeno bi bio dosegnut cilj od 60% udjela ukupne trošarine u prosječnoj ponderiranoj maloprodajnoj cijeni cigareta, u skladu s EU Direktivom. Zaključno, primjećujemo kako se Uredbom predlaže povećanje trošarina samo na cigarete, dok su duhan za pušenje te supstituti za duhanske prerađevine (grijani duhanski proizvodi, e-tekućina odnosno novi duhanski proizvodi) van dosega predloženog povećanja. Naime, neravnomjerno oporezivanje segmenta cigareta ne samo da pogoduje razvoju kategorija duhana za pušenje te supstituta za duhanske prerađevine u odnosu na segment cigareta, već uskraćuje Državnom proračunu možebitne prihode od preostalih kategorija koje su nesrazmjerno manje oporezovane ili u potpunosti izuzete od oporezivanja. Kako su predmetni proizvodi vrlo važni na duhanskom tržištu, smatramo kako bi bilo pravično i svrsishodno da se porezno opterećenje ravnomjerno rasporedi među predmetnim kategorijama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom na cigarete kao najvažnije kategorije duhanskih prerađevina, među državama članicama postoje značajne razlike u visinama trošarina na cigarete, a iste mogu narušiti funkcioniranje zajedničkoga tržišta. Prema podacima Europske komisije (Excise duty tables for manufactured tobacco, stanje na dan 1. srpnja 2018. godine), najnižu visinu trošarine i WAP na cigarete u Europskoj uniji ima Bugarska (ukupna trošarina u WAP-u 87,82 eura za 1000 komada cigareta, minimalna trošarina 90,50 eura za 1000 komada cigareta, WAP 128,34 eura za 1000 komada cigareta), a odmah nakon je Republika Hrvatska (ukupna trošarina u WAP-u 95,62 eura za 1000 komada cigareta, minimalna trošarina 92,84 eura za 1000 komada cigareta, WAP 159,62 eura za 1000 komada cigareta). Minimalna trošarina u državama članicama EU u prosjeku iznosi 148,94 eura za 1000 komada cigareta, dok WAP u prosjeku iznosi 239,98 eura za 1000 komada cigareta. Povećanjem visine trošarine na cigarete postigao bi se određeni stupanj usklađenosti među visinama trošarina na cigarete koje se primjenjuju u državama članicama, a što može pridonijeti smanjenju prijevara i krijumčarenja cigareta unutar Europske unije. Također bi se postigla i određena razina zaštita zdravlja ljudi u smislu smanjenja potrošnje duhanskih prerađevina. Ovom Uredbom se predlaže daljnje usklađivanje s pravnom stečevinom EU sukladno članku 11. stavka 1. Direktive Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje vrijede za prerađeni duhan, s obzirom da je u međuvremenu od zadnjeg povećanja trošarine, temeljem kretanja stanja na tržištu cigareta utvrđeno da je parametar udjela ukupne trošarine u prosječnoj ponderiranoj maloprodajnoj cijeni spušten ispod 60% te je, stoga, nužno povećati visinu trošarine na cigarete tako da taj udio iznosi najmanje 60% od 1. siječnja 2019. godine. Obzirom da u RH prosječna ponderirana maloprodajna cijena cigareta za 2017. godinu iznosi 23,93 kn po paketiću, odnosno 1.196,64 kn za 1000 komada cigareta, a udio ukupne trošarine u prosječnoj ponderiranoj maloprodajnoj cijeni cigareta 59,91%, dok za siječanj-srpanj 2018. godine prosječna ponderirana maloprodajna cijena cigareta iznosi 24,72 kn po paketiću, odnosno 1.236,06 kn za 1000 komada cigareta, a udio ukupne trošarine u prosječnoj ponderiranoj maloprodajnoj cijeni cigareta 59,08%, nužno je povećati visinu trošarine na cigarete tako da taj udio iznosi 60% od 1. siječnja 2019. godine.
5 Tatjana Ignjatić Zokić  , Članak 1. Nemam znanja niti dovoljno informacija da bih procijenila da li dizanjem trošarina na duhani duhanske proizvode činite korist ili štetu. Činjenica je da su trošarine na duhan jedne od najvećih u odnosu na sve druge proizvode. Činjenica je i da se dobrim dijelom država financira iz tih trošarina. Slijedom navedenog, toplo vam savjetujem da u procjenu o mogućnostima dizanja trošarina, uključite ekonomske eksperte sa područja marketinga, jer kako plodno, ista izmjena može se pokazati i kao devastirajuća za proračun. Dakle potrebno je prije stupanja na snagu predloženih izmjena napraviti analizu dohotka od trošarina navedenih proizvoda, te ispitivanje tržišta i što ono može podnijeti, a da se prihod značajno ne promijeni u negativni. Jasno je da za navedeno nisu kvalificirani novinari i da se takve studije rade na kud i kamo višem nivou. Ne jedan komunalac je ušao u probleme kada je povećao cijenu vode =ljudi su počeli manje trošiti. U odnosu na cijenu proizvodnje i distribucije koja se nije proporcionalno smanjila, smanjenje prihoda kod smanjenje potrošnje zna biti pogubno za firmu. Tu za primjer navodim vodu, koja je kud i kamo značajnija kao proizvod od duhana. U suprotnosti sa potrošnjom vode i potrebama za istom, potreba za duhanom bazira se na bolesti koja se zove ovisnost. Ista je jedna od najteže lječivih, možemo reći, gotovo neizlječiva bolest. Ipak, kada ovisniku, sredstvo ovisnosti napravite nedostupnim, on neće ne bit ovisan, već će vrlo spretno, naći drugi način osiguravanja svojih potreba. Stoga, dobro izračunajte koliko ćete dizanjem trošarina prihodovati, a koliko izgubiti. Tko su mahom skupine koje troše najviše na duhan i proizvode istog, odnosno koja su im prosječna primanja. Iz rezultata tog istraživanja sagledajte koliko će isti ovisnici manje ulagati u prehranu ili neke druge nužne potrebe za preživljene te kako će to utjecati na njihovo zdravlje, posljedično troškove zdravstvenog sustava. Koliko i na koji način će se povećati osiguranje sredstva u vidu duhana na druge načine koji neće činiti prihod u državni proračun. Taj državni proračun je ona gomilica novaca iz koje vi dobivate plaće, stoga trebalo bi vam biti bitno Štetnost duhana po zdravlje, ovisno o količini konzumiranog duhana, nije sporna. Ipak za razliku od drugih oboljenja, oboljenja koja su direktno vezana za konzumaciju duhana nisu izlječiva i iz tog razloga ne može im se pripisivati "baba roga" efekt u smislu rashoda zdravstvenog proračun. Istovremeno, bolesti koje dolaze od prekomjernog sjedenja (npr. poslovi profesionalnih vozača: koljena, kralježnica, kukovi, problemi metabolitičkog i probavnog sustava) su značajni, prekomjernog stajanja, konzumacija brze hrane mahom sa sadržajem mesa, nikakvi uvjeti zaštite na radu, ...brojni su čimbenici koji osim na kvalitetu života pacijenta, gubitak radno sposobnog uslijed bolovanja utječu i na troškove u zdravstvenom sustavu. Evo, moj savjet, molba sastoji se u tome da prije nego prenaglite, kao obično, donošenjem rješenja bez promišljanja, na brzaka, svakoj, pa i ovoj odluci ubuduće, posvetite više vremena te uključite stručnjake, napravite pouzdane računice, stavite u kontekst mentalitet ljudi na prostoru gdje sporne zakone želite primijeniti, osigurate mogućnost provođenja zakonskih propisa u skladu sa realnim mogućnostima te uskladite zakone sa drugim važećim zakonima i propisima i tek onda u javnost izlazite sa istim prijedlozima. Kao i svako drugo ministarstvo, tako ni vaše, nema zadaću štancati neprebrojivi iznos novih propisa ili izmjena postojećih, već za posao ima da ono što izađe kao novi propis doprinese boljitku na bilo koji način, društva, u njegovoj ukupnosti. Nije prihvaćen Uredbom na trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje predlaže se daljnje usklađivanje s pravnom stečevinom EU s obzirom da je u međuvremenu od zadnjeg povećanja trošarine, temeljem kretanja stanja na tržištu cigareta utvrđeno da je parametar udjela ukupne trošarine u prosječnoj ponderiranoj maloprodajnoj cijeni spušten ispod 60% te je, stoga, nužno povećati visinu trošarine na cigarete tako da taj udio iznosi najmanje 60% od 1. siječnja 2019. godine. Predloženom Uredbom mijenjaju samo visine trošarine na cigarete i iznos minimalne trošarine na cigarete u cilju dostizanja ukupne trošarine u postotku od 60% prosječne ponderirane maloprodajne cijene cigareta puštenih u potrošnju, dok se u odnosu na sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje visina trošarine ne mijenja te ista iznosi 600,00 kn za 1 kilogram, ali se odredba o utvrđivanju visine trošarine prenosi obzirom da danom stupanja na snagu predložene Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje („Narodne novine“, broj 109/16 i 126/17). Prilikom svake korekcije trošarine na duhanske prerađevine, provede se ekonomske analize u svrhe utjecaja povećanja trošarine na maloprodajne cijene duhanskih prerađevina te iskazivanja fiskalnog učinka povećanja prihoda u Državnom proračunu. Osim fiskalnih učinaka, povećanjem trošarine na cigarete postižu se i zdravstveni efekti u smislu smanjenja potrošnje duhanskih prerađevina, a sukladno, između ostaloga, i međunarodno preuzetim obvezama u okviru Svjetske zdravstvene organizacije.
6 TDR d.o.o.   TDR d.o.o. Predloženim Nacrtom Uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje, te predlaženim povećanjem iznosa trošarine na cigarete prema dosadašnjem iskustvu i našem mišljenju neće se ostvariti dva pretpostavljena cilja : - Zdravstveni - Smanjenje broja pušača i povećati nedostupnost duhanskih proizvoda mladima - Fiskalni -prikupljanje većeg iznosa sredstava u Proračun RH nego će izazvati dadatni poremećaj na tržištu i ugroziti sve sudionike na tržištu duhanskih proizvoda ( građane, državni proračun, proizvođače duhana, proizvođače cigareta, distributere i maloprodaju) koji prometuju duhanske proizvode, čija je cijena zbog visokog udjela poreza (80%) u zadnjih deset godina rasla za više od 100%. Naime, predloženo povećanje trošarine, a posebice izrazito visoko povećanje minimalne trošarine narušava struktura tržišta cigareta, ugrožava tržišnu utakmicu među konkurentima, a što porezne izmjene nikako ne bi smjele. Predloženi model visokog povećanja minimalne trošarine najviše će utjecati na maloprodajnu cijenu cigarete najnižih cijenovnihog razreda (22 i 23 kn koji predstavlja oko 40% ukupnog tržišta cigareta), budući će taj segment morati izvršiti najveće korekcije u povećanju cijene. Naglašavamo kako su potrošači navedene skupine cigareta najosijetlivija i najmanje cjenovno elastična kategorija potrošača, koji u takvim situacijama pribjegavaju kupnji jeftinijih proizvoda, i to uglavnom prekograničnom kupnjom u državama okruženja gdje su cijene cigareta bitno niže u usporedbi sa cijenama cigareta u Republici Hrvatskoj ili što je posebno zabrinjavajuće, kupnji proizvoda na ilegalnom tržištu (naše procjene govore da obje skupine kupovine čine oko 20% konzumacije građana RH). U bliskoj prošlosti 2012. i 2013. godine, ( a slično je bilo i na početku krize 2009.) imali smo iskustvo koje je pokazalo kako nesmotreno povećanje trošarine i maloprodajne cijene utječe na smanjenje legalnog tržišta za oko 20-25%, budući su se potrošači zbog povećanja cijene od 2-3 kn u godinu i pol dana usmjeravali na potrošnju u jefitinijim ilegalnim kanalima prodaje ili kupovinu u susjednim državama. Spomenutim povećanjem trošarine iz 2012. i 2013. godine, čak i uz znatno povećanje trošarine prihodi u proračunu su pali i trebalo je dvije godine da se dostigne nivo prihoda iz ranijih godina. Država do danas nije uspjela vratiti ovaj dio potrošača u legalne tokove i uslijed toga i danas potrošači u prekograničnoj prodaji i nelegalnim kanalima kupuju duhanske proizvode u vrijednostima preko milijared kuna, iz kojih što država ne ostvaruje prihode, a sudionici u leglanom lancu imaju nelojalnu konkurenciju. Navedena situacija značajno jo pogodila sve sudionike u prometu duhanskih proizvoda, no TDR d.o.o. je kao domaći proizvođač, koji je značajnim dijelom prisutan upravo u navedenom segmentu cigareta nižeg cijenovnog razreda, najizraženije osjetio posljedice opisanog naglog povećanje trošarine. Naime, navedeno povećanje trošarine rezultiralo je smanjenjem volumene proizvodnje i prodaje TDR-ovih proizvoda, te posljedično tome značajnim smanjenjem produktivnosti i profitabilnosti TDR-a, čije se posljedice još uvijek osjećaju, a da se pritom, s druge strane, troškovi proizvodnje svake godine konstantno povećavaju (troškovi koje je zahtjevala prilagodba novim obvezama propisanim Direktivom EU i zakonodavstvom RH, kao što je uvođenje kombiniranih (slikovnih) zdrastvenih upozorenja i repozicioniranje duhanskih markica, što je zahtjevalo značajnu prilagodbu i nabavku novih proizvodnih linija, te posebice uvođenje novih tehnologija i procedura nužnih kako bi se implementirala obveza sljedivosti duhanskih proizvoda, porast troškova zbog porasta cijena otkupa duhana, povećanje plaća, i sl.). Nadalje, i iskustva iz posljednjih 10 godina tijekom kojih je zabilježen značajan rasta cijena cigareta pokazuju kako se navedena mjera povećanja cijene cigareta nije pokazala ni kao učinkovita mjera za smanjenje broja pušača, čak štoviše, faktor je prelaska potrošača na ilegalno tržište te njihovog izlaganja proizvodima koji su upitnog porijekla i ne podliježu bilo kakvoj zdravstvenoj kontroli niti ograničenjima štetnih sastojaka. Mišljenja smo kako preventivne mjere koje treba poboljšati kvalitetnije djeluju na svijest konzumenta nego cijena duhanskih proizvoda. Konačno, važno je naglasiti kako je Republika Hrvatska još u 2017. godini uskladila trošarinsko opterećenje na duhanske proizvode prema zahtjevima Direktive EU br. 2011/64 o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan, te je prestigla minimalni iznos trošarinskog opterećenja od 90 eura/1000 kom cigareta. U pogledu maloprodajne cijene nikako se ne slažemo sa konstatacijom kako hrvatsaki građani kupuju najjeftinije cigarete u EU. U pogledu njihove priuštivosti ( primanja građana) stanovnici naše države spadaju u građane EU koji kupuju najskuplje cigarete. Slijedom svega navedenoga, mišljenja smo kako je iskustvo velikog jednokratnog povećanja trošarine jasan pokazatelj da povećanje predlaženim spomenutim nacrtom Uredbe neće polučiti željene učinke, te ukoliko se kao takovo provede zasigurno izazavati sasvim drugačije, za sve nas negativne učinke (državu, proizvođače duhana, cigareta, distributere, maloprodaju). Za bitnim smatramo napomenuti situacije u susjednim državama (BIH, Crna Gora) koje imaju znatno niže cijene ( 30-40%) i imaju manja primanja građana, a također se susreću sa velikim problemom nelegalne prodaje, te se stoga odlučuju u BIH na možebitno zamrzavanje rasta trošarine na tri godine, dok se u Crnoj Gori Vlada odlučila na snižavanje troašrine i vraćanje na niže razine. Ukoliko je pak država stava kako je ipak potrebno izvršiti povećanje trošarine, mišljenja smo kako povećanje treba biti u skladu s praksom iz posljednje dvije godine, koja je pokazala kako postupno povećanje nije prouzročilo poremećaje u strukturi tržišta, nije povećalo nelegalnu prodaju i prekograničnu kupovinu, državni proračun je priskrbio 250-300 mil kn više i nije se poremetilo poslovanje sudionika u prometu. Nije prihvaćen S obzirom na cigarete kao najvažnije kategorije duhanskih prerađevina, među državama članicama postoje značajne razlike u visinama trošarina na cigarete, a iste mogu narušiti funkcioniranje zajedničkoga tržišta. Prema podacima Europske komisije (Excise duty tables for manufactured tobacco, stanje na dan 1. srpnja 2018. godine), najnižu visinu trošarine na cigarete u Europskoj uniji ima Bugarska (ukupna trošarina u WAP-u 87,82 eura za 1000 komada cigareta, minimalna trošarina 90,50 eura za 1000 komada cigareta), a odmah nakon je Republika Hrvatska (ukupna trošarina u WAP-u 95,62 eura za 1000 komada cigareta i minimalna trošarina 92,84 eura za 1000 komada cigareta). Povećanjem visine trošarine na cigarete postigao bi se određeni stupanj usklađenosti među visinama trošarina na cigarete koje se primjenjuju u državama članicama, a što može pridonijeti smanjenju prijevara i krijumčarenja cigareta unutar Europske unije. Također bi se postigla i određena razina zaštita zdravlja ljudi u smislu smanjenja potrošnje duhanskih prerađevina. Ovom Uredbom se predlaže daljnje usklađivanje s pravnom stečevinom EU sukladno članku 11. stavka 1. Direktive Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje vrijede za prerađeni duhan, s obzirom da je u međuvremenu od zadnjeg povećanja trošarine, temeljem kretanja stanja na tržištu cigareta utvrđeno da je parametar udjela ukupne trošarine u prosječnoj ponderiranoj maloprodajnoj cijeni spušten ispod 60% te je, stoga, nužno povećati visinu trošarine na cigarete tako da taj udio iznosi najmanje 60% od 1. siječnja 2019. godine. Obzirom da u RH prosječna ponderirana maloprodajna cijena cigareta za 2017. godinu iznosi 23,93 kn po paketiću, odnosno 1.196,64 kn za 1000 komada cigareta, a udio ukupne trošarine u prosječnoj ponderiranoj maloprodajnoj cijeni cigareta 59,91%, dok za siječanj-srpanj 2018. godine prosječna ponderirana maloprodajna cijena cigareta iznosi 24,72 kn po paketiću, odnosno 1.236,06 kn za 1000 komada cigareta, a udio ukupne trošarine u prosječnoj ponderiranoj maloprodajnoj cijeni cigareta 59,08%, nužno je povećati visinu trošarine na cigarete tako da taj udio iznosi 60% od 1. siječnja 2019. godine. Udio poreza (trošarine i PDV) u WAP-u u Hrvatskoj iznosi 80%, dok je u većini država članica, kojima je kao i Hrvatskoj odobreno do 31. prosinca 2017. prijelazno razdoblje za dostizanje minimalne trošarine na cigarete, udio poreza u WAP-u veći od 80% (Bugarska-85,09%, Estonija-85,82%, Grčka-85,64%, Latvija-83,99%) ili približno isti (Litva-79,46%, Poljska-80,04%), dok je taj udio u WAP-u samo u Mađarskoj (75,22%), i Rumunjskoj (72,56%) niži od 80%.