Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB Temeljna odredba, Članak 4. Sporna je odredba čl. 4. st.1. točka 7. – da se zahtjevu za povrat trošarine prilažu i „drugi dokazi … ovisno o okolnostima slučaja“, Smatramo da bi trebalo jasnije definirati koje su moguće okolnosti i mogući „drugi dokazi“. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Drugi dokazi ovise upravo o okolnostima svakog pojedinog slučaja, a u svrhu donošenja meritorne i učinkovite odluke, pogotovo iz razloga što je unaprijed nemoguće predvidjeti sve situacije, te je u tom smislu i nemoguće taksativno ih sve navesti u odredbi. A utvrđivanjem samo nekih situacija došlo bi do neujednačene primjene propisa za te druge nenavedene unaprijed situacije.
2 HOK Temeljna odredba, Članak 6. čl. 6. st. 2. – vezano za interni servis koji mora biti opremljen nadzemnim spremnikom, predlažemo da se iza riječi ''nadzemnim'' dodaju riječi „ili podzemnim“, kako obrti koji imaju podzemne spremnike ne bi bili izuzeti iz Pravilnika. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća i odredba se mijenja na način brisanja riječi: „nadzemni“ u spomenutoj odredbi te će se ista primjeniti ne specificirajući na taj način mjesto postavljanja spremnika
3 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. Temeljna odredba, Članak 6. Na prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika društvo ZET daje sljedeće mišljenje i prijedlog za izmjenu članka 6. stavka 2. : - Pravilnik se ne bi trebao odnositi samo na nadzemne već i na podzemne spremnike, nije razvidan razlog ovog ograničenja kruga korisnika prava; - Obzirom da cisterne iz kojih se gorivo istače u spremnik moraju biti opremljene s mjerno istakačkom opremom baždarenom po nadležnom državnom tijelu upravo kako bi se točno dokumentirala količina goriva utočenog u spremnik, mišljenja smo da je dovoljno zahtjevati da spremnik obavezno ima uređaj za mjerenje izlaznih količina dizelskog goriva, te da nije nužno dva puta mjeriti količinu goriva koja je ušla u spremnik, jer evidencija iz članka 6. stavka 3. Pravilnika sadržava točne ukupne ulazne količine dizelskog goriva prema datumu primitka. Zbog navedenog predlažemo izmjenu čl. 6. st. 2. tako da glasi: „(2) Interni servis mora se nalaziti u poslovnom prostoru korisnika prava i mora biti opremljen odgovarajućim spremnikom sa mjerno istakačkom opremom i odgovarajućim mjernim uređajima, a u svrhu skladištenja i opskrbe dizelskim gorivom korisnika prava koji vrši kontrolu načina potrošnje dizelskog goriva. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća i odredba se mijenja na način brisanja riječi: „nadzemni“ u spomenutoj odredbi te će se ista primjeniti ne specificirajući na taj način mjesto postavljanja spremnika. Ne prihvaća se dio primjedbe koji se odnosi na brisanje dijela odredbe koji se odnosi na mjerenje ulaznih i izlaznih količina, jer su one propisane Zakonom o trošarinama člankom 99.
4 HGK Temeljna odredba, Članak 6. U članku 6. predlaže se dopuniti stavak 2. na način da se iza riječi "nadzemnim" dodaju riječi "ili podzemnim", odnosno tako da ta odredba glasi: "(2) Interni servis mora se nalaziti u poslovnom prostoru korisnika prava i mora biti opremljen nadzemnim ili podzemnim spremnikom s mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva, a u svrhu skladištenja i opskrbe dizelskim gorivom korisnika prava, koji obavlja nadzor načina potrošnje dizelskog goriva." Obrazloženje: Veliki broj prijevoznika koji obavljanju komerijalni prijevoz robe i putnika posjeduje interni servis za opskrbu dizelskim gorivom koji je opremljen podzemnim spremnikom. Na ovaj bi se način stavilo u ravnopravan položaj prijevoznike koji imaju podzemne i nadzemne spremnike te time izbjegla mogućnost da prijevoznici koji imaju samo podzemne spremnike iz tog razloga ne mogu ostvariti pravo na povrat dijela plaćene trošarine na temelju odredbe stavka 1. ovoga članka. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća i odredba se mijenja na način brisanja riječi: „nadzemni“ u spomenutoj odredbi te će se ista primjeniti ne specificirajući na taj način mjesto postavljanja spremnika
5 STRAGA TRANS d.o.o. Temeljna odredba, Članak 6. U članku 6. stavku 2. predlažem da se iza riječi "nadzemnim" trebaju dodati riječi "ili podzemnim", tako da bi izmijenjena odredba glasila: "(2) Interni servis mora se nalaziti u poslovnom prostoru korisnika prava i mora biti opremljen nadzemnim ili podzemnim spremnikom sa mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva, a u svrhu skladištenja i opskrbe dizelskim gorivom korisnika prava, koji vrši kontrolu načina potrošnje dizelskog goriva.". Obrazloženje: Trgovačko društvo STRAGA TRANS d.o.o., kao i veliki broj drugih osoba registriranih za komercijalni prijevoz robe i putnika, posjeduje interni servis za opskrbu dizelskim gorivom koji ispunjava gore navedene uvjete, no opremljen je podzemnim spremnikom. Slijedom navedenog smatramo da bi se usvajanjem našeg prijedloga otklonila moguća diskriminacija u odnosu na druge osobe također registrirane za komercijalni prijevoz robe i putnika, a koje posjeduju interni servis za opskrbu dizelskim gorivom opremljen sa nadzemnim spremnikom. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća i odredba se mijenja na način brisanja riječi: „nadzemni“ u spomenutoj odredbi te će se ista primjeniti ne specificirajući na taj način mjesto postavljanja spremnika.
6 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB Temeljna odredba, Članak 6. Predlažemo dopunu čl. 6. st. 2. da se iza riječi "nadzemnim" dodaju riječi "ili podzemnim" Naime, veliki broj pravnih osoba i obrta imaju podzemne spremnike stoga i njih treba obuhvatiti ovim Pravilnikom. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća i odredba se mijenja na način brisanja riječi: „nadzemni“ u spomenutoj odredbi te će se ista primjeniti ne specificirajući na taj način mjesto postavljanja spremnika.
7 Čazmatrans d.o.o. Temeljna odredba, Članak 6. Predlaže se izmijeniti članak 6. stavak 2. na način: (2) Interni servis mora se nalaziti u poslovnom prostoru korisnika prava i mora biti opremljen nadzemnim ili podzemnim spremnikom sa mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva, a u svrhu skladištenja i opskrbe dizelskim gorivom korisnika prava, koji vrši kontrolu načina potrošnje dizelskog goriva. Obrazloženje vezano uz izmjenu članka 6. stavka 2. „Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika“, navodimo slijedeće: obzirom da pravo na povrat dijela plaćene trošarine ima korisnik koji posjeduje interni servis za opskrbu dizelskim gorivom, u predloženom članku Pravilnika nisu uključeni i podzemni spremnici za tekuća goriva, čime se prijevoznike stavlja u dodatno nepovoljan položaj koji iziskuje i financijski nepotrebne troškove, budući da većina prijevoznika ima i podzemne spremnike za tekuća goriva s nadzemnom mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća i odredba se mijenja na način brisanja riječi: „nadzemni“ u spomenutoj odredbi te će se ista primjeniti ne specificirajući na taj način mjesto postavljanja spremnika.
8 Čazmatrans Vukovar d.o.o. Temeljna odredba, Članak 6. Predlaže se izmijeniti članak 6. stavak 2. na način: (2) Interni servis mora se nalaziti u poslovnom prostoru korisnika prava i mora biti opremljen nadzemnim ili podzemnim spremnikom sa mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva, a u svrhu skladištenja i opskrbe dizelskim gorivom korisnika prava, koji vrši kontrolu načina potrošnje dizelskog goriva. Obrazloženje vezano uz izmjenu članka 6. stavka 2. „Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika“, navodimo slijedeće: obzirom da pravo na povrat dijela plaćene trošarine ima korisnik koji posjeduje interni servis za opskrbu dizelskim gorivom, u predloženom članku Pravilnika nisu uključeni i podzemni spremnici za tekuća goriva, čime se prijevoznike stavlja u dodatno nepovoljan položaj koji iziskuje i financijski nepotrebne troškove, budući da većina prijevoznika ima i podzemne spremnike za tekuća goriva s nadzemnom mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća i odredba se mijenja na način brisanja riječi: „nadzemni“ u spomenutoj odredbi te će se ista primjeniti ne specificirajući na taj način mjesto postavljanja spremnika.
9 AUTOTRANSPORT D.D. Temeljna odredba, Članak 6. Predlaže se izmijeniti članak 6. stavak 2. na način: (2) Interni servis mora se nalaziti u poslovnom prostoru korisnika prava i mora biti opremljen nadzemnim ili podzemnim spremnikom sa mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva, a u svrhu skladištenja i opskrbe dizelskim gorivom korisnika prava, koji vrši kontrolu načina potrošnje dizelskog goriva. Obrazloženje vezano uz izmjenu članka 6. stavka 2. „Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika“, navodimo slijedeće: obzirom da pravo na povrat dijela plaćene trošarine ima korisnik koji posjeduje interni servis za opskrbu dizelskim gorivom, u predloženom članku Pravilnika nisu uključeni i podzemni spremnici za tekuća goriva, čime se prijevoznike stavlja u dodatno nepovoljan položaj koji iziskuje i financijski nepotrebne troškove, budući da većina prijevoznika ima i podzemne spremnike za tekuća goriva s nadzemnom mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća i odredba se mijenja na način brisanja riječi: „nadzemni“ u spomenutoj odredbi te će se ista primjeniti ne specificirajući na taj način mjesto postavljanja spremnika.
10 Autotransport Karlovac d.o.o. Temeljna odredba, Članak 6. Predlaže se izmijeniti članak 6. stavak 2. na način: (2) Interni servis mora se nalaziti u poslovnom prostoru korisnika prava ili zakupljenom prostoru te mora biti opremljen nadzemnim ili podzemnim spremnikom sa mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje izlaznih količina dizelskog goriva, a u svrhu skladištenja i opskrbe dizelskim gorivom korisnika prava, koji vrši kontrolu načina potrošnje dizelskog goriva. Obrazloženje vezano uz izmjenu članka 6. stavka 2. „Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika“, navodimo slijedeće: obzirom da pravo na povrat dijela plaćene trošarine ima korisnik koji posjeduje interni servis za opskrbu dizelskim gorivom, u predloženom članku Pravilnika nisu uključeni i podzemni spremnici za tekuća goriva, čime se prijevoznike stavlja u dodatno nepovoljan položaj koji iziskuje i financijski nepotrebne troškove, budući da većina prijevoznika ima i podzemne spremnike za tekuća goriva s nadzemnom mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje izlaznih količina dizelskog goriva. Također nije navedeno da može biti uključen prostor koji je u zakupu. Mjerni uređaji za ulazne količine goriva također su upitni jer su oni inače postavljeni na cisterne za gorivo takozvani volumetri. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća i odredba se mijenja na način brisanja riječi: „nadzemni“ u spomenutoj odredbi te će se ista primjeniti ne specificirajući na taj način mjesto postavljanja spremnika.
11 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. Temeljna odredba, Članak 6. Predlaže se izmijeniti članak 6. stavak 2. na način: (2) Interni servis mora se nalaziti u poslovnom prostoru korisnika prava i mora biti opremljen nadzemnim ili podzemnim spremnikom sa mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva, a u svrhu skladištenja i opskrbe dizelskim gorivom korisnika prava, koji vrši kontrolu načina potrošnje dizelskog goriva. Obrazloženje vezano uz izmjenu članka 6. stavka 2. „Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika“, navodimo slijedeće: obzirom da pravo na povrat dijela plaćene trošarine ima korisnik koji posjeduje interni servis za opskrbu dizelskim gorivom, u predloženom članku Pravilnika nisu uključeni i podzemni spremnici za tekuća goriva, čime se prijevoznike stavlja u dodatno nepovoljan položaj koji iziskuje i financijski nepotrebne troškove, budući da većina prijevoznika ima i podzemne spremnike za tekuća goriva s nadzemnom mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća i odredba se mijenja na način brisanja riječi: „nadzemni“ u spomenutoj odredbi te će se ista primjeniti ne specificirajući na taj način mjesto postavljanja spremnika.
12 Čazmatrans Promet d.o.o. Temeljna odredba, Članak 6. Predlaže se izmijeniti članak 6. stavak 2. na način: (2) Interni servis mora se nalaziti u poslovnom prostoru korisnika prava i mora biti opremljen nadzemnim ili podzemnim spremnikom sa mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva, a u svrhu skladištenja i opskrbe dizelskim gorivom korisnika prava, koji vrši kontrolu načina potrošnje dizelskog goriva. Obrazloženje vezano uz izmjenu članka 6. stavka 2. „Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika“, navodimo slijedeće: obzirom da pravo na povrat dijela plaćene trošarine ima korisnik koji posjeduje interni servis za opskrbu dizelskim gorivom, u predloženom članku Pravilnika nisu uključeni i podzemni spremnici za tekuća goriva, čime se prijevoznike stavlja u dodatno nepovoljan položaj koji iziskuje i financijski nepotrebne troškove, budući da većina prijevoznika ima i podzemne spremnike za tekuća goriva s nadzemnom mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća i odredba se mijenja na način brisanja riječi: „nadzemni“ u spomenutoj odredbi te će se ista primjeniti ne specificirajući na taj način mjesto postavljanja spremnika.
13 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. Temeljna odredba, Članak 6. Predlaže se izmijeniti članak 6. stavak 2. na način: (2) Interni servis mora se nalaziti u poslovnom prostoru korisnika prava i mora biti opremljen nadzemnim ili podzemnim spremnikom sa mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva, a u svrhu skladištenja i opskrbe dizelskim gorivom korisnika prava, koji vrši kontrolu načina potrošnje dizelskog goriva. Obrazloženje vezano uz izmjenu članka 6. stavka 2. „Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika“, navodimo slijedeće: obzirom da pravo na povrat dijela plaćene trošarine ima korisnik koji posjeduje interni servis za opskrbu dizelskim gorivom, u predloženom članku Pravilnika nisu uključeni i podzemni spremnici za tekuća goriva, čime se prijevoznike stavlja u dodatno nepovoljan položaj koji iziskuje i financijski nepotrebne troškove, budući da većina prijevoznika ima i podzemne spremnike za tekuća goriva s nadzemnom mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća i odredba se mijenja na način brisanja riječi: „nadzemni“ u spomenutoj odredbi te će se ista primjeniti ne specificirajući na taj način mjesto postavljanja spremnika.
14 PROMET d.o.o. Temeljna odredba, Članak 6. U čl. 6. st. 2. predlaže se između riječi "nadzemnim spremnikom" dodati "ili podzemnim", tako da u konačnici stavak 2 glasi: (2) Interni servis mora se nalaziti u poslovnom prostoru korisnika prava i mora biti opremljen nadzemnim ili podzemnim spremnikom sa mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva, a u svrhu skladištenja i opskrbe dizelskim gorivom korisnika prava, koji vrši kontrolu načina potrošnje dizelskog goriva. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća i odredba se mijenja na način brisanja riječi: „nadzemni“ u spomenutoj odredbi te će se ista primjeniti ne specificirajući na taj način mjesto postavljanja spremnika.
15 Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika Temeljna odredba, Članak 6. U čl. 6. st. 2. predlaže se iza riječi "nadzemnim" dodati riječi "ili podzemnim", tako da bi izmijenjena odredba glasila: (2) Interni servis mora se nalaziti u poslovnom prostoru korisnika prava i mora biti opremljen nadzemnim ili podzemnim spremnikom sa mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva, a u svrhu skladištenja i opskrbe dizelskim gorivom korisnika prava, koji vrši kontrolu načina potrošnje dizelskog goriva. Obrazloženje: veliki broj pravnih subjekata registriranih za javni prijevoz ima interni servis sa podzemnim spremnikom, te je neopravdano isključiti iste iz kruga ovlaštenika na povrat dijela plaćene trošarine. Predmetni servisi su opremljeni svom ostalom traženom opremom i nesmetano se vodi sva tražena dokumentacija. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća i odredba se mijenja na način brisanja riječi: „nadzemni“ u spomenutoj odredbi te će se ista primjeniti ne specificirajući na taj način mjesto postavljanja spremnika
16 Zdravko Šimek Temeljna odredba, Članak 6. U članku 6. st.2., trebalo bi iza riječi "nadzemnim" dodati riječi "i podzemnim", ili brisati riječ "nadzemnim", tako da ostane rekst slijeećeg sadržaja :"... i mora biti opremljen spremnikom sa mjerno istakačkom opremom..." Obrazloženje : Večina prijevoznika ima interno skladištenje goriva građevinski riješeno kao podzemne cisterne sa nadzemno pripadajučom opremom za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva. Ukoliko se nebi promjenio sporni članak 6., st. 2., postavljanje nadzemnih cisterni za prijevoznike koji to imaju riješeno kao podzemno, izazvalo bi velike, financijske troškove zbog, praktično nepotrebne investicije. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća i odredba se mijenja na način brisanja riječi: „nadzemni“ u spomenutoj odredbi te će se ista primjeniti ne specificirajući na taj način mjesto postavljanja spremnika