Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ŽELJKO MILNOVIĆ PRAVILNIK , Članak 22. Da li je moguće da u svim školama svi mentori i savjetnici svake godine sudjeluju u nekom projektu. Budimo realni. Dovoljno je da nastavnik bude u projektu jednom u 5 godina.Ima puno slučajeva da je nastavnik u puno projekata ali je zato zanemario nastavu. Treba voditi brigu i o kvaliteti nastave a ne samo nametati prevelike obveze. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 ŽELJKO MILNOVIĆ PRAVILNIK , Članak 22. Čl.21. i čl.22. prva stavka nije dobro objašnjena. Sa ova 2 članka nestat će polovica mentora i savjetnika Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 ŽELJKO MILNOVIĆ PRAVILNIK , Članak 21. Gdje treba objaviti najmanje jedan javno i besplatno dostupan digitalni obrazovni sadržaja ili stručni članak, Čl.21. prva stavka nije dobro objašnjena. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 ŽELJKO MILNOVIĆ PRAVILNIK , Članak 13. Smatram da je previše ljudi u povjerenstvu. Dođe na uvid 3 člana povjerenstva, pa onda još ravnatelj i neko iz stručne službe škole i zauzmu pola učionice.Doista nepotrebno. Bolje je bilo po starom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 ŽELJKO MILNOVIĆ PRAVILNIK , Članak 11. Mnogim nastavnicima nije jasno na koji način treba svu potrebnu dokumentaciju za utvrđivanje ispunjenosti općih uvjeta za napredovanje pohraniti u Zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-Matici), Registru zaposlenih u javnom sektoru i Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja, također da li će postojati neke tabele ili slično, kao što je bilo dosad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 ŽELJKO MILNOVIĆ PRAVILNIK , Članak 6. Smatram da treba detaljnije objasniti što se smatra pod kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 30 sati godišnje (150 sati u pet godina) , isto tako smatram da mnogi nastavnici nemaju iste uvjete za usavršavanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 Željka Poleksić PRAVILNIK Iščitavajući ovaj prijedlog stekla sam utisak: 1. izvannastavne aktivnosti su važnije od nastave 2. pokušava se uvesti plaćanje po normi umjesto plaćanja po satnici. Poslodavci s razlogom izbjegavaju plaćanje po normi čak i kad je moguće prebrojiti proizvode/usluge. 3. trenutno u sustavu rade izuzetno kvalitetni ljudi koji nisu željeli prolaziti proceduru dokazivanja svoje kvalitete a ovim pravilnikom će se obeshrabriti i oni koji su trenutno mentori/savjetnici a ustrajati će oni i inače posvećeni uglavnom samopromociji 4. nastavnici će se pretvoriti u "skupljače bodova" a to valjda nije bio cilj 5. smanjiti stroškove za plaće; iskreno se nadam kako to nije cilj. Predlažem odbacivanje ovog nacrta pravilnika i kreiranje novog, jednostavnijeg i kraćeg. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
8 Željka Poleksić PRAVILNIK , Članak 18. Predlažem: Odgojno-obrazovni radnik koji ima manje od 5 godina do mirovine stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
9 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 8. Kategorije aktivnost: Online edukacija: Stavak 2 - 5 sati edukacije za 2 boda i još 1 bod za daljnjih 10 sati????? Stavak 4 - 10 sati međunarodna razina (dakle ne materinski jezik) i još 1 bod za daljnjih 10 sati????? Premalo bodova za previše sati edukacije. Edukacija je daleko zahtjevnija od npr. vođenja udruge ili rada u povjerenstvu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 29. Izbaciti "...najmanje zvanje savjetnika." Što bi značilo :"....odabrat će se osobe koje imaju najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima ravnatelja školskih ustanova"? Bilo bi normalnije da nastavnici procjenjuju nastavnike, nego ravnatelji , koji su izgubili dodir sa razrenom nastavom (opet -prostor za manipulaciju nagradama!) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
11 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 24. stavak 3 - izbaciti "...osoba izabranih u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje. " Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 25. stavak 2 - ostaviti samo "ostvario najmanje 15 bodova.......ovog Pravilnika." Sve ostalo brisati jer je ponavljanje već rečenoga. U cijelosti odbacuje ideju nagrađivanja jer su kriteriji nejasni, ponavljaju se i dolazi do mogućnosti manipulacije nagradama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
13 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 13. stavak 2 - članovi povjerenstva ne bi nužno trebali biti u statusu savjetnika. Svi imamo završene fakultete i nije neophodno da se osoba ograničava statusom. Ima sjajnih nastavnika koji nisu ni mentori ni savjetnici i, na žalost, osrednjih mentora i savjetnika. Sem toga, kako ćemo skupiti bodove za napredovanje, ako za svako povjerenstvo moramo biti u rangu savjetnika - znači da su uvijek u igri ista imena!!!! stavak 4 - super je da djelatnici u povjerenstvu nisu iz iste škole, ali bi trebali biti iz istog predmetnog područja u kojem djelatnik napreduje. Ovaj stavak treba precizno urediti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
14 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8 - Kategorija: Projekti - bodovi se računaju 2 puta za istu aktivnost (samo drugi naziv) - stavak 3, 4, 5, 6, 7 (vođenje ili koordiniranje....) sa stavkom 8, 9, 10 (sudjelovanje i doprinos). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
15 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 30. Što je sa odgojno-obrazovnim djelatnicima koji idu na napredovanje ili na obnavljanje za 1, 2 ili 3 godine - na koji način će se bodovati, jer nemaju vremena za bodove kao netko tko će iste skupljati po novom pravilniku u intervalu od 5 godina (npr. nepostojanje evaluacije za predavanja prije donošenja pravilnika, nemogućnost dobivanja pripravnika jer je ravnatelj tako odlučio, neimenovanje u stručna vijeća i sl.?) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
16 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 24. Stavak 1 - Dali će i za ovo povjerenstvo biti raspisan natječaj od strane MZOS ili će se povjerenstvo, kao i do sada, popunjavati "podobnima"? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
17 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 23. Kako se dokazuje sudjelovanje u E - savjetovanju? Tko provodi provjeru zaduženja nastavnika-izvrsnog savjetnika za vrijeme trajanja zvanja? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
18 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 22. Kako se dokazuje sudjelovanje u E - savjetovanju? Tko provodi provjeru zaduženja nastavnika-savjetnika za vrijeme trajanja zvanja? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
19 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 13. Stavak 2 - odbaciti "najmanje u zvanje savjetnika" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
20 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 9. Ne vidim zašto član Povjerenstva mora biti najmanje u zvanju savjetnika. Predlažem da sve zainteresirane osobe koje su stručne i to mogu dokazati svojim životopisom, mogu ući u izbor za člana povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
21 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 8. - Kategorija 1.– sadrži 9 Podkategorija od kojih samo prve 3 ovise o želji i sposobnosti nasatavnika/ce. Sve ostale ovise o ravnatelju ili agenciji . - Kategorija 2.– Podkategorija 6 – ravnatelj ne želi odobriti i financirati sudjelovanje pod izlikom da nema novca! - Kategorija 5.– Mislim da su autori Pravilnika ili imali velike oči želeći nastavnike „iscijediti „ ili zamislili da isti nisu u razredu već se bave znanošću. Većini prosječnih nastavnika/ca je nedostižna – Da smo se bavili stručnim člancima i recenzijama istih te objavljivanjem znanstvenih radova bili bismo na fakultetima gdje je satnica sa studentima 6 do 9 sati, a ostatak vremena je posvećeno znanosti. Treba navesti koje su to recenzije i tiskovine koje se priznaju? - Kategorija 6.– Projekti –kakvi moraju biti, propisati točne parametre, jer se događalo da ih Savjetnici Agencije ne prihvaćaju ili da savjetnik iz jednog sektora prihvati, a drugi ne. Prihvaćanje istih uvelike ovisi o preporuci Ravnatelja, odnosno simpatiji prema određenom nastavniku/ci. Zaštitom podataka se dodatno onemogućilo povlačenje usporedbi u napredovanju nastavnika/ca gdje je vidljivo da pojedinci napreduju na osnovi bliskosti sa Ravnateljem ili Savjetnikom. Za projekte npr.Erazmus kolege su uzimali ovlaštene Agencije za pisanje projekata – znači li to da će isti dobiti bodove? Kako se dokazuje autorstvo projekta? - Kategorija 8. – u cijelosti je manjkava – ovisi o bliskosti sa Ravnateljem i ljudima iz MZOS. Većini nastavnika/ca nije dostupna! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
22 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 5. Neprimjereno je određivati da nastavnik/ica MORA provesti 5 godina u zvanju mentora tj. savjetnika prije napredovanja u slijedeći stupanj – savjetnik, tj. Izvrstan savjetnik. Mora postojati mogućnost akceleracije, kad nastavnik/ica stekne uvjete – napredovanje mu se treba omogućiti – sve suprotno tome potiče mediokritete i osrednjost. Također je neproduktivno i frustrirajuće određivanje da nastavnik/ca treba imati 5, 10 ili 15 godina staža kako bi mogao napredovati u određeni stupanj. Cijela priča se svodi na sljedeće ili si sposoban i radiš i napreduješ ili ne. Stavljanje umjetnih kočnica poput godina staža ili godina u određenom zvanju naprosto nema smisla. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
23 Željka Milić Pešec PRAVILNIK Pozdravljam Prijedlog novog Pravilnika. Podsjećam cijenjene sustručnjake da smo svoj doprinos u izradi istog mogli dati putem aplikacije na MZO-u u prošloj 2018. godini. Pojmovi iz Članka 2 su dovoljno jasni i pokrivaju rad svih stručnjaka u osnovnoj i srednjoj školi. Vremenski period od pet godina je prihvatljiv kao i broj usvojenosti ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Kriteriji vrednovanja i osam kategorija vrednovanja iz Članka 8 smatram dovoljnim te se svatko od nas u njima može pronaći. Bodovanje također nije upitno. Članak 9 je važan jer će u Povjerenstvu biti moje kolege savjetnici, odabrani po otvorenom javnom pozivu i koji nisu iz moje škole. Članak 10 dozvoljava samostalnu Prijavu prema jednostavnom obrascu. Operativni dio odrađuje AZOO što je vidljivo iz Članka 13. Nagrađivanje u Članku 25 je potrebno jer među nama je puno učitelja koji rade više i u pravilu bez naknade. U redu je i definiranje postotnog iznosa za sve sudionike u eksperimentalnom programu. Mene osobno zahvaća ovaj novi prijedlog Pravilnika i prema njemu ću dalje postupati kako se i navodi u Članku 28. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
24 Željka Friganović Jerončić PRAVILNIK Poštovani, kako bi se na vrijeme što preciznije definirao Pravilnik u nastajanju i time što više smanjila mogućnost neujednačenog tumačenja, imam nekoliko pitanja i prijedloga. Članak 7. Hoće li se nekome tko je već dva puta izabran u zvanje savjetnika po dosadašnjem Pravilniku, automatski to računati kao da ima zvanje „izvrsnog savjetnika“? Članak 8. PREDAVANJA I RADIONICE - Boduje li se radionica koja se održala više puta (ista tema različitim skupinama) svaki put sa po jednim bodom budući da ni jedna izvedba ne može biti identična? - Hoće li postojati neki propisani obrazac za evaluaciju ili to nastavnici i stručni suradnici mogu osmisliti sami? RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL. - Kako je definiran doprinos struci (samim članstvom u udrugama, komori, nazočnošću na sastancima ili se i tu radi o držanju predavanja, radionica i sl.)? - Boduje li se i suradnja s drugim (ne onima bazične struke) udrugama i institucijama u kojima se nastavnik ili stručni suradnik pojavljuje u ulozi vanjskog suradnika, stručnjaka, predavača, izlagača i sl., a u svakom slučaju, istupajući javno iz pozicije svoje struke? STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI - „Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji…“ – boduje li se i objava članaka u školskom listu, na web portalu, u skriptama za (internu) upotrebu učenika ili drugih dionika, …? PROJEKTI - „Vođenje i koordiniranje projekta… (po projektu)“ – pretpostavlja li to po projektu i po godini po jedan bod? - Na što se, preciznije, misli pod „sudjelovanjem i doprinosom realizaciji rezultata projekta…“? Članak 20. - Dobiva li se naknada za „pravo i obvezu na rad dijelom radnog vremena za potrebe ministarstva…“ s obzirom na to da je to zvanje stečeno tj. zasluženo dotadašnjim radom (nije darovano pa da je osoba dužna (uz)vratiti to nečim te da, obavljajući dodatne poslove za potrebe ministarstva, osoba nije u mogućnosti obavljati svoje redovne poslove te ih mora obavljati u svoje slobodno vrijeme? I NA KRAJU… Od kojeg se datuma zbrajaju bodovi za napredovanje – od datuma do kojeg su zbrojeni bodovi u prethodnom razdoblju, od datuma donošenja odluke ili od datuma promocije? Kako bi se izbjeglo da aktivnosti koje su se odvijale u međuvremenu ne budu uopće bodovane, jer bi to bilo nepošteno i nepoticajno, predlažem da se računaju bodovi od datuma do kojeg su zbrojeni bodovi u prethodnom razdoblju. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
25 Željka Dijanić PRAVILNIK , Članak 21. Obveze odgojno-obrazovnih radnika vezane uz napredovanje su poprilično ambiciozne, a u realnosti će biti i teško ostvarive, naročito za kolege u manjim sredinama ili gdje ima jako puno mentora i savjetnika. Naravno, ne smatram da ih treba posve odbaciti nego malo ublažiti (da ne izgubimo doista izvrsne kolege). Predlažem da se broj sati educiranja kolega i broj sudjelovanja u projektima ne iskazuje na godišnjoj razini, već u cjelokupnom mandatu od 5 godina (npr. za mentora 20 sati , za savjetnika 30 sati i za izvrsnog savjetnika 40 sati edukacija kolega ukupno u 5 godina). Za sudjelovanje u projektima predlažem barem 3 sudjelovanja u tih 5 godina! Jedan po svakoj godini je teško kvalitetno izvedivo toliko godina zaredom (moglo bi doći do zasićenja i posljedično pada kvalitete rada na projektu). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
26 Željka Dijanić PRAVILNIK , Članak 10. Svakako moram pohvaliti stavak (1) gdje se odgojno-obrazovnom radniku dopušta da sam podnese zahtjev. Mnogo izvrsnih kolega nije napredovalo zbog nevoljkosti ravnatelja ili zato jer su smatrali da nije u redu da sami za sebe podnesu zahtjev (samozatajnost i skromnost). Sada to izričito stoji i to mi je jako drago. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
27 Željka Dijanić PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem neke izmjene vrednovanja stručno pedagoškog rada. 1. Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) - premalo je vrednovati 1 bodom ako se radi o opširnijem članku, a posebice preglednom ili znanstvenom radu. Stoga predlažem da se ovaj element doradi prema opsegu, npr. do 2 kartice teksta s 1 bodom, više od 2, a manje od 6 kartica teksta s 2 boda, i više od 6 kartica teksta s 3 boda. Možda i da se pregledni rad i znanstveni članak vrednuju s 3 boda. 2. Pisanje recenzije udžbenika, stručnih knjiga ili članaka (po broju) - nije isto pisati recenziju udžbenika/stručne knjige i stručnog članka. Osim toga, vezano uz gornji prijedlog, slijedi da bi recenzent stručnog članka dobio 2 boda, dok bi autor dobio samo 1 bod. Vjerujem da je 1 bod za recenziju stručnog članka dovoljno. 3. Predlažem dodati novi element koji bi vrednovao rad u uredništvu stručnih časopisa i u uredništvu udžbenika/stručnih knjiga - Rad u uredništvu udžbenika, stručnih knjiga (po broju) ili članaka (po godini). Npr, sa 2 boda po godini rada u uredništvu časopisa i s po 2 boda po broju udžbenika/stručne knjige (nije u redu da se vrednuje rad recenzenta, a zanemaruje rad urednika koji je kud i kamo složeniji). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
28 Željan Kutleša PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, obraćam vam se zbog nejasnoća vezanih za: "Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (obrazovni sadržaj za do 10 nastavnih sati; po broju objavljenih sadržaja) 2 boda" Objekt učenja je digitalni ili nedigitalni entitet, koji se može upotrijebiti, ponovno upotrijebiti ili referencirati za vrijeme učenja koje se obavlja uz potporu tehnologije. Struktura i složena priroda objekta učenja je odista otvorena za interpretaciju (Balatsoukas i drugi, 2008). Većina definicija je oblikovana oko općih načela koji naglašavaju atribute objekta učenja kao što su: ­- pristupačnost (eng. accessibility) što znači da objekt učenja mora biti obilježen metapodacima radi pospremanja i pristupa u relevantnoj bazi podataka; ­- ponovnu upotrebljivost (eng. reusability) što znači da jednom oblikovan objekt učenja može funkcionirati – biti upotrjebljen u različitim nastavnim kontekstima ­- interoperabilnost (eng. interoperability) što znači da objekt učenja mora biti nezavisan o mediju za isporuku nastavnog sadržaja i sustava za upravljanje učenjem. U vrijeme promjene fokusa sa sadržaja na ishode, stvaranja interdisciplinarnog pristupa ostvarivanju ishoda učenja i međupredmetnih tema nemoguće je odrediti tko, kada i u koliko nastavnih sati će koristi digitalne objekte učenja. Vezivanjem nekog digitalnog objekta učenja ili sadržaja u strogo definirane nastavne sate ulazimo u kontradiktornost s promjenom paradigme u reformi školstva. Osobno sam autor više od 1000 javno dostupnih digitalnih objekata učenja i ne znam tko, kada, koliko i u kojem predmetu će koristi neki od digitalnih objekata učenja. Predlažem dopunu: "Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih objekata učenja (5 do 10 obrazovnih objekata učenja) 2 boda" Srdačan pozdrav. S poštovanjem, Vaš Željan Kutleša Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
29 Žaklin Lukša PRAVILNIK , Članak 28. Predlažem da se onima koji su zvanje savjetnika stekli više puta prema starom pravilniku omogući da ne moraju čekati protek 5 godina za izbor u izvrsnog savjetnika već da: ili mogu napredovati u izvrsnog savjetnika ako prema zadnjem izboru imaju dovoljan broj bodova ili pak mogu odmah predati zahtjev za napredovanje ako imaju bodove potrebne za napredovanje u izvrsnog savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
30 Žaklin Lukša PRAVILNIK , Članak 8. Kod izrade ispita državne mature treba definirati znači li bodovanje po ispitu ustvari broj po ispitnim inačica jer ih se za istu godinu mature izrađuje nekoliko. Kod mentorstva studentima bi trebalo dodati po studentu i po godini. Nije u redu ograničiti broj suautora, može se možda razlikovati broj bodova, ali na ovaj se način ne potiče suradnja i timski rad. Potrebno je izjednačiti broj autora i bodove bez obzira na način objavljivanja sadržaja. Trebalo bi dodati: - sudjelovanje u organizaciji i provođenju organizacije stručnih skupova npr. kongresa, simpozija, stručnih skupova koji nisu vezani uz županijska stručna vijeća - kod recenzija osim udžbenika, stručnih knjiga ili članaka (po broju) treba dodati općenito nastavnih materijala, stručnih ili znanstvenih radova, projekata, digitalnih i online materijala i tečajeva i sl. - uredništvo stručnih časopisa - objavljivanje znanstvenih radova (s većim brojem bodova od stručnih radova i bez ograničavanja broj autora) - to se uopće ne spominje ni u jednoj kategoriji za bodovanje Trebalo bi jasnije definirati što se misli pod projektima. Kod kategorije unapređenje rada škole navode se različite aktivnosti koje to nisu vezane uz navedenu kategoriju npr. centri kompetentnosti. Najveći dio navedenih aktivnosti nije nužno ovisan o samom nastavniku pa je potrebno dodati još neke aktivnosti na koje može utjecati sam nastavnik ukoliko se to navodi kao kategorija koja je nužna za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
31 Žaklin Lukša PRAVILNIK , Članak 7. Nije jasno tko će i kako utvrditi usvojenosti svih ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Kako se to uopće može provjeriti? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
32 Žaklin Lukša PRAVILNIK , Članak 5. - na koji će se način utvrditi broj sati trajanja edukacija ako to na već izdanim potvrdama nije evidentirano - mora li broj sati biti po godini ili je dovoljno ukupno za 5 godina (prosječno po godini) jer može se dogodit da u nekoj godini npr. zbog duljeg bolovanja imamo manje sati edukacije Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
33 Zvonimir Čeč PRAVILNIK , Članak 28. S obzirom da veliki broj kolegica i kolega u narednih godinu dana ponovo kreću u postupak napredovanja ili obnavljanja zvanja, mislim da im svakako treba omogućiti da cijeli postupak, bez obzira na stupanje na snagu novog pravilnika, prođu prema starom pravilniku jer je gotovo nemoguće izvršiti u sljedećih nekoliko mjeseci sve zadano člancima 21. i 22. ovog pravilnika. Svakako je potrebno uvrstiti nekakav prijelazni period kako bi se svima omogućili jednaki uvjeti za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
34 Zvjezdana Farkaš PRAVILNIK , Članak 22. Čemu bodovi ako osim 60 bodova treba zadovoljiti i sve navedene uvjete. Smatram da bodovi pokrivaju dovoljno izvannastavnog rada i zalaganja i da nisu potrebna dodatna opterećenja niti nastavnika koji žele napredovati niti kolega koji ne žele. Na pojedinim školama ima i preko 14 što savjetnika što mentora i još određeni broj ljudi prikuplja bodove i želi napredovati. Kraj toliko obveza kad se baviti kvalitetom redovne nastave? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
35 Zrinka Vukojević-Tomašić PRAVILNIK , Članak 31. Pretpostavimo da će ovaj Pravilnik biti prihvaćen bez obzira na naše komentare i kritike, kako mi se čini da se pravilnici i donose. Uvjerite me da nije tako! Međutim na koji način nastavnik može napredovati u zvanju, ako bi sljedeće godine trebao obnoviti napredovanje? Hoće li to ići po pravilima iz važećega pravilnika ili će nastavnik imati priliku dobiti bodove u budućem vremenu bez niveliranja njegovog napredovanja. Ukoliko će nastavniku biti omogućeno da osigura bodove na koji način će se to propisati? Koji je njegov status u slučaju da nema dovoljan broj bodova? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
36 Zrinka Racic PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam novi Pravilnik, ali imam nekoliko komentara. Članak 5. - mislim da je 5 godina rada za napredovanje u status mentora ipak premalo. Predlažem 7 godina. Članak 6. - za napredovanje u zvanje savjetnika potrebno je svake godine 30 sati. Prema tome, djelatnik može imati iz svih područja dovoljno bodova, ali samo jednu godinu ako nema 30 sati stručnog usavršavanja ne može napredovati. - prije svega, da bi postigao toliko sati godišnjeg usavršavanja uz svu aktivnost koja je još potrebna učitelj bi morao ići na barem jedan državni seminar godišnje i sva županijska stručna vijeća te se online usavršavati. Naravno dosta učitelja bi voljelo ići na državne seminare i na žalost često i idu o vlastitom trošku jer za njih nema novaca. Pogotovo ako u školi jedan predmet predaje više učitelja. No ako učitelj nije u financijskoj mogućnosti da si sam plati edukaciju, a škola nema novac, što onda? - S druge strane, može se dogoditi da se učitelj usavršava samo online i skupi 30 sati, a da niti jedanput tijekom godine nije bio na ŽSV-u ili tijekom 5 godina niti na jednom državnom seminaru. Članak 7. - Izvrstan savjetnik – također prevelik broj sati godišnjeg usavršavanja Članak 21. - Učitelj koji je imenovan mentorom mora najmanje 6 sati educirati kolege. Što učiniti u školi u kojoj je nekoliko djelatnika napredovalo u zvanje mentor, savjetnik ili izvrsni savjetnik. Kada će svi oni stići tijekom jedne školske godine svaki od njih po 6 sati educirati kolege? Hoće li kolege htjeti slušati te edukacije? Hoće li kolege to moći koristiti kao sate stručnog usavršavanja? Ali sve i da hoće, ako je u školi 10 djelatnika koji su napredovali u zvanje to bi bilo 60 sati usavršavanja. Odnosno za napredovanje u status savjetnika i 8 sati godišnje. Članak 28. - Što s onim učiteljima koji će trebati obnoviti svoje napredovanje tijekom ove školske godine, ako stupi ovaj Pravilnik na snagu. Ti učitelji su se pretpostavljam držali starih kriterija (vjerojatno dobar dio nastavnika ima dosta sati godišnje usavršavanja, ali što ako nemaju) te što ako u jednoj godine nemaju 20 ili 30 sati stručnog usavršavanja (jer nisu niti znali kakav će novi Pravilnik biti)? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
37 Zrinka Perković Dodig PRAVILNIK Pozdravljam novi Pravilnik jer je postojeći bio loš i zreo za dopunu i nadogradnju. Ali, i ovaj ima mnoge nedostatke. Važno je da Pravilnik ne dvoji oko pojmova i da ih definira/opiše jasno i nedvosmisleno. Nejasno je zašto su važne godine radnoga staža ako su temelj za napredovanje bodovi. Također, zašto se u napredovanju mora poštivati postupnost? Tim više što je po dosadanjem pravilniku to napredovanje uvelike ovisilo o volji ravnatelja pa ste mogli imati stotine bodova i ne steći zvanje mentora? Također, po dosadanjem pravilniku profesori zaposleni u OŠ, dobivali su zvanje učitelj-mentor ili učitelj-savjetnik, a profesori zaposleni u SŠ, profesor-mentor ili profesor-savjetnik. Budući da smo svi nastavnici, a naziv nastavnik dolazi od naziva za onog koji radi u nastavi, predlažem da se ispravi ta degradacija nas koji radimo u OŠ i da zadržimo svoj stručni naziv koji smo dobili na fakultetu: profesor! Predloženi kriteriji prilagođeni su nekim strukama bolje nego drugima. Također, prilagođeni su sudionicima projekata i „projekata“, a da nije definirana riječ projekt. (Znam za školu koja realizira "projekt" skupljanja čepova. Spada li i ovaj "projekt" u te projekte koji se vrjednuju? Članak 27. svakako treba izbrisati. To što netko radi u eksperimentalnom programu, ne znači da radi dobro, nego znači da se zatekao u ustanovi koja provodi neki program eksperimentalno. Osim toga, isti članak ne spada u ovu kategoriju. ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini (po učeniku) (1bod) Sprema nastavnik TZK-a učenike na natjecanje iz nogometa, primjerice. Ima u ekipi barem 15 učenika: mora računati i na ozljede, bolesti pa su zamjene dio tima, zar ne? I odmah dobije 15 bodova. Naime, nije precizirana razlika između ekipnih i individualnih mentorstva. A ako još ima ekipu i za košarku, i za odbojku, i za rukomet, može u jednoj školskoj godini skupiti i do 150 bodova, minimalno. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) (1 bod) Što ako škola nema ugovor s fakultetom? Komu onda nastavnik može biti mentorom? I, je li isto biti mentorom jednom i petorici studenata? Boduje se godina, a ne broj studenata! PREDAVANJA I/ILI RADIONICE Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih; do dva suautora) (1 bod) Koliko bodova nosi predavanje ako ste sami nositelj? To Pravilnik ne definira! Tako je i u još jednoj kategoriji, čak i gore: STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) (1 bod) Osim što su znanstveni tekstovi izostavljeni, ovakvim je prijedlogom bolje dijeliti suautorstvo, nego sam biti autorom stručnog teksta!!! Dijete po posebnim potrebama, u učionici, ondje gdje radite, nosi nula (0) bodova! RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL. Neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitima učenicima izvan školske ustanove odnosno u organizaciji različitih udruga ili ustanova (po godini) (3 boda) Ali, zato ako ste simpatizer određene stranke, i odazovete se pozivu, niže prenesenom, sve i da ne dobijete bodove (u vrijeme oglasa predmetni Pravilnik još nije bio napisan), dobit ćete simpatije lokalnih moćnika i to vam jaaaako može pomoći u karijeri. I nitko vas ne pita jeste li licemjerni: u učionici date učeniku jedan, a onda mu subotom držite besplatne poduke... Hrvatska demokratska zajednica općine ____________ pokrenula je ovaj projekt kojem je svrha pomaganja učenicima pri učenju. Poduke će se davati iz matematike, fizike, hrvatskog i engleskog jezika, a predavači će biti profesori navedenih predmeta. Napominjemo kako su ove poduke besplatne i namijenjene su za sve učenike, a bit će organizirane subotom u jutarnjim terminima u prostorijama udruge u _______________ (zgrada TZ-_____________). Prijave traju do 30.3.2018., a poduke počinju 14.04.2018. te traju do završetka nastavne godine. Veliko hvala svim profesorima koji su se odazvali ovoj akciji, poručuju na stranicama lokalnog HDZ-a. UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji) (1 bod) Boduje li se uređivanje školskog lista samo na društvenim mrežama? Ili vrijedi i u tiskanom obliku? Nejasno je! Što znači uređivanje školske mrežne stranice? Znači li to samo objavu različitih informacija ili imate i odgovornost da ono što napišete bude barem gramatički i pravopisno korektno? I na kraju! Ima li ijedna struka u kojjoj jednom stečeni status morate obnavljati? Jasno mi je da za unaprjeđenje morate opet rasti i razvijati svoja znanja, i učiti, i usavršavati se. Ali, obnavljati status – zaista je jadno. Predlažem da svi oni koji steknu napredovanje po novom pravilniku, svoje zvanje zadrže trajno, te da potvrđuju kompetencije samo u slučaju napredovanja. Mislim da je to pošteno iz više razloga: nećemo tako potvrđivati svoje omalovažavanje i od svoga sustava, a i novim je pravilnikom značajno povećan broj bodova pa bi te kompetencije trebale imati jednu trajnu težinu. Zrinka Perković Dodig Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
38 Zrinka Amidžić PRAVILNIK Dobro je da se pristupilo izradi novog pravilnika o napredovanju, mnogo je novina u školstvu od objavljivanja trenutnog Pravilnika. Kao i neke druge kolege, muči me "prijelazni period" pogotovo za one kojima se bliži rok za obnavljanje zvanja. Značajno je povećan broj potrebnih bodova i bit će teško u kratkom vremenu raditi u razredu i udovoljiti ostalim uvjetima. Bodovanje je uglavnom bazirano na radu izvan nastave pa se doima važnijim sve drugo osim rada u razredu, što je naš osnovni posao. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
39 Zorka Bebić Tokić PRAVILNIK , Članak 22. Zašto nužno digitalni obrazovni sadržaj? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
40 Zorka Bebić Tokić PRAVILNIK , Članak 20. Članak je potrebno izbaciti. Niti je navedeno što raditi, niti za koje vrijeme, niti kako će biti plaćeno. Većina nastavnika i stručnih suradnika koji napreduju u više zvanje rade puno radno vrijeme. To znači da svaki rad za ministarstvo bi bilo prekovremeno. A o kakvom bi se poslu radilo? Što ćete mene kao profesora engleskog jezika zvati da vam prevodim, po mogućnosti besplatno, jer sam ionako vaša zaposlenica, pa mi je to u radnoj obvezi. Gadljivo! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
41 Zorka Bebić Tokić PRAVILNIK , Članak 14. Tko je i kako utvrditi usvojenost ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
42 Zorka Bebić Tokić PRAVILNIK , Članak 13. Dovoljan je viši savjetnik iz AZOO, ravnatelj i pedagog. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
43 Zorka Bebić Tokić PRAVILNIK , Članak 11. Rok za nadopunu dokumentacije je prekratak. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
44 Zorka Bebić Tokić PRAVILNIK , Članak 10. Zahtjev za napredovanje odgojno-obrazovni radnik podnosi ministarstvu nadležnom za obrazovanje od 1. rujna do 1. ožujka za tekuću školsku godinu. - Ja trebam predati u lipnju. Pojasnite mi, hoću li to napraviti u veljači, ili pak da čekam rujan. Zašto ne možemo slati tijekom cijele godine? Povjerenstvo se imenuje na cijele tri godine. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
45 Zorka Bebić Tokić PRAVILNIK , Članak 9. Smatram da je prevelik broj članova Povjerenstva. Treba detaljnije definirati koji je njihov djelokrug i ovlasti. Ako je član Povjerenstva osoba iz reda učitelja, nastavnika i sl. što je s njihovim radnim mjestom u školi. Ako su i dalje zaposlenici škole, jesu li dodatno plaćeni i koji je njihov status? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
46 Zorka Bebić Tokić PRAVILNIK , Članak 7. Prevelik je broj bodova koje treba sakupiti. Za svaku od kategorija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
47 Zorka Bebić Tokić PRAVILNIK , Članak 8. Vezano za natjecanja, prije svega treba ujednačiti pragove na natjecanjima. Zna se dogoditi da iz jedne županije dijete ide na državno sa 50 bodova, a iz neke druge ide već sa 47 bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
48 Zorka Bebić Tokić PRAVILNIK , Članak 8. Uređivanje školske mrežne stranice - smatram da treba redovito raditi na stranici, jer po ovome ispada da može biti i jedna objava u godini i svakako se dobije 1 bod. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
49 Zorka Bebić Tokić PRAVILNIK , Članak 8. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja. Molim da se konkretizira u kojoj formi je zamišljeno navedeno dijeljenje? Na kojoj razini? Kome? Kako dokazati aktivnost navedenu u ovom stavku? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
50 Zorka Bebić Tokić PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) - 1 bod???? 1 bod???? Studenti kroz cijelu školsku godinu (30 sati, 15 u prvom, 15 u drugom polugodištu) dolaze na sat. Nakon odslušanog dijela trebaju nekoliko puta održati sat, a onda i za ocjenu (sve njihove pripreme čuvam kao dokaz što je napravljeno, kao što i oni vode dnevnik praćenja nastave). I za sve to 1 bod? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
51 Zorka Bebić Tokić PRAVILNIK , Članak 5. Na koji će se način provjeriti te kako dokazati usvojenost ishoda učenja prema Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
52 Zorka Bebić Tokić PRAVILNIK , Članak 5. Mirovinski staž promijeniti u radni staž. Zašto 20 sati godišnje. Na većini potvrda koje dobijem na edukacijama ne piše broj sati. Ako je potrebno 100 sati u pet godina, a netko ima više od 100 sati, ali jedne godine iz određenih razloga nije mogao skupiti više od 10 sati, hoće li mu se zato uskratiti napredovanje? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
53 Zorka Bebić Tokić PRAVILNIK , Članak 4. Slažem se s većinom komentara da zvanje ''izvrstan savjetnik'' nije primjereno. Predlažem: 1. mentor, 2. viši mentor i 3. savjetnik, ili, kao što je kolega prije mene naveo: 1. mentor, 2. savjetnik, 3. viši savjetnik. I smatram da najviše zvanje, bez obzira koji termin odlučite da bude trajno zvanje. Sramotno je da moje kolege koje s 31.8. ove godine idu u mirovinu, i u travnju im ističe savjetništvo, te ponovno moraju prolaziti sve procedure a za nekoliko mjeseci idu u mirovinu. Nekima će to biti četvrti put da su izabrani u zvanje savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
54 Zorka Bebić Tokić PRAVILNIK , Članak 1. Smatram da Pravilnik o napredovanju treba biti odvojen od Pravilnika o nagrađivanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
55 Zoran Samardžija PRAVILNIK Poštovani, dodao bih jedan stavak članku 18.: - odgojno obrazovni radnik kome je do datuma odlaska u mirovinu ostalo manje od godinu dana od datuma isteka stečenog zvanja, a ima više od 20 godina mirovinskog staža u obrazovanju, isto (stečeno zvanje) zadržava trajno. Obrazloženje uz primjer: npr.: Stečeno zvanje nastavnika savjetnika istječe 9 mjeseci prije odlaska u mirovinu. Učitelj/nastavnik bi trebao zadnje godine svog radnog vijeka poučavati rasterećeno, a ne skupljati (stresno i opterećujuće) bodove zbog preostalih, npr. 9 mjeseci rada, kako bi do odlaska u mirovinu zadržao stečeno zvanje. Navodim "više od 20 godina mirovinskog staža u obrazovanju" jer nisu svi učitelji odmah po završetku studija uspjeli naći posao u školi (npr. možda su 8 godina radili u turizmu), a mislim da je i 20 godina rada u školi dovoljan period za stjecanje visokih pedagoških standarda. Siguran sam da je ovakvih slučajeva vrlo malo (možda 1, 2 godišnje) pa to ne bi bio značajan trošak za proračun, a učiteljima/nastavnicima bi značio ogromno priznanje za njihov višegodišnji trud i rad s djecom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
56 Zlatka Markučič PRAVILNIK , Članak 8. Kod predavanja i radionica posebice na međužupanijskoj i državnoj razini gdje u pravilu imamo veći broj polaznika nije jasna situacija ako u pripremi i provedbi sudjeluje više od dva suautora, je li onda takve radionice ne donose bodove ili donose manje bodova. Naravno takve radionice se onda održavaju u različitim prostorima, ali pripremu može raditi veća grupa ljudi. Što se tiče mentortva studentima, mislim da je tu velika razlika od studija do studija, neki studenti su prisutni na nastavi i preko 60 sati te drže i više od 10 sati nastave, a neki su samo 10 sati prisutni i održe jedan ili dva ogledna sata. U svakom slučaju predlažem da se ova kategorija vrednuje po studentu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
57 Zlatka Markučič PRAVILNIK , Članak 21. Komentar na članke 21., 22. i 23. Jasna mi je potreba propisivanja obveza za učitelje koji su napredovali u neko od zvanja, no za vjerovati je da će svaki kolega koji je napredovao u neku od razina zvanja željeti zadržati ili unaprijediti svoj status te će već samim time što mora prikupiti bodove odrađivati većinu od ovoga što je navedeno pod obvezama. Nadalje, postavlja se pitanje što će se dogoditi ako učitelj u zvanju ne odradi sve što je propisano ovim člancima, hoće li mu nakon prve godine biti uskraćeno zvanje ili će se nakon pet godina sve vrednovati kroz nove bodove itd. U osnovi mislim da ovakvo propisivanje obveza je nepotrebno. Ako se već stvarno moraju propisati obveze treba jako voditi računa o stvarnim mogućnostima njihova ostvarivanja za kolege u raznim strukama i raznim područjima RH. Propisivanje i normiranje nekih aktivnosti na godišnjoj razini je vrlo nezahvalno i ako se takovo normiranje čini onda neka bude na petogodišnjoj razini. Mislim da zahtijevati od učitelja da nešto moraju besplatno objaviti nije dobro iako u praksi većinom i objavljujemo besplatno, ali to propisati… Broj sati educiranja i davanja kolegijalne podrške itd. je teško mjerljivo a pogotovo ne u satima. Sudjelovanje u projektima, u pravilu ne ovisi samo mentorima, savjetnicima već o spremnosti škole da sudjeluje u projektu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
58 Zlatka Markučič PRAVILNIK , Članak 8. Vezano za kategoriju Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i propravnicima: Sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciju i/ili provedbu natjecanja na školskoj, županijskoj i državnoj razini– smatram da bi trebalo drugačije bodovati rad predsjednika povjerenstva na školskoj razini, tajnika ili odgovorne osobe na županijskoj razini odnosno voditelja pojedine kategorije na državnoj razini od ostalih članova povjerenstva jer te osobe imaju veću odgovornost, ali i puno veći teret organizacije i provedbe samog natjecanja. Vezano za aktivnost: unaprijeđenje rada škole: Iz navedenih aktivnost nije vidljivo vrednuje li se i na koji način aktivnosti poput: obilježavanje Dana sigurnijeg interneta, obilježavanja dana sjećanja na žrtve Holokausta, Dan sjećanja na žrtve Vukovara ili obilježavanje Tjedna programiranja itd. U školama postoji cijeli niz aktivnosti koje u pravilu godinama rade pojedinci i bez kojih mnogi školski sustavi ne bi funkcionirali te mislim da i to treba vrednovati ( provedbe prijamnih ispita – glazbene škole i plesne škole, ali i neke druge škole, posebice tu mislim na sastavljače zadataka odnosno kriterija za upis u škole). Zatim to su poslovi administratora imenika, resursa, e-dnevnika. Naim, ti učitelji vrlo savjesno obavljaju svoje poslove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
59 Zlatka Markučič PRAVILNIK , Članak 6. Mislim da u nekim profesijama je teško godišnje skupiti 20, 30 ili 40 sati stručnog usavršavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
60 Zlatka Markučič PRAVILNIK , Članak 5. Na koji način se vrednuje usavršavanje za koje se ne dobivaju potvrde s brojem sati, naime postoje usavršavanja za koje se dobivaju potvrde ali bez broja sati (npr. Carnetova korisnička konferencija 2018.) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
61 Zlatica Kozjak Mikić PRAVILNIK , Članak 5. čl 5, čl 6, čl 7: Broj bodova potrebnih za napredovanje je prevelik u odnosu na dosadašnji Pravilnik. Predlažem da za mentora bude potrebno 25 bodova, savjetnika 50, izvrsnog savjetnika 70 bodova. Osobito će u problemu biti kolege koji su blizu terminu obnove svog statusa i koji neće imati vremena prikupiti tolike bodove. Ne bi bilo dobro da se sve svede na prikupljanje bodova i da to bude samo sebi svrha da bismo zadržali svoje statuse. čl 8 ... mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini)- umjesto "po godini"- predlažem "po grupi", jer imamo grupe po 4-5 studenata (možda i više) , a dolaze nam npr. u više grupa tijekom godine. Smatram da nije jednako kao u slučaju da netko ima jednu grupu studenata u jednoj godini .... mentorstvo pripravniku do stručnog ispita- predlažem dopunu ... pri Ministartsvu i strukovnoj Komori- jer postoje i takve situacije, npr. za psihologe koji moraju položiti dva različita ispita .... dijeljenje primjera dobre prakse primjenom inovativnih metoda poučavanja- predlažem pojasniti, ne razumijem što podrazumijeva ... vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini...- predlažem bodovanje po 1 bod za organizaciju svakog stručnog skupa, kao do sad, a posebno bodovati održano predavanje/ radionicu .... vođenje ili koordiniranje rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih prevoditelja- predlažem bodovati 1 bodom po godini ...... rad u povjerenstvu za polaganje stručnog ispita- predlažem dopuniti i stručnih ispita pri strukovnoj Komori - koju za sad imaju psiholozi, ali vrlo je vjerojatno da će se osnovati i za druge struke, a Pravilnik ipak treba trajati više godina. Predlažem i bodovanje po ispitnom roku i broju pristupnika- ako imamo dva roka, na svakome 4-5 pripravnika ili više mentor član Povjerenstva ima zahtjevan zadatak mentoriranja te je 1 bod daleko premalo za taj rad OPĆI komentar Do sad je ASOO bodovao strukovnim nastavnicima dežurstvo na manifestaciji Dojdi osmaš, dok AZOO to nije bodovao, moguće je da ima još sličnih primjera- predlažem takve stavove dobro usuglasiti .... u računanju staža treba uračunati vrijeme provedeno u odgojno-obrazovnoj vertikali, a ne da se za srednju školu ne uračunava vrijeme provedeno u osnovnoj školi ili predškolskoj ustanovi- svi smo isti sustav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
62 Zita Lajtman PRAVILNIK , Članak 18. Čl. 18 st. 2 Predlažem da se briše "u obrazovanju". St. 2 glasi: Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina mirovinskog staža stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
63 Zdravko Katalinić PRAVILNIK , Članak 8. MENTORSTVO STUDENTIMA Zašto je sada 1 bod kada je bilo 3? Znači li to da sav onaj trud i posao sa studentima koji su dolazili i s kojima se radilo i tijekom cijele godine na pomoći pri diplomskim radnjama i provedbama istog te pružanju pomoći tijekom njihovog polaganja ispita ne zaslužuje 3 boda? Oni učitelji koji su do sada u zvanju mentora ili savjetnika po starom Pravilniku i koji su npr. na pola mandata računali već na 3 boda za studente koje su imali na pratičnom radu. Sada to smanjuje bodovni zbir i ukoliko do kraja mandata dobrano ne zapnu tražeći mogućnost za sakupljanje bodova, nažalost, neće moći imati dovoljan broj da bi napredovali u viši stupanj niti zadržati staro zvanje.Nejasan je i termin DIJELJENJA PRIMJERA DOBRE PRAKSE. Treba ga pojasniti. Dijeljenje i prikazivanje primjera dobre prakse imali smo i do sada i prikazivali smo ih na našim školskim, županijskim, regionalnim susretima i za to smo dobivali 1 bod. Svakako doraditi i pojasniti terminologiju u ovoj kategoriji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
64 Zdravko Katalinić PRAVILNIK , Članak 6. Broj bodova za napredovanje u zvanje savjetnika treba svakako smanjiti barem na 40 jer je većini učitelja to nedohvatljivo pogotovo u manjim sredinama jer nekima je vrlo teško iz zadanih kategorija odraditi pojedine zadatke. Konkretno, učitelj razredne nastave nema toliko velike mogućnosti organizirati npr. školska natjecanja iz matematike, Lidrano ili slična natjecanja jer takve poslove obićno rade predmetni učitelji stručnjaci iz pojedinog predmeta itd. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
65 Zdravko Katalinić PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem da stupanj napredovanja ostane kao i do sada zvanje mentor i savjetnik. No, oni učitelji koji su zaista toliko izvrsni neka budu nagrađivani kako ste i predložili jednom godišnje i za tu svoju izvrsnost dobili bi financijsku nagradu i za to im nije potrebno zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
66 Zdravka Tekić -Dadić PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo studentima i mentorstvo pripravnicima do stručnog ispita trebali bi pripadati novoj kategoriji aktivnosti zbog drugačijeg načina rada koje to mentorstvo zahtijeva i zbog veće odgovornosti u odnosu na mentorstvo učenicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
67 Zdravka Tekić -Dadić PRAVILNIK , Članak 8. U kriterij "Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i provedbu natjecanja..." dodati i "sudjelovanje u radu ocjenjivačkih povjerenstava". Rad u ocjenjivačkim povjerenstvima zahtijeva stručnost, iskustvo i objektivnost, pa je opravdano uvrstiti ovu aktivnost u kriterije vrednovanja stručno-pedagoškog rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
68 Zdravka Tekić -Dadić PRAVILNIK , Članak 8. U kategoriji aktivnosti: ´Organizacija i provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima´ predlažem da se uz vrednovanje sudjelovanja učenika na natjecanjima, vrednuje i postignuti uspjeh učenika. To bi se provelo na način da se uz bodove za sudjelovanje na natjecanju, dobije još jedan dodatni bod za osvojenu nagradu. Time bi se doprinijelo podržavanju izvrsnosti u radu nastavnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
69 Zdenka Brebrić PRAVILNIK , Članak 18. (1) Odgojno-obrazovni radnik koji je DVA puta izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno. ( za savjetnike koji su sukladno starom Pravilniku stekli dva puta zvanje savjetnika PRIZNAJE se već postignuti status "izvrsnog" savjetnika. (2) Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
70 Zdenka Brebrić PRAVILNIK , Članak 8. 1. ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA Stručni suradnici mogu vrlo malo sudjelovati u ovoj kategoriji. 3.ONLINE EDUKACIJE Predlažem da se stavi u naslov: I OSTALE EDUKACIJE Poslijediplomski specijalistički studij povezan sa strukom- 10 bodova Poslijediplomski doktorski studij povezan sa strukom- 20 bodova RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL. Rad u strukovnim udrugama ( ne samo vođenje)- 2 boda po godini STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI dodati - ZNANSTVENI ČLANCI Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) 4 Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora) 6 Pisanje recenzije udžbenika, stručnih knjiga ili članaka (po broju ili članku) 4 Uredništvo časopisa za odgoj i obrazovanje - 6 bodova po broju Objavljivanje ZNANSTVENOG ČLANKA U RECENZIRANIM ČASOPISIMA- 10 BODOVA UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE Provođenje istraživanja u svrhu unapređivanja rada škole ( kvalitativna ili kvantitativna)- 4 po istraživanju RAD NA UNAPRJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA Sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na županijskoj razini (po broju) - 4 Sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na međužupanijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini (po broju) - 6 Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
71 Zdenka Brebrić PRAVILNIK , Članak 7. Najmanje 50 bodova prikupljenih, među kojima su obvezne kategorije „Unaprjeđivanje rada škole“ sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. (Unaprjeđivanje sustava se najčešće "daje" podobnima po različitim kriterijima, a nisu rezultat truda, inovativnosti i jednakih šansi). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
72 Zdenka Brebrić PRAVILNIK , Članak 6. Najmanje 30 bodova prikupljenih među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. ( bez unaprijed određenih kategorija osim spomenute). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
73 Zdenka Brebrić PRAVILNIK , Članak 5. najmanje 20 bodova ( bez obaveznih kategorija) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
74 Zdenka Brebrić PRAVILNIK , Članak 4. 1. mentor 2. savjetnik 3. savjetnik u trajnom zvanju/trajni savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
75 Vlatka Domović PRAVILNIK , Članak 14. Ostvarenje predviđenih ishoda nije uvijek moguće utvrditi na temelju dva sata nastave. Nigdje nije opisano na koji način će povjerenstvo biti osposobljavano i kako će se utvrditi da članovi povjerenstva mogu prosuđivati o usvojenosti ishoda za koje nisu razrađeni indikatori po razinama zvanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
76 Vlatka Domović PRAVILNIK , Članak 2. Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama moguće je koristiti pri formuliranju sustava napredovanja. Međutim, za tu svrhu potrebno je jasno prilagoditi ishode u svakom području s obzirom na razinu zvanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
77 Vlatka Domović PRAVILNIK , Članak 4. Dobro je da se Pravilnikom predviđa trostupanjska ljestvica za napredovanje. Nazivi koji se predlažu nisu adekvatni, jer npr. mentora i sada imamo u sustavu nekoliko vrsta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
78 Vlatka Domović PRAVILNIK Pravilnik o napredovanju i nagrađivnju učitelja treba biti zaseban dokument. Ravnatelji i stručni suradnici rade poslove koji zahtijevaju drugačiji pristup. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
79 Vlatka Domović PRAVILNIK Prije donošenja pravilnika o napredovanju, trebalo bi donijeti dokument kojim se propisuju kompetencije potrebne za stjecanje prve licence, odnosno kompetencije za relicenciranje. Drugim riječima, prvo je potrebno jasno definirati uzuse za ulazak i opstanak u profesiji, a potom definirati kriterije izvrsnosti koji zaslužuju stjecanje zvanja kojima se izvrsnost priznaje i nagrađuje. Takav pristup vodio bi punom razvoju i uvažavanju učiteljske/nastavničke profesije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
80 Vladimira Vuković PRAVILNIK , Članak 9. Povjerenstvo za napredovanje Članak 9. Slažem se s ostalim komentarima da je tročlano Povjerenstvo sastavljeno od višeg savjetnika AZOO, ravnatelja i pedagoga škole dovoljno stručno za uvid u nastavu i provjeru dokumentaciju za napredovanje. Dodavanjem novih članova u Povjerenstvo se samo produljuje procedura te stvaraju dodatni troškovi izuzimanjem tih članova iz nastave i njihovim angažmanom na terenu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
81 Vladimir Rodeš PRAVILNIK , Članak 8. Mislim da sustav napredovanja i bodovanja treba pojednostavniti (za one koji zaslužuju napredovanje). Ovo mi se čini kao nepotrebno povećavanje administracije. Također se slažem da broj potrebnih bodova za pojedina zvanja treba smanjiti, a broj godina potrebnog staža malo povećati, posebno za najviši stupanj zvanja. Isto tako mislim da je predloženi način bodovanja u najmanju ruku prilično nejasan, a neke stvari bi jednostavno trebalo izbaciti. Treba se usredotočiti na nastavu i rezultate nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
82 Vladimir Rodeš PRAVILNIK , Članak 9. Mislim da je osnivanje Povjerenstva za napredovanje potpuno nepotrebno te samo dodatno povećava troškove. Jedino pravo Povjerenstvo za ocjenjivanje nastavnike su zapravo bivši učenici i njihovi roditelji. Savjetnici dobro poznaju nastavnike iz svojeg područja te bi u dogovoru s ravnateljima i pedagoškom službom i dalje mogli voditi napredovanje nastavnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
83 Vladimir Rodeš PRAVILNIK , Članak 4. Slažem se s mnogim kolegama da je zvanje "izvrstan" savjetnik neprikladan termin. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
84 Vladimir Delić PRAVILNIK Poštovani Pregledom Pravilnika odmah se može zaključiti da je krajnji cilj smanjivanje broja napredovanja postavljenom bodovnom ljestvicom za stjecanje određenog zvanja. Također bode u oči broj kategorija koje moraju biti zastupljene u bodovanju, posebice poznavanje ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Mišljenja sam da je Pravilnik napregnut brojem bodova. Predlažem da se poveća broj godina staža djelatnika koji žele napredovati za svako zvanje. Primjerice, za zvanje mentora po mom mišljenju nije dovoljno 5 godina rada u struci. Broj bodova i broj kategorija također treba smanjiti. Predlažem da se za zvanje mentora treba postići 15 bodova u tri kategorije, za savjetnika 30 bodova u četiri kategorije, izvrsnog savjetnika 45 bodova u pet kategorija. Također predlažem da broj kategorija za ostvarivanje bodova ne treba biti izričiti uvjet, jer u stvarnosti postoje objektivne prepreke ostvarivanju, primjerice nama studenta ili pripravnika, izmjena voditelja stručnog vijeća školske razine, rad u povjerenstvima, imenovanja članova školskog tima za kvalitetu… Također predlažem da učitelj koji ima više od 30 godina radnog staža ne treba obnavljati zvanje te da do odlaska u mirovinu zadržava stečeno zvanje. Ishodi iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama nisu jasno određeni ovim Pravilnikom, o čemu se radi i kako se to provjerava i boduje. Za sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciju natjecanja na županijskoj i državnoj razini dodijelio bi 2 boda članovima te 4 boda predsjednicima povjerenstva. S poštovanjem, Vladimir Delić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
85 Višnja Vlahek Sokač PRAVILNIK , Članak 5. Potrebno bi bilo definirati napredovanje stručnih nastavnika u strukovnim školama . Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
86 Višnja Vlahek Sokač PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem stupnjeve mentor, savjetnik i trajni savjetnik samo ukoliko se nakon višestrukog napredovanja i obnovi stupanj savjetnika drugi put da dalje bude trajni savjetnik jer su to ponekad i djelatnici par godina do mirovine. Potrebno je uzeti u obzir pri imenovanju mentora i savjetnika da nema više zvanja profesora nego prema novoj sitematizaciji titula magistra edukacije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
87 Višnja Vlahek Sokač PRAVILNIK Pravilnikom mora biti jasno da li je napredovanje postupno tj. od mentora do savjetnika i dalje s obzirom na radni staž za pojedini stupanj napredovanja ili se uz uvjet radnog staža od 10 ili više godina staža odmah može postići zvanje savjetnika bez napredovanja u mentora. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
88 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 24. Članak 24. O nagrađivanju bi trebalo sačiniti zaseban pravilnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
89 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21.-23. Educiranje kolega i studenata i pružanje kolegijalne podrške na školskoj razini nema istu težinu. je li moguće da mentor ispuni svoju obvezu samo time da 6 sati pruža podršku kolegama u školi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
90 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 18. Članak 18. U stavku dva trebalo bi stajati da radnik s više od 35 godina mirovinskog staža ima mogućnost zadržavanja stečenog zvanja a ne obvezu njegova zadržavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
91 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 17. Članak 17. Nejasno je tko procjenjuje to jest što uključuje opravdana duža odsutnost s rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
92 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 15. Članak 15. Obvezno očitovanje je bespotrebno. Potrebno je ostaviti mogućnost očitovanja u slučaju neslaganja s mišljenjem povjerenstva ali ne i učiniti ga obveznim ako se radnik s njim slaže. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
93 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 14. Članak 14. Nejasno je tko će snositi troškove i kako će se organizirati uvid u stručno-pedagoški rad koji vrši stručno povjerenstvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
94 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 13. U članku 13. Nejasni su kriteriji izbora jedinog člana stručnog povjerenstva koji je stručnjak za područje napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
95 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 12. U Članku 12. nisu navedeni rokovi koje treba poštivati MZO. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
96 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 9. Članak 9. Postojanje dva povjerenstva uvelike će usporiti i zakomplicirati postupak napredovanja u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
97 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8. Kategorija aktivnosti Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i propravnicima – U ovoj kategoriji učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori vrlo teško mogu realizirati bodove zbog nepostojanja natjecanja i smotri za učenike s većim teškoćama u razvoju. za ovu kategoriju učenika postoje samo sportska natjecanja te Državna smotra namijenjena srednjoškolcima. Stoga se učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori ovakvom raspodjelom bodova dovode u nepovoljan položaj. Kategorija aktivnosti Predavanja i/ili radionice – Postavlja se pitanje kako će se dokazivati pozitivna evaluacija od strane sudionika. Ukoliko se ne predvide standardizirani obrasci za evaluaciju upitna je i njezina objektivnost. U istoj kategoriji moguće je čak 4 boda ostvariti kroz Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja a da uopće nije definirano što to dijeljenje podrazumijeva, pod kojim uvjetima, na kojim razinama i kako se isto dokazuje. Kategorija aktivnosti Online edukacije. U ovoj kategoriji premala je razlika među bodovima za sudjelovanje u online edukaciji i njezino vođenje. Također, postavlja se pitanje čemu odvajanje vođenja online edukacija od onih iz kategorije predavanja i/ili radionica kada se u gornjoj kategoriji navode iste održane uživo ili online). Kategorija aktivnosti rad u stručnim vijećima, udrugama i slično – u ovoj kategoriji premala je razlika u bodovima između vođenja stručnog vijeća na razini škole i županijskog stručnog vijeća što je ipak znatno zahtjevniji zadatak. Također, za rad u strukovnim udrugama i njihovo vođenje predviđen je isti broj bodova, što nije realno. Bodovanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada izvan školske ustanove, bez obzira radilo se o kategoriji učenika s posebnim potrebama ili ne, znači bodovanje nečijeg honorarnog rada/posla i kao takvo je besmisleno. Upitno je je li takav rad stručno-pedagoški. Kategorija aktivnosti Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji – Kod objavljivanja članaka trebali bi se bodovati ne samo stručni nego i znanstveni članci. Nejasno je zbog čega se zasebno boduje rad u stručnim povjerenstvima radi procjene usklađenosti udžbenika. U dijelu koji govori o objavljivanju oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja i aktivnosti za učenike s teškoćama – nije jasno gdje se objavljuju navedene prilagodbe. Također, bodovanjem ove aktivnosti potiče se stav da postoje univerzalne, unificirane prilagodbe što nije u skladu sa spoznajama inkluzivne pedagogije i principima individualizacije i prilagodbe. U kategoriji aktivnosti projekti nejasne su kategorije projekata „državne razine“. Uključuje li taj pojam financiranje od strane nekoga unutar RH, partnerstva unutar RH ili nešto treće? Bespredmetno je bodovanje samog sudjelovanja u projektima, posebno na školskoj razini. U kategoriji aktivnosti Unaprjeđenje rada škole nije korektno s istim brojem bodova bodovati cjelogodišnji rad na uređivanju mrežne stranice, školskog lista ili stranice na društvenim mrežama kao i sudjelovanje u organizaciji javnog događanja u školi. U kategoriji Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja najveći broj bodova nosi sudjelovanje u eksperimentalnom programu. Sudjelovanje u takvom programu ne govori o individualnom angažmanu pojedinca već čitave ustanove i stoga ga ne bi trebalo na ovaj način vrednovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
98 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 4. Članak 4. Treći stupanj napredovanja u zvanje nosi naziv izvrsnog savjetnika. Izraz „izvrsni savjetnik“ nezgrapan je i neobičan te bi bilo uputno zamijeniti ga nekim drugim terminom poput savjetnika 2. razine (gdje bi savjetnik 1. razine bio preporučeni izraz za dosadašnjeg savjetnika). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
99 Višnja Popović PRAVILNIK Članak 4. Treći stupanj napredovanja u zvanje nosi naziv izvrsnog savjetnika. Izraz „izvrsni savjetnik“ nezgrapan je i neobičan te bi bilo uputno zamijeniti ga nekim drugim terminom poput savjetnika 2. razine (gdje bi savjetnik 1. razine bio preporučeni izraz za dosadašnjeg savjetnika). Članak 8. • Kategorija aktivnosti Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima – U ovoj kategoriji učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori vrlo teško mogu realizirati bodove zbog nepostojanja natjecanja i smotri za učenike s većim teškoćama u razvoju. Za ovu kategoriju učenika postoje samo sportska natjecanja te Državna smotra namijenjena srednjoškolcima. Stoga se učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori ovakvom raspodjelom bodova dovode u nepovoljan položaj. • Kategorija aktivnosti Predavanja i/ili radionice – Postavlja se pitanje kako će se dokazivati pozitivna evaluacija od strane sudionika. Ukoliko se ne predvide standardizirani obrasci za evaluaciju upitna je i njezina objektivnost. • U istoj kategoriji moguće je čak 4 boda ostvariti kroz Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja, a da uopće nije definirano što to dijeljenje podrazumijeva, pod kojim uvjetima, na kojim razinama i kako se isto dokazuje. • Kategorija aktivnosti Online edukacije. U ovoj kategoriji premala je razlika među bodovima za sudjelovanje u online edukaciji i njezino vođenje. Također, postavlja se pitanje čemu odvajanje vođenja online edukacija od onih iz kategorije predavanja i/ili radionica kada se u gornjoj kategoriji navode iste održane uživo ili online). • Kategorija aktivnosti rad u stručnim vijećima, udrugama i slično – u ovoj kategoriji premala je razlika u bodovima između vođenja stručnog vijeća na razini škole i županijskog stručnog vijeća što je ipak znatno zahtjevniji zadatak. Također, za rad u strukovnim udrugama i njihovo vođenje predviđen je isti broj bodova, što nije realno. Bodovanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada izvan školske ustanove, bez obzira radilo se o kategoriji učenika s posebnim potrebama ili ne, znači bodovanje nečijeg honorarnog rada/posla i kao takvo je besmisleno. Upitno je je li takav rad stručno-pedagoški. • Kategorija aktivnosti Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji – Kod objavljivanja članaka trebali bi se bodovati ne samo stručni nego i znanstveni članci. Nejasno je zbog čega se zasebno boduje rad u stručnim povjerenstvima radi procjene usklađenosti udžbenika. U dijelu koji govori o objavljivanju oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja i aktivnosti za učenike s teškoćama – nije jasno gdje se objavljuju navedene prilagodbe. Također, bodovanjem ove aktivnosti potiče se stav da postoje univerzalne, unificirane prilagodbe što nije u skladu sa spoznajama inkluzivne pedagogije i principima individualizacije i prilagodbe. • U kategoriji aktivnosti projekti nejasne su kategorije projekata „državne razine“. Uključuje li taj pojam financiranje od strane nekoga unutar RH, partnerstva unutar RH ili nešto treće?. • U kategoriji aktivnosti Unaprjeđenje rada škole nije korektno s istim brojem bodova bodovati cjelogodišnji rad na uređivanju mrežne stranice, školskog lista ili stranice na društvenim mrežama kao i sudjelovanje u organizaciji javnog događanja u školi. • U kategoriji Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja najveći broj bodova nosi sudjelovanje u eksperimentalnom programu. Sudjelovanje u takvom programu ne govori o individualnom angažmanu pojedinca već čitave ustanove i stoga ga ne bi trebalo na ovaj način vrednovati. Članak 9. Postojanje dva povjerenstva uvelike će usporiti i zakomplicirati postupak napredovanja u zvanje. U Članku 12. -nisu navedeni rokovi koje treba poštivati MZO. U članku 13. -nejasni su kriteriji izbora jedinog člana stručnog povjerenstva koji je stručnjak za područje napredovanja. Članak 14. Nejasno je tko će snositi troškove i kako će se organizirati uvid u stručno-pedagoški rad koji vrši stručno povjerenstvo. Članak 15. Obvezno očitovanje je bespotrebno. Potrebno je ostaviti mogućnost očitovanja u slučaju neslaganja s mišljenjem povjerenstva ali ne i učiniti ga obveznim ako se radnik s njim slaže. Članak 17. Nejasno je tko procjenjuje to jest što uključuje opravdana duža odsutnost s rada. Članak 18. U stavku dva trebalo bi stajati da radnik s više od 35 godina mirovinskog staža ima mogućnost zadržavanja stečenog zvanja a ne obvezu njegova zadržavanja. Članak 21.-23. Educiranje kolega i studenata i pružanje kolegijalne podrške na školskoj razini nema istu težinu. Je li moguće da mentor ispuni svoju obvezu samo time da 6 sati pruža podršku kolegama u školi? Članak 24. O nagrađivanju bi trebalo sačiniti zaseban pravilnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
100 Višnja Popović PRAVILNIK Treba jasnije definirati način dokazivanja tvrdnji za bodove tj. kako i na koji način se dokazuju određene tvrdnje/ bodovi i to za svaku. Ovako napisano je vrlo nejasno kako će kandidati dokazati da ispunjavaju određeni kriterij. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
101 Višnja Popović PRAVILNIK 1. Pravilnik ne definira kako se prelazi iz zvanja po starom Pravilniku u zvanja po novom Pravilniku? 2.Kako vidim Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija... - predstavlja kriterij članovima povjerenstva za ocjenu da li netko od kandidata ostvaruje mogućnost napredovanja, te to nazivate usvojenost ishoda? Nekako se ta riječ često koristi za sve i svašta pa se izgubila nit i razumijevanje iste 3.U pravilniku se navodi naprdovanje za učitelje,nastavnike, stručne suradnike,odgajatelje i ravnatelje....... a Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija govori samo o učiteljima...... Ako je Okvir osnova kriterija za napredovanje učitelja i nastavnika koji su kriteriji i što je potrebno za ravnatelje? Stručne suradnike? A što je sa napredovanjem i ostalih visoko obrazovanih djelatnika škole? Da li je moguće da u školama provodimo parcijalna napredovanja i tako pokazujemo da su neki važni i bitni a neki ne? Možemo se složiti da su učitelji i nastavnici osnova rada u Ministarstvu ali postoji mogućnost i suradnje sa drugim Ministarstvima koja mogu odrediti kriterije za napredovanje te tako pomoći u još kvalitetnijem školstvu i radu svih dionika 4. Ako je član povjerenstva za napredovanje učitelj/nastavnik u zvanju savjetnik za učitelje, tko je u povjerenstvu za ravnatelje, obzirom da do sada ravnatelji nisu mogli napredovati? 5. do sada su posao i odluka o napredovanju bili povjereni Agenciji za odgoj i obrazovanja i savjetnicima koji su stalno na terenu i poznaju rad kolega, škola, specifičnosti. Savjetnici koji savjetuju, pomažu, organiziraju edukacije i izlaze na teren u slučaju poteškoća. Sada se predviđa dolazak potpuno 3 nepoznate osobe koje prvi put vide tu školu, te učitelje, te učenike i trebalo bi da odrede u 2 sata sve? Put i dnevnice za 3 člana puno su veće od 1 člana. To je povećanje troškova?!? Koliko samo svi razumjeli mi ne možemo imati veće koeficijente i ne možemo imati veće plaće, ni dobiti nove škole, više novaca za škole zato što nema novca a predviđa se izdvajanje više novaca za nešto što je do sada jako dobro funkcioniralo? Ima li novaca ili nema novaca? Ne vidim niti jedan opravdani razlog za promjenu načina napredovanja, ni za povećanje troška 5. Obavezuje se svatko tko želi napredovati da obavezno ima bodove iz polja Rad na unapređenju sustava obrazovanja- što pruža vrlo malo prostora za uključivanje. Sudjelovanje u skupinama, istarživanjma su zatvorene grupe i ne mogu se ljudi uključivati kako se kome svidi, te to postaje vrlo nedostižno većini kolega koji žele napredovati. 6. 5 godina je premalo godina rada za napredoavnje. Napravili smo haos u akademskoj zajednici sa poplavom doktora nauka koji nemaju dana radnog staža, a to bi trebao biti dio procesa rada i istraživanja, treba raditi, probati, istraživati i postići novu vrijednost. Tako se sada nakon 5 godina dopušta napredovanje je prerano. U to vrijeme još ne znaju ni raditi u školi kako treba, tek prolaze prve probleme, tek se osnažuju i uče radeći na sebi i za sebe. Prvo napredovanje trebalo bi dopustiti nakon 10 godina staža. 7. Nije definirano koliko godina se računa u prikupljanje dokumentacije za prvo napredovanje, da li je to od početka rada ili samo xy godine? 8. Dobro riješenje je osobna prijava svakog kolege za napredovanje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
102 Višnja Matotek PRAVILNIK Poštovani, Pozdravljam Prijedlog pravilnika o napredovanju učitelja zbog uvođenja velikog broja aktivnosti koje se boduju. Npr. mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima je sad pozitivna novost. Međutim mislim da je premali naglasak na neposredni rad s učenicima u razredu. Zatim je tu pitanje prevelikog broja sati stručnog usavršavanja, je li to moguće ostvariti u toku godine (uključujući i državne skupove)? Spominje se i obavezno objavljivanje stručnih članaka u toku godine. Moje pitanje je tko će nam i gdje objavljivati toliki broj stručnih članaka, ako sad čekam godinu ili čak dvije da stručni časopis objavi neki moj članak. Piše u Pravilniku da će o našem napredovanju odlučivati povjerenstvo od 8 ljudi, a uloga ravnatelja i stručne službe škole , koji imaju uvid u naš rad, svedena je na minimum. Dakle može se zaključiti da će se gledati samo bodovi jer povjerenstvo ni neće poznavati osobu o kojoj će odlučivati. Također Članak 28. nije baš potpuno jasan. Dakle oni učitelji koji su postali mentori/savjetnici prije stupanja novog pravilnika na snagu, mogu završiti svoj mandat po starom Pravilniku (2) ali mogu i po novom (3). To znači da učitelj sam odlučuje na koji način će bodovati svoje aktivnosti? Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
103 Višnja Kovač Vezmarović PRAVILNIK Poštovani! Pozdravljam uvođenje novog Pravilnika jer smatram da je stari stvarno predugo u upotrebi i nema uključen velik broj aktivnosti koje nastavnici rade. Zanima me zašto nije uključeno bodovanje građanskog odgoja, odnosno osobe koordinatora za isti, jer to zahtjeva dosta dodatnog posla koji se nigdje ne prikazuje. Osim toga ne slažem se s time da se boduje svaki učenik koji ide na županijsko natjecanje na ovaj način. Mentoriranje učenika u znanju zahtjeva drukčiju pripremu i rad od mentoriranja sportske ekipe . S obzirom na objektivnost školskog natjecanja u znanju koje često provode sami mentori, bez vanjske kontrole, nisam sigurna koliko je ovo pravedan način bodovanja. Čini mi se da su bodovni pragovi za napredovanje previsoki- slažem se da ih je trebalo povisiti u odnosu na dosadašnje, ali ne toliko. Ima u našim školama izuzetnih nastavnika koji rade odlično, rade dosta izvannastavnih aktivnosti i uvode inovacije u samoj nastavi, ali će ovim pravilnikom teško skupiti ovolik broj bodova. Ili će nam se dogoditi da ćemo svaki dan imati u školi neku javnu priredbu za bismo svi mogli prikupiti dovoljno bodova! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
104 Višnja Jukić PRAVILNIK , Članak 5. Poštovani, navodi se da je potreban kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od 20/30 sati godišnje. Zanima me kako će profesor koji nema u prijašnjim godinama dovoljan broj sati moći dostići broj traženih sati. Osim toga na nekim potvrdana nije broj sati ni izražen. Do sada su se uzimale potvrde samo u organizaciji Agencije za odgoj, a profesori su se usavršavali primjerice i u NCVVO gdje je ta institucija izdavala potvrde, ali nije navodila broj sati usavršavanja. Nadalje, na prijašnjim seminarima, ako se i navodio broj sati, nosio je 2 sata, a sada je kvaliteta seminara ostala ista, a za isti tip seminara dobije se 6 bodova, samo se profesore zadržava da odsjede to vrijeme. Nije se podigla kvaliteta seminara, a broj bodova se povećao. Željela bih oprimjeriti. 8 konferencija na kojoj je bilo na desetke izlagača i koja je trajala tri dana nosi 16 bodova, a županijski seminar s pola sata plenarnog dijela i dvije iscrpljujuće radionice nosi 6 bodova, a kvaliteta radionica je prosječna ili čak ispodprosječna. Ispada da prijašnje potvrde neće biti dostatne da se zadovolji uvjet za napredovanje. Idemo dalje. U svojoj sam Školi održala predavanje na temu Čitanje s razumijevanjem prije četiri godine i nisam smatrala da je to tema koja zaslužuje županijsku razinu da bih došla na seminar i slušala o toj temi 6 sati i četiri godine kasnije kao otkriće stoljeća. Zašto sam išla na to predavanje? Pa zato da dobijem bodove jer sam izračunala da moram ići na sve moguće seminare ako želim zadovoljiti potreban uvjet. Pitanje glasi. Kako se nije predvidjelo to da profesori biraju teme koje smatraju da su njima korisne, nego ih se ovim uvjetom tjera da hodaju po svim mogućim seminarima kako bi prikupili bodove i zadovoljili taj prijeko potrebni uvjet za napredovanje. Tim uvjetom možda potičete neke profesore da idu na seminare, ali osviještene profesore koji čitaju i prate literaturu i potrebno im je da idu samo na predavanja za koja oni procijene da im trebaju, a kojima je preče raditi s učenicima i na tom polju postizati uspjehe, kažnjavate jer moraju sate i sate provoditi na seminarima kako bi ishodili potvrde. Osim toga što je s ljudima koji idu na porodiljni dopust i tu godinu nisu bili u situaciji ići na seminare? Potrebno je, dakle, prijašnje potvrde izjednačiti po broju sati sa sadašnjim, potrebno je na drugi način procijeniti "znanje" stečeno na seminaru. Naprosto mi se čini da se traži veliki broj sati kao uvjet. Možda je ovo što kanim navesti najači argument koji dovodi naše tipove seminara u pitanje. Koliko vrijede znanja postupci i metode odslušanih seminara prije pet godina? Danas ne mnogo! Gubi se značenje tih seminara prodorom novih znanja, stoga prikupljanje potvrda ima samo administrativnu vrijednost. Možda bi više trebalo razmišljati kako pratiti da se stečena znanja u praksi primjenjuju. Doduše, nisam sigurna da je to za sada u našem postojećem sustavu moguće ako se zna koliko su neke obrazovne sredine nespremne na promjene i koliko su neki progresivni ljudi doživljavali pritiske i imali neugodnost kada su uvodili promjene. Ipak, vjerujem da je važnije pratiti kako se iskustva prenose u praksu te mislim da je bolje odslušati menji broj seminara i da taj transfer prijenosa iskustva i znanja sa seminara u praksu bude vrijednosno popraćen. Zašto ne bi profesori dobili zadaću ukratko opisati kako su primijenili na svom satu znanje koje su stekli na nekom seminaru? Predalažem da se sad kada imamo priliku popraviti stari sustav i razmislimo kako ga još više unaprijediti. Uvjerena sam da ćete razmotriti moje prijedloge. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
105 Vini Ballarin PRAVILNIK Uglavnom se slažem s kolegama i svim napisanim . Moj prijedlog jest da nastavnik s 30 godina radnog staža u struci,a ne 35 ne treba obnavljati napredovanje do tada stečeno. Zar se do tada nije dokazao? Mislim da nije humano da se dokazuje nakon 30 godina i koliko godina života 60 ??Nadalje smatram da nisu dobro razrađene sve stavke napredovanja. Mentorstvo studentima ( po metodici ili ..)Što ako držimo ogledni sat na međunarodnoj razini. Koliko bodova taj sat nosi. ? Stalno se spominje digitalizacija. Tko može bodovati i ocijeniti vrijeme koje svakodnevno ulažem. Samo javno objavljeno i podijeljeno je mjerljivo a ono u razredu??A pravilnik o nagrađivanju ne želim komentirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
106 Viktorija Tomšić PRAVILNIK Smatram da novi Pravilnik treba razdvojiti i ustanoviti posebne kriterije za napredovanje stručnih suradnika od onih učitelja i nastavnika zbog razlike u obavljanju odgojno-obrazovnog rada te zadaćama koje obavljaju u školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
107 Viktorija Tomšić PRAVILNIK , Članak 11. U čl. 11 i 12. ne navodi se rok u kojem je Ministarstvo dužno obaviti poslove utvrđivanja pravovaljanosti zahtjeva za napredovanje. Ne navodi se obrađuju li se zahtjevi po zaprimanju ili tek nakon isteka datuma do kojeg se zaprimaju zahtjevi za napredovanje (1. ožujka tekuće šk. godine.). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
108 Viktorija Tomšić PRAVILNIK , Članak 5. Smatram da se u članku 5., a posljedično i u člancima 6. i 7., diskriminiraju po pitanju uvjeta trajanja mirovinskog staža odgojno-obrazovni radnici koji rade u nepunoj satnici ili u polovici radnog vremena. Njima će trebati više godina kako bi stekli traženi uvjet od 5, odnosno 10 i 15 godina, mirovinskog staža od odgojno-obrazovnih djelatnika koji rade u punoj satnici. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
109 Vijeće talijanske autohtone nacionalne manjine Istarske županije - Consiglio della minoranza nazionale italiana autoctona della Regione Istriana PRAVILNIK , Članak 24. (4) Kod prijedloga za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika koji se odnosi na odgojno-obrazovnog radnika koji je zaposlen u školama na jeziku i pismu nacionalnih manjina, članovi Povjerenstva za nagrađivanje biti će izabrani i iz redova nacionalne manjine kojoj pripada kandidat za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
110 Vijeće talijanske autohtone nacionalne manjine Istarske županije - Consiglio della minoranza nazionale italiana autoctona della Regione Istriana PRAVILNIK , Članak 13. (2.1.) Kod postupka za napredovanje u zvanje koji se pokreće na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika koji je zaposlen u školama na jeziku i pismu nacionalnih manjina, predsjednik Povjerenstva za napredovanje imenuje dva člana stručnog povjerenstva s Popisa koji se formira na temelju otvorenog javnog poziva koji je objavljen na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje, a koji će biti iz redova nacionalne manjine kojoj pripada kandidat za napredovanje. (3.1.) Kod postupka za napredovanje u zvanje koji se pokreće na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika koji je zaposlen u školama na jeziku i pismu nacionalnih manjina, uz člana stručnog povjerenstva koji je stručan za područje odnosno predmet za koji se napredovanje ostvaruje, na prijedlog agencije nadležne za obrazovanje predsjednik Povjerenstva za napredovanje imenovati će također savjetnik/viši savjetnik nadležan za dotičnu nacionalnu manjinu kao dodatnog člana povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
111 Vijeće talijanske autohtone nacionalne manjine Istarske županije - Consiglio della minoranza nazionale italiana autoctona della Regione Istriana PRAVILNIK , Članak 9. (6) Kod postupka za napredovanje u zvanje koji se pokreće na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika koji je zaposlen u školama na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Ministar nadležan za obrazovanje na temelju javnog poziva će imenovati članove Povjerenstva za napredovanje koji će biti iz redova nacionalne manjine kojoj pripada kandidat za napredovanje, kako bi mogli pratiti izvođenje nastave i analizirati određenu dokumentaciju koja je u izvorniku napisana na jeziku i pismu nacionalne manjine. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
112 Vesna Petrušić PRAVILNIK , Članak 8. U kategoriji PREDAVANJA I/ILI RADIONICE dodati predavanje ili radionicu na gradskoj / općinskoj razini (npr. uvriježena predavanja roditeljima prvoškolaca u dječjem vrtiću). Mentorstvo studentima potrebno je bodovati po studentu, a ne po godini, obzirom na veći broj studenata (na različitim godinama studija, s različitim trajanjem stručne prakse i sa različitim zahtjevima i obavezama mentora). Što je s bodovanjem mentorstva pripravniku do stručnog ispita koji je odradio dio stažiranja (zbog preseljenja pripravnika u drugi grad, na porodiljni dopust i sl.)? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
113 Verica Lukačević PRAVILNIK , Članak 16. Članak 17. Ne može stajati odredba da je odgojno- obrazovni radnik dužan u roku od 10 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 2. Ovog članka jer se moraju uzeti u obzir i izvanredne okolnosti kada radnik to neće moći napraviti, kao što je npr. nagla i/ili nepredviđena narušenost zdravlja radi koje nije u mogućnosti dostaviti takav zahtjev u navedenom roku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
114 Verica Lukačević PRAVILNIK , Članak 8. Učitelji razredne nastave nemaju prilike sudjelovati na natjecanjima iznad županijske razine jer su ukinuta. Mentorstvo studentima treba bodovati po studentu, a ne po godini. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
115 Verica Lukačević PRAVILNIK , Članak 7. Na koji će se način provjeriti usvojenost minimalno pet ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama? Smatram da najviše bodova treba donijeti svakodnevni odgojno - obrazovni rad s učenicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
116 Verica Lukačević PRAVILNIK , Članak 5. Na koji će se način provjeriti usvojenost minimalno pet ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama? Predlažem da se smanji broj bodova potrebnih za napredovanje sa predloženih 30 na 20 bodova iz različitih kategorija. Brisati obvezna kategorija „ Unapređivanje rada škole“. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
117 Verica Lukačević PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem: 1. Mentor 2. Savjetnik 3. Viši savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
118 Vera Šušić PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem da se u članku 8. u kategoriji Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima, ispod stavke Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) (1 bod), doda stavka "Mentorstvo studentima koji tijekom prakse u školi trebaju napraviti istraživanje ili radionicu (po studentu)" (2 boda). Obrazloženje: studenti psihologije u okviru kolegija Edukacijska psihologija tijekom prakse u školi imaju zadatak napraviti akcijsko istraživanje ili radionicu pod mentorstvom školskog psihologa. Nije svejedno hoće li na praksi biti 2 studenta ili 5 studenata koje treba mentorirati. Tijekom uvida za napredovanje, mentor može povjerenstvu kao dokaz pokazati radove studenata. Ukoliko studenti ne trebaju napraviti nikakav rad već samo hospitiraju i promatraju rad mentora, onda može biti 1 bod po godini. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
119 Vera Ćuže-Abramović PRAVILNIK Članak 8. Rad u stručnim vijećima: Voditeljica sam Županijskog aktiva pa me zanima zašto se očekuje održati minimalno 3 sastanka stručnog vijeća kada voditelji dobivaju 1000 kn godišnje? Mislim da bi objektivno bilo tražiti 1 sastanak godišnje ili povećati uplaćenu svotu.Od navedenih 1000 kn od voditelja se očekuje platiti predavače (ako ih nećemo podcjenjivati pa očekivati da rade besplatno), počastiti barem s kavom i kojim pecivom, otići na stručni skup koji organizira Agencija. Članak 16(4): Piše da se prava i obveze stječu od dana donošenja odluke. Znači li to da ne moramo čekati svečanu promociju koja je obično vezana uz Dan učitelja kao što je praksa do sada? Događalo se više mjesečno čekanje do sada. Voljela bih znati ako se od nas očekuje toliko više bodova za napredovanje hoće li to biti i u materijalnom smislu nama isplativo pa ćemo doista biti jako motivirani za napredovanje? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
120 Venelin Mehić PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8. Kategorija ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA .......MENTORSTVO STUDENTIMA... Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) 1 BOD Mislim da je 1 bod premalo, obzirom na na čitav niz obveza i odgovornost prema budućim učiteljima, s kojima su mentori tim studentima suočeni. (do sada su bila 3 boda) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
121 Vedrana Ždero PRAVILNIK Poštovane/i, iako predloženi Pravilnik predstavlja napredak u odnosu na postojeći i ovdje je vidljivo da je prvenstveno prilagođen učiteljima i nastavnicima (koji čine većinu odgojno-obrazovnih radnika) te da se stručni suradnici kao i ravnatelji mogu naći u neravnopravnom položaju. Na primjer, to se može vidjeti u članku 8. Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada gdje se nalazi niz aktivnosti u kojima mogu sudjelovati samo učitelji i nastavnici, a slično bi se moglo reći i za ishode učenja koji trebaju biti usvojeni (iz Okvira nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama). Što je s nacionalnim standardima kvalifikacija za druga zanimanja u školama (pedagozi, psiholozi, logopedi is sl.) te ravnatelje, a pored toga postojeći Okvir za učitelje je na razini preporuke? Također, općenito se uočava da iako se koristi izraz odgojno-obrazovni radnik, kada se govori o sadržajima, u pravilu se navode samo obrazovni, a odgojni se ne spominju. U 2. st. čl. 5., 6. i 7. navodi se usvojenost ishoda učenja, ali prijedlogom Pravilnika nije predviđeno kako će se procjenjivati usvojenost tih ishoda. Također, postavlja se pitanje znači li to da pri napredovanju odgojno-obrazovni radnici moraju svaki put iznova dokazivati usvojenost ishoda za koje im je njihov fakultet izdao diplomu po završetku studija i njome potvrdio usvojenost? U tom slučaju, zašto bi temeljna znanja i vještine trebalo provjeravati samo radnicima koji žele napredovati, a ne svima? Na isti način, može se postaviti pitanje zašto i nakon položenog stručnog ispita, pa i provedenog uvida u stručno-pedagoški rad u smislu praćenja rada tijekom dva sata praktičnog rada kod prvog napredovanja, odgojno-obrazovni radnici trebaju uvijek iznova (ako žele napredovati) dokazivati svoje temeljne kvalifikacije? Vezano uz čl. 21., 22. i 23. u Obvezama odgojno-obrazovnih radnika vezanim uz napredovanje postavlja se pitanje zbog čega se uz postojeće Kriterije vrednovanja postavljaju i ovi kriteriji. Nadalje, u čl. 21. se navodi i – prihvatiti mentorstvo ukoliko isto od njega bude zatraženo. Tko može sve zatražiti to od odgojno-obrazovnog radnika i može li se tražiti da tu odluku donese umjesto ravnatelja škole? Nastavno na ove članke, u čl. 28. st. 4. navodi se da su odgojno-obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje mentora ili savjetnik prema ranije važećim propisima dužni do isteka roka (u slučaju usvajanja ovog prijedloga) izvršavati obveze iz budućeg pravilnika. Predlaže se brisanje ovog uvjeta budući da postoje kolege koje se možda neće odlučiti na obnavljanje napredovanja prema budućem pravilniku te im treba omogući da do isteka roka izvršavaju samo obveze koje ev. proizlaze iz ranije važećih propisa prema kojima su napredovali do tada. Pitanje za čl. 28. st. 5. glasi kakav postupak trebaju pokrenuti odgojno-obrazovni radnici (koji su napredovali u to zvanje najmanje 4 puta) ako žele zadržati zvanje savjetnika trajno. U čl. 8.: - dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja – tko i kako procjenjuje (odlučuje) što je inovativno? - ONLINE EDUKACIJE – zašto isključivo online??? Znači li to da u potpunosti obezvrjeđujemo druge oblike edukacije? - Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja – Gdje trebaju biti objavljeni (u kojem obliku) ili je svejedno? - Bodovi za pisanje i pripremu projekata su neproporcionalno niski u odnosu na zahtjevnost ove aktivnosti, a po broju bodova izjednačeni su vođenje ili koordiniranje sa sudjelovanjem u projektu što ne smatram izjednačenim aktivnostima u smislu složenosti i opsegu poslova koje obuhvaćaju ove dvije aktivnosti - Također, bod za sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja je neproporcionalno niska procjena, kao i 2 boda za pripremu i provođenje istog, uz objavu rada - Nejasno je što se misli pod sudjelovanjem u samovrednovanju škole, znači li to da je dovoljno ispuniti upitnik za samovrednovanje da bi se „zaslužio“ 1 bod? U čl. 8. predlaže se bodovanje i za: - vođenje učeničke zadruge - vođenje ili koordiniranje Školskim preventivnim programom - koordinatora postupanja u školi u slučaju vršnjačkog nasilja - koordinatora škole za pomoćnike u nastavi - sudjelovanje i vođenje u Stručnom povjerenstvu škole, kao i ureda državne uprave za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika (iznimno zahtjevne aktivnosti!) - uređivanje podstranica na školskoj mrežnoj stranici, kao i bodovanje za uređivanje mrežne stranice županijskog stručnog vijeća i sl. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
122 Vanja Paleka PRAVILNIK , Članak 8. Komentar na članak 8. - vrednovanje stručno-pedagoškog rada Uz povjerenstvo za organizaciju i provedbu županijskih natjecanja postoji i Prosudbeno povjerenstvo koje ne sudjeluje u organizaciji nego samo u ispravljanju testova, dežurstvu s učenicima za vrijeme natjecanja, žalbenom postupku i sastavljanju ljestvica poretka. Mislim da je povjerenstvo za organizaciju i provedbu natjecanja zaslužuje veći broj bodova (u prijedlogu ne vidim razliku) s obzirom na obim posla (pregledavanje testova sa Školskih natjecanja, komunikacija sa školama, Državnim povjerenstvom, Županijskim uredom, obrada podataka sa Školskih natjecanja, organizacija prostora, sastavljanje hodograma, itd.). Mislim da bi povjerenstvu za organizaciju i provedbu natjecanja trebalo dodijeliti 3 boda. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija je s 3 boda (sadašnji Pravilnik) prijedlogom smanjeno na 1 bod. Studenti su u školi u kojoj radim prisutni tijekom oba obrazovna razdoblja (ukupno 30 sati samo nastave). Uz to je obveza mentora upoznati ih s pedagoškom dokumentacijom, izradom planova i programa za nastavni predmet, pomoći im u izradi priprava za sate koje održavaju (mikro poučavanje, supoučavanje, samostalno poučavanje), napraviti analizu nakon svakog odslušanog i održanog sata. Mislim da je s obzirom na odgovornost prema studentima, sveučilištima, školi i učenicima predviđeni 1 bod premalo za uloženo vrijeme i trud mentora (u usporedbi s npr. organizacijom školskog natjecanja koje zahtijeva puno manje vremena i rada). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
123 Vanja Novosel PRAVILNIK , Članak 5. Broj bodova za najnižu razinu- mentor trebalo bi smanjiti na 20, savjetnik na 40 i izvrstan savjetnik na 60. Posao nastavnika je poučavanje uz ovoliki broj bodova koje je potrebno skupiti nastavnici se pretvaraju u skupljače bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
124 Vanja Novosel PRAVILNIK , Članak 5. Ishode učenja potrebno je definirati ovim pravilnikom kao i način provjere usvojenosti tih ishoda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
125 Vanja Novosel PRAVILNIK , Članak 2. Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama nije krovni dokument za razvoj učiteljske profesije već preporuka. Zakonski donešen pravilnik ne može se pozivati na preporuku, unutar samog pravilnika potrebno je navesti skupove ishoda učenja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
126 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 24. O nagrađivanju bi trebalo sačiniti zaseban pravilnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
127 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 23. Članak 21.-23. Educiranje kolega i studenata i pružanje kolegijalne podrške na školskoj razini nema istu težinu. je li moguće da mentor ispuni svoju obvezu samo time da 6 sati pruža podršku kolegama u školi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
128 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 22. Članak 21.-23. Educiranje kolega i studenata i pružanje kolegijalne podrške na školskoj razini nema istu težinu. je li moguće da mentor ispuni svoju obvezu samo time da 6 sati pruža podršku kolegama u školi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
129 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21.-23. Educiranje kolega i studenata i pružanje kolegijalne podrške na školskoj razini nema istu težinu. je li moguće da mentor ispuni svoju obvezu samo time da 6 sati pruža podršku kolegama u školi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
130 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 18. U stavku dva trebalo bi stajati da radnik s više od 35 godina mirovinskog staža ima mogućnost zadržavanja stečenog zvanja a ne obvezu njegova zadržavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
131 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 17. Nejasno je tko procjenjuje to jest što uključuje opravdana duža odsutnost s rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
132 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 15. Obvezno očitovanje je bespotrebno. Potrebno je ostaviti mogućnost očitovanja u slučaju neslaganja s mišljenjem povjerenstva ali ne i učiniti ga obveznim ako se radnik s njim slaže. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
133 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 14. Nejasno je tko će snositi troškove i kako će se organizirati uvid u stručno-pedagoški rad koji vrši stručno povjerenstvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
134 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 13. U članku 13. nejasni su kriteriji izbora jedinog člana stručnog povjerenstva koji je stručnjak za područje napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
135 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 12. U Članku 12. nisu navedeni rokovi koje treba poštivati MZO. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
136 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 9. Postojanje dva povjerenstva uvelike će usporiti i zakomplicirati postupak napredovanja u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
137 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 8. Kategorija aktivnosti Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima – U ovoj kategoriji učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori vrlo teško mogu realizirati bodove zbog nepostojanja natjecanja i smotri za učenike s većim teškoćama u razvoju. za ovu kategoriju učenika postoje samo sportska natjecanja te Državna smotra namijenjena srednjoškolcima. Stoga se učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori ovakvom raspodjelom bodova dovode u nepovoljan položaj. Kategorija aktivnosti Predavanja i/ili radionice – Postavlja se pitanje kako će se dokazivati pozitivna evaluacija od strane sudionika. Ukoliko se ne predvide standardizirani obrasci za evaluaciju upitna je i njezina objektivnost. U istoj kategoriji moguće je čak 4 boda ostvariti kroz Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja a da uopće nije definirano što to dijeljenje podrazumijeva, pod kojim uvjetima, na kojim razinama i kako se isto dokazuje. Kategorija aktivnosti Online edukacije. U ovoj kategoriji premala je razlika među bodovima za sudjelovanje u online edukaciji i njezino vođenje. Također, postavlja se pitanje čemu odvajanje vođenja online edukacija od onih iz kategorije predavanja i/ili radionica kada se u gornjoj kategoriji navode iste održane uživo ili online). Kategorija aktivnosti rad u stručnim vijećima, udrugama i slično – u ovoj kategoriji premala je razlika u bodovima između vođenja stručnog vijeća na razini škole i županijskog stručnog vijeća što je ipak znatno zahtjevniji zadatak. Također, za rad u strukovnim udrugama i njihovo vođenje predviđen je isti broj bodova, što nije realno. Bodovanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada izvan školske ustanove, bez obzira radilo se o kategoriji učenika s posebnim potrebama ili ne, znači bodovanje nečijeg honorarnog rada/posla i kao takvo je besmisleno. Upitno je je li takav rad stručno-pedagoški. Kategorija aktivnosti Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji – Kod objavljivanja članaka trebali bi se bodovati ne samo stručni nego i znanstveni članci. Nejasno je zbog čega se zasebno boduje rad u stručnim povjerenstvima radi procjene usklađenosti udžbenika. U dijelu koji govori o objavljivanju oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja i aktivnosti za učenike s teškoćama – nije jasno gdje se objavljuju navedene prilagodbe. Također, bodovanjem ove aktivnosti potiče se stav da postoje univerzalne, unificirane prilagodbe što nije u skladu sa spoznajama inkluzivne pedagogije i principima individualizacije i prilagodbe. U kategoriji aktivnosti projekti nejasne su kategorije projekata „državne razine“. Uključuje li taj pojam financiranje od strane nekoga unutar RH, partnerstva unutar RH ili nešto treće? Bespredmetno je bodovanje samog sudjelovanja u projektima, posebno na školskoj razini. U kategoriji aktivnosti Unaprjeđenje rada škole nije korektno s istim brojem bodova bodovati cjelogodišnji rad na uređivanju mrežne stranice, školskog lista ili stranice na društvenim mrežama kao i sudjelovanje u organizaciji javnog događanja u školi. U kategoriji Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja najveći broj bodova nosi sudjelovanje u eksperimentalnom programu. Sudjelovanje u takvom programu ne govori o individualnom angažmanu pojedinca već čitave ustanove i stoga ga ne bi trebalo na ovaj način vrednovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
138 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 4. Treći stupanj napredovanja u zvanje nosi naziv izvrsnog savjetnika. Izraz „izvrsni savjetnik“ nezgrapan je i neobičan te bi bilo uputno zamijeniti ga nekim drugim terminom poput savjetnika 2. razine (gdje bi savjetnik 1. razine bio preporučeni izraz za dosadašnjeg savjetnika). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
139 Vanja Jurilj PRAVILNIK , Članak 3. Poštovani, smatramo da je za kvalitetu obrazovnoga sustava najvažnije kvalitetno obavljanje redovitih poslova, i to od strane što većega broja dionika toga procesa. Samo na taj način obrazovni sustav može dati svoj najviši doprinos napretku društva, a djelatnici toga sustava mogu osjećati potreban profesionalni dignitet. Kao profesionalna zajednica stručnih suradnika knjižničara želimo ukazati na činjenicu da ni aktualni Prijedlog pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima ne uzima u obzir specifičnosti pojedinih zanimanja u odgojno-obrazovnim ustanovama čijim se napredovanjem bavi. Stoga predlažemo da se uvjeti napredovanja razrade zasebno za stručne suradnike kako bi imali jednake uvjete za napredovanje. Vanja Jurilj Predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
140 Valerija Begić PRAVILNIK , Članak 8. 1. Broj bodova za mentorstvo studentima je neprihvatljivo malen iz više razloga, osobito ako se usporedi s mentorstvom pripravniku (gdje se bodovi dodjeljuju po pripravniku, a kod studenata po godini). Željela bih naglasiti da nikako nije isto imati jednog, dva ili više studenata jer sa svakim od njih treba raditi individualno i svakome od njih detaljno analizirati pripremu za svaki sat koji treba održati, a po završetku također i održani sat. Primjerice, studenti smjera biologije imaju sljedeće obveze: sudjelovati na 4 ogledna sata mentora, održati 9 sati nastave (od kojih je jedan sat ispitni sat), osmisliti i s učenicima održati terensku nastavu, radionicu i projekt, surađivati i sudjelovati s mentorom na satu razredne zajednice, roditeljskom sastanku, ŽSV-u te upoznati pedagošku dokumentaciju. Tako metodička praksa biologije traje najmanje 4 - 5 mjeseci te zasigurno vrijedi više od 1 boda (osobito uzme li se u obzir da je navedeno financijski jako potplaćeno). 2. Broj suautora na radovima ne bi trebao biti ograničen, kao što nije ograničen niti kod otvorenih obrazovnih sadržaja. Ako se želi naglasiti razlika, moguće je dodjeljivati različiti broj bodova ovisno o broju suautora. 3. U prijedlogu bodovanja nedostaju znanstveni radovi (koji u najvećem broju slučajeva imaju upravo više suatora jer su rezultat timskoga rada). 4. Ako učitelj sudjeluje na većem broju online edukacija u vremenu kraćem od 5 sati, može li se više takvih edukacija zbrojiti kako bi učitelj za ukupno 5 sati edukacije dobio 1 bod? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
141 Valerija Begić PRAVILNIK , Članak 5. Kako će se utvrditi broj sati za dosadašnju edukaciju, s obzirom da na velikom broju potvrda ne piše koliko je sati trajala edukacija? Kako će osoba koja je na duljem bolovanju ostvariti godišnji fond sati edukacije te može li ona sate "nadoknaditi" tijekom drugih godina radnog staža, na način da ukupni fond bude 100 sati u pet godina (ako primjerice napreduje u zvanje mentor)? Bodovi iz kategorije „Unaprjeđivanje rada škole“ ne bi trebali biti obveza za napredovanje (u bilo koje zvanje) s obzirom da učitelji i nastavnici ne mogu u svakoj školi utjecati na aktivnosti predviđene za bodovanje u okviru ove kategorije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
142 Valentina Pajdaković PRAVILNIK , Članak 13. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju kada je potrebno razmotriti napredovanja odgojno-obrazovnog radnika iz dva ili više nastavnih predmeta, stručno povjerenstvo može imati pet članova. Za učitelja koji predaje dva ili više predmeta razmatra li se obavezno njegov cjelokupni doprinos u svim područjima ili učitelj sam bira želi li prijaviti napredovanje iz jednog/dva ili više predmeta ? Smatram da bi ovo trebalo jasno istaknuti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
143 Valentina Pajdaković PRAVILNIK , Članak 21. Najmanje 6 sati godišnje educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online). Nije dovoljno precizirano na koji način učitelj dokazuje da je pružao kolegijalnu podršku na školskoj ili ostalim razinama i u kojoj količini i što to zapravo znači ? Sudjelovati u najmanje jednom projektu na školskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini godišnji – smatram da nije korektno niti moralno učitelje obavezivati sudjelovanjem u projektima pogotovo iz razloga što prema već navedenome učitelj ne mora imati bodove iz svih kategorija, niti je sudjelovanje u projektima njegov primarni posao. Glavni posao učitelja mentora bi trebao biti unaprjeđivanje kvalitete nastave i uvođenje pripravnika u učiteljski posao. Uvjetovanje učitelja za sudjelovanjem u projektima posljedično bi dovelo do pada kvalitete same nastave koja po ovome na neki način (zbog očite namjere skupljanja bodova ) pada u drugi plan ( treba uzeti u obzir i često izbivanje učitelja mentora s nastave zbog potreba realizacije raznih projektnih aktivnosti u koje je uključen). Iz perspektive roditelja mogu se čuti komentari da su roditelji često nezadovoljni radom učitelja koji je angažiran raznim projektima izvan nastave upravo iz razloga što je često odsutan i/ili malo vremena posvećuje učenicima, provjerama učeničkih radova, domaćih zadaća i dr. . Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
144 Valentina Pajdaković PRAVILNIK , Članak 8. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja- navedeni stavak je nedorečen, potrebno ga je preciznije definirati kako bi bio primjenjiv u praksi Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora)- nije jasno određeno kako se vrednuje isto predavanje održano na više različitih stručnih skupova. Nije isto pripremiti i održati 2 različita predavanja odnosno 2 predavanja s istom temom. Što ako je neko predavanje pripremljeno i održano uz financijsku naknadu, a što ako predavanje nije praćeno financijskom naknadom ? Vrednuje li se i jedno i drugo. Smatram da je ovo jako važno precizno navesti da bi se izbjegli nesporazumi. Također treba jasno naglasiti vrednuje li se na isti način predavanje koje je učitelj održao na stručnom skupu koji je vezan uz njegovu struku ili na stručnom skupu neke druge struke Sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciju i/ili provedbu natjecanja na školskoj, županijskoj i državnoj razini– smatram da bi trebalo drugačije bodovati rad Predsjednika povjerenstva ( Odgovorne osobe ) i članova povjerenstva jer Odgovorna osoba novi ipak puno veći teret organizacije i provedbe samog natjecanja počevši od školske razine. Vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održana sastanka stručnog vijeća te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje – Smatram da ovaj stavak treba drugačije formulirati. Navedeno se može ovako tumačiti: „Minimalno jedno predavanje“ znači u praksi sljedeće: Ako je voditelj održao 3 sastanka godišnje i 1 predavanje dobiva 2 boda, a ako je održao 5 sastanaka godišnje i 5 predavanja također dobiva 2 boda. Smatram da to nije u redu. Doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini)- nije jasno na koji način se ova aktivnost može vjerodostojno dokazati. Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (obrazovni sadržaj za od 10 do 20 nastavnih sati; po broju objavljenih sadržaja)- smatram da je potrebno detaljnije precizirati kriterije za vrednovanje digitalnih obrazovnih sadržaja Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj ili županijskoj razini (po godini) – nije jasno misli li se ovdje na izvannastavne aktivnosti koje učitelj ima u redovnom tjednom zaduženju ili ove poslove obavlja volonterski. Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događanja u školi (po događanju)- smatram da bi trebalo preciznije napisati što se smatram pod javnim događanjem da bi se izbjegli nesporazumi prilikom vrednovanja rada. Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji)- smatram da bi trebalo preciznije formulirati, npr. nije isto ima li netko ove aktivnosti u redovnom tjednom zaduženju ili ove poslove obavlja volonterski. ¸ Postoje brojne aktivnosti koje se tijekom školske godine provode s učenicima na razini škole, a osmišljavaju ih , pripremaju, organiziraju i provode samo pojedini učitelji i u to ulažu ogroman trud, a nisu vrednovani - Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta, Obilježavanje Tjedna programiranja, Obilježavanje Sata kodiranja, pisanje članaka za mrežne stranice itd. . Navedeni učitelji ovim aktivnostima uvelike unaprjeđuju rad škole i taj rad treba vrednovati. Brojne druge odgovorne uloge u školi kao što su Predsjednik povjerenstva za provedbu elektroničkih upisa u srednju školu, Administrator resursa i slični poslovi - ove poslove koji iziskuju dodatni rad godinama obavljaju uvijek jedni te isti učitelji a njihov rad ni na koji način nije vrednovan niti je vidljiv u tjednom zaduženju (odnosno ne mogu zaključiti iz navedenih stavaka vrednuje li se navedeno na neki način). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
145 Valentina Pajdaković PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem: 1. učitelj/nastavnik u zvanju mentora 2. učitelj/nastavnik u zvanju savjetnika 3. učitelj/nastavnik u zvanju višeg savjetnika Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
146 Valentina Martan PRAVILNIK Bodovati rad stručnih suradnika / učitelja u Školskim Povjerenstvima, a posebno u Povjerenstvima Ureda za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika i primjerenog oblika obrazovanja. Bodovati sudjelovanje u obavljanju poslova po Javnim pozivima NCVVO-a. Bodovati obavljanje poslova koordinatora pomoćnicima u nastavi/stručnim komunikacijskim posrednicima (novi Pravilnik). Povećati broj bodova za mentorstvo studentima. Zašto samo mentoriranje studenata učiteljskih i nastavničkih studija? Uzeti u obzir i mentoriranje studenata, budućih stručnih suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila, pedagoga, psihologa, knjižničara... Bodovati objavljivanje znanstvenih radova, a ne samo stručnih članaka. Uvesti dodatne kriterije za bodovanje prema kojima bi se mogao bolje valorizirati rad stručnih suradnika svih profila s obzirom na specifičnosti poslova pojedinih struka, kao i doprinosa koje imaju u unapređivanju sustava odgoja i obrazovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
147 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 19. Zahtjev obnavljanja napredovanja za niže zvanje znači zahtjev za nazadovanje. Ni u kojem slučaju nitko ne bi trebao predavati dokumentaciju za nazadovanje. Stečena bi zvanja trebala biti trajna jer su zvanja stečena radom, a taj rad donosi trajne vrijednosti. Eventualno bi bilo prihvatljivo da savjetnik koji nema dovoljno bodova za obnovu savjetništva automatski dobiva opet zvanje mentora a bez uvida i bodova. Osobito bez uvida jer ako je sve propisano ovim pravilnikom uspio postići, što bi se uvidom dokazalo? Da više ne zna izvesti dva sata? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
148 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 18. Smatram da nakon stečenog drugog stupnja, ma kako se taj stupanj zvao, zvanje treba postati trajno. Ako je učitelj uložio znanje i rad, a to je zasigurno učinio ako je stekao bodove za drugi stupanj, učinci njegova rada trajna su vriednost koju je dao društvu, koji se očituju u stručnim radovima, nastavnim materijalima, napretku učitelja kojima je bio mentor, predavač, a najvažnije u životima njegovih sadašnjih ali i bivših učenika, stoga i njegovo zvanje treba ostati trajno. Osobito je poražavajuća i destimulativna odredba nazadovanja za učitelje koji su cijeli radni vijek posvetili predanom radu, a nemaju dovoljan broj bodova za održavanje stečenog zvanja drugog stupnja, možda ni zvanja mentora. Učitelji koji su 25 ili 30 godina radnog staža posvetili ostvarivanju iznimnih rezultata, trebali bi uživati plodove tog rada. Ovako kako je predloženo, mnogi će se mentori, savjetnici i izvrsni savjetnici s 25 ili 30 godina radnog staža izjednačiti s početnicima s tek položenim stručnim ispitom. Također smatram da mladim učiteljima treba dati priliku za napredovanje u zvanje mentora i prije napunjenih 6 godina staža. Na taj bi se način pridonijelo ostanku kvalitetnih učitelja u školama i dr. odgojno-obrazovnim ustanovama i Hrvatskoj. Nažalost, oodlazak mladih iz RH naša je stvarnost. Pokušajte ih stimulativnim mjerama zadržati pravilnikom koji bi im omogućio brže napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
149 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 8. U ovom članku trebalo bi dodati mogućnosti napredovanja za učitelje koji rade u školama u bolnici jer po ovom načinu bodovanja oni nikad neće moći skupiti bodove za napredovanje: u školi bolnici nema natjecanja, smotri, povjerenstava, djelatnici nisu mentori studentima ni pripravnicima, rjeđe su u prilici održavati predavanja, rjeđe pripremaju događanja ili to čini jedna osoba, rjeđe su u prilici sudjelovati u projektima, ne uređuju mrežnu stranicu, rijetko uređuju školski list. O tome koje su specifičnosti rada u školama u bolnici treba konzulirati osobe koje ondje rade. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
150 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 28. Dosad su bila dva zvanja, ubuduće će biti tri. Hoće li oni koji su stekli zvanje savjetnika po dosadašnjem pravilniku biti po novom savjetnici ili izvrsni savjetnici? Ako svi budu savjetnici, znači li to da među sadašnjm savjetnicima u Hrvatskoj uopće nema izvrsnih savjetnika? Predlažem da se zbroje svi dosad stečeni bodovi, od početka stjecanja zvanja mentora do posljednje stečenih bodova te da određen broj učitelja s najviše bodova dobije zvanje izvrsnog savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
151 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 23. Prijedlog: - prihvatiti edukaciju kolega i studenata najmanje 10 sati godišnje, ako je pozvan da je izvede te pružati kolegiijalnu podršku Neće biti moguće ostvariti 10 sati obaveznih predavanja godišnje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
152 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 22. Prijedlog: - prihvatiti edukaciju kolega i studenata najmanje 8 sati godišnje, ako je pozvan da je izvede te pružati kolegiijalnu podršku Neće biti moguće ostvariti 8 sati predavanja godišnje. U školi sa 40 zaposlenika, gdje je 10 mentora, 3 savjetnika i još 7 onih koji nastoje skupiti bodove za napredovanje, to bi bilo oko 120 sati predavanja (6 sati x 20 osoba) ili oko 100 sati te 20 sati izvan škole. To nije moguće organizirati iz više razloga: radno vrijeme učitelja koji bi slušali predavanja ili sudjelovali na radionicama povećalo bi se za 100-120 sati godišnje, što je oko 10 % radnog vremena, kad bi se u školama izvelo samo 10-20 sati predavanja, nije jasno tko bi i pokojim kriterijima odlučivao tko će dobiti priliku izvesti predavanje. Molim da izračunate koliko je trenutačno mentora i savjetnika u RH te koliko bi to bilo predavanja godišnje. i uvidjet ćete da to nije izvedivo. Pravilnikom se ne bi smjelo dovesti učitelje u situaciju da jedni drugima otimaju priliku za izvođenje predavanja, pri čemu bi napredovali oni koji su spremni prigrabiti priliku na štetu drugih. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
153 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 21. Prijedlog: - prihvatiti edukaciju kolega i studenata najmanje 6 sati godišnje, ako je pozvan da je izvede te pružati kolegiijalnu podršku Neće biti moguće ostvariti 6 sati predavanja godišnje. U školi sa 40 zaposlenika, gdje je 10 mentora, 3 savjetnika i još 7 onih koji nastoje skupiti bodove za napredovanje, to bi bilo oko 120 sati predavanja (6 sati x 20 osoba) ili oko 100 sati te 20 sati izvan škole. To nije moguće organizirati iz više razloga: radno vrijeme učitelja koji bi slušali predavanja ili sudjelovali na radionicama povećalo bi se za 100-120 sati godišnje, što je oko 10 % radnog vremena, kad bi se u školama izvelo samo 10-20 sati predavanja, nije jasno tko bi i pokojim kriterijima odlučivao tko će dobiti priliku izvesti predavanje. Molim da izračunate koliko je trenutačno mentora i savjetnika u RH te koliko bi to bilo predavanja godišnje. i uvidjet ćete da to nije izvedivo. Pravilnikom se ne bi smjelo dovesti učitelje u situaciju da jedni drugima otimaju priliku za izvođenje predavanja, pri čemu bi napredovali oni koji su spremni prigrabiti priliku na štetu drugih. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
154 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 20. Potrebno je precizirati na što se misli. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
155 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 18. Prijedlog izmjene teksta: (1) Odgojno obrazovni radnik koji je izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, to zvanje stječe trajno, s obavezom održavanja jednog predavanja ili radionice tijekom svake školske godine, o čemu dostavlja dokaz na kraju svake školske godine. (2) Odgojno-obrazovni radnik koji ima 30 ili više godina radnog staža u obrazovanju, stečeno zvanje zadržava trajno. s obavezom da svakih 5 godina dostavlja dokaze o redovitom stručnom usavršavanju (u 5 godina 100 sati za zvanje mentora, 150 za zvanje savjetnika i 200 za zvanje izvrsnog savjetnika) te obavezom održavanja predavanja i radionica (2 godišnje, 10 u pet godina) i dostavljanjem dokaza o održanim predavanjima/radionicama Obrazloženje: (1) Izvrsnih će savjetnika biti malo, s obzirom na predloženi broj bodova i aktivnosti. Osoba koja je to postigla, dokazala je svoju izvrsnost. Bilo bi korisno da svoje iskustvo podijeli s ostalima barem jednim predavanjem ili radionicom godišnje. (2) Znanja, kompetencije i iskustvo, napisani članici, digitalni materijali, sudjelovanje u projektima, donošenju kurikula, recenzije, udžbenici, natjecanja neizbrisiv je doprinos i struci i radu škole, stoga bi zvanje koje je stekla osoba s 30 i više godina staža moralo biti trajno kao što je trajno i ono što je osoba ostvarila u 30 godina. Svoje znanje i dalje bi trebala usavršavati i dijeliti s drugima, no skupljanje bodova i uvidi zaista su nepotrebni. Treba osloboditi mjesta i za mlađe. Eventualno bi se mogla dodati obaveza daljeg rada u školskim događanjima, projektima, sudjelovanje u povjerenstvima (ako je osoba pozvana, to ne bi smjela odbiti), ali bez skupljanja bodova i uvida. O tome bi dokaz slala škola svakih 5 godina. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
156 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 17. Potrebno je uvrstiti: bolovanje, rodiljni dopust, produženi rodiljni dopust i sve ostale okolnosti prema važećim zakonima i propisima. Za ravnatelje koji su prije stupanja na ravnateljsku dužnost stekli zvanje u svojoj struci, zvanje bi moralo ostati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
157 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 15. Povjerenstvo za napredovanje trebalo bi i dalje raditi u sastavu: savjetnik iz AZOO, ravnatelj, pedagog. Ako dođe do žalbe, trebalo bi postojati višečlano povjerenstvo za žalbe u kojem nisu članovi prvog povjerenstva. To bi bio jeftiniji i pravedniji sustav. Ovako kako je sad, ako dođe do neke situacije u kojoj je potrebna žalba, zašto bi isti članovi povjerenstva obacili svoju prvu odluku? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
158 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 14. Praćenje dva sata, odnosno uvid u nastavu potreban je samo prilikom prvog napredovanja u neko zvanje. Ako se zvanje obnavlja, osobito ako je djelatnik napunio 30 godina radnoga staža, uvid nije potreban. Tko je god mogao izvesti dva ogledna sata izvrsno, moći će ih izvesti uvijek, stoga je to nepotrebno gubljenje vremena i trošenje novaca. Ako je učitelj skupio 40, 60 ili 80 bodova (a predlažem da to bude i manje: 20, 40, 60) čemu provjera usvojenosti ishoda? Dovoljno bi bilo dostaviti dokumentaciju. Postoji li zakonski okvir za provjeru usvojenosti ishoda? Kako će se provoditi? Ako je učitelj u 30 godina radnog staža dokazao svoju izvrsnost, prošao stotine, možda i tisuće sati stručnog usavršavanja, prikupio potrebne bodove, nije potrebno dodatno provjeravati usvojenost ishoda. Time bi sustav napredovanja sam sebe omalovažio. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
159 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 13. Nepotrebno kompliciranje i poskupljivanje. Dovoljan je savjetnik iz agencije, ravnatelj i pedagog škole. Koliko je uvida godišnje, koliko kilometara, dnevnica, izostanaka s posla?! A na osnovi dva sata uvida teško se što može zaključiti. Uvid eventualno dva puta za dva napredovanja ili za obnavljanje zvanja. Onaj tko je znao izvesti 2 ogledna sata s 15 godina staža i s 20, sigurno će znati i s 25 i 30. Nepotrebno nabijanje troškova i gubljenje vremena. Ministarstvo mora vjerovati Agenciji i školama - imenuje i savjetnike u Agenciji i ravnatelje. Ako Ministarstvo to ne može osigurati, taj problem treba rješavati gdje nastaje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
160 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 12. Napredovanje treba ostati u nadležnosti AZOO i zbog toga što su savjetnici u AZOO upoznati sa strukom, školama, učiteljima, aktivnima i radi jednostavnije obrade dokumentacije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
161 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 11. Potrebno je precizirati što je valjana dokumentacija s obzirom da se sve usavršavanje i predavanja te druge aktivnosti učitelja ne mogu dokazati u navedenim upisnicima i registrima. Ako je dokumentacija nepotpuna, Povjerenstvo bi trebalo navesti zbog čega, a rok za dostavu trebao bi biti 15 radnih dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
162 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 9. Uvođenjem dodatnih članova Povjerenstva dovodi se u pitanje stručnost i nepristranost dosadašnjih članova, odnosno savjetnika u AZOO. Osim toga kako će novi članovi, ako rade u školama, uskladiti termin uvida i imati vremena sudjelovati u radu Povjerenstva bez izostajanja s nastave? Koliko se napredovanja očekuje tijekom školske godine? Hoće li biti moguće organizirati putovanja i koliko će to koštati? Smatram da je dosadašnja praksa bila dobra i da je ne treba mijenjati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
163 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 8. Prva kategorija: Dodati: Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima i smotrama na državnoj ili međunarodnoj razini i osvoje jedno od prvih 5 mjesta. (po učeniku / natjecateljskoj skupini) 2 boda Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima i smotrama na državnoj ili međunarodnoj razini i osvoje 6., 7., 8., 9. ili 10. mjesto. 1 bod (po učeniku / natjecateljskoj skupini) Za smotre na državnoj razini na kojima nema rangiranja uspjeha učenika posebni se bodovi ne dodjeljuju. Druga kategorija Uz "Dijeljenje primjera dobre prakse..." treba navesti na koja se mjesta ili prilike odnosi to dijeljenje. Priznaje li se dijeljenje na društvenim mrežama u strukovnim grupama, priznaje li se dijeljenje u repozitorijima škola, na vlastitim web stranicama, na stranicama strukovnih udruga...? Također nije jasno radi li se o jednom primjeru ili više njih te to treba navesti. Također treba navesti kako će se provoditi evaluacija radionica ili predavanja te što točno znači "pozitivna evaluacija". Znači li osrednja ili tek prolazna ocjena pozitivnu evaluaciju? U ovoj kategoriji trebalo bi predvidjeti i dijeljenje nastavnih materijala u repozitoriju škole koji su namjenjeni učiteljima i roditeljima te javno dostupni na web stranici škole. Nastavni materijali namijenjeni učenicima objavljeni na školskoj web stranici trebali bi se vrednovati u kategoriji Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji ili u kategoriji Unapređenje rada škole. Treća kategorija Dodati: Sudjelovanje na e savjetovanjima s područja odgoja i obrazovanja te ostalih područja povezanih s radom u školi i matičnom strukom. 1 bod Četvrta kategorija Dodati: Sudjelovanje u radu Povjerenstva za procjenu psihofizičke sposobnosti učenika - 1 bod za svaku školsku godinu Vođenje učeničkog kluba, zadruge, društva, sekcije na razini škole - 1 bod (po godini rada i po skupini) - 1 bod (ili ovu stavku navesti u posljednjoj kategoriji) Trebalo bi navesti koje se vrste udruga, društva, kluba, sekcije priznaju prema Registru udruga. Ako se u ovoj kategoriji (ili posljednjoj) zasad ne priznaje rad u udrugama koje se bave pomoći djeci koja žive u teškim socioekonomskim uvjetima, rad s djecom i mladima u umjetničkim, znanstvenim i sportskim skupinama izvan škola, s udrugama koje se bave pomoći u odgoju i obrazovanju, socijalnom skrbi te radu s djecom i mladima u očuvanju okoliša, svakako bi i za takve aktivnosti trebalo predvidjeti bodove. I osobni volonterski rad učitelja izvan škole ako se i ne radi o aktivnostima s djecom, također bi trebalo priznati i bodovati, i to u području odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, rada sa osobama treće životne dobi, očuvanju okoliša, zaštiti ljudskih prava i drugom društveno korisnome radu. Peta kategorija Jednako kao u prethodnom članku, trebalo bi precizirati na koja se mjesta odnosi "Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja i aktivnosti za učenike s poteškoćama" i "Objavljivanje oglednih primjera... za darovite učenike". Mogu li to biti stručne grupe na društvenim mrežama, samostalne publikacije, web stranice škole...? Također bi trebalo precizno izreći što znači i za koja se mjesta priznaje objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja za cijelu školsku godinu. Šesta kategorija Trebalo bi razdvojiti Pripremanje, osmišljavanje i organizaciju javnog događanja u školi (2 boda za svako događanje) od Sudjelovanja u javnom događanju u školi (1 bod za dva događanja). Nije nimalo jednaka količina posla u prvome i u drugome slučaju. Također bi trebalo razlučiti i Pripremanje, osmišljavanje i organizaciju javnog događanja na županijskoj ili državnoj razini (3 boda) od sudjelovanja na navedenome (2 boda). Rad škole znatno se unapređuje i osmišljavanjem, organiziranjem i realizacijojm terenske i izvanučioničke nastave. Za poludnevnu terensku nastavu izvan redovne satnice - 1 bod, za cjelodnevnu - 2 boda, za višednevnu - 3 boda, uz dostupnost opisa i materijala na web stranici škole. Trebalo bi spomenuti i rad s roditeljima kao važnim čimbenicima odgoja i obrazovanja. Predavanja i radionice za roditelje trebali bi se bodovati 1 bodom po predavanju ili radionici. Organizacija sudjelovanja roditelja u izvođenju školskih projekata, ciklusa predavanja, radionica također bi trebala vrijediti 1 bod po aktivnosti. U ovoj bi kategoriji trebalo dodati i objavljivanje odgojno-obrazovnih sadržaja na web stranicama škole (1 bod za 10 sadržaja) i vrednovati 1 bodom, a uređivanje školske mrežne stranice, lista umjesto 1 bod trebalo bi vrijediti barem 2 boda godišnje. Osma kategorija Za članove budućih povjerenstava koji će sudjelovati prema ovom pravilniku u procjeni uvjeta za napredovanje trebalo bi dodijeliti bodove, ovisno o broju uvida. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
164 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 7. 80 bodova je previše i kategorije nije potrebno navoditi. Predlažem: "najmanje 60 bodova". Obrazloženje: Najboljih je malo. No utrkom u kojoj je cilj prikupiti toliko velik broj bodova isključit će se oni koji nemaju objektivne prilike za izvođenje nekih aktivnosti (iz razloga navedenih uz čl. 5.) te one koji nisu spremni grabiti prilike uzimajući ih svojim kolegama. Zbrajanjem bodova vidljivo je da bi i 60 bodova u 5 godina bilo bi i više nego dovoljno za dokazivanje izvrstnosti. Inzistiranje na različitim kategorijama može biti pozitivno, no može i prouzročiti svaštarenje umjesto koncentriranog i kvalitetnog usmjeravanja energije i znanja u području u kojem je učitelj najbolji od svih. Pravilnikom treba predvidjeti i one koji su već sad savjetnici. Koja će zvanja imati u trenutku stupanja na snagu Pravilnika, s obzirom na to da su sada predložena tri zvanja? Hoće li sadašnji savjetnici biti savjetnici ili izvrsni savjetnici? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
165 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 6. 60 bodova je previše i nije potrebno navoditi kategorije. Netko će izvrsnost pokazati radom u dvjema kategorijama, netko u svima. Predlažem: "najmanje 40 bodova." Obrazloženje: Cilj je izvrsnost što većeg broja učitelja radi izvrsnosti što većeg broja učenika. Tako velikim brojem bodova izazvat će se među učiteljima negativna kompetitivnost u skupljanju bodova: u vezi s izvođenjem predavanja, radionica, organiziranjem događanja u školi i dr. aktivnostima jer je broj takvih aktivnosti premalen za sve koji budu htjeli napredovati u bilo koje od zvanja. Shvaćam da su novčane naknade ograničene, no ovim pravilnikom ne bi trebalo ograničiti poticanje izvrsnosti. Mnogi neće ni pokušati sudjelovati ni u jednoj od aktivnosti ako shvate da im u 5 godina neće biti pružena prilika da skupe tolik broj bodova. Ako ostane tako visok broj bodova, postoji bojazan da će se oni koji imaju manje skrupula i obzira prema kolegama na sve načine izboriti za svoje bodove nauštrb ostalih. Na koji će sa način provjeravati usvojenost ishoda? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
166 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 5. Za stjecanje zvanja mentora predviđeno je previše bodova i nije potrebno inzistirati da bodovi budu u različitim kategorijama. Umjesto toga trebalo bi pisati: "najmanje 20 bodova." Obrazloženje: Svi učitelji nemaju mogućnost ostvarivanja tolikog broja bodova, osobito u nekima od kategorija jer, ne svojom krivnjom, ne dolaze u priliku sudjelovati u mnogima od navedenih zadataka i aktivnosti zbog rada u malim/područnim školama i/ili u područjima slabije naseljenosti, zbog toga što nije moguće organizirati predavanja i radionice za onolik broj osoba koje će ih željeti i biti sposobne održavati, zato što je u školi jedan voditelj stručnog vijeća po predmetu ili čak području, jedan ili dva organizatora priredaba, jedan administrator web stranice itd. Osobito je to prevelik broj bodova kod obnavljanja zvanja mentora. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
167 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem sljedeće nazive zvanja: 1. mentor 2. viši mentor 3. savjetnik. Izraz "izvrstan savjetnik"upućuje na to da "savjetnik" nije izvrstan a i jezično upitna upotreba neodređenoga pridjeva u naslovima i nazivima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
168 Valentina Lugomer PRAVILNIK , Članak 1. Trebalo bi predvidjeti mogućnost napredovanja tajnika i računovođa koji rade u školama jer i oni pridonose kvaliteti rada škole. Ako to nije moguće ovim pravilnikom, zbog specifičnosti njihova posla, trebalo bi odmah pristupiti izradi posebnoga pravilnika o napredovanju koji bi se odnosio na te dvije skupine zaposlenika u školama koji također imaju VŠS ili VSS. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
169 Valentina Kezerić Zirdum PRAVILNIK Poštovani, želim Vam skrenuti pažnju na nedostatak koji se odnosi na glazbene i plesne škole. Naime, u Pravilniku se nigdje ne spominju korepetitori i njihov vrijedan rad s učenicima. Upravo su korepetitori ti koji najčešće rade dva različita posla; rad u individualnoj nastavi klavira i korepeticija učenicima raznih instrumenata. Često je to dodatna nastava koja podrazumijeva mnogo rada izvan redovne nastave, rad subotom i naravno, vježbanje kod kuće. Predlažem da se i njima omogući bodovanje za osvojene nagrade s učenicima na državnim i međunarodnim natjecanjima. Drugi prijedlog odnosi se na nastavnike koji uz redovan rad u školi održavaju solističke i komorne koncerte. Oni time rade na umjetničkoj komponenti svog zanimanja, doprinose kulturnom životu u zajednici i najvažnije, primjer su svojim učenicima. Smatram da bi takav oblik rada u struci trebalo vrednovati i nagraditi s bodovima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
170 Valentina Borščak PRAVILNIK UDRUGA UČITELJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Pozdravljamo donošenje novog Pravilnika, ali smatramo da se radi o dokumentu koji nije dovoljno jasan, zapostavlja neposredan učiteljski rad s učenicima i predviđa izuzetno visok bodovni prag za napredovanjem. Opće primjedbe na nacrt Pravilnika: 1. Pravilnik nije usklađen sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. 2. Napredovanje učitelja treba ostati u nadležnosti Agencije za odgoj i obrazovanje. ( u skladu sa Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje propisano je da Agencija za odgoj i obrazovanje provodi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike i ravnatelje.(čl.4),a prema ovom prijedlogu postupak provodi Ministarstvo.) 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( čl.125) propisuje da je ravnatelj stručni voditelj školske ustanove te je odgovoran za stručni rad,“on posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada,analizira rad učitelja te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje“.Smatramo da je nužno da je ravnatelj u procesu napredovanja učitelja. 4. Izostaviti sve odrednice koje se odnose na provjeru usvojenosti ishoda (čl. 5, čl. 6. I čl. 7.) 5. U članku 14. izostaviti odrednicu uvida u stručno-pedagoški rad „utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama“. ( Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je krovni dokument za razvoj učiteljske profesije u Hrvatskoj, ali na razini preporuke). Smatramo nepotrebnim. Jasno je da svaki učitelj temelji svoj rad na relevantnim nacionalnim dokumentima i to ne treba dovoditi u pitanje. 6. Navesti elemente vrednovanja učitelja kao u dosadašnjem Pravilniku (čl. 5.). (Elementi vrednovanja uspješnosti u radu s učenicima su : 1. Metodička kreativnost u poučavanju, odnosno pronalaženje postupaka za optimalno postizanje odgojno-obrazovnih ciljeva. 2. Primjenjivanje suvremenih oblika i metoda rada u poučavanju i korištenje suvremenih izvora znanja. 3. Postignuti rezultati u odgojnom radu s učenicima. 4. Postignuti obrazovni rezultati učenika i njihova osposbljenost za samostalno učenje i trajno obrazovanje. 5. Promicanje ljudskih prava i briga za zdrav okoliš. 6. Suradnja s učiteljima odnosno nastavnicima, roditeljima te predstavnicima društvenog okružja škole, koji sudjeluju u poboljšanju kvalitete života mladeži.) Prijedlozi (vezano uz poglavlja i pojedinačne članke): OPĆI UVJETI ZA NAPREDOVANJE - u zvanje mentora može napredovati učitelj s najmanje deset godina staža u obavljanju poslova učitelja (učitelj s 5 godina staža je još uvijek početnik) - prijedlog minimalnog broja bodova prema zvanjima: mentor 15-20, savjetnik 35-40, izvrstan savjetnik 60 - izbrisati odrednicu da je obavezno sakupiti bodove u kategoriji „Unaprjeđivanje rada škole“ (čl. 5. i 6.) KRITERIJI VREDNOVANJA STRUČNO-PEDAGOŠKOG RADA - posebno izdvojiti i bodovati s više bodova mentorstvo studentima u školama koje su vježbaonice učiteljskih fakulteta - za razrednu nastavu mentorstvo učenicima na natjecanjima nije moguće nakon županijske razine stoga treba povećati broj bodova za županijsku razinu - za razrednu nastavu treba posebno bodovati osvojena prva tri mjesta na županijskoj razini natjecanja - mentorstvo učenicima na natjecanjima i smotrama – isti broj bodova i za učenika i za skupinu učenika - bodovati rad u kombiniranim razrednim odjelima (po godini) - bodovati rad u stručnom povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece kod upisa u prvi razred - ne izdvajati on-line edukacije, smanjiti broj bodova - nigdje se ne navodi praćenje stručne literature - objasniti objavljivanje prilagodbi metoda i sadržaja za učenike s poteškoćama, odnosno darovite učenika - POKRETANJE POSTUPKA ZA NAPREDOVANJE Zahtjev odgojno-obrazovnog radnika treba biti potvrđen od Učiteljskog vijeća (članak 10.) Učitelj je član kolektiva u kojem je ostvario uvjete za napredovanje i utjecao na unaprjeđenje rada škole. Članak 15. Obvezno očitovanje je nepotrebno. TRAJANJE ZVANJA Promijeniti članak 18. „učitelj koji ima 30 i više godina staža stečeno zvanje zadržava trajno.“ - Treba odvojiti napredovanje i nagrađivanje. OBVEZE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADNIKA VEZANE UZ NAPREDOVANJE - „najmanje 6 sati / 8 sati/ 10 sati godišnje educirati kolege“ , smatramo da je neizvedivo obzirom na broj stručnih skupova i broj učitelja koji bi trebali održavati edukacije (i učitelji koji su napredovali u zvanje i oni koji nisu) - Obveze učitelja koji je stekao zvanje su pretjerane. Slažemo se da učitelj mentor/savjetnik treba dio svog radnog vremena raditi za MZO ili AZOO (što treba biti jasno objašnjeno), a ostalo vrijeme posvetiti unaprjeđivanju odgojno-obrazovnog rada s učenicima, unaprjeđivanju struke te unaprjeđivanju škole u kojoj radi. - Ovako propisan Pravilnik ne omogućuje jednake uvjete napredovanja za sve one na koje se isti odnosi: odgajatelje, učitelje razredne nastave, učitelje u školama s malim brojem djece, za one u kombiniranim odjelima, stručne suradnike, profesore gimnazija ili strukovnih škola i ravnatelje. Vjerujući kako će novi Pravilnik nagraditi vrednovanja dosadašnjih postignuća radnika koji su napredovali u zvanje i ukomponirati pozitivne primjere iz prakse u nacrt Pravilnika, išćitavajući ga , uočavamo da su nam nametnute dodatne obveze stoga izražavamo bojazan da će ovakav Pravilnik u odgojno- obrazovnom sustavu ( ukoliko se ne uvaže prijedlozi struke) izazvati nezadovoljstvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
171 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja PRAVILNIK , Članak 28. Smatramo da ne bi trebalo vezati napredovanje u više stupnjeve zvanja (savjetnik i izvrsni/viši savjetnik s brojem godina u prethodnom zvanju, ukoliko kandidat u kraće vrijeme skupi potreban broj bodova. S tim u vezi treba dodati stavak vezan uz napredovanje ravnatelja s obzirom da se po prvi puta propisuje napredovanje u zvanje na ravnateljskim poslovima. Kao što je to bilo kada se po prvi puta uvodilo napredovanje učitelja i stručnih suradnika te su oni koji su imali uvjet godina radnog staža i broja bodova mogli imenovani u najviši stupanj zvanja tako isto sada treba postupiti s ravnateljima. Odgojno-obrazovni radnici te ravnatelji koji predaju zahtjev za napredovanje u zvanje a imaju kriterij godina radnog staža te broj bodova potrebnog za savjetnika ili izvsnog/višeg savjetnika mogu biti imenovani u viša zvanja bez prethodnog uvjeta postepenog napredovanja." Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
172 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja PRAVILNIK , Članak 24. Predlažemo dodavanje stavka "Član Povjerenstva za nagrađivanje ne može biti tijekom svog mandata u Povjerenstvu kandidat za nagradu." Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
173 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja PRAVILNIK , Članak 21. Predlažemo prvu stavku obveza podijeliti na više jer ovako nije jasno je li tih 6 sati za sve navedeno ukupno ili je 6 sati godišnje za edukaciju kolega. Kako će se mjeriti dijeljenje dobre prakse, pružanje kolegijalne podrške te kako će se kontrolirati je li netko bio zatražen za mentorstvo pa nije prihvatio. Dakle, ako je to obveza onda mora postojati i način realizacije i kontrola. Ukoliko ova obveza ostaje onda predlažemo da koordinaciju dijeljenja dobre prakse i pružanje kolegijalne podrške treba voditi na školskoj razini stručni suradnik, na županijkoj voditelj županijskog stručnog vijeća, a na državnoj nadležni savjetnik za predmetno područje/struku. Smatramo da kriterij vezan uz prihvaćanje mentorstva studentima nije moguće provjeriti stoga predlažemo da se to briše. Kod sudjelovanja u projektima, predlažemo dodavanje sudjelovanje u razvojnim aktivnostima škole (to ima svaka škola i odnosi se na sve aktivnosti koje su navedene u školskim kurikulumima, te i oni koji nemaju u svojoj školi projekte mogu kao osobe koje su napredovale u zvanju pokrenuti razvojnu aktivnost ili projekt). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
174 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja PRAVILNIK , Članak 13. U ovom prijedlogu Pravilnika iz provedbe postupka napredovanja potpuno je eliminirana svaka uključenost ravnatelja ustanove iz koje je kandidat koji se predlaže za napredovanje. Smatramo da to nije u skladu s člankom 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji propisuje da je ravnatelj stručni voditelj školske ustanove te je odgovoran za stručni rad i "posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad učitelja, nastavnika i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje". Dakle, sukladno navedenim obvezama ravnatelja nužno je da je ravnatelj školske ustanove uključen u proces napredovanja nastavnika i stručnog suradnika iz iste škole. Slijedom toga smatramo da ravnatelj u procesu napredovanja nastavnika i stručnih suradnika treba biti član stručnog povjerenstva (uz savjetnika iz Agencije za odgoj i obrazovanje te nastavnika/stručnog suradnika/sustručnjaka). Dakle, predlažemo izmjenu stavka 2 odnosno da u slučajevima napredovanja učitelja/nastavnika i stručnog suradnika jednog člana stručnog provjerenstva imenuje Predsjednik povjerenstva s Popisa, a u slučajevima napredovanja ravnatelja ostaju dva člana ...te da se doda stavak iz stavka 3 "Jedan član stručnog povjerenstva je ravnatelj školske ustanove u kojoj radi kandidat koji se prijavljuje za napredovanje kada se radi o napredovanju učitelja/nastavnika/ stručnih suradnika". U stavku 2 promijeniti najmanje jedanaest godina mirovinskog staža u " najmanje 15 godina mirovinskog staža" jer je nedopustivo da članovi stručnog povjerenstva imaju manje propisanog staža od kandidata za napredovanje. Također na kraju stavka 2 treba dodati osim ravnatelja jer ne postoje u sustavu ravnatelji koji su do sada nepredovali u zvanje savjetnika. A za stručno povjerenstvo koje će raditi na napredovanju ravnatelja barem 1 član mora biti sustručnjak, dakle ravnatelj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
175 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja PRAVILNIK , Članak 9. Stavak 3 nije primjenjiv za ravnatelje jer do sada nisu bili u mogućnosti napredovati u zvanju kao ravnatelji te treba dodati odmah u istom stavku da iz redova ravnatelja s najmanje 15 godina ravnateljskog iskustva. Predlažemo zbog mogućeg sukoba interesa dodati stavak "Član Povjerenstva tijekom mandata u Povjerenstvu ne može podijeti zahtjev za napredovanje." Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
176 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja PRAVILNIK , Članak 8. U kategoriji ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA od 9 podkategorija njih 7 nije uopće primjenjivo na ravnatelje. Predlažemo dodavanje podkategorije: Članstvo u školskom povjerenstvu za stažiranje pripravnika, pružanje podrške do stručnog ispita (po pripravniku) - 2 boda. U tom povjerenstvu su osim mentora koji ovdje dobiva bodova kao i financijsku naknadu i stručni suradnik i ravnatelj koji imaju niz obveza, a za taj rad nemaju nikakav oblik vrednovanja. U kategoriji PREDAVANJA I /ILI RADIONICE predlažemo povećanje bodova za podkategoriju Sudjelovanje na međunarodnim radionicama iz RH..na 3 boda (umjesto sadašnjih 1 bod) jer smatramo da je to važan oblik aktivnog profesionalnog razvoja koji zahtijeva visoku razinu motiviranosti, znanja stranog jezika i kompetencija učenja i poučavanja te treba biti i primjereno vrednovan. U istoj kategoriji predlažemo dodavanje nove podkategorije: Sudjelovanje u organizaciji regionalnih, državnih i međunarodnih radionica i stručnih skupova (po događaju) s 4 boda. U kategoriji RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL. predlažemo da se za vođenje stručnog vijeća na školskoj razini uz minimalno 6 održanih sastanka (a ne 3 kao što je navedeno jer je praksa da se uspješna stručna vijeća održavaju jednom mjesečno te ih ima najmanje 9, pa nije jasno od kuda takv minimalni kriterij od 3 sastanka). Za podkategoriju "Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanje na lokalnoj ili županijskoj razini po godini predlažemo 3 boda, a za Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem na regionalnoj ili državnoj razini po godini s 4 boda., vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj/županijskoj razini s 2 boda, Vođenje stručnog društva na međunarodnoj ili državnoj razini s 3 boda. Dakle, predlažemo dizanje bodova za navedene kategorije jer se ne može izjednačiti doprinos radu udruge u vođenje udruge s istim bodovima te navedena područja treba vrednovati jer su u pravilu vezana uz volonterski rad kandidata koji doprinosi razvoju sustava. Kategorija STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI ima 13 podkategorija s 43 navedena boda. Dakle, u ovoj kategoriji kandidati mogu ostvariti naveći broj bodova, a od 13 podkategorija njih 11 gotovo da nije primjenjivo za ravnatelje i stručne suradnike svih profila. Autorstva i suautorstva udžbenika i online sadržaja su najviše bodovana sa 6 bodova i očito po predlagatelju se smatraju najvrednijim dijelom posla odgojno-obrazovnih radnika. Smatramo da to nije usklađeno s ostalim podkategorijama jer npr. vijede više nego vođenje ili koordiniranje višegodišnjeg projekta na međunarodnoj razini. U kategoriji PROJEKTI smatramo da je potrebno određenim podkategorijama dati više bodova. Za "Vođenje ili koordiniranje projekta na školskoj razini" predlažemo 2 boda, a za "Vođenje ili koordiniranje projekta u trajanju od najmanje godinu dana predlažemo 3 boda, umjesto dosadašnjih 2, te za "Vođenje ili koordiniranje projekta na državnoj razini predlažemo 4 boda umjesto 3, za "vođenje ili koordiniranje projekta na međunarodnoj razini predlažemo 5 bodova, a za "Vođenje ili kordiniranje višegodišnjeg međunarodnog projekta" predlažemo 5 bodova jer ne može biti isti broj bodova za pripremu i pisanje i za vođenje. Kategorija UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE ima 8 podkategorija s 12 bodova te od tih 8 njih 5 podkategorija s 8 bodova nije primjenivo za ravnatelje. To je apsurdna situacija jer se upravo za ovu kategoriju u javnosti govori da je namijenjena ravnateljima i stručnim suradnicima. Naime, sukaldno Zakonu o strukovnom obrazovanju ravnatelj nije član Školskog tima za kvalitetu niti može biti voditelj školskog tima za kvalitetu. Ravnatelj ne izvodi program za vanjske sudionike u regionalnom centru kompetentnosti te ne vodi regionalni centar kompetentnosti. Regionalnih centara kompetentnosti u RH ima vrlo mali broj te ove podkategorije ne obuhvaćaju veliki broj ljudi. S obzirom da stručni suradnici knjižničari imaju malo podkategorija za napredovanje i s obzirom na važnost organizacije javnih događanja u školi, predlažemo jednu podkategoriju podijeliti u dvije na način da se za "Pripremanje i koordiniranje organizacije javnog događanja u školi (po događaju) s 2 boda te za "Sudjelovanje u pripremi i organizaciji javnog događaju u školi (po događaju) s 1 bodom. Za "Pripremanje i koordiniranje organizacije javnog događaja na županijskoj ili državnoj razini (po događaju)" s 3 boda, a za "Sudjelovanje u pripremi i organizaciji javnog događaja na županijskoj ili državnoj razini (po događaju) s 2 boda. U ovoj kategorij ipredlažemo dodavanje podkategorije "Administriranje školskih e-platforma (po godini i po e-platformi" s 3 boda. Također predlažemo dodavanje podkategorije " Vođenje ili koordiniranje izrade strateških dokumenata škole" (po dokumentu) s 3 boda te "Vođenje ili koordiniranje stručnih radnih skupina/timova na razini škole" (po stručnoj radnoj skupini i po godini) s 3 boda, zatim "Sudjelovanje u stručnim radnim skupinama/timovima na razini škole" (po skupini i godini) s 1 bodom. Također predlažemo dodavanje podkategorije "Vođenje ili koordiniranje stručnih vijeća na školskoj razini s najmanje 6 održanih sastanka godišnje (po godini)" s 2 boda. Predlažemo "Vođenje izvananstavne aktivnosti po godini" s 1 bodom. U kategoriji RAD NA UNAPREĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA predlažemo da se podkategorije koje se odnose na provođenje obrazovnog istraživanja dopune s novim podkategorijama " Vođenje ili koordiniranje provođenja obrazovnog istraživanja na školskoj ili županijskoj razini" s 3 boda i "Vođenje ili koordiniranje provođenja obrazovnog istraživanja na međužupanijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini" s 4 boda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
177 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja PRAVILNIK , Članak 6. Predlažemo maknuti kriterije " najmanje 5 godina provedenih u zvanju mentora, jer smatramo da je pravednije i poticajnije napredovati dalje u zvanju u skladu s postignutim bodovima, a ne godinama provednim u predhodnom zvanju. Podržavamo da je obvezna kategorija "Unapređivanje rada škole" kako se ne bi dogodilo da neki pojedinci skupljaju bodove u izvanškolskim poslovima, a u bilo čemu što nije obvezno i što ima veze s razvojim aktivnostima škole ne žele sudjelovati. Upravo su kolege koji napreduju u zvanju važni suradnici u školi koji bi trebali biti pokretači svih promjena i razvoja ustanova. Obvezna kategorija stoga treba imati i propisan minimum bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
178 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja PRAVILNIK , Članak 5. U stavku 2 se navodi da odgojno obrazovni radnik mora imati usvojenost ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Što je sa stručnim suradnicima svih profila kao i ravnateljima? Za njih ne postoji nacionalni standard kvalifikacije niti se može primijeniti standard kvalifikacije za učitelje, dakle predlažemo da se taj stavak odnosi samo za učitelje i nastavnike. Što se tiče obvezne kategorije "Unapređivanje rada škole" znači li da je tu dovoljan i samo 1 bod? Smatramo da za obveznu kategoriju treba propisati neki minimum bodova u toj kategoriji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
179 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja PRAVILNIK , Članak 4. Predlažemo da se može napredovati u zvanje u 4 stupnja/razine: 1. mentor, 2. viši mentor, 3. savjetnik, 4. viši savjetnik. Smatramo da bi svi koji napreduju u zvanju trebali biti izvrsni te da nije primjereno dodavati to samo zvanju najvišeg stupnja. Slažemo se da u agencijama je viši savjetnik radno mjesto, a ovo je viši savjetnik u zvanju. Ukoliko ostaju tri stupnja/razine napredovanja te ukoliko se smatra da je to zbunjujuće onda treba stajati puno naziv: 1. mentor u zvanju, 2. savjetnik u zvanju 3. viši savjetnik u zvanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
180 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja PRAVILNIK Podržavamo izradu novog Pravilnika te dajemo niz prijedloga za koje smatramo da će poboljšati njegovu primjenu. Smatramo važnim da su u proces napredovanja i nagrađivanja kao kandidati uključeni ravnatelji iako primjećujemo da se od 66 podkategorija koje se vrednuju za napredovanje najmanje 21 ne može ili vrlo teško može primjeniti za ravnatelje. Također, postoji niz podkategorija koje su teško primjenjive za rad i postignuća stručnih suradnika svih profila. Stoga smatramo da je potrebno uvesti više podkategorija koje se odnose na područje rukovođenja i upravljanja te na područja rada stručnih suradnika. Kriteriji vrednovanja su podijeljeni u 8 podkategorija koje po broju podkategorija i bodova nemaju istu "težinu". Vidljivo je da je najveća vijednost dana Stručnim člancima, nastavnim materijalima i obrazovnim sadržajima jer pod tom kategorijom procjene ima 13 podkategorija s 43 navedena boda, za razliku od vrlo važne kategorije Unapređenje rada škole koja ima 8 podkategorija sa samo 12 bodova, od kojih su 4 boda primjenjiva na vrlo mali broj škola u odgojno-obrazovnom sustavu RH - centrima kompetentnosti. Stoga u ovom e-savjetovanju dajemo prijedloge novih podkategorija i više vrednovanje određenih podkategorija za koje smatramo da su važnije za profesionalni razvoj svakog pojedinca, škole i sustava. Napredovanje u zvanje savjetnik i izvrstan/ viši savjetnik je vezan uz godine mirovinskog staža, a mi smatramo da se trebaju poticati izvrsni neovisno o kriteriju godina mirovinskog staža te da se treba primarno rukovoditi kriterijem kvalitete rada, odnosno postignutim bodovima. Stoga predlažemo da se može i ranije napredovati u zvanje 2. savjetnik i 3. izvrstan savjetnik (ili viši savjetnik, kako mi predlažemo. U ovom prijedlogu Pravilnika iz provedbe postupka napredovanja potpuno je eliminirana svaka uključenost ravnatelja ustanove iz koje je kandidat koji se predlaže za napredovanje. Smatramo da to nije u skladu s člankom 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji propisuje da je ravnatelj stručni voditelj školske ustanove te je odgovoran za stručni rad i "posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad učitelja, nastavnika i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje". Dakle, sukladno navedenim obvezama ravnatelja nužno je da je ravnatelj školske ustanove uključen u proces napredovanja nastavnika i stručnog suradnika iz iste škole. Slijedom toga smatramo da ravnatelj u procesu napredovanja nastavnika i stručnih suradnika treba biti član stručnog povjerenstva (uz savjetnika iz Agencije za odgoj i obrazovanje te nastavnika/stručnog suradnika/sustručnjaka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
181 Učiteljski fakultet u Zagrebu PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje u online edukaciji na državnoj razini (minimalnog trajanja 5 sati, u slučaju duljeg trajanja, 1 bod za svakih 10 sati edukacije). Molim dodati i sudjelovanje u online edukaciji koje organiziraju ustanove za inicijalno i cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika (Fakulteti) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
182 Učiteljski fakultet u Zagrebu PRAVILNIK , Članak 14. Prije ovog Pravilnika potrebno je utvrditi koje su kompetencije potrebne za stjecanje prve licence i relicenciranje, a tek potom kriteriji izvrsnosti koji se priznaju i vrednuju. Pravilnik navodi da je potrebno dokazati usvojenost minimalno pet ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, no kako sve ishode nije moguće opažati tijekom uvida u nastavu (što je predviđeno prijedlogom) nije jasno kako će se provjeriti usvojenost i takvih ishoda. Iako se pri procjeni se služi Okvirom, izbačene su kategorije koje u okviru postoje kao uvjeti. Nejasno je na koji će se način provjeriti te kako dokazati usvojenost ishoda učenja prema Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Prije same primjene Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje potrebno je provesti edukaciju onih koji će procjenjivati ostvarenih ishoda. Tko je zadužen za njihovu edukaciju? Smatramo da je Okvir potrebno prilagoditi u instrument za praćenje čime bi se jasno naznačilo koje ishode je moguće pratiti te kako se boduju. Predlažemo da se za svako od područja i/ili ishoda definira predviđena razina usvojenosti za svaku od razina napredovanja. No, napominjemo da je dokument u pitanju okvir standarda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
183 Učiteljski fakultet u Zagrebu PRAVILNIK , Članak 8. Za uvjet: "Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini)" predloženo je bodovanje od samo jednog boda. Međutim, rad sa studentima iziskuje osjetan vremenski angažman i trud pri izradi i analizi njihovih priprema za nastavu, savjetovanju metodičkih koraka i postupaka, upoznavanju studenata s općim funkcioniranjem škole (ustroj, ovlasti, dužnosti, e-Dnevnik itd. i npr. rad s učenicima s teškoćama, sastavljanje i izrada planova te zadataka za vježbanje i ispita znanja, vrednovanje postignuća, pripremanje nastave, organizacija konkretnog sata itd. Stoga smo mišljenja da je ovu stavku potrebno bodovati s minimalno 2 boda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
184 Učiteljski fakultet u Zagrebu PRAVILNIK Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju učitelja i nastavnika treba biti zaseban dokument. Ravnatelji i stručni suradnici rade poslove koji zahtijevaju drugačiji pristup. Prije donošenja Pravilnika potrebno je utvrditi koja je uloga Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koje prema Zakonima po kojima su osnovane imaju glavnu ulogu u praćenju, vrednovanju i napredovanju učitelja i stručnih suradnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
185 Tonka Šarić PRAVILNIK , Članak 5. Pozdravljam donošenje novog Pravilnika. Smatram da pravilnik postavlja prevelike zahtjeve pred učitelje mentore s obzirom na ukupan broj bodova koje treba ostvariti (30) (i ako nemam s tim problem) i broj sati educiranja učitelja ili studenata godišnje (6). Drago mi je da pravilnik dodjeljuje bodove za stručna usavršavanja (uživo i online) i za rad na projektima u svim projektnim etapama.Obveza sudjelovanja u najmanje jednom projektu na školskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini godišnje je prevelika i nerealna.Sudjelovanje često ovisi o volji ravnatelja a ne učitelja. Bojim se da će se onaj tko hoće napredovati na bilo kojoj razini jednostavno fokusirati na skupljanje bodova pri čemu bi trpjeli primarni poslovi, a to je nastava. 30 bodova treba postići iz minimalno četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“. Mislim da niti jedna kategorija ne bi smjela biti obveznom kategorijom, a posebno ne gore navedena kategorija unutar koje jedan od kriterija je rad u školskom timu za kvalitetu koje također imenuje ravnatelj. Navedene kategorije ne bi smjele biti obvezne jer obuhvaćaju vrlo mali broj učitelja, a sudjelovanje u timu ne ovisi direktno o samom učitelju. Pravilnik bi trebao osigurati učiteljima slobodu djelovanja u područjima koja su u skladu s njihovim interesima i sposobnostima. Nismo svi jednako za sve sposobni.. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
186 Toni Drandić PRAVILNIK , Članak 8. Bodovi za prva 3 mjesta na državnim natjecanjima te prvo mjesto na županijskoj razini. Time se boduje rezultat rada a ne samo mentorstvo učenicima za sudjelovanje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
187 Toni Drandić PRAVILNIK , Članak 6. Nakon napredovanja u zvanje mentor (nakon najmanje 5 godina mirovinskog staža - slažem se) odbaciti vremensko ograničenje za napredovanje u zvanje savjetnik i izvrstan savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
188 Tončica Kalilić PRAVILNIK U Prijedlogu Pravilnika razrađen je postupak napredovanja odgojno-obrazovnih radnika zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, kao i njihovih ravnatelja. Napredovanje odgojno-obrazovnih radnika iz sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu vrtića) ovim Prijedlogom Pravilnika nije predviđeno. Sredinom lipnja 2018. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja pozvalo je odgojno-obrazovne radnike "da ispune upitnik o izradi novog „Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgojitelja, stručnih učitelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima i učeničkim domovima“. Na poveznici http://bit.ly/pravilnik-napredovanje navedeno je sljedeće: „Pozivamo vas da nam pomognete izraditi novi pravilnik koji će uzeti u obzir sve elemente napredovanja i nagrađivanja u predtercijarnom obrazovanju Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgojitelja, stručnih učitelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima i učeničkim domovima. U pitanjima termin učitelj označava sve navedene kategorije, a ako želite nešto istaknuti specifično za određenu kategoriju naznačite to u vašem odgovoru." S obzirom na navedeno, nije jasan razlog zbog kojega predlagatelj u Prijedlogu Pravilnika nije predvidio postupak napredovanja odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja vrtića, javnih ustanova koje su dio sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Objašnjenje: 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, 10/97, 107/07, 94/13): - članak 1. stavak 1.: Ovim se Zakonom uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) kao dio sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci. - članak 24. stavak 1.: U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog, logoped i rehabilitator)... - članak 30. stavak 1. Odgojitelji i stručni suradnici mogu, dok su u radnom odnosu, napredovati u struci i stjecati položajna zvanja mentora i savjetnika. - članak 30. stavak 2. Postupak, način i uvjete za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja propisuje ministar nadležan za obrazovanje. 2. Sve Kategorije aktivnosti koje su razrađene u Kriterijima vrednovanja stručno-pedagoškog rada Prijedloga Pravilnika, osim "Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima" i "Nastavni materijali" primjenjive su na sve odgojno-obrazovne radnike i ravnatelje vrtića. S obzirom na navedeno, smatram nužnim u postojećem Prijedlogu Pravilnika predvidjeti postupak napredovanja odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja svih ustanova koje čine sustav odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
189 Tomislava Vidić PRAVILNIK , Članak 9. Ne vidim potrebu da se imenuje povjerenstvo od čak devet članova. Mislim da bi trebalo zadržati postojeću praksu te da o napredovanju odlučuje viši savjetnik AZOO. Viši savjetnici, a ovdje posebno ističem savjetnike za razrednu nastavu, su više nego dovoljno educirani i sposobni procijeniti rad učitelja. Osim toga, viši savjetnici organiziraju različite oblike edukacija za učitelje te tako prenose najnovije spoznaje koje pomažu učiteljima u svakodnevnom radu. Ne znam odakle potreba za osnivanjem posebnih povjerenstava; osim što to poskupljuje cijeli postupak uz to je i kompliciran za organizaciju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
190 Tomislava Vidić PRAVILNIK , Članak 8. Smatram da su pojedine aktivnosti potcjenjene bodovima, npr. "Predavanje ili radionica na međunarodnoj razini" (kategorija predavanja i/ili radionice) boduje se sa četiri boda. Iskustvo pokazuje da za prijavu rada ili radionice na međunarodnoj razini (a ponekad i na državnoj, zavisno o organizatoru) rad prolazi dvije neovisne recenzije i u pravilu se strogo procjenjuje je li dovoljno kvalitetan za određeni kongres. Samim prihvaćanjem rada stečene su pozitivne evaluacije te nisu potrebne nikakve dodatne. Osim toga, iskustvo pokazuje da je za pripremu takvih radova potrebno jako puno vremena i znanja, a često su takvi radovi istraživački pa predlažem da se broj bodova za ovu vrstu radova podigne na šest. Sukladno tome, primjećuje se da je izostalo navođenje aktivnosti "Objavljivanje istraživačkog rada iz struke - koji pridonosi unaprjeđivanju odgojno-obrazovnog procesa" što je u pravilniku vrednovalo sa šest bodova. U novom prijedlogu pravilnika u kategoriji "Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja" navodi se nekoliko aktivnosti koje ujključuju "Sudjelovanje..." što se vrednuje s jednim ili dva boda, te "Pripremanje i provođenje..." što se vrednuje s dva do četiri boda. Smatram da je takvo bodovanje nepravedno jer istraživački rad zahtijeva jako puno znanja, vremena, volje, upornosti da bi se napisao. Osim toga, znanstveno-istraživački, a i stručni radovi, prije prihvaćanja prolaze dvije neovisne recenzije znanstvenika i detaljno se analiziraju prije prihvaćanja za objavu. Prema tome predlažem da se radovi klasificiraju od stručnih do znanstvenih te zavisno o časopisu u kojem su objavljeni (A1, A2 i dr.). Ima jako puno učitelja koji svojim iskustvom i znanjem mogu i doprinose u znanosti te bi trebalo poticati njihov znanstveno-istraživački rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
191 Tomislava Vidić PRAVILNIK , Članak 6. Smatram da je predloženi broj bodova previsok s obzirom na vrijeme predviđeno za "prikupljanje". Predlažem da se za mentora uvjetuje 20 bodova, za savjetnika 30, a za izvrsnog savjetnika 40 bodova. U dosadašnjem pravilniku tražilo se 7, odnosno 15 bodova. S obzirom da se u novom prijedlogu pravilnika znatno smanjilo bodovanje pojedinih aktivnosti, ne vidim logiku kako bi se tako visok broj bodova mogao ostvariti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
192 Tomislav Šimundić PRAVILNIK Pravilnik ne daje iste uvjete svim nastavnicima i dok se to ne omogući treba smanjiti kriterije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
193 Tomislav Šimundić PRAVILNIK , Članak 8. Mislim da su visoko postavljeni zahtjevi (prvo napredovanje sa 7 na 30 bodova). Predložila bih da učiteljima/nastavnicima koji imaju više od 30 godina mirovinskog staža (umjesto 35) napredovanje prelazi u trajno jer nastavnik sa preko 60 godina života, ako je dva puta napredovao već se dokazao. Također za sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciju županijskog natjecanja – uz postojeća 2 boda, predlažem 3 ili 4 boda za predsjednika povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
194 Tomislav Šimundić PRAVILNIK , Članak 7. Izbaciti naziv izvrstan, uvesti viši mentor. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
195 Tomislav Šimundić PRAVILNIK , Članak 6. - smanjiti broj bodova sa 60 na najviše 40 bodova, izbaciti minimalan broj kategorija (uvjeti u školama nisu za sve jednaki) - apsolutno prevelik ukupan broj sati u okviru kontinuiranog profesionalnog razvoja - 15h godišnje je realno uz postojeću dinamiku stručnih usavršavanja i seminara - umjesto obnavljanja zvanja uvesti trajno zvanje jednom kad je stečeno Mislim da je teško godišnje skupiti 20, 30 ili 40 sati stručnog usavršavanja. Članak 6. Smatram da je minimalan broj bodova za napredovanje prevelik, nemaju svi učitelji iste uvjete. Članak 6. (1) Rečenicu "najmanje deset godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita" promijeniti u "najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama." Članak 6. (2) izbaciti uvjet "◊ usvojenost minimalno šest ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama" Iz već navedenog da je ONSK samo preporuka niti na jedan način prijedlogom Pravilnika niti samim Okvirom nije predviđen način vrednovanja usvojenosti ishoda. Izbaciti obavezne kategorije za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
196 Tomislav Šimundić PRAVILNIK , Članak 4. Mislim da je bolji prijedlog bio Mentor, Viši mentor i Savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
197 Tomislav Magdić PRAVILNIK , Članak 8. Na Carnetovom portalu Meduza(kanal Ministarstva) bi trebalo omogućiti dobivanje potvrde ili značke za učitelje koji naknadno pregledaju webinare, a nisu bili u mogućnosti sudjelovati uživo jer su se i oni jednako usavršili kao kolege koje su pratile webinar uživo. Treba isprogramirati sustav tako da se može provjeriti je li osoba zaista pogledala webinar. Sve bi se trebalo odvijati automatski. To je moguće učiniti na više načina: - sve webinare s kanala Ministarstva na Meduzi premjestiti na poseban Loomen kolegij koji bi omogućio pregled videa, provjeru usvojenosti ishoda testićem i dobivanje značke, - na neki način isprogramirati Meduzu da automatski dijeli učiteljima značke ili potvrde, - povezati Meduzu sa sustavom EMA(za praćenje usavršavanja učitelja), - naći druge načine u suradnji s Carnetovim programerima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
198 Tomislav Magdić PRAVILNIK , Članak 8. Organiziranje usavršavanja(predavanja, radionice ili oglednog sata) na školskoj razini. 1 BOD Pojašnjenje - ako učitelj vodi stručni aktiv u školi i u sklopu aktiva organizira usavršavanje za kolege(osigura predavača/e). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
199 Tomislav Magdić PRAVILNIK , Članak 8. “Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na državnoj razini(po učeniku).” Smatra li se “Matematička liga” koju organizira privatni obrt za poduku natjecanjem na državnoj razini? U nastavku navodim argumente. 1) Prijavljuju se škole iz cijele Hrvatske i sudjeluje preko 2000 učenika. 2) Matematička liga omogućava sudjelovanje učenicima trećih razreda osnovne škole, a za njih do sad nije postojalo natjecanje na državnoj razini organizirano od strane Agencije za odgoj i obrazovanje ili Ministarstva. 3) Recenzentska ekipa tog natjecanja je bila na sastanku u Ministarstvu s ministricom i dobila podršku za svoj rad. http://matzelcic.com.hr/recenzentska-ekipa-u-mzo-na-kavi-s-ministricom-blazenkom-divjak/ Bilo bi dobro da se i to natjecanje vrednuje ovim pravilnikom tako da se učitelji koji organiziraju Matematičku ligu u svojoj školi u jednoj školskoj godini boduju s pola boda po organiziranom kolu lige u svojoj školi(4 kola godišnje = 2 boda godišnje) jer je to velik organizacijski posao, a ako su mentorirali učenike koji su osvojili jedno od prva tri mjesta u ukupnom poretku dobiju 2 boda po učeniku(barem za treće razrede osnovne škole jer za njih ne postoji državno natjecanje iz matematike). Osvojiti jedno od prva tri mjesta na tom natjecanju nije mala stvar jer se prijavljuju škole iz cijele Hrvatske, a mi učitelji pripremamo potencijalno darovitu djecu za to natjecanje tijekom cijele školske godine(i za vrijeme praznika). Bilo bi dobro napraviti popis natjecanja koja ulaze u kategoriju državnih, županijskih i ostalih natjecanja i da se taj popis redovito ažurira jer je danas veći upliv privatnih učilišta koja organiziraju natjecanja, a neki od njih(poput Matematičke lige) pokrivaju područje cijele Hrvatske i mogu spasti u kategoriju državnih, što zahtijeva veću otvorenost i vrednovanje od sustava za nagrađivanje i napredovanje učitelja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
200 Tomislav Magdić PRAVILNIK , Članak 5. Predlažem da se izbace riječi „nakon položenog stručnog ispita“. Argumenti: 1) Položio sam stručni ispit godinu i pol nakon zaposlenja u školi i ne želim da mi tih godinu i pol bude bačeno u vjetar jer sam za to vrijeme također stjecao dragocjeno iskustvo u radu s djecom i napredovao. 2) Smatram kako se u postupku napredovanja treba više cijeniti postignuća, nego godine radnog staža. Smatram kako su mladi ljudi nositelji promjena, skloniji napredovanju, skloniji radu na projektima i dodatnom angažmanu. Skloniji su sudjelovati u eksperimentalnim programima, pripremati učenike za natjecanja, organizirati natjecanja. Mladi ljudi trebaju biti nositelji promjena u obrazovanju i treba ih unaprijediti u više zvanje u mlađoj dobi kako bi s tom energijom podigli hrvatski odgojno-obrazovni sustav na viši nivo. 3) Učiteljima je produženo sveučilišno obrazovanje na pet godina. Na učiteljskim fakultetima su učitelji(razredne nastave) jako dobro praktično pripremljeni za rad u razredu, uz mnogo prakse i održanih sati pred stručnim komisijama, višestruko su provjereni tako da je rezultat završenog fakulteta skoro pa „gotov proizvod“. Stručni ispit je samo potvrda navedenog. Učitelji danas završe fakultet tek u dobi od 24 godine. Uz pet godina rada u školi 29-godišnji učitelj je ukupno 10 godina uronjen u odgoj i obrazovanje te je dovoljno zreo i potpuno spreman za napredovanje u zvanje mentora. Trebaju nam biti uzori skandinavske zemlje u kojima se izvrsne mlade ljude s određenim iskustvom puno više gura na odgovorne pozicije(čak i ministarske). Pogledajte primjer Aide Hadžialić koja je postala švedska ministrica obrazovanja u dobi od 27 godina. Ne kažem da treba kopirati njihov model, ali bi bilo dobro mladim izvrsnim učiteljima dati priliku za ranije napredovanje. Kao što postoje daroviti učenici koji svladaju više razreda u jednoj školskoj godini(akceleracija - koju dokažu polaganjem ispita), postoje i "daroviti" učitelji koji brže napreduju i zaslužuju ranije biti promaknuti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
201 Tomislav Duk PRAVILNIK , Članak 14. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama kao dokument postoji samo u obliku preporuke Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje iz veljače 2016. godine, a ne kao provedbeni propis koji je da bi bio važeći morao biti objavljen u Narodnim novinama. Smatram da se u pravilniku ne može navoditi propis koji službeno nije donesen. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
202 Tomislav Duk PRAVILNIK , Članak 14. Mislim da posebnim člankom treba definirati način uvida u stručno-pedagoški rad ravnatelja u procesu napredovanja jer način rada ravnatelja nije isti kao i način rada djelatnika u neposrednom odgojno-obrazovnom radu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
203 Tomislav Duk PRAVILNIK , Članak 8. Mišljenja sam da vrednovanje, odnosno kategorije aktivnosti za napredovanje ravnatelja u zvanje treba posebno definirati jer nisu i ne mogu biti iste kao kategorije aktivnosti za djelatnike u neposrednom odgojno-obrazovnom radu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
204 Tomislav Duk PRAVILNIK , Članak 14. Osim razgovora s odgojno-obrazovnim radnikom definiranim stavkom 2., mišljenja sam da bi tijekom postupka uvida u stručno-pedagoški rad trebalo obaviti razgovor i/ili pribaviti mišljenja ravnatelja u školi u kojoj radi djelatnik koji se nalazi u postupku napredovanja. Naime, ravnatelj školske ustanove je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi stručni voditelj školske ustanove i odgovoran za stručni profesionalni rad i napredovanje djelatnika škole, te redovito mora pratiti i vršiti uvid u odgojno-obrazovni rad djelatnika škole. Stvaranje potpune slike o stručno-pedagoškom radu moguće je, osim razgovora s odgojno-obrazovnim radnikom, ostvariti tek razgovorom ili dobivanjem mišljenja osoba koje dugoročno rade i surađuju s osobom u procesu napredovanja. Navedeno mišljenje i razgovor s ravnateljem trebali bi biti samo jedan od elemenata uvida u stručno-pedagoški rad, ali svakako ne presudan. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
205 Tomislav Duk PRAVILNIK , Članak 9. Zakonska osnova na temelju koje se donosi ovaj pravilnik (članak 116., stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) kaže da ministar pravilnikom propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja, ali ne i da određuje tijela koja provode postupak i odlučuju o napredovanju, jer su ista definirana drugim propisom višeg stupnja (zakon). Konkretno Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) u članku 4., stavak 3., navodi da Agencija za odgoj i obrazovanje – provodi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazov­ne radnike i ravnatelje, prema posebnim propisima; i Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN24/10) u članku 4., stavak 2. navodi da Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – organizira i provodi stručne ispite te postupak stručnog napredovanja za nastavnike struke u strukovnom obrazovanju, kao javnu ovlast. Slijedom navedenog mišljenja sam da se navedenim pravilnikom, odnosno uvođenjem povjerenstava kao tijela za provođenje napredovanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, derogiraju dva viša propisa - zakona - koja jasno propisuju nadležnost agencija u navedenom postupku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
206 Tomislav Dovranić PRAVILNIK , Članak 6. Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: deset godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani nastavnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Ujedno i članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. Stavak 1. Treba brisati „nakon položenog stručnog ispita“. Do polaganja stručnog ispita obično proteknu dvije godine rada. Iz tog razloga se i uvjeti za postizanje višeg zvanja pomiču za dvije godine. Treba mladim odgojno obrazovnim radnicima omogućiti da napreduju u zvanje savjetnika, ukoliko u deset godina rada postignu odgovarajući broj bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
207 Tomislav Dovranić PRAVILNIK , Članak 18. Dodaje se novi stavak 1. koji glasi: Odgojno obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje mentora, zvanje mentora stječe trajno. Dodaje se novi stavak 2. koji glasi: Odgojno obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje savjetnika, zvanje savjetnika stječe trajno. Stavak 1. postaje stavak 3. Stavak 2. postaje stavak 4. uz izmjene: Umjesto trideset pet godina mirovinskog staža, treba stajati: trideset pet godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani nastavnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Posebno će biti diskriminirani i nastavnici struke, kao i odgojno obrazovani radnici koji su prethodno radili van sustava obrazovanja. Ujedno i članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
208 Tomislav Dovranić PRAVILNIK , Članak 5. Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: pet godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani odgojno obrazovni radnici koji rade u nepunom radnom vremenu. I članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. stavak 1. Treba brisati „nakon položenog stručnog ispita“. Do polaganja stručnog ispita obično proteknu dvije godine rada. Iz tog razloga se i uvjeti za postizanje višeg zvanja pomiču za dvije godine. Treba mladim odgojno obrazovnim radnicima omogućiti da napreduju u zvanje mentora, ukoliko u periodu od pet godina rada postignu odgovarajući broj bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
209 Tomislav Dovranić PRAVILNIK , Članak 8. Potrebno je i bodovima vrednovati: -rad ispitnog koordinatora i zamjenika ispitnog koordinatora za državnu maturu, po godini; -stručni skupovi za ispitne koordinatore u organizaciji NCVVO-a ; -edukacije za ocjenjivače ispita državne mature ili nacionalnih ispita u organizaciji NCVVO-a ; -vrednovanje ispita državne mature ili nacionalnih ispita (također se može smatrati radom na obrazovnim sadržajima, edukacijom i unapređenjem rada škole), Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
210 Tomislav Dovranić PRAVILNIK , Članak 5. Ljestvica je postavljena previsoko , 30 bodova je previše za mentora, pogotovo ako ih je potrebno prikupiti svake tri godine. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
211 TOMISLAV ČEKOLJ PRAVILNIK , Članak 8. - nisu vrednovani voditelji preventivnih programa - izvoditelji preventivnih programa u trajanju od barem 10 sati trebaju biti vrednovani - nije vrednovan rad tima za profesionalno usmjeravanje učenika u srednjim strukovnim školama koje aktivno rade na promoviranju deficitarnih zanimanja, posebice onih trogodišnjih (izrada letaka, prezentacije po osnovnim školama, suradnja sa poslodavcima, Obrtničkom komorom...) - izvanškolski neposredan odgojno obrazovni rad s djecom s teškoćama i nadarenim učenicima treba biti proširen na neposredan rad sa svom djecom koja imaju rizik u psihosocijalnom razvoju (npr. rad u Centrima za socijalnu skrb) - dodatno trebaju biti vrednovani stručni suradnici koji rade s djecom s teškoćama u razvoju ako škola posjeduje znatan broj takve djece, a ako škola nema zaposlenog stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila (moja škola ima 86 takvih programa plus posebni razredni odjel, a nemamo defektologa) - izvanškolski neposredan rad kojem ne cilj osnaživanje roditeljskih vještina treba biti vrednovan - satovi u online edukacijama se trebaju zbrajati, a potrebno je vrednovati i aktivno sudjelovanje u radionicama koje se odvijaju uživo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
212 TOMISLAV ČEKOLJ PRAVILNIK , Članak 16. Prije je postojao samo savjetnik, sada postoji tročlano stručno povjerenstvo. Mislim da je to dobro, jer su neke kolege bili neopravdano zakinuti zbog samovolje pojedinih savjetnika. Nije mi jasna funkcija posebnog povjerenstva za napredovanje koje očito može osporiti odluku stručnog povjerenstva koja jedina direktno pokušava shvatiti tko je dobar djelatnik koji zaslužuje povišicu. Može li Ministar osporiti nešto što je već prošlo kroz 12 ruku? Nakon što povjerenstvo za napredovanje već odluči da je djelatnik ostvario uvjete za napredovanje, a zapravo je i prije njih stručno povjerenstvo to odlučilo? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
213 TOMISLAV ČEKOLJ PRAVILNIK , Članak 19. Zanima me od kojeg datuma počinje teći rok u kojem se sakupljaju bodovi za obnovu stečenoga zvanja ili napredovanja na sljedeću razinu? Konkretno, moja škola je zahtjev za stjecanjem zvanja mentora poslala u veljači 2017, neposredni uvid u rad bio je u studenom 2017., a promocija u prosincu 2017. Bilo bi pravedno da taj rok teče od veljače 2017. odnosno datuma od kad je škola poslala zahtjev jer se ispostavilo da je zahtjev bio opravdan pa je na kraju i odobren. Ako taj uvjet nije zadovoljen u ovom konkretnom slučaju neopravdano se u obzir ne uzima 10 mjeseci rada u školi. U nekim drugim slučajevima pojedinci su od uvida u njegov rad pa do promocije čekali i do godine dana što bi značilo da se u navedenom primjeru u obzir ne bi uzelo skoro 2 godine njihovog rada u školi! U Tiskanici NA-3 smo kronološki navodili aktivnosti koje su se bodovale u postupku napredovanja. Kronološki prva sljedeća aktivnost u sljedećem postupku napredovanja, a koja dolazi poslije zadnje navedene u Tiskanici NA-3 u prijašnjem postupku napredovanja bi trebala biti odmah bodovana! Rok od 5 godina za obnovu ili sljedeće napredovanje bi trebao teći od dana potvrde ministra prijašnjeg napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
214 TOMISLAV ČEKOLJ PRAVILNIK , Članak 28. Svi koji su napredovanje ostvarili prema starome Pravilniku su stavljeni u neravnopravni položaj u odnosu na pojedince koji bodove tek počinju sakupljati prema novome Pravilniku. Ovo bi se moglo riješiti proporcionalnim smanjenjem broja bodova potrebnih za obnovu zvanja ili napredovanja na sljedeće zvanje. Npr. ako se ovakav Pravilnik usvoji u travnju 2019., a prijašnji zahtjev za napredovanjem koji je na kraju i odobren je poslan u travnju 2016., pojedinac je 3 godine (36 mjeseci) sakupljao bodove prema starom Pravilniku (bilo bi pravedno da se bodovi za sljedeće napredovanje počinju sakupljati već od datuma slanja zahtjeva za napredovanjem koji je na kraju i odobren). Ako je Ministar prijašnji zahtjev za napredovanje nakon uvida u rad konačno odobrio u prosincu 2016. pojedinac sljedeći zahtjev mora predati najkasnije 120 dana prije prosinca 2021. odnosno do kolovoza 2021. Od travnja 2019. kad je usvojen novi Pravilnik do kolovoza 2021. je proteklo 2 godine i 4 mjeseca (28 mjeseci) kad je pojedinac sakupljao bodove prema novome Pravilniku. Ako pojedinac obnavlja savjetništvo imao je dakle ukupno 64 mjeseca za sakupljanje bodova, a samo 28 mjeseci odnosno 1/3 ukupnog perioda za sakupljanje bodova prema novome Pravilniku. Dakle, u 28 mjeseci broj bodova potrebnih za obnovu zvanja savjetnika trebao bi biti 60/3 odnosno 20 bodova. Ostalih 2/3 vremena bodove je sakupljao prema starom Pravilniku i prema njemu treba imati minimalno 15 bodova. Pošto se stari i novi Pravilnik ne mogu uspoređivati jer su drugačije postavljeni kriteriji bodovanja, bilo bi potrebno ostvariti 20 bodova prema novome Pravilniku (u 5 kategorija) i 15 bodova prema starom Pravilniku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
215 TOMISLAV ČEKOLJ PRAVILNIK , Članak 18. Smatram da djelatnik koji je 3 puta odabran u bilo koje zvanje treba to zvanje zadržati trajno. Ovo bi u praksi značilo da taj djelatnik ima minimalno 15 godina radnog staža u obrazovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
216 TOMISLAV ČEKOLJ PRAVILNIK , Članak 6. Ne razumijem zašto se napredovanje ograničava godinama staža u obrazovanju. Ako je djelatnik i prije predloženog roka ostvario uvjete za napredovanje trebao bi dobiti mogućnost odmah krenuti u proces napredovanja. Broj bodova je prevelik, čak 4 puta veći od kriterija prema starom Pravilniku, a što može izazvati efekt pojačanog sakupljanja bodova nauštrb povećanja kvalitete nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
217 TOMISLAV ČEKOLJ PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem promjenu riječi izvrstan savjetnik u "viši savjetnik" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
218 TOMISLAV ČEKOLJ PRAVILNIK Trebalo bi razgraničiti kriterije ocijenjivanja za ravnatelje i stručne suradnike. Rade drugačije poslove. Nezamislivo mi je da se u bolnici npr. jednako vrednuju medicinske sestre i labaratorijski tehničari. Zašto je u školi zamislivo? Osim toga, Pravilnik bi osim razvoja školstva trebao potaknuti motivaciju školskih djelatnika da ostanu u sustavu ili bi trebao privlačiti nove djelatnike. Pitanje je kakav će efekt proizvesti prijedlog o povećanju broja bodova za 4 puta u odnosu na stari pravilnik, a za još neobznanjeni financijski dobitak. Neke kolege već su najavile odustajanje od obnavljanja napredovanja, a neki najavili potragu za velikom količinom bodova što će odmaknuti fokus od kvalitete nastave koja se ne vrednuje. Jedan od efekta dakle može bit da ćemo imati nastavnike koji marljivo skupljaju bodove, a nisu podigli kvalitetu nastave koja bi trebala biti primarno vrednovana. Predlažem dodatni članak Pravilnika po kojem bi se višak bodova ostvaren prijašnjim napredovanjem prenašao u proces napredovanja u sljedeće zvanje. Ako je pojedinac npr. ostvario 40 bodova prilikom napredovanja u zvanje mentora, 10 bodova bi se prenijelo u sljedeći ciklus napredovanja. Tako pojedinac ne bi krenuo od nule, već bi zasluženo bio u početnoj prednosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
219 Timur Križak PRAVILNIK , Članak 1. Prijedlog pravilnika nije u skladu sa Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje čl. 4. po kojem Agencija provodi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike i ravnatelje, prema posebnim propisima. Prema ovom prijedlogu postupak provodi Ministarstvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
220 Tihomir Pleša PRAVILNIK Poštovani, čitajući ovaj nacrt vidljivo je da predlagatelj Pravilnika potiče izvannastavni rad učitelja ne razmišljajući kako je nastava najvažnija aktivnost u školi te bi kao takva trebali biti i jasnije vrednovana. Predlagatelj kroz bodovanje izvannastavnog rada učitelje iz manjih sredina, osobito one koji rade u kombinacijama i PŠ postavlja u neravnopravan položaj jer nemaju mogućnosti prikupiti dovoljan broj bodova.Na koji način se boduju učitelji koji za 2 - 3 godine obnavljanju zvanje? Hoće li imati dovoljno vremena prikupiti bodove? Nije vidljivo načelo jednakih mogućnosti za sve u sustavu. Smatram da je i traženi broj bodova za svako predloženo zvanje prevelik. Tako veliki broj bodova bi možda trebao pratiti i duže vrijeme trajanja zvanja . Pravilnik otvara "sezonu lova" na bodove. Nacrt Pravilnika mi djeluje nemotivirajuće, kao da sustav degradira svoje djelatnike i trudi se otežati napredovanje. Tihomir Pleša, učitelj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
221 Ticijana Šumberac PRAVILNIK Smatram da ovaj pravilnik , kao i prethodni ,stavlja u neravnopravan odnos profesore koji u školi predaji 2 predmeta ,u odnosu na one koji predaju jedan predmet i na profesore strukovnih predmeta. Naime , kod napredovanja profesor bira samo jedan predmet i priznaju mu se samo ti bodovi. Profesori koji rade 2 predmeta ,moraju se usavršavati za rad u oba predmeta , a priznaju im se bodovi samo za jedan ,isto je i sa bodovima sa natjecanja.Profesorima strukovnih predmeta priznaju se svi bodovi i baš zbog toga nema razloga da se svima ne zbrajaju bodovi,pogotovu stoga što je na natjecanjima i općeobrazovnih predmeta ,gdje je uključen daleko veći broj učenika, mnogo manja vjerojatnost za postizanje najboljih rezultata.Taj neravnopravni položaj dvopredmetnih profesora je općenit i proteže se kroz cijeli obrazovni sustav.Nigdje oni nemaju nikakve beneficije zbog toga.Na kraju ,ako profesor želi pošteno raditi oba predmeta, a to je obavezan prema učenicima , jedva da može u 5 godina skupit bodove za mentorstvo, a o ostala dva stupnja ne treba ni razmišljati Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
222 Tea Borković PRAVILNIK , Članak 13. Član zadužen za struku trebao bi biti savjetnik Agencije. No, prema ovom članku dade se zaključiti da će se AZOO ugasiti obzirom da se i dokumenti i zahtjev šalju MZO-u. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
223 Tea Borković PRAVILNIK , Članak 2. Tijelo koje je donijelo Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, više ne postoji. Na koji način bi se "mjerilo" učiteljevu uspješnost prema tom dokumentu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
224 Tatjana Zemljić PRAVILNIK , Članak 18. Članak 8. ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitu)- bodovati najmanje sa 4 boda jer je odgovornost puno veća nego za izradu zadataka za natjecanja, smotre. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini)-mentorstvo bodovati sa najmanje 2 boda po godini i po studentu jer je obim poslova puno veći (primjerice 60 sati za nastavničke smjerove matematike) i mentorstvo budućih učitelja i nastavnika je složenije od mentorstva učenicima za natjecanje. Mentorstvo pripravniku do stručnog ispita (po pripravniku) bodovati sa najmanje 4 boda iz istih razloga kao i prethodno. Članak 18. ispravak: (1) Odgojno-obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno. Objašnjenje: Ako je radnik tri puta za redom stekao bilo koje od zvanja ne samo zvanje izvrsnog mentora, zaslužuje trajno zvanje. (2) Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Objašnjenje: Tad odgojno obrazovni radnik ima dovoljno iskustva da bi stekao trajno zvanje. Navedena dobna granica se poklapa sa odabirom tri puta za redom u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika . Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
225 Tatjana Posavec PRAVILNIK , Članak 18. Članak 18. Smatram da bi odgojno-obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika, zvanje mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika trebao steći trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
226 Tatjana Posavec PRAVILNIK , Članak 7. Članak 7. Smatram da je minimalan broj bodova za napredovanje prevelik, pogotovo za učitelje razredne nastave gdje ne postoje natjecanja učenika iznad županijske razine u kojima se mogu postići dodatni bodovi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
227 Tatjana Posavec PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6. Smatram da je minimalan broj bodova za napredovanje prevelik, pogotovo za učitelje razredne nastave gdje ne postoje natjecanja učenika iznad županijske razine u kojima se mogu postići dodatni bodovi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
228 Tatjana Posavec PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5. Smatram da je minimalan broj bodova za napredovanje prevelik, pogotovo za učitelje razredne nastave gdje ne postoje natjecanja učenika iznad županijske razine u kojima se mogu postići dodatni bodovi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
229 Tatjana Maršić PRAVILNIK Poštovani, Smatram, kao i neki od mojih kolega, kako su 3 županijska stručna skupa godišnje nedostatna da svi zainteresirani učitelji mentori i savjetnici održe predavanja/ radionice u očekivanom broju sati (odnosi se na RN kojih ima uvijek najviše´).Gdje su tek oni učitelji koji će mentori/savjetnici tek postati!?Treba li se napredovanje svesti na utrku za bodove i međusobno rivalstvo? Zatim,EU-projekti...hoće li se tu računati i e-twininng projekti?Na koji način to mališani od 7-10 godina mogu putovati Europom (a još uče čitati i pisati)?To je u redu za neke predmete OŠ i većinu predmeta SŠ. Na kraju,u malim sredinama,iz kojih nam odlaze djeca svakodnevno,u nekim kategorijama teško je skupiti bodove za organizaciju natjecanja ili izložbi,ne mogu sudjelovati niti u Povjerenstvu za provedbu mature (RN) i zato predlažem da se bodovanje nas seoskih učitelja RN razradi na drugačiji način,možda kao voditelja na različitim manifestacijama (KUD,zadruga,zborova,mažoretkinja,izviđača i slično) te edukaciju studenata i pripravnika na osposobljavanju,jer zapravo,svaki učitelj je dobar i izvrstan ako su osmjesi učenika i roditelja iskreni osmjesi! Tatjana Maršić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
230 Tatjana Kovče PRAVILNIK , Članak 5. Moj prijedlog je da za kandidate koji obnavljaju svoj status za početak prikupljanja bodova treba uzeti datum slanja prethodno poslanih dokumenata, a ne datum promocije jer jer period između toga znao biti jako dugačak. Kod prvog napredovanja znalo je proteći i dvije godine od predavanja zahtjeva do promocije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
231 Tatjana Kovče PRAVILNIK , Članak 22. Uredba pravilnika po kojoj učitelj u zvanju mentora, savjetnika ili višeg savjetnika treba educirati kolege, studente, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku i sl. u godišnjem trajanju od 6, 8 i 10 sati je u pojedinim sredinama teško izvediva ili ju je teško dokumentirati. Lako je školama koje imaju organizirani dolazak studenata ili pripravnika na polaganje stručnog ispita. U manjim školama kolegijalnu podršku radimo ali ne znamo na koji ju način dokumentirati, a županijska stručna vijeća imaju ograničeno vremensko trajanje te svi zainteresirani ne mogu niti doći na red. Što se tiče javno i besplatno objavljenih sadržaja ili stručnih članaka, trebao bi postojati neki kriterij jer pojedinci objavljuju puno materijala koji imaju vrlo upitnu kvalitetu, dok neki pojedinci ne žele objaviti ništa jer misle da nije dovoljno dobro. Možda da se razvije neka platforma na koju bi se mogli poslati željeni materijali koje bi neka skupina sustručnjaka trebala odobriti prije objavljivanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
232 Tatjana Kovče PRAVILNIK , Članak 18. Predlažem da učitelj s navršenih 30 godina staža trajno zadržava stečeno zvanje jer je mnogo mladih učitelja dugo čekalo posao i/ili posao u punom radnom vremenu te će teško napuniti 35 godina staža. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
233 Tatjana Kovče PRAVILNIK , Članak 13. Pravilnik treba uključiti odredbu da u slučaju da postupak obnove stečenog zvanja nije dovršen na vrijeme iako je učitelj na vrijeme predao svu potrebnu dokumentaciju dozvoljava učitelju korištenje istog koeficijenta za plaću do okončanja cijelog postupka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
234 Tatjana Kovče PRAVILNIK , Članak 8. U slučaju bodovanja sudjelovanja u radu povjerenstva za organizaciju i/ili provedbu natjecanja na školskoj, županijskoj ili državnoj razini treba pojasniti radi li se samo o natjecanjima organiziranim od strane Agencije za odgoj i obrazovanje ili se u obzir uzimaju i neka lokalna ekipna natjecanja, natjecanje „Klokan bez granica“ i sl. Također treba pojasniti koliko maksimalno članova povjerenstva smiju imati. Što se tiče bodovanja predavanja, radionica ili npr. oglednog sata, uvjet za pozitivnu evaluaciju ne treba primjenjivati retroaktivno jer to do sada nije bilo obavezno napraviti. Uvjet da voditelj županijskog stručnog vijeća treba organizirati minimalno tri vijeća kao uvjet za bodovanje ne treba primjenjivati retroaktivno jer su pojedini viši savjetnici znali savjetovati da je dovoljno i dva vijeća po školskoj godini zbog malog iznosa koji je uplaćivan na ime troškova vođenja ŽSV-a. Pojasniti da li se u strukovne udruge koji potiču, razvijaju i unapređuju struku ubrajaju i razni županijski centri izvrsnosti. Pojasniti što se ubraja u stručna društva, klubove i sekcije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
235 Tatjana Kovče PRAVILNIK , Članak 4. Slažem se s kolegama da zvanje „izvrstan savjetnik“ nije prihvatljiv termin i mislim da bi trebalo biti „viši savjetnik“ s tim da bi onda za djelatnike Agencije za odgoj i obrazovanje trebalo koristiti neki drugi termin. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
236 Tatjana Kovče PRAVILNIK , Članak 2. Sustav za praćenje profesionalnog obrazovanja još je daleko od funkcionalnog oblika praćenja tako da i dalje treba mnogo aktivnosti učitelja koje se boduju dokumentirati na drugačiji način. Nije jasno tko će i na koji način provjeravati usvojenost ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
237 Tatjana Kovče PRAVILNIK , Članak 25. Što se tiče prijedloga nagrađivanja učitelja sporna mi je odredba pravilnika „ovisno o osiguranim sredstvima u državnom proračunu“. Mislim da bi trebalo odrediti minimalni broj učitelja koji će biti nagrađeni, a ovisno o sredstvima u proračunu pojedine godine bi ih onda moglo biti i više od tog broja. Također sam mišljenja da bi svaka županija trebala imati predviđenu kvotu nagrađenih učitelja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
238 Tatjana Brescanski PRAVILNIK , Članak 31. Na svaki od, do sada šest, niže napisanih komentara koji se odnose na primarnu zadaću učitelja mogla bih staviti svoj potpis. U svakom slučaju, lijepo je što smo imali priliku izreći svoje komentare. Nadam se i vjerujem da će glas naroda biti ozbiljno razmatran te da će barem dio prijedloga biti uvršteno u novi Pravilnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
239 Tatjana Brescanski PRAVILNIK , Članak 25. Lijepa ideja, ali bojim se, pomalo ishitrena. Slažem se da treba postojati nagrađivanje, ali ne u ovom obliku kako je predviđeno i ne u sastavu pravilnika o napredovanju. Kriteriji bi trebali biti precizniji i jasno određeni. Što znači da je netko imao istaknuti primjer uporabe inovativnih metoda poučavanja? Metodu koja je nova mojim učenicima možda netko koristi već godinama... Što znači besplatni sadržaj? Znači li da ga je autor besplatno napravio ili da ga korisnici koriste besplatno? I ponovo, "...kojim se potiče primjena novih metoda rada". Koliko nova metoda? Koliko treba vremena proći da neka metoda više nije nova? Postoji li neka formula po kojoj se mjeri "novo"? Dakle, u najboljoj namjeri da se nagrade najbolji, predlažem izostaviti ovaj dio iz ovog pravilnika i naknadno ga razraditi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
240 Tatjana Brescanski PRAVILNIK , Članak 21. Slažem se da radnici koji su promaknuti u zvanje moraju imati obveze, ali mislim da je uvjet od 6/8/10 sati godišnje teško ostvariv. Kako mjeriti kolegijalnu podršku? Što znači educirati kolege - održati predavanje, radionicu ili dati kvalitetan i konkretan savjet? Što znači dijeliti primjere dobre prakse? Ponovo - odraditi to kroz predavanje, napisani članak, DOS ili razgovor? Ako dijelim dobru praksu pisanim putem, koliko to vrijedi sati? Onoliko koliko mi je trebalo da to napišem ili onoliko koliko nekome treba da to pročita ili 45 minuta ako je opisan jedna školski sat? Hoće li na svakoj potvrdi o predavanju biti naznačeno vrijeme trajanja pojedinog izlaganja? Vrijedi li više 30 minuta kvalitetnog izlaganja ili pripremljena radionica čiji uvod traje 10 minuta a ostatak rade prisutni učitelji 45 minuta? Ostavljeno je previše manipulativnog prostora - sve u dobroj nakani poboljšanja trenutnog stanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
241 Tatjana Brescanski PRAVILNIK , Članak 20. Potpuno neprihvatljiv članak sve dok precizno ne definira obim i vrstu radne obveze. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
242 Tatjana Brescanski PRAVILNIK , Članak 18. Predlažem da odgojno-obrazovni radnik (sviđa mi se ovo - radnik) koji je tri puta zaredom napredovao, zadržava stečeno zvanje trajno. Mišljenja sam da radnik koji je 15 godina neumorno radio, bivao pozitivno ocijenjen od strane povjerenstava, ostvarivao izvrsne rezultate i potkrijepljivao to bodovima, zaista ima pravo na stečeno zvanje. To je čovjek koji neće prestati kvalitetno raditi, a zvanje će mu biti nagrada za učinjeno. Potpisujem i podržavam u cijelosti komentar kolegice Karoline Brleković. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
243 Tatjana Brescanski PRAVILNIK , Članak 14. (1) Smatram da ravnatelj i pedagoška stručna služba nikako ne bi smjeli biti izostavljeni iz uvida u stručno-pedagoški rad jer bi temelj za napredovanje ipak trebao biti rad učitelja u nastavi, a on se ne može iščitati iz bodova. Tijekom redovitog uvida u nastavu koja je sastavni dio zaduženja ravnatelja i pedagoga te njihovih izvješća postiže se bolji uvid u redoviti rad djelatnika nego što je to jednokratni uvid tijekom dva školska sata. Može se razmisliti o standardiziranom obrascu/izvješću o praćenju praktičnog rada učitelja koje bi ispunili ravnatelj i pedagog kao prilog dokumentaciji za napredovanje. (2) Praćenje sata tijekom dva sata praktičnog rada (od strane Povjerenstva) predlažem samo pri prvom napredovanju. U potpunosti podržavam komentar kolegice Danice Barišić. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
244 Tatjana Brescanski PRAVILNIK , Članak 9. Prilikom napredovanja predlažem uvid u nastavu od strane višeg savjetnika AZOO-a određene struke, ravnatelja i pedagoga, a uloga stručnog povjerenstva može eventualno biti razmatranje ispunjenja uvjeta pojedinca za napredovanje (prema Pravilniku). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
245 Tatjana Brescanski PRAVILNIK , Članak 8. Prije svih prijedloga, podržavam donošenje novog pravilnika i uključivanje više kategorija, ali bojim se da će se visoka razina potrebnih bodova i obveza koje proizlaze iz stečenog zvanja odraziti na rad u učionicama - ali negativno. Učitelji će biti u lovu na bodove, sjedit će satima pred računalima na online edukacijama, pripremat će predavanja i stručne članke, borit će se za sudjelovanje u raznim aktivnostima, a imat će sve manje vremena za pripremanje kvalitetnih sati. Posve je jasno da je najteže mjeriti i bodovati kontinuirani rad u učionici ... Nadalje, zaista nisu učitelji iz različitih dijelova naše zemlje u ravnopravnom položaju. Mnogi učitelji nikada neće dobiti priliku biti mentori studentima jer ne rade u sveučilišnim gradovima, mnogi nikada neće otići na državni stručni skup (radi troškova) ... Dakle, u 1. kategoriji umjesto "po učeniku" trebalo bi pisati : "po učeniku, za pojedinačna natjecanja, smotre i sl. te po ekipi, za ekipna natjecanja, smotre i sl.". U. 2. kategoriji nejasno je za koga bi se trebao pripremiti "ogledni sat na školskoj razini". Nadalje, pojam pozitivne evaluacije trebalo bi pojasniti i naglasiti da se ne primjenjuje za aktivnosti koje su održane prije stupanja pravilnika na snagu. Predlažem predvidjeti nekoliko modela standardiziranog evaluacijskog listića/kviza. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja - nije jasno na kakvo se dijeljenje misli te tko će procijeniti inovativnost metoda. U 3. kategoriji naglasiti da se vrijeme trajanja edukacija zbraja. Vođenje ili mentoriranje (na državnoj razini) trebalo bi bodovati više, barem s 3 boda. Podržavam prijedlog kolege Tomislava Magdića o kombinaciji webinar/Loomen za naknadno gledanje webinara. 7. i 8. kategorija nikako ne bi trebale biti obvezne. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
246 Tatjana Brescanski PRAVILNIK , Članak 7. Čl. 7. (1) alineja 2: Brojčana vrijednost sati kontinuiranog profesionalnog razvoja ne bi trebala biti izražena godišnje, već u ukupnom trajanju. Bojim se da će predloženih 40 sati edukacije godišnje staviti učitelja u poziciju „sakupljača sati“ te da će u konačnici pasti kvaliteta rada učitelja u učionici, tamo gdje bi trebala biti najvidljivija. Predlažem da broj sati bude jednak ili neznatno veći nego za savjetnika, a razlika će biti vidljiva odrađivanjem predviđenih obveza (Članak 23.) Čl. 7. (2) alineja 1: Upitna je i nije precizno definirana mjerljivost ishoda. Čl.7. (2) alineja 2. Ne bi trebalo definirati obveznu kategoriju, sasvim se dovoljna širina postiže zahtjevom minimalnog broja kategorija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
247 Tatjana Brescanski PRAVILNIK , Članak 6. Ne bi trebalo definirati obveznu kategoriju "Unaprjeđivanje rada škole", sasvim se dovoljna širina postiže zahtjevom minimalnog broja kategorija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
248 Tatjana Brescanski PRAVILNIK , Članak 6. Čl.6.(1) alineja 1: kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju najmanje 150 sati u pet godina Čl.6.(2) alineja 2: najmanje 60 bodova prikupljenih iz minimalno pet kategorija Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
249 Tatjana Brescanski PRAVILNIK , Članak 5. Čl.5. (1) alineja 1. Umjesto 5 godina mirovinskog staža predlažem 8 godina radnog staža. Čl.5. (2) alineja 1. Potrebno je definirati tko i na koji način mjeri usvojenost navedenih ishoda. Čl.5. (2) alineja 2. Ne bi trebalo definirati obveznu kategoriju, sasvim se dovoljna širina postiže zahtjevom minimalnog broja kategorija, što pozdravljam kao prijedlog. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
250 Tatjana Brescanski PRAVILNIK , Članak 4. Ukoliko bi ostala tri stupnja, predlažem da umjesto izvrstan savjetnik zvanje bude viši savjetnik (bez obzira na zanimanje istog imena). Smatram da su dva stupnja dovoljna, s tim da predlažem da nakon tri uzastopna mandata, savjetnik postane trajno zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
251 Tatjana Bandera-Mrakovčić PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, svakako pozdravljam donošenje novog Pravilnika. U čl.8.za mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) predlaže se 1 bod. Smatram da je zbog obima posla (upoznavanja studenata s djelokrugom rada škole, pregledavanje i dogovaranje njihovih oglednih satova, održavanje uzornih predavanja i ostaloga) jedan bod premalo. Kod održavanja predavanja, radionica ili oglednih sati očekuje se pozitivna evaluacija. Hoće li biti predviđeni obrasci za evaluaciju ili na koji način će se moći prikupiti mišljenja? Što s već održanim predavanjima, radionicama ili oglednim satovima za koje nema evaluacije sudionika? Nisam uočila predviđene bodove za članstvo stručnih povjerenstva na županijskoj razini za upis u 1. razred ili za odluke o primjerenim oblicima školovanja. To je također važan i odgovoran rad. Svakako podržavam čl.17. stavak (2) koji govori kako se u slučaju opravdane duže odsutnosti s rada rok na koji je odgojno-obrazovni radnik izabran u zvanje može produžiti ovisno o trajanju opravdane odsutnosti. Još nikad nije bilo razmatrano moguće napredovanje tajnika i računovođa. Oni su važan dio naših škola i mnogi od njih iznimno se ističu svojim radom, a bez njih škole ne bi ni bile (ako jesu) uspješne. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
252 Tanja Mihoković PRAVILNIK , Članak 25. U Čl.25 u stavku 1 potrebno je izostaviti dio teksta "...ovisno o osiguranim sredstvima u državnom proračunu." Nagrađivanje učitelja/nastavnika ne bi smjelo ovisiti o državnom proračunu. Stavka u državnom proračunu bi trebala biti osigurana za ove potrebe, ukoliko se to propisuje ovim Pravilnikom. Smatram kako u Čl.25 u stavku 2 nije potrebna napomena "-radio na unaprjeđenju rada škole i odgojno-obrazovnog sustava". Dovoljni su navodi gornjih uvvjeta od 15 bodova iz minimalno četiri kategorije i ostala dva uvjeta. Svaki učitečj/nastavnik kojim u godini dana sakupi 15 bodova iz četiri kategorije, ima istaknuti primjer uporabe inovativnih metoda poučavanja, vrednovanja i odgojno-obrazovnog rada u školi i javno objavi besplatni, otvoreni digitalni obrazovni sadržaj ili znanstveni ili stručni članak kojim se potiče primjena novih metoda rada svakako unaprjeđuje rad škole i obrazovnog-sustava. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
253 Tanja Mihoković PRAVILNIK , Članak 23. Kao i u prethodnim člancima i u ovom Čl.23 smatram da je potrebno revidirati najmanji broj sati godišnje edukacije kolega, studenata učiteljskih ili nastavničkih studija,.... koji su u ovom članku propisani na 10 sati godišnje. Smatram kako svi učitelji/nastavnici neće biti u ravnopravnom položaju i neki uopće neće imati priliku ispuniti ovaj uvjet. Smatram kako ovaj broj sati treba ostaviti neograničen ili smanjiti na 5 sati godišnje. Broj od 10 sati godišnje edukacije je neizvediv. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
254 Tanja Mihoković PRAVILNIK , Članak 22. Kao i u prethodnom članku i u Čl.22 smatram da je potrebno revidirati najmanji broj sati godišnje edukacije kolega, studenata učiteljskih ili nastavničkih studija,.... koji su u ovom članku propisani na 8 sati godišnje. Smatram kako svi učitelji/nastavnici neće biti u ravnopravnom položaju i neki uopće neće imati priliku ispuniti ovaj uvjet. Smatram kako ovaj broj sati treba ostaviti neograničen ili smanjiti na 4 sata godišnje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
255 Tanja Mihoković PRAVILNIK , Članak 21. U Čl.21 smatram da je potrebno revidirati najmanji broj sati godišnje edukacije kolega, studenata učiteljskih ili nastavničkih studija,.... koji su u ovom članku propisani na 6 sati godišnje. Smatram kako svi učitelji/nastavnici neće biti u ravnopravnom položaju i neki uopće neće imati priliku ispuniti ovaj uvjet. Smatram kako ovaj broj sati treba ostaviti neograničen ili smanjiti na 3 sata godišnje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
256 Tanja Mihoković PRAVILNIK , Članak 18. U Čl.18. potrebno je dodati i stavke u kojima se određuje i stjecanje trajnog zvanja mentora nakon tri uzastopna izbora u zvanje mentora. Također i stjecanje trajnog zvanja savjetnika nakon tri uzastopna izbora u zvanje savjetnika. Naime, kako je moguća obnova zvanja, tako ne bi trebalo praviti razliku između stupnjeva zvanja. Radnik može tri puta uzastopno obnavljati zvanje mentora, a tada bi to zvanje trebao steći trajno, kao i zvanje izvrsnog savjetnika, po istim uvjetima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
257 Tanja Mihoković PRAVILNIK , Članak 13. U Čl.13 stavku 2 potrebno je navesti kako dva člana povjerenstva koje imenuje Predsjednik povjerenstva za napredovanje trebaju biti sustručnjaci predmeta za koji se prijavio radnik čiji je zahtjev zaprimljen. Ako ne oba člana, smatram da je nužno da barem jedan član kojeg bira Predsjednik povjerenstva bude sustručnjak predmeta. Smatram da je to potrebno jer jedan član Povjerenstva koji je sustručnjak predmeta nije dovoljan. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
258 Tanja Mihoković PRAVILNIK , Članak 12. u Čl. 12. stavak 1 potrebno je navesti vremenski rok u kojem će ministarstvo nadležno za obrazovanje utvrditi ispunjenost općih uvjeta za napredovanje u zvanje, recimo 30 dana. Također i u stavku 2 istog članka je potrebno navesti rok u kojem će ministar donijeti odluku o odbijanju zahtjeva, recimo 15 dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
259 Tanja Mihoković PRAVILNIK , Članak 11. U Čl.11 stavak 1. potrebno je navesti vremensko ograničenje u kojem ministarstvo utvrđuje je li zahtjev potpun, recimo vremenski rok od 15 dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
260 Tanja Mihoković PRAVILNIK , Članak 8. U Čl.8 u kategoriji PREDAVANJA I/ILI RADIONICE element "Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja" treba detaljnije i preciznije opisati. Značajan je broj bodova koji se za navedeni element dobije, a ovako napisan je podložan vrlo subjektivnim tumačenjima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
261 Tanja Mihoković PRAVILNIK , Članak 7. U Čl.7 kao i u prethodna dva članka trebalo bi izostaviti uvjet od najmanje 40 sati godišnje i ostaviti samo uvjet od 200 sati u pet godina. Tijekom jedne godine se zaista opravdano može izostati sa stručnog usavršavanja, a taj manjak bi se mogao nadoknaditi tijekom ostale četiri godine. Realno, zar učitelj/nastavnik koji je iz opravdanih razloga jednu godinu propustio nekoliko stručnih usavršavanja, pa ne ispunjava jedino taj uvjet od 40 sati godišnje, nije zaslužio promociju u zvanju?! Također u istom članku dovoljno je ostaviti uvjet od najmanje 80 bodova prikupljenih iz minimalno šest kategorija, bez uvjetovanja obveznih kategorija, jer učitelj koji sakupi toliki broj bodova iz neuvjetovanih šest kategorija zaista radi i na unaprjeđenju i svoje škole i obrazovanja uopće. Ne slažem se niti s implikacijom kako su neke od kategorija "važnije" od drugih. Također smatram kako nisu svi učitelji/nastavnici u ravnopravnom položaju prilikom sakupljanja bodova iz pojedinih kategorija. Primjer: učitelj koji radi u maloj školi ili učitelj koji radi u Zagrebu, Rijeci, Splitu nikako nisu u istoj poziciji prilikom mentorstva studentima ili sudjelovanju u radu povjerenstva za polaganje stručnih ispita. Smatram kako je ukupan broj od 80 bodova većini zaista izvrsnih učitelja/nastavnika ipak nedostižan, dovoljno bi bilo 65 (ili barem 70) bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
262 Tanja Mihoković PRAVILNIK , Članak 6. Kao i u prethodnom i u ovom Čl.6 potrebno je izostaviti uvjet za 30 sati godišnje i ostaviti samo 150 sati u pet godina (isti razlog kao i u prethodnom članku). Također ostaviti najmanje 60 bodova prikupljenih iz minimalno pet kategorija, a izostaviti uvjet obvezne kategorije "Unaprjeđivanje rada škole". Svaki učitelj/nastavnik s tolikim brojem prikupljenih bodova iz bilo kojih kategorija zaista unaprjeđuje rad svoje škole. Valjalo bi razmisliti i o tom visokom broju bodova, smatram da bi bilo dovoljno 45 (ili barem 50) bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
263 Tanja Mihoković PRAVILNIK , Članak 5. U Čl.5 smatram kako broj sati kontinuiranog profesionalnog rada u pet godina ne bi trebalo ograničiti na godišnjoj razini, dovoljno je ostaviti uvjet od 100 sati u pet godina. Razlog neispunjavanja godišnjeg broja od 20 sati može biti uistinu opravdan (bolest, nemogućnost odlaska na stručno usavršavanje zbog nedostatka financija ili nekog drugog opravdanog razloga). Također smatram kako je dovoljan uvjet od najmanje 30 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, bez određivanja obvezne kategorije "Unaprjeđivanja rada škole" jer smatram da svaki učitelj/nastavnik koji sakupi toliki broj bodova iz bilo kojih kategorija, zaista radi na unaprjeđivanju rada škole iako možda iz stavki navedenih u kategoriji "Unaprjeđivanje rada škole" nije prikupio (unutar tog mandata od pet godina) niti jedan bod. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
264 Tanja Mihoković PRAVILNIK , Članak 4. Čl.4 Slažem se s većinom izrečenih mišljenja kako naziv "izvrstan savjetnik" ima pogrešnu konotaciju, implicira kako ostala dva zvanja nisu izvrsna. Predlažem umjesto toga naziv "viši savjetnik" ili tri stupnja napredovanja: mentor, viši mentor i savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
265 Tanja Galjuf PRAVILNIK Pravilnik o napredovanju svakako je korak naprijed u odnosu na prethodni, ali i otkriva mnoge mane u sustavu te nejednake mogućnosti za djelatnike škola iz manjih sredina.Najvažnija uloga učitelja je u razredu u neposrednom radu s učenicima, ali da biste prikupili bodove potrebne za napredovanje, morate se posvetiti mnogim poslovima izvan razreda. Zašto je potrebno svakih pet godina dostavljati dokaze i obnavljati napredovanje ? Može li se pratiti u sustavu e-matice rad svakog učitelja gdje bi se samo stavljale potvrde usavršavanja, bilježila sudjelovanja u projektima itd. te se redovnim praćenjem automatizmom nakon određenog vremena samo produljio status bez posebnih podnošenja novih zahtjeva i dokazivanja različitih bodova ? Ne isključujem time uvid u nastavu koji bi trebao biti redovna praksa pa i više puta tijekom pet godina.Svjedoci smo da posao učitelja postaje sve manje popularan jer je zahtijevan, a nedovoljno plaćen za visokoobrazovanog čovjeka.Trebao bi stoga barem imati lakši i pozitivniji pristup napredovanju koji osim materijalne koristi daje učiteljima veliko ohrabrenje i poticaj u radu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
266 Tamara Vučković PRAVILNIK , Članak 23. Članak 21./22./23. - predlažem dodati sve studije ili ne navoditi studije u stavku "najmanje X sati godišnje educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija ..." Obrazloženje: Kao što sam navela i u čl.8 ( kod kirterija Mentorstvo studentima...) odgojno-obrazovni radnici koji obavljaju stručno pedagoški rad dolaze iz raznih studija. a nisu iz područja učiteljskih i nastavničkih studija kao npr. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – logopedi, edukacijski rehabilitatori, socijalni pedagozi, defektolozi... Predlažem dodati i druge studije stručnjaka koji obavljaju stručno-pedagoški rad ili ostaviti samo riječ "studnete" bez navođenja studija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
267 Tamara Vučković PRAVILNIK , Članak 22. Članak 21./22./23. - predlažem dodati sve studije ili ne navoditi studije u stavku "najmanje X sati godišnje educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija ..." Obrazloženje: Kao što sam navela i u čl.8 ( kod kirterija Mentorstvo studentima...) odgojno-obrazovni radnici koji obavljaju stručno pedagoški rad dolaze iz raznih studija. a nisu iz područja učiteljskih i nastavničkih studija kao npr. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – logopedi, edukacijski rehabilitatori, socijalni pedagozi, defektolozi... Predlažem dodati i druge studije stručnjaka koji obavljaju stručno-pedagoški rad ili ostaviti samo riječ "studnete" bez navođenja studija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
268 Tamara Vučković PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21./22./23. - predlažem dodati sve studije ili ne navoditi studije u stavku "najmanje X sati godišnje educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija ..." Obrazloženje: Kao što sam navela i u čl.8 ( kod kirterija Mentorstvo studentima...) odgojno-obrazovni radnici koji obavljaju stručno pedagoški rad dolaze iz raznih studija. a nisu iz područja učiteljskih i nastavničkih studija kao npr. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – logopedi, edukacijski rehabilitatori, socijalni pedagozi, defektolozi... Predlažem dodati i druge studije stručnjaka koji obavljaju stručno-pedagoški rad ili ostaviti samo riječ "studnete" bez navođenja studija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
269 Tamara Vučković PRAVILNIK , Članak 8. U Kategoriju RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL. - predlažem dodati: • Vođenje Stručnog povjerenstva škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, učenika (po šk. godini) • Rad u Stručnom povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, učenika pri uredu državne uprave u županiji (Stručno povjerenstvo Ureda) ili Ministarstvu (Stručno povjerenstvo Ministarstva) - po šk. godini Obrazloženje: Rad u Povjerenstvima, osobito vođenje Stručnog povjerenstva škole je izuzetno važan posao kojeg obavljaju stručni suradnici i daje doprinos i učeniku i roditelju i školi općenito. To su sati i sati razgovora, savjetovanja, pomaganja, praćenja koji su usmjereni na pomoć učeniku, na pomoć i savjetovanje učitelju i roditelju, a uz to iziskuje i organizaciju sastanaka, suradnje sa stručnim ustanovama i raznim stručnjacima, vođenje dokumentacije, pisanje obrazaca i pripemanje dokumentacije za pokretanje postupka za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, učenika za npr. određivanju ili mijenjanje ili ukidanje primjerenog programa obrazovanja, upisa u prvi razred, odgoda od upisa u prvi razred, uključivanja djeteta/učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskoga jezika, prijevremenog upisa djeteta u prvi razred osnovne škole, privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole, privremenoga oslobađanja od već započetog školovanja i dr... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
270 Tamara Vučković PRAVILNIK , Članak 8. Kriterij: Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) – predlažem mijenjati/dopuniti Prijedlog – mijenjati u - Mentorstvo studentima (po godini) Obrazloženje: Stručni suradnici logopedi, edukacijski rehabilitatori, socijalni pedagozi, defektolozi… dolaze s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta koje obrazuje stručnjake za rad s osobama s posebnim potrebama. Navođenjem učiteljskih ili nastavničkih studija, nisu navedeni studiji ostalih odgojno-obrazovnih radnika koji provode stručno-pedagoški rad. Prema primjeru kriterija "Mentorstvo pripravniku bez stručnog ispita" nema navođenja kojih studija, tako ni kod Mentorstva studentata nije potrebno navoditi studije ili navesti sve studije odgojno-obrazovnih radnika koji obavljaju stručno-pedagoški rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
271 Tamara Vučković PRAVILNIK , Članak 2. Stručno-pedagoški rad stručnih suradnika se znatno razlikuje od rada učitelja i nastavnika pri čemu stručni suradanici uz svoj posao moraju poznavati područja rada učitelja i nastavnika kako bi ga kvalitetno obavljali i kako bi pružali kontinuiranu suradnju i podršku učiteljima i nastavnicima. Stručni suradnici također moraju poznavati i kurikulume i ishode, pokrivaju područja rada s učenicima s teškoćama i darovitim učenicima i pružaju podršku učiteljima u izradi i provođenju primjerenih programa obrazovanja za navedene učenike, kako i savjetovanju učitelja i roditelja navedneih učenika vezano uz rad s njima, itd ... Stručni suradnici logopedi, edukacijski rehabilitatori i socijalni pedagozi ostvaruju neposredni rad s učenicima (pružajući im podršku vezanu uz njihove teškoće najmanje 20 sati tjedno, a bude i više uz provođenje postupka pedagoškog praćenja učenika koji nemaju primjerene programe obrazovanja i pružanje podrške i njima) i učiteljima, roditeljima i stručnom službom (suradnja, pružanje podrške, savjetovanje, predavanja, radionice, radni materijali). Uz to dodatno idu ostali poslovi stručnog suradnika (planiranje rada škole, svog rada, pripremanje i praćenje neposrednog rada, vođenje pedagoške dokumentacije, stručno usavršavanje, poslovi vezani za početak i kraj školske godine, analiza i vrjednovanje rada, rad u stručnim tijelima škole, suradnja s drugim ustanovama, zdravstvena skrb o učenicima, poslovi javne, kulturne i socijalne djelatnosti škole, vođenje Stručnog povjerenstva škole i rad u Stručnom povjerenstvu Ureda ili Stručnom povjerenstvu Ministarstva i ostali poslovi prema odluci ravnatelja i dr...). Razlike u poslovima ne umanjuju ili izdižu vrijednost jednih ili drugih, samo je vrlo važno uzeti ih u obzir prije procjene rada jer u kriterijima trebaju biti zastupljene i stavke poslova koje obavljaju i stručni suradnici odnosno uvažiti činjenicu kako neke poslove stručni surdanici nemaju ni priliku raditi jer nije u opisu njihovih poslova, pa im se isto ne može bodovati, te moraju svoju stručnost, entuzijazam i kvalitetu pokazati kroz druge poslove i aktivnosti koje obavljaju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
272 Tamara Janković PRAVILNIK , Članak 17. Članak 17. (2) Trebalo bi se uzeti u obzir da svi navedeni rokovi poput ovoga iz stavka (3) ne mogu vrijediti za učitelje koji su trenutno u trajanju određenog zvanja, a novi Pravilnik za koji nisu mogli znati, može uskoro biti u primjeni. Takvih situacija ima dosta (kao i samo bodovanje ili broj sati potrebnih za obnovu napredovanja) te bi u takvim slučajevima ministarstvo trebalo biti fleksibilno kao i kod svake primjene novih pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
273 Tamara Janković PRAVILNIK , Članak 8. Pored brojnih novih mogućnosti za ostvarenje bodova koje pozdravljam, moram se osvrnuti na veliku nepravdu prema prijedlogu Pravilnika u kategoriji "Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima" pod stavkom: Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini). Prema dosadašnjem pravilniku ta je kategorija donosila 3 boda, a prema novom prijedlogu samo 1, dok se stavka Mentorstvo pripravniku do stručnog ispita (po pripravniku) s dosadašnjih 2 boda povećala za bod i sada je 3 boda!? Je li došlo do slučajne pogreške? Ovim bodovanjem, ne samo da se ne cijeni trud, znanje i broj sati u pripremanju desetaka studenata po godini za njihovu studentsku praksu i izvođenje nastave (naravno, za određene katedre metodike, nisu svi u istoj situaciji), nego se nažalost, a to je veliki propust po meni, ne potiče rad mentora sa studentima i metodika kao takva. Upravo kvalitetno i kvantitetno zastupljeno osposobljavanje budućih učitelja treba biti jedan od prioriteta u povezanom obrazovnom sustavu! Studenti s malo metodičke studentske prakse, neće kao budući učitelji doći niti do čitanja Pravilnika o napredovanju, a teško ostvarivo napredovanje (samo zbog velikog broja potrebnih bodova) smanjit će i ovako ne velik broj mentora i savjetnika koji žele raditi sa studentima u njihovoj metodičkoj naobrazbi. Ukoliko se mentore i savjetnike uvjetuje da prihvate rad sa studentima, to ne znači da će taj rad biti jednako uspješan, zato smatram da bi se dignitet i važnost metodičkog rada morao daleko više vrednovati bodovanjem, čak i od samog mentorstva jednom pripravniku tijekom godine jer se radi o osobi koja je završila metodiku, diplomirala i moguće već i radi u nastavi. Molim da se razmisli o tome je li jednak obim i težina posla mentorstva u ova dva slučaja (desetak studenata bez iskustva u praksi ili vrlo malog broja sati prakse i pripravnik koji je već ostvario zvanje magistra struke). Razumijem u potpunosti da su mnogu učitelji koji bi htjeli biti mentori studentima zakinuti samom činjenicom što ne rade u blizini nekog fakulteta s katedrom metodike, no također treba uzeti u obzir da isti učitelji koji jesu mentori studentima nemaju vremena za neke druge oblike prikupljanja bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
274 Tamara Janković PRAVILNIK , Članak 5. Što se tiče prikupljanja bodova, bilo da se radi o bodovima iz minimalnog određenog broja kategorija bilo da se radi o broju sati kontinuiranog profesionalnog razvoja godišnje, smatram da je ljestvica podignuta previsoko, osim u slučaju prvog napredovanju u zvanju mentora. Za sve koji se pripremaju za napredovanje u više zvanje ili žele samo potvrditi već dobivenog taj broj bodova nije realan iz jednostavnog životnog razloga, a to je neregulirana (trenutno barem neusklađeno) mogućnost ostvarenja prikupljanja bodova, posebno kad se radi o profesionalnom razvoju. Učitelj za svako usavršavanje koju treba financirati škola ovisi o odobrenju ravnatelja. Pored toga treba imati na umu da su i ravnatelji stavljeni u nezgodnu situaciju jer će za kolege koji su mentori/savjetnici, ravnatelji htjeti odobriti usavršavanja kako bi im omogućili toliko broj sati usavršavanja, dok s druge strane time zakidaju sve kolege koji neće na taj način prikupiti dovoljan broj sati (i bodova) u mnogo dužem periodu nego do sada. Također, iz perspektive ravnatelja može se očekivati i neodobravanje izbivanja učitelja s velikog broja sati nastave ako se radi o fizičkom prisitvovanju seminarima ili ostvarenju projekata, čime dolazim do prijedloga da se i to regulira jasnim kriterijima- koliko sati nastave svaki učitelj godišnje ima pravo izostati s nastave zbog profesionalnog razvoja. Ako to bude usklađeno s potrebnim brojem sati za napredovanja, neće biti nikakvih problema. Ali, opet govorimo o potrebi da se paralelno s ovim Pravilnikom osmisle i daju na javnu raspravu dokumenti u kojima su jasna prava odgojno-obrazovnih djelatnika kao i dužnosti i obveze ravnatelja prema djelatnicima po tom pitanju. Ovdje bih dodala također jedan problem s kojim se suočavamo kad je prikupljanje velikog broja sati i bodova u pitanju, a to je mogućnost prikupljanja bodova putem online usavršavanja. Treba razmišljati o satnici učitelja koja je jasno raspoređena po satima neposrednog rada, sati za pripremu te svih ostalih poslova. U jednom danu učitelja može se dogoditi da se pored obveznog stručnog usavršavanja na ŽSV-ima (i ponekom nedefiniranom obvezom u školi) dogodi da zajedno s online usavršavanjem prijeđe zakonom određen broj radnih sati, čime ulazimo u segment zaštite radničkih prava svakog djelatnika. Mislim da će se mnogi prepoznati u situaciji da nakon nastave i pripreme za sutrašnju nastavu (tjedno, mjesečno planiranje) ostatak slobodnog radnog vremena ne provode s obitelji i prijateljima, u odmoru, već radno za računalom. Sve to može biti provedivo (krasna je mogućnost povremeno online surađivati s kolegama iz čitavog svijeta bez fizičkog putovanja i gubitka sati nastave) samo ako se ne postavi prevelik broj potrebnih sati usavršavanja godišnje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
275 Tamara Janković PRAVILNIK , Članak 5. Iako razumijem potrebu da se uskladi Pravilnik i kriteriji o napredovanju s ostalim dokumentima, trenutno u Pravilniku o kojem raspravljamo ne bi trebali stajati uvjeti koji će tek biti definirani Okvirnim nacionalnim standardom kvalifikacija za učitelje... (ishodi učenja po skupovima učenja!). Što se tiče uvođenja novih kategorija iz kojih učitelj mora imati prikupljene bodove, smatram to donekle poticajnim jer se predviđa i potiče raznolik dodatni trud i rad, dakle daju se nove mogućnosti za ostvarenje bodova. No također, kao što su mnogi komentirali, slažem se da se istovremeno javlja problem da će se bodovi ostvarivati još manje nego dosad u neposrednom radu s učenicima. Više kategorija koje su predložene predviđaju rad na unaprjeđenju rada škole i doprinos obrazovnom sustavu kao takvom. Ovdje dolazimo do situacije u kojoj nisu svi u istoj polaznoj situaciji. Ovisi o veličini škole, broju djelatnika te odnosom s ravnateljima koji imaju pravo odlučiti tko će sudjelovati u kojem tijelu škole ili žele li dati svom djelatniku da provede određeno istraživanje kao i žele li ravnatelji i čitav kolektiv sudjelovati u određenom projektu. Sve ovo može se gledati pozitivno i poticajno, no tada treba pored ovih prijedloga istovremeno proizvesti dokument u kojem će biti navedene obveze ravnatelja u odnosu na svoje djelatnike. Govorimo često o demokratskom ozračju u školama, zbornicama i unutar samih učionica... Mislim da treba imati na umu i javnosti predočiti dokumente koji će biti jasno definirani po tom pitanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
276 Tamara Janković PRAVILNIK , Članak 4. Poštovani, po pitanju naziva smatram da bi dvije kategorije kao i dosad bile dovoljne. Ukoliko se zadrži prijedlog od tri kategorije zvanja, onda svakako riječ "izvrstan savjetnik" smatram neprimjerenom u odnosu na savjetnika čime se implicira kako savjetnik nije izvrstan odgojno-obrazovni djelatnik. U tom slučaju bi se eventualno moglo za treću kategoriju uzeti u obzir "viši savjetnik", no to mora biti u sklađeno s AZOO-om čiji savjetnici trenutno nose taj naziv. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
277 Tamara Jakšić PRAVILNIK Osvrnula bih se na točku Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na međunarodnoj razini . Naime, ove godine pripremala sam jedan cijeli razred (24 učenika) za simulaciju rada Europskog parlamenta (Euroscola) u Strasbourgu. Smatra li se moja priprema učenika mentorstvom učenicima? Može li se Euroscola (iako nije natjecanje) navesti pod " i sl." jer je priprema, jer je međunarodna razina i uključeni su učenici? Ukoliko sam ovo dobro razumjela, to bi značilo da bih ja već samo za ovu aktivnost dobila 72 boda (ako računamo 3 boda po broju učenika koje sam pripremala). Ukoliko se moja aktivnost ne smatra mentorstvom u ovom slučaju, tada ne dobivam tih visokih 72 boda. Mislim da su neke točke nacrta malo nejasne te će ih svatko htjeti tumačiti na svoj način. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
278 Tamara Bošković PRAVILNIK , Članak 25. Pravilnik o nagrađivanju bi trebalo odvojiti od Pravilnika o napredovanju i malo više prostora i vremena posvetiti tome da se uistinu razlikuje izvrsnost pojedinaca po čemu odskaču od ostalih kolega. Mišljenja sam da rad na eksperimentalnim programima nikako nije jedino što bi trebalo nagrađivati. Škole se razlikuju po broju učenika koji ih pohađaju, ali i po mjestu rada, uvjetima rada, broju učenika s rješenjem o primjerenom školovanju, broju posebnih razrednih odjela, broju pomoćnika... U svemu tome je moguće pronaći način da se nagrade osobe koje kvalitetno rade svoj posao. U samom startu svi imamo istu plaću, a sve navedeno dodatno traži veći angažman zaposlenih u školi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
279 Tamara Bošković PRAVILNIK , Članka 27. Nagrađivanje odgojno - obrazovnih djelatnika trebalo bi biti obuhvaćeno nekim sasvim drugim pravilnikom, nikako biti dio Pravilnika o napredovanju. A kad već govorimo o nagrađivanju djelatnika, molim povesti malo računa i o tome kako se i koliko naš rad u školi, bez obzira bili učitelji ili stručni suradnici razlikuje od škole do škole ovisno o potrebama sredine u kojoj radimo. Definitivno nije isto biti učitelj ili stručni suradnik u školi koja ima 10, 20, 30 ili više rješenja o primjerenom obliku školovanja, 1 ili 11 pomoćnika u nastavi, niti jedan posebni razredni odjel ili dva - tri i više itd. Naravno da nije isto. Neki od nas nemaju vremena npr. za pisati stručne članke i tako skupljati bodove jer smo sretni kad uspijemo koordinirati šarenilo u školskoj sredini i to najčešće u prekovremenim satima koji se naravno ne plaćaju, ali se sav taj dodatni angažman niti ne nagrađuje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
280 Tamara Bošković PRAVILNIK , Članak 8. U kategoriji ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA, stručni suradnik od svih navedenih načina bodovanja, može imati bodove jedino u skupini mentorstvo pripravniku do stručnog ispita. To definitivno još jednom povlači pitanje odvajanja načina napredovanja učitelja i nastavnika od stručnih suradnika, ali i ostalih djelatnika koji ne mogu putem natjecanja, smotri, državne mature i sl. napredovati. Potrebno je također pronaći način da se boduju i sljedeći poslovi: voditeljstvo Školskih preventivnih programa, koordinator za pomoćnike, članstvo u Povjerenstvu Škole i posebno predsjedništvo u Povjerenstvu, vođenje učeničkog vijeća, kao i vođenje aktiva. Naime, to su svakodnevni školski poslovi koji ako se rade kako treba oduzimaju vremena onim kolegama koji ih rade, isto kao i pripremanje učenika za natjecanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
281 Tamara Bošković PRAVILNIK , Članak 5. Mislim da je određivanje pet godina staža premalo za napredovanje u mentora, pogotovo ako uzmemo u obzir da u tih 5 godina osoba može biti nekoliko godina na porodnom dopustu, ili nekom drugom bolovanju. To je nepravedno i prema kolegama koji rade na nepuno radne vrijeme pa makar u kontinuitetu. Teško da se može ostvariti 20 sati godišnje ako prisustvujemo samo profesionalnom usavršavanju unutar županije, a često nemamo uvjeta niti novca za putovati van mjesta stanovanja. Mentor je osoba od koje se očekuje određeno znanje, iskustvo i kompetencija koje se osim fakultetom, pisanjem znanstvenih članaka i sudjelovanjem u projektima i on-line edukacijama, stječe i protokom vremena, odnosno čistim neposrednim radom koji se odvija unutar škole. Također produžiti vremenski period i za stjecanje savjetništva. Nemojmo zaboraviti da ovdje ne govorimo o znanstvenim djelatnicima već o odgojno – obrazovnim djelatnicima, znači stručnjacima koje je iznjedrila PRAKSA, a takav oblik iskustva može dati jedino rad s djecom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
282 Tamara Bošković PRAVILNIK Poštovani, svaka od navedenih kategorija djelatnika, ali i ustanova razlikuje se po vrstama odgojno - obrazovnog rada, te smatram da je potrebno odvojiti kriterije za napredovanje tih djelatnika. I prethodni je Pravilnik bio uglavnom prilagođen potrebama napredovanja učitelja i nastavnika, što se i sada ponavlja. Ovim novim Pravilnikom o napredovanju nameće se dojam da je osnovni prioritet za napredovanje - stjecanje osobnih profesionalnih kompetencija i prezentacijom osobe odgojno – obrazovnog djelatnika, ili pak Škole kao ustanove, te se stavlja u drugi plan to da bi profesionalno usavršavanje u bilo kojem smislu, trebalo raditi s namjerom postizanja kvalitetnijeg neposrednog odgojno – obrazovnog rada bilo učitelja bilo stručnog suradnika u odnosu na učenike. Dobar odgojno - obrazovni djelatnik koji brine o svojim učenicima i kvalitetno ih podučava nije nužno i onaj koji ima maksimalan broj bodova. Potrebno je pronaći kvalitetniji i mjerljiviji način za vrednovanje kvalitete učitelja i ostalih dionika odgojno – obrazovnog procesa, od niže navedenih. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
283 Štefanija Šarec PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam uvođenje novog Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju, pohvaljujem trud tima koji je radio na njemu, izražavam zadovoljstvo brojnim novinama u smislu poboljšanja, kao što je n. pr. jasnije definiran sustav bodovanja. Ipak, dijelim zabrinutost oko nejasnoća kolega/kolegica iz prethodnih komentara vezanih uz čl. 5., 6., 7. i 8. te se u potpunosti slažem da odgojno-obrazovni radnik s 30 godina mirovinskog staža ne treba obnavljati svoje stečeno zvanje do odlaska u mirovinu. Smatram da obnova zvanja u tim godinama donosi sa sobom dodatne stresove, kao i psihofizičke napore. Ako se djelatnik u 30 godina svoga predanoga rada dokazao u aktivnostima izvan nastave, treba mu dozvoliti da svoje preostale snage i stečeno iskustvo usmjeri na redoviti rad s učenicima te da smirenije i zdravije dočeka odlazak u zasluženu mirovinu. Naravno, onim djelatnicima u toj kategoriji koji imaju afinitet za napredovanje, svakako treba dati tu mogućnost. Iskreno se nadam da ćete uzeti u obzir brojne korisne komentare iskusnih odgojno-obrazovnih radnika te time dokazati razumijevanje prema onima koji predstavljaju "najvažniju kariku lanca" Škole za život. Srdačan pozdrav, Štefanija Šarec. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
284 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) PRAVILNIK , Članak 24. O nagrađivanju bi trebalo sačiniti zaseban pravilnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
285 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21.-23. Educiranje kolega i studenata i pružanje kolegijalne podrške na školskoj razini nema istu težinu. je li moguće da mentor ispuni svoju obvezu samo time da 6 sati pruža podršku kolegama u školi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
286 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) PRAVILNIK , Članak 18. U stavku dva trebalo bi stajati da radnik s više od 35 godina mirovinskog staža ima mogućnost zadržavanja stečenog zvanja a ne obvezu njegova zadržavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
287 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) PRAVILNIK , Članak 17. Nejasno je tko procjenjuje to jest što uključuje opravdana duža odsutnost s rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
288 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) PRAVILNIK , Članak 15. Obvezno očitovanje je bespotrebno. Potrebno je ostaviti mogućnost očitovanja u slučaju neslaganja s mišljenjem povjerenstva ali ne i učiniti ga obveznim ako se radnik s njim slaže. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
289 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) PRAVILNIK , Članak 14. Nejasno je tko će snositi troškove i kako će se organizirati uvid u stručno-pedagoški rad koji vrši stručno povjerenstvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
290 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) PRAVILNIK , Članak 13. U članku 13. nejasni su kriteriji izbora jedinog člana stručnog povjerenstva koji je stručnjak za područje napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
291 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) PRAVILNIK , Članak 12. nisu navedeni rokovi koje treba poštivati MZO. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
292 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) PRAVILNIK , Članak 9. Postojanje dva povjerenstva uvelike će usporiti i zakomplicirati postupak napredovanja u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
293 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) PRAVILNIK , Članak 8. Kategorija aktivnosti Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima – U ovoj kategoriji učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori vrlo teško mogu realizirati bodove zbog nepostojanja natjecanja i smotri za učenike s većim teškoćama u razvoju. za ovu kategoriju učenika postoje samo sportska natjecanja te Državna smotra namijenjena srednjoškolcima. Stoga se učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori ovakvom raspodjelom bodova dovode u nepovoljan položaj. Kategorija aktivnosti Predavanja i/ili radionice – Postavlja se pitanje kako će se dokazivati pozitivna evaluacija od strane sudionika. Ukoliko se ne predvide standardizirani obrasci za evaluaciju upitna je i njezina objektivnost. U istoj kategoriji moguće je čak 4 boda ostvariti kroz Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja a da uopće nije definirano što to dijeljenje podrazumijeva, pod kojim uvjetima, na kojim razinama i kako se isto dokazuje. Kategorija aktivnosti Online edukacije. U ovoj kategoriji premala je razlika među bodovima za sudjelovanje u online edukaciji i njezino vođenje. Također, postavlja se pitanje čemu odvajanje vođenja online edukacija od onih iz kategorije predavanja i/ili radionica kada se u gornjoj kategoriji navode iste održane uživo ili online). Kategorija aktivnosti rad u stručnim vijećima, udrugama i slično – u ovoj kategoriji premala je razlika u bodovima između vođenja stručnog vijeća na razini škole i županijskog stručnog vijeća što je ipak znatno zahtjevniji zadatak. Također, za rad u strukovnim udrugama i njihovo vođenje predviđen je isti broj bodova, što nije realno. Bodovanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada izvan školske ustanove, bez obzira radilo se o kategoriji učenika s posebnim potrebama ili ne, znači bodovanje nečijeg honorarnog rada/posla i kao takvo je besmisleno. Upitno je je li takav rad stručno-pedagoški. Kategorija aktivnosti Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji – Kod objavljivanja članaka trebali bi se bodovati ne samo stručni nego i znanstveni članci. Nejasno je zbog čega se zasebno boduje rad u stručnim povjerenstvima radi procjene usklađenosti udžbenika. U dijelu koji govori o objavljivanju oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja i aktivnosti za učenike s teškoćama – nije jasno gdje se objavljuju navedene prilagodbe. Također, bodovanjem ove aktivnosti potiče se stav da postoje univerzalne, unificirane prilagodbe što nije u skladu sa spoznajama inkluzivne pedagogije i principima individualizacije i prilagodbe. U kategoriji aktivnosti projekti nejasne su kategorije projekata „državne razine“. Uključuje li taj pojam financiranje od strane nekoga unutar RH, partnerstva unutar RH ili nešto treće? Bespredmetno je bodovanje samog sudjelovanja u projektima, posebno na školskoj razini. U kategoriji aktivnosti Unaprjeđenje rada škole nije korektno s istim brojem bodova bodovati cjelogodišnji rad na uređivanju mrežne stranice, školskog lista ili stranice na društvenim mrežama kao i sudjelovanje u organizaciji javnog događanja u školi. U kategoriji Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja najveći broj bodova nosi sudjelovanje u eksperimentalnom programu. Sudjelovanje u takvom programu ne govori o individualnom angažmanu pojedinca već čitave ustanove i stoga ga ne bi trebalo na ovaj način vrednovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
294 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) PRAVILNIK , Članak 4. Treći stupanj napredovanja u zvanje nosi naziv izvrsnog savjetnika. Izraz „izvrsni savjetnik“ nezgrapan je i neobičan te bi bilo uputno zamijeniti ga nekim drugim terminom poput savjetnika 2. razine (gdje bi savjetnik 1. razine bio preporučeni izraz za dosadašnjeg savjetnika). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
295 Sylwia Nasilowska - Blažok PRAVILNIK Pozdravljam uvođenje novog pravilnika o napredovanju i smatram da nudi puno više mogućnosti za napredovanje nego što je to bio slučaj sa starim pravilnikom, međutim smatram da bi napredovanje i zvanje trebalo biti trajno. Moglo bi također obuhvaćati više stupnja napredovanja, a svaki slijedeći stupanj napredovanja trebao bi nositi sa sobom osjetnu razliku u primanjima napredovanog nastavnika kao nagradu a i motivaciju za odličan rad. Smatram također da bi trebalo verificirati bodovne pragove za pojedina zvanja. Dok je prag od 30 bodova po mom mišljenju realan za zvanje mentora, dupli prag od 60 bodova za zvanje savjetnika smatram pretjeranim i teško ostvarivim za veliki broj nastavnika i stručnih suradnika u školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
296 Svjetlana Devčić PRAVILNIK Mislim da bi Pravilnik trebao sadržavati posebna poglavlja za ravnatelje i stručne suradnike (psihologe, knjžničare, pedagoge...). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
297 Svjetlana Bebić PRAVILNIK , Članak 28. Ovdje mi se također ovaj broj od 4x izabran za savjetnika čini velikim, jer ako to pomnožimo, to je 20 godina radnog staža, a mislim da je to malo komu pošlo za rukom u svom stažu doći do 4. promoviranja u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
298 Svjetlana Bebić PRAVILNIK , Članak 18. Mislim da je previše tek s 35 god. radnog staža osloboditi nastavnika obveze o obnavljanju napredovanja, predlažem 30 godina jer u tom vremenskom razdoblju nastavnik koji se dokazao kao izvrstan zaslužuje i zadržati do tada stečeno zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
299 Svjetlana Bebić PRAVILNIK , Članak 7. Tko će procijeniti jesu li svi ishodi usvojeni? Bilo bi dobro da su ishodi vidljivi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
300 Svjetlana Bebić PRAVILNIK , Članak 1. Pozdravljam potrebu za promjenom, ali ipak ne bih u istu kategoriju s nastavnicima i učiteljima stavila stručne suradnike i ravnatelje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
301 Suzana Škojo PRAVILNIK , Članak 8. Zbog odgovornosti pripremnih i drugih radnji vezanih uz organizaciju i provedbu državne mature u školi potrebno je razmisliti o dodjeljivanju bodova i članovima školskog ispitnog povjerenstva ili bar ispitnom koordinatoru. (Podsjećam: Ispitno povjerenstvo dužno je biti nazočno na ispitnim mjestima tijekom cijele provedbe državne mature i ispita državne mature.) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
302 Suzana Škojo PRAVILNIK , Članak 4. Potrebno je razmisliti o smanjenju broja sati u nastavi budućih mentora, savjetnika i izvrsnih savjetnika. Prema stečenom zvanju a s obzirom na angažman koji se od njih očekuje nakon stjecanja zvanja predlažem smanjenje satnice u obimu bar 2, 4, 6. sati u nastavi, kako bi se mogli posvetiti razmjeni iskustava, savjetovanju, osobnom daljnjem usavršavanju, unaprjeđenju rada škole i sustava u cjelini te edukaciji drugih kolega. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
303 Suzana Škojo PRAVILNIK Poštovani, zahvaljujem svim kolegama koji su se uključili u ovu raspravu koja je svima nama od iznimne važnosti. Skrenula bih pažnju na dosadašnja iskustva te zamolila nadležne da se prilikom donošenja ovog Pravilnika jasno definira svaka podkategorija iz razloga što su savjetnici iz različitih područja i sektora na različit način vrednovali prošli Pravilnik. Pr. treba jasno definirati je li 5 sati online edukacije, isključivo edukacija od 5 sati u komadu ili 5 sati ukupno (5 edukacija putem webinara u trajanju od 1 sat). Omogućite da se sati stručnog usavršavanja koji su obvezni za status napredovanja može odnositi i na fizičku i na on-line prisutnost jer u konačnici ukoliko veliki broj nastavnika krene u trku za stručnim usavršavanjem van škole dovodi se u pitanje organizacija same nastave. U svrhu toga stručni skupovi trebali bi biti subotom ili tijekom praznika kako bi se izbjegli problemi sa zamjenama i sl. Iznimno je potrebno jasno definirati projekte i njihov opseg i trajanje, te organizacije promidžbe škole putem izložbe unutar škole i izvan nje. Stječe se dojam kako je za unaprjeđenje rada škole bitna aktivnost u školi, a sve što radimo kako bi promicali rad matične ustanove u javnosti manje bitno ili ne pridonosi unapređenju škole (pr. radionice i predstavljanje škole budućim polaznicima)... Potrebno je i sve aktivnosti usavršavanja iz područja različitih sektora prebaciti u EMU, (i ettaedu i Vetis) kako bi se olakšalo nastavnicima, savjetnicima i povjerenstvu prilikom uvida i praćenja rada nastavnika (koristim ovu prigodu kako bih uputila nadležne u uklanjanje sad već vidljivih problema u EMI, koji se odnose na hitno potrebno usavršavanje pretrage edukacija) te omogućiti i upload svih osobnih aktivnosti nastavnika kako bi ova platforma prerasla u bazu tj. e-portfolio nastavnika. Treba jasno definirati i istraživanje unutar škole... koja područja, koja svrha, tko ih može pokrenuti, kako vrednovati rad sudionika u istraživanju i sl... Zaključno: svaka stavka mora biti jasno definirana kao i jedinstveni kriteriji vrednovanja svakog povjerenstva kako se dosadašnja praksa različitih tumačenja Pravilnika i zbrajanje bodova prema subjektivnom dojmu ne bi ponavljali. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
304 Suzana Škojo PRAVILNIK , Članak 8. Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja zahtjeva i nacionalnu online platformu (informacijski sustav i bazu podataka) podijeljenu prema područjima odgoja i obrazovanja, pr. podjela prema obrazovnim sektorima u strukovnom obrazovanju. Na nacionalnoj razini potrebno je razviti i veću dostupnost online edukacijama kao i bolju informiranost o provođenju aktivnosti obrazovnog istraživanja što bi potaknulo uključivanje većeg broja sudionika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
305 Suzana Škojo PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, u vrednovanju dijela stručno-pedagoškog rada odgojno-obrazovnog radnika za ispunjavanje uvjeta izvrsnosti u kategoriji STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI trebalo bi jasno definirati i način bodovanja (su)autorstva pomoćnih nastavnih sredstava kao i drugih obrazovnih materijala koji su obuhvaćeni člankom 16. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, NN 116/18. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
306 Suzana Loborec Petanjek PRAVILNIK , Članak 23. Zanima me na temelju kojih argumenata su postavljeni uvjeti za napredovanje u zvanja. Ovo je nerealno i vrlo teško ostvarivo. Vrlo demotivirajuće jer u startu znaš da nećeš imati mogućnosti ostvariti sve uvjete. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
307 Suzana Loborec Petanjek PRAVILNIK , Članak 7. Kontinuirani profesionalni razvoj ne bi trebalo ograničiti tako velikim brojem sati jer, realno, to je teško postići, nemaju svi iste mogućnosti i posebno je teško dokumentirati sve sate. Broj najmanje prikupljenih bodova je preveliki za sva tri zvanja i ne bi se smjele propisivati obavezne kategorije. Postavljanjem ovakvih uvjeta za napredovanje potiče se nezdrava konkurencija, "svaštarenje" u radu i najgore od svega - zanemarivanje izvrsnosti u nastavi. Treba povećati broj bodova po stavkama u članku 8. Na taj način bi se profesori mogli profilirati po područjima koja im najviše odgovaraju, za koja imaju najbolje uvjete i tako skupiti dovoljan broj bodova i biti izvrsni u svom radu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
308 Suzana Loborec Petanjek PRAVILNIK , Članak 4. Slažem se s prethodnim komentarima da zvanje "izvrstan savjetnik" nije dobro jer se pretpostavlja da su i drugi nastavnici koji napreduju izvrsni. Podržavam prijedloge da svakako treba uvrstiti "trajno zvanje" u naziv zvanja i sukladno tome dopuniti članak 18. Imam dva prijedloga: 1. mentor, 2. savjetnik, 3. viši savjetnik ili 1. mentor, 2. mentor u trajnom zvanju, 3. savjetnik, 4. savjetnik u trajnom zvanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
309 Suzana Hergotić PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani autori prijedloga novog „Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgojitelja, stručnih učitelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima“ ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) poštovane sudionice/sudionici u raspravi, pozdravljam i podržavam prijedlog novog Pravilnika i raduje me da se konačno nakon 23 godine krenulo u izradu novog. Izuzetno cijenim uvođenje i novih kriterija vrednovanja jer s osuvremenjivanjem društva nezaobilazno je i osuvremenjivanje obrazovnog procesa tj. nastave. Međutim uočila sam kao i mnogi sudionici rasprave kako su neki kriteriji neostvarivi za pojedine djelatnike jer ne polazimo svi iz iste pozicije.... Predlažem da se godine mirovinskog staža zamijene godinama staža. Najmanje 30 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. Zašto treba biti obveza? Naime to je nemoguće ostvariti jer osobe u timove, biraju ravnatelji – a to ostavlja mogućnost ili otvoren prostor za nepotrebne neugodne situacije. Slažem se s mnogim kolegicama i kolegama kako to nije u redu, jer ako djelatnik ne bude imenovan u povjerenstvo, neće moći napredovati??? Kako se može i vrednovati uspješnost rada u školskom timu za kvalitetu? To nikako ne bi smio biti uvjet/obveza. Trebalo bi bodovati i rad u ostalim školskim tijelima i povjerenstvima (Povjerenstvo za organizaciju školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa, Povjerenstvo za prevenciju…i slično) jer se mnogo sati rada i truda uloži u organizaciju i provedbu. Također smatram da je broj bodova previsok za napredovanje u pojedino zvanje, umjesto 30/60/80 slažem se s prijedlogom nekih sudionika rasprave: 20/30/45 jer i sami postavljeni uvjeti za ostvarivanje bodova nisu jednaki za sve djelatnike prema navedenim kriterijima jer ne polazimo s iste pozicije u skupljanju bodova. Odlazak na stručna usavršavanja nisu svima dostupna radi financijskih, ali i drugih razloga. Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na županijskoj, državnoj razini natjecanja za razrednu nastavu je vrlo diskutabilno jer mi možemo sudjelovati s učenicima 4. razreda samo iz jednog nastavnog predmeta matematike i to dakle samo jedanput u 4 godine.( Lidrano ) Bodovanje – javnih događaja treba jasnije i preciznije definirati. Ulaze li u to i organiziranje javnih likovnih izložba (u školi i izvan školske ustanove), sudjelovanje u organizaciji školskih i izvan školskih svečanosti? Predlažem bodovanje za objavu članaka na web stranici škole. Neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitima učenicima izvan školske ustanove odnosno u organizaciji različitih udruga ili ustanova (po godini)- mislim da bi trebalo bodovati i aktivnosti s učenicima s teškoćma ili s darovitima koje se rade i provode unutar škole prema školskom programu ili kurikulumu. Bodovi za održavanje predavanja radionice, oglednog sata uvjetovani su pozitivnom evaluacijom od strane sudionika, to ne bi trebao biti uvjet. Raduju me nove kategorije bodovanja i bodovanje za izvannastavne aktivnosti djelatnika, ali slažem se s većinom sudionika kako bi naglasak ipak trebalo staviti u bodovanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada, a što je najvažnija naša zadaća. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
310 Suzana Hergotić PRAVILNIK , Članak 4. Članak 4. Mišljenja sam da bi bile dovoljne dvije kategorije napredovanja. 1. Mentor 2. Savjetnik Ako se ipak ostane u predloženih tri kategorije mišljenja sam da Pravilnik potiče/traži izvrsnost u radu za napredovanje (u svakoj kategoriji napredovanja i napreduje se radi izvrsnosti) stoga se predloženim kategorijama: 1. mentor, 2. savjetnik, 3. izvrstan savjetnik dovodi do degradiranja prvih dviju. Smatram da su svi koji napreduju izvrsni u svom radu. Poznato nam je da ima izvrsnih djelatnika, a koji ne žele napredovati. Za treću razinu napredovanja predlažem naziv - viši savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
311 Suzana Ban PRAVILNIK Članak 8. - Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanja, smotre, natjecanja ispite ili dravnu maturu (po ispitu) Smatram da bi ovaj stavak trebalo razdvojiti u dva odvojena stavka jer rad na izradi zadataka za natjecanje nema istu razinu složenosti kao rad u stručnoj radnoj skupini za izradu državne mature. Naime, rad u stručnoj radnoj skupini za izradu ispita državne mature nije samo rad na izradi zadataka već uključuje niz drugih aktivnosti (izrada kataloga, izrada kriterija ocjenjivanja, priprema ispravljanja i obuka ispravljača, analiza proteklih ispita, određivanje pragova prolaznosti, itd) . To je kontinuirani rad koji traje cijelu školsku godinu, te bi kao takav trebao biti drugačije bodovan i predstavljati zasebnu kategoriju. Također, već bi sada trebalo pravilnikom predvidjeti kako će biti bodovan rad učitelja koji neće izrađivati cijele ispite, već samo zadatke kada budu uvedene banke zadataka za državnu maturu, a što se već neko vrijeme najavljuje od strane NCVVOa. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
312 Suzana Balić PRAVILNIK Poštovani, Pravilnik se svodi samo na skupljanje bodova u izvananastavnom radu,a naš posao je neposredni rad s djecom u nastavi. Isto tako smatram da je predloženi broj bodova previsok jer učitelji u manjim sredinama nisu izjednačeni u mogućnostima prikupljanja bodova sa učiteljma u većim sredinama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
313 Sunčica Križan-Kadi PRAVILNIK U čl. 21. 22. i 23. zahtijeva se od mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika 6,8,10 sati godišnje provoditi edukacije s kolegama. Kao voditeljica ŽSV-a navodim da to nije moguće, jer u 3 ŽSV-a koje održavamo tijekom godine nije moguće da svi mentori i savjetnici iz vijeća uopće dobiju priliku za izlaganje, predavanje ili radionicu jer je cilj vijeća i provođenje edukacije sa stručnjacima sa sveučilišta i pedagoških fakulteta. Godišnje mogu 2-3 kolege mentori/savjentici dobiti priliku za predavanje. U školi na UV-u postoje brojne teme koje se moraju odraditi vezane uz nove zakone, pravilnike, školski kurikul, probleme u školi, tako da isto tako nema vremena za neprestana izlaganja mentora i savjetnika. UV trajalo bi u tom slučaju satima. Taj dio valja precizirati da ispunjavanje tog uvjeta iz čl. 21.,22.,23. bude moguće jer u ovom slučaju nije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
314 Sunčica Križan-Kadi PRAVILNIK U čl. 8 Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada navodi se i boduje s jednim bodom sudjelovanje u radu povjerenstava ne školskoj razini, a s dva boda na županijskoj razini. U provođenju smotre Lidrano postoji vrednovanje učenika na međuopćinskoj i gradskoj razini koje je zahtjevno kao i županijsko jer se uputama o radu predviđa i zahtijeva održavanje okruglih stolova s učenicima i mentorima te potpuna i cjelovita evaluacija svih radova i sudionika smotre. Držim da je nužno sudjelovanje u radu povjerenstava na međuopćinkoj i gradskoj razini uvrstiti u pravilnik i vrednovati sa 2 boda kao i županijsko. Nadalje, nigdje se ne spominje sudjelovanje i rad u povjerenstvima za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta na međuopćinskoj, gradskoj i županijskoj razini što je iznimno zahtjevan posao za učitelje, a poglavito za stručne suradnike pedagoge, psihologe i defektologe. Nedopustivo je da se taj rad uopće ne vrednuje u postupku napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
315 Sunčica Križan-Kadi PRAVILNIK U čl. 4 stoji da učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u zvanja: 1. mentor, 2. savjetnik, 3. izvrstan savjetnik. U dosadašnjim odlukama o napredovanju u zvanja bila su dva stupnja (mentor i savjetnik), ali učitelji u OŠ dobivali su zvanje učitelj mentor i učitelj savjetnik, dok su nastavnici u SŠ dobivali zvanje profesor mentor i profesor savjetnik. Mnogi su učitelji u OŠ profesori, dok mnogi nastavnici u SŠ nisu profesori, nego dipl, ing. ili dipl. oecc. i sl. poglavito u strukovnim školama. Kako ovaj članak navodi na napreduju učitelji i nastavnici isto bi valjalo pisati i u odluci o napredovnju jer kategorija profesor mentor i profesor savjetnik nije obuhvaćena niti prošlim niti ovim pravilnikom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
316 Sunčana Bašić PRAVILNIK , Članak 8. U Članku 8. predlažem uvođenje nove kategorije: VREDNOVANJE UMJETNIČKOG RADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA U UMJETNIČKIM (GLAZBENIM I PLESNIM) ŠKOLAMA u okviru koje bi se vrednovali sljedeći elementi: samostalni umjetnički nastup na koncertu ili plesnoj predstavi, umjetnički doprinos korepetitora na solističkim komornim i zborskim natjecanjima i koncertima, osmišljavanje koreografskog rješenja za predstavu, tisak ili izvedba autorske skladbe (na nosaču zvuka) i sl. Obrazloženje: u umjetničkim (glazbenim i plesnim ) školama realizira se mnoštvo aktivnosti, čak na razini zahtjevnih projekata, kakve nema niti jedna druga vrsta škola. Kolege iz opće-obrazovnih struka imaju mogućnost napredovanja kroz pisanje i objavljivanje stručnih radova i održavanje stručnih radionica te sam mišljenja da i odgojno-obrazovni radnici umjetničkih struka trebaju imati istu mogućnost napredovanja kroz realiziranje prethodno navedenih oblika stručnog rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
317 Sunčana Bašić PRAVILNIK , Članak 2. U Članku 2. Pravilnika u kojemu se regulira Profesionalni razvoj predlažem dopunu novim podstavkom koji regulira specifične oblike profesionalnog razvoja u glazbenom i plesnom obrazovanju: različite oblici umjetničkih edukacija (majstorski tečajevi kod domaćih i inozemnih umjetnika i pedagoga) te izvedbena praksa koja se realizira putem koncertnih nastupa sviranjem, pjevanjem i plesanjem (solističkih, u svojstvu člana komornih i drugih sastava i u svojstvu klavirskog pratitelja tj. korepetitora). Obrazloženje: ovakvi vidovi profesionalnog razvoja neophodni su i osobito bitni u umjetničkom odgoju i obrazovanju, jer izuzetno pridonose povećanju stručnih i pedagoških kompetencija umjetničkih pedagoga, povećavaju njihovu kreativnost u radu s učenicima te inovativnost u kreiranju kurikuluma. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
318 Sunčana Bašić PRAVILNIK Predlažem da se u novome Pravilniku izdvoje umjetničke (glazbene i plesne) škole na način da se vrednovanje rada odgojno-obrazovnih radnika regulira posebnim člankom ili da se u pojedinim kategorijama Pravilnika posebno naglase i izdvoje specifičnosti tih škola. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
319 STJEPAN PEREŽA PRAVILNIK , Članak 18. Članak 18.: Odgojno-obrazovni radnik koji je dvaput uzastopno izabran u isto zvanje stječe trajno zvanje u tom stupnju. Radnici iznad 30 godina staža nakon izbora stječu trajno zvanje u kojem su izabrani. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
320 STJEPAN PEREŽA PRAVILNIK , Članak 17. Članak 17. točka 2.: Nije precizno uređeno na koji način se provodi produženje trajanja mandata u zvanju. Često imamo slučajeve mentorica koje idu na porodiljni dopust, no nije zamrznut njihov status u zvanju. Svako bolovanje dulje od 30 dana trebalo bi biti verificirano u Registru zaposlenih u javnom sektoru. U COP-u treba biti vidljiv broj godina/dana/mjeseci koliko je radnik u zvanju. U trenutku bolovanja dužega od 30 dana blokira se brojač dana u zvanju. Na takav način Povjerenstvo AZOO-a jednostavno prebrojava vrijeme u zvanju, a radnik zna točno koliko dugo je u zvanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
321 STJEPAN PEREŽA PRAVILNIK , Članak 12. Agencija za odgoj i obrazovanje treba ostati nadležna za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
322 STJEPAN PEREŽA PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8.: Sudjelovanje na online edukaciji državne razine boduje se s 1 bodom. Zašto se ne boduje sudjelovanje na različitim edukacijama uživo na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini? Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na međužupanijskoj/ regionalnoj ili državnoj razini (po godini) boduje se s 2 boda. Potrebno je dodati i izvannastavne aktivnosti na kojima se s učenicima provode projekti. Obrazovne sadržaje potrebno je objavljivati je jednoj središnjoj internetskoj platformi. U unaprjeđenju rada škole potrebno je uvrstiti sudjelovanje na promotivnim smotrama i predstavljanjima školske ustanove te su(autorstvo) informativne (digitalne) tiskovine (brošure/knjižice) o školskoj ustanovi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
323 STJEPAN PEREŽA PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5., 6 i 7.: Odgojno-obrazovni radnik koji je dvaput uzastopno izabran u isto zvanje stječe trajno zvanje u tom stupnju. Radnici iznad 30 godina staža nakon izbora stječu trajno zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
324 STJEPAN PEREŽA PRAVILNIK , Članak 4. Članak 4.: Napredovanje je potrebno podijeliti u jedan status i tri stupnja: 1. STATUS: viši edukator (2+2+2+2+2=10%) - trajno 1. STUPANJ: mentor (17%) 2. STUPANJ: savjetnik (22%) 3. STUPANJ: viši savjetnik (27%) Propušteno je uvrstiti postotna uvećanja koeficijenta odgojno-obrazovnih radnika. Ona se nalaze u gornjim zagradama. Potrebno je poticati stručno usavršavanje, ali i cjeloživotno obrazovanje. Do sada nikada nisu nagrađeni odgojno-obrazovni radnici koji su završili dodatni preddiplomski i diplomski studij, jednogodišnji ili dvogodišnji studij usavršavanja. Oni bi trebali imati za svaki cjelovito svladani program po broju ECTS-ova odgovarajuće uvećanje. Pri tomu 60 ECTS bodova nosi 2% uvećanja koeficijenta. Dakle, onaj koji je završio jednogodišnji program viši je edukator s 2% uvećanja, onaj s dvogodišnjim programom (120 ECTS) 4% uvećanja, trogodišnji prvostupnički program (180 ECTS) 6% i dodiplomski (300 ECTS)10% uvećanja koeficijenta. Prvi status višega edukatora postiže se trajno. Daljnje napredovanje dijeli se u tri stupnja i ne isključuje prvi status po pitanju uvećanja plaće. Naime, učiteljica koja je završila petogodišnji dodiplomski studij biogije i kemije, a zatim završila trogodišnji studij informacijske tehnologije unaprijeđena je u status višega edukatora. Koeficijent joj je uvećan 6%. Nakon toga ostvarila je pravo kandidiranja za mentoricu što joj je uvaženo te je uz 1. STATUS postigla i 1. STUPANJ pri čemu joj se koeficijent kumuliranjem uvećava za 23%. Poželjno je da programi koji radnici završe (ili su završili) budu izvođeni na visokoškolskim ustanovama država Europske unije i Europskoga gospodarskoga prostora u smislu jačanja suradnje u odgoju i obrazovanju te kvalitete obrazovanja. Nadalje, radnike koji idu na takvu vrstu plaćenih usavršavanja osloboditi plaćanja školarine ili priznati troškove školovanja kao poreznu olakšicu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
325 STJEPAN PEREŽA PRAVILNIK , Članak 2. Članak 2.: Vezano uz stručno-pedagoški rad Pravilnik nepotrebno isključuje oblik znanstvenoga rada. Znanstveni radovi značajno doprinose i doprinosit će razvoju hrvatskoga školstva pa ga je nužno uvrstiti u stručno pedagoški rad i vrjednovati pripadajućim bodovima poput stručnih članaka i referata na stručnim skupovima. Nema razloga da odgojno-obrazovni radnici ne surađuju sa znanstvenom zajednicom i ne pišu znanstvene radove. Na takav način jača se motivacija za pisanje znanstvenih radova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
326 STJEPAN PEREŽA PRAVILNIK Poštovani, u daljnjem tekstu donosim određene prijedloge povodom donošenja Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju. Članak 1. : Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju svakako bi trebao biti jedan dokument. Međutim, nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika svedeno je na svega tri članka od kojih jedan regulira manjinu, eksprerimentalne škole. Dakle, svega dva članka o nagrađivanju. Nigdje nema kvantificiranja postignuća uspješnoga rada s učenicima kroz npr. natjecanja u organizaciji AZOO-a, međunarodnih natjecanja, izložbi i sl. koji bi se mogao nagrađivati svake godine. Potrebno je uvesti najmanje četiri kategorije nagrađivanja u kojima se nagrađuje: a) humane vrijednosti i civilno društvo b) natjecanja i smotre c) umjetnost d) obrt i inovacije Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
327 Stela Čuturić PRAVILNIK PREDMET: Mišljenje o Pravilniku o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada, Članak 8. U kategoriji aktivnosti: 1. Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima bih dodala i ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJEČAJA, NATJECANJA…. (Učenici uz mentorstvo učitelja tijekom godine sudjeluju u različitim natječajima na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini koji nisu strogo određeni klasifikacijom osvajanje 1., 2.,3., ili nekog drugog mjesta već za sudjelovanje u tim natječajima učenici i njihovi mentori budu pozvani na otvaranje izložbe i budu nagrađeni prigodnim nagradama: priznanja, zahvalnice…) 2. Predavanja i/ili radionice – pojasniti stavak Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja je potpuno nedorečen. Na koji način, gdje i kome dijeliti primjere dobre prakse…? 3. Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji – pojasniti stavak Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja – navesti decidirano gdje objavljivati obrazovne sadržaje? Povjerenstvo za napredovanje, Članak 9. - Decidirano navesti kriterije prilikom izbora članova Povjerenstva za napredovanje i onima koji nisu odabrani poslati obrazloženje pisanim putem jer smatram da se u ovom Članku može manipulirati prilikom izbora članova ( izabrati politički podobne a ne dovoljno stručne članove Povjerenstva). Pokretanje postupka za napredovanje, Članak 10. (st.2 i 3), Članak 11. i Članak 12. - Ova tri članka su u sukobu interesa sa Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/06, II. DJELATNOSTI AGENCIJE, Članak 4. – prije donošenja ovog Pravilnika mora se promijeniti Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje jer se dovodi u pitanje ingerencije Agencije i opisu poslova za koje su Viši savjetnici pri Agenciji zaduženi i za koje su plaćeni. Postavlja se pitanje hoće li Ministarstvo i za te poslove kako piše u ovom Pravilniku platiti nove ljude i novo Povjerenstvo dok su već za taj posao plaćeni Viši savjetnici? Zašto bi građani plaćali za iste poslove dva Povjerenstva? - Nakon ovoga gore navedenog neutemeljeni je i Članak 13. (st. 1, 2 i 3) – neutemeljeno je biranje tročlanog stručnog povjerenstva… - Članak 14. (st. 2) - Utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama??? – Nejasno na koji način će se utvrditi usvojenost ishoda? Definirati način utvrđivanja usvojenosti ishoda! - Članak 15. (st. 2) – Odgojno obrazovni radnik dužan je očitovati se na stručno mišljenje iz stavka 1. ovoga članka te ga u roku od osam dana od dana zaprimanja dostaviti Povjerenstvu za napredovanje. – Pojasniti kakvo očitovanje treba odgojno-obrazovni radnik napisati na stručno mišljenje! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
328 Srednja škola - Centar za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK Poštovani, Smatramo da je stavljen premali naglasak na kvalitetu neposrednog rada s učenicima. Naročito će sada biti „zakinuti“ odgojno-obrazovni radnici koji rade s učenicima s teškoćama i marginaliziranim skupinama. Činimo iznimne napore da učenike s kompleksnijim oblicima kombiniranih teškoća i brojnim otežavajućim čimbenicima u obitelji i tijekom odrastanja motiviramo na redovito polaženje nastave te da im vratimo poljuljano samopouzdanje. O ispodprosječnoj razini obrazovnih dostignuća, bez udžbenika za rad (nastavnici sami osmišljavaju materijale) uz isključivo individualno vođenje i podršku da i ne govorimo. Dakle, to su učenici koji nisu u mogućnosti sudjelovati na natjecanjima, pa bi trebalo staviti naglaske i na druge komponente npr. broj uključenih učenika u izvannastavne, preventivne i projektne aktivnosti u školi, čime bi se više vrednovala odgojna komponenta. Treba više uzeti u obzir specifičnosti pojedinih škola. Ovim Pravilnikom treba omogućiti jednake uvjete za napredovanje što nam se čini da sada nije postignuto. STRUČNA USAVRŠAVANJA -zahtjevi su jako visoki, a sve ovisi od dostupnih financijskih sredstava koja su nedostatna. Stoga ravnatelji moraju stalno „žonglirati“ kako da nadomjeste manjak sredstava te da pravedno omoguće svima da se usavršavaju pod jednakim uvjetima -ŽSV koja imamo u školi moramo organizirati s 1.000,00 kn koja redovito kasne, a za predavače se moramo snaći sami te odrađivati „jedni drugima“ ČLANAK 8. -trebalo bi vrednovati: vođenje školskih povjerenstava, preventivnih programa, dodatnih aktivnosti u radu s učenicima u kontinuitetu tijekom cijele nastavne godine. - ostaje nejasno zbog čega su se „favorizirale“ udruge, a ne kvaliteta rada u školi prema ovom sustavu bodovanja?! - nastavnici, odgajatelji, stručni suradnici i ravnatelji bi trebali imati različite uvjete napredovanja obzirom na različite specifičnosti i zahtjeve poslova. ČLANAK 9. i 13. Ostaje nejasno kojih će stručnih profila biti članovi Povjerenstva tj. hoće li barem jedan član biti iste struke kao nastavnik/stručni suradnik ili ravnatelj koji se prijavljuje na napredovanje. Posve je neprimjereno da će o napredovanju odlučivati isključivo povjerenstvo od 8 stručnjaka dok je uloga ravnatelja i stručne službe škole (najbolji uvid u rad kandidata) svedena na minimum. Ovime je dan veći naglasak na postupak prikupljanja bodova, a ne kvalitetu rada u razredu i izvannastavni rad. U povjerenstvu za napredovanje ravnatelja obavezno treba biti drugi ravnatelj tj. sustručnjak . ČLANAK 28. Posve je nepotrebno postupno napredovanje u zvanje, ukoliko netko ima dovoljan broj godina staža i potrebne bodove za više zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
329 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 11. Kako će MZO utvrditi je li „zahtjev potpun“ iz obrasca Zahtjeva koji je sada predložen (sastavni dio ovog Pravilnika)? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
330 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 10. Pozdravljam "...pokreće se na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika..."! Obrazac zahtjeva koji je sastavni dio ovog Pravilnika je manjkav. Gdje će učitelj specificirati bodove? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
331 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 8. "RAD NA UNAPRJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA" Predlažem dopunu: „ … imenovani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja ili AZOO…“ Pozdravljam da se, konačno, vrednuje i „rad u Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita“. Predlažem da se boduje „po održanom ispitnom roku“. Predlažem dodati: Sudjelovanje u izradi eksperimentalnih udžbenika (po odobrenom udžbeniku). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
332 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 8. "UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE" Smatram da se „Unaprjeđenje rada škole“ postiže i promocijom škole u sveučilišnim krugovima. Konkretno, održavanjem stalne veze sa Sveučilišnim odjelima učiteljskih fakulteta na različite načine i u različitim oblicima (radionice, sudjelovanje u projektima, istraživanjima, …). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
333 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 8. "STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI" Prolazi li autorstvo „digitalnih obrazovnih sadržaja“ proces recenzije i odobravanja kao „Autorstvo i su-autorstvo udžbenika“? Smatram da autorstvo „digitalnih obrazovnih sadržaja“ nije jednako zahtjevno kao „autorstvo udžbenika“. Predlažem 3 umjesto 6 bodova. „Objavljivanje oglednih primjera … (po broju objavljenih radova)“. Kod članaka i predavanja definiran je „dopušteni broj“ suautora. Koliki je ovdje „dopušteni broj“ suautora? Prolazi li i „Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja za cijelu školsku godinu“ proces recenzije i odobravanja kao „Autorstvo i su-autorstvo udžbenika“? Smatram da „Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja za cijelu školsku godinu“ nije jednako zahtjevno kao „autorstvo udžbenika“. Predlažem 3 umjesto 6 bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
334 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 8. "RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL." Je li „jedno održano predavanje“ i tema na ŽSV-u pod nazivom „Razno“ ili „Analiza rezultata nakon natjecanja“? Predlažem da piše „minimalno jedno održano predavanje sa stručnom temom“. Specificirati „udruge“ kako ne bi bilo neusklađenih tumačenja različitih Povjerenstava. Specificirati „stručnog društva, kluba ili sekcije“ kako ne bi bilo neusklađenih tumačenja različitih Povjerenstava. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
335 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 8. "ONLINE EDUKACIJE" Pojašnjenje je nejasno. Primjer edukacije na Loomenu u trajanju od 12 sati: Znači li to da: - Imamo pravo na 1 bod jer je trajanje barem 5 sati. - Trajanje je dulje od 5 sati pa se dobiva 1 bod za 10 od ukupno 12 sati. - Ostaju nepriznata 2 sata. Ili nekako drugačije? Predlažem da se sati online edukacija zbrajaju, a onda za svakih 10 sati dodijeli 1 bod. Tada bi maksimalan broj nepriznatih sati bio 9. Smatram i da određivanje minimalnog trajanja edukacije nije potrebno i nije fer. Npr. utrošenih 4 sata nekog učitelja je više od vremena koje utroši učitelj koji se nikad ne educira. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
336 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 8. "PREDAVANJA I/ILI RADIONICE" Kako se boduje ako su više od „dva suautora“? Smatram da nije fer ako se ne boduje nikako. Ako su više od dva suautora, predlažem proporcionalno bodovanje kao što je to praksa sa znanstvenim radovima. Pojasniti „uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika“. Zna li se već sadržaj obrasca kojim će se procjenjivati? Treba li i njega komentirati? Pojasniti što „Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja“ konkretno znači. Često se na ŽSV-ima pojavi tema koja ima u naslovu „Primjeri dobre prakse“. Je li to tema za 4 boda? Što znači i tko će procjenjivati je li metoda „inovativna“? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
337 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po studentu) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
338 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 8. "Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini)" Studenti nastavnu praksu obavljaju u zimskom i ljetnom semestru. Nije svejedno koliko ih je na praksi (koliko sati učitelji „troše“ za njihova pripremna predavanja i ocjenska predavanja). Predlažem: Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (PO STUDENTU). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
339 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 8. "Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanja, smotre, nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitu)" Pojasniti bodovanje „po ispitu“ za „sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanje“. Naime, trenutna je praksa da članovi Državnog povjerenstva pišu zadatke za sve tri razine natjecanja (školsko, županijsko, državno) u školskoj godini. Znači li to da će članovi DP-a u jednoj školskoj godini imati pravo na 6 bodova (2+2+2) ili samo na 2 boda? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
340 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 8. "Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini (po učeniku)": Kriteriji za sudjelovanje na županijskoj razini natjecanja razlikuju se po županijama. Ovise o postignutim rezultatima na školskoj razini natjecanja i Županijskom povjerenstvu koje „podvlači crtu“. Trebalo bi razmisliti kako ujednačiti kriterije prije nego se krene s primjenom Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
341 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 7. ◊ najmanje 80 bodova prikupljenih iz minimalno šest kategorija, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
342 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 7. (2) Ne slažem se da su neke kategorije („Unaprjeđivanje rada škole“ i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“) važnije od drugih. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
343 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 6. ◊ najmanje 60 bodova prikupljenih iz minimalno pet kategorija, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
344 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 6. (2) Ne slažem se da su neke kategorije („Unaprjeđivanje rada škole“) važnije od drugih. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
345 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 5. ◊ najmanje 30 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
346 Sonja Eberling PRAVILNIK , Članak 5. (2) Ne slažem se da su neke kategorije („Unaprjeđivanje rada škole“) važnije od drugih. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
347 Sonja Banić PRAVILNIK , Članak 25. Ne moraju svi javno dostupni besplatni sadržaji biti digitalni. To mogu biti i na primjer, materijali za timski rad, formativno vrednovanje i slično. Predlažem da se briše riječ digitalni i ostavi samo obrazovni sadržaj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
348 Sonja Banić PRAVILNIK , Članak 23. Obaveze radnika koji su napredovali u zvanju treba definirati za pet godina, a ne na godišnjoj razini. Definiranje na godišnjoj razini podrazumijeva ravnomjernu raspodjelu različitih aktivnosti nastavnika tijekom svake školske godine, a za tim nema potrebe. Također, smatram da zahtijevani broj sati i projekata treba smanjiti. Ako će se učitelji kontinuirano fokusirati na rad izvan nastave, neće moći zadržati kvalitetu rada u razredu, a to bi ipak trebalo biti najvažnije. Također, učitelj koji godinama sudjeluje u brojnim aktivnostima i projektima treba vrijeme pauze i smanjene aktivnosti radi smanjenja stresa i izbjegavanja izgaranja na poslu. Također smatram da propisane obaveze broja sati trebaju biti iste za savjetnike i izvrsne savjetnike. Izvrsni savjetnici raditi više već zbog broja bodova koje trebaju prikupiti za napredovanje, a taj povećani rad može biti i u drugim područjima (na primjer: udžbenici, istraživanja i sl.), ne mora nužno biti samo unutar škole. Također smatram da se za obavezu trebaju vrednovati svi objavljeni besplatno dostupni sadržaji, a ne samo digitalni sadržaji (na primjer: materijali za timski rad, formativno vrednovanje ili obrnutu učionicu, koji ne moraju biti digitalni materijali). Predlažem: članak 23. Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje izvrsnog savjetnika dužan je za vrijeme trajanja zvanja: - najmanje 15 sati kroz 5 godina educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online). - sudjelovati kroz 5 godina na najmanje tri projekta na školskoj razini ili dva projektu na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini, - objaviti najmanje tri javno i besplatno dostupna obrazovna sadržaja ili stručna članka, Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
349 Sonja Banić PRAVILNIK , Članak 22. Obaveze radnika koji su napredovali u zvanju treba definirati za pet godina, a ne na godišnjoj razini. Definiranje na godišnjoj razini podrazumijeva ravnomjernu raspodjelu različitih aktivnosti nastavnika tijekom svake školske godine, a za tim nema potrebe. Također, smatram da zahtijevani broj sati i projekata treba smanjiti. Ako će se učitelji kontinuirano fokusirati na rad izvan nastave, neće moći zadržati kvalitetu rada u razredu, a to bi ipak trebalo biti najvažnije. Također, učitelj koji godinama sudjeluje u brojnim aktivnostima i projektima treba vrijeme pauze i smanjene aktivnosti radi smanjenja stresa i izbjegavanja izgaranja na poslu. Također smatram da se za obavezu trebaju vrednovati svi objavljeni besplatno dostupni sadržaji, a ne samo digitalni sadržaji (na primjer: materijali za timski rad, formativno vrednovanje ili obrnutu učionicu, koji ne moraju biti digitalni materijali). Predlažem: članak 22. Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje savjetnika dužan je za vrijeme trajanja zvanja: - najmanje 15 sati kroz 5 godina educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online). - sudjelovati kroz 5 godina na najmanje tri projekta na školskoj razini ili dva projektu na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini - objaviti najmanje dva javno i besplatno dostupna obrazovna sadržaja ili stručna članka, Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
350 Sonja Banić PRAVILNIK , Članak 21. Obaveze radnika koji su napredovali u zvanju treba definirati za pet godina, a ne na godišnjoj razini. Definiranje na godišnjoj razini podrazumijeva ravnomjernu raspodjelu različitih aktivnosti nastavnika tijekom svake školske godine, a za tim nema potrebe. Također, smatram da zahtijevani broj sati i projekata treba smanjiti. Ako će se učitelji kontinuirano fokusirati na rad izvan nastave, neće moći zadržati kvalitetu rada u razredu, a to bi ipak trebalo biti najvažnije. Također, učitelj koji godinama sudjeluje u brojnim aktivnostima i projektima treba vrijeme pauze i smanjene aktivnosti radi smanjenja stresa i izbjegavanja izgaranja na poslu. Također smatram da se za obavezu trebaju vrednovati svi objavljeni besplatno dostupni sadržaji, a ne samo digitalni sadržaji (na primjer: materijali za timski rad, formativno vrednovanje ili obrnutu učionicu, koji ne moraju biti digitalni materijali). Predlažem: članak 21. Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje mentora dužan je za vrijeme trajanja zvanja: - najmanje 10 sati kroz 5 godina educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online). - sudjelovati kroz 5 godina na najmanje dva projekta na školskoj razini ili jednom projektu na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini - bjaviti najmanje jedan javno i besplatno dostupan obrazovni sadržaja ili stručni članak Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
351 Sonja Banić PRAVILNIK , Članak 6. Predlažem ukinuti obavezne kategorije u člancima 5, 6 i 7. U kategoriji "Unapređivanje rada škole" koja je propisana kao obavezna veliki utjecaj na mogućnost ostvarivanja bodova ima ravnatelj, pa zbog obaveznosti kategorije može spriječiti nastavnika u napredovanju. Smatram da je dovoljno propisati različitost kategorija i da nisu potrebne obavezne kategorije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
352 Sonja Banić PRAVILNIK , Članak 8. U članku 8 za objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj predviđen je samo jedan bod. To je malo u usporedbi s bodovima za, na primjer, za predavanja na županijskim stručnim vijećima. Stručni članak često pretpostavlja puno više rada od predavanja. Predlažem da se broj bodova odredi veličinom teksta: di 1 kartice teksta 1 bod, 1 - 3 kartice teksta 2 boda, više od 3 kartice teksta 3 boda. Također, za objavljivanje članka u publikaciji izvan Hrvatske predviđa se više bodova. Time se pretpostavlja da su publikacije izvan Hrvatske kvalitetnije (vrednije) od publikacija u Hrvatskoj, a to uopće ne mora biti slučaj. Predlažem da se objavljivanje u Republici Hrvatskoj i izvan nje izjednači po broju bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
353 Sofija Štefanac Klobučar PRAVILNIK , Članak 8. Radim u razrednoj nastavi pa se i komentari odnose na rad i aktivnosti učitelja/učiteljica u nižim razredima. U kategoriji Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima dodati kriterij Mentorstvo učenicima nižih razreda koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. i na školskoj razini. Primjerice, za natjecanja iz Matematike (u organizaciji AZOO ili HMD-a (Matematički klokan)) jer učiteljice razredne nastave zaista pripremaju učenike za ta natjecanja i više od 1 sata tjedno dodatne nastave Matematike ili za LiDraNo na gradskoj/općinskoj razini jer iz osobnog iskustva znam kako učenici nižih razreda ostaju prikraćeni „prolaza“ na županijsku razinu natjecanja LiDraNo jer je prosudbena komisija prosudila kako i tako niži razredi ne idu na državno natjecanje iako su imali izvrsno pripremljenu izvedbu i sl. Ionako smo već dosta godina prikraćeni i za natjecanje LIK. Za kriterij Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija predlažem više bodova jer smatram kako je za te mlade ljude koji se odlučuju ući u naš sustav itekako poželjno jače i bolje pripremiti i osmisliti satove jer svaki sat je ogledni sat i priprema za njihov budući poziv, ali i popratnu dokumentaciju (e –dnevnik, razni obrasci, nazočnost na roditeljskom sastanku, individualnom razgovoru i sl. jer prema saznanjima od studenata oni sami nemaju određene informacije na svojim fakultetima). U kategoriji Predavanja i/ili radionice možda dodati u kriterij Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini održavanje oglednog sata u razrednom odjelu roditeljima učenika jer iz osobnog iskustva pišem kako ih održavam od 1. do 4.r. (u svakom razredu nastavna jedinica iz različitog predmetnog područja), a te ogledne satove po stručnoj i psihološkoj pripremi možemo usporediti s predavanjem na županijskoj ili državnoj razini. U kategoriji Rad u stručnim vijećima, udrugama i sl. u kriteriju Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj ili županijskoj razini još uvijek je nedorečeno (kao i u još važećem Pravilniku) što se podrazumijeva pod terminima: društvo, klub i sekcija. Predlažem kao i neki komentatori kako bi bilo dobro to dobro i pažljivo imenovati te odrediti je li vođenje Izvannastavne aktivnosti pripada kojem terminu. Mnogi učitelji/ice u nižim razredima sa svojim skupinama Izvannastavne aktivnosti odrađuju velik dio u kulturno-društvenom životu ne samo školske, nego i lokalne zajednice. U kategoriji Unaprjeđenje rada škole u kriterij Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događanja vezanog uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini dodati na općinskoj/gradskoj razini jer učenici pojedinih učitelja/ica su kontinuirano sudionici raznih općinskih/gradskih javnih kulturno-obrazovnih-društvenih događanja, a za koja ih njihovi učitelji/ice pripremaju tjednima prije događaja koji su najčešće u terminima koji nisu u radnom vremenu učitelja/učiteljice. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
354 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članka 27. Treba imati u vidu da postoje i eksperimentalni programi u strukovnim školama, a ne samo ovj eksperimentalni program “Života za školu”. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
355 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 25. Što znači “ovisno o osiguranim sredstvima u državnom proračunu”? Ako se u proračunu za to ne nađe sredstava (zbog ušteda koje uvijek idu na račun prosvjete jer nas se vidi samo kao one koji troše, a ne kao one koji stvaraju visoku dodanu vrijednost), onda u toj godini neće biti nagrađenih. Ministarstvo mora osigurati sredstva, i pri tome mislim na sredstva za više od nekoliko simboličnih kandidata. Kako ćemo podići dignitet struke ako ni naše Ministarstvo ne stoji iza nas, pa makar i na ovaj simbolični način? Osim toga, visina nagrade treba biti unaprijed definirana u odnosu na osnovicu (kao kod jubilarne nagrade). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
356 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 24. Zašto petnaest članova povjerenstva? Predlagač treba navesti strukturu članova povjerenstva (nastavnici kojih područja/predmeta, općeobrazovni, strukovni, umjetnički, stručni suradnici…) i obrazložiti potrebu za tolikim brojem članova povjerenstva. Pri tome treba imati u vidu da djelatnik koji je član povjerenstva ne može biti djelatnik koji će biti nagrađivan u navedenom periodu od 3 godine. Zašto se u prijedlogu kao članovi povjerenstva pojavljuju osobe iz visokoškolskog sustava? Njihovo razumijevanje osnovnoga i srednjega obrazovanja je načelno, a ne iskustveno. Načelno i srednjoškolski profesor može razumijeti pitanje kvalitete u visokom obrazovanju, pa se ipak ne pojavljuje u takvim povjerenstvima. Po čemu vrijedi obrat? Smatrate li da osobe iz visokoškolskog sustava bolje razumiju kvalitetu od osoba iz osnovnoškolskog ili srednjoškolskog sustava??? Iskreno se nadam da ne! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
357 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 23. Koji su mjerljivi pokazatelji dijeljenja primjera dobre prakse i pružanja kolegijalne podrške na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini ako se one odvijaju uživo? Naime, nastavnici često međusobno razgovaraju i razmjenjuju materijale o nastavi, metodama rada, primjerima dobre prakse i slično. Mladi kolege znaju zamoliti da im kolege s više iskustva pogledaju radni material uz kritički osvrt te poslije o tome razgovaraju. To je dobra praksa, ali kako je i čime dokazati? Ako se dijeljenje dobre prakse i pružanje kolegijalne podrške ne može dokazati onda je 10 sati godišnje previše i većina nastavnika ne može ispuniti ovaj uvjet. Dakle, ključno je navesti kako ostvariti mjerljive pokazatelje dijeljenja primjera dobre prakse i pružanja kolegijalne podrške kada se ona odvija uživo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
358 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 22. Koji su mjerljivi pokazatelji dijeljenja primjera dobre prakse i pružanja kolegijalne podrške na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini ako se one odvijaju uživo? Naime, nastavnici često međusobno razgovaraju i razmjenjuju materijale o nastavi, metodama rada, primjerima dobre prakse i slično. Mladi kolege znaju zamoliti da im kolege s više iskustva pogledaju radni material uz kritički osvrt te poslije o tome razgovaraju. To je dobra praksa, ali kako je i čime dokazati? Ako se dijeljenje dobre prakse i pružanje kolegijalne podrške ne može dokazati onda je 8 sati godišnje previše i većina nastavnika ne može ispuniti ovaj uvjet. Dakle, ključno je navesti kako ostvariti mjerljive pokazatelje dijeljenja primjera dobre prakse i pružanja kolegijalne podrške kada se ona odvija uživo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
359 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 21. Koji su mjerljivi pokazatelji dijeljenja primjera dobre prakse i pružanja kolegijalne podrške na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini ako se one odvijaju uživo? Naime, nastavnici često međusobno razgovaraju i razmjenjuju materijale o nastavi, metodama rada, primjerima dobre prakse i slično. Mladi kolege znaju zamoliti da im kolege s više iskustva pogledaju radni material uz kritički osvrt te poslije o tome razgovaraju. To je dobra praksa, ali kako je i čime dokazati? Ako se dijeljenje dobre prakse i pružanje kolegijalne podrške ne može dokazati onda je 6 sati godišnje previše i većina nastavnika ne može ispuniti ovaj uvjet. Dakle, ključno je navesti kako ostvariti mjerljive pokazatelje dijeljenja primjera dobre prakse i pružanja kolegijalne podrške kada se ona odvija uživo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
360 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 20. Koja su to prava koja nastavnik stječe? U narednim člancima navedene su obveze. Pravo bi moglo biti umanjenje norme neposrednog nastavnog rada za 2 (mentor), 4 (savjetnik) odnosno 6 sati (izvrsni savjetnik). Stalno se zaboravlja da nastavnici u napredovanju naprosto rade više radnih sati, a za taj rad koriste svoje slobodno, osobno, privatno, obiteljsko vrijeme (večeri i kasni noćni sati, subote, nedjelje, državni blagdani i praznici – provjerite na online logiranjima, pa čak i vrijeme ovoga posta). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
361 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 14. Stručno povjerenstvo obavljat će uvid u neposredni pedagoški rad djelatnika u razdoblju 15.9. do 31. 5. jer sam početak, odnosno kraj, nastavne godine nisu vremena u kojima se može steći kvalitetan uvid u rad nastavnika. Do sada je bilo slučajeva da su nastavnici imali uvid i predzadnji nastavni sat u nastavnoj godini. To nije u redu! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
362 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 17. Djelatnik u napredovanju može imati različita medicinska stanja zbog kojih će biti na dugotrajnom bolovanju (posljedice prometne nesreće, maligna bolest i sl, ali i rodiljni dopust). On može u roku od 10 dana dostaviti obavijest o privremenoj spriječenosti, ali mu liječnik neće moći napisati koliko dugo će ta privremena spriječenost stvarno trajati. Potrebno je da djelatnik dostavi i informaciju o ukupnom trajanju privremene spriječenosti nakon što završi ukupno liječenje. Osim toga, liječnik smije napisati samo šifru bolesti koja je uzrok privremene spriječenosti, a ne nikakvu drugu dokumentaciju, te se ona niti ne može tražiti od djelatnika (a što je napisano u stavku 3 ovoga članka). Produljenje trajanja napredovanja trebalo bi vrijediti za svako bolovanje dulje od 30 dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
363 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 16. Koja je ovdje uloga povjerenstva za napredovanje? Da potvrdi mišljenje stručnog povjerenstva. Opovrgnuti ga ne mogu, jer nisu bili nazočni na uvidu u rad nastavnika. Je li opravdano postojanje tog povjerenstva? Jedino što treba utvrditi je što učiniti u slučaju neslaganja nastavnika s mišljenjem stručnog povjerenstva. Smatram da se nastavniku treba omogućiti novi uvid stručnog povjerenstva u novom sastavu, a čije mišljenje će tada biti konačno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
364 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 15. Stručno povjerenstvo na kraju uvida trebaju djelatniku u napredovanju priopćiti rezultat uvida, a u roku od 15 dana dostaviti ga u pisanom obliku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
365 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 14. Temeljem čega će tročlano povjerenstvo utvrditi usvojenost ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama? Temeljem općeg dojma? Ako za ishode iz navedenog Okvira ne postoje mjerljivi pokazatelji, onda se na njega ne treba ni pozivati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
366 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 12. Ako sam dobro shvatila: Ministarstvo šalje predmet jednom povjerenstvu koje onda imenuje drugo povjerenstvo koje tada odlazi u školu. I dalje uopće ne razumijem ulogu prvoga povjerenstva. Čemu ono služi? Samo da imenuje drugo povjerenstvo! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
367 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 11. Ako je odgojno-obrazovni djelatnik sam odgovoran za podnošenje zahtjeva o napredovanju, onda on mora imati mogućnost pristupa navedenim bazama kako bi provjerio vodi li se za njega adekvatna dokumentacija u navedenim bazama. Jednako tako, morao bi biti upoznat s oblicima dokumentacije koja se o njemu u tim bazama vodi, kako bi znao da je sve uredno vođeno. Nije dovoljno da djelatnik dođe u tajništvo škole i da mu se kaže da je sve ok, a da mu Ministarstvo zahtjev odbije kao nepotpun. Što u takvoj situaciji? Tko je odgovoran za nastali propust i na koji način će tada odgovorna osoba odgovarati? U školi smo imali takav slučaj, nitko nije bio odgovoran, a osoba u napredovanju je izgubila stečeni status. Ne ponovilo se! Rok za nadopunu dokumentacije treba produljiti na 15 dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
368 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 10. Znači da je djelatnik sam i jedini koji pokreće zahtjev za svoje napredovanje, više to umjesto njega ne može napraviti škola. Pozdravljam ovaj prijedlog. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
369 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 9. Uopće mi nije jasno čemu služi ovo povjerenstvo kada je u povezanim dokumentima za napredovanje zadužena Agencija za odgoj i obrazovanje. Otvaram sljedeća pitanja: 1. Imenuje li se jedno povjerenstvo za sve nastavne predmete ili za svaki predmet pojedinačno? 2. Zašto se kao članovi povjerenstva pojavljuju osobe iz visokoškolskog sustava? Njihovo razumijevanje osnovnoga i srednjega obrazovanja je načelno, a ne iskustveno. Načelno i srednjoškolski profesor može razumijeti pitanje kvalitete u visokom obrazovanju, pa se ipak ne pojavljuje u takvim povjerenstvima. Po čemu vrijedi obrat? 3. Koliko članova povjerenstva je iz reda nastavnika, koliko iz reda stručnih suradnika, a koliko iz visokoškolskog sustava? 4. Kako će o napredovanju iz nekog područja procjenjivati osobe koje uopće ne rade u tom području? 5. Koliko će angažirani članovi povjerenstva biti odsutni od vlastitog neposrednog rada u nastavi? 6. Kako će se rješavati napredovanje članova povjerenstva, jer i oni trebaju obnavljati svoja napredovanja, a nekima će to biti tijekom mandata u povjerenstvu? 7. Mogu li kao članovi povjerenstva raditi odgojno-obrazovni djelatnici koji su izabrani u trajno zvanje a koji u međuvremenu odu u mirovinu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
370 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 8. Autori ovog prijedloga Pravilnika vjerojatno nisu bili u školama i u situaciji skupljanja bodova za napredovanje, već su isti pisali načelno. U nekim slučajevima nije jasno kako dokazati pojedini kriterij ili traženi uvjet, jer su navedeni načelno, a ne konkretno (kao u slučaju Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama). U tabličnom prikazu bodovanja pojedinih kriterija treba dodati stupac izvora mjerljivih pokazatelja ostvarivosti pojedinih kriterija. Treba dodati i napomenu da se osim navedenih izvora mogu koristiti i drugi iz kojih je jasno vidljivo da dokazuju ostvarenost pojedinog kriterija. Primjedbe za pojedine kriterije: kategorija: Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima a) 8. stavka: “Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini)” treba promijeniti na način da se “po godini” briše, a umjesto toga se piše “po studentu”. Naime, rad sa studentima je izuzetno opsežan jer se trebaju pregledati i korigirati sve nastavne pripreme koje studenti pišu, a nakon održanog sata treba sa studentima prokomentirati održani nastavni sat. Na kraju za svakog studenta treba napisati ukupnu evaluaciju rada studenta na stručno-metodičkoj praksi kao povratnu informaciju i samom studentu i nastavniku metodike predmeta na fakultetu.To je opsežan i odgovoran posao i nije svejedno radi li nastavnik s jednim ili sa 5 ili više studenata. b) Treba dodati stavku 10: “Mentorstvo pripravniku na stručnom ispitu (po pripravniku)” za koju predlažem 1 bod, a izvor kojim se dokazuje ovaj kriterij je tablica izvješća o održanom stručnom ispitu s podacima za pojedinog kandidata. kategorija: “Predavanja i/ili radionice” a) stavke 2. 3, 4 “Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj/državnoj/međunarodnoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora)” treba brisati “uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika” jer te evaluacije često ne postoje, a usmeno se kolege izrazito pozitivno izražavaju o održanome. Posebno, kako to dokazati za već održana predavanja, radionice ili ogledne sate, kada evaluacije nisu niti tražene niti napravljene, a retroaktivno se ne mogu napraviti. Sve takve aktivnosti po ovom izričaju ne bi bile prihvaćene kao validne. Napominjem da čak ni na državnoj razini (Simpozij o nastavi fizike; Državni skup za nastavnike fizike) takve evaluacije sustavno ne postoje. b) stavka 5 “Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja” – treba pojasniti i dopuniti gdje se to dijeljenje odvija. Pretpostavljam da se odnosi na izlaganja na stručnim skupovima. Odnosi li se to i na dijeljenje primjera dobre prakse na forumima u virtualnim učionicama, ili drugim neformalnim forumima? kategorija “Online edukacije” – sve stavke a) Smatram da oblik edukacije ne može biti kriterij ostvarivanja bodova. Dakle, nastavniku koji sudjeluje u online edukaciji na državnoj razini to sudjelovanje se vrednuje jednim bodom, a ako je bio na državnom stručnom skupu, onda ta edukacija (koja i dulje traje i raznovrsnija je) ne donosi niti jedan bod. Oblike edukacije treba izjednačiti: ili sudjelovanje u svim oblicima donose bodove, ili ne donosi niti jedan. Oblik edukacije ne može biti osnova diskriminacije kvalitete edukacije. kategorija “Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja” a) stavka 1 “Rad u povjerenstvima, radnim skupinama ili mentorskim timovima za koja su imenovani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja ili za rad u Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita (po godini)” – brisati “po godini” dodati “po broju kandidata” Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
371 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 7. U prijedlogu čl. 7. st. 1. alineja 1 diskriminiraju se nastavnici koji ne rade puno radno vrijeme, jer za njih napredovanje ide sporije te je pitanje hoće li u svom ukupnom radu u školi uopće uspjeti skupiti 15 godina mirovinskog staža, a time uopće nikada (bez obzira na kvalitetu rada) ne bi uspjeli doći do “izvrsnog savjetnika”. Želi li se ovim kriterijem honorirati kvaliteta rada ili trajanje rada? U prijedlogu čl. 7. st. 1. alineja 2 nije jasno definiran pojam “kontinuiranog profesionalnog razvoja”. Koji je mjerljivi pokazatelj ostvarenosti ovoga kriterija? Potvrda o sudjelovanju na edukciji ne može biti mjerljivi pokazatelj kontinuiranog profesionalnog razvoja jer ne pokazuje da je nastavnik usvojio i primijenio indikatore profesionalnog razvoja, već pokazuje samo fizičko ili virtualno prisustvovanje edukaciji. Sudjelovanje radi sudjelovanja nije pokazatelj profesionalnog razvoja. Brojčana vrijednost sati kontinuiranog profesionalnog razvoja ne bi trebala biti izražena godišnje, već u ukupnom trajanju. Iz navedenoga proizlazi da nastavnik koji je ostvario 40+40+35+42+48 sati profesionalnog usavršavanja ne zadovoljava kriterij kontinuiranog profesionalnog razvoja jer u jednoj godini ima manje od 40 sati usavršavanja, a u izričaju piše “najmanje 40 sati godišnje”. Osim toga, 40 sati godišnje kontinuiranog profesionalnog razvoja je previše. Nastavnik ne smije biti stavljen u poziciju da skuplja edukacije kako bi ostvario uvjete napredovanja. “Još više edukacija” ne daje još veću kvalitetu, već samo stvara sve veći stres kod nastavnika koji to prolaze. U svemu treba imati mjeru. Predlažem smanjiti na 150 sati u 5 godina. U prijedlogu čl. 5. st. 2. alineja 1 ishode učenja iz Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama naziva se uvjetima izvrsnosti. Smatram da nikako ne može biti riječ o uvjetima izvrsnosti, već o temeljnim, općim uvjetima obavljanja nastavničke struke te bi u takvom okviru morali biti u stavku 1. ovoga članka. Drugi problem vezan je uz mjerljivost ostvarenosti tih ishoda. Čime se oni dokazuju? Za svaki od ishoda u svim kategorijama trebalo bi jasno definirati kako se oni mjerljivo dokazuju. Ako to nije moguće (a mislim da nije), smatram da se ova alineja treba brisati. U prijedlogu čl. 5. st. 2. alineja 2 brojčanu vrijednost minimalnog broja bodova smanjiti na najmanje 60 bodova u 5 godina zbog nejednakih mogućnosti svih nastavnika da ih ostvare, a vezano uz rad u malim, ekonomski nerazvijenim i udaljenim sredinama u kojima je nastavniku teško skupiti navedene bodove, posebno jer se traži da budu obuhvaćene gotovo sve kategorije. Sustav ne bi trebao tražiti nastavnika supermena, homo universalisa ili savršenog nastavnika, jer takav ne postoji. Treba postaviti primjerene i ostvarive uvjete, jer, ako oni to nisu – čemu se uopće truditi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
372 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 6. U prijedlogu čl. 6. st. 1. alineja 1 diskriminiraju se nastavnici koji ne rade puno radno vrijeme, jer za njih napredovanje ide sporije te će 10 godina mirovinskog staža ostvariti možda i u dvostruko duljem periodu nego ostali nastavnici. Želi li se ovim kriterijem honorirati kvaliteta rada ili trajanje rada? U prijedlogu čl. 6. st. 1. alineja 2 nije jasno definiran pojam “kontinuiranog profesionalnog razvoja”. Koji je mjerljivi pokazatelj ostvarenosti ovoga kriterija? Potvrda o sudjelovanju na edukciji ne može biti mjerljivi pokazatelj kontinuiranog profesionalnog razvoja jer ne pokazuje da je nastavnik usvojio i primijenio indikatore profesionalnog razvoja, već pokazuje samo fizičko ili virtualno prisustvovanje edukaciji. Sudjelovanje radi sudjelovanja nije pokazatelj profesionalnog razvoja. Brojčana vrijednost sati kontinuiranog profesionalnog razvoja ne bi trebala biti izražena godišnje, već u ukupnom trajanju. Iz navedenoga proizlazi da nastavnik koji je ostvario 32+30+27+32+35 sati profesionalnog usavršavanja ne zadovoljava kriterij kontinuiranog profesionalnog razvoja jer u jednoj godini ima manje od 30 sati usavršavanja, a u izričaju piše “najmanje 30 sati godišnje”. Osim toga, 30 sati godišnje kontinuiranog profesionalnog razvoja za neke nastavnike je previše jer zbog nedostatka materijalnih sredstava škole oni nisu u mogućnosti sudjelovati na edukacijama više razine od županijske, a takvi skupovi u pravilu traju 4 sata. Česta je situacija da ravnatelji kažu da na edukaciju na državnoj razini može ići samo jedan nastavnik iz stručnog vijeća. Time su nastavnici kojima nije omogućen odlazak na takve edukacije stavljeni u neravnopravni položaj u odnosu na nastavnike koji rade npr. u Zagrebu. Predlažem smanjiti na 125 sati u 5 godina. U prijedlogu čl. 6. st. 2. alineja 1 ishode učenja iz Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama naziva se uvjetima izvrsnosti. Smatram da nikako ne može biti riječ o uvjetima izvrsnosti, već o temeljnim, općim uvjetima obavljanja nastavničke struke te bi u takvom okviru morali biti u stavku 1. ovoga članka. Drugi problem vezan je uz mjerljivost ostvarenosti tih ishoda. Čime se oni dokazuju? Za svaki od ishoda u svim kategorijama trebalo bi jasno definirati kako se oni mjerljivo dokazuju. Ako to nije moguće (a mislim da nije), smatram da se ova alineja treba brisati. U prijedlogu čl. 6. st. 2. alineja 2 brojčanu vrijednost minimalnog broja bodova smanjiti na najmanje 45 bodova u 5 godina zbog nejednakih mogućnosti svih nastavnika da ih ostvare, a vezano uz rad u malim, ekonomski nerazvijenim i udaljenim sredinama u kojima je nastavniku teško skupiti navedene bodove u minimalno 5 kategorija. Na kraju svega, najvažniji su učenici kojima treba nastavnik posvećen nastavi i izvrsnosti u radu, a ne nastavnik u utrci skupljanja bodova zbog obnavljanja ili napredovanja u zvanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
373 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 5. U prijedlogu čl. 5. st. 1. alineja 1 diskriminiraju se nastavnici koji ne rade puno radno vrijeme, jer za njih napredovanje ide sporije te će 5 godina mirovinskog staža ostvariti možda i u dvostruko duljem periodu nego ostali nastavnici. Želi li se ovim kriterijem honorirati kvaliteta rada ili trajanje rada? U prijedlogu čl. 5. st. 1. alineja 2 nije jasno definiran pojam “kontinuiranog profesionalnog razvoja”. Koji je mjerljivi pokazatelj ostvarenosti ovoga kriterija? Potvrda o sudjelovanju na edukciji ne može biti mjerljivi pokazatelj kontinuiranog profesionalnog razvoja jer ne pokazuje da je nastavnik usvojio i primijenio indikatore profesionalnog razvoja, već pokazuje samo fizičko ili virtualno prisustvovanje edukaciji. Sudjelovanje radi sudjelovanja nije pokazatelj profesionalnog razvoja. Brojčana vrijednost sati kontinuiranog profesionalnog razvoja ne bi trebala biti izražena godišnje, već u ukupnom trajanju. Iz navedenoga proizlazi da nastavnik koji je ostvario 25+30+18+22+27 sati profesionalnog usavršavanja ne zadovoljava kriterij kontinuiranog profesionalnog razvoja jer u jednoj godini ima manje od 20 sati usavršavanja, a u izričaju piše “najmanje 20 sati godišnje”. Osim toga, 20 sati godišnje kontinuiranog profesionalnog razvoja za neke nastavnike je previše jer zbog nedostatka materijalnih sredstava škole oni nisu u mogućnosti sudjelovati na edukacijama više razine od županijske, a takvi skupovi u pravilu traju 4 sata. Česta je situacija da ravnatelji kažu da na edukaciju na državnoj razini može ići samo jedan nastavnik iz stručnog vijeća. Time su nastavnici kojima nije omogućen odlazak na takve edukacije stavljeni u neravnopravni položaj u odnosu na nastavnike koji rade npr. u Zagrebu. Predlažem smanjiti na 75 sati u 5 godina. U prijedlogu čl. 5. st. 2. alineja 1 ishode učenja iz Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama naziva se uvjetima izvrsnosti. Smatram da nikako ne može biti riječ o uvjetima izvrsnosti, već o temeljnim, općim uvjetima obavljanja nastavničke struke te bi u takvom okviru morali biti u stavku 1. ovoga članka. Drugi problem vezan je uz mjerljivost ostvarenosti tih ishoda. Čime se oni dokazuju? Za svaki od ishoda u svim kategorijama trebalo bi jasno definirati kako se oni mjerljivo dokazuju. Ako to nije moguće (a mislim da nije), smatram da se ova alineja treba brisati. U prijedlogu čl. 5. st. 2. alineja 2 brojčanu vrijednost minimalnog broja bodova smanjiti na najmanje 25 bodova u 5 godina zbog nejednakih mogućnosti svih nastavnika da ih ostvare, a vezano uz rad u malim, ekonomski nerazvijenim i udaljenim sredinama u kojima je nastavniku teško skupiti navedene bodove u minimalno 4 kategorije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
374 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 4. Izvrsnost je kvaliteta koja se traži od svih nastavnika u napredovanju te je ili ne treba uopće potencirati u nazivu, ili je treba potencirati u nazivima svih stupnjeva napredovanja. Osobno, ne vidim prijeku potrebu napredovanja u 3 stupnja. Od količine stupnjeva u napredovanju važnija je struktura kriterija u napredovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
375 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 2. Poštovani, navedeni Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je u svom podnaslovu “prijedlog” a ne usvojeni dokument te nema svoju “težinu” i na njega se ovaj Pravilnik ne može pozivati. Nadalje, napisano je da se navedeni prijedlog Okvira namjerava koristiti kao “alat za provjeru složenih kompetencija u postupku napredovanja tijekom karijere”. Taj dokument napisan je samo kao popis ishoda učenja i nema nikakva obilježja alata. Osim toga, nikako nije pojašnjeno kao bi nastavnik u postupku napredovanja dokazao da je ostvario pojedine ishode, jer nigdje nisu navedeni nikakvi mjerljivi pokazatelji ostvarenja pojedinog ishoda, a koji bi bili neophodni, jer se to izričito traži u vezanim člancima 5,6,7. Tko bi, dakle, i na koji način vrednovao usvojenost tih ishoda? Snježana Švelec, Elektrotehnička i prometna škola Osijek Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
376 Snježana Švelec PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, naziv ovoga Pravilnika jasno govori u kojim institucijama će se primjenjivati. S obzirom da nije posebno naglašeno, smatram da je neophodno da se u skupu navedenih osoba na koje se Pravilnik odnosi nađu i nastavnici struke u strukovnim školama, kao i nastavnici koji rade u glazbenim i umjetničkim školama, jer i oni pripadaju institucijama iz naslova Pravilnika. Smatram da nije problem da svi odgojno-obrazovni djelatnici imaju isti pravilnik o napredovanju i nagrađivanju, ali ne i da imaju isti skup kriterija po kojima se vrednuje njihov rad, jer to nužno neke kategorije stavlja u nepovoljniji položaj. Svaka od kategorija odgojno-obrazovnih djelatnika (učitelji i nastavnici, stručni suradnici, ravnatelji, odgajatelji, nastavnici strukovnih predmeta, nastavnici u glazbenim i umjetničkim školama) trebala bi imati zasebno poglavlje u ovom Pravilniku. U pojedninom poglavlju treba definirati kriteriji praćenja i napredovanja koji najbolje odražavaju specifičnosti rada promatrane kategorije djelatnika. Snježana Švelec, Elektrotenička i prometna škola Osijek Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
377 Snježana Kučić-Mirković PRAVILNIK , Članak 8. Objavljivanje stručnog članka u RH bodovati s 2 boda kao i do sada. Mentorstvo studentima svih studija, a ne samo učiteljskih i nastavničkih bodovati po studentu za svaku godinu s barem 2 boda. Nejasno je: - koje dijeljenje primjera dobre prakse i gdje se boduje, - gdje objavljeni ogledni primjeri prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. se boduju; boduju li se objavljeni sadržaji na web stranicama Škole, Edmodu, Loomenu i sl? - tko ima pravo na bodove za uređivanje školske mrežne stranice (u nekim školama to radi više nastavnika), - način dokumentiranja aktivnosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
378 Snježana Kučić-Mirković PRAVILNIK , Članak 7. Kategorije ne bi smjele biti uvjet za napredovanje jer je u nekim školama nemoguće skupljati bodove u svim kategorijama. Mislim da su propisane prevelike brojke koje se odnose na pretežno izvannastavni rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
379 Snježana Kučić-Mirković PRAVILNIK , Članak 23. Mislim da su čl. 21, 22, 23 za veliki broj škola nerealni i neostvarivi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
380 Snježana Kučić-Mirković PRAVILNIK , Članak 17. Mislim da se stečeno zvanje savjetnika ili izvrsnog savjetnika treba trajno zadržati nakon 25 (max 30) godina rada u nastavi jer ni u jednoj struci se ne gubi niti obnavlja stečeno zvanje ili da s obzirom na potrebu skupljanja velikog broja bodova izbor bude na rok od 7 do 10 godina. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
381 Snježana Kučić-Mirković PRAVILNIK , Članak 14. Mislim da je suvišno praćenje rada nastavnika koji napreduje u zvanje savjetnika i više tijekom dva školska sata njegova praktičnog rada, razgovor s njim i utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja jer istoga nema u sustavu visokog obrazovanja. Zar nije dovoljno prikupiti određeni broj bodova što će u nekim sredinama biti vrlo teško te uvid u rad nastavnika kod prvog imenovanja? Na koji način će stručno povjerenstvo utvrditi usvojenost ishoda učenja? Također mislim da će biti vrlo teško uskladiti tri člana povjerenstva, a i nepotrebno povećati troškove uvida u nastavu. Kako će se birati članovi stručnog povjerenstva za napredovanje strukovnih nastavnika koji predaju 6 i više različitih predmeta? Gdje je tu uloga ASOO-a / AZOO-a koji su do sada provodili postupak napredovanja? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
382 Snježana Koturić PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam promjenu kriterija napredovanja koje donosi novi Pravilnik ali smatram da bi trebalo jasnije odrediti način dokazivanja bodova. Određeni broj sati stručnog usavršavanja nije odgovarajući uvjet za napredovanje, s obzirom na to da stručno usavršavanje nije dostupno svima pod istim uvjetima. Smatram da bi trebalo bodovati organizaciju stručnih posjeta, ekskurzija i terenske nastave, za koje je potrebno planirati cjelodnevne aktivnosti svih učenika, ishode i vrednovanja. U postojećim uvjetima rada svi zainteresirani neće imati priliku jednom godišnje održati predavanje na županijskom stručnom vijeću, jer održavanje tri županijska skupa neće pružiti priliku svim zainteresiranim za održavanje predavanja Što se točno podrazumijeva pod "Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama"? Predlažem smanjivanje ukupnog broja bodova za dobivanje zvanja, jer Pravilnik ne bi trebao poticati utrku za bodovima nauštrb neposrednog odgojno obrazovnog rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
383 Snježana Glavaš PRAVILNIK Poštovani, nabrojeni ishodi u dokumentu "Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama"dobar su putokaz učitelju "što se od njega očekuje"prilikom praćenja rada tijekom dva sata praktičnog rada. No, ocjena rada na temelju ta dva sata, može biti zbog objektivnih razloga, (primjerice bolest učenika, termin održavanja sata, promjena radnog mjesta i slično) nerealna. Nije čudo da zbog toga mnogi učitelji, u strahu od lošeg dojma u tom prvom dijelu uvida u stručno-pedagoški rad, pribjegavaju "uvježbavanju sata". Sakupljeni bodovi koji su uredno dokumentirani, u dosadašnjoj praksi bi u takvim slučajevima gubili na značaju. Smatram da bi dan uvida u rad učitelja trebao biti "Dan slavlja" umjesto stresnog i neugodnog "pregledavanja". U tom smislu smatram napretkom uvođenje stručnog povjerenstva i obveznog očitovanja odgojno-obrazovnog radnika na stručno mišljenje povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
384 Snježana Birtić PRAVILNIK , Članak 2. Neophodno je precizno definirati način vrjednovanja usvojenosti ishoda učenja, jer za sada, makar meni, to uopće nije ni jasno ni vidljivo iz Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Kako se vrjednije usvojenost, kada i tko vrjednuje, kojim bodovima, ocjenama, postotcima, opisnim ocjenama? Odnosi li se naziv učitelj, u navedenom dokumentu, i na stručne suradnike? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
385 Smiljana Perić PRAVILNIK , Članka 27. Stari planovi i programi za predmet Informatika su ukinuti te je bez provedbe ekspirementalnog programa uveden novi kurikulum u sve razrede paralelno (a ne samo u 5. i 6. te 1. gimnazije). Nastavnici koji predaju predmet Informatika su cijelu godinu sudjelovali na edukacijama na Loomenu (Virtualna učionica - I. dio edukacije je trajao 76 sat), a uz to je bio i cijeli niz drugih oblika edukacije. Morali su osmisliti nove godišnje izvedbene kurikulume te potpuno promijeniti način rada u razredu (kao i nastavnici u eksperimentalnom programu Škola za život) no to se niti ne spominje, o njihovom nagrađivanju nema niti riječi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
386 Smiljana Perić PRAVILNIK , Članak 21. ◊ najmanje ... sati godišnje educirati .. Vrlo problematičan broj sati koje godišnje treba provesti educirajući druge. Kako se to evidentira? Što se sve smatra dijeljenjem primjera dobre prakse (ako podijelimo svoju pripremu sa jednim sustručnjakom računa li se to u sate. I koliko sati se može na to dobiti? ◊ pružati kolegijalnu podršku na školskoj .... Na koji način je predviđeno mjerenje vremena provedenog u pružanju kolegijalne podrške. ◊sudjelovati u najmanje jednom projektu na školskoj, .... Riječ projekt je previše općenita. Što se sve može računati u projekt? Je li projekt npr. izrada ukrasa za humanitarni sajam? Ima li to ikakve veze sa strukom? ◊ objaviti najmanje jedan javno i besplatno dostupan digitalni obrazovni sadržaja ili stručni članak, Treba li taj digitalni sadržaj biti recenziran i tko to radi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
387 Smiljana Perić PRAVILNIK , Članak 18. Dopunila bih s rečenicom "(3) Odgojno-obrazovni radnik kojem treba manje od 5 godina mirovinskog staža do starosne mirovine stečeno zvanje zadržava trajno. Isto tako bih ostavila samo "(2) Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina mirovinskog staža stečeno zvanje zadržava trajno. Izbacila bih riječi "u obrazovanju". Zar nastavnici, mentori i savjetnici s više od 60 godina života (a to znači i puno godina u obrazovanju) nisu zaslužili da to zvanje steknu trajno i da ne moraju nekoliko mjeseci prije starosne mirovine prolaziti kroz cijeli proces obnove zvanja čak i ako nemaju 35 godina staža u obrazovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
388 Smiljana Perić PRAVILNIK , Članak 14. Utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama.. Potpuno nejasno. Tko i što treba utvrditi i na temelju kojih kriterija? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
389 Smiljana Perić PRAVILNIK , Članak 8. 1. U rečenici "Predavanje, radionica ili ogledni sat ... do dva suautora" nejasno je odnosi li se to na autora i još dva suautora ili je to ukupno 2 autora. Ako dva koautora održe ogledni sat u trajanju od 10 - 15 minuta dobit će bodove, a 4 (ko)autora koji održe radionicu za 100 polaznika u trajanju od 4 sata neće. Znači li to da takva radionica nije zaslužila niti jedan bod? 2. Sudjelovanje u online edukaciji na državnoj razini (minimalnog trajanja 5 sati, u slučaju duljeg trajanja, 1 bod za svakih 10 sati edukacije) - odnosi li se to na edukaciju na Loomenu?. Što će se dogoditi ako se nakon nekoliko godina broj novih radionica se smanji, a sve stare smo već odradili pa ne budemo imali mogućnost skupiti dovoljan broj novih edukacija? 3. Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja ... Pitanje - što se smatra relevantnim mjestom za objavljivanje, osobna web stranica, blog ili nešto treće. Trebaju li ti materijali proći recenziju i ako trebaju tko treba organizirati i platiti recenzente 4. Vođenje ili koordiniranje projekta na školskoj razini (po projektu).. Što se sve smatra projektom na npr. školskoj razini? 5. Sudjelovanje u eksperimentalnom programu u skladu sa ZOO (po šk. godini) Zbog čega sudjelovanju e eksperimetalnom programu nosi 4 boda, a k tome ti nastavnici već dobivaju i veću plaću? Npr. za predmet Informatika je donesen novi kurikulum bez eksperimentalne faze. Nastavnici informatike već ove godine trebaju raditi na isti način kao i u eksperimantalnom programu, ali jedni za to dobivaju 4 boda, a nastavnici informatike koji već provode novi kurikulum niti jedan! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
390 Slavica Švec PRAVILNIK U članku 28. predlažem da se odgojno-obrazovnim radnicima pruži mogućnost zadržavanja trajnog zvanja savjetnika već nakon toga što su najmanje tri puta napredovali u zvanje savjetnika. To su odgojno-obrazovni radnici koji su svojim dvadesetogodišnjim(5 godina mentor i 15 godina savjetnik) izvrsnim radom to i zavrijedili. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
391 Slavica Bernatović PRAVILNIK Poštovani kolegice i kolege, svi sudionici e-Savjetovanja, Lijepo je i poželjno ljudima dati priliku kako unaprijediti svoj rad, sebe, kolege oko sebe, te poglavito sudionike odgojno-obrazovnog procesa. Gospodo, neka nam je cilj KVALITETA, nikako kvantiteta. KOMU odnosno ČEMU, ovaj (prijedlog) Pravilnik pridaje značaj i PRIORITET? Je li moguće da se ovakvim djelovanjem, planira kvalitetu učiteljskog i profesorskog rada i ˝prosvjetarski˝ posao dignuti na višu razinu? I say: ˝Nonsense!˝. Kakve mogućnosti i kakvi uvjeti su dostupni svakomu od nas? OVO trenutno vrijeme projekta ˝Škola za život˝, svima nam daje SMJERNICE kako unaprijediti svoj izravni rad tijekom nastavnog procesa. Iz trenutno predloženog Pravilnika, se čita potpuno suprotno. (Činjenica je da se puno čita.) Savjetuje li se, ovim, neka nastavni proces i izravni rad sa učenicima u nastavi bude sporedan? On-line komentari mnogih (skoro svih) kolega upravo upućuju da se predloženim bodovima, zanemaruje NAŠ IZRAVNI rad u NASTAVNOM PROCESU. Koji je istinski smisao odgojno-obrazovnog sustava, nastavnog procesa? Ovaj prijedlog Pravilnika NE POTIČE KVALITETU nastavnog procesa. Zapravo, prijedlog Pravilnika ističe važnost raznoraznih ˝vanjskih˝ aktivnosti i akcija, što upućuje na vrednovanje neke druge profesije. Istodobno, naziv mu je Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, ….. Nedavno je cijenjena gospođa iz Finskog obrazovnog sustava izjavila o svojemu (njihovom) obrazovanju da će, taj njihov hvaljeni sustav, i oni sami mijenjati. Upućuju im prigovore da su ˝škola za djevojke˝ (djevojke im ostvaruju zadovoljavajući uspjeh, ne i dečki?!!!). Zaključak se sam nameće. Dakle, pogotovo je na nama da detaljno promišljamo, i sveobuhvatno. Mi u našu reformu slažemo neke njihove komponente. U kojim i kakvim uvjetima? S takvim raspodjelama i dodjeljivanjem bodova za napredovanje (i nagrađivanje) bi se moralo detaljnije sagledati. Netko navodi da se dodatno boduje u napredovanje obavljanje dužnosti razredništva. Ne. Nije razredništvo za bodovanje u napredovanju. Razredništvo je moguće valorizirati i vrednovati drugačije, drugačijim instrumentima. Svatko od nas tko sudjeluje u nastavnom procesu odgojno utječe. Niti bi se neki minimalni broj godina koje je netko bio razrednik, trebalo uzeti za kriterij. Raznoraznih opcija razrednika postoji. Razredništvo ne bi smjelo biti samo vođenje administrativnih piskaranja, koja su enormna, naročito ako se sjetimo i trenutnog prijedloga ˝Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i stručnog tretmana učenika u riziku za razvoj problema u ponašanju i učenika s problemima u ponašanju ˝. Što je stvarnost? Za što god, KVALITETA mora biti kriterij. Nikako kvantiteta. Također i OGROMNI broj bodova za pojedina stupnjevanja u napredovanju. Bez obzira što je veći broj AKTIVNOSTI koje su predložene za bodovanje. Kakogod, povećanje broja bodova istodobno znači i VIŠESTRUKO veći broj, kojih god aktivnosti. Obavezni broj sati edukacije drugih, godišnje?! 6, 8, 10 sati godišnje. Tko ima uvid ŠTO TO ZNAČI, uz sav moj posao i aktivnosti izvedbe nastavnog procesa? Nije to samo ogromna satnica, već SVEMIRSKA. Komu ću ja održati dodatnih 6, 8 ili 10 sati godišnje? Kada? Ta brojka bi značila svaki (za onaj najmanji broj, skoro svaki) mjesec, bar jedno predavanje-educiranje nekoga. Kada će i tko od kolega stići na SVE prezentirane edukacije? Precizirati što se pod tim uvažava? Je li se tu boduje i kolegijalna opažanja nastave? Obostrano su svrhovita, za opažanoga i za opažača nastavne izvedbe. Itekako je SVRHOVITIJE vrednovati izravni stručno-pedagoški rad u nastavi, s većim opsegom (već onih navedenih dva sata uvida imenovanoga Povjerenstva). Govorimo o napredovanju u zvanje profesor, nastavnik, učitelj, ... Nije upitno kako će voditelji županijskih vijeća to organizirati sa 1 000 kn(?), jer uopće ne znam da se taj dio novčano nagrađivao (dakle, kako koji voditelj), nego u kojim terminima. Je li će baš tebe (tvoju temu) staviti u dnevni red?! Kako će se, u tom slučaju, profesionalnost voditelja vrednovati? Kvaliteta i izvedba teme i prezentiranja na školskoj, županijskoj i državnoj razini se mora vrednovati stupnjevito. Je li se pod tim podrazumijeva mojih npr. 12 različitih tema koje JA svojim učenicima tijekom jedne nastavne godine IZVODIM u sklopu GOO (građanskog odgoja)? Kod mene je TO obavezno. S obzirom da izvodim nastavu u devet razrednih odjeljenja, imam 12 različitih tema (to je enorman broj kada samo priredim obrasce prijave teme, na početku nastavne godine), jer samo neke uzmem istovjetne, gdje se tematska područja u različitim obrazovnim programima poklapaju. Podsjećam, obavezne su, minimalno dvije teme u sklopu GOO za svaki razredni odjel, za opće predmete. Uistinu, moraju postojati granice za opseg poslova koji se ubrajaju u tjedno zaduženje. U koju kategoriju bodovanja se rangira objavljivanje u e-Dnevnik (dostupno javno, on-line), mojih (moj autorski uradak) priprema (što je obavezno(?) predati!) izvedenih sati u sklopu planiranih tema GOO-a? Također, lijepo molim, IZRIČITO naglasiti koje aktivnosti, što se točno boduje. Pojedine stavke se može dvojako (višeznačno) pročitati. U mojoj školi, u sklopu školskog Aktiva (prirodoslovno-matematičko vijeće) obavezno je svaki član godišnje odradio (prezentirao) po jednu temu. Do sada se to nije nigdje bodovalo, za ništa. Jedan naslov prezentiran na školskoj, županijskoj i ostalim razinama, moguće različito prezentirati. U najmanju ruku, riječ je o VREMENU koje JA uložim. Oko projekata. Uvaženi, cijenjeni i dragi svi vi, ljudi u sklopu projekata odlaze i značajan period su odsutni sa svojega primarnoga posla, voditelja nastavnog procesa (čiji značaj upravo ˝Škola za život˝ ističe). Za to vrijeme, nagrađeni su i odlascima na putovanje. Nije li da se tijekom tih tura i dnevnice plate?! Vrlo diskutabilno, da se veliki broj u bodove ubraja iz toga dijela. Zahtjevan i naporan posao voditelja projekta ne bi smjeli biti u rukama učitelja, nastavnika, profesora. Dakle, niti bi se taj oblik rada smio uzimati kao oblik koji se uvažava za napredovanje profesorskoga zvanja. Postoje razvojni centri i agencije (i educirani ljudi za taj oblik posla) čiji je zadatak bavljenje EU projektima. Lijepo molim, navesti koji projekti? Je li se ubrajaju projekti npr. samovrednovanja strukovnih škola (mi svi smo u njemu, u mojoj Školi), projekt GOO (navodno samo se odvija u nekim školama), projekt državne mature, .... U kojem obliku rad i sudjelovanje u projektu? Napredovanje u zvanju profesor (profesorica), konstantno kvalitetan rad u nastavi i istodobno zahtjev da se obavezno radi na projektu ( EU-ture), diskutabilno. U kojoj kategoriji se boduje kvaliteta vođenja i izvedbe izravnog nastavnog procesa? Obavezno BODOVATI VOĐENJE I IZVEDBU izravnog rada sa učenicima U NASTAVI. Različito smo kvalitetni i u tom segmentu, kao za sva ostala područja. Uostalom, lijepo molim imati na umu, samo neki projekti prolaze. Za strukovne škole, za opće obrazovnu skupinu predmeta, sve da se silno guram u to, višestruko su manja sredstva koja se dodjeljuju, već za ostala područja (strukovna). Potom, koliko je kandidata za područje opće obrazovnih projekata? U Osnovnim školama, i u svim srednjim školama smo međusobno u ringu! Strukovni su samo u srednjim strukovnim školama. Dodatni čimbenik je to što se u određenom području države nastoji razviti određeno područje, i za što dotična regija ima mogućnosti ili afinitete. To je još jedan diskriminirajući čimbenik s obzirom na sve. Uostalom, ovisi i što ljudi na vlasti (koje područje) podržavaju. To je realnost. Dakle, u startu su diskriminirajući uvjeti. Totalno različiti kriteriji za ˝istovjetnu ocjenu˝. Mi u obrazovanju moramo imati jednakovrijedne kriterije prema svim učenicima. (bože ti pomozi ako ti pošalju nadzor jer si nekoga zakinuo, a koju ćemo Inspekciju mi zvati?) Moji učenici su vrjednovani prema istom ˝ključu˝. Slažem se sa prijedlozima koji uvažavaju i potiču bodovanje SVIH KVALITATIVNIH aktivnosti u sklopu izravnog nastavnog procesa. Podržavam i napomene i upozorenja da se za taj segment najmanje (ništa!?) dodjeljuje bodova za napredovanje. Pogledajte koliko se dodjeljuje bodova na akcije koje su izvan nastavnog procesa. Apsurdno, jer u sklopu ˝Škole za život˝ i virtualne učionice naglasak se stavlja na KOMPETENCIJE učitelja 21. stoljeća, te izravni rad u nastavnom procesu sa učenicima. Mentorstvo pripravniku, studentu, ... nije (ne mora biti) pokazatelj istinskog konstantno kvalitetnog uvida u izravni rad u nastavnom procesu. Mnogi ne dobiju priliku biti mentorom. Bez namjere diskreditiranja, (samo) uglavnom u područjima gdje su Sveučilišta taj oblik rada (i promoviranja svojega rada) je moguće ostvariti. Članak 8. ........ Neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitima učenicima IZVAN (?) školske ustanove odnosno u organizaciji različitih udruga ili ustanova (po godini). ........ Iz kojega razloga je tamo negdje taj rad za bodovanje, u školskoj ustanovi TO nije????? Lijepo molim, NAGLAŠAVAM, stručno-pedagoški rad, izravni rad u nastavnom procesu. KOMPETENCIJE učitelja 21. stoljeća. Oko natjecanja. Lijepo da bi se uvažilo ako mi je učenik (učenici) i na županijskom i na državnom natjecanju. Pa, zamislite. Kada moj učenik iz srednjeg strukovnog obrazovanja stigne na državno natjecanje iz fizike, slobodno ću reći da je veći i značajniji TO uspjeh već mnogobrojnih iz (elitnih) gimnazija. Zapravo, rijetki su u strukovnom obrazovanju koji se žele uključiti u taj oblik rada i aktivnosti; priređivanje za natjecanje iz fizike, rješavanje kvalitativnih i kvantitativnih zadataka (tek na državnom natjecanju je eksperimentalni dio). Dodjeljivanje bodova prema broju učenika, veoma diskutabilan prijedlog. Apsolutno NE. Postoji veliki raskorak u kvaliteti od natjecanja do natjecanja; pardon, velika razlika u zahtjevnosti, po pojedinim područjima. Sigurno će postojati diskriminirajući čimbenik za ljude koji su IZVAN područja u kojima će biti (ili već jesu organizirani) smješteni i oformljeni tzv. Centri kompetencija. Dakle, u području gdje je dotični Centar, ta profesija-područje dobiva i daje im se prilika i usavršavanja i isticanja svojih (eventualnih) vještina, kompetencija, …. Neke aktivnosti ne bi se bodovale. Pisani radovi. Zbog čega sad tako? Nije li da se JA moram u svom odgojno-obrazovnom radu voditi s aspekta VIŠESTRUKIH INTELIGENICIJA! Dakle, svakako je uputno čim raznovrsnija uključenost, tj. vrjednovati svestranost. Pisanje je kvalitetna vještina, koja doprinosi kvaliteti rada u nastavnom procesu. Konkretan primjer. Je li se boduje u napredovanje sljedeći primjer? http://www.hfd.hr/sns2017/wp-content/uploads/2017/04/Zbornik_radova_2017-kb-str179-184.pdf To je očiti, kvalitetan primjer i odraz direktnog rada sa učenicima, u učionici. Pisanje rada zahtijeva vještine, koje bi se moralo valjano vrjednovati. Značajna je razlika prirediti prezentaciju, pa potom (imati vještinu) održati predavanje. U konačnici, na istu tu temu napisati rad, za npr. ˝Zbornik radova˝. Dakle, jedna tema koju se može predočiti sa različitih aspekata, i temeljeno na potpuno različitim i zahtjevnim kompetencijama. Mora se vrednovati (vrjednovati) sva TRI ASPEKTA. Naglašavam, jedne te iste teme. U kojem članku, u kojemu stavku se TAKVI oblici rada valoriziraju? Tko zna što sve zahtijeva pisanje rada, razumije o čemu govorim. Sigurno je zahtjevnije već npr. prodaja kolača. Tijekom kojega učenici tog dana dostignu hiperglikemiju. Sa zdravstvenog aspekta, upitno organiziranje, bez obzir što se nekolicina učenika uključi. Organiziranje raznoraznih događaja se boduje?! Kojih događaja? Je li TO znači da se npr. članu Udruge koja promiče heklanje dodjeljuju bodovi za napredovanje u zvanju učitelj, nastavnik, profesor? Istodobno se ne valorizira s bodovima izravni (kontinuirano kvalitetni) rad u nastavnom procesu. Je li bi značilo da svako organiziranje izložbe u holu škole biva bodovano. Bilo učeničkih radova, bilo prikaz npr. najnovijih zbivanja u, recimo, znanosti?? Je li će samo foto-dokumentirani materijal biti dovoljno kao dokaz?! Je li se sudjelovanje u e-Savjetovanju oko tematike prikladne i povezane za odgojno-obrazovni rad, evo ovaj primjer (također i oko Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i stručnog tretmana učenika u riziku za razvoj problema u ponašanju i učenika s problemima u ponašanju), te prikaz svojih komentara i prijedloga (što uključuje i čitanje ostalih komentara) boduje za napredovanje? Moralo bi se i to uvažiti. U svakom slučaju, sustav obrazovanja, važnost i značaj odgojno-obrazovnog procesa, mora se staviti na višu razinu. Također, poziv i zvanje nastavničkog, učiteljskog i profesorskog posla. Odavna se pozivamo na ˝uspješne˝ obrazovne sustave, kao npr. finski. Važno je imati na umu, koju važnost Finci pridaju svojem obrazovnom sustavu? Na kojoj razini (u hijerarhijskom lancu) su njihovi ˝prosvjetari˝? PITANJE ZA KRAJ. Zašto ne postoji mogućnost napredovanja, npr. izravno u savjetnika, bez da se prolazi proceduru napredovanja u mentora?! Bez obzira koji razlog, pa se nije uspostavilo napredovanje. Uz sve navedene uvjete, možda će tko uspjeti u periodu od pet godina ostvariti KVOTU bodova za savjetništvo! Moguće i za izvrsnog savjetnika!! Uistinu, iz priloženoga, iz predloženoga, VAŽNO JE SKUPLJATI I SKUPITI bodove. Konstantan KVALITETAN izravni rad u nastavi, najbolji je primjer i za unaprjeđenje ˝Unaprjeđenje rada škole˝. Također, održati kontinuitet kvalitetnog rada, utječu i bitni su i socioekonomski uvjeti. Svima lijep i srdačan pozdrav, Slavica Bernatović, na poslovima nastavnice fizike u srednjem strukovnom obrazovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
392 Siniša Topić PRAVILNIK Pohvaljujem donošenje novog pravilnika te podržavam tekst istog te smatram da predstavlja veliki iskorak u odnosu na stari pravilnik koji je vapio za osvježenjem i nadopunom. Podizanje bodovnog praga za zvanja je bilo očekivano, premda bih predložio ipak nešto blaži kriterij obzirom da u ovom trenutku još uvijek svi nemaju iste mogućnosti i uvjete rada (ovdje mislim na tehnološke), te je stoga potrebno sve dobro izbalansirati i jasnije definiranti kriterije s konkretnijim primjerima aktivnosti koje se traže od kandidata čime bi se pružilo više mogućnosti za stjecanje uvjeta za napredovanje. Obzirom da sam čitajući osvrte kolegica i kolega uočio puno dobrih sugestija za poboljšanje novog prijedloga pravilnika, nadam se da će njegova konačna inačica uvažiti barem neka od tih razmišljanja i time osnažiti motivacijsku komponentu. Podržao bih prijedlog da ako već moramo obnavljati zvanje, da ta obveza prestaje nakon 30 godina staža uz zadržavanje stečenog zvanja do odlaska u mirovinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
393 Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu-PREPOROD PRAVILNIK , Članak 25. (1) Ministarstvo nadležno za obrazovanje jednom godišnje objavljuje javni poziv za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika godišnjom nagradom u iznosu od 2 prosječne bruto plaće u RH isplaćene u proteklom mjesecu Obrazloženje: Dodjela godišnje nagrade ne može se uvjetovati osiguranjem sredstva u državnom proračunu. Broj primatelja godišnje nagrade može ovisiti isključivo o broju onih koji se jave na javni poziv i koji ispunjavaju propisane uvjete. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
394 Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu-PREPOROD PRAVILNIK , Članak 12. (3) U slučaju ispunjenja općih uvjeta za napredovanje, ministarstvo nadležno za obrazovanje dostavlja u roku od 7 dana nakon roka propisanog stavkom 1. članka 11. zahtjev i dokumentaciju Povjerenstvu za napredovanje Obrazloženje: Isto kao i za stavak 1. članka 11. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
395 Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu-PREPOROD PRAVILNIK , Članak 11. (1) Nakon zaprimanja zahtjeva, ministarstvo nadležno za obrazovanje utvrđuje u roku od 30 dana je li zahtjev potpun odnosno je li sva potrebna dokumentacija za utvrđivanje ispunjenosti općih uvjeta za napredovanje pohranjena u Zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-matici), Registru zaposlenika u javnom sektoru i Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja. Obrazloženje: Važno je da se za sve propisane radnje utvrde ne samo izvršitelji nego i precizni rokovi. U protivnom stvaraju se uvjeti za odugovlačenje u provedbi postupka napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
396 Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu-PREPOROD PRAVILNIK , Članak 4. Predloženom sadržaju stavka I. trebalo bi dodati: Napredovanjem u zvanje ostvaruje se povećanje plaće uvećanjem koeficijenata za 12% - mentori 24% - savjetnici 36% - izvrsni savjetnici Obrazloženje: Postotci uvećanja koeficijenata trebali bi biti sastavnim dijelom Pravilnika. Postojeća uvećanja koeficijenata mentorima i savjetnicima trebalo bi barem zadržati, dok bi novom zvanju (izvrsni savjetnik) trebao pripasti koeficijent, proporcionalno uvećan u odnosu naspram zvanje mentora i savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
397 Silvija Ravić PRAVILNIK Kriterije vrednovanja stručno-pedagoškog rada iz čl. 8. propisati odvojeno za učitelje, nastavnike, odgajatelje, ravnatelje i stručne suradnike vodeći računa o području rada. Obavezno povećati broj bodova za objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji. Objava stručnog članka ishod je temeljitog proučavanja literature, opsežnog prikupljanja i obrade podataka i izrade kvalitetne rasprave nakon analize. Stručni članak doprinosi razvoju struke i mora zadovoljiti stroge kriterije za objavu. Osim toga postupak objavljivanja može trajati i nekoliko godina s obzirom na (rijetku) učestalost objave određene publikacije. Vrednovati (bodovati) neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitim učenicima UNUTAR školske ustanove. To je primarna domena neposrednog rada s učenicima. Svi ishodi učenja definirani Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama trebali bi biti standard rada svakog radnika, a posebno onog koji napreduje u zvanju. Vrednovati kao nije usvojio/usvojio/uspješno primjenjuje/vrlo uspješno primjenjuje/izvrsno primjenjuje umjesto minimalno pet odnosno šest ili sedam usvojenih ishoda kako se navodi u člancima 5., 6. i 7. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
398 Silvija Martišek PRAVILNIK , Članak 31. Poštovani, podržavam bodovanje za mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima na županijskoj razini, kao i bodovanje za ispravljanje nacionalnih ispita i mature. Smatram da pravilnik daje veće mogućnosti nego prije, ali nisu uvjeti za ispunjavanje jednaki u svim školama (mislim ovdje na opremu, mogućnost sudjelovanja na državnim skupovima i druge mogućnosti). U članku 28 gdje se navodi po kojem Pravilniku napreduju učitelji koji su u sustav napredovanja ušli prije ovog Pravilnika nejasno je po kojem će Pravilniku napredovati dalje (mogućnost izbora?). Možda bi bilo dobro staviti u Pravilnik veći naglasak na neposredan rad s učenicima u razredu. U svakom slučaju, Pravilnik treba mijenjati i nadam se da će se na kraju naći rješenja koja će zadovoljiti većinu učitelja i nastavnika. Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
399 Silvana Mirić PRAVILNIK , Članak 21. Smatram da se dužnost mentora edukacije najmanje 6 sati godišnje ne bi smjela ograničiti na godišnju razini već kroz čitavo vrijeme trajanje zvanja. Također bi taj broj trebao biti manji. Isto tako kako evidentirati i dokazati kolegijalnu podršku na školskoj razini i primjere dobre prakse koje izmjenjujemo sa svojim kolegama na razini škole (papirnati oblik i usmeno). Treba definirati kada je ispunjen uvjet sudjelovanja na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja. Također bi trebalo točno definirati kakvi projekti ulaze u bodovanje i kako ih dokazati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
400 Silvana Mirić PRAVILNIK , Članak 5. U članku 5 (2) nije vidljivo kako će se provjeravati usvojenost minimalno pet ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Smatram da bi trebalo biti objašnjeno kako i na koji način to dokazati i provjeriti. Drugi dio stavka navodi „Unaprjeđivanje rada škole" kao obaveznu kategoriju. Smatram da je svaka kategorija bitna i da se ni jednu ne bi trebalo isticati kao obaveznu. Opet se javlja pitanje kako dokazati i provjeriti tu kategoriju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
401 SILVANA JUKIĆ PRAVILNIK 1. Svaka godina razredništva trebala bi se bodovati jednim bodom. Razredništvo nije direktno vezano uz STRUČNO usavršavanje, ali svakako pridonosi stručnom razvoju i izgrađuje nastavnika. Razrednici su znatno više angažirani tijekom godine, a osobito na njenom završetku, pa samim tim im ostaje manje vremena za ''skupljanje značkica''. Razrednici nisu dodatno plaćeni za taj zahtjevni posao koji obavljaju, pa neka ih se bar na ovaj način motivira. 2. Smanjiti broj godina mirovinskog staža potrebnih za trajno zadržavanje zvanja . Članak 18, (2) '' Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno'' Nekada se ovako i moglo jer je studij trajao kraće i nastavnici su brže dolazili do zaposlenja. Naime, sada studij traje 5 godina. U idealnim uvjetima diplomirati se može u 24. godini života. Slijedi godina dana stažiranja + polaganje stručnog ispita. Ako ste sretni da se odmah nakon položenog stručnog ispita i zaposlite na neodređeno vrijeme, to bi bilo u dobi od 26 godina. (Govorim, kao što vidite, hipotetski i osobno ne poznajem nikoga tko je ovako savršenim redom i brzinom uspio doći do zaposlenja.) Nakon 35 godina neprekidnog rada imat ćete najmanje 61 godinu, a često zapravo i više od 65. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
402 Senka Pintarić PRAVILNIK , Članak 11. Ima li učitelj mogućnost provjere svojih podataka, osim u e-Matici? Hoće li se i kako vrednovati potvrde o usavršavanju koje nije izdalo MZO ili AZOO? Kako će se vrednovati potvrde koje nisu izdane elektronički? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
403 Senka Pintarić PRAVILNIK , Članak 6. Nije jasno navedeno kako će i tko utvrditi usvojenost minimalno šest ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
404 Senka Pintarić PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem promjenu naziva zvanja u: 1. mentor 2. viši mentor 3. savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
405 Senka Jelić PRAVILNIK Poštovani, izražavam zadovoljstvo na donošenje novog Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju… Novim pravilnikom prikazan je širi spektar aktivnosti koje obavljamo te ih je, dakako, potrebno nagraditi. Ipak, smatram da je bodovno vrlo zahtijevan. Za učitelje i nastavnike koji će htjeti obnoviti zvanje ili napredovati u više zvanje za dvije godine ili manje bit će nemoguće ostvariti zadane bodove. Predlažem prijelazni period od dvije godine (realnih vremenskih okvira) u kojem će se smanjiti bodovni kriteriji (20/40/60). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
406 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 28. (4) O trajanju zvanja govori članak 18. te bi navedeno trebalo uklopiti u članak 18. i uz trajno zadržavanje zvanja savjetnika omogućiti i trajno zadržavanje zvanja mentora. Predlažem da se ne definira kroz broj obnova zvanja nego kroz broj godina provedenih u pojedinom zvanju: 15 godina provedeno u nekom zvanju (i u kombinaciji s višim zvanjem) omogućuje trajno zadržavanje tog zvanja. Npr. 5 godina provedeno u zvanju mentora i 10 godina u zvanju savjetnika omogućuje trajno zadržavanje zvanja mentora. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
407 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21.-23. Slažem se da bi djelatnici koji su napredovali u zvanju trebali pružati pomoć kolegama studentima i sl., ali to bi trebalo sustavno organizirati te bi se tada moglo i evidentirati i pratiti. Postavlja se pitanje kako će djelatnici iz manjih sredina, s manjim brojem sustručnjaka ili škola gdje ih ni nema, izvršavati navedene obveze te hoće li morati sami smišljati kako i gdje održati edukacije iako možda kolege za njih ne budu imali interesa. Svakako treba navesti da se pomoć i edukacije ne smiju odbiti, ali ih ne uvjetovati jer postoji mogućnost da iz objektivnih razloga negdje neće moći biti ostvarene. Također, obaveze bi trebalo definirati u vremenu trajanja zvanja, a ne godišnje te bi trebale trajati jednako za sva zvanja: 30 sati u 5 godina. Ne treba uvjetovati sudjelovanje u projektu svaku godinu. Time se s kvalitete skreće na kvantitetu, što je lajtmotiv cijelog ovog Pravilnika. Za dokazivanje kvalitete rada djelatnika, dovoljno je uvjetovati ostvarivanje određenog broja bodova iz određenog broja kategorija. Sudjelovanje u projektima je tamo navedeno te nosi određene bodove, ali ga ne treba posebno isticati, posebno ne na godišnjoj razini. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
408 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 18. Potrebno je omogućiti veću sigurnost i mogućnost zadržavanja zvanja i za ostala zvanja, ne samo za izvrsnog savjetnika. Ispod sam predložio izmjenu članka koju možda treba doraditi, ali bi konačni članak svakako trebao uključivati i ostala zvanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
409 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 18. (1) Odgojno-obrazovni radnik koji je 15 godina staža u nastavi proveo u zvanju mentora (ili višem zvanju), zvanje mentora može zadržati trajno, uz mogućnost daljnjeg napredovanja u zvanje savjetnika ili izvrsnog savjetnika. (2) Odgojno-obrazovni radnik koji je 15 godina staža u nastavi proveo u zvanju savjetnika (ili višem zvanju), zvanje savjetnika može zadržati trajno, uz mogućnost daljnjeg napredovanja u zvanje izvrsnog savjetnika. (3) Odgojno-obrazovni radnik koji je 15 godina staža u nastavi proveo u zvanju izvrsnog savjetnika, to zvanje zadržava trajno. (4) Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
410 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 16. Ministar ne bi trebao donositi odluku o napredovanju već bi to trebalo činiti ono tijelo koje je i donijelo mišljenje. Postupak se nepotrebno produžuje i birokratizira. Također smatram da je bitno ostaviti mogućnost da se, u slučaju odbijanja zahtjeva za napredovanje, razmotri i omogući ostajanje u nižem zvanju, ako su ostvareni uvjeti za njega. Npr. zahtjev za napredovanje u savjetnika se odbija, ali ako su ostvareni uvjeti za mentora, djelatnik ostaje u zvanju mentora. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
411 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 14. "Utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama" nije definirano te je nejasno kako će se provoditi. Predlažem da se izbaci u potpunosti jer je u praksi neprovedivo. Također se slažem s kolegicama i kolegama koji navode da, s obzirom na stroge kriterije i način napredovanja u zvanju u drugim strukama, npr. u visokom obrazovanju, se u potpunosti izbaci praćenje praktičnog rada i ostale poslove vezane uz Povjerenstvo te da se napredovanje omogući ako je ostvaren odgovarajući broj bodova i ostali zahtjevi iz Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
412 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 8. Vezano za održavanje predavanja i/ili radionica navodi se pozitivna evaluacija sudionika. Trebalo bi navesti način provjere/standardizirani obrazac ili brisati potrebu pozitivne evaluacije. "Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja" nosi 4 boda, a nije jasno definirano na što se to odnosi i po čemu se, npr. razlikuje od radionice na školskoj/županijskoj ili drugoj razini na kojoj se dijele isto takvi primjeri. "Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja" - nije jasno gdje se ti sadržaji mogu/moraju objaviti. Trebalo bi pri bodovanju uzeti u obzir i izradu i održavanje web-stranice koja služi kao pomoć i izvor informacija za učenike, a nije nužno službena stranica škole. Trebalo bi bodovati i uspjehe učenika na ispitima Državne mature - npr. 1 bod po učeniku koji je među 10% najboljih po riješenosti ispita iz predmeta koji mu je nastavnik predavao. 3 boda za učenika sa 100% riješenosti. Većina navedenih kriterija uglavnom je primjenjiva za radno mjesto učitelja/nastavnika te ozbiljno diskriminira stručne suradnike, odgajatelje i ravnatelje. Trebalo bi dodatno proširiti kriterije imajući i njih na umu. Ozbiljno su diskriminirani i učitelji/nastavnici u manjim školama i/ili u strukovnim školama u kojima je ponekad, posebno nastavnicima općeobrazovnih predmeta, teško ili gotovo nemoguće s učenicima ostvarivati značajne uspjehe na natjecanjima ili Državnoj maturi (zbog kurikuluma, opremljenosti škole i sastava i broja učenika). Trebalo bi razmisliti da se takvi rezultati, možda neiznimni na razini "elitne" gimnazije, ali iznimni u kontekstu strukovnih škola, dodatno boduju. Općenito se Pravilnik fokusira na apsolutnu izvrsnost u učeničkim postignućima, a uopće ne uzima u obzir koliko je rad učitelja/nastavnika unaprijedio učeničke kompetencije uzimajući u obzir "početno" i "završno" stanje te uvjete u kojima se radilo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
413 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 7. (1) Kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 40 sati godišnje, ako se misli na edukacije organizirane od strane institucija, bi trebalo definirati u vremenu od 5 godina, a ne godišnje. 200 sati u 5 godina je previše te bi trebalo stajati 150 sati. Zbog poticanja izvrsnosti trebalo bi kao uvjet brisati 10 godina provedeno u zvanju savjetnika - dovoljno je navesti 15 godina staža u nastavi. Ako netko skupi potrebne bodove i ostvari ostale uvjete za izvrsnog savjetnika, nema razloga da ne napreduje odmah u to zvanje. Osim toga, navođenje mirovinskog staža umjesto staža u nastavi diskriminira kolegice i kolege koje ne rade u punoj satnici. Nisu u mogućnosti raditi u punom radnom vremenu i zaraditi punu plaću, a još ih se zakida i na napredovanju. (2) Nije navedeno kako će se provjeravati usvojenost sedam ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Smatram da je to vrlo problematično dokazati i provjeriti te bi navedeni stavak trebalo brisati. Drugi dio stavka navodi „Unaprjeđivanje rada škole" i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“ kao obavezne kategorije. Naravno da su i te kategorije bitna, ali ne treba ih navoditi kao obavezne. Bodovi koje je ukupno potrebno ostvariti i nužnost da budu skupljeni kroz šest kategorija dovoljno je za dokazivanje izvrsnosti prosvjetnog djelatnika te se navođenjem obvezne kategorije samo otežava napredovanje i tjera na ostvarivanje kvantitete umjesto kvalitete. 80 bodova u 6 kategorija je previše i trebalo bi ih smanjiti na 50. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
414 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 6. (1) Kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 30 sati godišnje, ako se misli na edukacije organizirane od strane institucija, bi trebalo definirati u vremenu od 5 godina, a ne godišnje. 150 sati u 5 godina je previše te bi trebalo stajati 125 sati. Zbog poticanja izvrsnosti trebalo bi kao uvjet brisati 5 godina provedeno u zvanju mentora - dovoljno je navesti 10 godina staža u nastavi. Ako netko skupi potrebne bodove za savjetnika i ostvari ostale uvjete, nema razloga da ne napreduje odmah u to zvanje. Osim toga, navođenje mirovinskog staža umjesto staža u nastavi diskriminira kolegice i kolege koje ne rade u punoj satnici. Nisu u mogućnosti raditi u punom radnom vremenu i zaraditi punu plaću, a još ih se zakida i na napredovanju. (2) Nije navedeno kako će se provjeravati usvojenost šest ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Smatram da je to vrlo problematično dokazati i provjeriti te bi navedeni stavak trebalo brisati. Drugi dio stavka navodi „Unaprjeđivanje rada škole" kao obaveznu kategoriju. Naravno da je i ta kategorija bitna, ali nema razloga da se baš ona navede kao obvezna. Bodovi koje je ukupno potrebno ostvariti i nužnost da budu skupljeni kroz pet kategorija dovoljno je za dokazivanje izvrsnosti prosvjetnog djelatnika te se navođenjem obvezne kategorije samo otežava napredovanje i tjera na ostvarivanje kvantitete umjesto kvalitete. 60 bodova u 5 kategorija je previše i trebalo bi ih smanjiti na 40. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
415 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 5. (1) Članak 5. i kasnije članci 6. i 7. navode "kontinuirani profesionalni razvoj" i njegovo trajanje. Što ta sintagma znači? Profesionalni razvoj je npr. i samostalno proučavanje stručne literature - tko će i kako mjeriti to trajanje? Pretpostavljam da se misli na edukacije u organizaciji MZO, AZOO i sl. institucija - u tom slučaju trebalo bi definirati samo ukupno trajanje edukacija kroz 5 godina (100 sati) te svakako priznavati i druge različite oblike usavršavanja, a ne se bazirati samo na one u organizaciji naših institucija. U suprotnom će biti teško ostvariti naveden broj sati, posebno učiteljima i nastavnicima iz manjih sredina koji ovise o financijskoj situaciji škole i dobroj volji ravnatelja da odobri edukacije koje nisu u blizini škole i koje traju više dana te je potrebno organizirati i smještaj. Nadam se da će se organizirati više online edukacija koje će u tom smislu pomoći, ali svejedno smatram da bi neki učitelji i nastavnici mogli biti onemogućeni u ostvarivanju potrebnog broja sati, posebno za savjetnika i izvrsnog savjetnika. Osim toga, mnoge edukacije ne navode vrijeme trajanja ili ne izdaju potvrde o sudjelovanju što je dodatan problem za ovakav način vrednovanja profesionalnog razvoja. Smatram da bi i to vrijeme trebalo priznavati jer je i to profesionalni razvoj. Zato bi trebalo jasnije definirati članak i ako se iz traženog vremena isključuju (ne priznaju) neki oblici usavršavanja, što mi se čini da bi moglo biti najbolje za praksu, treba smanjiti propisano vrijeme (posebeno za savjetnika i izvrsnog savjetnika!) Predlažem 15-20-25 za mentora-savjetnika-izvrsnog savjetnika. Navođenje mirovinskog staža umjesto staža u nastavi diskriminira kolege koje ne rade u punoj satnici. Nisu u mogućnosti raditi u punom radnom vremenu i zaraditi punu plaću, a još ih se zakida i na napredovanju. (2) Nije navedeno kako će se provjeravati usvojenost pet ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Smatram da je to vrlo problematično dokazati i provjeriti te bi navedeni stavak trebalo brisati. Drugi dio stavka navodi „Unaprjeđivanje rada škole" kao obaveznu kategoriju. Naravno da je i ta kategorija bitna, ali nema razloga da se baš ona navede kao obvezna. Bodovi koje je ukupno potrebno ostvariti i nužnost da budu skupljeni kroz četiri kategorije dovoljno je za dokazivanje izvrsnosti prosvjetnog djelatnika te se navođenjem obvezne kategorije samo otežava napredovanje i tjera na ostvarivanje kvantitete umjesto kvalitete. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
416 Sara Novak PRAVILNIK Vrednovanje bi trebala provoditi AZOO, a ne MZO jer Agencija sudjeluje u mnogim stručnim skupovima te surađuje s odogjno - obrazovnim ustanovama puno bliže no što to radi MZO. Smatram da je Agenciji uvid u praksu mnogo češći pa je time Agencija i mjerodavnije tijelo od MZO. Smatram da se mentoriranje treba više bodovati jer je prenošenje znanja pripravniku i uvođenje u posao, savjetovanje, informiranje, rad i podrška mnogo vrijednije, a s ovime se stječe dojam da je to nebitna stavka. Naravno da je rad s učenicima bitan, ali bitno je i kako ćete prenijeti znanje i osposobiti mladu osobu za rad u struci. Nerijetko se dogodi da mentori u godini dana naprave ono što studenti nisu naučili u 5 godina visokog obrazovanja (moje iskustvo). Smatram da je sama činjenica da je za mentora potrebno imati 30 bodova - apsurd. Kao stručni suradnik jako ouno radim individualno s učenicima, provodim mirenja, savjetujem i razgovaram s roditeljima, radim na prevenciji nasilja i odnosima između učenika i učenika te učenika i nastavnika i za cijelu listu koja je novim Pravilnikom ispisana - često nemam vremena. Jer je profil mojih učenika takav da u jednom polugodištu imamo, npr. 50 pedagoških mjera. Ovim Pravilnikom se i degradira moj vlastiti rad jer je potrebno toliko online rada, a u radu s ljudima toliko toga postižem i radim. Smatram da se broj bodova za napredovanje treba smanjiti te da za obnovu zvanja nije potrebno ponovno sakupiti jednak broj bodova. Stariji nastavnici ne mogu se staviti u "isti koš" s mlađima niti je isto imati 6 i 25 godina staža. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
417 Sanjica Kroflin PRAVILNIK Pravilnik osim što pogoduje učiteljima koji većinu svog radnog vremena provode izvan učionice,na projektima dok drugi učitelj radi s učenicima, uopće ne razmišlja o razlikama među starijim učiteljima. Učitelji koji su nekad završili razrednu nastavu i još su u razredima i bit će slijedećih 10 godina svojih 35 godina radnog staža uskoro navršavaju i sigurno imaju problema s digitalnim kompetencijama. Učitelji koji su završili fakultete u startu imaju najmanje dvije godine radnog staža manje. Ujedno ako im se pružila prilika da u toku svog staža rade u drugim poslovima neovisnim o sustavu obrazovanja kažnjeni su jubilarnim nagradama koje gledaju samo kontinuitet rada u prosvjeti. Sada će biti kažnjeni i pravilnikom o napredovanju koji ne gleda ukupni radni staž nego samo rad u obrazovanju. Ne vidim ako sam se potrudila dobiti zvanje pošto sam već kažnjena stažom i jubilarnima razlog da bude kažnjena i ovim pravilnikom koji ne uzima u obzir cjelokupni radni staž nego samo u obrazovanju. Čovjek koji ima 60 i više godina je čovjek od 60 godina i ne vidim zašto mu je postignuto zvanje ne bi priznalo. Ne vjerujem da je taj članak 18 pravilnika da čovjek može zadržati svoje zvanje nakon 35 godina staža u obrazovanju zakonit. On diskriminira druge poslove neovisne o obrazovanju. Mirovinski radni staž je radni staž neovisno o tome gdje ga je čovjek zaradio. Sigurno čovjek stariji od 60 godina ne može raditi kao čovjek u naponu snage. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
418 Sanja Sruk PRAVILNIK Kao i mnogi kolege prije mene, skrenula bih pozornost na članak 21, tj. obaveze mentora i savjetnika da održe 6 ili više sati predavanja godišnje. Uzmemo li u obzir godišnji broj Županijskih stručnih vijeća i državnih skupova (na koje mnogi nisu u mogućnosti doći), to je neizvedivo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
419 Sanja Sruk PRAVILNIK Pozdravljam stvaranje novog Pravilnika i načina bodovanja. Smatram da bi objavljivanje stručnog članka u RH trebalo biti bodovano s 2 boda kao po starom Pravilniku, budući da stručnih časopisa za pojedini predmet ima malo i kriteriji objavljivanja su strogi. Osim toga, pisanje članka zahtijeva ne samo stručne, nego i neke druge kompetencije, časopisi su na državnoj razini, pa objavljivanje članka ne zaslužuje manje bodova od predavanja na županijskoj razini, koje po prijedlogu novog Pravilnika donosi 2 boda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
420 Sanja Pavlović Šijanović PRAVILNIK Pozdravljam i podržavam donošenje novog Pravilnika jer smatram da vrednuje znatno široki opseg i različita područja djelovanja te donosi promjene u načinu vrednovanja rada učitelja/nastavnika. Posebno podržavam osnivanje Povjerenstva za napredovanje u cilju podizanja razine objektivnosti. Naime, osobnog sam stava da će se na taj način moći objektivnije vrednovati rad učitelja/nastavnika, jer konačnu ocjenu rada učitelja/nastavnika ne donosi jedna osoba. Iako se ocjena do sada donosila na temelju neposrednog uvida u rad učitelja odnosno nastavnika i ocjene ravnatelja škole uz suglasnost učiteljskog vijeća odnosno vijeća nastavnika, postojala je mogućnost i vjerojatnost da se ocjena ravnatelja (donesena na temelju praćenja rada i uz suglasnost učiteljskog vijeća odnosno vijeća nastavnika) ne uzme u obzir. Isto tako, pomalo apsurdna procedura nalagala je da učitelj odnosno nastavnik nezadovoljan ocjenom (izvješćem) može podnijeti prigovor istoj toj Agenciji u roku od 15 dana od primitka konačne ocjene a o samom prigovoru odlučuje povjerenstvo iste Agencije. Dakle u cijeloj proceduri nigdje nije bilo MZO kao krovne institucije što mi se čini gotovo nadrealno. Iz navedenih razloga, smatram da je opravdano segment napredovanja učitelja/nastavnika postaviti pod okrilje MZO. Izražavam zadovoljstvo što je došlo vrijeme za promjenu postojećeg Pravilnika, i sigurna sam da će ova Javna rasprava donjeti dobre ideje, razmišljanja i prijedloge koji će biti ugrađeni u novi, dugo iščekivani Pravilnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
421 Sanja Pavlović Šijanović PRAVILNIK , Članak 8. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja – ovakva formulacija ostavlja puno prostora za slobodnu interpretaciju, nosi sa sobom i velik broj bodova pa sam mišljenja kako bi trebalo pojasniti načine dijeljenja (npr. putem medija, predavanja, interaktivnih izlaganja…) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
422 Sanja Pavlović Šijanović PRAVILNIK , Članak 8. Mišljenja sam da bi u kategoriji aktivnosti Unaprjeđenje rada škole trebalo dodati vrednovanje 1 bodom po godini za administraciju eDnevnika i eMatice, s obzirom da se radi o odgovornom i svakodnevnom poslu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
423 Sanja Miloloža PRAVILNIK , Članka 27. Predlažem da se autorima udžbenika za eksperimentalni program njihov rad vrednuje ne samo bodovima za autorstvo nego i kao onima koji podupiru provedbu eksperimenta. Čini se, naime, nelogičnim, da osobe koje provode nastavu na temelju autorskog djela budu nagrađene postotkom na plaću, a sami autori spomenutih udžbenika ne. Naime, iz osobnoga iskustva govorim, postoje učitelji koji su autori udžbenika za eksperimentalni program, a sami nisu uključeni u nesposredni rad u eksperimentalnom programu. Njihova je potpora eksperimentu neupitna (morali su proučiti Kurikulum uzduž i poprijeko i u nemogućim rokovima osmisliti materijale kojima bi se podupro eksperiment Ministarstva) te mi se čini, u najmanju ruku, etičnim da se to vrednuje i postotkom. S poštovanjem! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
424 Sanja Miloloža PRAVILNIK , Članak 1. Predlažem da se autorima udžbenika za eksperimentalni program njihov rad vrednuje ne samo bodovima za autorstvo nego i kao onima koji podupiru provedbu eksperimenta. Čini se, naime, nelogičnim, da osobe koje provode nastavu na temelju autorskog djela budu nagrađeni postotkom na plaću, a sami autori spomenutih udžbenika ne. Naime, iz osobnoga iskustva govorim, postoje učitelji koji su autori udžbenika za eksperimentalni program, a sami nisu uključeni u nesposredni rad u eksperimentalnom programu. Njihova je potpora eksperimentu neupitna (morali su proučiti Kurikulum uzduž i poprijeko i u nemogućim rokovima osmisliti materijale kojima bi se podupro eksperiment Ministarstva) te mi se čini, u najmanju ruku, etičnim da se to vrednuje i postotkom. S poštovanjem! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
425 Sanja Maričević PRAVILNIK Prije svega, pozdravljam promjenu kriterija napredovanja koje će donijeti novi Pravilnik. Kako do sada nije bodovano mentorstvo studentima Učiteljskog fakulteta u Zagrebu koji su u mjesecu veljači obavljali dvotjednu stručno - pedagošku praksu, molim hoće li se u novom Pravilniku i to uzeti u obzir? Bodovalo se samo mentorstvo studentima u školama vježbaonicama. Trebalo bi precizirati koji su to međunarodni projekti ( je li to npr.neki eTwinning projekt ili projekt koji je nastao iz npr. međunarodne facebook grupe). Trebalo bi precizirati i na kojim mjestia, tj. kojoj platformi bi se trebali postavljati digitalni sadržaji. Također, ako uzmemo u obzir npr. Međunarodno natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja u kojem je ove godine sudjelovalo mojih 17 učenika, kako će se to bodovati, tj. hoće li se i to natjecanje uzeti u obzir? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
426 Sanja Križ PRAVILNIK , Članak 6. Predložen je uvjet: kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 30 sati godišnje (150 sati u pet godina). Predlažem da se briše 30 sati godišnje. Naime, u pojedinim predmetnim područjima (npr. matematika) postoje višednevni skupovi koji se održavaju svake dvije godine pa se lako može dogoditi da učitelj u pet godina skupi i više od 150 sati, ali da su ti sati neravnomjerno raspoređeni. Ovaj uvjet stavlja učitelje koji rade u manjim sredinama u neravnopravan položaj jer im stručna usavršavanja nisu jednako dostupna kao učiteljima u većim sredinama. Na koji će se način dokazivati trajanje profesionalnog razvoja? Na nekim potvrdama izdanim preko sustava ettaedu piše trajanje skupa, ali ne na svima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
427 Sanja Križ PRAVILNIK , Članak 21. Što znači pružanje kolegijalne podrške? Kako dokazati da osoba pruža kolegijalnu podršku i njezino trajanje? Vođenje 6 sati edukacije godišnje je, za većinu učitelja, neizvedivo (a da ne govorimo o 8 ili 10 sati u čl. 22. i 23.). Npr. na stručno-metodičkom skupu učitelja i nastavnika matematike u Puli je izlaganje ograničeno na 15 minuta (dakle, morali bismo održati 24 takva izlaganja za 6 sati). Primjeri dobre prakse na ŽSV-u traju do 30 minuta (12 primjera za 6 sati edukacije), predavanja i radionice 45-60 min (6-8 predavanja ili radionica). Bilo bi bolje propisati da je obavezno ostvariti određeni broj bodova iz skupine PREDAVANJA/RADIONICE iz čl. 8. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
428 Sanja Križ PRAVILNIK , Članak 17. (2) Trebalo bi definirati što znači "duža" odsutnost s rada. Najmanje 15, 30, 60 dana? (3) Ako se radnik teško razboli ili ima nesreću, velika je vjerojatnost da ne može ispoštovati rok od 10 dana za dostavu zahtjeva o produženju roka i odgovarajuće dokumentacije, čime se poništava namjena st. (2). Umjesto u roku od 10 dana po nastanku, bilo bi bolje da se zahtjev podnosi po prestanku okolnosti zbog koje je radnik opravdano odsutan ili najkasnije onoliko dana koliko je definirano pod (2) prije isteka roka napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
429 Sanja Križ PRAVILNIK , Članak 8. PREDAVANJA I/ILI RADIONICE Uvjet pozitivne evaluacije ne bi se smio odnositi na predavanje, radionicu ili ogledni sat koji su održani prije donošenja ovog Pravilnika. Do sad nije bila obavezna pa se često nije provodila ili se provodila na razini skupa općenito, a ne posebno za svakog predavača. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
430 Sanja Ivanac PRAVILNIK , Članak 21. Poštovani, moram Vam najaviti da baš zbog ove stavke članka 21.: "Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje mentora dužan je za vrijeme trajanja zvanja: najmanje 6 sati godišnje educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online)." jako puno kolega već sada odustaje od produženja mentorstva/savjetovanja, čini nam se nemoguće toliko sati odraditi u edukacijama kolega. Kolege se neće odazvati na takva educiranja. Jednostavna računica ako u jednoj školi ima 5 mentora i svi oni na godišnjoj razini moraju odraditi 6 sati, to je u najboljem slučaju 5x6=30 sati ukoliko svi u isto vrijeme sudjelujemo. Naravno da postoji puno više opcija ali ovaj se članak čini kao kažnjavanje kolega nastavnika koji nisu zainteresirani za napredovanje s našim primjerima dobre prakse i čini se da ćemo sami sebi držati predavanja! I tko će kolegama odrediti na moraju dolaziti na takve edukacije? Drugo velika većina nas nema opciju educirati studente nastavničkih studija pošto ne postoje u gradu u kojem živimo i radimo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
431 Sanja Ivanac PRAVILNIK , Članak 17. Članak 17. stavak 3 ako ga povežemo sa porodiljnim je neostvariv. Kolegice na porodiljnom ne znaju kada će otići na čuvanje trudnoće, koliko će biti na porodiljnom, pola godine, godinu ili 3 godine? Logično bi bilo da se umjesto od nastanka okolnosti stavi po prestanku okolnosti i tada se šalje zahtjev ministarstvu s priloženom dokumentacijom. Na taj način bi se smanjila nepotrebna administracija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
432 Sanja Galic PRAVILNIK , Članak 8. Što je s dosad stečenim bodovima za one koji su na pola razdoblja napredovanja ili obnove zvanja? Uvjetovati bodove za predavanje ili radionicu na međunarodnoj razini pozitivnom evaluacijom nije u redu, jer mnogi skupovi nisu vrednovani pisanim tragom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
433 Sanja Galic PRAVILNIK , Članak 2. Komentaru kolegice Vučković dodajem da i stručni suradnici knjižničari rade sve što i ostali stručni suradnici koje je navela. Dakle, sve se to odnosi i na nas knjižničare. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
434 Sanja Galic PRAVILNIK , Članak 14. Na koji način će se utvrđivati usvojenost ishoda učenja? To ne može biti isto za stručne suradnike kao za učitelje i nastavnike, jer njihov posao nije isti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
435 Sanja Galic PRAVILNIK , Članak 9. Ne radi li se tu o sukobu interesa pod svavkom (3)? Može li se član povjerenstva koji je najmanje savjetnik u to vrijeme prijaviti za napredovanje u izvanrednog savjetnika? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
436 Sanja Galic PRAVILNIK , Članak 8. U stavku UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE u dijelu Uređivanje školske mrežne stranice... treba dodati i mrežnu stranicu školske knjižnice. Mnogi školski knjižničari uređuju mrežnu stranice školske knjižnice jer na stranici škole nema dovoljno prostora za sve sadržaje vezane uz aktivnosti knjižnice. Stranice su poveznicama međusobno povezane. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
437 Sanja Galic PRAVILNIK , Članak 8. Boduje se mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija. Ponovo su ispali stručni suradnici školski knjižničari koji su mentori studentima informacijskih znanosti u sklopu kojih je knjižničarstvo. Svakako tekstu treba dodati i informacijskih znanosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
438 Sanja Fabac PRAVILNIK , Članak 9. Smatram da je sasvim dovoljno da u povjerenstvu budu viši savjetnik azoo, ravnatelj i školski padagog. Svi ostali članovi su nepotrebni stoga što je iz dokumentacije evidentno kakav je nastavnik koji napreduje, tj. koliko radi i vrijedi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
439 Sanja Fabac PRAVILNIK , Članak 18. Smatram da bi točku 1. trebalo izmijeniti u "Odgojno-obrazovni radnik koji je DVA puta za redom izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno. Točku 2.trebalo bi izmijeniti u: Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
440 Sanja Fabac PRAVILNIK , Članak 4. Apsolutno podržavam dodavanje još jedne razine napredovanja, ali zaista je nezgrapan pridjev "izvrstan" ispred treće razine iz više razloga. S obzirom da "viši savjetnik" već postoji kao zvanje u azoo-u, predlažem sljedeće termine za zvanja: mentor, viši mentor i savjetnik. To bi doduše zahtijevalo da se svim trenutnim savjetnicima izmijeni zvanje u "viši mentor". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
441 Sanja Bogovčič PRAVILNIK , Članak 8. Možda bi trebalo i bodovati prepoznavanje procesa procjene vlastitih doprinosa u odgojno-obrazovnoj praksi, uz poduzimanje akcije za promjenama i unapređenjem unutar same ustanove. Kao stručnjaci praktičari u predškolskim ustanovama trebali bi biti nagrađeni za poduzete promjene osobnih pogreški kroz kontinuirane realizacije akcijskih istraživanja. Trebalo bi nagraditi i suradnje s roditeljima uz provedbu edukativnih radionica s roditeljima, pedagoško vođenje djece na višednevna zimovanja, ljetovanja, boravke u prirodi i sl., otvorene tematske izložbe za javnost, vođenje posebnih cjelodnevnih programa u predškolskim ustanovama, autorstvo didaktičkih igrački, organizaciju i realizaciju višednevnog umrežavanja dječjih vrtića međusobno (djece i odgojitelja) kao i umrežavanje s društvenim ustanovama okruženja i šire. Općenito smatram da bi zaposlenici u predškolskim ustanovama trebali imati zaseban pravilnik. Zakinuti smo za bodove već u prvoj kategoriji gdje nemamo mogućnosti sudjelovati u pojedinim kriterijima. Npr.: - ˝Sudjelovanje u radnim skupinama za evaluaciju za nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitnom roku i predmetu)˝ - ˝Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na školskoj razini (po događanju)˝ - ˝Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanja, smotre, nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitu)˝ Isto tako bi trebalo napraviti razliku kod izlaganja na stranom jeziku i dodatno nagraditi bodovima kod: - ˝Predavanje, radionica ili ogledni sat na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora)˝ Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
442 Sanja Bogovčič PRAVILNIK , Članak 8. U ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju ne potičemo natjecanje nego uvažavamo osobni odabir djece. Kao jedan od uvjeta upisa djece u dječje vrtiće svakako uvažiti zadovoljstva roditelja kao konačnih korisnika usluga i uvesti bodovanje u dječjim vrtićima za odgojo-obrazovne djelatnike uz popratne pozitivne evaluacije roditelja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
443 Sanja Bogovčič PRAVILNIK , Članak 2. Poštovani, hvala na prepoznavanju potrebe za promjenama. Kod utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja drugačiji je uvid u stručno-pedagoški rad odgojitelja od učitelja i nesukladan Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Za zadovoljavanje najrazličitijih potreba produbljivanja znanja djece u umjetničkom, jezično-komunikacijskom, istraživačko-spoznajnom, informatičkom, matematičkom, kineziološkom i dr. područjima s popratnom dokumentacijom planiramo, provodimo, evaluiramo i vrednujemo individualna postignuća djece. Kod djece rane i predškolske dobi vrednovanja ishoda učenja ne prepoznajemo kroz sumativno vrjednovanje, bodovima ili ocjenama za donošenje daljnjih odgojno-obrazovnih odluka. Svakako izraditi Nacionalni standard kvalifikacija za odgojitelje u dječjim vrtićima i njemu prilagoditi pravilnik o napredovanju odgojno-obrazovnih djelatnika u dječjem vrtiću. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
444 Sanja Barić PRAVILNIK STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI Predlažem uvođenje bodovanja autorstva raznih edukacijskih brošura, letaka, slikovnica i sl. Djelatnici posebnih odgojno-obrazovnih ustanova se trude senzibilizirati javnost o raznim vrstama teškoća svojih učenika i na taj način doprinose razvijanju svjesnosti o prihvaćanju različitosti, pišu razne brošure, edukativne slikovnice, letke, članke u dnevnom ili tjednom tisku i sl., te zaslužuju, kroz bodovanje, priznanje za svoj doprinos i rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
445 Sanja Barić PRAVILNIK , Članak 8. Javljamo se iz posebne odgojno-obrazovne ustanove (Centar za autizam) i zanima nas objašnjenje bodovanja mentorstva učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl.. Obzirom da naši učenici ne sudjeluju na klasičnim natjecanjima, smotrama i sl., nego su za njih organizirani posebna natjecanja, festivali, smotre i sl. na gradskoj razini, zanima nas hoće li se moći i na tome ostvariti bodovanje. Predlažemo definiranje i objašnjenje određenih pojmova kao npr. natjecanja, smotre i sl., i svakako bodovanje za mentorstvo učenicima s poteškoćama koji sudjeluju na posebnim festivalima, smotrama, natjecanjima i sl. i postižu odlične rezultate. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
446 Sandra Vuk PRAVILNIK , Članak 8. Potrebno je prije toga usaglasiti da se natjecanja za razrednu nastavu vrate u vremenik natjecanja, jer bez obzira koliko radili (dodatna nastava) ne postoji mogućnost odvesti dijete na natjecanje kad je prije 8 godina AZOO sve zamrznuo za razrednu nastavu s riječima da je potrebna ušteda. Potrebno je također razraditi sadržaje kriterije za projektne pristupe i same projekte, jer jedno je biti autor nekoga projekta, osmisliti cijeli koncept, sadržaje i dokumentaciju, a drugo je samo sudjelovati u nečemu (makar i to treba vrednovati). Što se tiče digitalnih obrazovnih sadržaja potrebno je voditi računa o autorskim pravima i platfomama na kojima se stvaraju. Mislim da svaki prijavljeni DOS trebao bi imati propisanu strukturu, svrhovitost i datum kad je korišten u razredu i datum od kada je vidljiv ostaloj obrazovnoj zajednici. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
447 Sandra Sinković PRAVILNIK , Članak 21. Mislim da je 6 sati previše jer ima škola u kojoj ima veći broj kolega koji su mentori i savjetnici. Što znači pružati kolegijalnu podršku kolegama? Kako će se to dokazivati? Što točno znači dijeliti primjere dobre prakse? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
448 Sandra Sinković PRAVILNIK , Članak 8. Smatram da bi organizaciju izvanučioničkih i terenskih nastava također trebalo bodovati. Predlažem da se boduje objava članka na web stranici škole (onaj učitelj koji je napisao, a ne onaj koji je samo objavio). Također predlažem da se boduje suradnja među učiteljima. Ima učitelja koji nisu u Timu za kvalitetu rada škole, ali puno surađuju s drugim učiteljima i na taj način doprinose unapređenju rada škole. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
449 Sandra Podrug PRAVILNIK , Članak 23. Predlažem da se smanji broj sati potrebnih za educiranje kolega na 6 sati godišnje jer svi učitelji nisu u prilici održati taj broj sati ukoliko nisu voditelji ŽSV-a. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
450 Sandra Podrug PRAVILNIK , Članak 22. Predlažem da se smanji broj sati potrebnih za educiranje kolega na 4 sata godišnje jer svi učitelji nisu u prilici održati taj broj sati ukoliko nisu voditelji ŽSV-a. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
451 Sandra Podrug PRAVILNIK , Članak 8. Slažem se s bodovanjem za mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini s jednim bodom, ali predlažem ukoliko su ti učenici osvojili jedno od prva tri mjesta da se to boduje s dva boda. Također, ako su učenici osvojili jedno od prva tri mjesta na državnoj i međunarodnoj razini predlažem povećanje predviđenih bodova. Smatram da održavanje predavanja ili radionica ne bi trebalo ograničavati brojem suautora jer je u nekim temama neophodno sudjelovanje više predavača, a to rezultira većom kvalitetom i zanimljivijom prezentacijom sadržaja. Također, dobro je provesti evaluaciju predavanja ili radionice, ali smatram da to ne bi trebao biti uvjet u ovom Pravilniku. S obzirom da se predlaže bodovanje sudjelovanja u online edukacijama nadam se da će u to biti uvršteno i sudjelovanje na edukaciji Loomen. Za objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) trebalo bi povećati broj bodova jer je jedan bod premalo s obzirom na obim rada koji iziskuje pisanje članka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
452 Sanda Varvodić PRAVILNIK , Članak 5. Ukoliko se za napredovanje računa mirovinski staž, tada su svi učitelji, nastavnici i ostali koji godinama rade na nepunoj normi diskriminirani. Ovaj dio je bio bolje definiran u starom pravilniku u kojem piše: "koji ima najmanje 6 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj struci, odnosno rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu". Osim toga, računa se i vrijeme nakon polaganja stručnog ispita čime se u nepovoljan položaj stavljaju učitelji i nastavnici koji su svoj pripravnički staž radili u više škola s prekidima između. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
453 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 24. O nagrađivanju bi trebalo sačiniti zaseban pravilnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
454 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21.-23. Educiranje kolega i studenata i pružanje kolegijalne podrške na školskoj razini nema istu težinu. je li moguće da mentor ispuni svoju obvezu samo time da 6 sati pruža podršku kolegama u školi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
455 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 18. U stavku dva trebalo bi stajati da radnik s više od 35 godina mirovinskog staža ima mogućnost zadržavanja stečenog zvanja a ne obvezu njegova zadržavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
456 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 17. Nejasno je tko procjenjuje to jest što uključuje opravdana duža odsutnost s rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
457 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 15. Obvezno očitovanje je bespotrebno. Potrebno je ostaviti mogućnost očitovanja u slučaju neslaganja s mišljenjem povjerenstva ali ne i učiniti ga obveznim ako se radnik s njim slaže. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
458 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 14. Nejasno je tko će snositi troškove i kako će se organizirati uvid u stručno-pedagoški rad koji vrši stručno povjerenstvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
459 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 13. U članku 13. nejasni su kriteriji izbora jedinog člana stručnog povjerenstva koji je stručnjak za područje napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
460 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 12. U Članku 12. nisu navedeni rokovi koje treba poštivati MZO. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
461 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 9. Postojanje dva povjerenstva uvelike će usporiti i zakomplicirati postupak napredovanja u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
462 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 8. Kategorija aktivnosti Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i propravnicima – U ovoj kategoriji učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori vrlo teško mogu realizirati bodove zbog nepostojanja natjecanja i smotri za učenike s većim teškoćama u razvoju. za ovu kategoriju učenika postoje samo sportska natjecanja te Državna smotra namijenjena srednjoškolcima. Stoga se učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori ovakvom raspodjelom bodova dovode u nepovoljan položaj. Kategorija aktivnosti Predavanja i/ili radionice – Postavlja se pitanje kako će se dokazivati pozitivna evaluacija od strane sudionika. Ukoliko se ne predvide standardizirani obrasci za evaluaciju upitna je i njezina objektivnost. U istoj kategoriji moguće je čak 4 boda ostvariti kroz Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja a da uopće nije definirano što to dijeljenje podrazumijeva, pod kojim uvjetima, na kojim razinama i kako se isto dokazuje. Kategorija aktivnosti Online edukacije. U ovoj kategoriji premala je razlika među bodovima za sudjelovanje u online edukaciji i njezino vođenje. Također, postavlja se pitanje čemu odvajanje vođenja online edukacija od onih iz kategorije predavanja i/ili radionica kada se u gornjoj kategoriji navode iste održane uživo ili online). Kategorija aktivnosti rad u stručnim vijećima, udrugama i slično – u ovoj kategoriji premala je razlika u bodovima između vođenja stručnog vijeća na razini škole i županijskog stručnog vijeća što je ipak znatno zahtjevniji zadatak. Također, za rad u strukovnim udrugama i njihovo vođenje predviđen je isti broj bodova, što nije realno. Bodovanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada izvan školske ustanove, bez obzira radilo se o kategoriji učenika s posebnim potrebama ili ne, znači bodovanje nečijeg honorarnog rada/posla i kao takvo je besmisleno. Upitno je je li takav rad stručno-pedagoški. Kategorija aktivnosti Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji – Kod objavljivanja članaka trebali bi se bodovati ne samo stručni nego i znanstveni članci. Nejasno je zbog čega se zasebno boduje rad u stručnim povjerenstvima radi procjene usklađenosti udžbenika. U dijelu koji govori o objavljivanju oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja i aktivnosti za učenike s teškoćama – nije jasno gdje se objavljuju navedene prilagodbe. Također, bodovanjem ove aktivnosti potiče se stav da postoje univerzalne, unificirane prilagodbe što nije u skladu sa spoznajama inkluzivne pedagogije i principima individualizacije i prilagodbe. U kategoriji aktivnosti projekti nejasne su kategorije projekata „državne razine“. Uključuje li taj pojam financiranje od strane nekoga unutar RH, partnerstva unutar RH ili nešto treće? Bespredmetno je bodovanje samog sudjelovanja u projektima, posebno na školskoj razini. U kategoriji aktivnosti Unaprjeđenje rada škole nije korektno s istim brojem bodova bodovati cjelogodišnji rad na uređivanju mrežne stranice, školskog lista ili stranice na društvenim mrežama kao i sudjelovanje u organizaciji javnog događanja u školi. U kategoriji Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja najveći broj bodova nosi sudjelovanje u eksperimentalnom programu. Sudjelovanje u takvom programu ne govori o individualnom angažmanu pojedinca već čitave ustanove i stoga ga ne bi trebalo na ovaj način vrednovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
463 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 4. Treći stupanj napredovanja u zvanje nosi naziv izvrsnog savjetnika. Izraz „izvrsni savjetnik“ nezgrapan je i neobičan te bi bilo uputno zamijeniti ga nekim drugim terminom poput savjetnika 2. razine (gdje bi savjetnik 1. razine bio preporučeni izraz za dosadašnjeg savjetnika). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
464 Sanda Šutalo PRAVILNIK , Članak 8. Smatram da bi kriterij: ...Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja...... trebalo detaljno pojasniti. Različiti ljudi pojam dijeljenja mogu shvatiti na različite načine. Isto tako, trebalo bi biti jasno definirano što je to primjer dobre prakse te koje kriterije treba zadovoljiti. Možda bi primjere trebalo recenzirati i procijeniti (kao što je načinjeno s DOS materijalima koje su nastavnici prijavljivali u prosincu, 2018.). Znam da je to vrlo teško realizirati, ali bez jasno definiranih kriterija, procjena se svodi na individualnu razinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
465 Sanda Šimičić PRAVILNIK Pozdravljam uvođenje novog pravilnika o napredovanju i nagrađivanju. Mišljenja sam da postoji potreba za dopunu, doradu i izmjenu postojećeg pravilnika no smatram da je nacrt novog pravilnika u nekim svojim dijelovima nedovoljno jasan i nedorečen. Moja zapažanja i komentari su sljedeći: 1. Čl. 5., 6. i 7. Zanima me kako će se vrednovati usvojenost ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama? Mislim da se ovladanost nastavničkim kompetencijama može utvrditi praćenjem dva sata praktičnog rada odgojno-obrazovnog radnika. 2. Čl. 8. Kategorija Predavanje i/ili radionica Zanima me na koji način će se provoditi evaluacija predavanja, radionice ili oglednog sata i što se podrazumijeva pod pozitivnom evaluacijom? Na koji način će se dijeliti primjeri dobre prakse primjenom inovativnih metoda poučavanja i kako će se prije dijeljenja materijala provjeriti njihova znanstvena i metodička utemeljenost? Kategorija Rad u stručnim vijećima, udrugama i sl. Smatram da u postojećim uvjetima rada svi zainteresirani neće imati priliku jednom godišnje održati predavanje ili radionicu na županijskom stručnom vijeću. Kategorija Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja U kategoriju treba uvrstiti posterska i usmena priopćenja stručnih i znanstvenih konferencijama na državnoj i međunarodnoj razini. 3. Čl. 18. Odgojno-obrazovni radnik trebao bi zvanje steći trajno i s 30 godina mirovinskog staža neovisno o zvanju koje je stekao (mentor, savjetnik ili izvrsni savjetnik). 4. Čl. 21., 22. i 23. Smatram da je broj sati edukacije kolega i studenata (6, 8 i 10 sati godišnje) previsok i da bi ga trebalo smanjiti. Nejasno je što je kolegijalna podrška i kako je evidentirati? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
466 Sabina Lončarić PRAVILNIK Poštovani, podržavam donošenje novog pravilnika o napredovanju i pohvaljujem što je ovim pravilnikom jednostavnije pokretanje za napredovanje jer to čini sam djelatnik, nadam se u elektroničkom obliku. Slažem se da trenutno bodovanje nije bilo realno i da treba povisiti prag, ali smatram da je predloženi prag previsok te ga treba smanjiti na 20/40/60. Dojma sam da je cilj ovog pravilnika prikupljanje bodova, a ne kvalitetan rad direktno povezan s učenicima u razredu. Razredna nastava na puno teži način može prikupiti bodove vezane uz natjecanja, a osobito u manjim sredinama gdje su rijetki učenici koji idu na natjecanja. Osim nadarenih učenika, koji sami po sebi imaju motivaciju za učenjem i natjecanjem, u učionici su i učenici s teškoćama u razvoju koje nitko ne spominje. Učitelji su ti koji se trude prepoznati i jačati individualnu snagu i sposobnost te djece kako bi mogli sudjelovati u životu škole i zajednice. Takvi učitelji ne mogu skupljati bodove pa bi trebalo misliti i na njih. Nadam se da će visoko postavljeni zahtjevi biti ostvarivi u svim školama i da svi učitelji budu ravnopravni. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
467 Ružica Suton PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam donošenje novog Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja iako bih imala nekoliko opaski: - razmotriti vrednovanje na isti način učitelja / nastavnika / profesora, ravnatelja i stručnih suradnika; - kod velikog broja zahtjeva treba uzeti u obzir različite mogućnosti / nemogućnosti zadovoljavanja kriterija za napredovanje ( veličina škole, mjesta, otočne škole i sl.); - AZOO treba ostati nadležna za napredovanje, uvidi u školi su konstantni i dokumentirani i mogu poslužiti u opisu, u slučaju pojedinačnih tužbi treba osigurati Povjerenstvo; - nepotreban je ponovni uvid u nastavni rad od dva sata nekome tko je dokazao svoju izvrsnost na prvom uvidu jer ako netko može zadovoljiti navedene kriterije to samo po sebi govori o kandidatu iako znam da ima izvrsnih djelatnika koji nisu u sustavu napredovanja; - trajno zvanje zaslužuje i osoba mlađa od 35 godina radnog staža uz mogućnost daljnjeg napredovanja; - zahtjevi u izvođenju predavanja 6, 8, 10 sati u školskoj godini su nerealni za većinu kandidata; - dijeljenje digitalnih materijala treba precizirati i omogućiti platformu za to; - predlažem mogućnost napredovanja u viši stupanj već nakon udovoljenih bodovnih kriterija i usvojenosti ishoda bez ograničenja godinama u pojedinom zvanju; - nagraditi sve učitelje koji udovoljavaju kriterijima o nagrađivanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
468 Ružica Ambruš-Kiš PRAVILNIK , Članak 31. I ovaj Pravilnik, kao i prethodni, veći naglasak stavlja na izvannastavni stručni rad (bodovi, natjecanja, nagrade), a ne na izvrsne rezultate bazične redovne nastave (ono što se događa u razredu kad učitelj zatvori vrata, a što je najvažnije za SVAKOG učenika)... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
469 Ružica Ambruš-Kiš PRAVILNIK , Članak 25. čemu uvjet da objavljeni rad bude besplatan?! u vrijeme kada istodobno trebamo učenike poučavati poduzetnosti?! "javno objavio besplatni, otvoreni digitalni obrazovni sadržaj ili znanstveni ili stručni članak " Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
470 Ružica Ambruš-Kiš PRAVILNIK , Članak 14. pretpostavljam da u stavku 2 treba pisati: Uvid u stručno-pedagoški rad(a).... bez "a" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
471 Ružica Ambruš-Kiš PRAVILNIK , Članak 2. nije li logično prvo definirati Profesionalni razvoj (što je to), a potom Sustav za praćenje profesionalnog razvojs (kako isti - koje već određen) vrednovati? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
472 Romana Rusek PRAVILNIK , Članak 2. Nejasan je način provođenja ocjenjivanja ishoda iz Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Naime, to je samo preporuka koja nije razrađena. Na temelju čega bi se provelo ocjenjivanje ishoda? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
473 Romana Rusek PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8: PROJEKTI U tom članku se ne spominju e-Twinning projekti koji su ponekad vrlo zahtjevni, ali ih djeca vole i proširuju vidike. Stoga smatram da bi se trebao dodati kriterij: Sudjelovanje u e-Twinning projektima (po sudjelovanju i provedbi) - 1 bod. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
474 Romana Rusek PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8, kategorija aktivnosti: Predavanja i/ili radionice - kod navođenja bodovanja održanih predavanja i radionica svugdje se spominje pozitivna evaluacija od strane sudionika. Do sada se radila evaluacija stručnog skupa za cijeli stručni skup, a ne za pojedinačna predavanja. Također, predavači nisu dobivali na uvid niti te grupne evaluacije. Prilikom predavanja do sada nije bila obveza evaluacije recimo na školskoj razini. Stoga bi ovdje trebalo staviti naputak da se dokaz evaluacije za održana predavanja/radionice odnosi na one koje će biti izvedene nakon 1. rujna 2019., a za sve one koje su napravljene do sada - ne. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
475 Romana Borš-Mačak PRAVILNIK , Članak 31. U potpunosti se slažem s ovim komentarima. Već godinama sam u tom sustavu ocjenjivanja/procjenjivanja/napredovanja i gotovo svi prikupljeni bodovi proizašli su iz svega onoga što sam s učenicima radila u nastavi i izvannastavnim aktivnostima. Ja sam ponajprije učitelj, i ono što uistinu volim i želim raditi je neposredan rad s djecom. Tu i tamo mogu sudjelovati na nekom skupu, pripremiti izlaganje, odraditi radionicu, napisati članak... ali to nikako ne može biti "važnije" od nastave. U pravu je kolegica Alma Kalinski, to je uistinu demotivirajuće. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
476 Roberta Glavaš PRAVILNIK Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete Poštovani, pozdravljam donošenje novog Pravilnika o napredovanju. Imala bi jedan prijedlog što se tiče uvodnog članka 4. i prijedloga podjele napredovanja u tri kategorije: 1. mentor 2. savjetnik 3. izvrstan savjetnik. Moje mišljenje je da bi možda trebalo napraviti podjelu u zvanja: 1. mentor 2. viši mentor 3. savjetnik Dobra korekcija u ovom Pravilniku je poštenija raspodjela bodovanja na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Više se ne boduju samo prva 3 mjesta. Naime i drugi mentori koji su sudjelovali sa svojim učenicima, jednako su utrošili vremena i truda u radu sa svojim učenicima, a konačne razlike koje djele nagrađene od nenagrađenih ponekad su doista male i podložne su subjekvnim procjenama. I za kraj, mislim da bi odgojno-obrazovni radnik koji je navršio 30 godina radnog staža u obrazovanju, trebao stečeno zvanje zadržati trajno bez produžavanja. Naime, po ovom prijedlogu većina ostalih djelatnika koji su kasnije diplomirali ili se kasnije zaposlili, ovakav tip povlastice moći će ostvariti godinu ili dvije prije mirovine. S poštovanjem, Roberta Glavaš Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
477 Robert Kresina PRAVILNIK Generalni komentar je da je ponuđeni Pravilnik usmjeren na učitelja, projekte, promociju i izvannastavne aktivnosti. Smatram da bi veći naglasak trebalo staviti na kvalitetu izvođenja same nastave i uspješnost u dostizanju potrebnih ishoda znanja, odnosno na znanje učenika. Iz tog bi razloga bilo nužno popratiti uspješnost prenošenja znanja učitelja učenicima kroz kontinuirana testiranja učenika što bi trebalo biti izuzetno važno za bilo koji stupanj napredovanja. To je ključni pokazatelj koliko je netko kvalitetan i uspješan nastavnik i treba li ići u više zvanje. Provjere usvojenosti znanja učenika mogu se obavljati na različite načine (jedan od načina je sustav tzv. male mature u 4. i 8. razredu ili kroz godišnje testove). Osim toga, mogao bi se napraviti pojmovnik i kriterije za pojedine nejasne pojmove i tumačenje: projekt (školski, gradski, lokalni, županijski, regionalni, državni, međunarodni), mentorstvo (nije isto ići na smotru i državno natjecanje, osim toga, pojedini predmeti nemaju iste uvjete npr. teško ili nemoguće je naći međunarodno natjecanje za povijest ili hrvatski jezik; također, neujednačen je kriterij pozivanja na državno natjecanje i sustav organizacije), dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda podučavanja (pojasniti i definirati što je primjer dobre prakse), doprinos struci kroz rad u udrugama (predlažem izradu kataloga udruga po predmetima jer ima mnoštvo neprimjerenih udruga). Trebao bi se razdvojiti neposredan rad s darovitom djecom i djecom s teškoćama u razvoju jer zahtijevaju različite kompetencije nastavnika. Osim stručnih, postoje pregledni i izvorni znanstveni članci kao i prethodna priopćenja koja se trebaju bodovati. Vjerujem da izvrsni nastavnici pišu i znanstvene radove. Mogli bi ih bodovati po dva kriterija: metodički u koje bi potpali svi znanstveni radovi i istraživanja o metodici i didaktici nastave ili pojedinog predmeta i radovi iz uže znanosti u kojima bi bili svi drugi znanstveni radovi. Oni bi se mogli bodovati po sljedećim bodovima: znanstveni rad iz uže znanosti objavljen u Hrvatskoj 3 boda, metodički znanstveni rad objavljen u Hrvatskoj 4 boda, znanstveni rad iz uže znanosti objavljen u inozemstvu 5 bodova, metodički znanstveni rad u inozemstvu 6 bodova. Treba promisliti o ograničenju broja bodova ostvarenih na pojedinim dijelovima kao što su mentorstvo na županijskoj razini ili školski projekti kako ne bi došlo do inflacije bodova. Predlažem maksimalan broj bodova za školske projekte u jednoj godini da bude 3. Ostale školske aktivnosti kao vijeća, povjerenstva itd. sa maksimalno 2 boda po godini. Kako bi rad povjerenstva bio što efikasniji, može se izraditi računalni program koji izračunava bodove i prati ispunjenost kriterija. Na taj bi način formalni nedostaci odmah bili uočeni te bi kandidati znali za broj bodova. Nakon toga bi povjerenstvo moglo kvalitativno procijeniti prijavu. Komentari po člancima: Čl. 4. Budući da je napravljena podjela na tri zvanja, predlažem da bude na 7: mentor, izvanredni mentor, redoviti mentor, savjetnik, izvanredni savjetnik, redoviti savjetnik, redoviti savjetnik u trajnom zvanju. Čl. 5. Prilažem tablicu s uvjetima. Osim toga, nužno je izraditi obrasce za sve potvrde da budu ujednačene i jasne. Čl.10. stavak 1. Osim toga, MZO može promisliti o uvođenju tzv. kvota za svako od pojedinih zvanja. Ne zaboravimo da su to zvanja za najbolje u sustavu što znači da ih ne može niti ne treba svatko doseći. Kvote trebaju biti primjerene broju nastavnika, potrebama traženja za svako od zvanja. Čl. 13. Dodati da ti nastavnici-sustručnjaci ne budu iz istog mjesta ili grada u kojemu je kandidat. Također, promijeniti povjerenstvo u peteročlano: 2 nastavnika sustručnjaka iz drugog mjesta ili grada, 1 član agencije, 1 predstavnik-predavač s metodike ili didaktike s visokih učilišta, 1 stručni suradnik ili stručnjak za navedeno područje što će se definirati naknadnom odlukom sukladno području (npr. izvorni govornik jezika). Čl.25. Kod nagrađivanja za izvanredne savjetnike i više uvesti nagradu koja omogućuje bolje radno mjesto sukladno mogućnostima što znači da nastavnik koji je u većem zvanju mora imati prednost pri zapošljavanju i dobiva prednost prilikom promjene radnog mjesta. Naredna nagrada je smanjenje satnice u neposrednom radu s učenicima kako bi učitelj više vremena posvetio znanstvenom radu po sljedećem kriteriju koji smo naveli u Tablici: Tablica Zvanje Radni staž Usavršavanje Bodovanje Smanjenje satnice Povećanje plaće Mentor 5 godina 20 sati 30 bodova -1 5 % Izvanredni mentor 10 30 60 -2 10% Redoviti mentor 15 40 90 -3 15% Savjetnik 20 50 120 -5 20% Izvanredni savjetnik 25 60 150 -6 25% Redoviti savjetnik 30 70 180 -7 40% Izvrstan savjetnik u trajnom zvanju 35 80 više od 200 -8 (pri čemu maksimum smanjenja može biti pola satnice) 50% Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
478 Renata Pintar PRAVILNIK , Članak 9. Dolazak tročlanog povjerenstva će utjecati na vremensko trajanje (dok se tri osobe usuglase oko termina), dovoljno je da dođe viši savjetnik AZOO. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
479 Renata Pintar PRAVILNIK , Članak 8. Nije jasno definirano "dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja" Kako će se to mjeriti? Što se smatra "dijeljenje"? Ako sam na međužupanijskom predavanju imala primjer dobre prakse sa novom metodom, dobivam li za to 3 boda za međužupanijsko predavanje + 4 boda za "dijeljenje". Precizirati pojam "dijeljenje" kao javnu objavu na nastavničkom portalu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
480 Renata Pintar PRAVILNIK , Članak 7. Čl. 7. zamijeniti "mirovinskog" sa "radnoga" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
481 Renata Pintar PRAVILNIK , Članak 6. Čl. 6. zamijeniti "mirovinskog" sa "radnoga" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
482 Renata Pintar PRAVILNIK , Članak 5. Čl. 5. zamijeniti "mirovinskog" sa "radnoga" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
483 Renata Najman PRAVILNIK Pohvaljujem pokušaj unapređenja načina napredovanja u struci. Međutim ,imam i nekoliko primjedaba koje će, nadam se, biti razmotrene. Smatram nepotrebnim naglašavati kategorije koje obvezno moraju biti zastupljene bodovanjem. Pohvaljujem bodovanje za sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima ali mislim da način nije dovoljno razrađen. Naime, natjecanja u znanju i sportu su izjednačena. U sportovima se sudjeluje i ekipno što znači da je veći broj učenika uključen. Također, mnogi učenici su izvan nastave uključeni u različite sportske klubove pa sama priprema istih za školu ne zahtijeva puno angažmana od strane učitelja, za razliku od priprema učenika za natjecanje npr. iz kemije, geografije, hrvatskog jezika, matematike i sl. Prema mojem mišljenju, nedovoljno je definirano: izrada i objava otvorenih obrazovnih sadržaja - tko procjenjuje njihovu kvalitetu?; sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na školskoj razini - odnosi li se to na jedan predmet, tko osmišlja istraživanje i sl. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
484 Renata Bernić PRAVILNIK , Članak 8. Što je sa znanstvenim radovima koji su objavlljeni? Spominju se samo stručni članci. Kako se onda vrednuju znanstveni radovi? Svakako ih treba uvrstiti u bodovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
485 Rea Lujić PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija - S obzirom na važnost i odgovornost navedene aktivnosti te obim posla (šestomjesečno praćenje i vođenje studenata) neprihvatljivim smatram smanjivanje bodova s dosadašnja 3 boda na samo 1 bod te predlažem 2 boda/godini kako bi bilo usporedivo s bodovanjem mentorstva pripravnicima do stručnog ispita. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
486 Radiana Tomée-Cicvarić PRAVILNIK Osim što sam komentirala neke članke dala bih i opći komentar: Obveze odgojno-obrazovnih radnika vezane uz napredovanje su dio ovog Pravilnika. Smatram da ovaj Pravilnik treba sadržavati i dio koji točno navodi postotak uvećanja plaće ili koeficijente za izračun plaća mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
487 Radiana Tomée-Cicvarić PRAVILNIK , Članak 28. Uz malo računice ispada da se napredovanja u trajno zvanje događaju neposredno pred odlazak u mirovinu ili nikad. Primjer: - najmanje 5 godina staža da bi osoba napredovala u zvanje mentora - 5 godina zvanje mentora - 4 * 5 godina zvanje savjetnika Dakle nakon najmanje 30 godina staža (ako ste prvo napredovanje ostvarili s 5 godina staža u nastavi) se može napredovanje u zvanje savjetnika zadržati trajno. Pitam vas koliko godina traje to TRAJNO ? Moj prijedlog je da napredovanje u zvanje traje dokle god zadovoljavate sve obaveze iz ovog pravilnika ili ne napredujete u više zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
488 Prirodoslovno-matematički fakultet PRAVILNIK , Članak 14. Povjerenstvo za metodiku nastave Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mišljenja je da „utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama“ treba dodatno pojasniti uključujući kriterije i načine vrednovanja, kao i osobe ili tijela koja će spomenuto utvrđivanje izvoditi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
489 Prirodoslovno-matematički fakultet PRAVILNIK , Članak 8. Povjerenstvo za metodiku nastave Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada predlaže slijedeće dopune ili izmjene:  Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanja, smotre, nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitu) Izradu kvalitetnih zadataka za pisanu provjeru i ispit znanja, a posebno onih na nacionalnoj razini, treba znatno više vrednovati u odnosu na organizaciju događaja (npr. smotre ili natjecanja). Za izradu svakog zadataka viših kognitivnih razina, a posebno zadataka rješavanja problema, potrebno je uložiti znatan trud i vrijeme koje ponekad može uključivati i nekoliko dana, od pronalaska dobrog i kvalitetnog članka koji čini osnovu zadatka, prilagodbe podataka i prikaza za pripremu zadatka do samog koncipiranja zadatka i samoprocjene njegove kvalitete pa bi u odnosu na prethodni prijedlog organizacije događaja izrada zadataka, ako ona uključuje više kognitivne razine zadataka trebala iznositi najmanje 3 boda po ispitu.  Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) Svakako treba korigirati bodove za održavanje metodičke prakse, a posebno s obzirom na bodove koji su dodijeljeni mentorstvu pripravniku do stručnog ispita. Na metodičkoj praksi mentori rijetko vode samo jednog studenta pa bi bodovi trebali biti dodijeljeni prema broju studenta. Također, u prirodoslovnom području osim održavanja oglednih satova, koji su u stvari redovita nastava mentora i prisustvovanje i komentiranje nastave pripravnika, mentori studenata često imaju i brojne druge zadatke. Tako na primjer mentori u sklopu metodičke prakse Prirode i Biologije trebaju: o održati 4 uzorna ogledna nastavna sata studentima o zajedno sa studentima sudjelovati u pripremi nastavnih sati u kojima će biti uključena izrada učeničkih projekata, tijekom redovite nastave ili u sklopu školskog kurikuluma, u trajanju od najmanje 4 školska sata o zajedno sa studentima sudjelovati u pripremi nastavnih sati u kojima će biti uključena radionica za učenike u trajanju od najmanje 2 školska sata, tijekom redovite nastave ili u sklopu školskog kurikuluma, a kojom će se s učenicima raditi na razvijanju pozitivnih stavova uz važne aspekte nastavnog predmeta o zajedno sa studentima sudjelovati u pripremi i izvedbi izvanučioničke nastave uz izradu materijala za podršku aktivnog učenja u trajanju od najmanje 2 školska sata – obavezno sudjelovanje svakog studenta u realizaciji o voditi analizu pripreme (prije svakog održanog nastavnog sata s grupom prokomentirati pripremu) i analizu izvedbe svih nastavnih satova (nakon svakog održanog nastavnog sata s grupom prokomentirati tijek sata, ukazati na eventualne propuste i uputiti na moguća poboljšanja) o upoznati studente s: ustrojem i radom škole, školskom dokumentacijom, prilagođenim programima u nastavi, ... o upoznati studente s kognitivnom, psihološkom i sociološkom strukturom učenika s kojima će raditi pri svojim nastavnim satovima (posebno upozoriti na učenike koji rade po individualiziranom pristupu ili po prilagođenom programu uz osvrt na mogućnosti učenika) o omogućiti kvalitetnu pripremu za svaki nastavni sat koja će student-nastavnik samostalno izvesti u školi o omogućiti održavanje najmanje 8 probna nastavna sata svakom studentu (po mogućnosti u različitim razredima i različitim razrednim odjelima učenja nastavnog predmeta za koji se osposobljava) o omogućiti individualnu pripremu za svakog studenta iz grupe za probne i ispitni nastavni sat o provjeriti i ispraviti svaku pripremu za nastavnu studenta-nastavnika, kao i radne materijale za učenike o omogućiti podršku uz održavanje ispitnog nastavnog sata za svakog studenta iz grupe o pripremiti osvrt uz isticanje dobrih strana i propusta za svakog studenta tijekom trajanja metodičke prakse o raspraviti s nastavnikom metodike izvedbu nastave na najmanje jednom probnom i na ispitnom satu svakog studenta-nastavnika, te sudjelovati u analizi pripreme i analizi uspješnosti nastavnog sata koju vodi nastavnik metodike o voditi zabilješke o aktivnostima na metodičkoj praksi i urednom izvršavanju zadataka za svakog studenta-nastavnika o pregledati i ocijeniti dnevnik aktivnosti na metodičkoj praksi svakog studenta o napisati izvješće o radu studenta najkasnije tjedan dana prije početka ispitnog roka, a nakon završene metodičke prakse tog studenta-nastavnika o sudjelovati na Seminaru sa studentima tijekom 2 sata kao gost u vođenoj raspravi na određenu temu u dogovoru s nastavnikom metodike (Razredništvo i suradnja s roditeljima, Prava i dužnosti učenika - disciplina na satu, Učenici s posebnim potrebama, Sustavno praćenje učeničkog napredovanja i izvođenje završne ocjene). Stoga je neophodno da se mentoru studentima prirodoslovnog područja dodijeli najmanje 3 boda po studentu koji kod njega obavlja metodičku praksu. Alternativno u slučaju manjeg obima poslova na metodičkoj praksi, mentoriranje (metodička praksa) do 2 studenta godišnje treba vrednovati s 1 bodom, mentoriranje 3 ili 4 studenta godišnje godišnje treba vrednovati s 2 boda, mentoriranje više od 5 studenata godišnje godišnje treba vrednovati s 3 boda. Spomenuti načini vrednovanja mogu se ponuditi kao modul 1 i modul 2, a o odgovarajućem načinu dodjeljivanja bodova (modulu) treba odlučiti nastavnik metodike nastavnog predmeta s fakulteta koji organizira metodičku praksu studenata.  Mentorstvo pripravniku do stručnog ispita (po pripravniku) S obzirom na sadašnje aktivnosti i obaveze treba vrednovati s 2 boda, osim ako mentoriranje pripravnika neće imati bolju formu nego što je to današnja praksa.  Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih; do dva suautora) Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) Predavanje, radionica ili ogledni sat na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) Predavanje ili radionica na međunarodnoj razini (po broju održanih, uživo i online; uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) Održano interaktivno predavanje ili radionica ne može se vrednovati kao i ogledno predavanje na bilo kojoj razini. Zbog toga treba odvojiti ove oblike doprinosa s time da se predavanja i radionice vrednuju s bodom više te ne treba ograničavati broj suautora ili ga povećati barem na 5 zbog poticanja interdisciplinarne suradnje i suradnje različitih zanimanja unutar struke.  Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja Nije razvidno prema kojim kriterijima se vrednuje koji su primjeri inovativnih metoda primjera dobre prakse s obzirom na ostale koji se kasnije spominju ili se u nastavku tablice ovo se ponavlja kroz druge oblike vrednovanja takvog rada pa se može ovdje brisati.  ONLINE EDUKACIJE U prethodne dvije skupine imamo sljedeće: .. održana predavanja, radionice, online radionice, školski satovi, primjeri dobre prakse (na različitim razinama) .. sudjelovanja u ... Predlažemo tako i grupirati, jer autorski osmisliti nije jednako sudjelovati. U drugoj grupi „sudjelovanja“, zasad su predložena „sudjelovanja na međunarodnim radionicama“, te „na online edukaciji“. Smatramo da se pored „online edukacije“ treba dopisati i bili koji drugi oblik (npr. face to face) sudjelovanja na cjelovitim edukacijama (seminarima,...) s određenim brojem sati.  Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora) S obzirom da je potrebno potaknuti učitelje i nastavnike za unaprjeđenje nastave, neophodno je vrednovati njihov takav rad u sklopu akcijskih, ostalih stručnih i znanstvenih istraživanja koji rezultiraju objavom, ne samo stručnih već i znanstvenih članaka. Također pri sudjelovanje u projektima razmjera većeg od onog individualnog u redovitom nastavnom radu biti će uključeno više sudionika koji mogu zajedno pripremiti znanstveni ili stručni članak. Neophodno je potaknuti učitelje i nastavnike ne objavljivanje rezultata svog rada i napretka u poučavanju pa se treba: • znanstveni članak objavljen u RH do 3 autora vrednovati s 3 boda • znanstveni članak objavljen u RH do 5 autora vrednovati s 2 boda • znanstveni članak objavljen u RH do 10 autora vrednovati s 1 bodom • znanstveni članak objavljen izvan RH do 3 autora vrednovati s 6 boda • znanstveni članak objavljen izvan RH do 5 autora vrednovati s 5 bodova • znanstveni članak objavljen izvan RH do 10 autora vrednovati s 4 boda • stručni članak objavljen u RH do 3 autora vrednovati s 2 boda • stručni članak objavljen u RH s više od 3 autora vrednovati s 1 bodom • stručni članak objavljen izvan RH do 3 autora vrednovati s 4 boda • stručni članak objavljen izvan RH s više od 3 autora vrednovati s 3 boda. Uredništva časopisa u postupku recenzije vrednuju kvalitetu članka i objavljuju se samo članci koji su znanstveni i stručni prilog pa treba imati povjerenja da ako je članak objavljen onda autori zaslužuju nagradu za svoj doprinos.  Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s poteškoćama (po broju objavljenih radova) Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za darovite učenike (po broju objavljenih radova) Osim u području rada s darovitim učenicima i učenicima s poteškoćama potrebno je potaknuti učitelje i nastavnike na objavljivanje njihovih primjera dobre nastavne prakse. Takvi se primjeri dobre nastavne prakse mogu objaviti u obliku stručnog članka u časopisima ili on-line publikacijama, ali i sudjelovanjem u mreži podrške sustručnjaka, kakva bi trebala suživjeti u radu putem virtualnih učionica ili drugih oblika on-line suradnje učitelja i nastavnika.. Zbog toga bi sve kvalitetno pripremljene i recenzirane takve primjere trebalo vrednovat: • primjer dobre prakse objavljen u RH do 3 autora vrednovati s 2 boda • primjer dobre prakse objavljen u RH s više od 3 autora vrednovati s 1 bodom • primjer dobre prakse objavljen izvan RH do 3 autora vrednovati s 3 boda • primjer dobre prakse objavljen u RH s više od 3 autora vrednovati s 2 boda.  Autorstvo i su-autorstvo udžbenika, metodičkih priručnika, stručnih knjiga, računalnih programa, (po broju) Autor u nekom od navedenih djela može se biti i s vrlo malim doprinosom, jer izdavači žele veliki broj autora na svojim djelima. Zbog toga je potrebno predložiti da se priloži postotak udjela i prema njemu se razdijeli ovaj broj bodova (npr. 50 % i više vrednovati sa 6 bodova, a ispod toga primijeniti proporcionalnu skalu odnosa bodova i doprinosa u djelu).  Rad u povjerenstvima, radnim skupinama ili mentorskim timovima za koja su imenovani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja ili za rad u Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita (po godini) S obzirom na obaveze nastavnika mentora u školi gdje se polaže stručni ispit i njegovu angažiranost u podršci pripravniku uz polaganje stručnog ispita svakako je potrebno dodijeliti više bodova za sudjelovanje u radu Povjerenstva za polaganje stručnih ispita. Zbog toga je potrebno vrednovati njihov rad prema broju kandidata te suradnju sa svakih 5 kandidata vrednovati s 1 bodom.  Sudjelovanje u eksperimentalnom programu u skladu sa ZOO (po šk. godini) Smatramo da je 3 bodova previše za samo sudjelovanje u provedbi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
490 Prirodoslovno-matematički fakultet PRAVILNIK , Članak 7. Povjerenstvo za metodiku nastave Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mišljenja je da uputa „najmanje 80 bodova prikupljenih iz minimalno šest kategorija, među kojima su obvezne kategorije „Unaprjeđivanje rada škole“ i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.“ ne objašnjava da li se boduje sve uključujući mentorstvo i savjetništvo ili se bodovi računaju od zadnjeg izbora pa je potrebno jasnije navesti očekivano vrijeme prikupljanja bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
491 Prirodoslovno-matematički fakultet PRAVILNIK , Članak 6. Povjerenstvo za metodiku nastave Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mišljenja je da uputa „najmanje 60 bodova prikupljenih iz minimalno pet kategorija, među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika“ ne objašnjava da li se boduje sve uključujući i mentorstvo ili se bodovi računaju od zadnjeg izbora pa je potrebno jasnije navesti očekivano vrijeme prikupljanja bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
492 Prirodoslovno-matematički fakultet PRAVILNIK , Članak 2. Povjerenstvo za metodiku nastave Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ne smatra „Prikupljanje bodova za napredovanje“ terminom koji treba objasniti. U članku 1. se navodi što se pravilnikom propisuje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
493 Predrag Brzoja PRAVILNIK Podržavam donošenje novog pravilnika o napredovanju, ali smatram da ponuđeni prijedlog nije baš najbolji. Pročitao sam sve dosadašnje komentare i sa velikom većinom se u potpunosti slažem. Krenut ću redom: o Čl.4. – Dobro je da se uvodi i treći stupanj izvrstan savjetnik. Sam naziv nije baš najspretniji, ali ako je to radi toga što u Agenciji već postoji viši savjetnik onda neka ostane tako. o Čl.5.,6. i 7. – Uvjeti za napredovanje će za mnoge biti nedostižni. Iz raznih razloga teško će biti dostići broj sati profesionalnog razvoja (ruralne sredine, nedovoljan broj stručnih skupova za neke predmete, nemogućnost financiranja itd.). Broj sati se nikako ne bi smio definirat na godišnjoj razini već samo ukupno za 5 godina, s tim da bi i te brojeve trebalo smanjit, recimo na 80/120/160. U posebno nezgodnom položaju su učitelji i nastavnici koji uskoro obnavljaju napredovanje jer se nisu znala „pravila igre“. Upitno je i kako dokazati broj sati kad na većini dosadašnjih potvrda niti ne piše trajanje u satima. Dalje je upitno kako će se dokazivati usvojenost obrazovnih ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje i nastavnike. Broj bodova je također prevelik. Ne smije se dogoditi da se rad učitelja i nastavnika svede na lov na bodove na štetu rada u razredu. Predlažem smanjenje broja bodova na 25/50/75 iz minimalno 3/4/5 kategorija. o Čl.8. – Bodovanje je manje-više u redu, jedino mi nije jasno zašto se mentorstvo studentima smanjuje na samo jedan bod u odnosu na stari pravilnik. Također predlažem da se predsjednici povjerenstava za natjecanje na županijskoj i državnoj razini posebno boduju. Nije isto biti odgovorna osoba za jedan takav događaj i biti oko toga angažiran nekoliko mjeseci kao i biti običan član nekog prosudbenog povjerenstva na jedan dan. o Čl.18. – Kao i mnoge kolege do sada predlažem da se stečeno zvanje stječe trajno nakon 30 godina rada u obrazovanju jer će to za mnoge biti samo nekoliko godina prije mirovine. o Čl. 21.,22. i 23. – Smatram da minimalni broj sati edukacije kolega treba bitno smanjiti na recimo 3/4/5 sati, jer će predloženi broj od 6/8/10 sati biti praktički neizvediv (mali broj sastanaka ŽSV-a godišnje, negdje prevelik broj članova itd.) o Čl. 24. - 27. Smatram da Pravilnik o nagrađivanju učitelja i nastavnika treba razdvojiti od Pravilnika o napredovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
494 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članka 27. Članak 27 Stručni suradnici, koji u jednakoj mjeri zbog opisa posla, ne izvode neposredni rad s učenicima, neopravdano su stavljeni u nepovoljni položaj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
495 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 26. Izostali su kriteriji dodjela nagrada, te dokumentacije koju je potrebno priložiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
496 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21, 22 i 23. Odgojno-obrazovni djelatnici koji žive u manjim sredinama stavljaju se u neravnopravan položaj ukoliko u njihovim sredinama nema prilika za angažmanom kakav se navodi u člancima. Nije pojašnjeno koje su posljedice (i ima li ih) ukoliko odgojno-obrazovni djelatnik ne ispuni obaveze iz ovih članaka te može li dalje napredovati (nakon 5 godina). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
497 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 21. Nije jasno kako će kandidat dokumentirati sudjelovanje na e-savjetovanjima te smatra li se slaganje/neslaganje s pojedinim komentarom na e-savjetovanju također sudjelovanjem (ono je anonimno). Napominjemo da je sudjelovanje u projektima često odluka vodstva škole te se odgovornost nepotrebno prebacuje na sve odgojno-obrazovne radnike jednako. Također škole, ovisno o regiji u kojoj se nalaze, imaju različite mogućnosti za sudjelovanje u projektima. Napominjemo da se ovim pravilnikom podrazumijeva da je zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika istovjetno mentorstvu pripravnicima i/ili studentima. Mentorska podrška pripravnicima i studentima zahtjeva dodatne kompetencije rada s odraslima koje se ne predviđaju ovim pravilnikom. Smatramo da ovaj segment sustava treba biti reguliran drugim pravilnicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
498 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 20. Predlažemo da se iz članka izostavi obaveza rada za potrebe nadležnog ministarstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
499 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 14. (2) Predlažemo promjenu teksta na sljedeći način: 'Uvid u stručno-pedagoški rad obuhvaća: - utvrđivanje potrebnih bodova sukladno kriterijima popisanim člankom 8 ovog Pravilnika na temelju podataka iz Sustava za praćenje profesionalnog razvoja te -utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama putem: - praćenjem rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada - razgovora s odgojno-obrazovnim radnikom.' Napominjemo da 'Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama' sadrži ishode koje je teško opažati tijekom dva sata nastave. Nije definirano koji dio odgojno obrazovnog rada se prati razgovorom s odgojno-obrazovnim djelatnikom.' Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
500 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 13. (2) Potrebno je navesti kriterije za članove povjerenstva iz reda odgojno-obrazovnih djelatnika. Također nije jasno na temelju kojih kriterija Predsjednik stručnog povjerenstva imenuje članove povjerenstva, jesu li plaćeni za uvid u stručno-pedagoški rad odnosno ulazi li im taj uvid u opis zaduženja i dr. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
501 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 9. (1): Pravilnik je u suprotnosti sa Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje i Zakonom o agenciji za strukovno obrazovanje koje su, prema tim zakonima, ovlaštene za praćenje, napredovanje i nagrađivanje učitelja i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama. (2): Neopravdano su ispušteni odgajatelji koji se spominju u nazivu dokumenta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
502 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 8. Predlažemo da se kategorija ' ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA' zove 'MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA TE SUDJELOVANJE NA NATJECANJIMA' Napominjemo da su stručni suradnici u kategoriji ' MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA' stavljeni u nepovoljni položaj jer su u manjoj mjeri mentori učenicima koji sudjeluju na natjecanjima' Predlažemo da se kategorije 'PREDAVANJA I/ILI RADIONICE' preimenuje u 'VOĐENJE PREDAVANJA, RADIONCA I/ILI GRUPE ZA REFLEKSIJU' Predlažemo uvrštavanje sudjelovanje u zajednicama učenja i drugim refleksivnim grupama te vođenje zajednica učenja i drugih refleksivnih grupa kojih je sve više u Hrvatskoj i koje su učinkoviti oblik profesionalnog razvoja. Predlažemo da se bodovanje u kategoriji 'Predavanja i/ili radionice' različito boduje s obzirom na broj sati predavanja/radionica zbog razlika u zahtjevnosti. Također, ovakvim načinom bodovanja se potiču kraća i manje učinkovita stručna usavršavanja umjesto onih koja su sveobuhvatna, modularna, koja omogućavaju primjenu u praksi i refleksiju i samim time su učinkovitija. U kategoriji 'Predavanja i/ili radionice' spominju se predavanja 'uz pozitivnu evaluaciji'. Nije jasno kako će kandidati dokazivati 'pozitivnu evaluaciju'. Sudjelovanje na online edukacijama, kategorija 'ONLINE EDUKACIJE', već je sadržana u definiciji profesionalnog razvoja, te postoji mogućnost da se boduje dva puta ista aktivnost. Prijedlog je izostaviti iz članka 8 sudjelovanje u online edukaciji na državnoj i međunarodnoj razini jer su sadržane u bodovanju profesionalnog razvoja. Predlažemo da se vođenje i mentoriranje u on-line okruženju stavi pod kategoriju 'Predavanja i/ili radionice' jer se radi o istoj razini stručno-pedagoškog rada. Smatramo neopravdanim međunarodne online edukacije bodovati više od sudjelovanja na međunarodnim radionicama izvan Republike Hrvatske. Predlažemo da se kategorija 'Rad u stručnim vijećima, udrugama i sl.' nazove 'Rad u stručnim vijećima, udrugama, stručnim organizacijama i dr.' U kategoriji 'Rad u stručnim vijećima, udrugama i sl.' nije jasno boduju li se održana predavanja dva puta (i u ovoj kategoriji i u kategoriji 'Predavanja i/ili radionice'). Predlažemo ispustiti ovaj uvjet koji je već sadržan u člancima 21, 22 i 23. Predlažemo da se 'Neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitima učenicima izvan školske ustanove odnosno u organizaciji različitih udruga ili ustanova (po godini)' preimenuje u ' Neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima kojima je potrebna dodatna podrška izvan školske ustanove odnosno u organizaciji različitih udruga ili ustanova (po godini)' čime bi se u obzir uzeo i rad s drugom ranjivom djecom kao što su djeca koja ne govore hrvatski jezik, siromašna djeca i dr. Smatramo da se premalim bodovanjem objavljivanja stručnih članaka (1 bod) nepotrebno obeshrabruje odgojno-obrazovne djelatnike na pisanje stručnih članaka i knjiga. Predlažemo za pisanje stručnog članka najmanje 2 boda. Iz pravilnika nije jasno što su 'ogledni primjeri' te u kojem obliku trebaju biti objavljeni. Ukoliko se radi npr. o članku, nije jasno hoće li se članak u kojem se nalazi ogledni primjer bodovati dva puta. U kategoriji 'Projekt' nije dovoljno jasno što se podrazumijeva pod projektima na školskoj, državnoj i/ili međunarodnoj razini. U 'radu na unapređenju sustava' smatramo da se 'Rad u povjerenstvima, radnim skupinama ...' premalo vrednuje budući da se obično radi o kontinuiranom čak i višemjesečnom angažmanu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
503 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 5. Članci 5. 6. i 7 Stavak 2 'Okvirom nacionalnog kvalifikacijskog okvira za učitelje u osnovnim i srednjim školama' nije predviđen za ravnatelje, stručne suradnike niti odgajatelje u učeničkim domovima te nije jasno kako će se vrednovati njihov neposredni rad s učenicima. Nije dovoljno jasno je li navedeni dokument prijedlog okvira kao što piše na stranicama NCVVO-a ili se radi o prihvaćenom dokumentu. Predlažemo da se i usvojenost ishoda učenja definiranih 'Okvirom nacionalnog kvalifikacijskog okvira za učitelje u osnovnim i srednjim školama također boduje' kako bi se (u skladu s definicijom bodovanja za napredovanje kao vrednovanjem stručno-pedagoškog rada) dao (barem jednak) značaj neposrednom radu s učenicima. Budući da područja rada učitelja definirana 'Nacionalnog kvalifikacijskog okvira', sadrže različiti broj indikatora, Pravilnikom se za neka područja predviđa 100% ispunjenosti ishoda dok za druge (koja imaju veći broj indikatora) manji postotak. Smatramo da je Okvir potrebno prilagoditi u instrument za praćenje čime bi se jasno naznačilo koje ishode je moguće pratiti te kako se boduju. Predlažemo da se za svako od područja i/ili ishoda definira predviđena razina usvojenosti za svaku od razina napredovanja. U tu svrhu bit će potrebno pilotirati sam instrument kako bi se valjano odredilo koju razinu kvalitete (odnosno bodova) očekujemo za svaku od razina napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
504 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 6. Članci 6 i 7 prejudiciraju kako odgojno-obrazovni radnici koji imaju manje od 10 odnosno 15 godina staža ne mogu ostvariti predviđenu kvalitetu rada u odgojno-obrazovnom sustavu. Time se ovim pravilnikom naglasak stavlja na godine staža umjesto na kvalitetu neposrednog odgojno-obrazovnog rada odnosno onoga što u Pravilniku definira stručno-pedagoški rad. Predlažemo da se iz ova dva članka izostave godine staža kao uvjet za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
505 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 5. Zbog boljeg razumijevanja teksta umjesto npr. '(100 sati u pet godina)' predlažemo '(100 sati u posljednjih pet godina)'. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
506 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 4. Iz članka su ispušteni odgajatelji koji su navedeni u nazivu prijedloga dokumenta. Pozdravljamo prijedlog napredovanja u tri stupnja. Predlažemo promjenu naziva napredovanja. Naime, nazivi 'mentor' i 'savjetnik' ukazuju da se radi o osobama koji su mentori odnosno savjetnici ostalim kolegama u sustavu što nije točno. Čak i ako se usvoji prijedlog članaka koji govore o obavezama odgojno-obrazovnih radnika koji napreduju u sustavu, iz naziva neće biti jasno je li osoba napredovala u mentora zato što je npr. mentorirala druge sustručnjake, ima li kompetencije za to ili se radi prvenstveno o kvalitete prakse koju obavlja s učenicima. Nadalje, izmjenom naziva ostavilo bi se prostora u sustavu da se mentorima i savjetnicima nazivaju oni stručnjaci koji u tom području imaju potrebne kompetencije odnosno oni koji su se stručno usavršavali u tom smjeru. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
507 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 2. Umjesto 'omogućava i individualno evidentiranje e-portfolia profesionalnog razvoja', predlažemo: 'omogućava i razvoj e- portfolia odnosno bilježenje i praćenje profesionalnog razvoja od strane odgojno obrazovnog djelatnika, kada to nije automatski evidentirano'. Predlažemo definiranje Portfolia odnosno Mape profesionalnog razvoja. Umjesto definicije 'Profesionalnog razvoja' predlažemo da se definira 'Kontinuirani profesionalni razvoj' kako to stoji u člancima 5,6, i 7, odnosno da se usklade termini. Umjesto 'praksa' u definiciji (kontinuiranog) profesionalnog razvoja predlažemo 'unapređenje kvalitete odgojno-obrazovne prakse'. Umjesto 'primanje i davanje povratne informacije' u definiciji (kontinuiranog) profesionalnog razvoja predlažemo da stoji 'individualni i grupna refleksija'. Umjesto '...pri čemu odgojno obrazovni radnici preuzimaju odgovornosti za vlastito učenje i cjeloživotni razvoj kompetencija' predlažemo '...pri čemu odgojno obrazovni radnici preuzimaju odgovornosti za cjeloživotni razvoj kompetencija kao i unapređenje kvalitete cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava' kako bi se definicija (kontinuiranog) profesionalnog razvoja uskladila s cjelokupnim prijedlogom odnosno konkretno člancima 5, 6, 7, i 8. Predlažemo da se u definicija 'prikupljanja bodova za napredovanje' preimenuje u 'bodovanje za napredovanje' jer se ovim nazivom neopravdano daje naglasak na 'prikupljanje' bodova umjesto na profesionalni razvoj i njegovo vrednovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
508 POU Korak po korak PRAVILNIK Pozdravljamo donošenje prijedloga novog Pravilnika te u najboljoj namjeri dajemo komentare. Pravilnik je u suprotnosti sa Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje i Zakonom o agenciji za strukovno obrazovanje koje su, prema tim zakonima, ovlaštene za praćenje, napredovanje i nagrađivanje učitelja i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama. Smatramo da je potrebno unaprijed predvidjeti mogućnost i licenciranja odgojno-obrazovnih djelatnika, čak ako ono i nije definirano ovim Pravilnikom kako bi se unaprijed radilo da usaglašavanju ovih procesa. Iz Pravilnika nije jasno odnosi li se Pravilnik i na odgajatelje koji rade u predškolama koje su organizirane u okviru osnovnih škola. U prijedlogu se nedovoljan naglasak daje na refleksivne oblike profesionalnog razvoja poput sustručnjačke podrške, zajednica učenja, refleksivnih grupa, akcijskih istraživanja i dr., koje su dokazano učinkovite u profesionalnom razvoju. Smatramo da je prijedlog 'Nacionalnog kvalifikacijskog okvira'potrebno prilagoditi u instrument za praćenje čime bi se jasno naznačilo koje ishode je moguće pratiti te kako se boduju. Predlažemo da se za svako od područja i/ili ishoda definira predviđena razina usvojenosti za svaku od razina napredovanja. Pravilnikom bi trebalo definirati kompetencije članova Povjerenstva za napredovanje kao npr. objektivnost u utvrđivanju usvojenosti ishoda učenja te kako će se osigurati da članovi razvijaju te kompetencije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
509 Petra Zidaric PRAVILNIK , Članak 8. Vezano za članak 8; održavanje predavanja ili radionice na međunarodnoj razini potrebno je definirati u skladu sa međunarodnom praksom. Obzirom da evaluacija od strane sudionika na većini međunarodnih konferencija ne postoji, vrlo je upitna ovako postavljena definicja. Sami predavači prije nego što održe predavanje ili radionicu na međunarodnoj razini, prolaze kroz postupak selekcije od strane međunarodne komisije te se evaluacija na samim konferencijama ne provodi. Nadalje, objavljivanje stručnog članka zahtjeva više bodova, obzirom da objavljivanju stručnih članaka prethodi kontinuiran rad u struci te zahtjeva i druge vještine koje svakako treba nagraditi. Također bi u bodovno vrednovanje trebalo uvesti i prijevode stručnih članaka koji su obljavljeni u tiskanoj ili online publikaciji unutar ili van RH. Trenutno postavljenim bodovanjem, izbačeno je bodovanje znanstvenih radova, a koje bi svakako trebalo implementirati u sustav bodovanja, obzirom da itekako pridonose unapređivanju obrazovnog sustava. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
510 Petra Šelebaj PRAVILNIK Smatram da je preveliki naglasak stavljen na izvannastavni rad a najmanji dio bodova nosi zapravo bazična djelatnost a to je sam rad u razredu, s učenicima, koji smatram da bi trebao biti najvažniji kriterij za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
511 Petra Rađenović Vikaukal PRAVILNIK Poštovani sudionici e-savjetovanja, smatram da je Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima bilo potrebno unaprijediti te jasnije definirati bodovanje, aktivnosti i sve ostale aspekte u postupku napredovanja. Mislim da ovaj prijedlog Pravilnika, nažalost, ne opravdava svoj vlastiti naslov u kojem se spominju svi odgojno-obrazovni djelatnici dok se isčitavanjem istog može zaključiti da nisu svi odgojno-obrazovni djelatnici u jednakom položaju u sustavu bodovanja. Članak 8. kojim se određuje vrednovanje stručno-pedagoškog rada odgojno - obrazovnih djelatnika treba biti orijentirano na specifičnost poslova različitih profila odgojno-obrazovnih djelatnika (učitelji/nastavnici, stručni suradnici, odgajatelji u učeničkim domovima te ravnatelji). Ovaj članak je trenutno napisan tako da pogoduje učiteljima/nastavnicima jer uvelike obuhvaća upravo njihov opis poslova i specfičnost njihovog radnog mjesta što nama ostalim odgojno-obrazovnim djelatnicima uvelike ograničava prikupljanje bodova za napredovanje i nagrađivanje. Kao jedan od primjera navela bih vrednovanje mentorstva pripravnicima do stručnog ispita. Stručni suradnici pedagozi prate uz mentora pripravnike do stručnog ispita, prisutni su kroz Povjerenstvo za praćenje pripravnika na oglednim satima pripravnika, savjetuju pripravnike do stručnog ispita o svim zakonskim aktima, pravilnicima i sl., pišu na kraju pripravništva izvješće (u koje se rijetko kada uključuju nastavnici mentori). Poštovano Ministarstvo obrazovanja i znanosti zašto članovi Povjerenstva za praćenje pripravnika ne dobivaju bodove za unapređenje??? Jesu li Vam stručni suradnici toliko manje važni od ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika?? Isčitavajući ovaj prijedlog Pravilnika, Pravilnik o pomoćnicima u nastavi te nepotreban Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i stručnoga tretmana učenika u riziku za razvoj problema u ponašanju i učenika s problemima u ponašanju ispada da su VAM STRUČNI SURADNICI NAJMANJE VAŽNI u cijelom odgojno-obrazovnom sustavu!!! Zanimljivo je da se u svakom novom pravilniku njima treba dodati rečenica da sve nove obaveze i poslove OBAVLJAJU U SKLOPU REDOVITIH TJEDNIH RADNIH OBAVEZA!! I sada nam je uskraćen i pošteni sustav bodovanja za napredovanje i nagrađivanje. Moram vam priznati da takvim stavom drago naše Ministarstvo obrazovanja i znanosti tjerate sve nas mlade odgojno-obrazovne djelatnike koji smo se školovali s namjerom da ostvarimo svoj doprinos odgojno-obrazovnom sustavu da svoju poslovnu sreću potražimo u privatnom sektoru. Svakom novom odlukom, pravilnikom, loše implementiranim reformama i nepoštivanjem naše profesije i nas samih ubijate u nama zadnje atome motivacije za rad u školama. A sada sa se vratim natrag na ovaj Pravilnik. Smatram da definitivno morate promijeniti članak 8. te vrednovati stručno-pedagoški rad za svaku skupinu odgojno-obrazovnih djelatnika posebno: posebno za učitelje/nastavnike, posebno za stručne suradnike, posebno za odgajatelje i posebno za ravnatelje zbog specifičnosti poslova. Jedino na taj način ovaj pravilnik može ravnopravno uključiti sve dionike u sustav napredovanja i nagrađivanja. Nadam se da će i ostali odgojno-obrazovni djelatnici ostaviti svoj komentar i podržati ovakvu ravnopravnost u napredovanju i nagrađivanju SVIH odgojno-obrazovnih djelatnika. Lijep pozdrav, Petra Rađenović Vikaukal, mag. pedagogije Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
512 Petra Međimorec Grgurić PRAVILNIK , Članak 8. Prijedlozi ili nejasnoće po pitanju vrednovanja stručno-pedagoškog rada odgojno-obrazovnog radnika: - Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) trebalo bi zbog obima i važnosti posla donositi minimalno 2 boda po studentu. - Pojasniti pozitivnu evaluaciju od strane sudionika - Pojasniti kako će se vrednovati predavanja/radionice/ogledni satovi bez priložene evaluacije koji su održani prije novog Pravilnika - Aktivnost - Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja, kako je velik broj sudionika e-savjetovanja ustvrdio, nije jasno objašnjena - Postoje brojne edukacije i stručni skupovi uživo koji su iznimno kvalitetni, a predloženo je bodovanje samo sudjelovanje u online edukacijama - čini se nelogično i nepravedno - predlažem ili bodovati oboje ili niti jedno - Aktivnost - Doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini) - nije jasno - što podrazumijeva rad u strukovnim udrugama (članstvo, organizacija aktivnosti, predavanja, ...?) - Aktivnosti koje se odnose na objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s poteškoćama ili za darovite učenike potrebno je dodatno pojasniti po pitanju objavljivanja (gdje - školska razina, web, ...?) - Unaprjeđenje rada škole ne bi smjelo biti izdvojeno kao obvezna kategorija zbog specifičnosti navedenih aktivnosti koje nisu svima u jednakoj mjeri dostupne - Pod kategoriju Unaprjeđenje rada škole trebalo bi navesti i vođenje centra potpore (za podršku inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama) - Pod kategoriju Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja treba uvesti i rad u Sektorskim vijećima HKO koja su imenovana od strane MZO po godini ili specificirati pod koju aktivnost se to odnosi, ako je tako predviđeno - Pod istu kategoriju predlažem uvesti i izradbu i uvođenje novih fakultativnih predmeta - Pod istu kategoriju predlažem uvesti i sudjelovanje u izradbi novog standarda zanimanja i standarda kvalifikacije Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
513 Petra Međimorec Grgurić PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem: 1. mentor 2. savjetnik 3.savjetnik u trajnom zvanju (odgojno - obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje savjetnika ili koji ima više od 30 godina radnog staža u struci i najmanje je jednom izabran u zvanje savjetnika) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
514 Petar Nikolić PRAVILNIK , Članak 13. Povjerenstvo je nepotrebno. Nadzor višeg savjetnika iz Agencije za odgoj i obrazovanje je sasvim dovoljan za procjenu sposobnosti i uspješnost rada nastavnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
515 Petar Nikolić PRAVILNIK , Članak 12. Agencija za odgoj i obrazovanje treba ostati nadležna za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
516 Petar Nikolić PRAVILNIK , Članak 9. Smatram da je za uvid u nastavu dovoljan viši savjetnik iz Agencije za odgoj i obrazovanje. Uvođenje dodatnih članova povjerenstva je skupo i nepotrebno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
517 Petar Nikolić PRAVILNIK , Članak 4. Dovoljna su dva stupnja za napredovanje: mentor i savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
518 Petar Nikolić PRAVILNIK , Članak 8. Smatram da bi se organizacija terenske i izvanučioničke nastave trebala vrednovati i bodovati u procesu napredovanja nastavnika. Veliki broj nastavnika zazire od organizacije istih, a moje je mišljenje da kvalitetna terenska ili izvanučionička nastava (posebno ako je međunarodna) izuzetno pridonosi razvoju učenika i njegovog kozmopolitskog pogleda na svijet. Predlažem 2 boda za organizaciju svake terenske ili izvanučioničke nastave Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
519 Petar Nikolić PRAVILNIK , Članak 8. U kategoriji Organizacija natjecanja vrednovati i mentorstvo učenicima na školskim natjecanjima. Pripreme za školska natjecanja također iziskuju određeno vrijeme, a u strukovnim školama motivirati učenike za natjecanja, a posebno ona iz općih predmeta je svakako uspjeh za nastavnika i trebalo bi ga bodovati. U kategoriji Predavanja i /ili radionice smatram da pozitivna evaluacija sudionika nije potrebna da bi se bodovalo nečije predavanje i sami trud oko pripreme predavanja na županijskog, državnoj i međunarodnoj razini. Trebalo bi uzeti u obzir i ona predavanja svih nastavnika koji su održali predavanja i radionice prije donošenja ovog Pravilnika, a nisu provodili evaluaciju sa sudionicima jer stari Pravilnik to nije propisivao. U kategoriji Projekti jasnije definirati Koordiniranje i vođenje projekta na međunarodnoj razini. Ukoliko se radi o Erasmus+ KA229 projektu treba definirati radi li se samo o koordinatoru koji je projekt prijavio svojoj Nacionalnoj agenciji ili o svim partnerskim koordinatorima. Smatram da se bodovanje treba odnositi i na partnerske koordinatore. Svi partnerski koordinatori jednako sudjeluju u pripremi i provođenju projekta te se taj trud treba nagraditi. Pretpostavljam da se bodovanje odnosi i na eTwinning projekte. eTwinning projekti odličan su način motiviranja učenika te su ponekad jednako komplicirani i zahtjevni kao i Erasmus+ projekti te ih kao takve treba i vrednovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
520 Petar Nikolić PRAVILNIK , Članak 6. Smatram da nije potrebno navoditi kategorije, a predlažem i manji broj bodova ( 40). Kategorije ne bi smjele biti uvjet za napredovanje. Postoje različiti profili škola pa je tako npr. nastavnicima općih predmeta u strukovnim školama zasigurno teže skupiti bodove za školska, županijska i državna natjecanja i sl. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
521 Olivera Kardum PRAVILNIK Na sudjelovanje u ovoj javnoj raspravi ponukala me je činjenica o kojoj već dugo razmišljam. Mislim da su učitelji i nastavnici i ostali na koje se ovaj pravilnik odnosi u neravnopravnom položaju u odnosu na sve ostale zaposlenike u javnim i državnim službama koji također podliježu sustavu napredovanja (zdravstvo, vojska , policija, visoko školstvo). Naime, kada zaposlenici u ovim službama dosegnu neki stupanj napredovanja ili zvanja, oni u njemu i ostaju do eventualnog daljnjeg napredovanja. Jedino učitelji i nastavnici svoje zvanje trebaju obnavljati svakih pet godina i uvijek se iznova dokazivati. Pri tom naravno da ne mislim kako je cjeloživotno učenje nešto što bi nas trebalo zaobići, dapače. Novi pravilnik nam velikodušno nudi mogućnost zadržavanja zvanja nakon 35 godina staža. U praksi tu pogodnost moći će iskoristiti rijetki zaposlenici koji su imali sreću zaposliti se s 25 godina i bez prekida raditi do svoje šezdesete godine. Većina ostalih povlasticu će ostvariti godinu ili dvije prije mirovine. Stoga predlažem, ako već moramo obnavljati zvanje, da ta obveza prestaje nakon 30 godina staža. Osvrnula bih se i na neke nelogičnosti u bodovanju aktivnosti. Najviše me je iznenadilo bodovanje mentorstva studentima učiteljskih i nastavničkih studija koje je u starom pravilniku honorirano s tri boda po godini, u novom, taj odgovoran višetjedni posao nosi tek jedan bod po godini. Rad mentora potpuno je obezvrijeđen, matematički 12 puta s obzirom na novi, znatno veći broj bodova koje je potrebno prikupiti. Nadala sam se i kako će novi pravilnik prepoznati rad ispitivača na državnoj maturi npr. ispravljanje eseja za profesore Hrvatskoga jezika, no to se nije dogodilo. Većinu ostalih primjedbi ostali sudionici su već naveli, tako da ih ne bih ponavljala, Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
522 Oliver Hip PRAVILNIK , Članak 8. U kategoriji "Članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji" treba za objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u RH (do tri suatora) povećati broj bodva sa 1 na minimalno 2 (kako je bilo u prošlom pravilniku). Nije lako napisati i objaviti stručni članak. U kategotiji "Unaprjeđenje rada škole" dodati slijedeće: a) rad u školskom odboru (po godini) 1 bod - naime članstvo u školskom odboru iziskuje dodatno vrijeme i proučavanje pravilnika, zakona i ostalih pravnih stvari te bi se taj rad trebao dodatno vrednovati. Ako se vrednuje s 1 bodom rad u školskom timu za kvalitetu trebalo bi i ovo; b) održavanje školske informatičke opreme (učionice, kabineti i ostala računala u školi) 2 boda po školskoj godini. Evo mi u školi imamo oko 90 računala. Pa treba to sve održavati. Naravno da oprema nije najnovija pa se i kvari; c) član upisnog povjerenstva za upis u srednju školu - odgovoran posao, koji traje mjesec dana i traži od profesora koji su uključeni u upisno povjerenstvo skoro svakodnevni angažman. Ako se sve vrednuje, zašto se i ovaj dodatni posao ne bi vrednovao sa 2 boda po godini. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
523 Oliver Hip PRAVILNIK , Članak 8. Pod kategorijom "Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja" trebali bi biti točnije navedeno, kuda priprada član Sektorskog vijeća HKO kojeg je imenovao ministar/ministrica. Da li je to pod stavkom 1 - rad u povjerenstvima, radnim skupinama ili mentorskim timovima koji su imenovani od strane MZO ili pod stavkom 8 - sudjelovanje u radnim skupinama, povjerenstvima i sl. za izradu strateških zakonodavnih, kurikulumskih i sl. dokumenata na državnoj razini? Pretpostavljam da je članstvo u sektorskom vijeću HKO pod stavkom 8 - jer je sektorsko vijeće imenovano na državnoj razini. Ali da ne bi bilo nejasnoća molim, ako nije problem, da predlagatelj navede i članstvo u sektorskim vijećima HKO-a (pod stavkom 1 ili pod stavkom 8) jer postoje odgojno-obrazovni radnici iz srednjih škola koji su imenovani u sektorska vijeća. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
524 Oliver Hip PRAVILNIK , Članak 4. Slažem se s kolegama koji su dolje naveli prijedlog da odgojno obrazovni radnici mogu napredovati u zvanja: 1. mentor 2. viši mentor 3. savjetnik Razlog zašto to MZO nije predložio ovako je novac. Naime, ako je zadnje (treće) položajno zvanje savjetnik, svima sadašnjim savjetnicima bi automatski slijedilo povećanje plaće za tu 3 kategoriju. Za izvrsnog savjetnika, kako čitam po portalima, predložit će se novi koeficijent koji bi trebao biti oko 30% veći od početnog koeficijenta za učitelja/profesora. Samim time, ako to naprave, trebali bi odmah sada dati određena novčana sredstva (a to vjerojatno nemaju ili im je to puno). Predlaganjem ovakvog načina za napredovanje, jednostavno su svi profesori koji su napredovali svrstani u prve dvije kategorije (mentor ili savjetnik), a u trećoj kategoriji (izvrsnog savjetnika) nema zapravo nikoga trenutno pa se štedi novac. Zaključak : prijedlog za MZO - tri zvanja - mentor, viši mentor i savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
525 Oliver Hip PRAVILNIK , Članak 18. Trebalo bi promjeniti članak 18. stavak 1. (1) Odgojno-obrazovni radnik koji je dva puta za redom izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno. Naime, u sustavu znanosti i visokog obrazovanja imamo prvi izbor u zvanje redovitog profesora i drugi puta se profesor izabire u trajno u zvanje (kao najviše položajno zvanje). Znači dovoljno je da drugi puta bude izabran u zvanje redovitog profesora i to zvanje zadržava trajno. Zašto se to ne primijeni i na odgojno-obrazovne radnike u sustavu osnovnog/visokog školstva? Zašto "mi" moramo tri puta biti birani u zvanje da bi dobili trajno zvanje, a u sustavu znanosti 2 puta. Ja bih opet rekao da se radi o uštedi na plaćama jer za nas nikad nema novca. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
526 Oliver Hip PRAVILNIK , Članak 28. Trebalo bi profesorima koji su izabrani u zvanje savjetnika nekoliko puta (2, 3 ili više) pružiti mogućnost da budu izabrani u izvrsnog savjetnika. Evo prijedloga: pogledati zadnji izbor i vidjeti broj ostvarenih bodova prilikom napredovanja. Mislim zašto ne omogućiti kolegama koji su skupili veći broj bodova od službenih 15 (koliko je bilo propisano starim pravilnikom za izbor u zvanje savjetnika) izbor u zvanje izvrsnog savjetnika kao najveće položajno zvanje jer su to svojim radom i zaslužili. "Savjetnici koji su prilikom napredovanja imali više od 30 bodova ili 40 bodova ili 50 napreduju u zvanje izvrsnog savjetnika danom stupanja na snagu ovog pravilnika". Ovako će se dogoditi da zapravo u kategoriji izvrsnog savjetnika nećemo trenutno imati niti jednog profesora. Ja bih rekao da se ovdje radi samo o uštedi sredstava od strane MZO-a zbog povećanja plaće. Već se sad zna da su oni savjetnici koji su izabrani nekoliko puta u zvanje savjetnika zapravo izvrsni savjetnici. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
527 Oliver Hip PRAVILNIK , Članak 14. Mislim da bi trebalo razmisliti o odustajanju od "praćenja rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada", "razgovora s odgojno obrazovnim radnikom" te utvrđivanju usvojenosti ishoda....". Naime, u sustavu znanosti i visokog obrazovanja nema nikakvog uvida u nastavu, pa zašto to ne primjeniti i ovdje. Tamo to savršeno funkcionira. Jednostavno je dovoljno ispuniti uvjete koji su propisani pravilnikom o izboru u zvanja i to je to. Slično kao ovdje predloženi sustav bodovanja. Stoga predlažem da bude dovoljno ispuniti bodovni uvjet i profesor bi napredovao u mentora/savjetnika i izvrsnog savjetnika jer je skupio 40, 60 ili 80 bodova. Ovo nepotrebno komplicira situaciju još više nego kako je sada propisano. Do sad je bio predstavnik AZOO/ASOO koji je išao na nastavu, a sada se predlaže 3 člana povjerenstva. Pa dok se ti članovi dogovore kada će ići učitelju na nastavu (koji će biti iz tko zna kojih mjesta i trebat će putovati do mjesta gdje profesor predaje - pogotovo u manjim mjestima), mislim da će biti problema u provedbi. ZAKLJUČAK: ako profesor skupi određeni broj bodova treba mu dati položajno zvanje mentora/savjetnika/izvrsnog savjetnika i gotovo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
528 Nives Petričević PRAVILNIK , Članak 5. Moji prijedlozi nacrtu Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja: 1. čl. 5.i 6. broj bodova za napredovanje previsok(teško ostvariv učiteljima Razredne nastave u pojedinim sredinama) 2. čl.8. mentorstvo učenicima koji sudjeluju na školskom natjecanju (RN - 4.r.-svake četiri godine) mentorstvo učenicima koji sudjeluju na bilo kojem natjecanju ili smotri bez obzira na razinu i postignuti uspjeh (posebno RN) dijeljenje primjera dobre prakse- objasniti čl.18. Učitelju koji je napunio 30 god.radnog staža i koji je zaredom 3 puta izabran u zvanje - zvanje TRAJNO čl.22. praksu studenata Učiteljskih studija priznati kao edukaciju jer sve škole nisu vježbaonice Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
529 Nikolina Vlajčić PRAVILNIK Poštovani, predloženi broj bodova za napredovanje u sva tri zvanja je previsok. Treba uzeti u obzir da položaj učitelja u RH nije isti, odnosno velika je razlika gdje učitelj radi. U većim mjestima imate veći broj učenika i puno više mogućnosti, ali i financijskih sredstava. U manjim i manje razvijenim mjestima učitelj nema puno mogućnosti za sudjelovanje u raznim aktivnostima izvan škole s učenicima što zbog malog broja djece,a što zbog slabijeg financijskog stanja kako škole tako i roditelja. Kako će učitelji RN prikupiti bodove u raznim natjecanjima kada u RN imamo samo natjecanje iz matematike u 4.razredu i to do županijske razine? Slažem se da se učitelji mentori i učitelji savjetnici trebaju više raditi i više se truditi, ali ovim Pravilnikom su poprilično visoki kriteriji i u trci za bodovima ( jer će se sve uglavnom svesti na to ) patiti će svi dionici obrazovno-odgojnog sustava i učenici i učitelji, a i sama nastava. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
530 Nikolina Nikolić PRAVILNIK Članci 21., 22. i 23. zahtijevaju od mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika 6, 8 i 10 sati godišnje educiranje drugih, no nije jasno navedeno kako i u kojem obliku. Naime, nemoguće je taj broj sati realizirati na sjednicama i županijskim vijećima, a da svi kandidati budu zastupljeni. Također, nije jasno navedeno kako bi se dokazivalo educiranje osim u zapisnicima i potvrdama o stručnom skupu. Potrebno je transparentno objasniti ovaj dio o dijeljenju materijala i pružanja podrške. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
531 Nikolina Janc PRAVILNIK Poštovani, svakako pozdravljam svaku novinu u radu sa učiteljima, nastavnicima... svaka nagrada i poticaj je bitan, no ovaj novi pravilnik koliko god je PUUNO bolji od starog ipak ima svojih nedostataka, prvo je bodovni prag je previsok. Ja kao učiteljica u ruralnoj sredini bez obzira na trud i rad ipak nemam mogućnosti i bodova sa natjecanja ili projekata kao učitelji u gradskim sredinama. predavanja na stručnim vijećima je ipak puno, jedan godišnje je dovoljno, ako nas je više ne stignemo svi a opet svake godine isti predavači nije zanimljivo i nije izazov za druge kolege. sudjelovala sam kao predavač na međunarodnoj konferenciji, koliko bodova mogu dobiti? nije ponuđeno... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
532 Nikola Vuković PRAVILNIK , Članak 25. Članak 25. stavak 3; prijave do 30 kolovoza ( jer školska godina traje do 31. kolovoza, a ne do 30. lipnja. Obrazloženje: tijekom srpnja i kolovoza mogu biti stručni aktivi, predavanja i slično. dakle tu oduzimate mogućnost bodovanja. Dan učitelja je 5. listopada. Povjerenstvo će imati vremena tijekom rujna vrednovati prijave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
533 Nikola Vuković PRAVILNIK , Članak 28. Članak 28. stavak 4 - Odgojno-obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje savjetnika najmanje četiri PUTA (predlažem TRI puta) za redom imaju mogućnost zadržavanja tog zvanja trajno. Obrazloženje: početak rada i stručni ispit 1 godina, mentor još 5 godina to je 6 godina, pa opet mentor 5 godina, to je 11 godina staža, nakon toga savjetnik ( 3x5 godina) je 15 godina odnosno 26 godina staža. Sve ostalo je "izvrsnost". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
534 Nikola Vuković PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8:Smatram da bi objavljivanje stručnog članka (stručnog rada) u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj trebalo bodovati s 2 boda (a pogotovo ako je jedan autor). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
535 Nikica Grabovac-Vujasić PRAVILNIK Poštovani Mišljenja sam da nemaju svi nastavnici mogućnost biti mentorima studenata jer naše škole nisu u velikim gradovima niti baš imamo zainteresiranih za naše profile zvanja. Pretjerano sakupljanje bodova izvan same nastave vrlo lako može dovesti do smanjene kvalitete te iste nastave koja bi nam svima trebala biti na prvom mjestu. Predlažem da se smanji broj bodova potrebnih za napredovanje te da umjesto teksta "najmanje 30 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, piše: "najmanje 20 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija".Razlog tome je da ne postoje jednaki uvjeti rada, ne mogu svi ići na usavršavanja na državnoj razini, nemaju svi odlikaše u razredima te nadarene učenike za natjecanja...Predloženih 30 bodova je previše. Smatram da je nekomu tko je već položio za mentora nepotrebno dolaziti 2 sata na nastavu jer sam mišljenja da sakupljeni dokazi dovoljno govore o radu nastavnika. Mislim da bi se za daljnje napredovanje samo dokazi koje individualno šaljemo trebali pregledavati. Drago mi je da će se u slučaju duže opravdane odsutnosti djelatnika moći produžiti trajanje zvanja. Smatram da bi trebalo omogućiti ranije stjecanje trajnoga zvanja, npr. nakon 25 ili 30 godina staža. Također smatram da bi se zvanje trebalo moći zadržati nakon drugog promoviranja u isto zvanje, a ne nakon trećeg. Mislim da bi bilo dovoljno kao obvezu mentora imati najmanje 2 sata godišnje educiranja drugih, kao obvezu savjetnika 4, a kao obvezu izvrsnog savjetnika 6 sati godišnje. Smatram pretjeranim 6, 8, odnosno 10 sati godišnje. S obzirom na broj sastanaka, seminara, konferencija i ostalih oblika edukacija na kojima nastavnici uopće, osobito s obzirom na financijska sredstva, mogu sudjelovati, u stvarnosti bi bilo nemoguće izvršiti obveze u navedenome broju sati godišnje. Pravilnik o napredovanju bi trebao nastavnike dodatno motivirati u njihovom radu, a ovaj novi bodovni prag ide u suprotnom smjeru. Mislim da to nikako nije dobar put u promjenama na bolje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
536 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 28. Uvesti novi stavak 4. koji glasi: Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje mentora najmanje četiri puta za redom zadržavaju to zvanje trajno. Uvesti novi stavak 5. koji glasi: Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje savjetnika najmanje četiri puta za redom zadržavaju to zvanje trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
537 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članka 27. Predmet članka 27. trebao bi biti predmet Kolektivnih ugovora. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
538 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 25. stavak 1. Potrebno je ustvrditi broj nagrada i prema tome osigurati proračunska sredstva, a ne suprotno. Najavljen broj od 500 nagrađenih čini se optimalnom, kao i za ovu godinu najavljena visina nagrade od 10.000,00 kn. stavak 2. potrebno je utvrditi broj bodova i za ostale kriterije osim onih iz članka 8. ovog Pravilnika, a koji su navedeni u stavku 2. Treba jasno ustvrditi koliko najviše bodova nose pojedine ostale aktivnosti. Bez jasnog bodovnog okvira, bit će teško objektivno vrednovati pojedinu aktivnost, a time se otvara mogućnost netransparentnog postupka utvrđivanja liste. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
539 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 23. Podržavamo da odgojno obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje izvrsnog savjetnika imaju i obveze. Za stjecanje zvanja izvrsnog savjetnika, kao i za obnovu zvanja potrebo je sukladno članku 7. ovog Pravilnika prikupiti bodove iz najmanje šest od deset kategorija, a jedina obvezna kategorija je „ Unaprjeđivanje rada škole. Iz tog razloga prihvatljive su obveze mentora iz alineje 1., 2. i 5. Nisu prihvatljive obveze iz alineje 3. i 4. Nije prihvatljivo propisivati izvrsnim savjetnicima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom sudjelovanje u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
540 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 22. Podržavamo da odgojno obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje savjetnika imaju i obveze. Za stjecanje zvanja savjetnika, kao i za obnovu zvanja potrebo je sukladno članku 6. ovog Pravilnik prikupiti bodove iz najmanje pet od deset kategorija, a jedina obvezna kategorija je Unaprjeđivanje rada škole. Iz tog razloga prihvatljive su obveze mentora iz alineje 1., 2. i 5. Nisu prihvatljive obveze iz alineje 3. i 4. Nije prihvatljivo propisivati savjetnicima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom sudjelovanje u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
541 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 21. Podržavamo da odgojno obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje mentora imaju i obveze. Za stjecanje zvanja mentora, kao i za obnovu zvanja potrebo je sukladno članku 5. ovog Pravilnika prikupiti bodove iz najmanje četiri od deset kategorije, a jedina obvezna kategorija je Unaprjeđivanje rada škole. Iz tog razloga prihvatljive su obveze mentora iz alineje 1., 2. i 5. Nisu prihvatljive obveze iz alineje 3. i 4. Nije prihvatljivo propisivati mentorima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom sudjelovanje u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
542 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 18. Dodaje se novi stavak 1. koji glasi: Odgojno obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje mentora, zvanje mentora stječe trajno. Dodaje se novi stavak 2. koji glasi: Odgojno obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje savjetnika, zvanje savjetnika stječe trajno. Stavak 1. postaje stavak 3. Stavak 2. postaje stavak 4. uz izmjene: Umjesto trideset pet godina mirovinskog staža, treba stajati: trideset pet godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani nastavnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Posebno će biti diskriminirani i nastavnici struke, kao i odgojno obrazovani radnici koji su prethodno radili van sustava obrazovanja. Ujedno i članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
543 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 7. Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: petnaest godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani nastavnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Ujedno i članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. Stavak 1. Treba brisati „nakon položenog stručnog ispita“. Do polaganja stručnog ispita obično proteknu dvije godine rada. Iz tog razloga se i uvjeti za postizanje višeg zvanja pomiču za dvije godine. Treba mladim odgojno obrazovnim radnicima omogućiti da napreduju u zvanje izvrsnog savjetnika, ukoliko u petnaest godina rada postignu odgovarajući broj bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
544 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 6. Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: deset godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani nastavnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Ujedno i članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. Stavak 1. Treba brisati „nakon položenog stručnog ispita“. Do polaganja stručnog ispita obično proteknu dvije godine rada. Iz tog razloga se i uvjeti za postizanje višeg zvanja pomiču za dvije godine. Treba mladim odgojno obrazovnim radnicima omogućiti da napreduju u zvanje savjetnika, ukoliko u deset godina rada postignu odgovarajući broj bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
545 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 5. Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: pet godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani odgojno obrazovni radnici koji rade u nepunom radnom vremenu. I članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. stavak 1. Treba brisati „nakon položenog stručnog ispita“. Do polaganja stručnog ispita obično proteknu dvije godine rada. Iz tog razloga se i uvjeti za postizanje višeg zvanja pomiču za dvije godine. Treba mladim odgojno obrazovnim radnicima omogućiti da napreduju u zvanje mentora, ukoliko u periodu od pet godina rada postignu odgovarajući broj bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
546 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK Prijedlog Pravilnika značajan je pozitivan iskorak u odnosu na aktualni Pravilnik o napredovanju. NAPREDOVANJE: Pozitivno: o uvode se tri stupnja napredovanja o nema više zapreka za pokretanje postupka, a koji su bili ravnatelji – postupak za napredovanje pokreće sam nastavnik ili stručni suradnik o o napredovanju ne odlučuje više samo jedna osoba već tročlano povjerenstvo o veće su mogućnosti postizanje potrebnih bodova o radnik prava i obveze stječe danom donošenje odluke o napredovanju, a ne nakon promocije kao što je bilo do sada o radnici nakon imenovanja u zvanje imaju i obveze – te obveze ujedno donose i bodove za viši stupanj zvanja ili za obnavljanje zvanja Za raspraviti je i poboljšati: o trajno stjecanje zvanja trebalo bi biti za sve stupnjeve, a ne samo za stupanj izvrsnog savjetnika o za trajno stjecanje svih zvanja trebalo bi se uvažiti i dosadašnja napredovanja Potrebno je utvrditi: o koeficijente složenosti poslova: za mentora i savjetnike ne smiju biti niži od dosadašnjih, a za izvrsnog savjetnika treba biti najmanje 10% veći od savjetnika Negativno je i treba ispraviti: o predloženi su uvjeti o potrebnom broju godina mirovinskog staža, a ne rada u obrazovanju, čime su oštećeni radnici koji rade u nepunom radnom vremenu NAGRAĐIVANJE Pozitivno: o po prvi puta uvodi se sustav nagrađivanja za uspješnost u radu o svaki nastavnik može se prijaviti, a može biti i predložen o radnici se mogu natjecati svake godine o nagrađuju se uvećanjem plaće i radnici koji sudjeluju u eksperimentalnim programima  bolje rješenje bi bilo ugovaranje povećanja plaće za te poslove kroz Kolektivni ugovor Moguće negativnosti vidjet će se po završetku prvog postupka nagrađivanja Nedorečenost: o nedovoljno jasno određeni dodatni kriteriji osim onih navedenih u članku 8. – nedostaju jesno izraženi bodovi za te poslove, pa se otvara mogućnost manipulacije prilikom rangiranja Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
547 Nevia Grbac PRAVILNIK , Članak 10. (3) Obrazac zahtjeva za napredovanje ne omogućava specificiranje bodova koje učitelj smatra da je sakupio. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
548 Nevia Grbac PRAVILNIK , Članak 8. Vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održana sastanka stručnog vijeća te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje Treba naglasiti da tema održanog predavanja ili radionice mora biti stručna. Prijedlog teksta: Vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održana sastanka stručnog vijeća te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu sa stručnom temom godišnje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
549 Nevia Grbac PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje u online edukaciji na državnoj razini (minimalnog trajanja 5 sati, u slučaju duljeg trajanja, 1 bod za svakih 10 sati edukacije) Smatram da nije potrebno određivati minimalno trajanje neke edukacije koja će se bodovati. Predlažem da se vrijeme trajanja zbraja. Na taj način neće biti velikih "viškova" sati (preko 10) koji se nigdje neće priznavati, odnoso maksimalan "višak" sati može biti 9 sati. Prijedlog teksta: Sudjelovanje u online edukaciji na državnoj razini (1 bod za svakih 10 sati edukacije) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
550 Nevia Grbac PRAVILNIK , Članak 8. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja Pojasniti što „Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja“ konkretno znači. Tko će procjenjivati inovativnost metoda. Na kojoj razini se podrazumijeva to "dijeljenje dobre prakse", među kolegama u istoj školi, na ŽSV-ovima ili nekoj drugoj? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
551 Nevia Grbac PRAVILNIK , Članak 8. Predavanje ili radionica na međunarodnoj razini (po broju održanih, uživo i online; uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) Smatram da nije u redu limitirati broj suautora, odnosno ako su više od dva da uopće ne dobiju bod. Pojasniti „uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika“. Smatram da uz ovaj Pravilnik treba priložiti način evaluiranja (obrazac?) Prijedlog Predavanje ili radionica na međunarodnoj razini (po broju održanih, uživo i online; uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora). Ako su više od dva suautora, podjela 4 boda na broj suautora Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
552 Nevia Grbac PRAVILNIK , Članak 8. Predavanje, radionica ili ogledni sat na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) Smatram da nije u redu limitirati broj suautora, odnosno ako su više od dva da uopće ne dobiju bod. Pojasniti „uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika“. Smatram da uz ovaj Pravilnik treba priložiti način evaluiranja (obrazac?) Prijedlog Predavanje, radionica ili ogledni sat na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora). Ako su više od dva suautora, podjela 3 boda na broj suautora. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
553 Nevia Grbac PRAVILNIK , Članak 8. Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih, do dva suautora) Smatram da nije u redu limitirati broj suautora, odnosno ako su više od dva da uopće ne dobiju bod. Prijedlog Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih, do dva suautora). Ako su više od dva suautora, podjela 1 boda na broj suautora. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
554 Nevia Grbac PRAVILNIK , Članak 8. Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) Smatram da nije u redu limitirati broj suautora, odnosno ako su više od dva da uopće ne dobiju bod. Pojasniti „uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika“. Smatram da uz ovaj Pravilnik treba priložiti način evaluiranja (obrazac?) Prijedlog Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora). Ako su više od dva suautora, podjela 2 boda na broj suautora. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
555 Nevia Grbac PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) Predlažem: Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po studentu). Obrazloženje: Nije isto imati jednog ili više studenata na praksi jer se mentor mora posvetiti svakom posebno (priprema za nastavni sat - probno i ocjensko predavanje, vođenje dokumentacije...) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
556 Nevia Grbac PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanja, smotre, nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitu) Pojasniti bodovanje „po ispitu“. Praksa je da članovi Državnog povjerenstva sastavljaju zadatke za sve tri razine natjecanja (školsko, županijsko, državno). Znači li to da članovi DP automatski imaju pravo na 6 bodova? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
557 Nevia Grbac PRAVILNIK , Članak 7. (2) Prijedlog teksta ◊ najmanje 80 bodova prikupljenih iz minimalno šest kategorija, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. Smatram da ne bi trebalo navoditi važnije ili manje važne kategorije "... među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
558 Nevia Grbac PRAVILNIK , Članak 6. (2) Prijedlog teksta ◊ najmanje 60 bodova prikupljenih iz minimalno pet kategorija, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. Smatram da ne bi trebalo navoditi važnije ili manje važne kategorije "... među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
559 Nevia Grbac PRAVILNIK , Članak 5. (2) Prijedlog teksta ◊ najmanje 30 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. Smatram da ne bi trebalo navoditi važnije ili manje važne kategorije "... među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
560 Nensi Krupić PRAVILNIK Pravilnik se čini na dobrom putu, prijava je sada jednostavnija a proces donošenja odluke o napredovanju puno brži. Pohvalno je i uvođenje više kategorija za bodovanje. Ono što zapravo najviše smeta je toliki broj bodova zbog čega se čini da se pokušavaju smanjiti troškovi i nagraditi tek mali broj onih koji mogu doći do toliko bodova. Bodovni prag podignut je kao da se radi o ogromnim novcima i velikoj tituli, a kako znamo da to nije tako mnogi će odmah u startu odustati od ikakvih pokušaja da te bodove i prikupe. 20/40/60 bi bio nekakav realniji prag... Također se nije uspjela vrednovati kvaliteta neposrednog odgojno-obrazovnog rada sa djecom pa ispada da su najvažnija natjecanja, projekti i vannastavna aktivnost. Što se tiče ostalog nekoliko sitnih prijedloga: - Članak 4. umjesto izvrstan bolje je viši savjetnik - Članak 5.(1) kontinuirani razvoj u trajanju 20 sati godišnje.. Nije definirano spada li u to i sudjelovanje na stručnim skupovima koje organizira Ministarstvo ili bilo kojih 20 sati koje profesori sami odaberu. U slučaju da se radi o skupovima koje organizira Ministarstvo treba svima omogućiti jednake uvjete, vezano za financiranje putovanja i sl.. - Vremensko ograničenje od 5 godina za sljedeće napredovanje je suvišno, ako postoji netko tko ovaj broj bodova može sakupiti za kraće vrijeme znači da je izuzetno sposoban pa ne vidim razloga da ga se spriječi u daljnjem napredovanju umjesto da ga se dodatno nagradi. - Članak 8: Mentorstvo pripravniku je već plaćeno mentoru i nije nikakva potvrda kvalitete ili nečijeg dodatnog rada. Kako su glazbene škole specifične možda bi bilo dobro odmah riješiti neka pitanja poput koja natjecanja se boduju, jer iako u važećem pravilniku ne postoji kategorizacija glazbenih natjecanja, naknadno je Agencija odlučivala koja natjecanja se boduju a koja ne... Na ovom primjeru vidimo da ćemo tek nakon primjene ovog pravilnika vidjeti što on donosi u praksi, nadajmo se pomak na bolje... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
561 Nenad Perić PRAVILNIK Poštovani, pravilnik o napredovanju je svakako korak prema naprijed i zahtjeva dosta veliku aktivnost nastavnika. S obzirom da gledam iz pozicije ravnatelja polivalentne škole nagledao sam se različitih napredovanja. Velika je razlika u napredovanju za koje dolazi AZOO i onoga kada dolazi ASOO. Nastavnici opće obrazovnih predmeta morali su se dobro pomučiti da bi stekli napredovanje, neki nisu ni uspjeli, dok je kod struke u pravilu bila formalnost za koju se samo treba podnijeti zahtjev. Malo bih se osvrnuo i na napredovanje ostalih djelatnika škole koji su navedeni u naslovu ali u samom pravilniku za njih nije ništa razrađeno, pa nije ni jasno kako uopće mogu napredovati. Ravnatelji škola gotovo nemaju mogućnosti napredovanja, a plaća ovisi samo o broju učenika, a ne i o složenosti poslova. Ne podcjenjujući nikoga i ničiji posao velika razlika je između ravnatelja osnovne škole, gimnazije, strukovne škole ili miješane škole koja ima i struku i gimnaziju, tako da na natječajima za ravnatelja polivalentne ili strukovne škole obično bude jedan ili ni jedan kandidat jer odgovornost koja je na tim ljudima prevelika s obzirom da profesori sa 20 godina staža i zvanjem savjetnika imaju veću plaču od njih. Jasno je da postoji i velika razlika između samih ravnatelja i njihovoj odgovornosti prema poslu i baš zato mislim da pravilnik i u tom smjeru mora biti bolje uređen Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
562 Nenad Kuzmanović PRAVILNIK , Članak 18. Dodati novi stavak: "(3) Odlaskom u mirovinu stečeno zvanje se zadržava trajno. Vrijedi i za odgojno-obrazovnog radnika koji je stekao zvanje i po starom pravilniku." U slučaju da umirovljenik želi dulje raditi, na primjer, na pola radnog vremena. Time bi iskustvo i znanje ponajboljih nastavnika maksimalno iskoristili, jer bi bili motivirani da rade dulje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
563 Nedeljko Mandić PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, Slažem se i s prijedlogom da se ne propisuje minimalni broj kategorija iz kojih se dobivaju bodovi. Ili da se taj broj smanji (redom po zvanju na najmanje 2, 3 ili 4 kategorije). Predlažem i spajanje kategorija PROJEKTI i UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE. Rad na projektima unapređuje i rad škole. Unaprjeđenje rada škole: Predlažem bodovanje objava članaka (sadržaja) na web stranici škole, a ne uređivanje (osobito ako je nekome to već dio neposrednog tjednog zaduženja) Nelogično mi je bodovanje vođenja stručnog vijeća na županijskoj ili višoj razini ako se taj rad već plaća kroz smanjenu satnicu u neposredno odgojno obrazovnom radu. On line edukacije: Predlažem naziv kategorije samo EDUKACIJE (on line, seminari..). Postavlja se pitanje što s edukacijama koje nisu ON LINE ( a nisu vezane uz sudjelovanje na stručnim skupovima) ili s „kombiniranim edukacijama“ koje su i on line i „uživo“, a često se realiziraju u sklopu određenog projekta. Npr. tijekom 2016. godine sam sudjelovao u Europskom projektu „HEUREKA“ spoznajom do uspjeha. Rezultat rada projekta je i kreiranje kurikuluma novog fakultativnog predmeta „Eksperimentalna fizika“. Kao profesor fizike sudjelovao sam u izradu kurikuluma i priručnika, ali su kao autori priručnika navedeni profesori s PMF-a koji su vodili radnu skupinu za fiziku. U sklopu tog projekta sam sudjelovao na ukupno 177 sati edukacije iz različitih područja (dijelom se radilo on line, većinom uživo). Kako to bodovati?? Nadam se da će mi autori novog Pravilnika konkretno odgovoriti kako bi se to bodovalo po novom Pravilniku? Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
564 Nedeljko Mandić PRAVILNIK Poštovani. Predlažem da se precizno i detaljno predvidi način obnavljanja već dobivenog zvanja (mentor, savjetnik) ili prelaska u više zvanje u prijelaznom periodu između starog i novog Pravilnika. U dosadašnjoj praksi su postojale velike razlike. Konkretan primjer: Sva dokumentacija za napredovanje u zvanje mentora je predana u siječnju 2015. godine. To znači da je zaključno s 2014. godinom izvršeno bodovanje po starom (tj. još uvijek važećem) Pravilniku. Na dolazak savjetnika u školu se čekalo godinu dana, do kraja siječnja 2016. godine. Rješenje od strane savjetnika je izdano početkom veljače 2016. godine, ali je promocija u zvanje mentora bila tek u studenom 2016. godine. Dakle, gotovo dvije kalendarske godine, odnosno 19 mjeseci. U tih 19 mjeseci je, gledajući po novom pravilniku skupljeno već najmanje 20-tak novih bodova. Vjerojatno će se ti bodovi i priznati prilikom novog zahtjeva za obnovu ili novo napredovanje. Smatram da bi u novom Pravilniku trebalo biti eksplicitno propisano da se, prilikom obnove napredovanja ili prelaska u novo zvanje (u prelaznom periodu) boduje sav rad nastavnika od dana predaje zahtjeva za prethodno napredovanje (dakle sav rad koji nije bodovan). Time bi se ispravile postojeće nepravde i nelogičnosti iz prakse. Ima slučajeva (osobito u strukovnim predmetima) da od dana predaje dokumentacije za napredovanje, pa do promocije protekne samo 3 do 4 mjeseca ili i manje. Pozdravljam novo rješenje da više ne treba čekati promociju za stjecanje prava i obveza iz napredovanja. Predlažem, da se u prijelaznom periodu (upravo zbog spomenutih velikih razlika u „čekanju“ na promocije) predvidi da rok od pet godina (za obnovu ili novo zvanje) počinje teći od dana kada je savjetnik Agencije nakon stručno-pedagoškog uvida izdao Rješenje u kojem predlaže izbor u zvanje. Time bi se ispravila „zakinutost“ u onim slučajevima kad se na promociju čekalo i više od pola godine (konkretno u mojemu slučaju je to 9 mjeseci.) Također bi veću težinu trebala nositi ocjena (procjena, uvid) neposrednog odgojno obrazovnog rada, jer je to najvažniji segment našeg rada. Predlažem i smanjivanje ukupnog broja bodova za dobivanje zvanja (za mentora mislim da je u redu 30, a za sljedeća dva stupnja predlažem barem za 10 manje od postojećeg prijedloga). Pravilnik ne bi trebao poticati „jurnjavu“ za bodovima (projektima) nauštrb neposrednog odgojno obrazovnog rada. Nadam se odgovoru na moje prijedloge! Lijep pozdrav, Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
565 Nataša Šantić PRAVILNIK Pozdravljam ovaj prijedlog pravilnika i nastojanje da se vrednuje rad nastavnika. No, čini mi se u cjelini da je previše uvjeta i obveza koje osoba mora odraditi kako bi napredovala. Za sve to prekratak je dan od 24 sata. Stalno stižu novi pravilnici, obrasci ...papirologije na pretek... A gdje je tu čovjeku vrijeme za normalan život, obiteljske obveze? Znam o čemu govorim! Ne piše na kraju da tko sve to postigne ima pravo na 100 % bolovanje jer će mu zdravlje stradati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
566 Nataša Šantić PRAVILNIK , Članak 8. Već je jedna kolegica komentirala kako bi trebalo bodovati organizaciju stručnih posjeta/izleta/ekskurzija tj. izvanučioničku i terensku nastavu. Oni koji organiziraju takav oblik rada s učenicima znaju koliko je to aktivnosti, koliko sati organizacije...neprospavanih noći... Ovdje mislim na cjelodnevne terenske nastave. Naravno da za takav oblik rada treba imati plan, ishode, vrednovanje...popratne materijale. Nadalje, nije mi jasna formulacija: Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na školskoj, državnoj ili neđunarodnoj razini! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
567 Nataša Paćelat PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani! Nije svaka promjena i promjena na bolje, ali vjerujmo da ovaj prijedlog Pravilnika neće krenuti tim smjerom. Teško je ne postaviti pitanje komu je zaista namijenjen Pravilnik, svima ili samo izabranima. Moj je prijedlog kako bi se više pozornosti trebalo posvetiti preispitivanju jesu li svi uključeni u odgojno – obrazovni proces u ravnopravnom položaju. Mišljenja sam kako škole u manjim sredinama, a onda i s manjim brojem učenika neke od kriterija teško mogu ostvariti. U mjestima u kojima nema Sveučilišta neće biti ni mogućnosti za mentorstvo studentima, a mentorstvo pripravnicima zasigurno neće biti toliko učestalo kao u sveučilišnim gradovima. Bodovanje po učeniku za mentorstvo učenicima na natjecanjima čini mi se neprimjerenim jer nije isto birati između 30 učenika ili kada ih je možda upola manje. Nadalje, bodovanje sudjelovanja na stručnim skupovima pohvalno je, međutim, opet ostaju zakinuti oni odgojno-obrazovni radnici koji će na neki državni ili stručni skup putovati u Zagreb iz Dalmacije ili Istre i dobiti jednak broj bodova kao i oni iz okolice Zagreba kojima su putni troškovi znatno manji. A hoće li se oni koji pišu kriterije bodovanja obvezati plaćati i putne troškove? Neće. I na koji će se način organizirati nastava tijekom stručnog usavršavanja pojedinih učitelja, ako je minimum po nastavniku za stručno usavršavanje 20 sati godišnje? I najbitnije, u toj bodovnoj utrci kao da se zaboravlja najvažnije, učenike. U nekom standardiziranom anketnom obliku moglo bi se ponuditi i njima da boduju rad svojih učitelja. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
568 Nataša Ostojić PRAVILNIK , Članak 11. Predlažem da se uvede rok do kojeg povjerenstvo treba doći na uvid, čime bi se spriječilo da neki kolege na to čekaju i po nekoliko godina. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
569 Nataša Ostojić PRAVILNIK , Članak 19. Članak propisuje obveze odgojno-obrazovnih radnika vezane uz napredovanje, a nigdje se ne spominju prava koja se ostvaruju s napredovanjem. Njih svakako treba uvrstiti u pravilnik i jasno definirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
570 Nataša Ostojić PRAVILNIK , Članak 25. Pravilnik o nagrađivanju treba razdvojiti od pravilnika o napredovanju. Kriterije o nagrađivanju treba precizno odrediti. Nagrađivanje najuspješnijih ne smije biti ovisno o osiguranim sredstvima u proračunu. Ako se krenulo sa zasluženim nagrađivanjem izvrsnih, onda se sredstva za to moraju i osigurati. Čemu onda sve to? Izvrstan si, zaslužuješ nagradu, ali eto, novaca nema. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
571 Nataša Ostojić PRAVILNIK , Članak 2. Pod stručno-pedagoškim radom prvenstveno treba procjenjivati učitelja po neposrednom radu s učenicima. Potrebno je više dati na važnosti ovom segmentu rada. U sustavu za praćenje profesionalnog razvoja je nemoguće evidentirati praćenje stručne literature, samostalno praćenje obrazovnih sadržaja, zar se educiramo samo ako smo za to dobili potvrdu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
572 Nataša Ostojić PRAVILNIK Smatram da pravilnik o napredovanju treba razdvojiti od pravilnika o nagrađivanju i za svaku kategoriju (učitelje, nastavnike, stručne suradnike, odgajatelje i ravnatelje) jasno i nedvosmisleno odrediti kriterije po kojima oni svoja prava mogu i ostvariti. Nadalje, u pravilniku je potrebno predvidjeti prelazni period za one koji u sljedećem periodu trebaju obnoviti status uspiju prikupiti potrebnu dokumentaciju, po sada novim kriterijima. Smatram da se u kriterije treba dodati više procjene neposrednog rada s učenicima, kao najvažnijeg segmenta rada. Po mom mišljenju u kriterijima je on premalo zastupljen. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
573 Natalija Siladjev PRAVILNIK Pravilnik nije u skladu sa Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje niti sa Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih a niti sa Zakonom o odgoju i obrazovanju čl.116. stavak 3 koji kaže :" (3) Razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja, propisuje ministar." Znači PROPISUJE MINISTAR a ne ODLUČUJE MINISTAR !!! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
574 Natalija Siladjev PRAVILNIK , Članak 16. Stavak 2. nije u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju članak 116.stavak (3) Razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja, propisuje ministar. Ministar propisuje a NE ODLUČUJE !!! Odluku o napredovaju u zvanje bi trebalo donositi STRUČNO NEOVISNO TIJELO a ne ministri koji su politička funkcija !!! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
575 Natalija Siladjev PRAVILNIK , Članak 22. Točno definirati što se smatra "kolegijalnom podrškom". Neprihvatljiva je kategorija besplatnih digitalnih sadžaja i zbog čega se forsira digitalni oblik i pritom diskriminiraju svi drugi oblici objavljenih obrazovnih sadržaja ili stručnih članaka? Zar smo mi robovi digitalizacije i zar pisani na papiru stručni članci u stručnim zbornicima i literaturi ne vrijede ništa? Ovaj uvjet bih čak nazvala sramotnim i diskriminatornim uvjetom! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
576 Natalija Siladjev PRAVILNIK , Članak 20. Totalno je neprihvatljivo unaprijed obvezivati na rad za potrebe ministarstva a da se pri tom ne definiraju obim i vrsta poslova, satnica i cijena rada, uvjeti i obveze! Ovo je na razini robovlasničkih odnosa i za svaku osudu! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
577 Natalija Siladjev PRAVILNIK , Članak 14. Prijedlogom Pravilnika se isključuje ravnatelja i pedagoga škole u sudjelovanju Uvida što je neprihvatljivo . Ravnatelj i najčešće samo pedagog ima najbolji uvid u kompletan rad nastavnika jer se i ravnatelji tijekom godina mijenjaju, a da pritom ne degradiram rad ravnatelja. Pedagog je jedini konstantni stručnjak koji kontinuirano prati rad nastavnika uvidima u nastavu i pregledom pedagoške dokumentacije , prikuplja raznorazne podatke o natjecanjima, sudjeluje i vodi razvojni tim škole, samovrednovanje i još puno toga što mu omogućava kvalitetan uvid u cjelokupan kontinuirani i dugogodišnji rad nastavnika takoreći svo vrijeme dok god radi u školi! Jedan Uvid stručnog povjerenstva nije cjelovito kompetetna kategorija za procjenu rada nastavnika!Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama ne propisuje ishode za stručne suradnike. Isto tako nigdje se ne navode načini, kriteriji i instrumenti evaluacije ostvarenosti navedenih ishoda za pojedina radna mjesta !!!??? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
578 Natalija Siladjev PRAVILNIK , Članak 11. Tko točno pohranjuje potrebnu dokumentaciju u E-maticu , Registar zaposlenih i Sustav za praćenje profesionalnog razvoja ?Kandidat ?-On nema pristup ovim bazama ? Tajnik škole? Zamislite kako će to biti ako u školi imate 30tak mentora, savjetnika, to znači tisuće dokumenata pohraniti online. Tko će biti odgovoran ukoliko dokumenti ne budu pohranjeni u ovim online bazama ? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
579 Natalija Siladjev PRAVILNIK , Članak 8. Mnoge škole imaju Obrazovanje odraslih ! Nigdje ne vidim nikakve bodove niti kategorije u odnosu na to !!! Zar smo to zaboravili?Što se dogodilo Cjeloživotnom obrazovanju u ovom Prijedlogu pravilnika , o kojem toliko govorimo, potičemo i obvezujemo???!!! Vođenje, organiziranje i sveukupna realizacija stručnog skupa nema bodove? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
580 Natalija Siladjev PRAVILNIK , Članak 2. Prijedlogom pravilnika nije preciziran način prikupljanja bodova niti ishodi u odnosu na specifičnosti radnih mjesta ravnatelja, stručnih suradnika , nastavnika/učitelja. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama nema istu pravnu razinu da bi se na takav dokument mogao uopće pozivati Prijedlog Pravilnika. Pravilnik nije u skladu sa Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje niti sa Zakonom o odgoju i obrazovanju čl.116. stavak 3 koji kaže :" (3) Razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja, propisuje ministar." Znači PROPISUJE MINISTAR a ne ODLUČUJE MINISTAR !!! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
581 Natalija Kurjaković PRAVILNIK Pozdravljam donošenje novog pravilnika, no ono što me najviše u njemu smeta je da ne pridaje gotovo nikakav značaj kvaliteti rada u razredu. Broj godina staža ne mora biti garancija za izvanredna postignuća u razredu koja bi trebala biti osnovni kriterij napredovanja. Pretjerano sakupljanje bodova izvan same nastave vrlo lako može dovesti do smanjene kvalitete te iste nastave koja bi nam svima trebala biti na prvom mjestu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
582 Natalia Šinković PRAVILNIK , Članak 8. Molim Vas da također uzmete u obzir i posebne obrazovne institucije u kojima se radi s djecom s teškoćama u razvoju jer sukladno ovom Pravilniku nastavnici u navedenim institucijama ne mogu a priori napredovati jer njihova djeca ne sudjeluju u natjecanjima, smotrama i sl. Navedeni nastavnici ne sudjeluju u radu povjerenstva za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl, niti u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanja, smotre i sl. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
583 Nada Mihovilić PRAVILNIK , Članak 21. Mislim da je educiranje kolega najmanje 6/8/10 sati godišnje previše i postaje samo sebi svrha. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
584 Nada Mihovilić PRAVILNIK , Članak 6. Smatram da je 60 bodova prikupljenih iz minimalno pet kategorija potrebnih za napradovanje u zvanje savjetnika nedostižno većini nastavnika koji predano rade svoj posao u nastavi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
585 Nada Mihovilić PRAVILNIK , Članak 5. Smatram da bi broj sati kontinuiranoga profesionalnog razvoja trebao biti izražen u razdoblju od pet godina a ne godišnje. Mislim da je minimum od 30 bodova prevelik za ovu razinu napredovanja jer iziskuje velik anganžman nastavnika van redovne nastave. Smatram da je rad u nastavi ovim pravilnikom zapostavljen i ne vrednuje se dovoljno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
586 Nada Meštrović PRAVILNIK Komentar na Čl. 2. Stručno pedagoški rad kojeg odgojno-obrazovni radnici ostvaruju u neposrednom radu s učenicima ili kolegama... dopuniti: učenicima, pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima ili kolegama u organizaciji (...) Obrazloženje: Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici su u sustavu odgoja i obrazovanja RH . Nada Meštrović, stručna suradnica socijalni pedagog Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
587 Nada Meštrović PRAVILNIK , Članak 8. Komentar na čl 8. Kriteriji vrednovanja stručno - pedagoškog rada – Kategorija aktivnosti: Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija… Prijedlog: preoblikovati i dodati - svim studentima koji obavljaju studentsku praksu ili pripravnički staž u odgojno-obrazovnim ustanovama (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole). Obrazloženje: 1. U nacrtu Pravilnika nisu navedeni studenti Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i ostalih fakulteta iz redova stručnih suradnika, a čiji studenti odrađuju studentsku praksu i pripravnički staž u sustavu odgoja i obrazovanja. NAPOMENA Prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN102/2018) pomoćnici u nastavi i komunikacijski posrednici su u sustavu odgoja i obrazovanja u RH. Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici ostvaruju program za stjecanje kvalifikacije kojeg donosi Ministarstvo (čl. 9. st. 7. i 8. Pravilnika). Teorijsku i praktičnu edukaciju pomoćnicima u nastavi izvode stručnjaci (najčešće) iz redova stručnih suradnika preko predavanja /radionica, primjera dobre prakse i mentoriranja prakse. Prijedlog: U sustav kriterija vrednovanja stručno – pedagoškog rada uvrstiti: - mentorstvo pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima - poslovi koordinatora za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike (po godini projekta). Nada Meštrović, stručna suradnica – socijalni pedagog Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
588 Nada Lovrić PRAVILNIK , Članka 27. Ako se ravnateljima koji vode škole u eksperimentalnom programu osnovna bruto plaća povećava za 15%, onda i svi ostali odgojno-obrazovni djelatnici koji sudjeluju trebaju imati 15% veću plaću. Kada se uvažava rad ravnatelja (opravdano) onda se i rad nastavnika treba jednako tako uvažavati. Nastavnik koji dijelom radi u eksperimentalnom programu ima naknadu samo za taj dio, a ravnatelj koji ima dio razreda po eksperimentalnom programu ima naknadu za cijelu osnovnu bruto plaću - potpuno neprimjereno. Odobriti naknadu samo prema broju odrađenih sati neposrednog rada nepriznavajući pri tome pripreme za taj neposredni rad nije dobro i nije korektno jer za rad po bilo kojem eksperimentalnom programu treba dodatna priprema. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
589 Nada Kegalj PRAVILNIK , Članak 8. Pozdravljam prijedlog novog Pravilnika. Mišljenja sam da bi kod Kriterija vrednovanja trebalo neke stvari izmijeniti: - Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, svi nivoi (po učeniku DODATI ili ekipi) - Mentorstvo studentima ( IZBRISATI učiteljskih i nastavničkih studija) (IZBRISATI po godini) DODATI po studentu - DODATI Sudjelovanje u radu povjerenstava Ureda državne uprave ili Ministarstva za određivanje primjerenog oblika školovanja - Sudjelovanje u online edukacijama na svim nivoima IZBRISATI i dodati ih u dio u kojem se opisuje kontinuirani profesionalni razvoj . Vođenje ili mentoriranje online edukacije ostaviti. - DODATI medijske nastupe (intervjue, razgovore u tiskanim i elekt.medijima) - UZ Rad u školskom timu za kvalitetu (po godini) DODATI i Tim za provedbu preventivnih programa, Tim za darovite učenike - rad u Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita (BRISATI po godini i DODATI po ispitu ili događanju) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
590 Nada Božičević PRAVILNIK Moji prijedlozi Nacrtu Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju : a) Članak 4. - napredovanje u zvanje mentor/savjetnik/viši savjetnik b) Članak 5. i 6. – manji broj bodova potrebnih za napredovanje 20/40/60 jer smatram kako je cilj nagraditi učitelje koji rade u različitim uvjetima i sredinama za ustrajan rad c) Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj razini - pojasniti c) Članak 8. – Kako vrednovati aktivnosti u lokalnoj zajednici? Zapostavljeni su učitelji koji rade u manjim sredinama, a njihov je rad važan za mjesto u kojem žive. d) Članak 18. – Predlažem 30 godina u obrazovanju uz trajno priznanje stečenog stupnja napredovanja u zvanju zbog sve kasnijega stupanja u stalni radni odnos. Pozdrav, Nada Božičević Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
591 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja PRAVILNIK Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja pozdravlja inicijativu Ministarstva znanosti i obrazovanja o izradi i donošenju novog Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Prije samog donošenja istoga, valjalo bi mudro promisliti o osjetljivosti problematike što znači: 1. sve članke ravnomjerno prilagoditi svim dionicima obrazovnoga sustava navedenim u samom nazivu Pravilnika, 2. kriterije za napredovanje uskladiti s realnim mogućnostima i situacijom u sustavu te s postojećim zakonima i pravilnicima, 3. kriterije za napredovanje uskladiti s tehničkim ograničenjima vezanim za odlazak tri člana stručnoga povjerenstva na uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad djelatnika prijavljenih za napredovanje u zvanju. 1. Iz prijedloga Pravilnika nije razvidna poveznica na Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Nadalje, nedostaje poveznica na Standarde za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova kao i poveznica na dokument koji je bio polazište za uređivanje pravilnika u odnosu na stručne suradnike. Vezano uz ishode učenja navedene u Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, uz činjenicu da za sva predviđena zvanja prema članku 5., 6. i 7 prijedloga Pravilnika treba ostvariti 5/6/7 i više ishoda iz svakoga od osam skupova ishoda učenja, ishodi su nedovoljno jasni i nisu operacionalizirani. Nedostaju kriteriji i metode vrednovanja i tko će provesti to vrednovanje. U tom smjeru valjalo bi promisliti jesu li i kolikoj mjeri svi navedeni ishodi mjerljivi, i ukoliko jesu - pripremiti provjerni popis tj. „ček listu“. 2. Godine staža za prvo napredovanje u zvanju bi trebale biti podignute do razine ostvarenog neposrednog odgojno-obrazovnog rada u minimalno dva ciklusa (8 godina). To je broj godina neposrednoga odgojno-obrazovnog rada kada učitelj/nastavnik stječe zrelost i sigurnost, i kada je njegov profesionalni razvoj dostigao vrlo kvalitetnu i visoku razinu. Nastavno na to, za prvo napredovanje u zvanju trebalo bi minimalno 20 sati profesionalnog usavršavanja po godini, u posljednjih osam godina nakon položenog stručnoga ispita. Posljedično, godine staža za savjetnika bi se podigle na 13, a za izvrsnog savjetnika na 18 godina od položenog stručnoga ispita. Valjalo bi razmisliti da stečeno zvanje postane trajno nakon 30 godina rada u neposrednom odgojno-obrazovnom radu. Znatno uvećanje broja bodova i minimalnog broja kategorija obuhvaćenih bodovima za svako napredovanje u zvanju u odnosu na postojeći Pravilnik je prihvatljivo. Što se tiče bodovanja, zamijećeno je sljedeće: Člankom 8., u kategoriji Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima uočena je neusklađenost bodovanja za mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na državnoj razini (po učeniku), tj. za mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na međunarodnoj razini (po učeniku) sa bodovanjem za mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini a ne po broju studenata). Naime, većina se učenika za državna, a pogotovo za međunarodna natjecanja pripremaju u izvanškolskim institucijama (sportski klub, udruga, fakultet na kojem s njima rade bivši natjecatelji,…). Mišljenja smo da bi dva tj. tri boda za plasman na državno/međunarodno natjecanje trebala biti po godini bez obzira na broj učenika kojima je mentor iz pojedinog nastavnog predmeta. Uočena su preklapanja u nekim stavkama navedenim u kriterijima vrednovanja stručno-pedagoškoga rada. U kategoriji Predavanja i/ili radionice Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja boduje se s 4 boda, u kategoriji Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja boduje se s dva boda. Ako učitelj dijeli primjere dobre prakse znači da je iste izradio i objavio („uživo“ ili online). Može se dogoditi da će se ista stavka bodovati više puta. U isto vrijeme Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s poteškoćama i za darovite učenike boduje se jednako kao i objavljivanje istoga za sve ostale učenike iako se učenicima s teškoćama i darovitim učenicima treba pristupiti na drugačiji način i da rad s njima iziskuje kontinuirano praćenje stručne literature i puno veći angažman u neposrednom odgojno-obrazovnome radu. Stavka Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanja, smotre, nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitu) i Sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciji i provedbu natjecanja, smotre i sl. na županijskoj i državnoj razini otvara mogućnost bodovanja iste stavke dva puta. Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem na lokalnoj ili županijskoj razini i Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem na regionalnoj ili državnoj razini je korektno bodovano ali nije dovoljno precizno što znači Doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama i tko će to vrednovati. Uvrštavanje kategorije Unapređivanje rada škole u obaveznu kategoriju za napredovanje u zvanju, navedena se stavka pozicionira ispred najvažnije stavke koju bi svaki kandidat za napredovanje trebao imati a to je biti primjer osobe kakva treba raditi kao učitelj u neposrednom radu s učenicima. 3. Članak 13. navodi da Povjerenstvo za napredovanje imenuje stručno povjerenstvo za odgojno-obrazovnog djelatnika čiji je zahtjev zaprimljen i za kojega su ispunjeni svi potrebni uvjeti. Ovako napisani članak može se tumačiti da će se za svakoga odgojno-obrazovnog djelatnika formirati zasebno stručno povjerenstvo. Članak 15. navodi da je stručno povjerenstvo dužno u roku od 30 dana od dana imenovanja donijeti i dostaviti stručno mišljenje o odgojno-obrazovnom radniku Povjerenstvu za napredovanje. S obzirom na sve radnje i planiranje izlaska u stručno-pedagoški uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad pri čemu valja uskladiti raspored sati radnika, nazočnost ravnatelja i stručnog suradnika, i troje članova stručnoga povjerenstva, mišljenja smo da je 30 dana vrlo ambiciozan rok. Tome treba dodati i činjenicu da je predviđeno da dvoje članova stručnoga povjerenstva budu odgojno-obrazovni radnici u statusu savjetnika zaposlenih u školskim ustanovama pa je moguće da neki od njih rade samo u jutarnjoj smjeni što znatno komplicira organizaciju. Važno je napomenuti i činjenicu da se izlaskom na uvid stručnoga povjerenstva utrostručuju troškovi za putovanje i dnevnice. I na kraju, ali ne i manje važno: Bodovanje je najvećim dijelom usmjereno na učitelje i nastavnike zaposlene u predmetnoj nastavi osnovne škole i u četverogodišnjim strukovnim školama i gimnazijama. Zapostavljene skupine po više kategorija i stavaka ovoga prijedloga Pravilnika su:  Već spomenuti stručni suradnici, odgajatelji i ravnatelji u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.  Učitelji razredne nastave budući da njihovi učenici imaju mogućnost natjecanja samo iz matematike u 4. razredu i to do županijske razine. Isto tako, mogućnost njihovog angažmana u vidu predavanja i radionica na županijskim stručnim vijećima kako je prijedlogom Pravilnika uređeno, teško je izvediva zbog njihove velike brojnosti.  Nastavnici zaposleni u trogodišnjim strukovnim školama na općeobrazovnim predmetima nemaju mogućnost skupljanja bodova u kategorijama Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima i Projekti.  Valjalo bi razmotriti mogućnosti da odgojno-obrazovni radnici koji predaju općeobrazovne predmete u posebnim ustanovama koje se jednim djelom financiraju iz Ministarstva znanosti i obrazovanja a drugim djelom iz Ministarstva rada i socijalne skrbi (Vinko Bek, Slava Raškaj, Suvag,…) također imaju mogućnost napredovanja u zvanju, što do sada nije bilo moguće. Budući da su člankom 21., 22. i 23. određene obveze odgojno-obrazovnih djelatnika koji su napredovali u zvanju, nisu određene posljedice koje bi uslijedile u slučaju da djelatnik ne izvrši navedene obveze. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
592 Morana Sunara PRAVILNIK Poštovani, smatram da je novi Pravilnik potreban, ali da ovaj prijedlog Pravilnika ima mnogo manjkavosti koje obeshrabruju nastavnike u njihovoj želji i potrebi za napretkom. Fokus se stavlja na aktivnosti koje se događaju izvan učionice, a kvaliteta izvođenja nastave pada u drugi plan. Također smatram da je postavljen previsok broj bodova koje nastavnik treba prikupiti kako bi napredovao, posebno ako uzmemo u obzir da ne rade svi nastavnici u jednakim uvjetima. Srdačno, Morana Sunara Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
593 Mladenka Žuvan PRAVILNIK Lijep pozdrav! U kategoriju "Rad u stručnim vijećima, udrugama i sl." trebalo bi nadopuniti i radom u široj lokalnoj zajednici (kako smo imali i do sada) jer taj rad, osim vođenja stručne udruge ili društva, obuhvaća i suradnju sa lokalnim vodećim institucijama kroz zajedničke projekte, kao i stručni rad i širenje kreativnih suvremenih metoda kroz medije. Jer i kad je riječ o projektima, spominje se školska razina, pa državna razina, pa međunarodna razina. Mislim da iza gradske razine ide vrlo bitna razina specifične LOKALNE ZAJEDNICE u kojoj živimo, grad, županija, te je stručno djelovanje, bilo putem predavanja, projekata ili klasičnih medija (radio, tv) , na tim razinama vrlo važno. Hvala! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
594 Mladen Beuk PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam uvođenje novog pravilnika, međutim moram skrenuti pozornost da se nigdje ne spominje da postoje učitelji koji su napredovali u zvanje mentora i savjetnika ili će to biti a izabrani su na mjesto ravnatelja škole.Nebi bilo u redu da se njihov trud i stečena znanja ne priznaju odnosno ne vrednuju dolaskom na mjesto ravnatelja škole.Učitelj savjetnik koji je imenovan za ravnatelja škole i učitelj koji je bez naprednovanja imenovan za ravnatelja škole su isto vrednovani.Predlažem da se stečena napredovanja zadrže i dolaskom na funkciju ravnatelja škole jer bi bilo pogrešno omalovažiti dosadašnji rad i rezultate i reći za ravnatelja to nije potrebno.Ravnatelj ne mora biti kvalitetan učitelj. LP! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
595 Mirta Kos Kolobarić PRAVILNIK Pozdravljam mnoge odredbe novoga Pravilnika jer smatram da uzima u obzir i boduje aktivnosti nastavnika koje dosadašnjim Pravilnikom nisu bile predviđene. Međutim, slažem se s komentarima kolega u kojima se navodi da je previše naglaska stavljeno na izvannastavni rad i izradu digitalnih nastavnih sadržaja, dok se neposredni nastavni rad malo spominje. Tročlana povjerenstva koja će dolaziti na uvid u nastavu iziskivat će dodatne financijske troškove. Članak 7 Kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 40 sati godišnje će možda, ovisno o okolnostima, ponekad biti lakše, a često teško ostvariti zbog malog broja sastanaka županijskih stručnih vijeća godišnje, a zbog nedovoljnih financijskih sredstava odlasci nastavnika na konferencije i stručne skupove van mjesta u kojemu rade nisu uvijek mogući. Komentari na pojedine članke: Članak 8 Mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima Mentorstvo učenicima koji ostvare jedno od prva tri mjesta na županijskim/državnim natjecanjima trebalo bi dodatno bodovati. Što se tiče mentorstva studentima i pripravnicima, tu nismo svi u ravnopravnom položaju jer tu više prilika imaju kolege u gradovima gdje postoje učiteljski fakulteti. Predavanja i/ili radionice Održavanje predavanja, radionica, ili oglednog sata uz pozitivnu evaluaciju sudionika – ukoliko se radi o međunarodnoj konferenciji, tko će provoditi tu evaluaciju ukoliko je sam organizator nije predvidio? Rad u stručnim vijećima, udrugama, i sl. Doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini) – termin doprinos je nejasan. Misli li se na pohađanje sastanaka strukovnih udruga? Ukoliko se misli na održavanje radionica, nije li bodovanje isto kao pod kategorijom Predavanja i/ili radionice? Projekti Pohvalno je što se boduje i priprema i pisanje projekata, jer je to posao koji iziskuje puno vremena. No, obuhvaćaju li navedeni projekti i eTwinning projekte s učenicima, ili se uglavnom misli na Erasmus+ KA1 i KA2 projekte? Članak 14 Utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama – kako će se to provoditi? Čini se da je način njihovog utvrđivanja neobjektivan (nemjerljiv). Članci 22 i 23 Educiranje kolega, studenata, itd. od 8/10 sati godišnje je previše. Tko će voditi evidenciju o kolegijalnoj podršci uživo? Uključuje li ona kolegijalno opažanje nastave? Osim toga, educirati sve navedene u ovom članku u tom broju sati (ako škola ima oko 5-6 savjetnika) bit će teško i smatram da ga treba smanjiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
596 Mirna Stojanović PRAVILNIK Poštovani, za početak smatram da bi Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju trebalo razdvojiti na dva Pravilnika. Po mome mišljenju nastavnici, odgajatelji, stručni suradnici i ravnatelji bi trebali imati različite uvjete napredovanja jer njihovi poslovi nemaju jednake domene. Malo je neprecizno što se smatra po pojmom kontinuiranog profesionalnog razvoja-znači li to da se mora sudjelovati na svim stručnim skupovima na lokalnoj razini, i barem na dijelu regionalnih i državnih jer u malim sredinama je gotovo nemoguće financirati duža i dalja putovanja. Ulazi li u taj dio i stručno usavršavanje u vidu praćenje i čitanja stručne literature, te tko je nadležan za određivanje istinitosti navedenoga? Naziv izvrstan savjetnik bi trebalo izmijeniti u možda viši, jer naziv malo degradira ostale. Broj bodova bi isto trebalo malo smanjiti, jer u malim školama i sredinama je nemoguće prikupiti bodove u nekim kategorijama. Bilo bi poželjno precizirati koliko članova može imati neko povjerenstvo( natjecanja, izložbe), te dobivaju li svi navedeni bodove za napredovanje ili samo predsjednik povjerenstva. Istodobno, nisam primijetila da se ikako nagrađuju kolege koje sudjeluju u vrednovanju( ispravljanju) državne mature. Osobno smatram da bi u Članku 17. trebalo produžiti rok podnošenja zahtijeva Ministarstvu iz stavka 1. na minimalno 30 dana. Postavljam i pitanje, zašto se nakon 3 mandata ne bi moglo trajno steći titula savjetnika. Nejasno je i što znači 8 sati ( ili više) educirati kolege po Članku 22., te na osnovu čega se dokazuje taj rad? Nadam se da ovim Pravilnikom nije otvorena trka za bodovima, te da na osnovu toga neće patiti nastavni proces. S poštovanjem, Mirna Stojanović Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
597 Mirna Andročec PRAVILNIK Poštovani, smatram da bi jednom steknuto zvanje trebalo ostati trajno, a ne da se zvanje mora obnavljati svakih nekoliko godina odnosno da zvanje nekome bude oduzeto zato jer nije obnovio napredovanje. Također smatram da godine radnog ili mirovinskog staža ne bi trebale biti uvjet za napredovanje nego rad nastavnika odnosno skupljeni bodovi, te da se može napredovati kada se skupi dovoljan broj bodova. U navedenim kriterijima se nigdje ne boduje direktan rad sa učenicima, što smatram da bi se također trebalo bodovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
598 Mirjana Pavičić PRAVILNIK , Članak 2. Poštovani , Smatram da je broj bodova za sve kategorije nerealno visok , uzevši u obzir da se broj djece smanjuje, osobito u strukovnim školama te dolazi sve veći broj djece s poteškoćama koji se školuju po IP i PP programu što traži dodatni angažman i vrijeme učitelja i nastavnika . Vezano za članak 8. koji se odnosi na on-line edukacije, smatram da treba uzeti u obzir i ostale oblike edukacija i vrednovati ih u radu , osobito u strukovnim školama , nastavnici se mogu educirati na odličnim predavanjima tvrtki , pojedinih ustanova udruga , zavoda . Zašto se ne vrednuje rad s učenicima u organizaciji stručnih ekskurzija i terenskoj nastavi . Profesori i ostali trebali bi s 30 godina mirovinskog staža zadržati zvanje trajno , i treba uzeti u obzir da mnogi godinama nisu imali punu normu . Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
599 Mirjana Grubišić PRAVILNIK , Članak 14. Osnova za izvrsnost učitelja mora biti nastava i rezultati koje učitelj postiže iz nastave. Pravilnik bi svakako trebao sadržavati instrumentarij po kojem će Povjerenstvo moći ujednačeno vrjednovati usvojenost ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Pravilnik, zbog istih razloga, treba uzimati u obzir i rezultate samovrednovanja škole kao i vanjskog vrednovanja učitelja i škola jer se i ti rezultati dobivaju i procjenjuju u ciklusu 5 godina pa su primjenjivi i na napredovanje učitelja te su mjerljivi, usporedljivi i konkretni. Naime, napredovanje učitelja ima jedino smisla ako se time utječe na unaprjeđenje rada konkretne škole, a time i sustava obrazovanja općenito. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
600 Mirjana Čubaković PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam donošenje novog Pravilnika i toplo se nadam da će ova rasprava polučiti kvalitetniji, realniji i pravedniji prijedlog Pravilnika. Moja promišljanja: - omogućiti napredovanje svim odgojno-obrazovnim djelatnicima po istim uvjetima, što znači da bi novi Pravilnik trebao sadržavati posebna poglavlja za ravnatelje, odgajatelje, stručne suradnike (posebno za pedagoge, posebno za knjižničare, posebno za psihologe….), učitelje itd. - omogućiti nagrađivanje ostalih zaposlenika u vrtićima, školama, učeničkim domovima (administrativno i tehničko osoblje) stimulacijom na plaću ili na neki drugi način - stečeno zvanje trebalo bi biti trajno s mogućnošću napredovanja u više zvanje - napredovanje odvojiti od nagrađivanja - čl. 27. nepotreban jer stavlja u nepovoljan položaj odgojno-obrazovne djelatnike koji na taj uvjet ne mogu utjecati - nepotreban ponovni uvid u rad odgojno-obrazovnog djelatnika koji je stekao trajno zvanje (ako se prihvati prijedlog da stečeno zvanje postaje trajno) jer se već svojim radom dokazao Uzimajući u obzir već rečeno, s čime se u velikoj većini slažem, predlažem da se obustavi daljnja procedura te da se Prijedlog Pravilnika stavi na doradu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
601 Mirjana Aviani PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21: U članku 8. su precizno navedeni svi uvjeti, te je ovaj članak nepotreban. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
602 Mirjana Aviani PRAVILNIK , Članka 27. Članak 27. Piše:" 15 % od iznosa osnovne bruto mjesečne plaće za vođenje škole koja sudjeluje u eksperimentalnom programu" Velika je razlika je u nagrađivanju nastavnika u neposrednom odgojno obrazovnom radu u eksperimentalnom programu i nagrađivanju ravnatelja i to u korist ravnatelja. Predlažem da se umjesto 0.16 stavi koeficijent 0.25. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
603 Mirjana Aviani PRAVILNIK , Članak 17. Članak 17: Rok na 5 godina je kratak za 60 bodova u 5 kategorija, odnosno 80 bodova u 6 kategorija. Zamislite neposredan odgojno obrazovni rad u razredu i rad na stjecanju bodova za napredovanje u zvanje savjetnika ili izvrsnog savjetnika. Pravilnik bi trebao biti takav da potiče napredovanje a ne sprječava. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
604 Mirjana Aviani PRAVILNIK , Članak 20. Članak 20. potrebno dopuniti jer ovako napisan, izgleda kao poziv na besplatan rad a ne na "rad dijelom radnog vremena " jer u rujnu dobijemo definirana tjedna zaduženja na puno radno vrijeme za školsku godinu a već i radimo besplatno produžnu nastavu, jer netko je ima a netko nema uz istu plaću. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
605 Mirjana Aviani PRAVILNIK , Članak 11. Rok za nadopunu dokumentacije treba biti najmanje 14 radnih dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
606 Mirjana Aviani PRAVILNIK , Članak 8. „Rad na unapređenju sustava obrazovanja“ na međužupanijskoj a pogotovo državnoj razini je do sada bio teško dostupan velikom broju nastavnika, bez obzira na volju i želju za takvim osobnim doprinosom jer se do takvog rada dolazi isključivo imenovanjem od neke skupine pri MZO i u praksi često se određeni krug ljudi ponavlja iz godine u godinu u više takvih povjerenstava, i ostaje nedostupno ostalima. Iz gore iznesenog jasno je da ova kategorija ne bi smjela ni u kojem slučaju biti obavezna kategorija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
607 Mirela Radosevic PRAVILNIK , Članak 9. Osim povjerenstva za napredovanje, bilo bi dobro formirati savjetovalište. Naime, prilikom napredovanja, kandidati imaju puno pitanja, jer postoji puno stavki za napredovanje koje nisu jednoznačne. Time je pravilnik podložan vlastitoj interpretaciji, što može loše završiti jer kandidat krivo procijeni broj bodova. Osobno sam imala nedoumica vezanih uz bodovanje pojedinih stavki, na što sam se obratila e-mailom savjetnici za napredovanje (naravno, nakon što sam proučila pravilnik za napredovanje). Postavila sam konkretna pitanja i očekivala tumačenje, međutim, dobila sam samo odgovor: sve informacije su dostupne u pravilniku za napredovanje. Tako da smatram da je ovo jako važan dio, da postoji osoba koja je kompetentna i spremna odgovoriti na pitanja - konkretno i jednoznačno. Jer pravilnike znamo i sami pronaći i čitati, tumačenje je problem. Ta bi osoba mogla biti: tumač za pravilnik o napredovanju... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
608 Mirela Radosevic PRAVILNIK , Članak 8. Kao prvo, što se tiče natjecanja i bodova. Trebalo bi izjednačiti bodovne pragove na razini države, a ne da se dešavaju situacije da učenik u jednoj županiji bude pozvan na županijsko natjecanje s 49 bodova, a u drugoj županiji s 50 boda ne bude pozvan. (konkretno - to je bila prošlogodišnja situacija iz engleskog jezika) Drugo, na koji se način vrednuju eTwinning projekti? To su međunarodni projekti različitog trajanja, te bi i njih trebalo nekako vrednovati - tko god radi na njima zna koliko vremena i truda se uloži u takve aktivnosti. Treće - kada se govori o sljedećoj stavci: Prijevod udžbenika, stručne literature, računalnog obrazovnog programa i sl. Na što se to točno odnosi? Nije konkretizirano. Recimo, ja sam u prijašnjem postupku napredovanja priložila potvrdu sveučilišta za koje sam prevela i prilagodila preko 40 znanstvenih radova - koji se koriste i u nastavnom procesu. Dakle, na sveučilišnoj razini. Međutim, taj doprinos mi je odbijen, jer to nije udžbenik. Hoće li takvo nešto, prema novom pravilniku, biti bodovano? Ako da, na koji način? svi radovi s 3 boda? ili svaki rad zasebno? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
609 Mirela Dobutović PRAVILNIK , Članak 5. Stavak 1 - treba biti radnog a ne mirovinskog staža, i treba naglasiti da - kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 20 sati godišnje ili 100 sati u pet godina - već je 100 sati u pet godina dovoljno teško ostvariti a ne da se moramo zamarati i s tim je li svake godine bilo 20 ili nije. Nisu sve škole i svi zaposlenici u istoj situaciji. Financije škole ovise o općinama, županijama i gradovima, pa po tome nemaju niti sve škole dovoljno novaca slati sve svoje zaposlenike na stručna usavršavanja. Državni i međužupanijski stručni skupovi su u pravilu u Zagrebu, Dubrovniku, Splitu, Šibeniku i Opatiji, i za odgojno-obrazovnog radnika koji živi u Zagrebu nije nikakav problem otići na Državni stručni skup koji će trajati 16 sati, jer ne iziskuje dodatna novčana sredstva koje mu mora podmiriti škola, dok odgojno-obrazovni radnik, iz primjerice Vukovara ima i troškove prijevoza i smještaja tj. kotizacija, i dnevnica.....što sve zajedno može biti trošak od nekoliko tisuća kuna samo za jednog radnika i za jedan stručni skup. A što će učiniti ostalih 99 radnika i kako će otići na stručni skup ako škola nema novaca. Stavak 2 - bodovi su u redu, i u redu je da bodovi budi iz minimalno četiri kategorije, ali mislim da ne bi trebalo biti obvezne kategorije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
610 Mirela Dobutović PRAVILNIK , Članak 28. Stavak 2 - potrebno jasnije definirati, što znači "započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika..."? Znači li to da su papiri i dokumentacija poslani u Agencije, te se čeka dolazak savjetnika na ogledne sate, ili je savjetnik odradio svoje pa se čeka promocija ili nešto treće. Dokumentacija se po starom Pravilniku slala nadležnim tijelima 6 mjeseci prije isteka roka od 5 godina ( 5 godina se računalo od dana promocije), a po novom Pravilniku bi to bilo 120 dana, dakle 3 mjeseca. Što će se dogoditi s bodovima koje smo skupili u vremenu između dolaska povjerenstva na ogledne sate i promocije po novom Pravilniku? Hoće li to i dalje biti uzaludan trud ili će se pokušati napraviti nešto u vezi toga, budući da nam je svima poznato kako taj period između dolaska povjerenstva na ogledne sate i promocije ne mora nužno biti kratak. Stavak 3 - potrebno pojasniti - do kojeg trenutka postupak napredovanja prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika može biti prekinut?! Odgojno-obrazovni radnik ne šalje dokumentaciju nadležnim tijelima, iako je rok za slanje dokumentaciju blizu ili je prošao. Dokumentacija poslana u Agencije se vraća odgojno-obrazovnom radniku i time se prekida postupak. Savjetnik je bio na oglednim satima i čeka se samo promocija, ali odgojno-obrazovni radnik prije promocije prekida postupak i čeka napredovanje prema ovom Pravilniku. Stavak 4 - trebalo bi staviti - "najmanje tri puta za redom imaju mogućnost zadržavanja tog zvanja trajno. " jer je to već pred mirovinu, ako je cilj Ministarstva imati izvrsnog ili višeg savjetnika u trajnom zvanju koji je u mirovini onda će taj cilj i biti ostvaren, no mislim da je to za sve odgojno-obrazovne radnike zaista demotivirajuće. Ipak je u takav profesionalni razvoj i napredovanje uloženo puno truda, znanja i neprekidnog rada. Mislim da su odgojno-obrazovni radnici dovoljno doprinijeli odgoju i obrazovanju ako su 15 godina u nizu svog mirovinskog staža proveli kao izvrsni savjetnici. Ako je ovaj stavak dodan samo zbog toga da bi lijepo izgledao napisan na papiru ili podario odgojno-obrazovnom radniku titulu profesor izvrsni ili viši savjetnik u trajnom zvanju tri dana pred mirovinu, onda tog stavka ne mora ni biti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
611 Mirela Dobutović PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem 1. Mentor 2. Savjenik 3. Viši savjetnik Bez obzira što bi time zaposlenik Agencije i odgojno-obrazovni radnik koji napreduje imali iste titule, ne bi se isto pisale. Odgojno-obrazovni radnik bi bio profesor mentor, profesor savjetnik i profesor viši savjetnik( naravno ta podjela i naziv vrijedi i za učitelje, odgajatelje, stručne suradnike i ravnatelje), dok bi zaposlenik Agencije bio samo npr. Pero Perić, viši savjetnik. Ali kada pogledamo i poslove koje obavlja zaposlenik Agencije i koje će obavljati odgojno-obrazovni radnik viši savjetnik možemo vidjeti veliku sličnost poslova ili čak rade iste poslove, pa time i jednak naziv zanimanja i zvanja neće igrati značajniju ulogu. U svakom slučaju viši savjetnik je prikladnije od formulacije izvrstan savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
612 Mirela Dobutović PRAVILNIK , Članak 2. Potrebno je da računalni sustav Sustav za praćenje profesionalnog razvoja svakako omogućava individualno evidentiranje e-portfolia ali je i bitno da postoje jasno napisane odrednice kako će se to evidentiranje odrađivati. Zbog transparentnijeg i lakšeg pregledavanja i vođenja evidencije profesionalnog razvoja potrebno je dodatnim dokumentom, uputama ili tumačenjem ovog pravilnika dati jasne odrednice kako treba izgledati i što mora sadržavati npr. odluka, potvrda ili rješenje koje će biti pravovaljani dokaz ili potvrda da su odgojno-obrazovni radnici određeni posao i odradili. Nije nužno da takve upute budu dio ovog pravilnika ali svakako bi se trebalo poraditi na unificiranju obrazaca koji će kasnije olakšati uvid u praćenje napretka, brojanje bodova i ostalog i za odgojno-obrazovne radnike i za pedagoge i za ravnatelje, ali i za djelatnike AZOO-a i Ministarstva (na primjer, Povjerenstva za napredovanje). Profesionalni razvoj - kontinuirana aktivnost koja uključuje edukacije (online ili uživo) ... a što je s čitanjem literature ili u potpunosti prelazimo na digitalno i virtualno, kako ćemo to vrednovati? Računalni sustav koji omogućava bilježenje i praćenje profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih radnika je odlična stvar, samo se nadam da ćemo s tim sustavom u potpunosti izbaciti svu silnu papirologiju koju sada moramo skupljati, obrađivati, pregledavati pa slati u Agencije i na ostala mjesta kako bi dokazali da smo skupili dovoljno bodova ili proveli dovoljno sati na edukacijama. Tko će procjenjivati je li odgojno-obrazovni radnik usvojio određeni broj ishoda iz Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, i je li u svojoj provjeri i procjeni bio subjektivan ili objektivan? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
613 Mirela Berlančić PRAVILNIK Članak 5 Predlažem da se smanji broj bodova potrebnih za napredovanje te da umjesto teksta "najmanje 30 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija", piše: "najmanje 20 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija". Obrazloženje: Ne postoje jednaki uvjeti rada, ne mogu svi ići na usavršavanja na državnoj razini, nemaju svi odlikaše u razredima te nadarene učenike za natjecanja...Predloženih 30 bodova je previše. Treba se detaljnije proanalizirati situacija u školama. Kako će kolegica ili kolega iz male seoske škole prikupiti 30 bodova? Bojim se da u nekim kategorijama neće dobiti bodove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
614 Mirela Berlančić PRAVILNIK , Članak 3. Smatram da su bolji termini za napredovanje mentor, savjetnik i viši savjetnik. Sintagma izvrstan savjetnik upućuje na to da ostali nisu izvrsni. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
615 Mirela Berlančić PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem da se u Članku 8 - Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini (po učeniku) doda i Mentorstvo učenicima koji nisu znali hrvatski jezik, a učitelji i nastavnici su ih naučili. Ovakve situacije postat će svakodnevne (mnogobrojne migracije, dolazak stranaca, rad s učenicima u školama za nacionalne manjine u RH). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
616 Mirela Berlančić PRAVILNIK , Članak 7. Članci 5, 6, stavci 2, točke 2 Smatram da se trebaju ukinuti ograničenja u smislu obaveznih kategorija. Nažalost, nemaju svi iste uvjete i mogućnosti. Nekima su određena usavršavanja lako dostupna, a nekima nisu. Neki će sudjelovati u određenim kategorijama aktivnosti, brzo će skupiti bodove, a neki će zbog nemogućnosti istog, ostati uskraćeni. Smatram da najviše bodova treba donijeti svakodnevni odgojno - obrazovni rad s učenicima. To je primarna zadaća svih učitelja i nastavnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
617 Mirela Berlančić PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem da se u Članku 8 - Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini (po učeniku) doda i Mentorstvo učenicima koji nisu znali i govorili hrvatski jezik, a učitelji i nastavnici su ih naučili. U odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske postoje i škole za nacionalne manjine. Nažalost, mnogi učenici dolaze u školu bez znanja državnog jezika. Pred učiteljima i nastavnicima je veliki zadatak. Takve je učenike potrebno naučiti jezik, a to je iznimno težak i zahtjevan posao. Jeste li ikad imali u razredu učenika koji ne zna nijednu hrvatsku riječ, a nakon četiri godine gimnazijskog obrazovanja čeka ga matura?! E, to je mentorstvo i posao! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
618 Mirela Bedeniković Lež PRAVILNIK , Članak 21. Slažem se s većinom kolega da 6, 8 ili 10 sati edukacije ovisno o zvanju treba smanjiti. U nekim školama ima više mentora i savjetnika i zaista se postavlja pitanje tko će od kolega u školi i kada slušati sva ta silna predavanja samo da bi mentori i savjetnici sakupili bodove. Najlakše će ovaj kriterij opet ispuniti voditelji ŽSVa koji bi se, kada bi u ovoj državi bilo imalo logike, trebali mijenjati svake dvije godine. Dakle, "vrtiti ljude" i dati svima jednaku priliku, a ne istim ljudima (ima jako mnogo takvih primjera) stalno obnavljati status. Neki su ljudi voditelji već više od 10 godina, iako na njihovim područjima postoje i drugi mentori i savjetnici koji bi mogli biti voditelji. Radi li se i ovdje u prvom redu o podobnosti? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
619 Mirela Bedeniković Lež PRAVILNIK , Članak 18. Slažem se s kolegicom Karolinom Brleković. Diskriminacija na djelu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
620 Mirela Bedeniković Lež PRAVILNIK , Članak 13. Sadašnji način postupka napredovanja u kojem u uvidu u nastavu sudjeluju ravnatelj, stručna služba i viši stručni savjetnik nikako nisu dobri jer je savjetnik taj koji si uzima za pravo uvijek nametnuti svoje mišljenje i podrazumijeva da se ostali s njime trebaju složiti. Rijetko uvažava tuđe mišljenje, čak i kada je npr. u pitanju stav stručne službe koja sigurno u pedagoškim pitanjima i pristupu učenicima ima veću stručnost. Dakle, upitna je stručnost, pristup i kompetencija viših stručnih savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
621 Mirela Bedeniković Lež PRAVILNIK , Članak 13. Čime se u članku 3. dokazuje stručnost člana povjerenstva iz agencije? To što je netko prof.nekog predmeta i radi u AZOO 15 godina ne dokazuje njegovu stručnost. Viši stručni savjetnici iz AZOO koji dolaze u obnovu postupka napredovanja ili u nadzor po prijavi roditelja su iste osobe i često je kod njih isključena objektivnost tj. ne razlučuju objektivno po kojoj osnovi dolaze. Ne bi li se na neki način i njih trebalo uključiti u neposredan odgojno - obrazovni rad? Smatram da nakon 10 godina administrativnog rada u AZOO nisu više kompetentni procjenjivati tuđi rad u razredu jer se stvari u odgojno - obrazovnom sustavu mijenjaju toliko brzo da ih dotični ne stignu pratiti bez aktivnog rada u nastavi pa su mnogo puta neupućeni u promjene, načine, metode rada i pristupe učenicima. Rad u AZOO i obrazovanje na mjestu višeg savjetnika treba ograničiti na maksimalno 10 godina i tada ponovno ljude vraćati u nastavu. Tek tako su kompetentni procjenjivati druge. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
622 Mirela Bedeniković Lež PRAVILNIK , Članak 8. Zašto je izbačena kategorija znanstvenog članka? Znanstveni članak ima višu razinu od stručnog. Mislim da se velik broj učitelja/nastavnika stručno usavršava (o vlastitom trošku) na raznim poslijediplomskim doktorskim studijima na kojima pišu i objavljuju znanstvene članke. Prema tome, treba ih i adekvatno bodovati većim brojem bodova od stručnog. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
623 Mira Radović PRAVILNIK , Članak 8. U kriterijima za bodovanje ne spominje se sudjelovanje učenika i učitelja u manifestacijama na lokalnoj razini (maskembal, humanitarne akcije, izložbe, radionice...), sve te aktivnosti iziskuju dodatni angažman i vrijeme učitelja i mislim da bi i one trebale biti bodovane. Boduje se rad u školskom timu za kvalitetu, a što je s radom u nekim povjerenstvima koja nisu dio naših redovnih zaduženja, npr. povjerenstvo za upis u 1. razred i sl.? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
624 Mira Radović PRAVILNIK , Članak 6. Smatram da je 60 bodova previše, po meni bi realno bilo 45 bodova, ne zaboravimo da ima nas koji napredovanje obnavljamo upravo 2019. godine i da je razlika u bodovima između starog i novog pravilnika za savjetnika velikih 45 bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
625 Mira Radović PRAVILNIK , Članak 22. Smatram da je broj sati edukacije kolega previše jer u školama s više mentora i savjetnika nema vremena za tolike edukacije, a ako ih i organiziramo, tko će na njih dolaziti? Za ostale obaveze smatram da ih treba precizirati jer ne vidim tko će i kako vrednovati npr. pružanje kolegijalne podrške. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
626 Mira Radović PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, nejasan mi je dio kriterija u kojem se spominje predavanje, radionica ili ogledni sat ...uz pozitivnu evaluaciju sudionika. Ne razumijem kako doći do te pozitivne evaluacije, na nekim predavanjima je tražimo, na nekima ne, a sigurno ih ne čuvamo pet godina. Mene napredovanje čeka za manje od godine dana, znači li to da gubim bodove jer nema evaluacije? Možemo je tražiti i čuvati ubuduće, ali što je s protekle četiri godine? Sljedeće što smatram nepreciznim je dijeljenje primjera dobre prakse: u kojem obliku, gdje, koliko primjera za jedan bod? Mnogi od nas sudjeluju u likovnim, literarnim i sličnim natječajima i za to imamo potvrde i zahvalnice, boduju li se ta sudjelovanja u kategoriji mentorstva učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na državnoj razini? Kriterij koji se odnosi na online edukacije bi također trebalo pojasniti, naime, što je s edukacijama koje traju jedan sat, zbrajaju li se one pa ih pet daje jedan bod ili se one ispod pet bodova niti ne broje? Potrebno je precizirati i kategoriju projekata jer je ovako preširoko i neodređeno te ostaje prostor za različite interpretacije. U kategoriji unapređenja rada škole spominje se uređivanje školske mrežne stranice, misli li se pri tome samo na administratore koji naše napisane materijale postavljaju na stranice ili na sve koji redovito pišu i objavljuju članke. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
627 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 25. "... ovisno o osiguranim sredstvima u državnom proračunu" dokazuje da je ovomu članku i sljedećemu mjesto u nekom drugom Pravilniku! Ovaj pravilnik se mora baviti onime zbog čega se sastavlja, a to je napredovanje u zvanju. Sama zamisao o nagrađivanju najuspješnijih je za svaku pohvalu, ali to mora regulirati poseban propis! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
628 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 21. U jednom članku se koristi "mirovinski staž", a drugomu godina, pa godišnje... Ta su mjerila zbunjujuća i potencijani izvor zabluda. Same edukacije nisu sporen u velikim urbanim školama, ali što u malim seoskim ili otočkim školama? Komu će ondje desetak nastavnika držati kolegijalna predavnja i koje od tih škola mogu svake godine sudjelovati u projektima navedenim ovdje? Ovdje se potiče kvantiteta nauštrb kvalitete. Predlažem da se doda stavak u sva tri članka: Teme predavanja će se naći na zajendičkom popisu pri AZOO ili MZO u e-formatu, a zainteresirana javnost će pozvati predavače u svoje sredine o trošku MZO. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
629 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 20. Pored navođenja prava i obveze rada za MZO, potrebno je specificirati kako će se isto uklopiti u radne obveze koje se specificiraju na početku nastavne i školske godine. Ukoliko bi rad za MZO prelazio ugovoreno radnov rijeme i zadiralo u prava radnika, kako i na koji način će se to regulirati? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
630 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 19. Uz svu silu javnih, službenih, agencijskih i školskih e-evidencija, ne bi li trebalo stajati da će se nastavnika obavijestit o isteku zvanja najmanje 120 dana prije roka? Budući da je AZOO eleiminirana ovim prijedlogom Pravilnika, stavak 2. je potpuno izlišan. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
631 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 18. Matematika kaže da ova računaica ne može biti destimulativnija! Izvrstan savjetnik bi nakon drugog imenovanja morao odmah po isteku toga imenovanja dobiti trajno zvanje jer je do mirovine preostalo najviše 7-10 godina... Mentor x 2= 10; savjetnik x1 =5, izvrstan savjetnik x 3= 15 - najmanje 35 godina mirovinskog staža!? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
632 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 17. Zašto se ovdje ne navodi "mirovinski staž" kao u ostalim člancima?? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
633 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 16. Zbog nagomilanih povjerenstava cjelokupni postupak traje neopravdano dugo. AZOO je kao ustrojbena jedinica to obavljala do sada relativno brzo i objektivno. Nije jasno žašto bi ministar imao zadnju riječ nakon što sve odobri nekoliko povjerenstava i to bez navođenja razloga niti rokova za prigovore i pritužbe? Nije uopće potrebno da se ministar bavi tim poslovima jer se na taj način dezauvira "objektivnost" kojoj se teži! Umjesto da rješenje iz stavka 1. ovog članka automatski podrzumijeva nagrađivanje djelatnika, odlaže se isto na mjesec dana. Nije uopće jasno kako to može biti stimulativno... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
634 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 15. Do sada je bila praksa da se nakon uvida u nastavu potvrdi ili odbaci zahtjev u nazočnosti kandidata i članova školskog povjerenstva te nalaz dostavi u roku od 14 dana. Nije jasno čemu tolika tajnovitost i birokratiziranost u postupku, gdje se namnožilo podosta povjerenstava, a sva svoj sud donose na temelju dokumentacije koju pribavlja sam nastavnik? Ako se teži objektivnosti najbolji je način anketiranje učenika i roditelja... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
635 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 13. Uvođenjem "kolegijalne hospitacije" ovo povjerenstvo i njihovo gostovanje na satovima uopće ne bi bilo potrebno. Osim toga, praćenje nastave se evidentira kod pedagoga i ostalih stručnih suradnika pa je dostava tih dokumenata dovoljno za procjenu sposobnosti i uspješnosti rada. Tu bi se značajno uštedjelo na troškovima izlazaka sustručnjaka jer je uistinu malo vjerojatno da se cjelovita slika o radu i sposbnostima kandidata može dobiti na temelju dva sata gostovanja u učionici. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
636 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 12. Gdje je tu Agencija za odgoj i obrazovanje?? Zašto se MZO bavi administriranjem u ovom segmentu?? AZOO postoji baš da bi pratilo i imalo administrativnu arhivu za sve nastavno osoblje. Nakon njihove obrade, zahtjev se uputi u MZO na odobrenje povjerenstva, neovisno o stanju financija... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
637 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 11. Rok za reakciju nastavnika u vrijeme trajanja nastavne godine (!) je prekratak. Morao bi biti 15 radnih dana najmanje jer problematična dokumentacija će najvjerojatnije biti ona koja nije iz e-sustava usluga. Također je potrebno navesti rok u kojem povjerenstvo zaprimljenu dokumentaciju mora pregledati, a ako se ne oglasi nakon isteka toga roka, smatra se da je dokumentacija kompletna/ispravna. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
638 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 11. Nije jasno kako priložiti dokumentaciju koja nije izdana u e-formatu primjerice od raznih NGO ili udruga ili dokumenata koji su izdale institucije koje pružaju profesionalnu i stručnu izobrazbu ali nisu prepoznate od MZO-a ili AZOO-a. Potrebno je jasno navesti kako postupati s takvim dokumentima koji također nose bodove ili dokazuju "Unaprjeđenje rada škole". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
639 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 9. Nije jasno zašto bi se ljudi koje se namjerava iskoristiti za poboljšanja u sustavu kroz opisana opterećenja - savjetnici- morali baviti administracijom kad za to postoji koliko toliko neovisna Agencija za odgoj i obrazovanje. Uopće imenovanje povjerenstva od strane MZO i ministra, pa bilo i na javni poziv ili natječaj, ne jamči nikakvu objektivnost i samostalnost u radu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
640 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 8. Savjetnici i viši savjetnici AZOO trebaju uvažiti pridodane elemente za bodovanje, a njihovo je diskrecijsko pravo da odluče koje od oblika rada će prihvatiti, a koje ne. Što se tiče projekata, svaka PROJEKTNA NASTAVA za koju postoji PROIZVOD kojim se dokazuje rad, treba biti maksimalno bodovana. Projekti kojima se upotpunjuje opremljenost škola bilo sa lokalne, državne ili EU razine ne mogu biti jednako vrednovani kao samo metodičko implementiranje PROJEKTNE NASTAVE. Objavljivanje stručnih članak i prikaza dobr prakse podrazumijeva otvorene kanale preko AZOO ali i MZO koje sada postoji ali ograničeno... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
641 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 7. Nakon dva uzastopna imenovanja za savjetnika ovu kategoriju bi se moralo dobiti bez ikakvih posebnih zahtjeva ili provjera i to kao trajno zvanje. Matematika pokazuje da je do tada osoba provela najmanje 20 godina u sustavu, prema sadašnjem modelu i predloženom prema mirovinskom stažu, a kad bi se prethodna zvanja odredila da traju po 7 (sedam) kalendarskih godina, onda bi do umirovljenja ostalo nešto oko 10 godina u tom trajnom zvaanju. Obveze takvog savjetnika bi bile biti na raspolaganju svima za poslove iz svojeg domena. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
642 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 6. Svake godine su svi u sustavu u obvezi ispuniti Plan stručnog usavršavanja od 125 sati ili tu negdje, ovisno o "ostalim poslovima" iz ugovra o radu. Profesionalni razvoj je conditio sine qua non za sve u sustavu i ta kategorija je suvišna ovdje. Umjesto iste predlažem: angažman u i oko posebnih programa za potrebe skupina učenika u izvannastvnim i izvanškolskim aktivnostima; posebne radionice, natjecanja koja su povezana s predmetima i ostalim ishodima iz kurikula a doprinose pripremi učenika za daljnje školovanje. Sve to u trajanju od najmanje 35 sati godišnje kroz jednu ili više aktivnosti. Primjerice: natjecanja iz kreativnog pisanja ili program tipa njemački za matemaičare i fizičare... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
643 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 5. Uopće nije jasna poveznica mirovinskog staža i mogućnosti napredovanaj!? Naime, koelge koji nemaju ugovor na neodređeno vrijeme moraju se jedanko, ako ne i više, zalagati i samoobrazovati te profesionalno usavršavati. Jednako tako svi koji predaju dva ili više predmeta bi morali moći "bodove" zbrajti jer su uglavnom predmeti srodni. Kategorija "unaprjeđivanja rada škole" morala bi sadržavati nekoliko podkategorija: u samoj ustanovi, prema lokalnoj zajednici, prema regiji i državi i prema inozemstvu. Ukrašavnje hodnika škole i predstavljanje iste u inozemstvu ne bi smjelo biti jednako vrednovano. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
644 Miodrag Maričić PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem za 3. : Savjetnik u trajnom zvanju. Razlike kod napredovanja i dosezanja krajnje točke u napredovanju tijekom karijere, osim što su razvidne po godinama staža, trebaju na koncu biti i semantički razvidne. Nakon dva mentorstva i , predlažem, dva savjetnička kruga, automatsku dodjelu ove titule. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
645 Miodrag Maričić PRAVILNIK Predlažem: Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju dionika obrazovnog sustava. Ostavlja prostora i za neočekivano i nenabrojano u sustavu a moglo bi doći iz ITK sektora... Predlažem umjesto kvantiete da se procjenjuje kvaliteta i suvremenost tema kojima ćemo obasipati kolege i stručnu javnost. Mjerilo je potržanja za predavanjima i radionicama. Nagrađivanje bi se moralo jasnije definirati uključujući i sastavnice kao što su autorska prava jer to sada nije regulirano ovdje. Trajno zvanje bi se moralo automatski dodijeliti nakon dva uzastopna imenovanja u bilo koje zvanje. Sustav e- praćenja nije baš do kraja jasan jer pored stručnog usavršavanja u predmetima imamo i prilika za interdisciplinarno usavršavanje koje nije i ne može se jasno definirati. Postupak je sada sa dva koraka prometnuti u neih potencijalnih sedam, što je nepotrebno umnožavanje poslova ali i povjerenstava. U konačnici, ako se želi ljude potaknuti da usitinu opravdaju svoje dodijeljeno zvanje, uvedite opbevzu tzv "kolegijalni hospitacija" kojima će se sustav sam od sebe iznutra popravljati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
646 Milka Restović PRAVILNIK 1. U nacrtu novog Pravilnika najgore prolazi učitelj koji se bavi djecom jer u školama radi puno samozatajnih učitelja kojima je prioritet odgojni i obrazovni rad s učenicima i tome su toliko posvećeni da im ne ostaje vremena za napredovanje u zvanju. 2. Svi učitelji nisu u ravnopravnom položaju. Učitelji - putnici, koji rade u malim dislociranim školama, nerijetko ustaju u 5 sati ujutro i vraćaju se kući u 5 sati popodne. Koje je to vrijeme koje im ostaje za skupljanje bodova za napredovanje? 3. Ni škole nisu u ravnopravnom položaju. Kako organizirati nastavu i naći stručnu zamjenu za učitelja koji odlazi na puno više seminara kako bi napredovao? Time opet ispaštaju učenici. 4. Novim Pravilnikom učenici će doći u nepovoljniji položaj jer će se njihovi učitelji više posvetiti sadržajima koji će im donijeti bodove za napredovanje. Na sreću, i dalje će biti pravih učitelja, kreativnih, koji su samoinicijativno odavno unijeli Školu za život u svoje učionice, ali koji upravo zbog svoje angažiranosti i posvećenosti učenicima (koje novi Pravilnik ne vidi i ne uvažava) neće pokazivati interes za napredovanje, pogotovo ne po ovom Pravilniku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
647 Milka Ivanlić PRAVILNIK , Članak 8. Molim pobliže objasniti: - dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja - pozitivna evaluaciju od strane sudionika -projekt Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
648 Milana Jakšić PRAVILNIK , Članak 26. Pohvaljujem i podržavam nagrađivanje. Također, mislim da bi to trebalo biti nekako automatsko, a ne da se vrše prijave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
649 Mila Cvrlje PRAVILNIK Poštovani, Više puta sam iščitala Prijedlog pravilnika za napredovanje misleći da sam nešto propustila. Žao mi je što vidim da nije predviđeno napredovanje odgojno-obrazovnih radnika iz sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja: odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja.Zakon o predškolskom odgoju izrekom kaže da je predškolski odgoj i obrazovanje dio sustava odgoja i obrazovanja u RH. Vrtići nisu čuvališta, dio smo sustava odgoja i obrazovanja.Vjerujem da će se taj veliki propust ispraviti. Pozdravljam trud oko stvaranja novog Pravilnika.Imam sljedeće primjedbe: a. Ravnatelj i stručni suradnici DV trebaju pratiti rad odgojitelja i utvrditi obavlja li odgajatelj posao u skladu sa Zakonom i propisima koji određuju obaveze odgojitelja u skladu sa stečenim položajnim zvanjem. b. Ravnatelj ustanove je osoba koja treba omogućiti odgojiteljima mentorima i savjetnicima da ostvare stručno usavršavanje u Pravilnikom propisanom broju sati stručnog usavršavanja na godišnjoj razini. c. Predškolski odgoj ima svoje specifičnosti pa bi samim tim ovaj Prijedlog pravilnika trebalo dopuniti.Pri tom mislim na sljedeće: - Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje potiče se i osnažuje razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje u tom slučaju možemo govoriti o kompetencijama nikako o ishodima učenja. - Na vježbe u naše DV dolaze redovni i izvanredni studenti predškolskog odgoja s fakulteta s kojima DV ima ugovor i s onih iz drugih gradova i susjedne nam Bosne i Hercegovine s kojima nema ugovor kao i studenti pedagogije iz kolegija Metodika jezično umjetničkog područja. Studenti dolaze na ugovorene metodičke vježbe jednako tako i na vježbe u trajanju po dva tjedna tijekom zimskog i ljetnog semestra čije se vježbe dogovaraju s ravnateljima ustanova. Prijedlog novog pravilnika ne određuje boduje li se taj rad mentora - savjetnika i koliko bodova nosi mentorstvo studentima srodnih fakulteta ,studentima na petnaestodnevnim vježbama i studentima predškolskog odgoja iz drugih država, a u isto vrijeme propisuje obavezu prihvaćanja studenata na vježbe kada se to od njih traži. - Odgojitelji predškolskog odgoja imaju obavezu suradnje s roditeljima djece svoje skupine kroz različite vidove suradnje s ciljem postizanja kvalitetnog partnerstva na dobrobit djeteta. Jedan broj odgojitelja dio je posebno educiranih voditeljskih timova u ustanovama ranog i predškolskog odgoja koji provode radionice "Rastimo zajedno" s roditeljima na nivou ustanove i izvan nje ako za to postoji interes.To su ciklusi od 11 radionica, svaka je točno strukturirana i određeno joj je vrijeme trajanja od dva puna sata. Provodi se u 68 gradova u RH. Te radionice dio su šireg programa UNICEF-a za podršku roditeljstvu "Prve tri su najvažnije". Jednako tako ti isti odgojitelji u sklopu istog programa provode i cikluse od 7 radionica za odgojitelje i pripravnike na nivou ustanove , koje su točno strukturirane i čije je trajanje točno određeno - 2 puna sata. Vrednuje li se provođenje istih za napredovanje u struci i ako da, koliko bodova nose te radionice? - U redovne programe dječjih vrtića uključena su djeca s posebnim potrebama koja često zbog svoje kronološke dobi nisu kategorizirana, a i onda kada jesu ne znači da će to umanjiti broj djece u skupini na što upućuje pravilnik jer broj upisane djece ovisi o osnivačima; što su kada govorimo o dječjim vrtićima najčešće gradovi. Prijedlogom pravilnika vrednuje se i ulazi u zbir postignutih bodova rad s djecom s posebnim potrebama izvan odgojno obrazovnih ustanova.Predlažem da se vrednuje i nosi određeni broj bodova i inkluzija djece s posebnim potrebama u mješovite odgojne skupine. d. Predavanja, radionice i prikazi prakse Kako će se vrednovati odgojitelji koji realiziraju radionice ( predavanja ili prikaze prakse) za djelatnike u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na stručnim skupovima na nivou ustanove, na gradskoj, županijskoj ili državnoj razini , a iste po potrebi ponavljaju? Da li će se svaka radionica , predavanje ili prikaz prakse vrednovati. e. Voditelji igraonica za darovitu djecu na nivou ustanove Da li će se posebno vrednovati ? Ako da s kojim brojem bodova? f. Odgojitelji voditelji timova za unapređenje prakse na nivou vrtićkih kuća ili ustanove Koliko bodova nosi takav rad? g. Odgojitelji sudionici višegodišnjih međunarodnih projekata koji se provode pod pokroviteljstvom IEDPE-a Kako se boduje takav rad ako projekt nije u sklopu projekata MOO h. Vrednuje li se ustupanje prikaza prakse i struktura radionice sudionicima stručnih skupova i kako? i. Izložbe dječjih likovnih radova u suradnji s muzejima i galerijama Tu mislim na likovne uratke djece nastale kroz projekte vezane za očuvanje Hrvatske kulturne baštine. Pri tom su odgojitelji često osobe koje osmišljavaju kataloge, pozivnice, plakate i postavljaju samu izložbu kojom se promiče vrijednost naše baštine, vrtića kao ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje pa i odgoj i obrazovanje u cjelini. Puno je još toga što bih mogla navesti Želim se osvrnuti i na povjerenstvo za napredovanje koje predlaže pravilnik. Naime mislim da Viši prosvjetni savjetnici AZOO obavezno trebaju biti članovi stručnog povjerenstva jer najbolje poznaju djelatnike na terenu i najbolje su upućeni u njihov rad. Kada govorim o vrtiću tu bi trebali biti uključeni i stručni suradnici DV , i 1 kolegica/kolega (za koje treba biti definirano kako se biraju). U Pravilniku treba propisati prihvaćanje bodova postignutih od dana podnošenja prethodnog zahtjeva za napredovanje ( koji nisu ušli u prethodni zahtjev). Djelatnici u odgoju i obrazovanju koji su napredovali u zvanje mentora potom u zvanje savjetnika i obnavljali napredovanje , trebali bi imati trajno zvanje i mogućnost da napreduju u više zvanje čim za to ostvare uvjete. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
650 Mihaela Kelava PRAVILNIK , Članak 7. Odbaciti vremenski uvjet za napredovanje u zvanje izvrsnog savjetnika ili dodati opasku o mogućnosti napredovanja u trenutku stjecanja svih ostalih uvjeta ukoliko su oni stečeni u vremenu kraćem od pet godina. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
651 Mihaela Kelava PRAVILNIK , Članak 6. Odbaciti vremenski uvjet za napredovanje u savjetnika ili dodati opasku o mogućnosti napredovanja u trenutku stjecanja svih ostalih uvjeta ukoliko su oni stečeni u vremenu kraćem od pet godina. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
652 Meri Ružević PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam donošenje novog Pravilnika.Nastavnik sam strukovnih predmeta, 6 predmeta, sa 33 godine radnog staža, mentor. Radim punim intenzitetom na različitim školskim projektima Imam dovoljno i previše bodova za obnovu mentorstva. U članku 18. Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Mislim da nikako nije opravdano da se mjeri samo rad u obrazovanju.Većina nastavnika strukovnih predmeta, pa tako i ja, odradili smo dio svog radnog staža u industriji i sl.Po ovom pravilniku dovoljno je da samo 1 godinu niste u obrazovanju. Nastavniku mentoru ili savjetniku sa 35 godina UKUPNOG staža trebalo bi omogućiti trajno zadržavanje zvanja. Razgovarajući sa kolegama može se zaključiti da većina nastavnika strukovnih predmeta,,sa predloženim člankaom 18, neće obnavljati napredovanja iz razno raznih razloga. Omogućavaju mlađim kolegama da se dokazuju,umorni su,pomalo stizu i bolesti itd. Posljedica je smanjenje plaće nastavnicima pred mirovinu . To je blago rečeno frustrirajuće. Nepotreban je ponovni uvid u nastavni rad od dva sata nekome tko je dokazao svoju izvrsnost na prvom uvidu za napredovanje.Položen stručni ispit,napredovanje jednom ili više puta , zar je potreban dodatan uvid na nastavu, dodatni troškovi i bespotrebna organizacija povjerenstva ? Koji je smisao pedagoške službe i ravnatelja koji obilaze nastavu? Oni najbolje znaju tko kako radi tijekom cijele godine. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
653 Melita Povalec PRAVILNIK , Članak 16. Bilo bi dobro navesti da ukoliko je odobreno napredovanje i odgojno - obrazovni radnik koristi prava i obveze, od tog dana počinje prikupljati dokumentaciju i bodove za sljedeće napredovanje, a ne kako je do sada bila vremenska rupa između rješenja i promocije od pola godine i godinu dana kada se prikupljena dokumentacija nije uvažavala. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
654 Melita Povalec PRAVILNIK , Članak 4. Budući da kroz sve kategorije napredovanja potičete izvrsnost, nema smisla da treća razina napredovanja bude izvrstan savjetnik, već "savjetnik stručnjak" ili "viši savjetnik". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
655 Melita Povalec PRAVILNIK , Članak 12. Također je potrebno odrediti rok u kojem Ministarstvo mora uredni zahtjev proslijediti Povjerenstvu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
656 Melita Povalec PRAVILNIK , Članak 11. Potrebno je navesti rok u kojem Ministarstvo utvrđuje ispravnost ili neispravnost zahtjeva, preporučam da rok bude isti, a to je 8 dana od zaprimanja zahtjeva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
657 Melita Povalec PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo pripravniku do stručnog ispita (po pripravniku) - često de dogodi da pripravnik/ca dobije posao u drugoj školi te prekida mentorstvo u nekom trenutku kod trenutačnog mentora/ce. U svakom slučaju mentor/ica je uložio/la trud i vrijeme u planiranje pripravništva, održao/la ogledne sate i prosustvovao/la pripravniku na satu pa smatram da bi trebalo bodovati jednim bodom ukoliko je mentor/ica odradila do trećine mentorstva, sa 2 boda do 2/3 mentorstva i sa 3 boda do kraja pripravništva, a ne stručnog ispita. Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih; do dva suautora) - jasnije definirati ogledni sat (ogledni sat pripravniku/ci, ogledni sat studentima, ogledni sat Učiteljskom ili Razrednom vijeću?) Neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitima učenicima izvan školske ustanove odnosno u organizaciji različitih udruga ili ustanova (po godini) - što je sa školama koje provode program rada s potencijalno darovitim učenicima, potrebno je vrednovati rad učitelja i stručnih suradnika koji sudjeluju u provedbi programa Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
658 Matija Kuštek PRAVILNIK , Članak 8. Smatram kako bi kriteriji pozivanja učenika na županijska natjecanja trebala biti jedinstvena za sve županije jer sadašnje stanje ne bi bilo pravedno za dobivanje bodova. Primjerice, neka županija poziva po jednog iz svake škole, dok druga poziva 10 najboljih i slično. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
659 Matija Kuštek PRAVILNIK , Članak 5. Zašto pet godina mirovinskog staža? Diskriminira se veliki broj djelatnika s nepunom satnicom, a s trenutnom demografskom situacijom takvih će biti sve više. Smatram kako kategorija "Unaprjeđivanje rada škole" ne bi trebala biti obvezna kategorija. Ni jedna kategorija ne bi trebala biti obvezna. Nadalje, uvrstite staž prije položenog stručno ispita u ukupni staž za napredovanje jer se pripravnici itekako trude i ne zaslužuju da se njihov rad ne vrednuje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
660 Mateja Jurjako PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21.-23.: Na osnovu koje računice je određeno 6, 8, 10 sati educiranja kolega i druge podrške? Što znači kolegijalna podrška i kako mjeriti vrijeme provedeno pruženjem kolegijalne podrške? Ako imamo okvirno 3-4 županijska vijeća godišnje je li moguće da svi koji žele(ili ne žele) napredovati imaju barem jedno predavanje/radionicu. Ta predavanja ili primjeri prakse često traju do 30 min, nekad i kraće. Ubraja li se aktivno sudjelovanje u radu školskog aktiva pod educiranje kolega i podršku? Kako mjeriti to vrijeme? Što je s učiteljima u malim školama i malim sredinama, npr. otočke škole i sl? Imaju li oni jednake mogućnosti za educiranje kolega, studenata i sl? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
661 Mateja Jurjako PRAVILNIK , Članak 8. Što se točno podrazumijeva pod "Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama"? Npr. za školski list dobiva li bod glavni urednik/grafički urednik/lektor ili bilo koji ostali sudionici u uređivanju koji na svoj način doprinose realizaciji lista (od članaka, materijala i sl.) Također za web stranice, odnosi li se to na učitelja koji je zadužen za administraciju weba ili svi učitelji koji objavljuju sadržaje sudjelujući tako u uređivanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
662 Mateja Jurjako PRAVILNIK Članak 21.-23.: Na osnovu koje računice je određeno 6, 8, 10 sati educiranja kolega i druge podrške? Što znači kolegijalna podrška i kako mjeriti vrijeme provedeno pruženjem kolegijalne podrške? Ako imamo okvirno 3-4 županijska vijeća godišnje je li moguće da svi koji žele(ili ne žele) napredovati imaju barem jedno predavanje/radionicu. Ta predavanja ili primjeri prakse često traju do 30 min, nekad i kraće. Ubraja li se aktivno sudjelovanje u radu školskog aktiva pod educiranje kolega i podršku? Kako mjeriti to vrijeme? Što je s učiteljima u malim školama i malim sredinama, npr. otočke škole i sl? Imaju li oni jednake mogućnosti za educiranje kolega, studenata i sl? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
663 Mateja Jurjako PRAVILNIK Što se točno podrazumijeva pod "Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama"? Npr. za školski list dobiva li bod glavni urednik/grafički urednik/lektor ili bilo koji ostali sudionici u uređivanju koji na svoj način doprinose realizaciji lista (od članaka, materijala i sl.) Također za web stranice, odnosi li se to na učitelja koji je zadužen za administraciju weba ili svi učitelji koji objavljuju sadržaje sudjelujući tako u uređivanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
664 Martina Vujnović PRAVILNIK Podržavam zaista sve napisano do sada. Svakako razdvojiti napredovanje i nagrađivanje, te učitelje od stručnih suradnika. Mislim da su male škole i strukovne stavljene u nepovoljniji položaj. Stoga je potrebno konkretno propisati i prilagoditi kriterije svim skupinama u školstvu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
665 Martina Cindrić PRAVILNIK Poštovani! Smatram da je potrebno konkretizirati na što se odnose pojedine stavke, npr. Javna događanja u školi-odnosi li se to na priredbu, izložbu u učionici ili samo na veća događanja?!zatim projekti- koji opseg treba biti također piše za natjecanja-sudjelovanje u povjerenstvu,a što je s organizacijom natjecanja koji nemaju povjerenstvo nego 1 osoba sve priprema i odrađuje (Dabar i sl.)? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
666 Martina Cindrić PRAVILNIK Svi se slažu kako novi Pravilnik je potrebit, ali mislim da problem sustava je što se sve temelji na gradskim školama! Tako učitelji na selu moraju sve voditi u školi, u svemu sudjelovati, odrađivati sve i svašta kako bi skupili bodove,na puno teži način jer nema djece koja će na natjecanje, nema studenata i kada skupi papire nazalost nakon par godina gubi sve jer pitanje je hoce li uspjeti ponovno buduci da nema mogućnost kao ostali...ako je više mentora na 1 školi,a manja je to tek postaje nedostižno! Smatram da zvanja trebaju ostati trajna u smislu da se ne prolazi postupak kao 1.put- dovoljno je poslati papire- bodove na uvid! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
667 Martina Budimir PRAVILNIK , Članak 4. Slažem se s potrebom uvođenja dodatne razine napredovanja, ali naziv izvrsni savjetnik smatram nezgrapnim. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
668 Martina Budimir PRAVILNIK Pozdravljam donošenje novog Pravilnika jer smatram da kriteriji za napredovanje u starome pravilniku nisu bili dovoljno jasno i strogo definirani. -Slažem se s potrebom uvođenja dodatne razine napredovanja (izvrsni savjetnik). Po mome bi mišljenju trebala još jedna razina između zvanja mentora i savjetnika. -Slažem se i s povećanjem broja bodova potrebnih za napredovanje, premda mislim da su zadani parametri ipak malo previsoki. Iako osobno nemam problema s brojem bodova, bojim se da će za dosta kolegica i kolega zadani broj bodova biti nedostižan. -Nije definirano na koji će se način utvrđivati usvojenost minimalno pet/šest/sedam ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Piše samo da je to dio uvida u stručno-pedagoški rad. Hoće li se raditi o "ispitivanju" nastavnika ili će se shodno održanim satima i rezultatima prethodnoga rada pojedinoga nastavnika donijeti zaključak jesu li ishodi usvojeni ili ne? -Prijedlogom Pravilnika nije definirano hoćemo li se, nakon što smo po starom pravilniku već dva puta stekli zvanje profesora savjetnika, moći kandidirati za stjecanje zvanja izvrsnoga savjetnika ako zadovoljavamo sve ostale kriterije ili najprije trebamo doći do istoga zvanja savjetnika po novome pravilniku? Što je s kandidatima koji su u prethodnim odabirima u zvanje savjetnika već više puta imali preko 80 bodova? -U članku 7. stoji da je za zvanje izvrsnog savjetnika potrebno najmanje 80 bodova prikupljenih iz minimalno šest kategorija, među kojima su obvezne kategorije „Unaprjeđivanje rada škole“ i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. S obzirom na činjenicu da se "Unaprjeđivanje sustava obrazovanja" poprilično usko veže uz tijela imenovana od strane Ministarstva u svrhu unaprjeđivanja sustava obrazovanja, bojim se da će vrlo mali broj nastavnika imati priliku napredovati u zvanje izvrsnog savjetnika. Jasno mi je da je to kategorija u kojoj nije cilj veliki broj nastavnika, ali smatram da nastavnici s 80+ bodova u 5 godina, koji nisu u tijelima navedenima u prijedlogu pravilnika, nisu manje zaslužni i da također zaslužuju priliku za napredovanje u zvanje izvrsnog savjetnika jer se radi o zaista visokome broju bodova. -U članku 8. pozdravljam uvođenje bodovanja za mentorstvo učenicima koji sudjeluju na županijskim i državnim natjecanjima. Takođem pohvaljujem što će se po novome bodovati po učeniku, a ne, kao do sada, po natjecanju. Ipak predlažem da se za osvojena prva tri mjesta na državnim tj. međunarodnim natjecanjima mentorstvo učenicima dodatno boduje. Ako je mentorstvo učenicima koji sudjeluju na državnoj razini jednako 2 boda, osvajanje jednog od prva 3 mjesta trebalo bi bodovati s 3 boda. Ako je mentorstvo učenicima koji sudjeluju na međunarodnoj razini jednako 3 boda, osvajanje jednog od prva 3 mjesta trebalo bi bodovati (kao i do sada) s 4 boda. U tome bi se slučaju trebalo bodovati po onoj kategoriji koja donosi više bodova. -Pozdravljam povećanje broja bodova za mentorstvo pripravnicima s 2 na 3 boda, ali mislim da je smanjenje bodova za mentorstvo studentima s 3 na 1 bod ipak predrastično. -Pozdravljam dobivanje bodova i za održana predavanja. Do sada je to bilo samo za radionice i za ogledni sat. -Pozdravljam bodovanje sudjelovanja na tečajevima u inozemstvu. -Kao bivša voditeljica županijskog stručnog vijeća moram izraziti negodovanje zbog obveze održavanja minimalno 3 sastanka godišnje. To je, s obzirom na financijska sredstva kojima raspolažu voditelji, previše. -Zašto se objavljivanje znanstvenoga članka o temi vezanoj uz obrazovanje ne navodi kao stavka koju treba bodovati? -Pozdravljam bodovanje za vođenje i sudjelovanje u projektima. -Smatram da je preveliki naglasak na digitalnome i da je prevelika razlika u bodovanju digitalnih spram ostalih oblika edukacija, sudjelovanja, materijala ili radova. -Pod "Sudjelovanje u radnim skupinama, povjerenstvima i sl. za izradu strateških, zakonodavnih, kurikulumskih i sl. dokumenata na državnoj razini (po skupni i po godini)" trebalo bi uvrstiti članstvo i sudjelovanje u sektorskim vijećima HKO-a. -Drago mi je da će se u slučaju duže opravdane odsutnosti djelatnika moći produžiti trajanje zvanja. -Smatram da bi trebalo omogućiti ranije stjecanje trajnoga zvanja, npr. nakon 25 ili 30 godina staža. Također smatram da bi se zvanje trebalo moći zadržati nakon drugog promoviranja u isto zvanje, a ne nakon trećeg. -Mislim da bi bilo dovoljno kao obvezu mentora imati najmanje 2 sata godišnje educiranja drugih, kao obvezu savjetnika 4, a kao obvezu izvrsnog savjetnika 6 sati godišnje. Smatram pretjeranim 6, 8, odnosno 10 sati godišnje. S obzirom na broj sastanaka, seminara, konferencija i ostalih oblika edukacija na kojima nastavnici uopće, osobito s obzirom na financijska sredstva, mogu sudjelovati, u stvarnosti bi bilo nemoguće izvršiti obveze u navedenome broju sati godišnje. -Trebalo bi utvrditi minimalni iznos godišnje nagrade istaknutim nastavnicima kako razlike u iznosu u pojedinim školskim godinama ne bi bile prevelike i ovisne o gospodarskim prilikama. -U članku 28. stoji: "Odgojno-obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje mentora, odnosno zvanje savjetnika dužni su do isteka roka na koji su izabrani u zvanje, izvršavati obveze propisane člankom 21. odnosno člankom 22. ovoga Pravilnika." Zakon ne može djelovati retroaktivno. Ako je ostavljena mogućnost zadržavanja zvanja do isteka petogodišnjeg razdoblja, ne smije se istim nastavnicima nametati obveze po novome pravilniku, osobito stoga što nemaju na raspolaganju isti vremenski rok. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
669 Martina Belković PRAVILNIK , Članak 21. Kako će se dokazati pružanje kolegijalne podrške na školskoj razini? Smatram da treba dodati tekst na kraju 1. obveze (najmanje 6 sati educirati kolege....): “ukoliko to od njega bude zatraženo”. Ovako ispada da mentori i savjetnici moraju sami organizirati edukacije za kolege. O projektima ne odlučuje sam nastavnik, nego ravnatelj. Možda se i ovdje može dodati: “ukoliko to od njega bude zatraženo” Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
670 Martina Belković PRAVILNIK , Članak 8. Primjedbe i prijedlozi na članak: ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA: Kod bodovanja mentorstva učenicima boduje samo kvantiteta, a ne kvaliteta (dakle - broj učenika, a ne postignuti rezultati). Mentorstvo studentima se treba bodovati po studentu, a ne po godini - može se staviti i do 5 studenta 1 bod, 5-10 student 2 boda, itd. Kategorija PREDAVANJA/RADIONICE Što znači ogledni sat na školskoj razini, kolika mora biti “publika” za taj sat (može li jedna kolegica drugoj sjesti u razred i to je ogledni sat?) i tko će izdati potvrdu za taj ogledni sat? Zašto je dijeljenje primjera dobre prakse važnije nego ostala predavanja, radionice isl.? I gdje će se to dijeljenje odvijati i tko će to vrednovati (da je to stvarno primjer dobre prakse)? Kategorija ONLINE EDUKACIJE Zašto je sudjelovanje u online edukaciji važnije od sudjelovanja u edukaciji uživo za npr. nastavnike u plesnim i glazbenim školama? Kategorija RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA Uloga voditelja ŽSV-a nije promocija sebe, nego organiziranje stručnih skupova za nastavnike iste struke. Predlažem brisanje dijela teksta: “te mininmalno jedno održano predavanje/radionicu godišnje”. Ionako su predavanja bodovana u drugoj kategoriji, a ovako ispada da voditelj ne dobije ni bod, iako kvalitetno radi posao. Smatram da treba povećati broj bodova za vođenje stručne udruge u odnosu na stručni klub ili društvo. Kategorija STRUČNI ČLANCI... Tko kontrolira kvalitetu objavljenih otvorenih obrazovnih sadržaja? Kategorija UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE Ova kategorija ne bi smjela biti obavezna jer nisu svi nastvanici u ravnopravnoj poziciji (glazbene škole nemaju timove za kvalitetu, ne sudjeluju u samovrednovanju, nemaju školske listove, web stranice im ne uređuju nastavnici...). Trebalo bi i preciznije definirati “javno događanje u školi”. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
671 Marlena Bogdanović PRAVILNIK , Članak 8. Kako bi se izbjeglo dosadašnje netransparentno vrednovanje dokaza za „izvannastavni stručni rad“ (čl.4. i 8. 'starog' Pravilnika), a što se ovim Prijedlogom značajno unapređuje, modernizira i pravilnije naziva „stručno-pedagoški rad“, predlažem da se u ovaj novi Pravilnik svakako uvrsti poveznica na poseban dokument koji bi sadržavao detaljne upute za svaku kategoriju i aktivnost: - Kako konkretno trebaju izgledati potvrde odn. dokazi o predavanjima, edukacijama, dijeljenju primjera dobre prakse i radionicama tj. koje sve informacije takve potvrde trebaju sadržavati; - Koje minimalne uvjete treba ispuniti dijeljenje primjera dobre prakse koje bi dolazilo u obzir za bodovanje: nije isto dijeli li se dobra praksa kojoj je kandidat za napredovanje autor ili kandidat samo prikazuje primjer nekog drugog kolege koji je viđen na nekoj drugoj edukaciji; - Kako dokazati da je kandidat za napredovanje pripremao, pisao, vodio, odn. koordinirao projekt (u projektnoj dokumentaciji, osobito u ugovorima, najčešće se navodi samo ime predstavnika škole tj. ravnatelja). Ovakav dodatak Pravilniku bi bio od velike koristi kod planiranja i pripremanja aktivnosti za novu školsku godinu – od početka bi se znalo koju dokumentaciju pravodobno pripremiti i čuvati, a ne da kandidati - kako je do sada često bila praksa, ne mogu ostvariti bodove za napredovanje jer nigdje nije bilo javno obznanjeno kako trebaju izgledati potvrde i dokazi o ostvarenim aktivnostima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
672 Marko Vitez PRAVILNIK , Članak 5. Podržavam nacrt Pravilnika jer je vrijeme da se prijašnji Pravilnik modernizira, no imam dva prijedloga u vezi ovog članka. Smatram da bi kod članaka 5, 6 i 7 u stavku 1. trebalo kod općih uvjeta izbaciti formulaciju "nakon položenog stručnog ispita". Rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi trebao bi se gledati i onih prvih godinu staža do polaganja stručnog ispita jer postoje odgojno-obrazovni djelatnici koji su u tom razdoblju već ostvarili neke bodove za napredovanje. S druge strane, pripravnici ("početnici", naročito oni na zamjeni) se trude dokazati u svom poslu pa samim time zašto im ne priznati bodove za određena postignuća? U istim bi člancima i stavcima trebalo izraz "pet godina mirovinskog staža" zamijeniti s "pet godina radnog staža". Postoje odgojno-obrazovni djelatnici koji rade na nepunu satnicu ili su na zamjenama pa im se prekida radni odnos tijekom školskih praznika. Ukoliko bi i htjeli napredovati teže bi ispunili uvjet u odnosu na nekoga tko je na punoj satnici neodređeno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
673 Marko Ek PRAVILNIK , Članak 4. Jasno mi je da se nije htjelo predložiti zvanje višeg savjetnika jer su viši savjetnici zaposlenici Agencije, no zvanje izvrstan savjetnik posve je nezgrapno. Trebalo bi razmisliti o promjeni naziva toga zvanja jer upotreba te izvrsnosti u nazivu zvanju upućuje da netko tko nije u tome zvanju nije izvrstan, što ne bih rekao da je točno. Postoje kolege koji ne napreduju u zvanja, iz nekih svojih razloga, i to treba poštivati, a svoj posao rade uistinu izvrsno, možda i daleko bolje od nekoga tko je (izvrstan) savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
674 Marko Ek PRAVILNIK , Članak 1. Nastavni kadar u školama čine i strukovni učitelji. Njihovo napredovanje provodi druga agencija. Način njihova napredovanja i vrednovanje njihova rada puno su lakši nego u našem slučaju. Oni znatno lakše sudjeluju na natjecanjima iz struke jer ih imaju daleko više, nego što je to slučaj s općeobrazovnim predmetom. Trebalo bi nešto napraviti i s njihovima uvjetima napredovanja jer svi pripadamo istom sustavu i radimo za istu plaću. Malo je diskutabilno jesu li u istom položaju nastavnici u strukovnim školama i gimnazijama, nastavnici u gimnazijama nesumnjivo lakše ostvaruju neke rezultate u radu, nego nastavnici u strukovnim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
675 Marko Ek PRAVILNIK , Članak 31. Znam da je zapravo vrlo teško vrednovati rad u učionici jer je nastavnik sam svaki dan u učionici i nitko ne vidi kako on uistinu radi, ali zbilja se iz svega pročitanoga shvaća da se netko može boriti za skupljanje bodova i postati izvrstan savjetnik, a u učionici biti vrlo slab. Viši savjetnici iz agencije dolaze najavljeno na sate i kolege koji su u procesu napredovanja mogu se izvrsno pripremiti za te sate, a mimo njih biti vrlo slabi. Mislim da bi trebalo istaknuti još jednu misao, stalno se upućuje na važnost poticanja izvrsnosti nastavnika, mijenja se postojeći pravnilnik o napredovanju i sl., i to je u redu, ali ne bi trebalo biti isključiv, u učionicama rade izvrsni nastavnici, često i kvalitetniji od onih u zvanjima, ali ne napreduju jer ih to iz nekoga razloga ne zanima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
676 Marko Ek PRAVILNIK , Članak 23. Ako je netko izvrstan savjetnik, onda su za tu izvrsnost navedeni zahtjevi premalo u odnosu na mentora i savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
677 Marko Ek PRAVILNIK , Članak 21. Neki navedeni zahtjevi vrlo su teško ostvarivi. Primjerice, nemaju svi zaposlenici pristup sudjelovanju u projketima, i tražiti to pod obvezno je nepošteno. Osim toga, nastavnici nisu školovani za sudjelovanje u projektima, nego za izvođenje nastavnoga procesa. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
678 Marko Ek PRAVILNIK , Članak 8. Mislim da su 2 boda za sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanja, smotre, nacionalne ispite ili državnu maturu, usudio bih se reći, sramotno malo. To je ogroman posao i u njega je potrebno utrošiti puno vremena, kroz takav način rada kolege se poprilično stručno usavršavaju i uče. Osim toga, odabir članova stručne radne skupine vrlo je ozbiljan, odabiru se ljudi koji uistinu iza sebe imaju rezultate u radu. I osim toga, to je rad za razvoj sustava, za procjenu usvojenosti znanja i vještina koji su važni u sustavu. O tim bi bodovima trebalo dobro razmisliti jer su ti bodovi izjednačeni s, primjerice, predavanjem, radionicom ili oglednim satom na županijskoj razini, što nikako nije isto, za provedbu tih dviju aktivnosti jednostavno nije uložen jednak trud i one nemaju i ne mogu imati jednaku težinu. Predlažem 4 boda za sudjelovanje u sudjelovanje u takvim stručnim radnim skupinama. Kategorija Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja meni je nejasna. Kome se i na koji način mogu dijeliti primjeri dobre prakse? I tko će potvrditi da su ti primjeri dobre prakse uistinu dobri? Još jedna nelogičnost, za taj primjer dobre prakse netko će dobiti 4 boda, a netko tko je napisao i objavio stručni rad ili godinu dana sudjelovao u izradi zadataka za državnu maturu 2 boda! 1 bod za objavu stručnoga članka u tiskanoj ili online publikaciji je premalo, predlažem 2 boda. Svakako bi trebalo dodati i kategoriju za znanstveni članak i vrednovati ju s 4 boda. Priprema, pisanje i vođenja projekta ogroman je posao, 1 ili 2 boda zbilja su malo za vrednovanje takvoga rada, te kategorije trebale bi nositi barem 3 boda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
679 Marko Amižić PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem da se nekih 20 % od ukupnog broja bodova predvidi za ocjenu neposredno izvedenih sati (2 sata), čime bi se vrednovao neposredan nastavni rad. Nastavnik/ca npr. može prikupiti nedovoljan broj bodova za zvanje prema pravilniku, ali mu/joj još uvijek ostaje mogućnost da dobar dio bodova nadoknadi kvalitetnom izvedbom nastavnog sata. Međutim, tu bi se bodovi mogli i izgubiti, čime bi dignitet ove kategorije barem donekle porastao. Zašto se izvedba ne bi isto vrednovala kao ostali kriteriji, i to većim brojem bodova. Isto tako bi se, npr. kategorija unaprjeđenje rada škole mogla zamijeniti kategorijom „Izvedba nastavnog sata“, dok bi se ista mogla primjenjivati za ravnatelje, te više bodovati od ostalih kategorija. Uostalom, zar sve navedene kategorije iz ovog članka ne pridonose unaprjeđenju rada škole? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
680 Marko Amižić PRAVILNIK Podržavam donošenje novog pravilnika, ali ne ovako restriktivnog u odnosu na važeći, koji se nije mijenjao dugo, i svakako mu treba osvježenje i nadopuna. Pročitao sam sve komentare, i slažem se s većinom sugestija kolegica i kolega. Međutim, uz općenite pozdrave novom pravilniku, u navodima negativnosti koje spominju, najčešće se kritiziraju najvažnije inovacije, a to su; prevelik broj bodova za sva zvanja (kao i sam naziv najvišeg) , nejednakost uvjeta urbane i ruralne sredine, kao i mlađih, naspram starijih obrazovnih radnika. Nadalje, forsira se nadmetanje djelatnika za privremena, a ne trajna zvanja, što djeluje frustrirajuće, pa i nepravedno u odnosu na državne službe. Nije poticajan za samozatajne, ali vrijedne, a tu su i glomazna povjerenstva. Zaobilazi se AZOO i ASOO i sl. Ovaj pravilnik ima i dobrih korekcija, npr., bodovi kod državnih natjecanja su poštenije raspodijeljeni, dakle, ne samo 3 boda za prva 3 mjesta. Naime, i ostali mentori jednako pridonose uspjehu učenika, jednako utroše vremena, a razlike koje dijele nagrađene od ostalih su ponekad veoma male, u nekim područjima, logično, podložne subjektivnim procjenama. Vidljivo je da se mnoge odrednice moraju srediti i pojasniti, izbaciti kolizije ili dupliciranja (npr. dijeljenje dobre prakse i predavanja na stručnim vijećima), pa onda ponovo dati na uvid javnosti prije konačnog usvajanja. Sklon sam više evoluciji nego revoluciji, dakle nadogradnji a ne prevelikim promjenama, dopunama sadržaja koje nosi novo vrijeme, kojih nema u važećem pravilniku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
681 Marko Amižić PRAVILNIK , Članak 28. (4) Odgojno-obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje savjetnika najmanje četiri puta za redom imaju mogućnost zadržavanja tog zvanja trajno. Znači li to, da mentori koji su četiri puta za redom zadržali svoj status (ako ih ima), nemaju mogućnost zadržavanja svog zvanja u trajno? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
682 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 18. Stavak (2) - Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Čitam i promišljam – „Blago mu/joj se!“, nakon 35 godina mu se priznaje da je dobro radio svih 35 godina i može u mirovinu s tom spoznajom. Ako se zaposli s 25 godina starosti i to odmah na punu normu, s 60 godina starosti imat će 35 godina mirovinskog staža. Znači, u idealnim uvjetima stupanja u radni odnos tren nakon diplome, učitelj zadnjih 5 godina rada ne mora obnavljati stečeno zvanje. Za koga je pisan ovaj stavak? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
683 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 18. (1) Odgojno-obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno. - Teško će se netko s 5 godina mirovinskog staža odmah prijaviti za mentorstvo. Iako to je samo moje subjektivno mišljenje. Ako to i učini nakon 10 godina mirovinskog staža ima mogućnost biti savjetnik, a nakon 25 steći trajno zvanje. Matematika je jednostavna i predloženo je "odlično" za one koji su se zaposlili na punu normu s 25 godina starosti ili odmah nakon položenog stručnog ispita, koji su odmah prikupljali sve papire i nakon 5 godina (30 godina starosti) postali mentori s prikupljenih 30 i više bodova iz 4 kategorije, koji su nakon 10 godina(35 godina starosti) bez obnove statusa mentora odmah postali savjetnici s prikupljenih 60 i više bodova iz 5 kategorija i koji su nakon toga u TRI PUTA PO PET GODINA uspjeli prikupiti 80 i više bodova iz 6 kategorija(50 godina starosti). Uz sve ostale opće uvjete, uvjete izvrsnosti (članak 5., 6. i 7.) i dužnosti (članak 21., 22., 23.) koji su propisani ovim pravilnikom. Ne znam koliko je ovakvih scenarija, želim sreću svima koji krenu u tom smjeru, ali mislim da trajnih zvanja neće biti u izobilju po ovom pravilniku. Zaboravila sam naglasiti da će pri tom još morati zadiviti tri člana povjerenstva koji ne moraju svi biti iz predmetne struke. Ukoliko netko krene u postupak napredovanja s 35 godina starosti kada već ima neko iskustvo (ovo je realnije od prethodnog primjera) sve napravi redom kako sam već opisala ima pravo jednom ne obnavljati status u šezdesetoj godini starosti, ako krene s 40 godina starosti ne može ostavriti trajno zvanje, odnosno ostvaruje ga 5 godina prije mirovine kada ga svakakao ne bi trebalo obnavljati. Osim toga bavimo se djecom, učitelji su često i roditelji i supružnici i nečija djeca pa ne bi bilo dobro da zbog napredovanja pati cijeli privatni životni ciklus učitelja – tako važne, a nepriznate osobe u društvu. Ponavljam – stečeno zvanje bi trebalo biti trajno i time cijela ova priča stavlja učitelja da sam procjenjuje i organizira brzinu napredovanja, a da pri tom ne mora voditi utrku za bodovima. Mogu biti propisane dužnosti koje osoba treba ispunjavati kako bi ostala u trajnom zvanju poput održavanja predavanja na ŽSV, redovitost stručnog usavršavanja i slično, ali zvanje treba biti trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
684 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 17. Obzirom na moje mišljenje kako bi stečeno zvanje trebalo biti trajno, smatram da je cijeli ovaj članak potrebno brisati. Ipak komentirat ću stavak (3) - rok od 10 dana od NASTANKA okolnosti za opravdati izostanak s rada zbog napredovanja - ukoliko se osobi privatno nešto dogodi zbog čega je u nemogućnosti biti prisutna, zar stvarno rok mora biti 10 dana, zar stvarno u nekakvoj teškoj situaciji mora misliti na papire i dokaze za napredovanje? Učitelji su i ljudi istovremeno i imaju pravo na privatni život. Ako ovaj članak ostane, a nadam se da se cijeli briše - potrebno je formulirati pristojniji rok i to nakon povratka na rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
685 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 11. Ima li učitelj uvid u e-Maticu zaposlenika? Tko je odgovoran za unošenje podataka? Što ako ta osoba nije baš odgovorna u izvršavanju svojih obaveza? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
686 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 9. Na temelju javnog poziva ministar nadležan za obrazovanje imenuje predsjednika i osam članova Povjerenstva za napredovanje na rok od tri godine. – Jesu li ovo osobe koje su izuzete s radnog mjesta i pokrivaju cijelu Republiku Hrvatsku za sva područja? Zbunjujuće – članovi povjerenstva ne moraju biti iz struke? Zamišljam nekoga od nas u takvom povjerenstvu i da na primjer dobije ulogu prisustvovati satu u srednjoj školi - nastavnik želi napredovati u zvanju, a članovi povjerenstva su osobe van struke koje ne poznaju dobro sadržaje, ishode i sl. Koja je uloga Agencije za odgoj i obrazovanje u ovom slučaju – zašto ne piše da je viši predmetni savjetnik član povjerenstva, ako povjerenstvo uopće treba postojati. Mišljenja sam da kvalitetne kolege trebaju biti na poziciji viših predmetnih savjetnika i da bi, kao i do sad njihov uvid trebao biti dovoljan. Ali predlažem, iako to nije tema pravilnika, da se njihov terenski rad treba dobro vrednovati (novčano) kako se ne bi stalno mijenjali. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
687 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Pripremanje i provođenje obrazovnog istraživanja na školskoj ili županijskoj razini, uz objavu rada (po broju) – Objavu gdje? Uz pregled i recenziju? Isto se odnosi i na sljedeće retke. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
688 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događanja u školi (po događanju) – Što je javno događanje? Je li to svaka aktivnost otvorena za roditelje i javnost poput priredbe, izložbe, sajma, otvorenih vrata, radionica za roditelje i sl. ? Kako se dokazuje ovakva aktivnost? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
689 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji) – Što znači uređivanje školske mrežne stranice? Odnosi li se samo na administratora ili svi učitelji koji pripremaju materijal i/ili objavljuju na mrežnoj stranici škole dobivaju bodove? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
690 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na školskoj razini (po projektu) – potrebno smanjiti mogućnost različitog tumačenja preciznijom formulacijom. Što je to doprinos realizaciji rezultata? – isto se odnosi i na sljedeća dva retka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
691 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (obrazovni sadržaj za od 10 do 20 nastavnih sati; po broju objavljenih sadržaja) - kada za 10-20 sati date 4 boda koji je razlog da netko ne ostvari 4 boda tako da napravi 2 materijala za 2 sata što je moguće prema prethodnom retku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
692 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (obrazovni sadržaj za do 10 nastavnih sati; po broju objavljenih sadržaja) - nejasno, što je otvoreni obrazovni sadržaj – prema izvoru na internetu to može biti jedna slika, video ili audio zapis – treba li biti pregledano? Objavljeno gdje? Ako sami izrađujemo, zar to nije autorsko djelo? I kad napišete do 10 sati to je od 1-10, postoji mogućnost manipulacije i izrade više malih otvorenih obrazovnih sadržaja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
693 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s poteškoćama (po broju objavljenih radova) – objavljenih gdje? Moraju li biti pregledani i recenzirani? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
694 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem na lokalnoj ili županijskoj razini (po godini) – što je stručna udruga povezana s obrazovanjem? Potrebno je definirati na što se to odnosi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
695 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje u online edukaciji na državnoj razini (minimalnog trajanja 5 sati, u slučaju duljeg trajanja, 1 bod za svakih 10 sati edukacije) – daje mogućnost manipulacije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
696 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja – IZRAZITO nejasno, a nosi 4 boda. Ljudi primjere dobre prakse dijele često neformalno što je teško utvrditi. A predavanja i ogledni sat na različitim razinama(školska, županijska, državna i međunarodna) je već određen bodovima u ranijim dijelovima članka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
697 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora)- vrlo je nezgodna ova pozitivna evaluacija od strane sudionika - potrebno je definirati kako će se evaluirati i analizirati – odnosno koje je značenje riječi „pozitivno“.(isti komentar se odnosi i na sljedeća dva retka) Iskustvo mi kaže da ljudi ne vole evaluirati, a kad bude trebalo evaluirati 3,4,5,6...20 predavača, mislim da to neće funkcionirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
698 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih; do dva suautora) – izvrstan prijedlog, ali nejasan – predavanje, radionica ili ogledni sat se održava kome, pred kim, kako se dokazuje? Za ovakve bodove bi trebalo propisati kako izgleda potvrda kojom dokazujemo aktivnost, tko je potpisuje i sl. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
699 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) – trebalo bi pisati po studentu, umjesto po godini. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
700 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanja, smotre, nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitu) – premalo je 2 boda u odnosu na druge aktivnosti koje nose te bodove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
701 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo učenicima – kako dokazati za prethodne godine kada imamo samo zahvalnicu i to jednu po godini, a ne po broju učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
702 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Tablicu bi trebalo napisati preglednije – na primjer numerirati kako bi se lakše organizirali dokazi o provedenoj aktivnosti u dosjeu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
703 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 5. Uz ovakav prijedlog, ali i moje subjektivno tumačenje (koje može i ne mora biti ispravno jer ima dosta nejasnoća koje je značenje pojedinog dijela članka 8.) nije problem broj bodova 30(za prvo napredovanje pa možda čak i za obnovu), ali ne znam je li ravnopravan prema svim sudionicima odgojno - obrazovnog procesa. Broj bodova 60 i 80 može biti problematičan jer je obavezno na rok od 5 godina. Rad učitelja razredne nastave se puno razlikuje od rada učitelja predmetne nastave i stručnih suradnika pa bi se pravilnik mogao precizirati u tom pogledu. Mišljenja sam da period od 5 godina nije pretjerano dug uz sve životne situacije na koje učitelj isto ima pravo, kako u poslovnom tako i u privatnom životu. Obzirom na zahtjevnost stjecanja zvanja, smatram da bi zvanje trebalo biti trajno pa bi period za napredovanje u viši stupanj, ako netko želi i prikupljanje 60 ili 80 bodova bilo proizvoljno, a ne ograničeno na 5 godina. Može se postavit minimum 5 godina, ali da se stečeno zvanje ne mora obnavljati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
704 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 5. Činjenica je da onaj tko ne želi ne mora napredovati - taj ne mora ništa, nema sankcija, ne mora ići ni na redovna stručna usavršavanja koja su mu/joj predviđena rješenjem o tjednim zaduženjima. Čini mi se nepotrebno bodovati stručne skupove u određenom trajanju obzirom da ljudi koji rade jedan predmet imaju dva ŽSV-a godišnje i nije jednako dostupno svakome sudjelovati na državnim skupovima i simpozijima. Prema prošlom pravilniku se kontrolirala redovitost, ali ne i broj sati. Znači stručno usavršavanje je bilo uvjet, ali ne i bodovi. Može se staviti da budu bodovi, ali bez ograničenja u broju sati - jedno ŽSV 1 bod ili dva ŽSV- a 1 bod. Čini mi se ambiciozno 100 sati u 5 godina, a izrazito ambiciozno da to bude baš 20 godišnje iako realno nije nemoguće. Naravno 150 i 200 nemam potrebu komentirati jer je i 100 puno. Zapravo, naglašavam da je upitno tumačenje sintagme "kontinuirani profesionalni razvoj" jer se netko može profesionalno razvijati, a da to ne može papirnato dokazati nikakvom potvrdom. Sljedeće što mi je nejasno - „usvojenost minimalno pet/šest/sedam ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama“ – formulacija je vrlo neprecizna, daje slobodu onome tko odlučuje da odredi broj ljudi koji mogu napredovati i da pronađe razne razloge da ostalima isto onemogući, a prema pročitanim komentarima vidim da kolege dovode u pitanje i službenost dokumenta na koji se pravilnik poziva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
705 Marita Maleš PRAVILNIK Poštovani, prije nego se uključim u komentiranje članaka želim dati jedan komentar koji nije vezan uz ovaj pravilnik već uz sve pravilnike i zakone koje sam ikada čitala. Unaprijed se ispričavam svim pravnicima koji će se zbog tog komentara uvrijediti. Prečesto se događa da u najboljoj namjeri nastane novi zakon ili pravilnik, kao što je, nadam se, i sada, ali da je prepun nejasnoća i mogućih subjektivnih tumačenja pa nastaju izmjene i dopune pa nakon niza istih nastaje pročišćeni tekst i meni se to čini podosta besmisleno. Ne znam je li previše za očekivati da se ne dogodi da jedna osoba čita pravilnik i tumači na jedan način, a druga na drugi način i tako svatko pojedinačno. Moj prijedlog je testirati pravilnik na način da se određenom broju ljudi – potencijalnim članovima povjerenstva (za koje nisam sigurna trebaju li postojati)- daju izmišljeni dosjei da utvrde opće uvjete, specifične uvjete i broj bodova bez međusobnog dogovora pa da se uvide nejasnoće prije objave konačne verzije pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
706 Maristela Rubić PRAVILNIK , Članak 5. Broj sati stručnog usavršavanja ne bi trebalo ograničiti po godini, nego u ukupnom iznosu obzirom da zbog opravdanih razloga (npr. rodiljnog dopusta, duljeg bolovanja) učitelj možda nije u mogućnosti sakupiti potrebne bodove u toj godini, ali mu se pruža mogućnost da tijekom 5 godina ostvari predviđeni broj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
707 Maristela Rubić PRAVILNIK , Članak 8. Pozdravljam novi Pravilnik jer je važeći nepravedan, netransparentan i ne uzima u obzir mnoge aktivnosti koje učitelji obavljaju. Kako bi se određeni pojmovi definirali jasno i nedvosmisleno evo nekoliko prijedloga za dopunu. Kategorija Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima: Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini (po učeniku) treba dopuniti po učeniku ili ekipi. Ovako su učitelji predmeta u kojima se učenici natječu pojedinačno u neravnopravnom položaju u odnosu na učitelje koji su mentori u ekipnim natjecanjima. Kategorija Predavanja i/ili radionice Postavlja se pitanje kako će se dokazivati pozitivna evaluacija od strane sudionika. Ukoliko se ne predvide standardizirani obrasci za evaluaciju upitna je i njezina objektivnost. Kategorija Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) (1 bod) Kod objavljivanja članaka trebali bi se bodovati ne samo stručni nego i znanstveni članci, te odvojiti bodovanje za samostalno autorstvo od suatorstva. Kategorija Projekti Treba preciznije definirati pojam projekt (npr. je li projekt sakupljanje plastičnih čepova u školi). Razdijeliti projekte financirane sredstvima EU, znanstveno-istraživačke projekte, projekte kojima se osigurava financijska i materijalna oprema škole, projekti u okviru otvorenih dana škole, projekti kojima se obilježavaju važniji datumi kroz godinu. Kategorija Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja Sudjelovanje u eksperimentalnom programu ne govori o individualnom angažmanu pojedinca već čitave ustanove i stoga ga ne bi trebalo na ovaj način vrednovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
708 Mario Šimudvarac PRAVILNIK Stručni ispit u Republici Hrvatskoj izgubio je bilo kakvu svrhu jer ne služi ni za prednost prilikom dobivanja posla. Da bi se dao barem mali dignitet trudu koji je uložen u polaganje stručnoga ispita kao prvoj iskaznici za rad, smatram da bi se negdje trebalo navesti da je položen stručni ispit prvo napredovanje učitelja/nastavnika/stručnih suradnika te da je to uvjet za sva ostala nagrađivanja i napredovanja. Dakle, ne može biti unaprijeđen u zvanju i nagrađen učitelj/nastavnik/stručni suradnik koji nema položen stručni ispit. Pretpostavljam da ima osoba u sustavu koji rade više godina, a još nemaju položen stručni ispit. Možda to navesti još detaljnije odrediti i precizirati u Članku 5? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
709 Mario Šimudvarac PRAVILNIK , Članak 8. U treću kategoriju trebalo bi se dodati i održavanje predavanja na znanstvenim ili stručnim skupovima povezanim s odgojem i obrazovanjem te suradnja na metodičkim kolegijima u sustavu visokoga obrazovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
710 Mario Šimudvarac PRAVILNIK , Članka 27. Ispričavam se duboko, ali samo mali pravopisni komentar. Riječ "ukoliko" treba zamijeniti s riječju "ako" jer je "ukoliko" paran veznik što znači da ga koristimo uvijek s "utoliko" (ukoliko...utoliko...), a nikako samostalno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
711 Mario Šimudvarac PRAVILNIK , Članak 24. Rok na koji se imenuju članovi Povjerenstva za nagrađivanje trebao bi biti kraći. Najbolje bi bilo kada bi se za svaku godinu (jer se nagrade dodjeljuje jedanput godišnje na Dan učitelja 5. listopada) imenovalo Povjerenstvo za nagrađivanje. To bi omogućilo onima koji žele izaći iz Povjerenstva ili ući u njega da to i učine. Jednako tako, treba naglasiti da njihov rad traje od raspisivanja javnoga poziva ministra do 5. listopada. Treba definirati i tko je točno u povjerenstvu - koliko učitelja/nastavnika/stručnih suradnika, koliko ravnatelja, a koliko osoba iz sustava visokoga obrazovanja sa stečenim zvanjima. Treba definirati i znastveni i stručni profil (struku) tih ljudi da obuhvate sva znanstvena i umjetnička područja, polja i grane. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
712 Mario Šimudvarac PRAVILNIK , Članak 10. Možda treba i školi kao odgojno-obrazovnoj ustanovi ostaviti mogućnost i dopustiti da podnese zahtjev za napredovanje za odgojno-obrazovnoga radnika, naravno uz radnikovo dopuštenje i pristanak. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
713 Mario Šimudvarac PRAVILNIK , Članak 4. Trebalo bi predložiti neku potpuno drugu riječ za treću razinu jer ovako zvuči jako nezgrapno. Možda bi se te razine trebale preuzeti iz znanstvenih zvanja u visokom obrazovanju, npr. suradnik, mentor, savjetnik. A ako se ostavi ovako, svakako bi prema tome, kao i u visokom obrazovanju, bio primjereniji pridjev "viši" (viši savjetnik), nego "izvrstan" (izvrstan savjetnik). Trebalo bi dodati prema Članku 18. i pojam "trajno zvanje", ponovno prema onome što imamo u visokom obrazovanju ( za 1. stavak Čl. 18 mentor u trajnom zvanju, savjetnik u trajnom zvanju i za 2. stavak Čl. 18 izvrstan savjetnik u trajnom zvanju). "Savjetnik stručnjak" također nije dobro rješenje jer su svi učitelji, nastavnici, stručni suradnici, ravnatelji stručnjaci u svojem području već time što imaju diplomu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
714 Mario Šimudvarac PRAVILNIK , Članak 8. Za mentoriranje studenata trebalo bi osmisliti pravila i kriterije po kojima bi se nastavnici (ili škole) prijavljivali (prijavljivale) za takav posao (možda putem natječaja) jer pretpostavljam da su iz godine u godinu jedne te iste osobe (učitelji, nastavnici, stručni suradnici) i jedne te iste škole mentori studentima. Čini mi se da su tu promjene rijetke. Zašto ne omogućiti i drugima da u toj kategoriji stječu bodove i da napreduju u zvanju? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
715 Mario Šimudvarac PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, imam dva prijedloga. Prvo, u cijelom "Pravilniku o napredovanju i nagrađivanju" treba razgraničiti znanstveni i stručni članak s time da bi se trebao dodijeliti dodijeljenim broj bodova za napredovanje za svaku vrstu znanstvenoga ili stručnoga rada. Znanstveno djelo jest originalan doprinos nekoj problematici (npr. odgoja i obrazovanja), dok su stručni radovi zasnovani na širenju već poznatih znanstvenih spoznaja i edukaciji drugih o znanstvenim spoznajama. Znanstveni radovi jesu izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni članak, izlaganje sa znanstvenoga skupa, znanstvena monografija i znanstveni projekt, a stručni radovi jesu stručni članak, recenzija, prikaz ili osvrt, izvješće, udžbenik, enciklopedija, leksikon, rječnik, priručnik, bibliografija... Predlažem da se u "Pravilniku o napredovanju i nagrađivanju" razluče pojmovi znanstvenoga i stručnoga rada te da se za svaki donese koliko bi bodova nosio pojedini znanstveni ili stručni rad (npr. školska monografija, zbornik likovnih ili književnih radova učenika, recenzija knjige, udžbenika, znanstveni rad o novim metodama poučavanja...). Drugi prijedlog tiče se pojma "besplatno". Taj bi pojam trebalo izbaciti iz cijeloga "Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju". Naime, pojedini časopisi plaćaju autorima autorske honorare prema ugovorima o djelu, a pojedine platforme na kojima se nalaze objavljeni znanstveni i stručni članci ne moraju biti besplatne (kao npr. Hrčak ili Hrvatska znanstvena bibliografija...). Zašto se znanstveni i stručni radovi objavljeni na takvim platformama ne bi vrednovali samo zato što nisu "besplatno dostupni"? Hvala! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
716 Mario Slatki PRAVILNIK , Članak 28. Čini mi se izuzetno nepravednim nametati uvjete novog pravilnika kolegama koji uskoro postižu uvjete za napredovanje po starom pravilniku. Pogledate li samo članak 21. i 22., nemoguće je zadovoljiti uvjete za koje nisu ni znali u proteklih 5 godina, pa su se možda usredotočili na aktivnosti za skupljanje bodova po starom pravilniku. Podsjećam da stari pravilnik ni na koji način nije bodovao sudjelovanje na projektima, a ovaj traži 1 projekt GODIŠNJE za vrijeme trajanja mentorstva ili savjetništva. Predlažem realni prijelazni rok za nastavnike koji su već u zvanju mentora ili savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
717 Mario Slatki PRAVILNIK , Članak 23. Predlažem da se mentorima i savjetnicima ne nameću aktivnosti koje moraju obavljati za vrijeme trajanja zvanja. Posebice problematičnim ovdje mi se čini sudjelovanje u projektima. Primijetite da je prethodnim člancima pravilnika već definirano skupljanje bodova iz različitih kategorija i svaki nastavnik bi trebao dobiti priliku odabrati područja u kojima će se dokazivati i usavršavati više. Jasno mi je da želite postrožiti kriterije za napredovanje, ali razmislite neće li svi ovi uvjeti (poglavito i u dotičnom članku) dovesti nastavnike koji žele napredovati u situaciju da ganjaju bodove i rade projekte a zanemaruju rad u redovitoj nastavi. Svatko tko je ikad sudjelovao u ozbiljnijem međunarodnom projektu zna da ne može računati na redovito obavljanje svih primarnih nastavničkih obaveza za vrijeme trajanja projekta (zbog stzudijskih posjeta, sastanaka, vrednovanja, provođenja aktivnosti projekta i slično). Predlažem barem brisanje projekata i objavljivalnje digitalnih sadržaja iz ovog članka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
718 Mario Slatki PRAVILNIK , Članak 21. Predlažem da se mentorima i savjetnicima ne nameću aktivnosti koje moraju obavljati za vrijeme trajanja zvanja. Posebice problematičnim ovdje mi se čini sudjelovanje u projektima. Primijetite da je prethodnim člancima pravilnika već definirano skupljanje bodova iz različitih kategorija i svaki nastavnik bi trebao dobiti priliku odabrati područja u kojima će se dokazivati i usavršavati više. Jasno mi je da želite postrožiti kriterije za napredovanje, ali razmislite neće li svi ovi uvjeti (poglavito i u dotičnom članku) dovesti nastavnike koji žele napredovati u situaciju da ganjaju bodove i rade projekte a zanemaruju rad u redovitoj nastavi. Svatko tko je ikad sudjelovao u ozbiljnijem međunarodnom projektu zna da ne može računati na redovito obavljanje svih primarnih nastavničkih obaveza za vrijeme trajanja projekta (zbog stzudijskih posjeta, sastanaka, vrednovanja, provođenja aktivnosti projekta i slično). Predlažem barem brisanje projekata i objavljivalnje digitalnih sadržaja iz ovog članka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
719 Mario Slatki PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, Vidim da već ovdje ima dosta komentara. Ovo je očito najzanimljiviji dio pravilnika. Pročitao sam dio, pa da se ne ponavljam previše, izdvojio bih nekoliko stvari: - Predavanje ili radionica na međunarodnoj (ili bilo kojoj drugoj) razini zahtijevaju "pozitivnu evaluaciju od strane sudionika"; nije mi jasno kako će se vršiti evaluacija od strane sudionika i kako će se ona dokazivati. Isto tako, što sa dosad održanim predavanjima koja su donosila bodove po starom pravilniku, ali nije izvršena nikakva evaluacija po njihovom završetku. Neće li valjda svi ti bodovi propasti?! - Stručno vijeće na razini škole može biti bilo što.. Možda malo preciznije definirati na što se točno odnosi.. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
720 Mario Slatki PRAVILNIK , Članak 6. Poštovani, Smatram da nije potrebno zahtijevati kontinuirani profesionalni razvoj kroz 30 sati godišnje. Naime, dinamika stručnih usavršavanja pojedinih predmeta ili pojedinih nastavnika može biti takva da se postigne ukupno 150 sati, ali ne po 30 svake godine. To bi automatski diskriminiralo kolegice koje su na rodiljnom dopustu ili nastavnike koji su npr. u jednoj godini odradili 20, a u drugoj možda 60 sati. Isto tako, ne vidim zašto je potrebno provesti najmanje 5 godina u zvanju mentora. Ako netko ima priliku, ili odluči tek nakon 8 ili 9 godina staža ući u postupak za napredovanje za mentora i u sljedećih dvije godine skupi dovoljno bodova, trebala bi mu se pružiti prilika da napreduje ranije. Predlažem barem smanjivanje tog potrebnog perioda provedenog u zvanju mentora na 2 godine. Kod skupljanja bodova ne vidim razloga zašto bi kategorija "Unaprjeđivanje rada škole" bila važnija od ostalih. Slažem se da bi bodovi trebali biti skupljani iz više kategorija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
721 Mario Racić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s većinom kolega koji su već napisali svoje mišljenje i dali neke konstruktivne savjete. Prije svega, puno toga nije dovoljno precizno i jasno definirano. Dodao bih još kako je broj bodova koji se traži za napredovanje prevelik. Mislim kako je u školi u kojoj je jedan predmetni učitelj lakše skupiti dovoljan broj bodova, iako naravno i to ima puno otežavajućih okolnosti, međutim u školama u kojima predaju dva ili više učitelja jedan predmet teže je skupiti dovoljan broj bodova ukoliko svi žele napredovati. Na primjer, po tri učitelja hrvatskog jezika ili četiri učitelja stranih jezika, a svi su odlični učitelji koji smatraju da zaslužuju napredovati u zvanje. Pogotovo je nezgodno skupiti baš svake godine 20 ili 30 sati stručnog usavršavanja. Na primjer, ukoliko želimo ići na državne stručne skupove, a čak ponekad i na županijske, i tako se usavršavati, ravnatelj često neće pustiti dva, tri učitelja da idu jer je to veliki trošak. Čak ako je netko spreman i sam financirati sudjelovanje na skupu i tako ulagati u svoje usavršavanje, ravnatelj često neće pustiti sve učitelje jer je problem naći zamjenu za tri ili četiri dana ili će imati neki drugi izgovor. Možda ćete reći kako je ravnatelj dužan pustiti učitelje na stručno usavršavanje, međutim svi znamo da u praksi nije tako. Isto tako, ako u školi ima nekoliko mentora i savjetnika, teško je da svi mogu stići imati neki ogledni sat, radionicu ili predavanje tijekom godine. Čemu je svrha ako ja održim predavanje na aktivu povijesti i geografije nama četvorici kolega koji o tome uglavnom već sve znaju ili već rade tako. Dakle, to bi trebali prezentirati na Učiteljskom vijeću, ali to bi tada bile maratonske sjednice ili bi se svelo na cirkus pa da svatko po 10-15 minuta na brzinu ispriča što ima jer oni koje napredovanje ne zanima žele što prije ići kući. Također, smatram da je preveliki naglasak stavljen na izvannastavni rad, a najmanji dio bodova nosi naša osnovna djelatnost, a to je rad s učenicima u razredu. Smatram da bi rad s učenicima trebao biti najvažniji kriterij za napredovanje. A tko ima bolji uvid u rad svog učitelja nego ravnatelj i školski pedagog, a koliko mogu iščitati, njihova uloga u svemu je minimalna. Sada ćemo prema ovom Pravilniku osnivati povjerenstvo od 8, 9 članova, imati ćemo javni poziv pa onda još jedno tročlano povjerenstvo. Ukoliko su si učitelji/nastavnici dali toliko truda kroz pet ili više godina i uspjeli skupiti dovoljan broj bodova i stručno se usavršavati, čemu onda toliko nepovjerenje u te ljude i sva ta silna procedura i povjerenstva. Znam da moraju postojati neka pravila, međutim tolike provjere, očitovanja, mišljenja i procedure se ne traže da netko bude ministar ili državni tajnik, a nas će se toliko provjeravati kao da smo mi neozbiljni i neodgovorni u svome poslu i zvanju koje smo izabrali. Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
722 Marinko Plazibat PRAVILNIK , Članak 6. Mislim da bi eventualna nepravda koji bi doživjeli oni (doista iznimno rijetki) koji već nakon 2-4 godine istinski zaslužuju napredovanje bila značajno manja od štete koju bi načinili oni koji bi, kad bi mogućnost napredovanja u tomu roku postojala, rušeći sve pred sobom i zapostavljajući druge poslove nezasluženo grabili do bodova i višega znanja... Već ih je i dosad bilo more, a frustracije koje proizvode ljudima oko sebe slušam skoro svakodnevno. Uostalom, mi nešto stariji nismo desetljećima imali nikakvu mogućnost napredovanja bez obzira što su ju mnogi itekako zaslužili. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
723 Marinko Plazibat PRAVILNIK , Članak 6. Nema sumnje, izvrsnomu učitelju, kreativnom, marljivom i ambicioznom, 60 bodova nije nedohvatljivo. Međutim, nekima od takvih učitelja to je mnogo, mnogo teže. Za njih je to katkad ipak nedohvatljivo i radi njih bi ovaj broj bodova trebalo smanjiti. A riječ je o učiteljima kojih ima vjerojatno i preko 50 % - onih koji rade u malim, često i vrlo izoliranim sredinama, i kojih nema u radnim skupinama i različitim povjerenstvima, među autorima predmetnih kurikula, prijedloga napredovanja itd. vjerojatno ni 5 – 10 %. U tim je sredinama i sada postotak mentora i savjetnika mnogo manji. (Jednom davno napravio sam analizu na temelju tada dostupnih mi podataka. Postotak učitelja koji su napredovali bio je šest puta manji u takvim sredinama, a vjerujem da je još uvijek velika razlika.) U mjestima u kojima ovi učitelji rade do obrazovanja djece njihovi roditelji mnogo manje drže, jer su i sami manje obrazovani i jer ih mnogo češće ne mogu slati na studij. Takav odnos dovodi i do manje ambicija učenika, manje poticajnoga ozračja za sudjelovanje na natjecanjima. U konkurenciji s učenicima koji odrastaju i uče u ambicioznijim sredinama, u boljim okolnostima, s učenicima koji polovicu svoga znanja i vještina steknu u gradskomu sportskomu klubu, u domu tehnike, u školi stranih jezika, u komunikaciji s većim brojem već obrazovanih vršnjaka i stručnjaka itd. učenici iz ovakvih sredina, pa i uz izniman napor svojih učitelja, prečesto nemaju baš mnogo šanse. A time ni njihovi učitelji na stjecanje bodova. Treba li spomenuti da se u ovakvim sredinama (iznimke su vrlo rijetke) ne skupljaju bodovi ni na organizaciji županijskih natjecanja, na vježbaonicama studentima, a rjeđe i na vođenju županijskih stručnih vijeća? Da u njihovim školama, u takvim okolnostima, i učitelji s kojima bi izvrsni učitelji trebali ostvariti određen projekt steknu/imaju manje ambicija pa je takve projekte teže i pokrenuti i ostvarivati. Često je riječ o učiteljima koji osim toga, zbog iseljavanja „svih koji mogu“, najčešće obrazovanijih, iz osiromašenih sredina te nekih drugih razloga, rade s većim brojem učenika po prilagođenomu programu (katkad i s 15 u 2-3 redovita razredna odjela) pa u ovomu trenutku, dok mi ovdje raspravljamo, pišu za njih planove, a za to im mnogo više vremena treba tijekom cijele godine. Riječ je o učiteljima koji svojim učenicima vrlo često u školi organiziraju rođendane jer je to njihovim roditeljima „skupo“ (vjerojatno i bez navodnika) i „nepotrebno“. Onima koji za njih (u prosjeku) češće ispeku kolače i koji satima, dok se mi bavimo projektima i bodovima, opterećeno razmišljaju i o odrastanju mnogih svojih učenika bez higijenskih uvjeta (nerijetko samo s dvorišnim zahodom), s mnogo češće nasilnim roditeljima i u nesređenim obiteljima. Iz zagrebačke, riječke, (moje sada) osječke ili varaždinske perspektive ovo je katkad (razumljivo) teško shvatiti. No trebalo bi imati na umu, kao i to da se utičnicom i elektroničkom opremom ne mogu sve razdaljine ukinuti. I da nije realistično i pravedno očekivati da se može i mora nadoknaditi prikupljanje bodova na manjem broju područja nego što je nama „građanima“ objektivno dostupno. Između ostaloga zato što za vrijeme dok mi prikupljamo bodove oni odrađuju poslove kojih mi nemamo. A o kolegama koji kilometrima putuju radeći na dvije ili tri udaljene škole, da ne govorimo. Ako nam je ovih mjeseci toliko važna matematika i informatika (uz često zaboravljanje onoga što nas uče humanističke znanosti), mislim da bi se netko trebao pozabaviti i statistikom te i na temelju nje napraviti ozbiljne analize, ne samo o napredovanjima, nego i o razlikama i raznovrsnostima postignutih obrazovnih i odgojnih ishoda. No svjestan sam da u ovomu trenutku o tomu možemo tek sanjati. Očekujemo li zadovoljenje određenih uvjeta za napredovanje, onda svi učitelji moraju imati dohvatljive mogućnosti u prihvatljivim okolnostima. Vrlo je važno da u svim hrvatskim školama potičemo izvrsnost učitelja, a oni će tomu težiti ako su dovoljno motivirani i poštovani, ako od njih ne tražimo previše (ili smiješno premalo, kao što bilo dosad) i možda nemoguće. A osobito je užasno ako zbog borbe za potrebne bodove u zbornicama učitelji zaborave da bi do njih trebali doći opušteno i, prije svega, poštujući i uvažavajući jedni druge i odrađujući kvalitetno onaj redoviti, važniji posao. No ovo je problem koji bi se mogao pojaviti u svim hrvatskim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
724 Marinko Plazibat PRAVILNIK , Članak 4. Slažem se s uporabom pridjeva viši, a skloniji sam prijedlogu "viši savjetnik" nego "viši mentor". U svakom slučaju, "izvrstan savjetnik" loš je prijedlog jer je prva asocijacija da je razina ispod neizvrstan savjetnik. Ovdje bih dodao da je nedopustivo pa i uvredljivo (ako razmislimo o pozadini imenovanja) da u osnovnoj školi postoje učitelji mentori itd., a u srednjoj školi profesori mentori itd. Naime, učitelji su napredovanjem dobili zvanje prema svomu zanimanju, a nastavnici - što je službeni naziv njihova zanimanja - nisu. Prisvojili su si i nametnuli oslovljavanje u javnosti i imenovanje u zvanje dobiveno napredovanjem po zvanju "profesor" koje su (većina) dobili završetkom studija, baš kao i većina učitelja. Po analogiji, oni mogu biti samo nastavnici mentori, itd. Zašto se to dogodilo? Rekao bih, iz istih razloga iz kojih nastavnici (što su po zvanju bili stariji učitelji) u osnovnoj školi nisu željeli biti izjednačeni s učiteljima razredne nastave. Mislim da je "učitelj" najbolji naziv zanimanja i u osnovnoj i u srednjoj školi jer upućuje na neposredniji odnos poučavatelja i učenika, a "nastavnik" je "osoba koja radi u nastavi". Pritom zapravo radimo isti posao. Ali ako u srednjoj školi rade profesori savjetnici, onda i mi u osnovnoj možemo biti profesori savjetnici. Međutim, napredovanje svakako treba vezati uz zanimanje jer smo ga u tom poslu zaslužili, a kao profesori (završivši studij) možemo raditi različite poslove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
725 Marina Perica PRAVILNIK Poštovani! Smatram da bi prilikom obnavljanja zvanja trebalo priznavati i ostvarene bodove od datuma prethodnog rješenja do Promocije u zvanje,s obzirom da između ta dva datuma obično prođe i nekoliko mjeseci. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
726 Marina Kulaš PRAVILNIK , Članak 18. Pretpostavimo da je osoba do sada stekla zvanje savjetnika dva puta. Do sada je to bilo najviše zvanje. Stekne li sljedeći puta zvanje izvrsnog savjetnika, računa li se to kao treće stjecanje zvanje izvrsnog savjetnika ili ne? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
727 Marina Kulaš PRAVILNIK , Članak 21. Ovo sudjelovanje u projektima nije baš dobro definirano, jer što s učiteljima koji rade u školama gdje se projekti ne odvijaju? Kako se takvi mogu uključiti u projekte? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
728 Marina Kulaš PRAVILNIK , Članak 28. Zanima me, ako je netko dvije godine bio savjetnik po dosadašnjem, a onda sada po novom ode u zvanje izvrsnog savjetnika, hoće li se to uračunavati u one "4 puta pa onda trajno"? Ili ne? Isto tako, predlažem da se trajno stjecanje zvanja savjetnika smanji na 3 napredovanja. Ovako, ako se malo izračuna, to je svima negdje pred mirovinom, pa i nisu baš na nekom dobitku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
729 Marina Čubrić PRAVILNIK , Članak 31. Ovaj predloženi pravilnik ne predviđa praćenje neposrednog rada u nastavi i svih problema s kojima se susrećemo; uopće ne ohrabruje nastavnike koji rade u vrlo zahtjevnom okružju (da ne upotrijebim teže riječi) i njihov rad i postignuća (koja se ne mogu uspoređivati s najboljim školama) neće biti prepoznata. To su dosada ipak mogli prepoznati predmetni viši savjetnici i ohrabrivati kolege. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
730 Marina Čubrić PRAVILNIK , Članak 4. termin izvrstan savjetnik nije gramatički točan - treba određeni oblik pridjeva 'izvrsni' - tako se pokazuje i u padežnim oblicima dalje u tekstu: - izvrstan savjetnik: trebalo bi - izvrsna savjetnika - izvrsnu savjetniku.... - izvrsni savjetnik - izvrsnoga savjetnika - izvrsnom savjetniku... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
731 Marina Čubrić PRAVILNIK , Članak 18. Trajno zvanje izvrsnog savjetnika gotovo je nemoguće postići - ako tri puta treba biti u zvanju izvrsnog savjetnika prvo: je li već pri trećem izboru postao trajni savjetnik ili treba čekati pet godina i ne treba se javljati više drugo: smanjiti uvjet za trajno zvanje na 30 godina... kad već ne možemo dobiti beneficirani staž Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
732 Marina Čubrić PRAVILNIK , Članak 14. Formiranje povjerenstava za napredovanje samo je gomilanje administrativnih poslova svima nama, ali i nepotrebno trošenje novca na dnevnice (trebat će i putovati do nekih škola), pretpostavljam i članstvo u povjerenstvu, a i na zamjene onima koji budu mijenjali te članove u nastavi... Procjenjivanje nečijega rada nije pitanje samo pregleda pristigle dokumentacije i zbrajanja bodova nego je to i sustavno praćenje rada svih nas u sustavu; savjetnici su ipak imali dobar pregled stanja na terenu - od dobrih do manje dobrih stvari - a ponajprije do savjetovanje u svim situacijama u kojima smo se mogli njima obratiti; tko će sada preuzeti tu ulogu, pa i za napredovanje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
733 Marina Čubrić PRAVILNIK , Članak 13. (3) Jednoga člana stručnog povjerenstva, koji je stručan za područje odnosno predmet za koji se napredovanje ostvaruje, - ovdje treba zarez.... Treba li biti precizniji - Trećeg člana.... Gdje su u tome opet savjetnici u AZOO? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
734 Marina Čubrić PRAVILNIK , Članak 9. Nejasno je - imenuje li ministar samo jedno povjerenstvo od osam članova za cijelu državu?? JEdno povjerenstvo zza sve predmete? Ili za svaki predmet novo povjerenstvo? U svakom slučaju - kakav je status tih članova povjerenstva iz prakse? Za svako izbivanje treba organizirati zamjenu. GDje su u svemu tome AZOO i naši savjetnici? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
735 Marina Čubrić PRAVILNIK , Članak 8. Objavljivanje stručnih sadržaja - nije definirano gdje će se objavljivati, tko će pratiti kvalitetu objavljenih sadržaja, autorstvo i sl. - hoće li se prihvaćati i blogovi, mrežne stranice isl. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
736 Marina Čubrić PRAVILNIK , Članak 7. Bodovanje nije nimalo pošteno prema kolegama koji rade u strukovnim školama (opći predmeti) i koji rijetko imaju učenike zainteresirane za natjecanja; jednako tako je i s mentorstvima; a nastavnici općih predmeta u strukovnim školama odrađuju najteži dio našega posla... a da ne govorim o trogodišnjim školama - mora se pronaći način da se motivira i te nastavnike i njima svakako treba pružiti jaču metodičku potporu Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
737 Marina Čubrić PRAVILNIK , Članak 7. su-autorstvo > suautorstvo Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
738 Marina Čubrić PRAVILNIK , Članak 7. Ograničavanje napredovanja godinama nije nimalo ohrabrujuće - posebno za mlade ljude - najveći stupanj 'osvojit' će tek eventualno četrdesetogodišnjaci. Trebalo bi maknuti taj dio ograničenja od pet godina i ostaviti bodove (a o njima tek treba dobro razmisliti). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
739 Marina Čubrić PRAVILNIK , Članak 4. TErmin 'izvrstan savjetnik' vrlo je nespretan - prvo: i stupanj mentora i savjetnika u sebi sadrže oznaku izvrsnosti u određenom stupnju; dobar je termin viši savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
740 Marina Čubrić PRAVILNIK , Članak 2. bilo bi dobro preciznije odrediti i sintagmu 'učiteljska profesija' - u literaturi ona se razlikuje od sintagme 'nastavnička profesija' ili se barem uvijek pojavljuju zajedno (usp. Vlasta Vizek Vidović) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
741 Marina Batalija PRAVILNIK , Članak 5. Poštovani, smatram hvalevrijednim nastojanje da se objavi novi Pravilnik jer je stari bio vrlo nedorečen. No, čini mi se ipak da su u čl. 5 dijelovi nejasni, nerazumljivi i nedovoljno obrazloženi; "minimalno pet ishoda učenja"(trebalo bi definirati koji su to obvezni ishodi nužni za zadovoljenje uvjeta); "najmanje 30 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije"(koje kategorije, obrazložiti navedeno i točno definirati). U razdoblju od 5 godina učitelj mentor može s velikim naporom i odricanjem skupiti 30 bodova. Za slobodno vrijeme i obitelj onaj koji želi napredovati, jednostavno neće imati vremena. Smatram da je granica previsoka i da bi 20 bodova bilo sasvim u redu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
742 Marijana Zarožinski PRAVILNIK Poštovani, svakako pozdravljam novi pravilnik. Ističem da se nastavnici iz trogodišnjih strukovnih škola ne mogu prijaviti na ispravljanje državne mature te da je to diskriminirajuće. Isto tako se u radne skupine rijetko kada ili uopće ne pozivaju nastavnici iz trogodišnjih strukovnih škola. Kada se to ispravi, ovaj pravilnik će biti još bolji. Smatram da je preveliki broj bodova, kao i većina kolega. Stvarno će se dogoditi da će nastavnici samo paziti da skupe sate edukacije i dovoljan broj bodova i da neće imati vremena za osobni život, kao ni za redovnu nastavu, koja je najvažnija u svemu ovome! Nikako, ali nikako ne može biti ograničen broj nastavnika koji u godini mogu napredovati zbog nekakvog proračuna! Nisam naišla na to ograničenje u ovom pravilniku, ali sam vidjela na nekim medijima prijedlog da se ograniči. Niže navodim što sam uočila po člancima. Članak 8, ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA NATJECANJA KOJE ORGANIZIRA MINISTARSTVO ILI NATJECANJA KOJA MI OSMISLIMO, TO NIJE JASNO: „Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na školskoj razini (po događanju)“ OVDJE JE POTREBNO DETALJNO OPISATI NATJECANJE JER MOŽEMO SVAKE GODINE ORGANIZIRATI NATJECANJE U IZRICANJU DECIMALA BROJA PI, ŠTO JE PUNO LAKŠE ORGANIZIRATI I PRIPREMITI OD ORGANIZACIJE ŠKOLSKOG NATJECANJA KOJE VODI AZOO. Članak 8, Predavanja i radionice „Predavanje ili radionica na međunarodnoj razini (po broju održanih, uživo i online; uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora)“ – ŠTO SE TU KONKRETNO PODRAZUMIJEVA? JE LI TU PREDAVANJE NA SHORT TERM JOIN STUFF AKTIVNOSTI PROJEKATA IZ ERASMUS+ ILI PREDAVANJE NA SASTANCIMA KOORDINATORA? KAKO SE TO DIJELI: „Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja“ Članak 8., Rad u stručnim vijećima, udrugama i slično ŠTO OVO ZNAČI:“ Doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini)“ Članak 8, STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI KAKO SE OVO OBJAVLJUJE I GDJE: „Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s poteškoćama (po broju objavljenih radova)“ Članak 8,Projekti NEJASNO: „Vođenje ili koordiniranje projekta na školskoj razini (po projektu)“ ČLANAK 12, (3) U slučaju ispunjenja općih uvjeta za napredovanje, ministarstvo nadležno za obrazovanja dostavlja zahtjev i dokumentaciju Povjerenstvu za napredovanje.: OVAJ STAVAK JE POTREBNO NADOPUNITI SA SLANJEM POVRATNE INFORMACIJE KANDIDATU U POSTUPKU JER SE DOGODILO NEBROJENO PUTA DA NASTAVNICI PO GODINU DANA NE ZNAJU JESU LI ISPUNILI UVJETE NITI KADA SE OČEKUJE DOLAZAK NA UVID U NAPREDOVANJE. TAJ PROCES JE DEMOTIVIRAJUĆE RAZDOBLJE JER BODOVI IZ TOG RAZDOBLJA PROPADAJU! OGRANIČITI VREMENSKI CIJELI POSTUPAK! BODOVE OD DATUMA SLANJA ZAHTJEVA PREBACITI U IDUĆI PERIOD SKUPLJANJA BODOVA. Članak 17. DEFINIRATI DUŽE BOLOVANJE: (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju opravdane duže odsutnosti s rada rok na koji je odgojno-obrazovni radnik izabran u zvanje može se produžiti ovisno o trajanju opravdane odsutnosti. S poštovanjem, Marijana Zarožinski Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
743 Marijana Vuković PRAVILNIK , Članak 5. - kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 20 sati godišnje Ukoliko imamo 3 ŽSV maksimalno godišnje, uz uvjet da pohađamo svaki, nemoguće izrealizirati toliko sati. Na nekim potvrdnicama ne piše koliko je sati trajalo, iako je to najčešće maksimalno 5 sati. Što se tiče e- učenja neki on line tečajevi u organizaciji AZZO -a imaju na potvrdnicama broj sati trajanja ( bilo ih je i od 10 sati), ali da bi se prijavio na takvu edukaciju trebaš "visiti " na ettaedu kako bi se prijavio, jer nakon kratkog vremena od postavljanja edukacije na stranice, edukacija je popunjena (100/100). Nema svaka škola iste uvjete da bi poslala nastavnike na usavršavanja, ali svaka županija nema ni isti broj ponuđenih skupova bilo stručnih ili interdisciplinarnih. - Što se tiče 5 ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnog standarda tko i kako utvrđuje ostvarenost istih. - Kategorija " Unaprjeđivanje rada škole" je obvezna , a nije definirano kako mogu nastavnici utjecati na aktivnosti koje su predviđene za bodovanje ove kategorije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
744 Marijana Škvorc PRAVILNIK , Članak 14. Smatram da za nekoga tko je dva puta napredovao u zvanje suvišno "praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada". Tko i na koji način utvrđuje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
745 Marijana Škvorc PRAVILNIK , Članak 10. Pozdravljam prijedlog da se postupak za napredovanje u zvanje pokreće na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika koji ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom. No čini se neopravdanim podnošenje tog zahtijeva ograničiti vremenskim rokom od 1. rujna do 1. ožujka za tekuću školsku godinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
746 Marijana Škvorc PRAVILNIK , Članak 8. Pozdravljam uvođenje više kriterija za vrednovanje stručno-pedagoškog rada; kategorije i aktivnosti. Molim jasnije definirajte "Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji)". Što se točno boduje i kako to dokazati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
747 Marijana Škvorc PRAVILNIK , Članak 7. Pozdravljam uvođenje više kriterija za vrednovanje stručno-pedagoškog rada ; kategorije i aktivnosti. Smatram da bi trebalo biti jasno definirano kako se bodovi za napredovanje zbrajaju (dodaju) u odnosu na prijašnje napredovanje, te točno definirati prijelazno razdoblje napredovanja. Bodovni pragovi su vrlo visoki i to bi moglo dovesti do usmjerenosti samo na bodove ako se u 5 godina mora skupiti ovako preveliki broj bodova prema ovom prijedlogu. Slažem se da radnici koji su promaknuti u zvanje trebaju imati obveze, ali uvjet od 6/8/10 sati edukacije godišnje teško ili nikako ostvariv. Jedino ako je to i bio glavni cilj prijedloga ovog pravilnika. Tko će i kako mjeriti kolegijalnu podršku? Što točno znači educirati kolege – održati predavanje, radionicu ili dati kvalitetan i konkretan savjet? Što znači dijeliti primjere dobre prakse? Koliko i kako je to mjerljivo? Priprema za ovakvu edukaciju se također treba vrednovati, a to nije nigdje navedeno. Sudjelovanje u e-Savjetovanjima – koliko i kako evidentirati sudjelovanje? Objaviti najmanje jedan javno i besplatno dostupan digitalni obrazovni sadržaj? Što točno znači javno dostupan digitalni obrazovni sadržaj? Postoji li točno određena vrsta obrazovnog sadržaja ili bilo koja? Tko će i kako evidentirati sudjelovanje u najmanje jednom projektu na školskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini godišnje. Dovoljno je da osoba dva puta uzastopno napreduje, te ima 20 godina staža za stjecanje trajnog zvanja. Ima li smisla osobi koja je napredovala 2 puta u zvanje dolaziti ponovno na nastavu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
748 Marijana Šapina PRAVILNIK Poštovani, vjerujem da smo svjesni potrebe za mijenjanjem Pravilnika i da svatko od nas prihvaća promjene koje doprinose poboljšanju našeg rada. Slaže se s većinom komentara kolegica i kolega, posebno da bi broj bodova potrebnih za napredovanje trebao biti manji. Nije mi jasno zbog čega moramo stalno dokazivati kvalitetu svog rada. Uobičajeno je kada netko napreduje ili je promoviram da taj status zadržava do trenutka kada, eventualno, odluči napredovati dalje. Razumijem da moraju postojati neki kriteriji i da ne mogu biti savršeni. Također, svjesna sam važnosti kontinuiranog usavršavanja i rada na kompetencijama (osobnim i profesionalnim). Vjerujem da je većina nas izabrala rad u školi zbog intrinzične motivacije, a ne radi materijalnih pogodnosti ili ugleda u društvu. Kako je ovo jedini oblik napredovanja u struci, bilo bi lijepo da i on podržava iskonski smisao rada u školi, a to je kvalitetan rad i odnos s našim učenicima, roditeljima i kolegama. Ispričavam jer nisam dala konkretne prijedloge i argumente, nego više osobni dojam nakon iščitavanja Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
749 Marijana Benić PRAVILNIK , Članak 8. Pozdravljam prijedlog novoga pravilnika. Osvrnula bih se na članak 8. - Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini (po učeniku) 1 bod. Nejasan mi je dio (po učeniku). Znači li to ako učenici sudjeluju npr. na Lidranu u kategoriji Dramski izraz - skupni scenski nastup (npr. 10 učenika) učitelj dobiva 10 bodova? Vjerojatno nisam dobro razumjela. Predlažem da se bodovi dodjeljuju po kategorijama. Npr. ako učitelj ima učenike u dramskom izrazu i literarnom - 2 boda. Ako na Natjecanju iz npr. hrvatskoga jezika ima učenike u 7. i 8. razredu - 2 boda. Za srednju školu moguće je imati više učenika u više kategorija (posebno učenici iz gimnazija -I., III., IV. razred) - 3 boda... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
750 Marijana Bastić PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, 1. željela bih se osvrnuti na nerazmjer bodova vezano uz Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) - 1 bod, a za Mentorstvo pripravniku do stručnog ispita (po pripravniku) - 3 boda. Naime, iz iskustva moram navesti da nije isto imati mentorstvo jednoj, dvoje, troje ili čak ponekad i pet osoba (studenata kemije), pogotovo da to vrijeme provedeno u školi bude za njih konstruktivno, kvalitetno i inspirirajuće. Sa svakim studentom potrebno je individualno raditi, pregledati i analizirati te dati sugestije, kako za pisane pripreme prije održavanja nastavnih sati, tako i napraviti analizu nakon izvedenog nastavnog sata. Potrebna je i pomoć pri pripremi pribora i materijala za izvođenje pokusa (rad u kabinetu), suradnja s mentorom pri pripremi roditeljskog sastanka, sata razrednika, sudjelovanje u radu ŽSV-a, upoznavanje pedagoške dokumentacije te obveza vezenih uz istu kao i svih onih specifičnosti učiteljskog posla koje studente nastavničkih smjerova očekuju kada se zaposle. Sve to traje minimalno 4 do 5 mjeseci i potrebno je vrednovati s većim brojem bodova (ili minimalno s 1 bodom po studentu po godini). 2. Što se tiče broja suautora na radovima on nikako ne bi smio biti ograničen (ili eventualno dodjeljivati broj bodova ovisno o broju autora), pogotovo u današnje vrijeme kada se potiče razmjena informacija i timski rad. Osim toga, nije nigdje naglašeno što je sa znanstvenim radovima, pripadju li i oni u ovu kategoriju (a poznato je da su upravo oni rezultat timskog rada i shodno tome većeg broja suautora). 3. Nije u potpunosti jasno kako će se npr. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja koja se vrednuje s 4 boda mjeriti? Ako se održi radionica u kojoj je demonstrirana primjena inovativne metode poučavnja ili pak objavi rad s opisom iste (pitanje što je danas ustvari inovativno?) znači da je podijeljena sa širokim auditorijem i u tom slučaju dobiva se 4 boda, ali istovremeno bodovi se dobivaju i za održanu radionicu i/ili objavljeni rad(?) 4. Svakako je potrebno voditi brigu da se u Pravilniku ne zanemari osnovna djelatnost učitelja i nastavnika, a to je rad s učenicima i kvaliteta nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
751 Marija Vrdoljak PRAVILNIK , Članak 4. 3. stupanj "izvrstan savjetnik" nije dobro rješenje, jer sugerira da obični savjetnik nije izvrstan. Kod eventualnog korištenja zvučat će nezgodno, npr. "učitelj izvrstan savjetnik Pero Perić". Stoga predlažem da članak 4. glasi ovako: Članak 4. Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) koji imaju odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja te potrebne pedagoške kompetencije propisane zakonom i drugim propisima, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom mogu napredovati u zvanja: 1.mentor 2.viši mentor 3.savjetnik U skladu s time promijeniti i uskladiti i čl.6. i čl. 7. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
752 Marija Vlahusin PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, pozdravljam donošenje novog Pravilnika koji je već davno trebao biti izmijenjen i dopunjen. Učiteljica sam razredne nastave pa ću iz toga kuta napisati par svojih razmišljanja. Učitelji koji rade u školama iz "manjih sredina" nemaju veliki broj stručnih seminara godišnje u svojim mjestima, kad žele poći u udaljenija mjesta kako bi čuli nešto novo i kvalitetno treba doplatiti, rezervirati, organizirati... što nas u velikoj mjeri odbija i ograničava u sudjelovanju na stručnim seminarima. U manjim školama i "manjim sredinama" nema uvijek ni dovoljno studenata kojima bi mogli biti mentori i prenijeti im svoja znanja. Učitelji razredne nastave samo iz Matematike u 4.razredu mogu biti mentori učenicima na natjecanjima, a Lidrano je smotra za koju i sam učitelj mora imati interesa, motivacije i dovoljno vremena pripremiti učenike (često mnogo učitelja zato i odustaje). Od učitelja se u novom Pravilniku traži puno uspjeha i rezultata u izvannastavnim aktivnostima, a naše zaduženje je samo 1 sat tjedno, što znači da treba puno svog i učeničkog slobodnog vremena uložiti u taj rad što uz ostale radne i obiteljske obveze nije lako, skoro nedostižno. S druge strane malo se boduje i vrednuje naš pravi posao, neposredni rad s učenicima kojih u razredima ima ponekad puno i previše, pa kombinacije i slično. U razredu sva naša sposobnost i kreativnost najviše dolazi do izražaja, sve čarolije koje smišljamo i redovito izvodimo kako bi naše učenike naučili učiti i spremili ih za daljnje izazove u školi i životu. Mislim da je za napredovanje dovoljno dva puta biti potvrđen u svome zvanju i imati 30 godina radnog staža, jer u današnje vrijeme dok se završi fakultet, staž, stručni ispit i na kraju dobije posao, ne znam kako ćemo zdravi dočekati mirovinu i u njoj malo uživati. Godine staža nisu nikad bile prepreka učitelju koji hoće i želi biti kreativan i dokazivati se u svom radu sebi i ostalima. Prateći portale i čitajući stručnu literaturu vidjela sam da što im se više bliži mirovina učitelji su više stvaralački raspoloženi, aktivno i kreativno odgovaraju na sve nove izazove, želeći pošteno odraditi koliko treba i zasluženo poći u mirovinu. Nadam se da će odgovorni ovaj put pročitati naše prijedloge i uvažiti većinu njih, jer ipak učitelji znaju najbolje i svijetla su točka obrazovanja prema rezultatima svih anketa. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
753 Marija Ujlaki PRAVILNIK Poštovani kolege ,nadležni u MZO i ostali Kao i mnogi i ja sam za zanimanjem iščekivala novi Pravilnik pa moram reći da me ljuti i žalosti da je ovako loš prijedlog Pravilnika uopće izašao u javnu raspravu. Pravilnik je nedorečen, neujednačen i u suprotnosti sa Zakonom o AZOO ( koja je,tj.njeni savjetnici, sve ove godine dobro radila posao,pa zašto mijenjati ono što je dobro ? ). Smisao Pravilnika je propisati uvjete napredovanja za navedene u naslovu Pravilnika, a ovako propisani uvjeti NE OMOGUĆUJU JEDNAKE UVJETE NAPREDOVANJA ZA SVE , nekima možda ne omogućuju napredovanje uopće. Osim toga, Pravilnik bi svojim načinom kako je zamišljen i uvjetima koje propisuje a sukladno politici koju promovira Ministarstvo TREBAO POTICATI I PODRŽAVATI POSEBNOSTI I RAZLIČITOSTI svih nas na kojem god se radnom mjestu nalazili sa zaduženjima koja imamo i biti otvoren u mogućnostima kako bismo svi mogli napredovati. Mnogi su u raspravi već istaknuli da ovako zamišljen pravilnik traži proračunatu trku za bodovima, a što dobivamo zauzvrat ? Da još moramo raditi kako bismo „isplatili“ napredovanje, za koje nije niti navedeno koliko će biti uvećanje koeficijenta za pojedino napredovanje,pa se može dogoditi da ga niti ne bude ( kao s jubilarnim nagradama , obećanjima za uvećanjem plaća i sl. ). U sustavu odgoja i obrazovanja rade odgojitelji , stručni suradnici, učitelji u osnovnim školama razredne i predmetne nastave, nastavnici u gimnazijama , srednjim strukovnim i umjetničkim školama te ravnatelji, radimo u različitim školama ( manjim, većim, gradskim, seoskim , u jednoj ili tri škole , na puno ili nepuno radno vrijeme ) s različitim zaduženjima i mogućnostima rada a prema tome i različitim mogućnostima napredovanja. BESMISLENO JE RASPRAVLJATI O TOME MOŽE LI SE SVE NAS BODOVATI PO ISTOM SUSTAVU prikupljanja bodova i vrednovanja . Samo ćete postići ovo što se iščitava u komentarima kolega : na koje natjecanje da ide učiteljica 3.raz.OŠ, s kime da ide na natjecanje učiteljica matematike iz trogodišnje strukovne škole, imaju li učitelji koje rade na područnoj s desetak učenika po razrednom odjelu iste mogućnosti odlaska na natjecanje i na usavršavanje kao i oni koji rade na gradskoj školi koja ima 800 učenika , komu da budem mentor ? O tome KOLIKO SU BODOVNE NORME NAVEDENE U PRIJEDLOGU OSTVARIVE mogu samo iskazati slaganje s kolegama koji su već propitivali koliko nas može držati predavanja na ŽSV-u koji se održava tri puta po tri sata godišnje, koliko nas može sudjelovati u komisijama za natjecanje ( ako ga uopće ima ), koliko nas može sudjelovati u projektima ( ili ćemo po školama samo provoditi projekte ) ,kod online edukacija - jeste li osigurali dovoljnu količinu primjerenih edukacija za sve , a onda dodatno za one koji žele napredovati ? Pa PROBLEM NEDEFINIRANOSTI – što je projekt, što je uređivanje školske mrežne stranice-koliko ljudi istovremeno može biti zaduženo,kako ćete mjeriti količinu i kvalitetu posla i tko? Što je inovativna metoda (koliko nov i neviđen taj primjer dobre prakse koji vrijedi 4 boda treba biti ? ) možemo li isto predavanje održati dva puta, možemo li napisati članak i na istu temu održati izlaganje itd. Prvo treba odgovoriti na pitanje-do koje mjere treba nešto definirati ? Pa PROBLEM NEUJEDNAČENOSTI BODOVA koji je rezultat toga da Pravilnikom pokušavate izmjeriti nemjerljivo : u vašem prijedlogu objavljivanje 10 sati obrazovnih sadržaja ( pri čemu obrazovni sadržaj nije definiran,nije opisana kvaliteta,korisnost, ni gdje bi se trebali / mogli objaviti i sl. ) vrijedi više nego cjelogodišnji rad s učenicima s teškoćama u nekoj udruzi ili mentorstvo učiteljima pripravnicima ili studentima. Ako 10 sati obrazovnih sadržaja vrijedi 4 boda , kako objava obrazovnih sadržaja za cijelu godinu vrijedi 6 bodova? Kakvo je to POVJERENSTVO ZA NAPREDOVANJE, u kojem nema ravnatelja kao stručne osobe koja prati naš rad i koja između ostalog treba osigurati stručno osposobljavanje i usavršavanje ? Tko bi trebao potpisati ispunjavanje odredbi iz „Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija“ vezane za skupove ishoda: Suradnja u školi s obitelji i zajednicom, Obrazovni sustav i organizacija škole ili Profesionalna komunikacija i interakcija ? I pritom ne želim ulaziti u detaljnije komentiranje kako je loše ovim pravilnikom riješeno napredovanje ravnatelja. Toliko nedorečenosti i propusta ! Ne podržavam poništavanje napredovanja jer ako učitelj/ odgojitelj / stručni suradnik/ ravnatelj ostvari napredovanje , ostvario ga je višegodišnjim predanim radom u svim segmentima svog posla,nije ga ostvario samo bodovima, već i u općim uvjetima kroz kontinuirano profesionalno napredovanje te je ispunio uvjete propisane Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija . Još je nakon stjecanja napredovanja ispunio obveze propisane člancima 21,22,23 ( koje nisu male, evo ja satima sjedim i proučavam dokument, čitam vaše komentare , oblikujem svoj komentar ) .S punom pravom tvrdim da DJELATNIK KOJI JE OSTVARIO NAPREDOVANJE I ODRADIO OBVEZE ISPUNJAVA UVJETE DA ZVANJE TRAJNO ZADRŽI . Imam osjećaj da u našem Ministarstvu misle da je 6500 djelatnika koji su napredovali puno i da mnogi nisu zaslužili svoja napredovanja. Pravilnik je dokument koji mora biti pisan pravnim stilom ,ali se iz njega treba iščitati namjera kako MZO i cijeli sustav žele prepoznati dobre i najbolje djelatnike,potaknuti ih i omogućiti im napredovanje za njihovu osobnu i profesionalnu dobrobit ,ali i na korist cijelog sustava i države. Ja to u ovom prijedlogu ne prepoznajem. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
754 Marija Ugrin PRAVILNIK U našemu školstvu radi puno savjesnih, vrijednih i samozatajnih učitelja koji znaju da je izravan rad s učenicima prioritet u njihovom poslu pa i velik dio svoga slobodnoga vremena posvećuju upravo povećanju kvalitete odgojno obrazovnoga rada s učenicima. Međutim, prikupljanje bodova (kojih je u novom pravilniku baš previše) predstavlja gnjavažu na koju ne žele trošiti dragocjeno vrijeme pa ima naznaka da će odustajati i kolegice koje su već u zvanju, a o novima da i ne govorimo. Zar je to cilj? Ne mislim da su godine staža mjerilo kvalitete nečijega rada, ali znam da se dobar učitelj s godinama daje sve više, kako u radu tako i u odnosu s učenicima, roditeljima i kolegama i... ne „važe“ svoje radno vrijeme. Zato predlažem, ako već moramo obnavljati zvanje, da ta obveza prestaje nakon 30 godina staža. Svakako treba donijeti prijelazne odredbe kako bi svima bili (koliko toliko) ujednačeni uvjeti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
755 Marija Roth PRAVILNIK , Članak 8. Kod PREDAVANJA I/ILI RADIONICE nije jasno definirano što znači pozitivna evaluacija od strane sudionika. Kojim obrascem će se provoditi evaluacija? Kojim ocjenama se ocjenjuje i koje ocjene su pozitivne? Da li sve ocjene od 2 do 5 na ljestvici ocjena od 1 do 5? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
756 Marija Roth PRAVILNIK , Članak 25. Nisu jasno razrađeni kriteriji nagrađivanja već samo uvijeti za javljanje ili predlaganje što ostavlja prostor slobodnoj procjeni članova povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
757 Marija Roth PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem nazive mentor, savjetnik, viši mentor jer očekujem da svatko tko napreduje mora biti izvrstan. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
758 Marija Pustišek PRAVILNIK , Članak 20. Komentar uz članak 20. Članak 20. treba potpuno izbaciti. Što znači da djelatnici napredovali u zvanje imaju obvezu na rad dijelom radnog vremena za potrebe ministarstva? Kada, koliko dugo, koji poslovi? Kad se netko u Ministarstvu sjeti može nas pozvati i dati da radimo što?, za koju naknadu?, za koji vremenski period?, što je s našom redovnom satnicom? - umanjuje li se za vrijeme rada u Ministarstvu? Naravno za to vrijeme ne možemo skupljati bodove. Ne mogu se oteti dojmu da je ovaj Pravilnik težnja da se broj napredovanja desetkuje, da se svi mi potpuno obeshrabrimo i odustanemo od same pomisli da napredujemo. A trebalo bi biti upravo suprotno, Pravilnik bi nas trebao potaknuti i ohrabriti u nastojanjima za napredovanjem. Preskupi smo državi? Dakle, mogu zaključiti da se ovdje radi o obvezi koja ukida prava.Stoga se ovaj članak treba izbaciti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
759 Marija Pustišek PRAVILNIK , Članak 18. Čl. 18 st. 2 – Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Predlažem promjenu Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Mislim da bi to doista bilo u redu prema djelatnicima koji imaju već toliko staža, da u završnicu svoga radnog vijeka uđu s manje opterećenja i stresa i bez utrke za bodovima, a s mogućnošću zadržavanja stečenog zvanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
760 Marija Pustišek PRAVILNIK , Članak 8. Komentari i prijedlozi uz čl. 8. Organizacija i /ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima Predlažem promjenu vezanu uz bodovanje mentorstva studentima učiteljskih i nastavničkih studija – sada se predlaže 1 bod po godini, a prije smo imali 3 boda po studentu. Dakle mislim da to svakako treba promijeniti i ostaviti 3 boda po studentu, jer rad sa studentima zahtijeva puno rada i vremena. Bod za cijelu godinu je doista premalo. Predavanja i/ili radionice Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja – nije jasno koliko sadržaja treba podijeliti, u kojem vremenskom roku, je li to 4 boda po sadržaju, ako je slažem se s tim. Online edukacije Sudjelovanje u online edukaciji na državnoj razini (minimalnog trajanja 5 sati 1 bod, u slučaju duljeg trajanja 1 bod za svakih 10 sati edukacije). Predlažem da se to poveća na 2 boda za sudjelovanje u online edukaciji na državnoj razini i 2 boda za svakih 10 sati edukacije. Vođenje ili mentoriranje online edukacije na državnoj razini (minimalnog trajanja 5 sati 2 boda, u slučaju duljeg trajanja, 1 bod za svakih sljedećih 10 sati edukacije). Predlažem 3 boda za vođenje ili mentoriranje online edukacije na državnoj razini i 3 boda za svakih sljedećih 10 sati edukacije. Sudjelovanje u online edukaciji na međunarodnoj razini (minimalnog trajanja10 sati 3 boda, u slučaju duljeg trajanja, 1 bod za svakih sljedećih 10 sati edukacije). Predlažem 4 boda za sudjelovanje u online edukaciji na međunarodnoj razini i 4boda za svakih sljedećih 10 sati edukacije. Vođenje ili mentoriranje online edukacije na međunarodnoj razini (minimalnog trajanja 10 sati, u slučaju duljeg trajanja, i 1 bod za svakih 10 sati edukacije). Predlažem 5 bodova za vođenje ili mentoriranje online edukacije na međunarodnoj razini i 5 bodova za svakih 10 sati edukacije. Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji Objavljivanje stučnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) 1 bod. Ja predlažem 2 boda. Objavljivanje stučnog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora) 2 boda. Ja predlažem 3 boda. Pisanje recenzije udžbenika, stručnih knjiga ili članaka (po broju) 2 boda. Ja predlažem 3 boda. Predlažem da se Autorstvo i su-autorstvo udžbenika, metodičkih priručnika, stručnih knjiga, računalnih programa, (po broju) promijeni u (po izdanju ili inačici). Svako izdanje ili inačica računalnog programa zahtijeva novo promišljanje i uloženi rad. Projekti Također mislim da neposredni rad s učenicima nosi najmanje bodova, točnije vrednuje se samo na dva mjesta - mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima (što zahvaća malen broj učenika) i projekti. Mislim da se u ovom Pravilniku izrijekom spomene i neposredan rad s učenicima izvan redovne nastave u učionici, npr. izvanučioničku nastavu, terensku nastavu, stručne posjete i sl., odnosno upravo ono što najbrže i najbolje dovodi do ostvarivanja ishoda zadanih kurikulom. Za njih je potrebno planirati cjelodnevne aktivnosti svih učenika, ishode i vrednovanja. Zato predlažem da se cjelina Projekti preimenuje u Izvannastavna djelatnost i projekti, te da se dodaju sljedeće stavke: Organizacija i izvođenje izvanučioničke nastave i stručnih posjeta (po broju) 1 bod Terenska nastava u trajanju do dva dana 2 boda Terenska nastava u trajanju od tri do četiri dana 3 boda Terenska nastava u trajanju od pet i više dana 4 boda U istu bih cjelinu stavila i sljedeće stavku: Razredništvo, administracija e-matice i e-dnevnika (po godini) 1 bod Također, neki školski projekti iziskuju velik broj radnih sati u neposrednom radu s djecom kao i u pripremi, npr. postavljanje predstave, uvježbavanje zbora za nastup i sl., stoga predlažem da se navedeni tekst: Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na školskoj razini (po projektu) promijeni u Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na školskoj razini (po projektu do 10 sati uloženog vremena) 1 bod Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na školskoj razini (po projektu iznad 10 sati uloženog vremena) 2 boda Također, predlažem da se izrijekom navede da je projekt sve što nadležna ustanova koja ga provodi navede kao projekt. U cjelini Unaprjeđivanje rada škole predlažem da se doda: Objava članka na službenim mrežnim stranicama škole ili školskom listu 1 bod Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
761 Marija Pustišek PRAVILNIK , Članak 5. Čl. 5. , 6. i 7. - Nadalje, čini mi se da idemo iz krajnosti u krajnost. Prema starom Pravilniku za zvanje mentora trebalo je skupiti 7 bodova, a prema novom 30. Za napredovanje u zvanje savjetnka trebalo je 15 bodova, a sada 60. A za izvrsnog savjetnika po novom 80 bodova. Mislim da je to ipak malo pretjerano, osim ako se želi obeshrabriti i demotivirati profesore da napreduju i da se stručno usavršavaju. Predlažem da se za zvanje mentora treba skupiti 15 bodova, za savjetnika 30, a za izvrsnog savjetnika 40. Također smatram da je nemoguće skupiti godišnje 20, 30 i 40 sati, tj. u pet godina 100, 150 i 200 sati profesionalnog razvoja. Dvjesto sati godišnje bi bilo ako podijelimo na pet godina 40 sati podijeljeno s deset mjeseci to bi bilo četiri sata mjesečno. Ja idem na sva Županijska stručna vijeća i na sve Državne skupove, ali to nije ni približno predloženi broj sati. Nadalje održavanje tri županijska skupa neće pružiti priliku svim zainteresiranim da održe predavanja. Osim toga na većini potvrda o stručnom usavršavanju nije naveden broj sati usavršavanja. Kako se predviđa rješavanje tog problema? Hoćemo li imati vremena za pripremu sata ukoliko ćemo se tjedno usavršavati pet ili više sati? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
762 Marija Pustišek PRAVILNIK , Članak 4. Čl. 4. - Za početak smatram da predviđeni nazivi nisu prikladni, osobito izvrstan savjetnik. Predložila bih mentor, viši mentor i savjetnik. To naravno podrazumijeva da bi svi mentori trebali promijeniti svoje zvanje u zvanje viši mentor. Naravno postojeći koeficijenti se ne bi trebali smanjivati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
763 Marija Pepelko PRAVILNIK U članku 8. navod: "Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini (po učeniku)" treba dopuniti tekstom u zagradi: "i kategoriji" jer isti učenik i mentor mogu ostvariti uspjeh u različitim kategorijama, primjerice u okviru HŠS Lidrano. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
764 Marija Pepelko PRAVILNIK Podržavam Nacrt Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja... s nadom da će visoko postavljeni zahtjevi biti ostvarivi u svim školama kako bi se poštovalo načelo pravednosti odnosno ravnopravnosti učitelja. Suvremena tehnologija je blagodat i izazov vremena u kojem živimo, ali ne smije biti iznad ljudskosti i temeljnih odgojnih vrijednosti koje učitelji svojim životnim pozivom i poslanjem (ne)primjetno ugrađuju u svoj svakodnevni učionički i izvanučionički rad s učenicima. Imam zvanje prof. savjet., više od 36 godina radnog staža i pitam se: kako dalje, po kojem pravilniku? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
765 Marija Pavičić PRAVILNIK Novi Pravilnik treba razdvojiti i ustanoviti posebne kriterije za napredovanje stručnih suradnika od onih učitelja i nastavnika zbog razlike u obavljanju odgojno-obrazovnog rada i ostalim poslovima koje obavljaju u školama. Isto tako Zakon ne može djelovati retroaktivno. Kako je ostavljena mogućnost zadržavanja zvanja do isteka petogodišnjeg razdoblja, ne bi se smjele, istim nastavnicima ili stručnim suradnicima , nametati obveze po novom pravilniku, osobito zbog toga što nemaju na raspolaganju isti vremenski rok. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
766 Marija Mikulić Bošnjak PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, lijep Vam pozdrav iz Osijeka. Javljam Vam se na ovo savjetovanje kako bih uputila na slučaj učitelja i nastavnika likovne kulture i likovne umjetnosti koji se nalaze između dvaju sustava - Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstva kulture. Naime, svaka škola svoju vidljivost u zajednici postiže zalaganjem mnoštva pojedinaca, a među njima je svakako vrlo bitan rad učitelja i nastavnika likovne kulture čiji rad i napore treba vrednovati i putem ovakvih dokumenata. Osim što je potrebno vrednovati izložbe u kojima učitelj i nastavnik sudjeluje/koje organizira/ mentorirajući učenike različitih uzrasta, vrlo je bitno ne propustiti bodovno nagraditi još jedan vid djelovanja u zajednici - a to su skupne i samostalne autorske izložbe učitelja i nastavnika likovne kulture. Ekvivalent za učitelje i nastavnike, primjerice, glazbene kulture i umjetnosti bi bili javni koncerti, a u ovom dokumentu se spominje kao ekvivalnet objava stručnog članka u publikacijama. Korektno je onda da se i samostalne i skupne izložbe navedu kao jedan od mogućih načina prikupljanja bodova jer se također radi o javnom djelovanju, samo okvir nije znanstveni nego umjetnički. Vrlo je bitno ne propustiti vrjednovati umjetničke aktivnosti učitelja i nastavnika jer samom činjenicom da su zaposleni nemaju priliku konzumirati prava koja bi im inače pripadala kada bi ostvarili status slobodnoga umjetnika. Ovako, uz rad u školi doprinose hrvatskoj kulturi, a to se nigdje ne vrednuje. Bilo bi korektno kada bi se u obzir uzele barem samostalne tuzemne izložbe u uvaženim galerijama priznatim od strukovne udruge HDLU- a te samostalne izložbe u inozemstvu i skupne i međunarodne žirirane izložbe. Mnogo mojih kolega, uključujući i mene samu djeluje na dva kolosijeka - istovremeno izvršavajući savjesno sve svoje obaveze u školi i svojim stvaralaštvom doprinoseći hrvatskoj kulturi. To je, po meni kao učiteljici likovne kulture i nastavnici likovne umjetnosti i istovremeno autorici mnoštva likovnih djela izlaganih u zemlji i inozemstvu, stvar vlastita habitusa, ali ipak treba takvu vrstu djelovanja vrjednujući ga institucionalizirati kako se ne bi svelo na imanentno, djelovanje odvojeno od umjetnosti koju istovremeno poučavamo. Unaprijed se zahvaljujem na uvažavanju ovoga, za likovne umjetnike i učitelje i nastavnike likovne kulture i likovne umjetnosti, iznomno važnoga prijedloga. S poštovanjem, Marija Mikulić Bošnjak, mag.educ.art. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
767 Marija Maras-Krivić PRAVILNIK Smatram da je broj bodova koji treba prikupiti prevelik i da je trebalo iznaći više kriterija za bodovanje rada u razredu. Ovako postavljen pravilnik će dovesti do tog da će nastavnici morati birati između posvećenog rada u razredu ili jurnjave za bodovima. Ne bih htjela ponavljati ono što je već više puta rečeno u komentarima ali doista ima mnogo nejasnoća tako da se nadam da će u konačnom pravilniku te nejasnoće i nepreciznosti biti ispravljene kako bi se izbjegla moguća različita tumačenja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
768 Marija Illich Grbeša PRAVILNIK Čitajući Pravilnik i komentare uočavam da su već mnogi rekli ono što mi je odmah zasmetalo, a to je da se temeljem Pravilnika premalo vrednuje konkretan rad u razredu i sve ono što ide uz to. Drugim riječima, svi ili većina kriterija vrednovanja tiču se isključivo izvanškolskih aktivnosti, a svi smo svjesni koliko je potrebno pripreme za sam rad u razredu (naravno, ukoliko se želi samu nastavu odraditi kvalitetno). Zbog toga mi se nameće pitanje: „Gdje iznaći vremena za ispunjenje tolikih kriterija i tolikih bodova koji su ovim Pravilnikom uvećani?“ Dakle, povećavaju se kriteriji te se od učitelja traži još više rada ukoliko želi napredovati, a sumnjam da će se s povećanjem rečenoga recipročno povećati i dodatak na plaću. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
769 Marija Huzjak-Šaban PRAVILNIK , Članak 4. Poštovani, Slažem se s većinom komentara da je zvanje izvrstan savjetnik nekako neprimjereno, jer onda ispada da ostali nisu postigli izvrsnost u svom radu. Mislim da bi bilo bolje razlikovati podjelu na: mentor, savjetnik i viši savjetnik, s tim da taj viši savjetnik bude trajno zvanje ukoliko je obrazovni radnik izabran tri puta za redom u to zvanje ili ima više od 30 godina radnog staža u struci. Marija Huzjak-Šaban, Srednja strukovan škola Velika Gorica Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
770 MARIJA GALOVIĆ PRAVILNIK , Članak 7. Minimalno 200 sati obavezne edukacije tijekom pet godin je previše. To je 25 radnih dana osmosatnog radnog vremena. Zaista smatram da broj sati edukacije ne bi trebao biti propisam nikakvim pravilnikom. Svaka osoba uči svojim tempom i to bi trebalo biti prepušteno slobodnom izboru. Osim toga, nije svaka edukacija niti jednako kvalitetna. Propisivanjem određenog broja sati edukacija se svodi na sakupljanje tog broja i gubi se njezin smisao. Svrha postaju sati, a ne sadržaj edukacije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
771 MARIJA GALOVIĆ PRAVILNIK Iako i sama u statusu mentora, mišljenja sam da je ovakvo seciranje nečijeg svakodnevnog mukotrpnog rada na bodove (one obavezne i manje bitne) sramotno i ponižavajuće. Postoji li išta slično i u jednoj drugoj struci?! Liječnici primjerice se također usavršavaju i educiraju tijekom cijelog radnog vijeka, napreduju također prema stupnju edukacije i angažmana, no vrednovanje njihovog rada nije svedeno na puko zbrajanje bodova. Nadalje, Pravilnik daje preveliku prednost digitalizaciji nastavnog procesa i izradi digitalnih materijala za koje još nitko nije znanstveno dokazao da pridonose napretku nastavnog procesa, motivaciji učenika ili postizanju boljih rezultata u učenju. Bodovi za sudjelovanje u eksperimentalnim programima su također diskutabilni, obzirom na to da svi nastavnici i učitelji sudionici eksp.programa na sudjeluju u njima jednakim entuzijazmom i angažmanom. Neki jednostavno odrađuju ono na što su primorani. Eksperimentalni program Škole za život završava kroz nekoliko mjeseci, tim više bodovanje istog u narednim godinama postaje besmisleno. No, kao što sam rekla na početku - bodovanja i zbrajanja bodova kao takvog uopće ne bi trebalo biti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
772 MARIJA GALOVIĆ PRAVILNIK , Članak 23. Obavezni sati koje mentor/savjetnik/izvrsni savjetnik treba održati su besmislica i time se samo gomilaju "ogledni satovi" i ponavljaju jedne te iste teme na Županijskim stručnim vijećima. Takve edukacije postaju same sebi svrhom i vrlo su nemotivirajuće. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
773 MARIJA GALOVIĆ PRAVILNIK , Članak 18. Smatram da jednom stečeno zvanje izvrsnog savjetnika treba biti trajno, bez potrebe obnove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
774 MARIJA GALOVIĆ PRAVILNIK , Članak 8. Kod poglavlja o projektima bi trebalo svakako imenovati koji projekti i platforme se vrednuju. Koliko znam do sada se nije bodovalo sudjelovanje u e-twinning projektima. Dakle, jasno i koncizno definirati koji projekti ulaze u bodovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
775 MARIJA GALOVIĆ PRAVILNIK , Članak 8. "Objavljivanje stručnih članaka u tiskanoj i on line publikaciji" - ovu terminologiju je potrebno dodatno razraditi i objasniti. Što se podrazumijeva pod publikacijom? Ima kolega koji pišu izvrsne članke za portale pojedinih izdavačkih kuća (Školska knjiga, ProfilKlett i slično). Smatram da bi i takav oblik izvannastavnog rada trebalo vrednovati određenim brojem bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
776 MARIJA GALOVIĆ PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na županijskoj, a pogotovo državnoj razini natjecanja bi trebalo bodovati s puno više bodova budući da je spominjane razine teško dostići. Također; nastavnici svih predmeta nisu u istoj poziciji sakupiti bodove na taj način: natjecanja iz matematike se održavaju u svim višim razredima osnovne škole, dok se primjerice natjecanja u poznavanju stranog jezika održavaju samo u 8. razredu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
777 MARIJA GALOVIĆ PRAVILNIK , Članak 7. Broj minimalnih bodova za određene kategorije napredovanja je prevelik. Potrebno je voditi računa o stvarnosti i svakodnevici, te da bi ipak sve obaveze nastavnika/ učitelja bez obzira bio on mentor ili izvrstan savjetnik trebale stati u okvir od osam sati radnog vremena (zajedno sa satima usavršavanja). Za napredovanje u zvanje mentora dovoljno je 20 bodova, a za ostala napredovanja također smanjiti za 50%. Stavljanje kategorije "Unaprjeđivanje rada škole" kao obaveznom nema smisla. Svaki djelatnik škole svojim radom unaprjeđuje rad ne samo škole nego i lokalne zajednice u kojoj djeluje. Također, sudjelovanje u raznim timovima škole (za kvalitetu primjerice) nije relevantan pokazatelj niti angažmana, niti stručnosti pojedinca, budući da ima ravnatelje koji članove za takve timove biraju po osobnim simpatijama, a ne stručnosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
778 Marija Dujmić PRAVILNIK , Članak 1. Pravilnik o napredovanju u zvanje i Pravilnik o nagrađivanju učitelja trebaju biti zasebni dokumenti Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
779 Marija Deanković PRAVILNIK , Članak 14. Što točno znači praćenje praktičnog rada? U školi osim nastavnika rade i stručni suradnici čiji se poslovi uvelike razlikuju. Potrebno je definirati na što se odnosi praktičan rad za svaki tip stručnih suradnika, od knjižničara do psihologa. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
780 Marija Deanković PRAVILNIK , Članak 9. Nepotrebno je uvođenje Povjerenstva jer se time povećava trošak svakog napredovanja, a zanemaruje uloga savjetnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Sasvim je dovoljno da na uvidu budu savjetnik iz AZOO, ravnatelj škole i pedagog, kao i do sada. Komplicira se dobro uhodana praksa. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
781 Marija Deanković PRAVILNIK , Članak 8. Vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održana sastanka: Potrebno je smanjiti na 2 sastanka godišnje jer nije realno očekivati da se sa 1.000,00 kn godišnje organiziraju kvalitetna 3 stručna skupa u trajanju od 6 sati. Neke su stavke nejasne, npr. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja; Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji). Detaljnije razjasniti što podrazumijevaju određene stavke i na koji način će se dokazivati, tj. koju dokumentaciju je potrebno priložiti. Ako se boduju prijevodi udžbenika i stručne literature, zašto se ne uvede i bodovanje lekture i uređivanja istih. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
782 Marija Deanković PRAVILNIK Poštovani, smatram da je pozitivno što je pokrenuta izrada novog Pravilnika. Pozitivno je uvođenje većeg broja kategorija i obveza prikupljanja bodova iz više njih. No, kako je povećan broj bodova, a i dužnosti, smatram da bi trebalo i produžiti trajanje zvanja, ako je moguće trajno, a ako ne, onda na 7 ili 10 godina. Sva dokumentacija o odrađenim aktivnostima bi se trebala podnositi kontinuirano u elektronskom obliku u online portfolio, te bi se na taj način moglo kontrolirati tko ispunjava uvjete i ukinuti uvide prilikom obnavljanja u isto zvanje. Navedeno je kako je potrebno u radu usvojiti ishode učenja definirane Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje, no nije objašnjeno na koji način, kako će se to provjeravati? Dužnosti mentora/savjetnika/izvrsnih mentora je potrebno smanjiti. 6/8/10 sati edukacije kolega godišnje je previše, isto kao i uvjetovanje da svake godine treba sudjelovati u projektu, objavljivati stručne članke. Takve poslove, koji izlaze iz okvira redovnog rada, teško je raditi kontinuirano u istom opsegu svake godine. Također, izjednačava se opseg poslova na projektu školske i međunarodne razine. Možda bi prihvatljivije i realnije bilo zadati koliko sati takvih poslova treba imati u razdoblju trajanja zvanja. Bilo bi dobro u Pravilniku definirati i koliku novčanu nagradu, odnosno dodatak na plaći nosi određeno zvanje. Kako se od djelatnika koji će napredovati očekuje i traži mnogo više posla i odgovornosti, trebalo bi ih u skladu s time i stimulirati dodatkom na plaću. Također, nije definirano prijelazno razdoblje za djelatnike koji uskoro trebaju obnavljati zvanje. Hoće li odmah po stupanju na snagu novog Pravilnika morati napredovati prema njemu? Kako ćemo u roku od mjesec dana nadoknaditi retroaktivno neke od dužnosti koje se prije nisu očekivale od nas? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
783 Marija Banić PRAVILNIK , Članak 8. U mnogim školama učitelji sami tijekom godine objavljuju različite vijesti, a osoba koja uređuje školsku stranicu ne obavlja ništa više poslova od ostalih učitelja. Možda bi jedan bod mogao dobiti i svaki učitelj koji je objavio 5 vijesti tijekom godine. Osim toga mislim da treba bodovati rad učitelja koji imaju svoje razredne stranice isto tako 1 bodom godišnje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
784 Marija Banić PRAVILNIK , Članak 20. U potpunosti je neizvedivo 6, 8 ili 10 sati godišnje educirati kolege na navedenim razinama uživo ili online, jer u školi učitelj tijekom 4 godine može održati do 2 predavanja kako bi i ostali učitelji i stručni suradnici došli na red, a isto tako i na ŽSV. Od mentora treba tražiti 2 predavanja tijekom 4 godine, od savjetnika 4, a višeg savjetnika 6 predavanja tijekom 4 godine, a ne godišnje. Što se tiče sudjelovanja u projektima tu bi bilo dobro povećati sudjelovanje u projektima: učitelj mentor 2 projekta godišnje, učitelj savjetnik 3 projekta godišnje, a viši savjetnik 4 projekta godišnje, a ne za sve 3 kategorije jednako. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
785 Marija Banić PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, drago mi je da se konačno izrađuje novi Pravilnik o napredovanju. U pravilniku su mnoge stvari nedorečene te smatram da nakon što pravilnik bude donesen treba izdati i posebnu brošuru s točnim objašnjenjima kako bodovati određenu kategoriju aktivnosti. Predlažem da brošuru s načinom bodovanja zajedno osmisle savjetnici svih županija i da taj dokument učitelji obavezno dobiju na uvid. U nastavku komentara navest ću neke od nedorečenosti: 1. Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i slično na županijskoj razini ( po učeniku). - U igrokazima sudjeluje puno učenika pa nema logike da mentor po učeniku dobiva bodove. Smatram da nije isto pripremiti recitaciju i igrokaz pa na taj način treba bodovati. Sudjelovanje u recitacijama 1 bod, igrokazi i recitali 3 boda. 2. Dijeljenje primjera dobre prakse... smatram da ovu kategoriju treba potpuno izbaciti. Ogledni sat i predavanje su uglavnom i dijeljenje primjera dobre prakse. 3.Sudjelovanje na međunarodnim radionicama izvan RH treba bodovati 1 bodom bez obzira na broj radionica. 4. Odnose li se edukacije Škola za život u on line edukacije na državnoj razini? 5. Objavljivanje stručnog članka u RH i dalje treba bodovati s 2 boda, ali smatram da trebaju biti do 2 suautora a ne 3. Potrebno je i navesti koje su to online publikacije i stručni časopisi u RH kako bi učitelji lakše objavljivali svoje stručne članke. 6. Objavljivanje oglednih primjera prilagodbe metoda, sadržaja, aktivnosti i slično za učenike s teškoćama i darovite. Gdje će se objavljivati ogledni primjeri? Na edutoriju ili postoje neke druge online stranice i časopisi? Učitelji nemaju dovoljno informacija o ovoj aktivnosti. 7. Vođenje ili koordiniranje projekta na školskoj razini. Misli li se tu na projekte koje provodimo samo sa svojim učenicima ili u njih treba uključiti ostale djelatnike škole? Neki projekti traju 1 dan, a neki duže. Projekti koje provodimo samo sa svojim učenicima uglavnom su dulji i kvalitetniji i njih treba bodovati 1 bodom. 8. Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja. Potrebno je točno definirati gdje smije biti objavljen sadržaj te njegov izgled. Je li obrazovni sadržaj objavljena igra na izađena u kahootu za koju je učitelju trebalo pola sata da ju napravi?!! Što znači obrazovni sadržaj za do 10 nastavnih sati? 9.Vođenje školskog tima za kvalitetu treba bodovati jednim bodom. Neke škole ne održavaju sastanke tima, a neke imaju jedan sastanak godišnje. 10. Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekata na školskoj, državnoj i međunarodnoj razini. - Većina e-Twinning projekata su međunarodni projekti. Neki projekti traju nekoliko dana, a neki cijelu godinu. Treba bodovati prema trajanju projekta. 11. Potrebno je definirati na čega se točno odnosi sudjelovanje u samovrednovanju ili vanjskom vrednovanju škole? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
786 Marija Andrić PRAVILNIK , Članak 8. Vođenje ili koordiniranje projekta na školskoj razini (po projektu) se boduje, ali treba razmisliti i o vrednovanju razrednih projekata 1 bodom. Razredni projekti iziskuju isto pripreme , a neki traju i cijele godine , te u projekte budu uključeni i roditelji i članovi lokalne zajednice. Treba vrednovati i sudjelovanje u svim timovima u školi, a ne samo u onome za kvalitetu kojeg čine članovi koje imenuje ravnatelj jer tako neki mogu biti zakinuti, a drugi povlašteni. Bodovati treba i sudjelovanje u projektima drugih udruga (kulturne manifestacije, sportska natjecanja...) u lokalnoj sredini, gradu, županiji jer se u ime škole predstavlja škola i rad , a povezuje se i produbljuje međudjelovanje zajednice i društva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
787 Marija Andrić PRAVILNIK , Članak 25. Potrebno je navesti gdje se trebaju objavljivati digitalni obrazovni sadržaji koji će se vrednovati kao ispunjenje uvjeta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
788 Marija Andrić PRAVILNIK Poštovani, Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju učitelja i nastavnika bi trebao biti zaseban dokument jer ravnatelji i stručni suradnici rade poslove koji zahtijevaju drugačiji pristup, pa tako i način vrednovanja zahtijeva drugačiji pristup. Smatram da je prevelik broj bodova za pojedina stupnjevanja u napredovanju. Povećanje broja bodova istodobno znači i puno veći broj aktivnosti, iako je predloženo više aktivnosti koje se boduju. Previše je i predviđenih sati mentora, savjetnika i viših savjetnika za edukaciju drugih. Bojim se da će se nastavnici željni napredovanja morati koncentrirati samo na skupljanje bodova a manje na kvalitetu nastave. Tko će osigurati toliko sati svim mentorima i savjetnicima u jednoj školi, ako ih ima više. Često bismo se morali sastajati i educirati međusobno kako bismo ispunili zahtjevne brojke bodovanja.Mislim da se na ovome svakako treba poraditi. Također smatram da nastavnik koji je jednom napredovao u zvanje ne bi trebao nakon 5 godina gubiti to zvanje. Zvanje koje je stečeno, trebalo bi omogućiti samo daljnji napredak. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
789 Marica Motik PRAVILNIK Za početak, mogu pohvaliti sadržaj Pravilnika jer vrednuje vrlo široki opseg djelovanja prosvjetnih djelatnika u mnogim područjima. Novina je i osnivanje tima za koordiniranje napredovanja učitelja. Dakle, sad imamo veći broj izvršitelja koji rade isti posao. Pretpostavljam da je cilj podizanje razine objektivnosti. No da se postigne prava objektivnost, taj bi tim redovito u nekom vremenskom razdoblju u savjetničkoj ulozi obilazio nastavu svih učitelja i nastavnika što bi poticalo i unapređivalo rad svih, a voditelji bi napredovanja učitelja i nastavnika imali puno objektivniji uvid. Nameće se pitanje kako je moguće da danas, kad je informatička tehnologija zauzela tako važno mjesto već u obrazovanju osnovnoškolskih učenika, nikome nije palo na pamet da bi ta tehnologija uvelike olakšala i pojednostavila sustav napredovanja učitelja i nastavnika, učinila ga pravednijim i transparentnijim. U školama su zaposleni pedagozi, kao pedagoški koordinatori, koji bi jednostavno mogli voditi e-maticu učitelja, vidljivu savjetnicima ili koordinatorima napredovanja. Time bi lako nastala vrlo pravedna i transparentna lista prema kojoj bi se dalje moglo postupati pa i automatizmom ili kako se već odluči. Ovaj Pravilnik je u pogledu objektivnosti i pravednosti vrlo manjkav kao i prethodni jer napredovanje pokreće zainteresirani pojedinac koji dakako udovoljava uvjetima, što je u redu, ali velika je mogućnost da se u školi unaprijedi pojedinac koji preda zahtjev, a puno manje pridonosi od ostalih svojih kolega koji se recimo ne bave vlastitim napredovanjem, nego predano rade na napredovanju svojih učenika. To bi naša administracija nazvala preuzimanjem odgovornosti za svoj profesionalni razvoj, no mislim da je preuzimanje odgovornosti za svoj profesionalni razvoj angažiran odnos prema stjecanju novih znanja, interes za svakodnevnim učenjem, rast u profesionalnim kompetencijama i vještinama, podizanje kvalitete rada s učenicima, a da je odgovornost poslodavca da prepozna i vrednuje kvalitetu pod kojom se podrezumijeva i radno iskustvo. Nadam se da će autori Pravilnika razmisliti i o ovim primjedbama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
790 Marica Kučan PRAVILNIK , Članak 8. U kategoriji aktivnosti Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima smatram da bodovanje mentorstva po učeniku nije pravedno. U strukovnim školama teško je učenike motivirati i pripremiti i za školsko natjecanje. Problemi se događaju zbog nemotiviranosti učenika i zbog neusklađenosti nastavnih programa. Spremaju li se za natjecanje sami učenici ili ih mentori zaista pripremaju? Kako ćemo to dokazati? Anketiranjem učenika nakon provedenog natjecanja? Bodovanje sudjelovanja na stručnim skupovima pohvalno je. No što će biti s odgojno-obrazovnim radnicima zaposlenim u ustanovi koja nije u mogućnosti osigrati financijska sredstva za putne troškove? Ponovno je nastavnik zakinut. Trebali bi svi imati iste uvjete. Bodovno vrednovanje za rad ispitnog koordinatora Državne mature morao bi postojati. I rad školskog ispitnog povjerenstva za Državnu maturu je zahtjevan i odgovoran posao. Za svakih 5 godina rada u školskom ispitnom povjerenstvu možda 1 bod. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
791 Marica Jurec PRAVILNIK , Članak 25. Nagrada nikako ne bi smjela biti vezana uz sredstva iz proračuna nego uz neki iznos (postotak osnovice ili sl.) koji bi bio jednak svake godine. Kako će se izmjeriti istaknuti primjer uporabe inovativnih metoda poučavanja, vrednovanja i odgojno-obrazovnog rada u školi? - javno objavio besplatni, otvoreni digitalni obrazovni sadržaj ili znanstveni ili stručni članak kojim se potiče primjena novih metoda rada - što znači besplatan - da je za druge korisnike besplatan ili da ga je autor napravio bez naknade za to? I tko će i po kojim kriterijima vrednovati potiče li se primjena novih metoda rada i koje su to metode? Nešto što ovih dana čujemo kao novo za mene je već davna prošlost, pa je to "novo" podložno vrlo osobnoj procjeni. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
792 Marica Jurec PRAVILNIK , Članak 18. (1) Odgojno-obrazovni radnik koji je DVA puta za redom izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno. - smatram da je dva puta sasvim dovoljan pokazatelj izvrsnosti (2) Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
793 Marica Jurec PRAVILNIK , Članak 8. Zašto je za stručni člana dozvoljeno 3 suautora, a za predavanje samo 2? Predlažem ukinuti broj suatora jer on ne govori o kvaliteti rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
794 Marica Jurec PRAVILNIK , Članak 21. Mnogi, osim na školskoj i županijskoj razini, nemaju mogućnosti održavati edukacije pa će u školama s više učitelja koji su napredovali biti mnoštvo predavanja i radionica i vjerojatno će biti teško ispuniti taj uvjet od 6/8/10 sati. Mislim da bi broj sati trebao biti ili manji po godini ili kao takav ukupan za 5 godina. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
795 Marica Jurec PRAVILNIK , Članak 21. Kako će se 6 sati dijeliti primjere dobre prakse i pružati kolegijalnu podršku? Tko i kako će to izmjeriti? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
796 Marica Jurec PRAVILNIK , Članak 8. Pozdravljam novi Pravilnik koji donosi brojne pozitivne pomake u vezi napredovanja učitelja. Smatram da sve stavke treba dobro objasniti i uzeti u obzir sve mogućnosti kako bi bio jednoznačan i kako bi svima zbroj bodova jednak bez obzira u kojem dijelu RH napredovao što danas nije slučaj. Zapisala sam nekoliko nedoumica koje imam. Nadam se da će pridonijeti jasnijem razumijevanju stavki. Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima - samo u organiziciji AZOO ili tu ide i Dabar, klokan, Croatian Makers i sl? Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja - samo u organiziciji AZOO ili tu ide i Dabar, klokan, Croatian Makers i sl? Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) - i po studentu i po godini je 1 bod jako malo za sve što se sa studentima odradi. Predlažem brisanje ograničenja na do dva suautora za predavanja /radionice. Što znači pozitivna evaluaciju od strane sudionika? I dvojka je pozitivna. Osim toga, rezultati evaluacija najčešće su nedovoljno iskreni ili veoma subjektivni i ne smatram ih relevantnima za procjenu treba li i ne bodovati nečiji uradak. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja - gdje, kako, koliko? Tko vrednuje je li to primjer dobre prakse i je li inovativna metoda? 4 boda za jedan primjer prakse? A ako tijekom predavanja/radionice pokažeš više takvih primjera koliko je to bodova? Sudjelovanje u online edukaciji - hoće li se priznavati potvrde svih organizatora ili samo nekih i tko će o tome odlučivati? Kako će se vrednovati kvaliteta tih i takvih edukacija? Vođenje ili mentoriranje online edukacije - u čijoj organizaciji? Nekog relevantnog organizatora ili će netko moći osmisliti vlastitu edukaciju na nekoj platformi? Uz sudjelovanje na online edukacijama ja bih dodala i sudjelovanje na edukacijama uživo koje organiziraju različite organizacije (npr. korak po korak, Abacus, Reyn i sl.) za koje učitelji nerijetko sami plaćaju kotizaciju i odvajaju subote kako bi uložili u proefesionalni razvoj. Doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini) - je li redovito plaćanje članarine doprinos ili će trebati još nekakva aktivnost? Pisanje recenzije udžbenika, stručnih knjiga ili članaka (po broju) - dodala bih recenzije priručnika i drugih stručnih materijala (npr. ispita i sl.). Ako si i autor i voditelj online edukacije zbrajaju li se bodovi? I ako se edukacija ponavlja s vipe različitih grupa, bodovi se množe s brojem grupa? Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti - gdje? Na vlastitim ili mrežnim stranicama škole ili Udruge, blogu, stručnom časopisu,...? Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja - gdje će trebati objaviti? Na stranici škole, vlastotoj stranici, Edutoriju,...? Obrazovni sadržaj za do 10 nastavnih sati; po broju objavljenih sadržaja - tko će provjeriti je li neki sadržaj za 10 ili više ili manje sati, je li autor realno predvidio vrijeme i može li se to odraditi za predviđeno vrijeme? Ne čini mi se prevelika razlika između zadnje dvije stavke u vezi s obrazovnim sadržajima: Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (obrazovni sadržaj za od 10 do 20 nastavnih sati; po broju objavljenih sadržaja) i Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja za cijelu školsku godinu (obuhvat većeg dijela nekog nastavnoga predmeta; po broju objavljenih sadržaja) i tko će to razlikovati pa bodovati? Ako je obrazovni sadržaj predviđen za 20 nastavnih sati, on bi mogao biti sastavljen od dvadesetak ili više različitih sadržaja idu li bodovi za svaki od tih dvadesetak sadržaja? I ako napraviš obrazovni sadržaj za jedan predmet za cijelu šk.g. to je onda ukupno 6 bodova ili se svaki sadržaj boduje sa 6 bodova? Ako i vodiš i koordiniraš i sudjeluješ u projektu, zbrajaju li se bodovi? Osim za uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama i doprinos u vidu objava bi trebalo bodovati (možda bod za svakih 3 ili 5 objava godišnje). Ako i pripremaš, osmišljavaš, sudjeluješ i organiziraš javno događanje u školi ukupno 1 bod ili za svaki posao po jedan? I može li više osoba dobiti bodove za isti događaj? I misli li se na kalendarsku ili školsku godinu (jer do sad su savjetnici različito tumačili godinu)? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
797 Marica Jurec PRAVILNIK , Članak 5. Kako će se vrednovati usvojenost ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama? Slobodnom procjenom komisije? Ispitom? Potvrdama sa nekih skupova? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
798 Marica Celjak PRAVILNIK , Članak 31. Poštovani, pohvaljujem trud i nastojanje da se svekoliki rad i angažman učitelja,nastavnika, profesora obuhvati ovim pravilnikom. Svjesna sam da vrednovanje nije ni jednostavno ni lako i zato bi bilo dobro kada bi se veći dio stavki detaljnije i preciznije definirao u skladu s smjernicama škole za život-dakle vrednovanje rada treba biti utemeljeno na mjerljivim ishodima ali uz uvažavanje individualnih životnih situacija. U nastavku navodim samo neke primjere i upite obzirom da su poštovani kolege već mnogo toga napisali. Treba voditi računa da se sve škole i djelatnici ne nalaze u istoj poziciji u pogledu raspoloživih resursa ,da u neke škole dolaze studenti,u neke ne, da neki nastavnici imaju mogućnost sudjelovati na edukacijama,a neki i ne, da je nekima ICT dostupniji obzirom na prijašnje obrazovanje, a nekima i ne… Brojčana vrijednost sati kontinuiranog profesionalnog razvoja ne bi trebala biti izražena godišnje, već u ukupnom trajanju,obzirom na mogući odlazak na bolovanje. Također sam mišljenja da prevelik broj traženih bodova može dovesti učitelja u poziciju „sakupljača sati“ te da će u konačnici pasti kvaliteta rada učitelja u učionici. Smatram da je potrebno navesti kako će se provjeravati usvojenost sedam ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Ukoliko ti ishodi nemaju svoju mjerljivost smatram da bi navedeni stavak trebalo brisati. Drugi dio stavka navodi „Unaprjeđivanje rada škole" i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“ kao obavezne kategorije. Tu je također potrebno precizirati :tko? i kako? će isto vrednovati. Potrebno je navesti sve vrste online edukacija koje će se vrednovati ,navesti kako će se vrednovati dosadašnje edukacije ,što je s izražavanjem zadovoljstva sudionika ..? Predavanje ili radionica na međunarodnoj (ili bilo kojoj drugoj) razini zahtijevaju "pozitivnu evaluaciju od strane sudionika"; nije mi jasno kako će se vršiti evaluacija od strane sudionika i kako će se ona dokazivati. Hoće li biti neki univerzalni obrazac-upitnik?Isto tako, što sa dosad održanim predavanjima koja su donosila bodove po starom pravilniku, ali nije izvršena nikakva evaluacija po njihovom završetku. Naime neki će učitelji obnavljati status za godinu ili dvije kada evaluacija nije bila tražena. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja- navedeni stavak je nedorečen, potrebno ga je preciznije definirati kako bi bio primjenjiv u praksi Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora što ako ih ima 4 ili 5 obzirom na broj sudionika kojima je potrebno održati radionicu)- nije jasno određeno kako se vrednuje isto predavanje održano na više različitih stručnih skupova. Hoće li se i kako vrednovati potvrde o usavršavanju koje nije izdalo MZO ili AZOO? Kako će se vrednovati potvrde koje nisu izdane elektronički?Opet što je s do sada odrađenim aktivnostima ? Hvala na uloženom trudu i vjerujem da će konačni prijedlog pravilnika biti na tragu promišljanja svih koji su napisali svoje komentare. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
799 Marica Brzica PRAVILNIK , Članak 21. Predlažem: "najmanje 2 sata godišnje educirati kolege,...". Razlog u manjem broju sati leži u tome što manje škole nemaju dovoljan broj kolega koje bi se moglo educirati, a o postojanju studenata učiteljskih ili nastavničkih studija ne treba ni govoriti. Do njih se, uglavnom, teže dolazi. Analogno bi u Članku 22 i Članku 23 taj broj sati trebalo smanjiti na 4 sata, odnosno 6 sati. Razlog je isti. Također bi trebalo bolje pojasniti na što se misli u dijelu "...,pružati kolegijalnu podršku na školskoj,...". Smatram da bi se navedene dužnosti trebale uzimati u obzir tek od sljedeće školske godine. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
800 Marica Brzica PRAVILNIK Smatram da nismo svi ravnopravni obzirom na školu u kojoj radimo i obzirom na radno mjesto. Učitelji u manjim školama, sa malim brojem učenika i kolega će puno teže skupljati bodove i zadovoljavati ostale uvjete potrebne za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
801 Marica Brzica PRAVILNIK , Članak 8. Kako provjeriti i dokazati pozitivnu evaluaciju sudionika kojima ste održali predavanje ili radionicu na npr. državnoj razini? Da li će ta evaluacija biti objektivna? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
802 Marica Brzica PRAVILNIK , Članak 5. Smatram da ne bi trebalo gledati mirovinski staž, pogotovo u današnje vrijeme kad je djece sve manje i prosvjetni djelatnici češće postaju tehnološki viškovi ili gube dio satnice. Također bih izbacila dio "nakon položenog stručnog ispita" jer neke kolege iz "traženijih" predmeta ulaze u radni odnos ubrzo nakon diplome. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
803 Margareta Gašparović PRAVILNIK , Članak 8. Dobro je da imamo razrađene kriterije za napredovanje koji zahvaćaju razne vidove naše djelatnosti, ali neposredan rad s učenicima vrednuje se samo na dva mjesta - mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima (što zahvaća malen broj učenika) i projekti. Mislim da zaslužujemo da ovaj Pravilnik izrijekom spomene i neposredan rad s učenicima izvan redovne nastave u učionici, npr. izvanučioničku nastavu, terensku nastavu, stručne posjete i sl., odnosno upravo ono što najbrže i najbolje dovodi do ostvarivanja ishoda zadanih kurikulom. Zato predlažem da se cjelina Projekti preimenuje u Izvannastavna djelatnost i projekti, te da se dodaju sljedeće stavke: Organizacija i izvođenje izvanučioničke nastave i stručnih posjeta (po broju) 1 bod Terenska nastava u trajanju do dva dana 1 bod Terenska nastava u trajanju od trido četiri dana 2 boda Terenska nastava u trajanju od pet i više dana 3 boda U istu bih cjelinu stavila i sljedeće stavku: Razredništvo, administracija e-matice i e-dnevnika (po godini) 1 bod Također, neki školski projekti iziskuju velik broj radnih sati u neposrednom radu s djecom kao i u pripremi, npr postavljanje predstave, uvježbavanje zbora za nastup i sl., stoga predlažem da se navedeni tekst: Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na školskoj razini (po projektu) promijeni u Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na školskoj razini (po projektu do 10 sati uloženog vremena) 1 bod Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na školskoj razini (po projektu iznad 10 sati uloženog vremena) 2 boda Također, predlažem da se izrijekom navede da je projekt sve što nadležna ustanova koja ga provodi navede kao projekt. U stavci Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji predlažem da se Autorstvo i su-autorstvo udžbenika, metodičkih priručnika, stručnih knjiga, računalnih programa, (po broju) promijeni u (po izdanju ili inačici). Svako izdanje ili inačica računalnog programa zahtijeva novo promišljanje i uloženi rad. U cjelini Unaprjeđivanje rada škole predlažem da se doda: Objava članka na službenim mrežnim stranicama škole ili školskom listu 1 bod Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
804 Margareta Gašparović PRAVILNIK , Članak 20. Nije prihvatljivo obvezati se na rad za koji ne znamo kakav je, kolik je i u koje vrijeme se obavlja. Ovako kako je napisan članak dozvoljava da nas pozivate za raznorazne poslove, npr pakiranja, čišćenja, prepisivanja....kako vam se svidi, i to u neograničenom opsegu, pa čak i u vrijeme našeg godišnjeg. Članak ne treba precizirati nego izbaciti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
805 Mara Rozita Tahirbegović PRAVILNIK , Članak 18. S obzirom na to koliko je vannastavnog stručnog rada i usavršavanja potrebno za stjecanje zvanja ono bi odmah trebalo biti trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
806 Mara Rozita Tahirbegović PRAVILNIK , Članak 21. Smatra li se izvješće sa održanog stručnog skupa na sastanku Aktiva edukacijom kolega i ako da, kako se dokazuje? Zapisnikom sa sastanka? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
807 Manda Azinović PRAVILNIK Pravilnik o napredovanju bi trebao nastavnike dodatno motivirati u njihovom radu, a ovaj novi bodovni prag ide u suprotnom smjeru. To nikako nije dobar put u promjenama na bolje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
808 Maja Postoglu PRAVILNIK Primjedba na čl. 9 Prijedloga pravilnika. Predlaže se povjerenstvo za napredovanje u sastavu od 8 članova, očito različitih struka. Kako struka ima mnogo više od 8, znači da bi npr. stručnom suradniku logopedu moglo doći 8 osoba koja niti jedna nije logoped. Kako će u tom slučaju isti procijeniti stručnost logopeda i procijeniti njegov rad uvidom u isti? Smatram da bi bilo potrebno ili osnovati povjerenstvo za svaku struku posebno koje bi bilo sastavljeno od sustručnjaka ( u tom slučaju bi svako povjerenstvo trebalo imati manje članova) ili, jefitinije rješenje bi bilo da 7 članova bude stalnih, one koje imenuje ministar na 3 godine, a jedan OBVEZATNO iz struke, najbolje savjetnik za tu struku koji nikako ne bi smio biti izostavljen iz povjerenstva! Savjetnici su do sada obavljali sami ono što bi sada obavljalo povjerenstvo. Povjerenstvo je dobra ideja, dobije se objektivnija procjena, ali nikako se ne bi smjelo izostaviti savjetnika pojedine struke koji bi morao sjediti u povjerenstvu. Agencija za odgoj i obrazovanje je nadležna za provođenje nadzora, savjetnici su stručne osobe koje imaju konstantan uvid u rad sustručnjaka i stručni su procijeniti kvalitetu rada kolega iz struke i stoga: povjerentvo da, ali uz sudjelovanje stručnjaka iz struke osobe koja je predložena za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
809 Maja Petyo Bošnjak PRAVILNIK , Članak 9. Kako bi se izbjegla bilo kakva sumnja na eventualni sukob interesa članova Povjerenstva, predlažem dodati tekst novog stavka: "Imenovani član Povjerenstva za vrijeme trajanja mandata ne može pokretati postupak vlastitog napredovanja u zvanje." Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
810 Maja Mlinarić PRAVILNIK , Članak 13. Ne znam hoće li ovaj članak pojednostaviti situaciju, ali bilo bi dobro da odvojite po jednog savjetnika za svaki predmet. Ne znam jeste li svjesni da su savjetnici koji prate po 2 predmeta preopterećeni da im treba po 6 mjeseci da dođu na uvid dok kod jednopredmetnih savjetnika to nije slučaj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
811 Maja Mlinarić PRAVILNIK , Članak 8. Bodovna lista je dobro razrađena. Jedino što bih ogledne sate na školskoj razini prepustila školskim aktivima umjesto nastavničkim vijećima (iako to ni niste točno definirali) jer zamislite veliku školu sa po 40 djelatnika od kojih su pola mentori, i da svako od njih na NV svake godine ima barem jedno predavanje. Za vođenje udruge izvan škole smatram da je 3 boda previše jer nije isključivo vezana za školu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
812 Maja Mlinarić PRAVILNIK , Članak 6. Mislim da je broj sati profesionalnog usavršavanja u redu. Ali mislim da je 60 bodova u 5 godina previše za sakupiti. Dovest će do toga da će trenutni savjetnici manijakalno sakupljati bodove samo da zadrže svoj status te bi uz redovnu nastavu moglo doći do 'burn out'-a. Ako vam je cilj smanjiti broj savjetnika, možda bi bilo bolje povećati broj potrebnih godina mirovinskog staža na 15 i broj godina provedenih u statusu mentora na 10. Mislim da bi to uz redovnu nastavu bilo lakše za ostvariti na takav način nego samo loviti bodove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
813 Maja Mlinarić PRAVILNIK , Članak 5. -nije jasno tko će provjeravati usvojenost ishoda - smatram da je 30 bodova dosta zahtjevno za sakupiti, pa predlažem kompromisno rješenje, možda bi bilo bolje povisiti godine staža na minimalno 8 a smanjiti broj potrebnih bodova na 20 ili 25 Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
814 Maja Junašević PRAVILNIK Poštovani, iako sam tek unazad par godina započela s poslom u prosvjeti, voljela bih reći kako sam sretna što se nude mogućnosti nagrađivanja i napredovanja jer je to svakako motivacija za još kvalitetniji rad. No, kako doći do toga da te nagrade i tko će to provoditi, nije dobro razrađeno te se slažem s kolegama - očekuje se iznimno visok bodovni prag za takvo postignuće. Što nam vrijedi to što možemo napredovati ako znamo da su ti bodovi gotovo nedostižni? To je onda apsolutno demotivirajuće. Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
815 Maja Carević PRAVILNIK Smatram da učitelji/nastavnici koji predaju dva predmeta trebaju imati mogućnost zbrajanja prikupljenih bodova za napredovanje iz oba predmeta, a da sami, na kraju, odabiru iz kojeg predmeta žele napredovati ili da barem imaju mogućnost napredovanja iz predmeta u kojem su prikupili više bodova. Time bi se nastavnici stimulirali na usavršavanje iz oba predmeta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
816 Ljubica Savić PRAVILNIK , Članak 11. Što je Sustav za praćenje profesionalnog razvoja? EMA? Ettaedu ili neki još nepostojeći sustav? Ako on automatski evidentira stručna usavršavanja na kojima je nastavnik sudjelovao, radi se samo o usavršavanjima koja su do sada bila u organizaciji AZOO, odnosno koja u novije vrijeme organizira MZO preko sustava EMA. A što je sa stručnim usavršavanjima koja nisu u njihovoj organizaciji, kao što su jednotjedna, dvotjedna ili trotjedna stručna usavršavanja u inozemstvu? Takva intenzivna usavršavanja kod nas niti ne postoje, traju neusporedivo duže od uobičajena dva dana u Hrvatskoj, a kvalitetu neću niti spominjati. Kako će se evidentirati usavršavanja u inozemstvu u Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
817 Ljubica Savić PRAVILNIK , Članak 10. Zašto je rok za predaju zahtjeva za napredovanje ograničen na tih šest mjeseci? Znači li to da će nastavnici morati čekati sljedeću školsku godinu da bi predali zahtjev? Hoće li izgubiti zvanje, ako ne predaju zahtjev u tom spomenutom roku? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
818 Ljubica Savić PRAVILNIK , Članak 9. Kako će Povjerenstvo za napredovanje riješiti 6500 zahtjeva za obnovu zvanja i nove zahtjeve za prvo napredovanje u struci? Kako će devet osoba "pokriti" sve nastavne predmete? Velik teret i odgovornost se stavlja na njihova leđa, ali daju im se i velike i važne ovlasti. Budući da članovi povjerenstva moraju biti iz redova učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, kako će oni obavljati procjenu i uvid u rad drugih kolegica i kolega u cijeloj zemlji, kad je njihovo radno mjesto zapravo u školi. Znači, oni neće raditi svoj posao u školi, već će ih netko trebati mijenjati u nastavi, a još će i dobivati naknadu za rad u povjerenstvu. Nekako mi se čini da će sve ovo puno koštati (naknade za rad u povjerenstvu, dnevnice, putni troškovi i sl.). Puno više od povećanja plaće od 5% za mentore i 10% za savjetnike. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
819 Ljiljana Vidović PRAVILNIK Poštovane kolegice i kolege, nakon što sam pročitala dosta vaših komentara kratko ću se osvrnuti na novi pravilnik u ime članova mog međužupanijskog aktiva biologije nastavnika srednjih škola Podravsko-virovitičke, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Osjećaj koji dijelimo je ogorčenost i razočaranje, a što drugo ako mi od 35 osoba samo dvije kažu da će razmisliti o napredovanju, a svi znate koliko biolozi rade. Dakle, broj bodova, previsok sve aktivnosti prije nastavnog procesa nerazrađenost kriterija (nema iste mogućnosti odgajateljica, strukovni nastavnik ili onaj u gimnaziji). rad s nadarenim učenicima i rad s učenicima s posebnim potrebama ali u školi...... koliki broj sati tjedno trebamo raditi da bi smo ovako napredovali??? Zbog transparentnost treba biti vidljiva uloga nastavničkog vijeća ali i savjetnika iz Agencije. U svakom slučaju nastavnici zaslužuju napredovanje ali po pravednijem pravilniku od ponuđenog prijedloga. Ljiljana Vidović, prof-savjetnik, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija R.Boškovića, Osijek Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
820 Ljiljana Šakić PRAVILNIK LJILJANA ŠAKIĆ Smatram da je nepravedno i zlonamjerno povećan broj potrebnih bodova u "novom" pravilniku u odnosu na "stari".Ispada da bismo trebali raditi 4 puta bolje ili više! To što je specificirano više djelatnosti koje se boduju ne opravdava gore navedeno mišljenje jer su bodovani s vrlo malim vrijednostima.Tako nastavnicima u" lokalnim " školama neće biti moguće ili jako teško prikupiti 30, 60 ili 80 bodova. Pravilnik pridaje preveliku važnost digitalnim obrazovnim sadržajima, a još nigdje nije pokazano ili dokazano da će uporaba istih donijeti znatno bolje obrazovne rezultate učenika.Također se ne slažem da isti pravilnik procjenjuje različite dionike obrazovnog procesa , mislim na nastavnike i stručne suradnike. Predlažem doradu "novog" pravilnika koji bi uzeo u obzir specifičnosti poslova stručnih suradnika. Za uspješnu školu potrebni su svi: i nastavnici i stručni suradnici i administartivno i tehničko osoblje. Zašto ne bi bilo moguće osmisliti neki sustav novčane motivacije i administrativnog i tehničkog osoblja kako bismo svi u školi bili ravnopravno motivirani za osobno unaprjeđenje.!? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
821 LJILJANA RINKOVEC PRAVILNIK Poštovani, predlažem da se doda u čl. 8 - KRITERIJI PODIJELJENI U KATEGORIJE konkretno sljedeće: a) mentorstvo učenicima koji su na likovnim natječajima dobili nagrade ili priznanja te da se boduje s 1 bodom ako je to na državnoj razini , a s 2 boda ako je na međunarodnoj razini b) mentorstvo učenicima koji su na književnim natječajima dobili nagrade ili priznanja i to također da se boduje prema razinama Obrazloženje: To se do sada nije bodovalo, niti je to predviđeno ovim novim Pravilnikom. Međutim, učitelji razredne nastave u to ulažu mnogo energije i ljubavi (koji žele), a to im je jedan od načina da dobiju bodove u toj kategoriji budući da oni (osim u 4. razredu - matematika) ne vode djecu na natjecanja. Nadam se da će prijedlog biti barem razmotren. Hvala. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
822 Ljiljana Inkret-Martincevic PRAVILNIK , Članak 6. Smatram da je minimalan broj bodova za napredovanje prevelik, ovisno o radnom mjestu i uvjetima rada, teško je godišnje skupiti 20, 30 ili 40 sati stručnog usavršavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
823 Ljiljana Inkret-Martincevic PRAVILNIK , Članak 25. Pravilnik o nagrađivanju bi trebalo odvojiti od Pravilnika o napredovanju i više se posvetiti tome da se uistinu razlikuje izvrsnost pojedinaca po čemu su bolji od ostalih kolega. Smatram da rad u eksperimentalnim programima nije rad koji bi trebalo nagrađivati. Škole se razlikuju po broju učenika, po mjestu rada, uvjetima rada, broju učenika s rješenjem o primjerenom školovanju, broju posebnih razrednih odjela, broju pomoćnika... U svemu tome je moguće pronaći način da se nagrade osobe koje kvalitetno rade svoj posao. Mislim da se već u samom sustavu vidi i zna koji učitelj koliko doprinosi inovativnijoj i keativnijoj nastavi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
824 Ljiljana Inkret-Martincevic