Informiranja

Institucija
Naslov
Datum otvaranja
Tip
Dokumenti
Ministarstvo državne imovine Prijedlog kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku 01.08.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku INFORMIRANJE O PREHODNOJ PROCJENI ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI 25.07.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo pravosuđa Informiranje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona 29.06.2017. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornog odbora društva Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb 07.06.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornog odbora društva Hrvatska poštanska banka d.d. 12.05.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku PRETHODNA PROCJENA I TEZE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRAVOBRANITELJU ZA DJECU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA 28.04.2017. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Informiranje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o povremenom radu učenika i studenata s tezama 21.04.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Informiranje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s tezama 21.04.2017. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo uprave Informiranje o Tezama za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima 07.04.2017. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo uprave Informiranje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima 07.04.2017. Obrazac prethodne procjene Pogledaj