Informiranja

Institucija
Naslov
Datum otvaranja
Tip
Dokumenti
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Informiranje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene i Tezama za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija 28.02.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Tezama za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila 22.02.2017. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila 22.02.2017. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo kulture Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Konačnim prijedlogom zakona 21.02.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Plan savjetovanja s javnošću Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost u 2017. godini 14.02.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo hrvatskih branitelja Plan normativnih aktivnosti Ministarstva hrvatskih branitelja za 2017. godinu i Plan savjetovanja s javnošću o nacrtima zakona Ministarstva hrvatskih branitelja u 2017. godini 07.02.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo pravosuđa Prethodna procjena za Zakon o pravosudnom ispitu 25.01.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo pravosuđa Prethodna procjena za Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima 25.01.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Državna geodetska uprava Prijedlog plana normativnih aktivnosti Državne geodetske uprave za 2017. god. 05.12.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Prijedlog Plana normativnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2017. godinu 25.11.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj