Informiranja

Institucija
Naslov
Datum otvaranja
Tip
Dokumenti
Ministarstvo financija Informiranje o Prethodnoj procjeni za Zakon o Poreznoj upravi 31.10.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Tezama za Prijedlog Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza 28.10.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Obrascu prethodne procjene za Prijedlog Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza 28.10.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Tezama za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost 28.10.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o prethodnoj procjeni za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost 28.10.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Tezama za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom 28.10.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Prethodnoj procjeni za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom 28.10.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Tezama za Zakon o upravnim pristojbama 28.10.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Tezama za Zakon o porezu na promet nekretnina 28.10.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Prethodnoj procjeni za Zakon o upravnim pristojbama 28.10.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj