Informiranja

Institucija
Naslov
Datum otvaranja
Tip
Dokumenti
Ministarstvo zdravstva Prijedlog plana normativnih aktivnosti Ministarstva zdravlja za 2017. godinu 15.09.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo uprave Prijedlog plana normativnih aktivnosti Ministarstva uprave za 2017. godinu 06.09.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornog odbora društva Brijuni Rivijera d.o.o., Pula 06.09.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za člana nadzornog odbora trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o. 29.07.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. i Zračna luka Dubrovnik d.o.o. 28.07.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku 15.07.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva HP - Hrvatska pošta d.d 11.07.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Informiranje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o umjetničkom obrazovanju s tezama 29.06.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Informiranje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju s tezama 28.06.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornog odbora društva APIS IT d.o.o 27.06.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj