Informiranja

Institucija
Naslov
Datum otvaranja
Tip
Dokumenti
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Prijedlog plana normativnih aktivnosti iz djelokruga Državne uprave za zaštitu i spašavanje za 2017. godinu 17.11.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Prijedlog plana normativnih aktivnosti Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost za 2017. godinu 03.11.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Plan savjetovanja s javnošću Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost u 2018. godini 14.12.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Plan savjetovanja s javnošću Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost u 2017. godini 14.02.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Državni zavod za statistiku Prijedlog plana normativnih aktivnosti Državnog zavoda za statistiku za 2017. godinu 21.11.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Državni zavod za mjeriteljstvo Prijedlog Plana normativnih aktivnosti Državnog zavoda za mjeriteljstvo za 2017. godinu 25.11.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Državna geodetska uprava Prijedlog plana normativnih aktivnosti Državne geodetske uprave za 2016. godinu 22.02.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Državna geodetska uprava Prijedlog plana normativnih aktivnosti Državne geodetske uprave za 2017. god. 05.12.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Prijedlog kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku 01.08.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o upravljanju državnom imovinom 10.08.2017. Obrazac prethodne procjene Pogledaj