Informiranja

Institucija
Naslov
Datum otvaranja
Tip
Dokumenti
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornog odbora društva APIS IT d.o.o 27.06.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo uprave Prijedlog plana normativnih aktivnosti Ministarstva uprave za 2017. godinu 06.09.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Tezama za Zakon o upravnim pristojbama 28.10.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Prethodnoj procjeni za Opći porezni zakon 28.10.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o tezama za Prijedlog zakona o porezu na dohodak 28.10.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Teze za Prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e 18.11.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Tezama za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila 22.02.2017. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo uprave Informiranje o Tezama za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima 07.04.2017. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. i Zračna luka Dubrovnik d.o.o. 28.07.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Prethodnoj procjeni za Zakon o upravnim pristojbama 28.10.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj