Informiranja

Institucija
Naslov
Datum otvaranja
Tip
Dokumenti
Državna geodetska uprava Prijedlog plana normativnih aktivnosti Državne geodetske uprave za 2016. godinu 22.02.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo pravosuđa Prijedlog plana propisa za 2016. godinu - Ministarstvo pravosuđa 22.02.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Prijedlog plana normativnih aktivnosti Ministarstva zdravlja za 2016. godinu 08.03.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Informiranje javnosti o Prethodnoj procjeni za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Tezama o sadržaju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 04.05.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornog odbora strateških trgovačkih društava u nadležnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 06.05.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku 27.05.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Teze za Prijedlog Zakona o primijeni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e 10.06.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Prethodna procjena za Zakon o primijeni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e 10.06.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornog odbora društva APIS IT d.o.o 27.06.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Informiranje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju s tezama 28.06.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj