Informiranja

Institucija
Naslov
Datum otvaranja
Tip
Dokumenti
Ministarstvo državne imovine Prijedlog kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku 22.02.2018. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo pravosuđa Informiranje o Obrazcu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 16.02.2018. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Prijedlog kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku 12.02.2018. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Prijedlog kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku 06.02.2018. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Prijedlog kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku 02.01.2018. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Prijedlog kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku 02.01.2018. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Prijedlog kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku 19.12.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Plan savjetovanja s javnošću Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost u 2018. godini 14.12.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu - novi 10.12.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Informiranje zainteresirane javnosti o Obrascu prijedloga Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu. 03.11.2017. Prijedlog plana propisa Pogledaj