Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRAVILNIKU O ODGOVARAJUĆEM SMJEŠTAJU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marija Pepelko PRAVILNIK O ODGOVARAJUĆEM SMJEŠTAJU, Članak 3. U članku 3. nedostaje zarez iza zavisne (pogodbene) rečenice, što može izazvati dvojbeno tumačenje teksta. Prihvaćen Prihvaćeno
2 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O ODGOVARAJUĆEM SMJEŠTAJU, Članak 3. Predlažemo u čl. 3. st. 1. dodati točku 4. - ako se radi o osobi s invaliditetom koja je nezaposlena osoba iz ovog članka, smještani prostor mora biti prilagođen i pristupačan, uvijek kada to zahtijevaju individualne okolnosti konkretnog slučaja i osobe. Obrazloženje: Budući da su i osobe s invaliditetom tražitelji zaposlenja i da koriste usluge Zavoda, zbog osiguravanja jednakih mogućnosti, smatramo potrebnim voditi računa o ovoj okolnosti u skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i odredbom čl. 27. koja naglašava da radno okruženje mora biti dostupno. Smatramo da je ovaj prijedlog i u skladu s odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije osobito s čl. 4. st. 2. koji zahtijeva prilagodbu pristupa radnom mjestu i odgovarajuće uvjete rada prilagodbom infrastrukture i prostora sukladno specifičnim potrebama osoba s invaliditetom. Nije prihvaćen Osobi s invaliditetom koja je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na temelju odgovarajuće dokumentacije evidentiran je status osobe s invaliditetom, te vrsta i način stjecanja invaliditeta. Specijalizirani savjetnici za osobe s invaliditetom, za svaku nezaposlenu osobu s invaliditetom utvrđuju njezine stručne, radne i osobne mogućnosti, kao i uvjete konkretnog radnog mjesta i radnog okruženja te u skladu s tim provode postupke posredovanja pri zapošljavanju.