Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Tezama uz prethodnu procjenu za Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma
21.10.2016. 07.11.2016. 11.11.2016. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o prethodnoj procjeni za Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma
21.10.2016. 07.11.2016. 11.11.2016. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Prijedlogu uredbe o odgovornosti za štete u okolišu
19.10.2016. 21.11.2016. 21.12.2016. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu II. Nacionalnog izvješća o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u skladu s odlukom 1/5 (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1)
18.10.2016. 18.11.2016. 19.12.2016. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti
18.10.2016. 17.11.2016. 01.12.2016. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
17.10.2016. 11.11.2016. 11.12.2016. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Pravilnik o postupku utvrđivanja različitosti, ujednaenosti i postojanosti sorti voćnih vrsta u svrhu priznavanja sorti
14.10.2016. 29.10.2016. 31.10.2016. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama
14.10.2016. 14.11.2016. 01.12.2016. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo pravosuđa Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudneoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama europske unije, s konačnim prijedlogom Zakona
12.10.2016. 27.10.2016. 10.11.2016. Otvoren Pogledaj
Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu
12.10.2016. 10.11.2016. 17.11.2016. Otvoren Pogledaj