Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
28.04.2017. 31.05.2017. 15.06.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo obrane Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske
28.04.2017. 29.05.2017. 30.06.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
28.04.2017. 15.05.2017. 30.05.2017. Otvoren Pogledaj
Državni zavod za mjeriteljstvo Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera
28.04.2017. 29.05.2017. 05.06.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta
28.04.2017. 29.05.2017. 09.06.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI
28.04.2017. 28.05.2017. 28.07.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo pravosuđa Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
26.04.2017. 25.05.2017. 08.06.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu
26.04.2017. 12.05.2017. 19.05.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica
26.04.2017. 26.05.2017. 26.06.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova
26.04.2017. 26.05.2017. 26.06.2017. Otvoren Pogledaj