Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Pravilnika o provedbi podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
16.03.2018. 02.04.2018. 30.04.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Savjetovanje o prethodnoj procjeni Nacrta prijedloga zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju
16.03.2018. 31.03.2018. 06.04.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata
14.03.2018. 29.03.2018. 05.04.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo unutarnjih poslova Prijedlog Uredbe o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj
14.03.2018. 24.03.2018. 30.03.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije UREDBA O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
13.03.2018. 29.03.2018. 04.04.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
08.03.2018. 23.03.2018. 23.04.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o pravilima izdavanja certifikata o sukladnosti s propisima o hrani
08.03.2018. 09.04.2018. 09.05.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjeni Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
08.03.2018. 15.03.2018. 16.04.2018. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu provedbe zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti
07.03.2018. 06.04.2018. 07.05.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o žičarama
06.03.2018. 06.04.2018. 20.04.2018. Otvoren Pogledaj