Obrazac za registraciju

Nakon što ispravno popunite obrazac za registraciju na Vašu e-mail adresu će stići poruka da potvrdite svoj korisnički račun, što činite klikom na link koji je sadržan u zaprimljenoj poruci. Potvrda korisničkog računa nužna je da biste se mogli prijaviti i početi koristiti aplikaciju e-Savjetovanje.
Ukoliko Vam na adresu elektroničke pošte nije stigla poruka za potvrdu korisničkog računa, za aktivaciju računa kontaktirajte tehničku podršku ovdje.

Odabirom opcije „Registriraj se“ dajem svoju izričitu suglasnost i privolu da Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske prikuplja, obrađuje, koristi i analizira podatke koji se odnose na mene, uključujući i moje osobne podatke. Privola se izričito odnosi na podatke koje sam dala/dao prilikom registracije u sustav e-Savjetovanja.

Ovime dajem izričitu privolu Uredu za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske da može poduzimati radnje vezane za obradu mojih osobnih podataka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, a u svrhu provedbe savjetovanja u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015).

*Napominjemo da se podaci o korisnicima prikupljeni prilikom registracije koriste isključivo za autentifikaciju korisnika kao zaštita protiv eventualne krađe identiteta te u statističke svrhe. Prilikom sudjelovanja u savjetovanjima kroz unos komentara, mišljenja i prijedloga javno je vidljivo samo ime i prezime osobe/naziv pravne osobe koja je sudjelovala u savjetovanju.

Odabirom opcije „Registriraj se“, potvrđujem da sam prije davanja suglasnosti obaviještena/obaviješten o sljedećem:

  • suglasnost dajem dobrovoljno
  • da sam informiran o svrsi obrade kojoj su podaci namijenjeni
  • suglasnost mogu opozvati te Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske nakon toga više neće obrađivati podatke u svrhu za koju je suglasnost bila dana, osim podataka koji su nužni za izvršavanje zadaća od javnog interesa koji proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama
  • opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade prije njezina opoziva
  • Ova privola vrijedi do opoziva.

Odabirom opcije „Registriraj se“ potvrđujem da sam upoznat/a i suglasan/na s Općim uvjetima korištenja aplikacije e-Savjetovanja