Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Odluke o ostvarivanju prava na besplatne druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Igor Soldić Odluku o ostvarivanju prava na besplatne druge obrazovne materijale za učenike osnovnih Odnosi li se Odluka i na izborne predmete ili samo na obvezne? Primljeno na znanje Prema članku 16., stavku 8. i 9. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.) u ukupnu cijenu svih komercijalnih drugih obrazovnih materijala, koji se koriste u nastavi obveznih predmeta u pojedinom razredu, ne ulaze materijali za predmete s pretežno odgojnom komponentom i izborne predmete.
2 Mirna Andročec Odluku o ostvarivanju prava na besplatne druge obrazovne materijale za učenike osnovnih Poštovani, u savjetovanju Nacrta smjernica za izradu Mreže školskih ustanova ste napisali da se želi postići jednaki uvjeti za sve učenike. Onda bi to trebalo vrijediti i za udžbenike (bez obzira radi li se o osnovnoj ili srednjoj školi). Također se slažem sa prethodnim komentarima, da riječ besplatno nije baš najbolji izbor. Primljeno na znanje Od školske godine 2019./2020. sredstva za nabavu udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete svim učenicima osnovnih škola osigurana su u Državnom proračunu. Odlukom Vlade Republike Hrvatske financira se nabava udžbenika za obvezne nastavne predmete učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade. Konačni naziv ove Odluke je Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
3 Tonka Brailo Odluku o ostvarivanju prava na besplatne druge obrazovne materijale za učenike osnovnih Predlažem da se odluka preimenuje u "Odluku o ostvarivanju prava na javno financirane druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020." i da se u njezinom tekstu umjesto pojma "besplatno" koristi "javno financirano". Prihvaćen Prihvaćeno, konačni naziv je Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
4 Mira Čuvidić Odluku o ostvarivanju prava na besplatne druge obrazovne materijale za učenike osnovnih Poštovani! Slažem se, kao i većina koji su komentirali članak, da se pojam "besplatno" zamijeni nekim drugim pojmom. PRIJEDLOG 1. Odluka o ostvarivanju prava na druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020., financirane sredstvima Državnog proračuna 2. Odluku o ostvarivanju prava na javno financirane druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. Već smo navikli na pojam "besplatnih" udžbenika koji će Državni proračun stajati milijune kuna tako da "besplatni" ni najmanje nisu, samo što ih roditelji osobno ne plaćaju. Slažem se s prijedlogom da se pomogne socijalno ugroženim obiteljima, osobito onima s više djece, u financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala. Prihvaćen Prihvaćeno, konačni naziv je Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
5 Dunja Klarić Odluku o ostvarivanju prava na besplatne druge obrazovne materijale za učenike osnovnih Slažem se napomenom da bi 'besplatno' trebalo zamijeniti pojmom 'javnom financirano' ili slično. Prihvaćen Prihvaćeno, konačni naziv je Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
6 Igor Soldić Odluku o ostvarivanju prava na besplatne druge obrazovne materijale za učenike osnovnih Predlažem da se odluka preimenuje u "Odluku o ostvarivanju prava na javno financirane druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020." i da se u njezinom tekstu umjesto pojma "besplatno" koristi "javno financirano". Prihvaćen Prihvaćeno, konačni naziv je Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
7 Goran Hajdin Odluku o ostvarivanju prava na besplatne druge obrazovne materijale za učenike osnovnih Predlažem da se odluka preimenuje u "Odluku o ostvarivanju prava na javno financirane druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020." i da se u njezinom tekstu umjesto pojma "besplatno" koristi "javno financirano". Prihvaćen Prihvaćeno, konačni naziv je Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.