Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA Hrvatski Telekom d.d. pozdravlja predloženu izmjenu Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra. Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje.
2 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA A1 Hrvatska d.o.o. podržava donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra kao dio generalne inicijative stvaranja povoljnijih investicijskih uvjeta u sektoru elektroničkih komunikacija kroz administrativna rasterećenja. Naime, kako je od strane predlagatelja izmjena Ministarstva mora, prometa i infrastrukture navedeno u Standardnom obrascu sadržaja dokumenta za savjetovanje predloženim izmjenama operatorima javnih mreža pokretnih komunikacija omogućit će se transparentniji uvjeti za ostvarivanje prava na 50%-tno umanjenje visine godišnje naknade za usmjerene veze točka-točka (mikrovalne veze), s obzirom na utrošak radiofrekvencijskog spektra, a ne u odnosu na broj upotrjebljenih kanala. Ovakvim rješenjem dodatno će se potaknuti uporaba i razvoj mikrovalnih veza, zbog pojednostavljivanja mikrovalnih konfiguracija i smanjenja broja radijskih jedinica i antena na antenskim stupovima, što će pridonijeti "zelenoj gradnji" te kvalitetnijim pripremama za uvođenje 5G mreža. Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje.