Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu upisa u sudski registar

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 KRUNOSLAV HRNJAK Zbirka isprava u elektroničkom obliku, Članak 26. Treba napomenuti da Ministarstvo pravosuđa već sada izdaje IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE koji se uredno naplaćuje elektroničkim putem te je digitalno potpisan i ima ugrađen QR kod odnosno poveznicu za provjeru dokumenta. Također izvorni kod OSS rješenja koje izdaje taj izvadak je u vlasništvu Ministarstva. Dakle već postoji i platforma pa bi onda neizdavanje izvadka u elektroničkom obliku bio štetan za Republiku Hrvatsku i građane. Krunoslav Hrnjak, dipl. ing. el., univ. spec. oec., PMP, stalni sudski vještak za područje informatike, elektrotehnike i telekomunikacija Zagrebačka 126, HR-10410 Velika Gorica Krunoslav@Vjestak-Hrnjak.HR http://www.Vjestak-Hrnjak.HR 095/517-4201 Nije prihvaćen Izdavanje izvadaka iz sudskog registra bit će omogućeno elektroničkim putem. Međutim, mogućnost izdavanja izvadaka iz sudskog registra u fizičkom obliku treba ostati kao izbor korisniku.
2 KRUNOSLAV HRNJAK Zbirka isprava u elektroničkom obliku, Članak 26. Lijepo molim, uz mogućnost samoposluživanja, na listu ovlaštenih za izvatke, preslike i prijepise iz elektroničke zbirke isprava dodati i sudske vještake za informatiku. Hvala. Krunoslav Hrnjak, dipl. ing. el., univ. spec. oec., PMP, stalni sudski vještak za područje informatike, elektrotehnike i telekomunikacija Zagrebačka 126, HR-10410 Velika Gorica Krunoslav@Vjestak-Hrnjak.HR http://www.Vjestak-Hrnjak.HR 095/517-4201 Nije prihvaćen Zakon o sudskom registru u članku 5. stavku 2. taksativno navodi kako su javni bilježnici, odvjetnici i Hrvatska gospodarska komora ovlašteni izdavati izvatke, preslike i prijepise. Stoga, Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar, a koji je podzakonski akt, nije moguće širiti zakonsku definiciju.
3 KRUNOSLAV HRNJAK Sastavljanje elektroničke prijave s prilozima, Članak 56. Nije jasno zašto korisnik kroz samoposlužni portal ne bi obavio potrebne radnje i isto potpisao sa eOI. Koja je dodana vrijednost javnog bilježnika? Sama aplikacija bi trebala sadržavati poslovnu logiku i vršiti kontrolu ulaznih parametara, a korisnik sa eOI potpisuje i dogovara za sadržaj izjava. Bilježnik utvrđuje istovjetnost postpisa i radi identifikaciju korisnika, a elektroničkim putem to je riješeno korištenjem eOI. Nije prihvaćen Odredba članka 56. odnosi se na upis u registar društva s ograničenom odgovornošću elektronički putem sustava e-Tvrtka. Korisnik će biti u mogućnosti izabrati želi li samostalno osnovati društvo elektronički bez punomoćnika ili želi li koristiti usluge sustava e-Tvrtka, a koji uključuje sudjelovanje javnog bilježnika.
4 KRUNOSLAV HRNJAK Sastavljanje elektroničke prijave s prilozima, Članak 57. Sve potrebne naplate potrebno omogućiti putem interneta bilo bazirano na postojećim komercijalnim sustavima naplate (engl. payment gateway) ili putem najavljivanog misterioznog sustava e-pristojbe za koji se nigdje na internetu ne može pronaći nikakva dokumentacija. To uključuje i uplatu osnivačkog uloga kao i uplatu sudske pristojbe. Sama aplikacija treba izračunati sve podatke potrebne za plaćanje te omogućiti direktnu uplatu bilo skeniranjem barkoda ili „online“ uplatu. Dostavljati bilo kakve dokaze o uplati je nesuvislo i nije ekonomično s obzirom da navedeno plaćanje uz ispravni model i poziv na broj mora biti automatski upareno sa predmetom. Krunoslav Hrnjak, dipl. ing. el., univ. spec. oec., PMP, stalni sudski vještak za područje informatike, elektrotehnike i telekomunikacija Zagrebačka 126, HR-10410 Velika Gorica Krunoslav@Vjestak-Hrnjak.HR http://www.Vjestak-Hrnjak.HR 095/517-4201 Nije prihvaćen Odredba članka 57. odnosi se na upis u registar društva s ograničenom odgovornošću elektronički putem sustava e-Tvrtka, a koji postoji već niz godina te ostavlja mogućnost korisniku da koristi usluge HITRO.HR ureda. Prilikom osnivanja trgovačkih društava na daljinu bez punomoćnika, a koje je propisano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 40/19.) bit će omogućene i uplate poslovnih udjela elektroničkim putem.
5 KRUNOSLAV HRNJAK Predaja financijskih isprava, Članak 39. Financijski izvještaji trenutno se predaju FINI na "GFI POD" obrascu, koji se printa potpisuje, pečatira, a potom skenira i zatim na elektroničkom mediju predaje u FINU. Ovo nije ekonomično, ekološki prihvatljivo , vremenski i troškovno zahtjevno. S obzirom da u RH postoji velik broj web servisa sa kojima knjigovodstveni softveri razmjenjuju podatke u realnom vremenu sa poreznom upravom i sličnim institucijama na isti način treba urediti i predavanje financijskih izvještaja koji bi se predavali kao digitalno potpisana .xml datoteka sa potrebnim podacima. Samim time cijena javne objave financijskih izvještaja od 230 kuna bi trebala biti značajno smanjena, po mojoj procjeni na 50kn/objavi. Krunoslav Hrnjak, dipl. ing. el., univ. spec. oec., PMP, stalni sudski vještak za područje informatike, elektrotehnike i telekomunikacija Zagrebačka 126, HR-10410 Velika Gorica Krunoslav@Vjestak-Hrnjak.HR http://www.Vjestak-Hrnjak.HR 095/517-4201 Nije prihvaćen Predaja godišnjih financijskih izvještaja nije predmet Pravilnika o načinu upisa u sudski registar.
6 KRUNOSLAV HRNJAK Elektronička prijava, Članak 36. Fizičke osobe u RH mogu zatražiti izdavanje eOI koja omogućava kvalificirani elektronički potpis. S obzirom na navedeno proces osnivanja društva je takav da osoba ispunjava zahtjev putem aplikacije i digitalno ga potpisuje. U slučaju EU građana koji nemaju eOI isti koriste svoj digitalni elektronički potpis prema eIDAS uredbi. Nije jasna dodana vrijednost odvjetnika i javnih bilježnika u prijava za upis osnivanja trgovačkog društva na daljinu s obzirom da eOI omogućava jednoznačnu identifikaciju osobe i da je elektronički potpis priznat kao jednakovrijedan osobnom ručnom potpisu. Krunoslav Hrnjak, dipl. ing. el., univ. spec. oec., PMP, stalni sudski vještak za područje informatike, elektrotehnike i telekomunikacija Zagrebačka 126, HR-10410 Velika Gorica Krunoslav@Vjestak-Hrnjak.HR http://www.Vjestak-Hrnjak.HR 095/517-4201 Nije prihvaćen Mogućnost sudjelovanja odvjetnika i javnih bilježnika postoji jer strankama treba biti dostupan izbor žele li samostalno predati prijavu ili žele i sudjelovanje odvjetnika ili javnog bilježnika.
7 KRUNOSLAV HRNJAK Zbirka isprava u elektroničkom obliku, Članak 26. Izvatke, preslike i prijepise iz elektroničke zbirke korisnici portala trebaju moći preuzimati samostalno po modelu samoposluživanja u .pdf formatu po mogućnosti sa ugrađenom .xml ili .json datotekom u kojoj su podaci zapisani u strojno čitljivom obliku te je .pdf datoteka digitalno potpisana sa elektroničkim potpisom Ministarstva. To je općeprihvaćeni princip za velik broj izvadaka u RH (poput potvrde o prebivalištu, izvoda iz matice rođenih, vjenčani list i slično…). Ukoliko je potrebna naplata izvadaka isto je potrebno omogućiti putem interneta bilo bazirano na postojećim komercijalnim sustavima naplate (engl. payment gateway) ili putem najavljivanog misterioznog sustava e-pristojbe za koji se nigdje na internetu ne može pronaći nikakva dokumentacija. Izdavati izvode na papiru nije ekonomično, nije ekološki, nije u skladu sa elektroničkim poslovanjem i težnjama ka digitalizaciji poslovanja. Krunoslav Hrnjak, dipl. ing. el., univ. spec. oec., PMP, stalni sudski vještak za područje informatike, elektrotehnike i telekomunikacija Zagrebačka 126, HR-10410 Velika Gorica Krunoslav@Vjestak-Hrnjak.HR http://www.Vjestak-Hrnjak.HR 095/517-4201 Nije prihvaćen S obzirom na to da svi subjekti nisu isključivo korisnici elektroničkih usluga, potrebno je ostaviti mogućnost izdavanja izvadaka, preslika i prijepisa i u fizičkom obliku.