Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Upravni sud u Rijeci PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI SUCA I SLUŽBENE OSOBE U SUDU , Članak 8. Ovakva formulacija mogla bi implicirati da postoji zasebna iskaznica za predsjednika suda, ili da se sucu nakon imenovanja za predsjednika suda izdaje nova sudačka iskaznica. Prihvaćen Prihvaća se
2 Upravni sud u Rijeci PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI SUCA I SLUŽBENE OSOBE U SUDU , Članak 2. Stavak 2., vjerojatno omaškom u pisanju, sadržava referiranje na istu odredbu, umjesto na normu na koju doista upućuje (st. 1. pretpostavljamo). Prihvaćen Prihvaća se
3 Mario Klačmer PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI SUCA I SLUŽBENE OSOBE U SUDU , Članak 2. S obzirom na nejasnu definiciju u prvom stavku (koji je smisao da stručni suradnik ima iskaznicu a "više" radno mjesto stručni savjetnik nema, nije jasno niti zašto su izostavljeni informatički savjetnici/suradnici koji imaju stvarnu potrebu za takvom iskaznicom, naime oni su često na terenu i pokrivaju više različitih pravosudnih tijela često izvan matičnog suda te bi im iskaznica olakšala kretanje po tim tijelima, nije jasna niti ova formulacija "službenici suda", to je pre širok pojam i obuhvaća SVA radna mjesta u sudu pa nije jasno zašto se onda krenulo u nabrajanje radnih mjesta) predlažem strogo definiranje prema "Uredbi o nazivima radnih mjesta". Ovo je sve pod pretpostavkom da je predlagatelj službenu iskaznici imao namjeru dodijeliti svim VSS osobama u sudu kako se to na prvi pogled čini. Ako je mislio baš svim službenicima u sudu, onda je nakon nabrajanja sudskih/stručnih/informatičkih savjetnika/suradnika potrebno još dodati i tekst "i svim ostalim sudskim službenicima koji zbog prirode posla imaju potrebu za službenom iskaznicom". Tu bi npr. spadali sudski ovršitelji koji uz informatičare jedini rade na terenu, odnosno izvan prostorija matičnog suda. "Ovim se pravilnikom propisuje obrazac i postupak izdavanja službene iskaznice predsjedniku suda i sucima u sudu (u daljnjem tekstu: dužnosnici u sudu) te sudskim savjetnicima, stručnim savjetnicima/suradnicima i informatičkim savjetnicima/suradnicima u sudu (u daljnjem tekstu: službenici u sudu) kao i svim ostalim sudskim službenicima i namještenicima koji zbog prirode posla imaju potrebu za službenom iskaznicom". Prihvaćen Prihvaća se