Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marica Brzica PRILOG 1. Ukinuti anonimne prijave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
2 ANA TUŠKAN PRILOG 1. Kako je Sindikat hrvatskih učitelja imenovan kao jedan od članova radne skupine za Izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji, a koje je izmjene prošle godine tražio putem GSV-a, inzistira se na potrebi održavanja više sastanaka da bi se izmijenio ovako važan zakon. Također, SHU je proveo znanstveno istraživanje u kojem je većina sudionika bila za ukidanje anonimne inspekcije. Na jednom jedinom sastanku radne skupine održanom u MZO-u navedeno je da će se raditi on-line na izmjenama Zakona, a pisanim putem iz MZO-a je najavljeno kako je cilj izmjena "pojednostavljivanje i jasnije propisivanje, fokus je i na administrativnom rasterećenju, usklađivanju s novim Zakonom o odgoju i obrazovanju te novim kurikulumima", dok iz ove prethodne procjene nije vidljiva poveznica između tada navedenog cilja izmjena te ovdje navedenog cilja koji je samo usklađivanje pojmova sa Zakonom o sustavu državne uprave. Na tako važnim izmjenama ne smije se i ne može se raditi samo on-line, već je, kako smo naveli, potrebno mnogo više vremena da se sustav učini efikasnijim i boljim, jer, osim što ne znamo koji je stav MZO-a na naš prijedlog o ukidanju anonimne inspekcije, o jasnijem uređenju inspekcijskog i stručnog nadzora te razgraničenju nejasnih i dvojbenih pojmova te što je s nepoštivanjem kolektivnih ugovora, jer Prosvjetna inspekcija mora nužno postupati kada je riječ o povredi kolektivnih ugovora. Naglašavamo da smo on-line već dali konkretne prijedloge članaka koje treba izmijeniti (osobito u vidu ukidanja anonimnih prijava i postupanja kod povrede kolektivnih ugovora) te inzistiramo da se oni uzmu u obzir jer čemu inače radne skupine ako se njihov rad provodi samo radi zadovoljavanja forme, a ne radi uvažavanja mišljenja struke i poboljšanja sustava za sve njegove dionike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
3 ŽELJKO KRALJIĆ PRILOG 1. Obavezno ukinuti anonimne prijave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
4 Fani Vidović PRILOG 1. Ukinuti anonimne prijave nastavnika/učitelja (članak 11.) Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
5 IVANA RUBIĆ PRILOG 1. Potrebno je obavezno ukinuti anonimne prijave učitelja prosvjetnoj inspekciji ! Nedorečenost raznih pravilnika u obrazovnom sustavu dovodila je do različitog tumačenja istih i do sada, a u trenutku kad se od nas traži što više formativnog vrednovanja smatram da će učitelji biti izloženi još većem broju anonimnih prijava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
6 Ivana Zemunik PRILOG 1. Tumačenje raznih Pravilnika i zakona u obrazovanju je podložno subjektivnoj interpretaciji svih sudionika obrazovnog sustava (učitelji, učenici, roditelji, prosvjetna inspekcija). Ako k tome dodamo i mogućnost anonimne prijave onda je učitelj taj koji se bori s vjetrenjačama. Stoga je nužno ukinuti mogućnost anonimne prijave djelatnika u prosvjeti. Ukoliko inspekcija nije uočila nepravilnosti u radu prijavitelj bi trebao pokriti troškove nadzora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
7 Danijel Forjan PRILOG 1. Obavezno ukinuti anonimne prijave nastavnika/učitelja. Dovoljno su već učitelji na meti kojekakvih ljudi koji se previše petljaju u tuđe poslove. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
8 Ivona Trtanj Šneler PRILOG 1. Obavezno ukinuti anonimne prijave nastavnika/učitelja (članak 11. ispunjava li se obveza praćenja rada i napredovanja učenika, obveza redovitog ocjenjivanja u tijeku nastave te izvode li se zaključne ocjene na osnovi podataka o praćenju i ocjenjivanju u tijeku nastave, odnose li se zaposlene osobe u nadziranoj ustanovi prema učenicima i njihovim roditeljima, odnosno skrbnicima (u daljnjem tekstu: roditelji) u skladu s obvezama i odgovornostima). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
9 Marica Brzica PRILOG 1. Nužna je izmjena navedenog zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Sanja Beloglavec PRILOG 1. Treba ispraviti dijelove rečenične strukture naznačene kao da li u je li. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Biserka Pučak PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Umjesto skupine DA LI bolje je upotrijebiti predikatnu kupolu + li (je li utvrđena, ima li i sl.). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Biserka Pučak PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Ispraviti pogrešno pisanje futura I. - osigurati će ispraviti u osigurat će jer se prema pravilu infinitivno završno i ispušta kada pomoćni glagol htjeti slijedi iza njega u futuru I. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 SNEŽANA KRANJEC PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Kod 5.6.13. ukloniti duplo "i" u riječi veliki. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.