Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o šumama, s konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Drazen Dumancic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA treba ugraditi članak da se dokumentacija ( zahtjev i odobrenje) šalje u elektronskom . Nije prihvaćen Predmet izmjene Zakona odnosi se na usklađivanje s odredbama Zakona o sustavu državne uprave u dijelu koji se odnosi na povjeravanje poslova jedinicama područne (regionalne) uprave. Nadalje, način dostave dokumentacije u postupcima koji se provode sukladno Zakonu o šumama propisan je podzakonskim aktima koji proizlaze iz Zakona.