Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sportskoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Petar Marija Radelj NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O  SPORTSKOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM  PRIJEDLOGOM ZAKONA Predlažem da se cijeli Zakon o sportskoj inspekciji uskladi s nazivljem iz članka 69. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske i članaka 3., 24. i 39. organskoga Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16, 104/16 i 116/18) i time s načelom iz članka 38. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila (Narodne novine, broj 74/15) zbog stručnih jezikoslovnih razloga, koje su donositelji Ustava i organskoga Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave već prihvatili, koje objašnjavaju ugledni hrvatski jezikoslovci: Stjepko Težak, Hrvatski naš osebujni, Zagreb: Školske novine, 1995., str. 183–184, Govorimo hrvatski - jezični savjeti, (uredio Mihovil Dulčić), Naprijed - Hrvatski radio, Zagreb, 1997., str. 124–125, Nataša Bašić, Sport i šport u hrvatskome, Sport i šport u hrvatskome, Dometi (Rijeka), 9 (1999.) 7-12, str. 199–207; Jezik (Zagreb), 47 (1999./2000.) 2, str. 52–62, https://hrcak.srce.hr/file/113767 Ivo Škarić, Sport ili šport?, http://www.zigh.at/fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Sport_ili_sport.pdf Dalibor Brozović, O biranome jeziku, http://www.matica.hr/vijenac/235/o-biranome-jeziku-12936/ a koji u hrvatskom standardnom jeziku daju prednost oblicima šport i športski nad oblicima sport i sportski, na način da se nakon predloženoga članka 12. dodaju novi članci 13. i 14., da naslov Prijelazne i završne odredbe bude prije novoga članka 14., a da predloženi članci 13.–15. postane članci 15.–17. Članak 13. U naslovu i svim odredbama Zakona o sportskoj inspekciji imenica sport zamjenjuje se imenicom šport u odgovarajućem broju i padežu, a pridjev sportski zamjenjuje se pridjevom športski u odgovarajućem rodu, broju i padežu. Članak 14. Provedbeni propisi i opći akti uskladit će se s odredbom članka 13. ovoga Zakona najkasnije do 28. veljače 2020. Primljeno na znanje Ove izmjene i dopuna Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o sportskoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o sportskoj inspekciji ili njegovih izmjena.