Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za nacrt prijedloga Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 RIT Croatia PRILOG 1., 1.OPĆE INFORMACIJE RIT CROATIA U potpunosti se slažemo da su postojeća rješenja o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja nejasna i nedovoljno informativna kako za podnositelje zahtjeva tako i za poslodavce. Potrebno je svakako, uz priznavanje, definirati i mehanizam prepoznavanja odnosno određivanja razina inozemnih obrazovnih kvalifikacija u odnosu na razine koje se stječu u RH. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
2 Renata Kolarec PRILOG 1. Potrebno je objediniti postupke prepoznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija sa svrhom zapošljavanja u nereguliranim profesijama na jednom mjestu (umjesto na tri kako je sada) na instituciju koja ima najviše iskustva i stručnosti u području priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i u području kvalifikacijskih okvira općenito. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
3 Miljenko Lukiček PRILOG 1., 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažem priznavanje kvalifikacija za države članice EU, a za ostale države dodatnu provjeru putem ispita. Nije prihvaćen Nacrtom prijedloga Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, prepoznavanje i priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija temelji se, među ostalim, na načelima jednakog pristupa prepoznavanju, odnosno priznavanju i nedopuštenosti diskriminacije te transparentnosti i dosljednosti primjene kriterija procjene i vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Međutim, prepoznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija provodit će se kao automatsko priznavanje razine inozemne obrazovne kvalifikacije sa svrhom nastavka obrazovanja u slučajevima kada postoji opravdano povjerenje u sustav osiguravanja kvalitete obrazovanja u zemlji u kojoj je kvalifikacija stečena. Takvo povjerenje postoji ako se radi o kvalifikaciji stečenoj u državi u kojoj je nacionalni kvalifikacijski okvir povezan s Europskim kvalifikacijskim okvirom te s Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja, na visokom učilištu koje je vanjski vrednovano u skladu s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja te od strane agencije za osiguravanje kvalitete koja je upisana u Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete.
4 MARIJAN ĐANIŠ PRILOG 1. Izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 45/2011) Člankom 4. stavkom 2. predviđeno je da postupak priznavanja radi nastavka osnovnoškolskog, odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje. Smatram da bi trebalo unijeti promjene vezano uz postupak priznavanja te da taj postupak ne bi trebala voditi srednjoškolska ustanova obrazovanja, već AZOO odnosno ASOO iz jednostavnog razloga što učitelji i ravnatelji u srednjoškolskom obrazovanju ne mogu objektivno procijeniti po kojem je kurikulumu podnositelj zahtjeva savladao prethodne godine srednjoškolskog obrazovanja u inozemstvu. Osim toga, kako utvrditi koje razlikovne ispite podnositelj zahtjeva treba položiti kako bi nastavio srednjoškolsko obrazovanje u RH kad nije poznat kurikulum inozemnog obrazovanja. Sâm prijevod svjedodžbi inozemnog obrazovanja nije dovoljan pokazatelj za određivanje trenutne razine obrazovne osposobljenosti podnositelja zahtijeva. Postavlja se pitanje u koju godinu školovanja ga treba upisati, prvu, drugu, treću ili četvrtu, jer se opće obrazovni i strukovni programi u inozemstvu kvalitativno, sadržajno i nazivom bitno razlikuju od naših. Nije prihvaćen Nacrtom prijedloga Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija priznavanje razdoblja obrazovanja osnovnoškolskog ili srednjoškolskog odgoja i obrazovanja provedenog u inozemstvu u svrhu nastavka obrazovanja provodi obrazovna ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje. Mišljenja smo da obrazovne ustanove imaju ekspertizu te mogu na adekvatan način provesti postupak priznavanja razdoblja obrazovanja sukladno načelima koja će propisivati Zakon o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te zakonima iz područja odgoja i obrazovanja te u skladu s internim aktima obrazovne ustanove.
5 TAMARA MARKOVIĆ-GAŠPARAC PRILOG 1., 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U potpunosti sam suglasna da dolazi do, ogromnih , nejasnoća u tumačenju valjanosti postojećih rješenja o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija sa svrhom zapošljavanja (diploma), od strane agencija u sustavu obrazovanja, budući da su takve,"potvrde o priznavanju kvalifikacija" nedovoljno informativne za poslodavca, a često i ne odgovaraju stvarnom stanju, pogotovo u dijelu koji se odnosi na određivanje razine stečene obrazovne kvalifikacije i stečenih sposobnosti u državi u kojoj je diploma izdana, u odnosu na razinu stečenih kvalifikacija i sposobnosti koje su potrebne za obavljanje iste profesije u RH. Koliko mi je poznato, u sustavu odgoja i obrazovanja, trenutno se provodi utvrđivanje krivotvorenih diploma, ali bez provjere stručnih kompetencija za koje je diploma izdana! To može , uvelike, narušiti sustav procjene stvarnog stanja u sustavu obrazovanja. Svjedoci smo (ne smijemo se lagati! ) da postoje i diplome koje izgledaju kao "prave", jer su izdane na fakultetu ili veleučilištu., ali su kupljene ! Stoga sam mišljenja da, nekakva stručna procjena u vidu stručnog ispita, pa makar i ponovljenog, ne bi bila na odmet. Primljeno na znanje Nacrtom prijedloga Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija predviđeno je da se prepoznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija primjenjuje u slučajevima kada je svrha pristup tržištu rada u Republici Hrvatskoj o čemu nositelj kvalifikacije traži mišljenje te pomoć od Agencije za znanost i visoko obrazovanje, odnosno ENIC/NARIC ureda. Mišljenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje sadržavat će sve relevantne informacije o mogućnostima pristupa tržištu rada u Republici Hrvatskoj uključujući i informacije o mogućim daljnjim postupcima priznavanja, ukoliko se radi o pristupu tržištu rada koje je regulirano.
6 TATJANA ANTIĆ 5.UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA, 5.2.UTVRĐIVANJE UČINAKA NA TRŽIŠNO NATJECANJE Ne razumijem ove učinke, jer mi nije jasno tko je i čemu radio obrasce koji se ne mogu primijeniti na sve zahtjeve. Pisati tone obrazaca i unositi tristo puta Ne je nakaradno., Išla sam baciti pogled na ovo jer imam inozemnu kvalifikaciju iz 2002. za dramskog pedagoga. to još uvijek ne postoji u nomenklaturi zanimanja pa mi se to ne može priznati kao kvalifikacija. Super? Pa da, najvažnije je popunjavati tablice rječju Ne. A to ovo društvo plaća. Smiješno, smiješno Primljeno na znanje Primljeno na znanje.