Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska ljekarnička komora II. PROCJENA RIZIKA, Članak 5. Predlaže se u članku 5. točki 2. iza riječi "radnice koje doje" dodati riječi "i "radnice koje planiraju trudnoću". Nije prihvaćen Smatramo da je prijedlog preširoko postavljen a pitanje je i utvrđivanja činjenica u svezi s tim, kao i stručne medicinske prosudbe specijaliste medicine rada. Ne postoje zapreke da poslodavac u procjeni rizika ta pitanja i šire razradi u suradnji sa specijalistom medicine rada.