Izvješće o provedenom savjetovanju - NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 1. Članak 14. Stavak 1. podstavak 1. sada glasi: "(1) Vozila B, C1, C, D1 i D kategorije za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom moraju imati: – udvojene komande najmanje spojke i radne kočnice, a za vozila B kategorije bez papučice spojke najmanje radne kočnice isti se mijenja i treba glasiti: "– udvojene komande najmanje spojke i radne kočnice, a vozila bez papučice spojke udvojene komande najmanje radne kočnice" Hvala na pažnji Nije prihvaćen Nije potrebno umetati riječ vozila, budući članak 14. važećeg Pravilnika o minimalnim standardima za rad autoškola počinje sa riječima ''Vozila B, C1, C, D1 i D kategorije'' pa je iz citirane odredbe jasno da se odnosi na vozila navedenih kategorija.
2 Domagoj Pavošević PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 1. U gore spomenutom prijedlogu izmjene spomenutog članka 14, stavka 1. podstavka 1. iza rastavnog veznika "a" vam vjerojatno nedostaju riječi "za vozila". I drugi put. Nije prihvaćen Nije potrebno umetati riječ vozila, budući članak 14. važećeg Pravilnika o minimalnim standardima za rad autoškola počinje sa riječima ''Vozila B, C1, C, D1 i D kategorije'' pa je iz citirane odredbe jasno da se odnosi na vozila navedenih kategorija.
3 Denis Peloza PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA Podzakonski i provedbeni akti (pravilnici i programi) moraju se međusobno uskladiti kako bi se izbjegla različita tumačenja u suštini iste ili slične odredbe u operativnoj provedbi. Primljeno na znanje Primljen na znanje
4 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA Predmet izmjena je Pravilnik o minimalnim standardima za rad autoškola (NN 3/18), koji je trenutno na snazi, pa tako se u njemu navodi sljedeće: "Članak 13. Za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom autoškola mora imati ispitano sukladno članku 276. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17.) i tehnički ispravno te čisto i uredno vozilo pojedine kategorije, koje udovoljava uvjetima iz propisa kojim se reguliraju tehnički uvjeti vozila u prometu na cestama i uvjetima određenima propisom kojim se regulira program vozačkog ispita." U tom smislu predlaže se nadležnom ministarstvu - predlagatelju, te stručnoj organizaciji iz članka 206. zakona odgovornu za provedbu ispita, izvršiti i provesti potrebna usklađenja podzakonskih/provedbenih akata više ili iste razine, sukladno sa važećim odredbama ZSPC (pročišćeni tekst), sve u njihovoj nadležnosti. Hvala na pažnji. Primljeno na znanje Primljen na znanje