Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 23. Prema odredbi članka 30. korisnik goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru dužan je osigurati da u pojedinoj godini najmanje 70% vozila koja su kupljena, unajmljena ili uzeta na leasing koristi biogorivo umiješano u dizelsko gorivo ili motorni benzin s visokim udjelima biogoriva većim od B5, B7, E5 i E7. Stavkom 5. istoga članka propisano je da je obveznik stavljanja biogoriva na tržište dužan korisniku goriva na njegov zahtjev takvo gorivo i isporučiti. Budući da je trenutnom Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (NN, br. 57/2017) dozvoljeno na tržište isporučivati dizelska goriva sa količinom metilnih estera masnih kiselina (FAME) do maksimalno 7%, Grupacija trgovaca naftnih derivata HGK postavlja pitanje kako bi na zahtjev korisnika obveznik stavljanja biogoriva isporučio npr. dizelsko gorivo koje sadrži 30% biogoriva? To bi bilo gorivo izvan specifikacije koje nije dopušteno stavljati na tržište i obveznik koji bi isporučio takvo gorivo bi bio izložen prekršajnim sankcijama. Prihvaćen Prihvaća se na način: Članak 30. stavak 1. točka 1. Zakona mijenja se i glasi: “Korisnik goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru, dužan je osigurati da u pojedinoj godini najmanje 70% vozila koja su kupljena, unajmljena ili uzeta na lizing, koristi: 1. biogorivo umiješano u dizelsko gorivo ili motorni benzin s visokim udjelima biogoriva do B7, E5 i E10.”
2 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 20. Vezano za monitoring biogoriva članice Grupacije trgovaca naftnih derivata HGK postavljaju pitanje treba li se program monitoringa provoditi i za gorivo koje je kupljeno s umiješanom biokomponentom? Hoće li Ministarstvo i kada početi izdavati potvrde programa monitoringa biogoriva? Treba li se program monitoringa dostavljati svake godine ili samo ako se planiraju neke promjene u odnosu na program za koji je ishođena potvrda Ministarstva? Dodatno, postoji li javno objavljeni registar osoba ovlaštenih za provođenje monitoringa? Nije prihvaćen Treba se provoditi monitornig za gorivo kupljeno s umješanom biokomponentom. Program monitoringa mora se dostavljati svake godine. Osobe ovlaštene za provođenje monitoringa biogoriva registrirani su kod Hrvatske akreditacijske agencije, a Ministarstvo daje suglasnost na provođenje monitoringa. U RH trenutno je registrirano četiri ovlaštene pravne osobe.
3 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 7. Grupacija trgovaca naftnih derivata HGK postavlja pitanje na koji se način planira osigurati ispunjenje obveza željeznice, županije i velikih gradova? Naime, i oni imaju obvezu doprinosa u ispunjenju nacionalnog cilja te Grupacija izražava rezervu kako će njihova obveza ostati samo na papiru, a jedini sankcionirani koji će podnijeti teret u slučaju neispunjenja obveze bit će distributeri naftnih derivata. Primljeno na znanje U izmjenama dopunama Nacionalnog energetsko klimatskog plana definirana je obveza javnom sektoru u razdoblju od 2020. do 2030.
4 Šime Validžić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 21. Posebna naknada za okoliš treba biti veća za korištenje i stavljanje na tržište biogoriva za kojeg se ne može utvrditi da je od sirovina čiji uzgoj ne uzrokuje štetu prirodi i domorodačkim narodima nego naknada za nekorištenje i nestavljanje biogoriva na tržište jer su takva goriva štetnija nego što su fosilna goriva. Primljeno na znanje Naknada za okoliš bit će definirana Uredbom koju donosi Vlada RH.
5 Šime Validžić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 19. Komentar na (5): S obzirom da certifikati o održivosti sirovina puno ne jamče, trebalo bi zabraniti korištenje sirovina iz Južne Amerike i jugoistočne Azije, a po mogućnosti i iz Sjeverne Amerike, Australije i Afrike jer se u tim zemljama događa masovno uništavanje prašume i drugih prirodnih ekosustava i nasilno otimanje zemlje na kojoj žive domorodački narodi. Europske države trebaju prestati stvarati ekološke i društvene štete na drugim kontinentima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Šime Validžić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 15. Pod stavak 2. doadti točku: 6. Zaštita domorodačkih naroda (znači, ne treba koristiti sirovine iz Južne Amerike, jugoistočne Azije, Australije, Sjeverne Amerike i pod-saharske Afrike). Primljeno na znanje Definirano je porijeklo sirovina Direktivom 2018/2001 i koju prenosimo u nacionalno zakonodavstvo.
7 Šime Validžić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 12. Umjesto "Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan" trebalo bi pisati "Integrirani nacionalni energetski i ekološki plan" jer se održivost biogoriva ne treba odnositi samo na klimatske promjene nego na zaštitu prirodnih ekosustava, biljnih i životinjskih vrsta i domorodačkih naroda. Ne treba poticati proizvodnju biogoriva ako potječu od sirovina iz Južne Amerike, jugoistočne Azije, Afrike, Australije i Sjeverne Amerike jer se u tim zemljama događa masovno uništavanje prašuma i drugih prirodnih ekosustava, istrebljenje biljnih i životinjskih vrsta i nasilno otimanje zemlje koja pripada domorodačkim narodima. Nije prihvaćen Akt pod tim nazivom je prihvaćen i potvrđen u EK. Primljena na znanje primjedba da ne treba poticati proizvodnju biogoriva ako potjeću od sirovina iz Južne Amerike itd. - Definirano je porijeklo sirovina Direktivom 2018/2001.
8 Šime Validžić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 4. Komentar na stavak 3.: Odlično je što se uvodi kriterij da biogoriva moraju biti proizvedena od sirovina koje se ne natječu s uzgojem hrane ali je potrebno dodati i kriterij da biogoriva trebaju biti od sirovina koje ne dovode do uništavanja tropskih prašuma i drugih prirodnih ekosustava, istrebljenja biljnih i životinjskih vrsta i genocida protiv domorodačkih naroda. Iako je sječa šuma u Hrvatskoj i u drugim europskim državama daleko manji problem nego na drugim kontinentima, treba voditi računa da poticanje korištenje biogoriva ne dovede do uništavanja šuma i istrebljenja biljnog i životinjskog svijeta u Hrvatskoj. Komentar na stavak 37.: Posebna naknada za okoliš treba biti veća za korištenje i stavljanje na tržište biogoriva za kojeg se ne može utvrditi da je od sirovina čiji uzgoj ne uzrokuje štetu prirodi i domorodačkim narodima nego naknada za nekorištenje i nestavljanje biogoriva na tržište. Komentar na stavak 45.: S obzirom da certifikati o održivosti sirovina puno ne jamče, trebalo bi zabraniti korištenje sirovina iz Južne Amerike i jugoistočne Azije, a po mogućnosti i iz Sjeverne Amerike, Australije i Afrike jer se u tim zemljama događa masovno uništavanje prašume i drugih prirodnih ekosustava i nasilno otimanje zemlje na kojoj žive domorodački narodi. Europske države trebaju prestati stvarati ekološke i društvene štete na drugim kontinentima. Primljeno na znanje Definirano je porijeklo sirovina Direktivom 2018/2001 i koju prenosimo u nacionalno zakonodavstvo. Naknada za okoliš bit će definirana Uredbom koju donosi Vlada RH sukladno članku 21. stavku 4. ovoga Zakona.
9 Šime Validžić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Umjesto ograničenja na korištenje konvencionalnih biogoriva od 7%, ograničenje treba biti 0% jer su takva biogoriva štetnija za šume i prirodu nego što su fosilna goriva. Održivost biogoriva se ne odnosi samo na klimatske promjene nego na zaštitu prirodnih ekosustava, biljnih i životinjskih vrsta i domorodačkih naroda. Djelomično prihvaćen Definirano člankom 7. ovoga Zakona
10 Šime Validžić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, Članak 1. Odlično je što se uvodi kriterij da biogoriva moraju biti proizvedena od sirovina koje se ne natječu s uzgojem hrane ali je potrebno dodati i kriterij da biogoriva trebaju biti od sirovina koje ne dovode do uništavanja tropskih prašuma i drugih prirodnih ekosustava, istrebljenja biljnih i životinjskih vrsta i genocida protiv domorodačkih naroda. Primljeno na znanje Definirano je porijeklo sirovina Direktivom 2018/2001 koju prenosimo u nacionalno zakonodavstvo.
11 Šime Validžić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ Odlično je što se uvodi kriterij da biogoriva moraju biti proizvedena od sirovina koje se ne natječu s uzgojem hrane ali je potrebno dodati i kriterij da biogoriva trebaju biti od sirovina koje ne dovode do uništavanja tropskih prašuma i drugih prirodnih ekosustava, istrebljenja biljnih i životinjskih vrsta i genocida protiv domorodačkih naroda. S obzirom da certifikati o održivosti sirovina puno ne jamče, trebalo bi zabraniti korištenje sirovina iz Južne Amerike i jugoistočne Azije, a po mogućnosti i iz Sjeverne Amerike, Australije i Afrike jer se u tim zemljama događa masovno uništavanje prašume i drugih prirodnih ekosustava i nasilno otimanje zemlje na kojoj žive domorodački narodi. Europske države trebaju prestati stvarati ekološke i društvene štete na drugim kontinentima. Umjesto ograničenja na korištenje konvencionalnih biogoriva od 7%, ograničenje treba biti 0% jer su takva biogoriva štetnija za šume i prirodu nego što su fosilna goriva. Održivost biogoriva se ne odnosi samo na klimatske promjene nego na zaštitu prirodnih ekosustava, biljnih i životinjskih vrsta i domorodačkih naroda. Posebna naknada za okoliš treba biti veća za korištenje i stavljanje na tržište biogoriva za kojeg se ne može utvrditi da je od sirovina čiji uzgoj ne uzrokuje štetu prirodi i domorodačkim narodima nego naknada za nekorištenje i nestavljanje biogoriva na tržište. Iako je sječa šuma u Hrvatskoj i u drugim europskim državama daleko manji problem nego na drugim kontinentima, treba voditi računa da poticanje korištenje biogoriva ne dovede do uništavanja šuma i istrebljenja biljnog i životinjskog svijeta u Hrvatskoj. (Nešto od ovoga sam ponovio u obliku komentara na pojedine članke ali ne na sve da ne pretjeram). Primljeno na znanje Predviđeno je člankom 29. Direktive 2018/2001 koji je prenijet člankom 7. Ovoga Zakona i bit će još detaljnije definirano provedbenim aktima. Odbija se primjedba da posebna naknada za okoliš treba biti veća - Naknada za okoliš bit će definirana Uredbom koju donosi Vlada RH sukladno članku 21. stavku 4. ovoga Zakona.