Izvješće o provedenom savjetovanju - MSP test na Prijedlog zakona o gospodarenju otpadom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK 7. MJERE UBLAŽAVANJA, Opišite konkretne mjere ublažavanje negativnih učinaka na male i srednje poduzetnike (npr. izuzeti male i srednje poduzetnike iz primjene pojedinih propisanih administrativnih obveza, predložiti promjenu predloženog propisa ili nenormativnu aktivnost zbog rasterećenja malog gospodarstva). Hrvatska gospodarska komora predlaže sljedeće mjere: 1. Obzirom da su proizvođači plastičnih vrećica uglavnom male i srednje tvrtke, Udruženje industrije plastike i gume Hrvatske gospodarske komore predlaže model kojim bi se riješio problem plastičnih vrećica na način da se zabrani stavljanje na tržište samo onih laganih plastičnih vrećica za nošenje debljine veće od 15 i manje od 50 mikrometara koje u sebi ne sadrže određeni udio reciklata. Takav prijedlog u potpunosti je u skladu sa smjernicama Europske komisije i Akcijskim planom za kružno gospodarstvo koje RH treba implementirati, a istovremeno rješava problem otpada od plastičnih vrećica, pomaže u očuvanju radnih mjesta te povećanju konkurentnosti MSP kroz korištenje sekundarnih sirovina. Prijedlog HGK bi ublažio negativne posljedice donošenja ovakvog Zakona o gospodarenju otpadom na male i srednje poduzetnike i omogućio im prilagodbu u dužem vremenskom razdoblju. 2. Dodatno, HGK predlaže da rok za primjenu obveza za vrećice bude 31.12.2024. čime bi se omogućilo tvrtkama period za prilagodbu i transformaciju proizvodnje. Nije prihvaćen Plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke manjom od 50 mikrona („lagane plastične vrećice za nošenje”), koje čine veliku većinu ukupnog broja plastičnih vrećica za nošenje koje se troše, rjeđe se ponovno uporabljuju od debljih plastičnih vrećica za nošenje i zbog toga brže postaju otpad. Zbog njihove male mase često izbjegavaju uspostavljene tokove otpada te često završavaju odbačene u okolišu što je posebno opasno za vodeni okoliš. Trenutačne stope recikliranja laganih plastičnih vrećica za nošenje vrlo su niske te zbog niza praktičnih i gospodarskih poteškoća teško je očekivati da će u bliskoj budućnosti dosegnuti značajnu razinu. Cilj je spriječiti stavljanje na tržište određenih plastičnih vrećica, a ne povećanje udjela reciklata u tim vrećicama. Produžuje se rok stupanja na snagu zabrane stavljanja vrećica na tržište na 1.1.2022., te se time odbija prijedlog produženja tog roka do kraja 2024.
2 HGK Ukratko navedite rezultate analize javne politike, odnosno trenutnog stanja malog i srednjeg poduzetništva, s obzirom na područje koje se namjerava zahvatiti propisom. Pritom je potrebno koristiti relevantne podatke s izvorima. Prilikom utvrđivanja problema izvršite uvid u ispunjeni obrazac Prethodnog MSP testa u dijelu koji se odnosi na problem., Tijekom 2018. i 2019. godine pravna stečevina EU-a u području gospodarenja otpadom je izmijenjena i dopunjena (Direktiva (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, Direktiva (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu, Direktiva (EU) 2018/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu, Direktiva (EU) 2018/850 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada, Direktiva (EU) 2018/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi). Slijedom toga određeni su novi viši ciljevi odvajanja i recikliranja otpada do 2035. godine i novi niži ciljevi za odlaganje otpada te se zabranjuje stavljanje ne tržište određenih jednokratnih plastičnih proizvoda (npr. štapići, slamke, pribor za jelo i sl.) i laganih plastičnih vrećica za nošenje s debljinom stjenke manjom od 50 mikrometara osim vrlo laganih s debljinom stjenke manjom od 15 mikrometara koje se koriste isključivo zbog higijenskih razloga  ili koje služe isključivo kao primarna ambalaža za rasutu hranu kada to pomaže sprječavanju bacanja hrane, te je potrebno prilagoditi propise Republike Hrvatske navedenim izmjenama. Dodatno, uzevši u obzir izmjene u navedenim direktivama, potrebno je ustrojiti pravni okvir proširene odgovornosti proizvođača proizvoda kao i dodatno urediti posebne uvjete gospodarenja posebnim kategorijama otpada. Udruženje industrije plastike i gume Hrvatske gospodarske komore protivi se zabrani stavljanja na tržište laganih plastičnih vrećica za nošenje s debljinom stjenke većom od 15 i manjom od 50 mikrometara budući da će ta mjera dovesti do zatvaranja gotovo 800 radnih mjesta (prema procjenama članica Udruženja industrije plastike i gume HGK). HGK je stoga ponudila model kojim bi se zabranile samo one lagane plastične vrećice koje u sebi sadrže određeni udio reciklata. Nije prihvaćen Plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke manjom od 50 mikrona („lagane plastične vrećice za nošenje”), koje čine veliku većinu ukupnog broja plastičnih vrećica za nošenje koje se troše, rjeđe se ponovno uporabljuju od debljih plastičnih vrećica za nošenje i zbog toga brže postaju otpad. Zbog njihove male mase često izbjegavaju uspostavljene tokove otpada te često završavaju odbačene u okolišu što je posebno opasno za vodeni okoliš. Trenutačne stope recikliranja laganih plastičnih vrećica za nošenje vrlo su niske te zbog niza praktičnih i gospodarskih poteškoća teško je očekivati da će u bliskoj budućnosti dosegnuti značajnu razinu. Cilj je spriječiti stavljanje na tržište određenih plastičnih vrećica, a ne povećanje udjela reciklata u tim vrećicama.