Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Liga za prevenciju ovisnosti UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 9. Rok od 60 dana za usklađivanje dokumenata davatelja sa Uredbom je prekratak i nosi rizik da će davatelji sredstava zbog usklađivanja ponovno prolongirati raspisivanje natječaja jer su podkapacitirani istovremeno provoditi te dvije procedure. Zaključak o podkapacitiranosti ugovornih tijela nije subjektivan nego je naveden kao jedan od zaključaka Sjednice Savjeta za razvoj civilnog društva od 6. veljače 2020. na kojoj se raspravljalo upravo o kašnjenju raspisivanja natječaja u odnosu na Godišnji plan. Stoga predlažemo da rok za usklađivanje dokumenata davatelja financijskih sredstava sa Uredbom bude 1 godina. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru, navedeno uzimamo u obzir.
2 Maja Ferlindeš UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 9. Ako se planira donijeti ovaj dokument tijekom proljeća u 2021. godini kada su lokalni i regionalni izbori, ovih 60 dana je prekratak rok s obzirom da će neke lokalne i regionalne samouprave redovne sjednice imati tek u rujnu ili listopadu. Ako je moguće da ova odredba bude do 31.12.2021. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru, navedeno se ne prihvaća da razlog traženja produženja roka nije osnovan.
3 Savez udruga Klubtura UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 8. Predloženi Nacionalni katalog vrijednosti standardnih veličina jediničnih troškova za pojedine vrste troškova u stavku (13) vidimo kao pokušaj standardizacije koji bi u praktičnom smislu mogao iznjedriti poteškoće, kako u procesu izrade takvog kataloga, tako i u provedbi samih projekata, ako bi se pojedini troškovi dodatno normirali prema tržišnim okvirima definiranim na razini države. Nije jasno kako bi se u procesu nacionalne standardizacije troškova vodilo računa o razlikama za pojedine tipove troška između pojedinih regija ili načelu kvalitete kod pojedinih vrsta troškova. Treba naglasiti kako su provoditelji projekata oni koji imaju prethodno iskustvo rada u svom području, prolaze proces prikupljanja ponuda te su upoznati s odnosima cijena na tržištu. Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Prilikom izrade Nacionalnog kataloga sredstava nastojat će se uzeti u obzir razlike za pojedine tipove troškova između pojedinih regija.
4 Savez udruga Klubtura UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 8. Uvođenje financijskih korekcija za neostvarene mjerljive ishode u stavku (9) smatramo dodatnim opterećenjem za organizacije koje provode projekte za opće dobro te ih uz već postojeće financijske korekcije za neostvarene projektne pokazatelje (primjerice kod provedbe projekata u sklopu ESI fondova) smatramo suvišnima. Normiranje mjerljivih ishoda koje se primjenjuje za sve javne pozive dodatno umanjuje fleksibilnost adresiranja realnih i aktualnih potreba organizacija civilnoga društva u zajednicama koje se razlikuju u veličini, stupnju razvoja i lokalnom kontekstu, već ih se stavlja u dodatne projektne okvire koje će u ovom neizvjesnom razdoblju biti potrebno još detaljnije predvidjeti i kvantificirati. Prema tome predlažemo da se financijske korekcije za ostvarivanje mjerljivih ishoda projekata izuzmu iz ove Uredbe. Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Postavljanjem financijskih korekcija za neostvarenje mjerljivih ishoda povećava se transparentnost trošenja dobivenih sredstava. Navedenim korekcijama se također osigurava visoka razina kvalitete provedbe projekata. Predviđeni mjerljivi ishodi mogu biti fleksibilno postavljeni, a da bi se osigurala njihova fleksibilnost moguće je, u skladu s potrebama lokalne zajednice, definirati set mjerljivih ishoda od kojih prijavitelji odabiru one koje smatraju najprikladnijima za svoj projekt. Također, mjerljive ishode je moguće definirati i na način da se između propisanih odabire koji će biti ostvareni, npr. broj aktivnosti i/ili broj sudionika.
5 Grad Zadar UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 8. Vezano uz Članak 8., odnosno dopunu članka 50. sa stavcima 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15., , iznosimo sljedeći komentar: Ove Izmjene i dopune samo kao opciju nalažu PTO i paušalne iznose? Smatramo da je ovakav način rada otežavajući u samoj objavi javnog poziva i obvezi neprofitnih organizacija koje su time opterećene u svom djelovanju. Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Davatelj sredstava sam odlučuje hoće li koristiti pojednostavljene troškovne opcije, metodu stvarnih troškova ili Nacionalni katalog sredstava.
6 Savez udruga Klubtura UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 7. Uvođenje financijskih korekcija za neostvarene mjerljive ishode u stavku (8) smatramo dodatnim opterećenjem za organizacije koje provode projekte za opće dobro te ih uz već postojeće financijske korekcije za neostvarene projektne pokazatelje (primjerice kod provedbe projekata u sklopu ESI fondova) smatramo suvišnima. Normiranje mjerljivih ishoda koje se primjenjuje za sve javne pozive dodatno umanjuje fleksibilnost adresiranja realnih i aktualnih potreba organizacija civilnoga društva u zajednicama koje se razlikuju u veličini, stupnju razvoja i lokalnom kontekstu, već ih se stavlja u dodatne projektne okvire koje će u ovom neizvjesnom razdoblju biti potrebno još detaljnije predvidjeti i kvantificirati. Prema tome predlažemo da se financijske korekcije za ostvarivanje mjerljivih ishoda projekata izuzmu iz ove Uredbe. Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju.Postavljanjem financijskih korekcija za neostvarenje mjerljivih ishoda povećava se transparentnost trošenja dobivenih sredstava. Navedenim korekcijama se također osigurava visoka razina kvalitete provedbe projekata.
7 Savez udruga Klubtura UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 7. U stavkama (6) i (7) molimo pojasniti razlike u sadržajima s obzirom da se u obje stavke navodi sličan sadržaj. Djelomično prihvaćen Predlažemo sljedeće: Prilikom praćenja provedbe aktivnosti i namjenskog trošenja sredstava iz javnih izvora u okviru ugovorenog programa davatelj sredstava obvezan je troškove osoblja koji se odnose na osobe koje na projektu rade dio radnog vremena ugovoriti primjenom fiksnog postotaka radnog vremena, u skladu s fiksnim postotkom radnog vremena upotrijebljenog za operaciju mjesečno, bez obveze uspostave zasebnog sustava za evidentiranje radnog vremena (timesheet/izvještaj o radu), a stavkom 7. uređuje se kako za osobe koje tokom cijelog trajanja projekta rade isti postotak radnog vremena u svakom mjesecu (na projektu), davatelj sredstava za iste ne provjerava niti prikuplja izvještaje o radu osoba.
8 Liga za prevenciju ovisnosti UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 7. Čl.7. st.8. „te se ostvarenjem mjerljivog ishoda na razini projekta zaključuje kako je osoba izvršila sve projektne obveze.” U prvom djelu St.8. Čl.7. se govori o definiranju mjerljivih ishoda projekta i financijskim korekcijama za slučaj neispunjenja mjerljivih ishoda, a onda u nastavku o donošenju zaključka da je osoba izvršila sve projektne obveze. S obzirom da je u St.6. i St. 7 Čl.7. riječ o postotku radnog vremena zaposlenika (osobe) na projektima molim Vas tumačenje termina osoba iz St.8.Čl.7. Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Neispunjenje mjerljivih ishoda rezultira financijskom korekcijom odnosno povratom sredstava u unaprijed određenom iznosu i u tom slučaju, ukoliko nisu ispunjeni svi mjerljivi ishodi te je za neispunjenje mjerljive ishode izvršen propisani povrat sredstava, smatra se da su izvršene sve projektne obveze te stoga neće biti vršene dodatne korekcije na plaće osoba.
9 Grad Zadar UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 7. Vezano uz Članak 7., koji se odnosi na dopunu članka 34. novim stavcima, iznosimo sljedeći komentar: Jesu li mjerljivi troškovnici i stavke istoga koje prijavitelji svakako imaju obvezu priložiti u prijavi konkretno na javni poziv/natječaj ili je potrebno imati dodatne razrade istoga? Ukoliko je omogućena procjena davatelja financijskih sredstava hoće li primijeniti ovakav model obračuna (PTO/paušalni iznos), u redu. Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Davatelj sredstava sam odlučuje hoće li koristiti pojednostavljene troškovne opcije, metodu stvarnih troškova ili Nacionalni katalog sredstava.
10 Maja Ferlindeš UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 7. Mjerljivi ishodi i financijske korekcije - s obzirom na širok spektar udruga i njihovih djelatnosti i područja koji i ovako većina njih dobiva po tisuću ili nekoliko tisuća kuna godišnje ne znam koliko je moguće dobro i detaljno razraditi ove dvije stavke. Osim što će davatelji financijskih sredstava imati teškoća u sastavljanju ovih stavki, tako će i udruge koje posluju s malo novaca i nisu projektno pismeni imati teškoća u sastavljanju, osmišljavanju i na kraju realnoj provedbi mjerljivih ishoda. Djelomično prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Postavljanjem financijskih korekcija za neostvarenje mjerljivih ishoda povećava se transparentnost trošenja dobivenih sredstava. Navedenim korekcijama se također osigurava visoka razina kvalitete provedbe projekata.
11 Savez udruga Klubtura UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 6. U stavcima (7), (8) i (9) nejasno je radi li se o nastavku započetog ocjenjivanja ili se proces ocjenjivanja započinje nanovo. Ukoliko se radi o nastavku odnosno završavanju postupka angažiranjem vanjskih stručnjaka, molimo da se to izričito navede. Ukoliko se radi o pokretanju novog procesa, zabrinjava činjenica da će time vremenski period potreban za ocjenu projektnih prijedloga biti skoro udvostručen, bit će potrebno ulagati dodatna sredstva za vanjske usluge te se ostavlja mogućnost da davatelj sredstava ili tijelo zaduženo za provedbu postupka ocjenjivanja u inicijalnom periodu od 50 dana neadekvatno pristupi ocjenjivanju. U ovom slučaju predlažemo da se stavke izmjene na način da je davatelj sredstava obavezan pravovremeno osigurati potrebne kapacitete, angažiranjem zaposlenika ili vanjskih stručnjaka, bez dodatnih vremenskih opterećenja na završetak postupka ocjenjivanja, odnosno unutar perioda od 50 dana. Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Navedenim se želi obvezati davatelje sredstava na poštivanje roka od 90 dana za provedbu postupka ocjenjivanja, a na način da ukoliko u roku od 50 dana postupak ne bude završen sudjelovanjem zaposlenika davatelja sredstava, isti je dužan osigurati kvalitetnu vanjsku procjenu koja će biti izvršena u roku od narednih 30 dana.
12 Liga za prevenciju ovisnosti UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 6. Podržavamo uvođenje stavaka 7.,8., i 9. u Čl.29. kojima se doprinosi ubrzanju postupka ocjenjivanja prijavljenih projekata na natječaje. Vjerujemo kako je svrha te izmjene, osim samog ubrzanja postupka ocjenjivanja, postizanje boljih mogućnosti planiranja rada udrugama te kontinuitet provedbe i održivost nekih projekata/programa (npr. onih kojima se osiguravaju socijalne usluge najranjivijim društvenim skupinama). Ipak, mišljenja smo kako predviđeno neće biti dovoljno da se taj cilj zaista i postigne, a to argumentiramo činjenicom kako iz godine u godinu ugovorna tijela kasne s raspisivanjem natječaja u odnosu na Godišnji plan natječaja. Naime, nema koristi od ubrzanja postupka procjene ukoliko se planirani natječaj uopće ne raspiše. Stoga smatramo da je nužno urediti i načine poštivanja rokova iz Godišnjeg plana natječaja. Generalno to smatramo iznimno važnim, a naročito s obzirom na to da u drugim člancima ovog Prijedloga Uredbe o izmjenama predmetne Uredbe predviđate povećanje administrativnog opterećenja, nove indikatore ispunjenja ugovornih obveza, financijske korekcije u slučaju neispunjenja mjerljivih ishoda koje moraju biti definirane natječajem, zbog čega se može očekivati, ukoliko ne dođe do dodatnih kapacitiranja ugovornih tijela u ovom području, da će se procedure pripreme i objavljivanja natječaja dodatno usporiti, a to bi za rad udruga bilo ravno katastrofi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
13 Liga za prevenciju ovisnosti UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 5. Na koji način će se određivati kriterij odnosa vrijednosti projekta u odnosu na društvenu korist s obzirom da su svi projekti na koje se Uredba odnosi projekti od općeg dobra? Dakle, možete li malo jasnije definirati koji je to točno kriterij? Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Uredba daje opći okvir, a same kriterije odnosa vrijednosti projekta u odnosu na društvenu korist obvezan je definirati davatelj sredstava s obzirom na potrebe za financiranje propisane natječajnom dokumentacijom.
14 Maja Ferlindeš UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 5. Podržavam kriterij "odnosa vrijednosti projekta u odnosu na društvenu korist", no na koji način navedeni kriterij procijeniti s obzirom da je i inače komplicirano doći do društvene koristi nekog događaja/situacije/projekta. Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Uredba daje opći okvir, a same kriterije odnosa vrijednosti projekta u odnosu na društvenu korist obvezan je definirati davatelj sredstava s obzirom na potrebe za financiranje propisane natječajnom dokumentacijom.
15 Liga za prevenciju ovisnosti UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 3. Smatramo kako je obvezati davatelje financijskih sredstava na provedbu natječajnog postupka isključivo digitalnim putem korektno pa i moralno jedino pod uvjetom da država osigura jedinstvenu digitalnu platformu za sve davatelje. U suprotnom ćete JLS i JRS onemogućiti da uopće raspišu natječaje. Također, nadamo se kako kada govorite o digitalizaciji postupka prijave mislite na metodologiju prijave kakva se trenutno provodi putem platforme Financijske podrške, dakle s rokom za prijavu definiranim po raspisivanju natječaja pri čemu se svi prijavljeni projekti uzimaju u procjenu kvalitete, a ne na metodologiju "najbržeg prsta" primijenjenu u nekoliko zadnjih ESI poziva koja je visoko diskriminirajuća po više osnova i ne osigurava provedbu najkvalitetnijih projekata nego samo smanjuje opseg posla povjerenstvima za procjenu, pa vas molimo da se ovim putem o tome očitujete. Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Predmet izmjena i dopuna ove Uredbe nije propisivanje metodologije raspisivanja natječaja, već da davatelji sredstava osiguraju da se postupci provode digitalnim putem. Isto može biti kroz vlastiti digitalni sustav, koristeći već neki postojeći, putem elektroničke pošte i sl., a da isti odgovara njihovim potrebama i sigurnosnim zahtjevima, a ne ulazeći u vrstu natječaja koji se raspisuje.
16 Grad Zadar UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 3. Nadalje, vezano uz ovaj članak i Digitalizaciju postupka, odnosno dodavanje članka 12. a, iznosimo sljedeći komentar: S obzirom na navedeno, obvezu omogućavanja i provođenja digitalizacije, hoćete li osigurati elektronički sustav kojim bi se provela ujednačena digitalizacija čitavog postupka provedbe javnog poziva/natječaja? Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Davatelj sredstava je taj koji će osigurati provođenje digitalizacije. Isto može biti kroz vlastiti digitalni sustav, koristeći već neki postojeći, putem elektroničke pošte i sl., a da isti odgovara njihovim potrebama i sigurnosnim zahtjevima, a ne ulazeći u vrstu natječaja koji se raspisuje.
17 Sonja Juričić Cvitan UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 3. U ime Centra UP2DATE dostavljam sljedeću primjedbu: Iz teksta članka 12.a nije moguće nedvojbeno zaključiti da li će predaja biti isključivo putem elektroničkog sustava prijavljivanja ili je to davatelj financijskih sredstava dužan omogućiti uz redovnu predaju projekta, putem pošte. Mišljenja sam da svakako nije prihvatljivo da predaja projekta bude isključivo elektroničkim putem, zbog nejednake raširenosti i kvalitete veze u cijeloj Hrvatskoj, odnosno preopterećenja sustava u trenutku prijave, i eventualne nemogućnosti osoba s invaliditetom da samostalno podnesu prijavu elektroničkim putem. U svakom slučaju mišljenja smo da, podnošenje prijave elektroničkim putem mora biti pristupačno u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora NN 17/2019 i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. U svakom slučaju mišljenja smo da takav način ne bi smio stvarati dodatan trošak za prijavitelje (npr. sustavi naprednog elektroničkog potpisa/izdavanje certifikata uz naplatu), odnosno da je besplatan. Djelomično prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Djelomično prihvaćamo komentar u dijelu da „podnošenje prijave elektroničkim putem mora biti pristupačno u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora NN 17/2019 i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora“. Nadalje, davatelj sredstava je taj koji će osigurati provođenje digitalizacije. Isto može biti kroz vlastiti digitalni sustav, koristeći već neki postojeći, putem elektroničke pošte i sl., a da isti odgovara njihovim potrebama i sigurnosnim zahtjevima, a ne ulazeći u vrstu natječaja koji se raspisuje.
18 Maja Ferlindeš UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 3. Hoće li ići jedinstveni elektronički sustav za sve davatelje sredstava ili će svaki davatelj sredstava trebati ugovarati zasebnog dobavljača? Možda je prilika jedinstvenog elektroničkog sustava – Vladinom uredu za udruge imati sve relevantne podatke koje inače svaki davatelj pojedinačno dostavlja na godišnjoj razini. Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Davatelj sredstava je taj koji će osigurati provođenje digitalizacije. Isto može biti kroz vlastiti digitalni sustav, koristeći već neki postojeći, putem elektroničke pošte i sl., a da isti odgovara njihovim potrebama i sigurnosnim zahtjevima, a ne ulazeći u vrstu natječaja koji se raspisuje.
19 Grad Zadar UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 1. Citirano iz Članka 1.: „(…) Ako davatelj financijskih sredstava sredstva dodjeljuje na temelju posebnih propisa, obveza i opseg dostave podataka za potrebe godišnjeg izvješća uredit će se sporazumom sklopljenim između davatelja financijskih sredstava i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.“ Komentar: Postoje zakonske obveze, odnosno posebni propisi koji određuju način financiranja primjerice HGSS-a, Crvenoga križa, vatrogasnih društava itd. Sukladno tome, i svojim Pravilnicima (na lokalnoj i područnoj razini), jedinice lokalne i područne samouprave (davatelj financijskih sredstava) ima obvezu (su)financiranja pojedinih organizacija s određenim djelatnostima, a također definiraju način pravdanja dodijeljenih sredstva, kao i namjensko trošenje istih. Vaše predložene izmjene i dopune Uredbe, koja je, prema stavovima samih udruga, već dodatno otežala administraciju, istu otežavaju u većoj mjeri. Nadalje, ukoliko zakon nadležan određenom području (poseban propis) ima svoje odredbe, zašto ovi i ovakvi prijedlozi unutar Uredbe otežavaju poslovanje davatelja financijskih sredstava i neprofitnih organizacija? JL(P)S djeluje sukladno zakonima koji su mu nadležni te temeljem toga osigurava sredstva za određene djelatnosti, prvenstveno one koje su od društvene važnosti – zaštita, pomoć i spašavanje. Kad se opisna i financijska (i godišnja) izvješća podnose, a svaka organizacija dužna je FINI podnijeti godišnje izvješće, osigurana je transparentnost (su)financiranja, tj. namjenskog trošenja sredstava proračuna JL(P)S-a, što je poanta urednog i transparentnog poslovanja. Stoga, ovakav prijedlog dodatnog administrativnog djelovanja nije potreban i nametnut je. JL(P)S prvenstveno posluje temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20). Budući da je ova Uredba usko vezana s dodjelom javnih sredstava i sufinanciranja javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi, želimo istaknuti važnost izmjene Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN, broj 47/90, 27/93, 38/09) te Zakona o tehničkoj kulturi (NN, broj 76/93, 11/94 i 38/09). Vidljivo je kada su se dogodile zadnje izmjene navedenih zakona, a činjenica je kako im je potreba dorada. Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Obveza sklapanja sporazuma između davatelja financijskih sredstava i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske kojim se uređuje obveza i opseg dostave podataka za potrebe godišnjeg izvješća, odnosi se isključivo na one davatelje sredstava koji vrše dodjelu kroz poseban postupak. Isto se ne odnosi na JLP(R)S. Godišnje izvještavanje prema Uredu za udruge kao obveza davatelja sredstava koji ne dodjeljuju sredstva posebnim postupkom, ostaje neizmijenjena.
20 Suzana Fehlen UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 1. U članku 1. također molim promjenu teksta koji se odnosi na provedbu udruga. Zamijeniti riječ udruga sa riječi organizacija civilnog društva. Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Komentar se ne prihvaća zato što je pravni okvir za donošenje Uredbe Zakon o udrugama, a njime se uređuje djelovanje i financiranje samo udruge, a ne i ostalih organizacija civilnoga društva.
21 Maja Ferlindeš UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE, Članak 1. Znači li to da će Vladin ured za udruge pripremiti dodatne obrasce izvješća po pojedinim djelatnostima – vatrogasna, sportska, tehnička kultura, crveni križ, gorska služba spašavanja… S obzirom na količine izvješća i razne obrasce koje svaka od državnih institucija traže, može li se napraviti jedinstveno godišnje izvješće po djelatnostima koja se financiraju prema propisanim zakonima? Kako bi se rasteretilo službenike u prikupljanju različitih podataka, a koje tijekom godine dostavljaju Ministarstvima, zavodu za statistiku, uredu za udruge… Ujedno će ti korisnici javnih sredstava Gradskim vijećima, Županijskim skupštinama i dr. dostavljati kvalitetnija izvješća od dosadašnjih. Može li se pripremiti izvješće na način da služi za pripremu Programa javnih potreba? Sporazume priprema Vladin ured za udruge? Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Obveza sklapanja sporazuma između davatelja financijskih sredstava i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske kojim se uređuje obveza i opseg dostave podataka za potrebe godišnjeg izvješća, odnosi se isključivo na one davatelje sredstava koji vrše dodjelu kroz poseban postupak. Isto se ne odnosi na JLP(R)S. Godišnje izvještavanje prema Uredu za udruge kao obveza davatelja sredstava koji ne dodjeljuju sredstva posebnim postupkom, ostaje neizmijenjena.
22 Savez udruga Klubtura UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE Predloženim izmjenama administrativno se ne rasterećuju organizacije civilnog društva već upravo suprotno: uvođenjem pojednostavljene troškovne opcije, tržišnih kriterija te obaveznih mjerljivih ishoda u provedbi programa i projekata od interesa za opće dobro pretjerano se normira rad organizacija i onemogućuje primjerena reakcija na društvene okolnosti tijekom provedbe određenog projekta. Upravo nam činjenica pandemije Covid-19 koja je iz temelja promijenila okolnosti rada OCD-a ukazuje na potrebu ne samo zadržavanja određene fleksibilnosti u provedbi projekata već i potrebu smanjenja normativnog okvira u kojem se ti projekti i programi provode. Predloženim izmjenama koje se tiču uvođenja pojednostavljene troškovne opcije, tržišnih kriterija te obaveznih mjerljivih ishoda podložnih financijskog korekciji zapravo se odgovara na realnost i poteškoće provedbe i praćenja provedbe projekata ugovorenih u okvir ESI fondova. Predlažemo da se za taj segment financiranja programa i projekata OCD-a donese zasebna Uredba. Ova je Uredba krovni dokument koji ne bi trebao sadržavati navedene specifičnosti već obuhvatiti sve modalitete financiranja programa i projekata OCD-a u koje spadaju i financiranje na razini jedinica lokalne i regionalne uprave te tijela državne uprave na nacionalnoj razini, čiji odobreni iznosi nimalo ne korespondiraju veličini budžeta odobrenih u sklopu natječaja ESI fondova. Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Nastavno na dostavljeni komentar ističemo sljedeće; davatelj sredstava obvezan je predvidjeti razumne mjerljive ishode koji odgovaraju potrebama natječaja koji se raspisuje. Predviđeni mjerljivi ishodi mogu biti fleksibilno postavljeni, a da bi se osigurala njihova fleksibilnost moguće je, u skladu s potrebama lokalne zajednice, definirati set mjerljivih ishoda od kojih prijavitelji odabiru one koje smatraju najprikladnijima za svoj projekt. Također, mjerljive ishode je moguće definirati i na način da se između propisanih odabire koji će biti ostvareni, npr. broj aktivnosti i/ili broj sudionika. Zaključno, postavljanje mjerljivih ishoda u nadležnosti je davatelja sredstava, koji je iste dužan propisati proporcionalno iznosima koje dodjeljuje i racionalno u skladu s potrebama davatelja sredstava.
23 Sonja Juričić Cvitan UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U ime Centra UP2DATE dostavljam sljedeći prijedlog. Predlaže se u čl. 12. dodati novi stavak koji glasi: „Davatelj financijskih sredstava ne smije u uputama za prijavitelje postaviti kriterij da prednost pri razmatranju i odobravanju financijskih sredstava imaju prijavitelji koji imaju raniji datum i vrijeme predaje projektnog prijedloga („najbrži prst“). Temeljem članka 6. Uredbe financiranje programa i projekata provodi se putem javnog natječaja čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja. S obzirom na to da bi cilj uredbe trebao biti odabir najkvalitetnijih projekata, omogućavanje prednosti prijaviteljima s „najbržim prstom“ u mnogim javnim natječajima, putem pošte i/ili elektroničkim putem, krši se obveza davatelja financijskih sredstava kojim su oni dužni ocijeniti kvalitetu projekta i odabrati najkvalitetnije projekte. Naime, jasno je da ako prednost pri razmatranju i odabiru imaju prijavitelji s ranijim datumom i vremenom prijave, da neće svi prijavitelji dobiti priliku da se razmotri njihov projekt koliko god on bio kvalitetan. Jedan od dijelova ocjenjivanja, zapravo najvažniji dio ocjenjivanja, je kvaliteta projektnog prijedloga, a u ovom slučaju mnogi kvalitetni projekti neće biti niti razmatrani, koliko god oni kvalitetni bili. I moguće je da su baš među njima najkvalitetniji projekti koji neće biti odabrani i financirani. Slijedom navedenog, na takav način izravno se krši odredba članka 6. Uredbe kojom se propisuje da cilj javnog natječaja odabir najkvalitetnijih programa i projekata. Ovo ostavlja lošu sliku za državu jer ostavlja dojam, da nije bitno tko dobije novce iz državnog proračuna, da je bitno da se oni samo što prije podijele, uz što manje posla. Ne zaboravimo da su to novci poreznih obveznika, pa se tima i narušava slika građana prema primateljima tih financijskih sredstava i povjerenje u sam sustav financiranja projekata. Ovo djeluje nemotivirajuće za prijavitelje projekta, jer ostavlja dojam da nije bitna kvaliteta projekta nego veza u pošti, pa samim tim i kvalitete njihovih projekta pada, jer ne očekuju da će ona uopće biti bitna za ocjenjivanje. Neki kvalitetni projekti se možda i ne prijavljuju jer čemu trud, ako neće možda niti biti razmatran. To je jako loše i nemotivirajuće, čak ponižavajuće, za ljude koje rade u udrugama i čije radna mjesta se financiraju iz tih projekata, jer njihovo zaposlenje opet ovisi o datumu i vremenu predaje projekta na poštanskoj pošiljci, a ne o kvaliteti projekta. Kako bi, primjerice, izgledalo da se državni službenici zapošljavaju prema datumu i vremenu predaje prijave na natječaj, a ne prema kvaliteti njihovog znanja. Nadalje, osim što se ovakvim postupcima krši odredba 6. Uredbe o obvezi davatelja financijskih sredstava da odabiru najkvalitetnije programe i projekte, ovim postupcima se izravno narušava jednak pristup svima u predaji projekta, jer nemaju svi jednake uvjete za predaju svojih projekata pri čemu se misli na nejednaku dostupnost pošte/interentskih veza u cijeloj Hrvatskoj, nejednaka kvaliteta sustava u pošti (printer naljepnice s datumom i vremenom predaje printa s odgodom od par minuta, nečitljiv otisak datuma predaje i sl.), nejednak pristup svima kod predaje projektnih prijedloga (prijavitelji koji imaju neformalne veze s poštanskim djelatnicima imaju prednost kod ranije prijave, rezerviranje termina u pošti, rezerviranje redoslijeda predaje u pošti, šef pošte određuje koja će udruge predati na kojem šalteru i sl.). S obzirom na ove okolnosti jasno je pretpostaviti da se s ovakvim postupcima potiče i korupcija (darovi za osoblje u pošti koje osigura predaju pošiljke u rezerviranom terminu). Osim toga, nejednak pristup svima u predaji projekata je osobito izražen u odnosu na osobe s invaliditetom koje su prijavitelji projekta, primjerice, arhitektonske barijere u nekim poštanskim uredima, nepristupačno okruženje za slijepe osobe i osobe s motoričkim poteškoćama (bilo u pošti, bilo on-line), otežana komunikacija za gluhe osobe s djelatnicima u pošti itd. Slijedom navedenog, predlaže se usvajanje naprijed navedenog prijedloga teksta novog stavka u čl.12. Uredbe. Ukoliko ovaj prijedlog ne bi bio prihvaćen, moli se odgovarajuće obrazloženje, a ne odgovor „Primljeno na znanje“ ili „Ne prihvaćaju se primjedbe, jer navedeno nije predmet izmjena i dopuna ove Uredbe.“ Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Davatelj sredstava je taj koji odlučuje o metodologiji raspisivanja natječaja. Međutim, u svakom slučaju prilikom raspisivanja natječaja, davatelj sredstava obvezan je provesti procjenu kvalitete prijava te kroz natječaj može povisiti bodovni prag i/ili predvidjeti druge kriterije kojima bi osigurao kvalitetu odabranih prijava. Ali kako i sami navodite, isto nije predmet izmjena i dopuna ove Uredbe.
24 INES LOVRIĆ UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE Podržavam Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
25 Suzana Fehlen UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE Molim u samom naslovu uredbe promjenu teksta u UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA. Vodeći se činjenicom da, iako u većini, ipak nisu samo udruge koje provode programe i projekte za opće dobro, a sve u svrhu pružanja iste prilike svima. Kako se ne bi ponavljala diskriminacija drugih organizacija što je često bio slučaj prijašnjih godina molim izmjenu teksta. Nije prihvaćen Poštovani zahvaljujemo na komentaru i sudjelovanju u e-Savjetovanju. Komentar se ne prihvaća zato što je pravni okvir za donošenje Uredbe Zakon o udrugama a njime se uređuje djelovanje i financiranje samo udruge , a ne i ostalih organizacija civilnoga društva.
26 Divna latković UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE Transparentnost, tj. dostupnost informacija trebala bi biti kod svih institucija RH, a na osobit način kod financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge koje se financiraju sredstvima RH. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
27 DARIO GEC UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE Digitalizacija postupaka kod prijava, pregleda, programskih i financijskih izvještaja važna su ne samo za udruge; nego bi ta dostupnost informacija(transparentnost) trebala biti kod svih institucija RH. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.