Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sonja Juričić Cvitan PRIJEDLOG ZAKONA O ODREĐENIM ASPEKTIMA UGOVORA O ISPORUCI DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA, Članak 10. Centar UP2DATE dostavlja sljedeći prijedlog: U članku 10. stavku 1. nakon teksta u podstavku a) nakon teksta „sve postojeće propise Unije i nacionalne propise, predlaže se dodati tekst: „osobito u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga.“ , te da isti glasi: "(1) Pored ispunjavanja svih subjektivnih zahtjeva u pogledu usklađenosti, digitalni sadržaj ili digitalna usluga moraju: a) biti prikladni za upotrebu u svrhe za koje bi se digitalni sadržaj ili digitalna usluga iste vrste obično koristili, uzimajući u obzir, ako je primjenjivo, sve postojeće propise Unije i nacionalne propise, osobito u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u dotičnom sektoru" Obrazloženje: Ova dopuna se predlaže radi usklađenja nacionalnog zakonodavstva s Direktivom (EU) 2019/882 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga. Navedena Direktiva stupila je na snagu 27. lipnja 2019. te države članice imaju tri godine za njegov prijenos u nacionalno pravo, što podrazumijeva donošenje novih i/ili nadopunjavanje postojećih nacionalnih zakona u skladu sa Zakonom. Prema javno objavljenim informacijama (Prijedlog Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2020. godinu) usklađivanje nacionalnog zakonodavstva trebalo se, u okviru Zakona o elektroničkim komunikacijama, uputiti u proceduru 17. 8. 2020. godine, što nije učinjeno. Iz Prijedloga Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2021. godinu, proizlazi da se planira uputiti u proceduru 14. 6. 2021. S obzirom na to da se Direktiva ne odnosi samo na elektroničke komunikacijske usluge, nego i šire, uključujući i digitalne usluge (primjerice e-knjige, e-trgovinu, bankarske korisničke usluge, usluge putničkog prijevoza i dr.), predlaže se i odredbe ovog Zakona uskladiti sa navedenom Direktivom. Sukladno Direktivi, obveze iz ove Direktive, trebale bi se jednako primjenjivati na gospodarske subjekte u javnom i privatnom sektoru. Ukoliko još ne bi postojala obveza za usklađivanje digitalnih usluga s navedenom Direktivom, nego s određenim datumom, predlaže se u Prijedlogu Zakona svakako utvrditi obvezu stavljanja na tržište i isporučivanja digitalnih usluga u skladu sa zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga, a u prijelaznim i završnim odredbama odrediti krajnji rok za usklađivanje u skladu s Direktivom. Nije prihvaćen Vidi odgovor na prvi komentar.
2 Sonja Juričić Cvitan PRIJEDLOG ZAKONA O ODREĐENIM ASPEKTIMA UGOVORA O ISPORUCI DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA, Isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge Centar UP2DATE dostavlja sljedeći prijedlog: U članku 7. stavku 2. nakon teksta u podstavku a) i podstavku b) predlaže se dodati tekst: „u skladu sa zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga.“ te da isti glasi: "(2) Smatra se da je trgovac ispunio svoju obvezu u pogledu isporuke u trenutku: a) kada su digitalni sadržaj ili bilo koje sredstvo prikladno za pristup digitalnom sadržaju ili njegovo preuzimanje stavljeni na raspolaganje ili učinjeni dostupnim potrošaču ili fizičkom ili virtualnom uređaju koji je potrošač odabrao u tu svrhu, u skladu sa zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga b) kada je digitalna usluga učinjena dostupnom potrošaču ili fizičkom ili virtualnom uređaju koji je potrošač odabrao u tu svrhu, u skladu sa zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga. Obrazloženje: Ova dopuna se predlaže radi usklađenja nacionalnog zakonodavstva s Direktivom (EU) 2019/882 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga. Navedena Direktiva stupila je na snagu 27. lipnja 2019. te države članice imaju tri godine za njegov prijenos u nacionalno pravo, što podrazumijeva donošenje novih i/ili nadopunjavanje postojećih nacionalnih zakona u skladu sa Zakonom. Prema javno objavljenim informacijama (Prijedlog Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2020. godinu) usklađivanje nacionalnog zakonodavstva trebalo se, u okviru Zakona o elektroničkim komunikacijama, uputiti u proceduru 17. 8. 2020. godine, što nije učinjeno. Iz Prijedloga Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2021. godinu, proizlazi da se planira uputiti u proceduru 14. 6. 2021. S obzirom na to da se Direktiva ne odnosi samo na elektroničke komunikacijske usluge, nego i šire, uključujući i digitalne usluge (primjerice e-knjige, e-trgovinu, bankarske korisničke usluge, usluge putničkog prijevoza i dr.), predlaže se i odredbe ovog Zakona uskladiti sa navedenom Direktivom. Sukladno Direktivi, obveze iz ove Direktive, trebale bi se jednako primjenjivati na gospodarske subjekte u javnom i privatnom sektoru. Ukoliko još ne bi postojala obveza za usklađivanje digitalnih usluga s navedenom Direktivom, nego s određenim datumom, predlaže se u Prijedlogu Zakona utvrditi obvezu stavljanja na tržište i isporučivanja digitalnih usluga u skladu sa zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga, a u prijelaznim i završnim odredbama odrediti krajnji rok za usklađivanje u skladu s Direktivom. Nije prihvaćen Vidi odgovor na prvi komentar
3 Sonja Juričić Cvitan PRIJEDLOG ZAKONA O ODREĐENIM ASPEKTIMA UGOVORA O ISPORUCI DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA Centar UP2DATE dostavlja sljedeći prijedlog: Predlaže se odredbe ovog Zakona uskladiti sa Direktivom (EU) 2019/882 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga. Navedena Direktiva stupila je na snagu 27. lipnja 2019. te države članice imaju tri godine za njegov prijenos u nacionalno pravo, što podrazumijeva donošenje novih i/ili nadopunjavanje postojećih nacionalnih zakona u skladu sa Zakonom. Prema javno objavljenim informacijama (Prijedlog Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2020. godinu) usklađivanje nacionalnog zakonodavstva trebalo se, u okviru Zakona o elektroničkim komunikacijama, uputiti u proceduru 17. 8. 2020. godine, što nije učinjeno. Iz Prijedloga Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2021. godinu, proizlazi da se planira uputiti u proceduru 14. 6. 2021. S obzirom na to da se Direktiva ne odnosi samo na elektroničke komunikacijske usluge, nego i šire, uključujući i digitalne usluge (primjerice e-knjige, e-trgovinu, bankarske korisničke usluge, usluge putničkog prijevoza i dr.), predlaže se i odredbe ovog Zakona uskladiti sa navedenom Direktivom. Sukladno Direktivi, obveze iz ove Direktive, trebale bi se jednako primjenjivati na gospodarske subjekte u javnom i privatnom sektoru. Ukoliko još ne bi postojala obveza za usklađivanje digitalnih usluga s navedenom Direktivom, nego s određenim datumom, predlaže se u Prijedlogu Zakona utvrditi obvezu stavljanja na tržište i isporučivanja digitalnih usluga u skladu sa zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga, a u prijelaznim i završnim odredbama odrediti krajnji rok za usklađivanje u skladu s Direktivom. Nije prihvaćen Nacrtom prijedloga zakona prenosi se isključivo Direktiva (EU) 2019/770 o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, a koja predstavlja maksimalnu harmonizaciju, što znači da se, sukladno članku 4. predmetne Direktive u nacionalnom pravu ne zadržavaju niti u njega uvode odredbe koje odstupaju od odredbi utvrđenih ovom Direktivom, uključujući i blaže ili strože odredbe kojima se osigurava različita razina zaštite potrošača, osim ako je ovom Direktivom drukčije predviđeno. Nadalje, prenošenjem navedenih direktiva tj. Direktive (EU) 2019/882 o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga i Direktive (EU) 2019/770 o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga kao stručni nositelj smatramo kako je zbog postizanja punog učinka pravne sigurnosti potrebno zadržati postojeći izričaj teksta Nacrta prijedloga Zakona.